Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumus Nr. 378 "Noteikumi par pilsoņu personas apliecībām, nepilsoņu personas apliecībām, pilsoņu pasēm, nepilsoņu pasēm un bezvalstnieku ceļošanas dokumentiem".

Ministru kabineta noteikumi Nr.507

Rīgā 2002.gada 4.novembrī (prot. Nr.48, 24.§)

Noteikumi par pilsoņu personas apliecībām un nepilsoņu personas apliecībām

Izdoti saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 5.panta astoto daļu un 6.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka pilsoņa personas apliecības un nepilsoņa personas apliecības (turpmāk - personas apliecība) paraugu, izsniegšanas un nodošanas kārtību, derīguma termiņus, kā arī personas apliecībās papildus iekļaujamās ziņas, lai uzlabotu minēto apliecību drošību pret viltojumiem, paplašinātu funkcionalitāti un atvieglotu to izmantošanu.

2. Personas apliecības izgatavo atbilstoši šajos noteikumos noteiktajiem paraugiem:

2.1. pilsoņa personas apliecības paraugs (1.pielikums);

2.2. nepilsoņa personas apliecības paraugs (2.pielikums).

3. Pēc personas vēlēšanās personas apliecībā ieraksta ziņas par personas dzīvesvietu un tautību. Par vēlēšanos izdarīt šos ierakstus personai ir tiesības paziņot, iesniedzot dokumentus personas apliecības saņemšanai.

4. Personas apliecības mašīnlasāmo zonu veido atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas dokumentā Nr.9303 "Mašīnlasāmi ceļošanas dokumenti" (trešā daļa, otrais izdevums, 2002.gads) noteiktajām prasībām. Personas vārdu (vārdus) un uzvārdu mašīnlasāmajā zonā raksta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, nelietojot diakritiskās zīmes.

5. Lai uzlabotu personas apliecības drošību pret viltojumiem, paplašinātu funkcionalitāti un atvieglotu tās izmantošanu:

5.1. personas apliecībā papildus ieraksta ziņas par personas augumu;

5.2. personas apliecības mikroshēmā papildus iekļauj šādu digitālu informāciju par personu:

5.2.1. personas kods;

5.2.2. personas vārds (vārdi), uzvārds;

5.2.3. dzimums;

5.2.4. fotogrāfija;

5.2.5. dzīvesvieta;

5.3. personas apliecības mikroshēmu persona var izmantot par sava elektroniskā paraksta radīšanas līdzekli.

6. Personas apliecību izsniedz ar šādu termiņu:

6.1. personai no piecu gadu vecuma līdz 20 gadu vecumam - uz pieciem gadiem;

6.2. personai no 20 gadu vecuma - uz desmit gadiem.

7. Personas apliecību izsniedz šādos gadījumos:

7.1. personai nav bijusi izsniegta personas apliecība;

7.2. iepriekšējā personas apliecība ir zudusi;

7.3. iepriekšējā personas apliecība ir kļuvusi lietošanai nederīga:

7.3.1. beidzies tās derīguma termiņš;

7.3.2. mainījies personas vārds (vārdi) vai uzvārds;

7.3.3. mainījies personas tiesiskais statuss;

7.3.4. mainījušās personas apliecībā ierakstītās ziņas par personu vai apliecībā konstatētas neprecizitātes;

7.3.5. personas apliecība bojāta - tajā ir mehāniski vai citi bojājumi, kuru dēļ nav iespējams identificēt personu vai izlasīt personas apliecībā vai tās mikroshēmā norādīto informāciju;

7.3.6. personas apliecībā vai tās mikroshēmā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes;

7.3.7. personas apliecība neatbilst noteiktajam paraugam;

7.3.8. par personas apliecības zudumu persona ir rakstiski ziņojusi Valsts policijas vai Valsts robežsardzes iestādei, dokumenta izdevējiestādei vai Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai, bet personas apliecība ir atrasta;

7.4. mainījies personas izskats.

8. Lai saņemtu personas apliecību, persona iesniedz dokumentus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai, bet, ja personai nav reģistrētās dzīvesvietas, - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā atbilstoši personas mutiski norādītajai dzīvesvietai. Persona attiecīgo apliecību saņem minētajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā.

9. Lai saņemtu personas apliecību sakarā ar šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto iemeslu, persona vai, ja persona nav sasniegusi 15 gadu vecumu, viens no tās vecākiem uzrāda personas (vai bērna) Latvijas pilsoņa pasi vai nepilsoņa pasi (turpmāk - pase), vai ārvalsts izsniegtu personu apliecinošu dokumentu (ja tāds ir personas rīcībā) un iesniedz šādus dokumentus:

9.1. dzimšanas apliecību (ja persona nav sasniegusi 15 gadu vecumu vai ja personai nav bijusi izsniegta pase);

9.2. divas fotokartītes, kas izgatavotas saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu (turpmāk - fotokartītes);

9.3. viena vecāka rakstisku iesniegumu personas apliecības saņemšanai bērnam līdz 15 gadu vecumam.

10. Persona, kura sasniegusi 15 gadu vecumu un kuras rīcībā nav derīgas personas apliecības, šo noteikumu 9.punktā minētos dokumentus iesniedz 30 dienu laikā pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas.

11. Lai saņemtu personas apliecību sakarā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minēto iemeslu, persona 30 dienu laikā pēc šī fakta konstatēšanas uzrāda pasi (ja personas rīcībā ir pase) un iesniedz šādus dokumentus:

11.1. paskaidrojumu par personas apliecības nolaupīšanas, nozaudēšanas vai iznīcināšanas apstākļiem;

11.2. policijas iestādes atbildi uz personas iesniegto ziņojumu, ja personas apliecība nolaupīta;

11.3. trīs fotokartītes;

11.4. viena vecāka rakstisku iesniegumu personas apliecības saņemšanai bērnam līdz 15 gadu vecumam.

12. Lai saņemtu personas apliecību sakarā ar šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minēto iemeslu, persona 30 dienu laikā pēc attiecīgā nosacījuma iestāšanās vai konstatēšanas iesniedz šādus dokumentus:

12.1. apmaināmo personas apliecību;

12.2. divas fotokartītes;

12.3. viena vecāka rakstisku iesniegumu personas apliecības saņemšanai bērnam līdz 15 gadu vecumam.

13. Ja persona nav sasniegusi 15 gadu vecumu, uz šo personu neattiecas nosacījums, ka personas apliecības saņemšanai sakarā ar šo noteikumu 7.2. un 7.3.apakšpunktā minēto iemeslu dokumenti iesniedzami 30 dienu laikā.

14. Ja personas apliecības saņemšana saistīta ar labojumiem iepriekš izsniegtajā personas apliecībā vai ar personas vārda (vārdu) vai uzvārda maiņu, persona papildus iesniedz normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas apliecina minētās izmaiņas.

15. Ja konstatēta Iedzīvotāju reģistrā esošo ziņu neatbilstība personas sniegtajām ziņām, persona iesniedz normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas apliecina ziņu patiesumu.

16. Persona, kura sasniegusi 15 gadu vecumu, dokumentus personas apliecības saņemšanai iesniedz personīgi. Ja persona nav sasniegusi 15 gadu vecumu, dokumentus iesniedz viens no personas vecākiem.

17. Pieņemot dokumentus, amatpersona pārliecinās par personas identitāti.

18. Pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē personas apliecību sagatavo un izsniedz 20 dienās.

19. Ja persona saņem personas apliecību sakarā ar šo noteikumu 7.3.1., 7.3.2., 7.3.3., 7.3.4., 7.3.5., 7.3.6., 7.3.8. vai 7.4.apakšpunktā minēto iemeslu, apmaināmo personas apliecību pēc personas vai, ja persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, viena no tās vecākiem vēlēšanās atstāj personas vai tās vecāku glabāšanā, to anulējot un caurumojot.

20. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde personu un iestāžu nodotās personas apliecības nodod Valsts arhīvā.

21. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.oktobri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs -
aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

 

1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 4.novembra
noteikumiem Nr.507

Pilsoņa personas apliecības saturs un paraugs

I. Personas apliecības priekšpuse (1.zīmējums)

LATVIJA / LATVIA

PILSOŅA PERSONAS APLIECĪBA /

CITIZEN'S IDENTITY CARD

Valsts kods / Code of issuing state

Dokumenta tips / Type of document

Uzvārds / Surname

Vārds (vārdi) / Given name (names)

Pilsonība / Nationality

LATVIJAS

Personas kods / Identity No

Dzimšanas datums / Date of birth

Dzimums / Sex

Personas apliecības Nr. / Identity card No

Derīga līdz / Date of expiration

Personas paraksts / Holder's signature  

Personas paraksts (skenēts)

Personas fotogrāfija (skenēta)

Mikroshēma  

II. Personas apliecības otra puse (2.zīmējums)

Dzīvesvieta (pēc personas izvēles)

Tautība (pēc personas izvēles)

Augums (cm) / Height (cm)

Dzimšanas vieta / Place of birth

Izdošanas datums / Date of issue

Izdevējiestāde / Authority  

Mašīnlasāmā zona

1.zīmējums

1-1ZIM507 COPY.GIF (175448 bytes)

2.zīmējums

1-2ZIM507 COPY.GIF (159094 bytes)

Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs -
aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 4.novembra
noteikumiem Nr.507

Nepilsoņa personas apliecības saturs un paraugs

I. Personas apliecības priekšpuse (1.zīmējums)

LATVIJA / LATVIA

NEPILSOŅA PERSONAS APLIECĪBA /

ALIEN'S IDENTITY CARD

Valsts kods / Code of issuing state

Dokumenta tips / Type of document

Uzvārds / Surname

Vārds (vārdi) / Given name (names)

Personas kods / Identity No

Dzimšanas datums / Date of birth

Dzimums / Sex

Personas apliecības Nr. / Identity card No

Derīga līdz / Date of expiration

Personas paraksts / Holder's signature  

Personas paraksts (skenēts)

Personas fotogrāfija (skenēta)

Mikroshēma  

II. Personas apliecības otra puse (2.zīmējums)

Dzīvesvieta (pēc personas izvēles)

Tautība (pēc personas izvēles)

Augums (cm) / Height (cm)

Dzimšanas vieta / Place of birth

Izdošanas datums / Date of issue

Izdevējiestāde / Authority  

Mašīnlasāmā zona

1.zīmējums

2-1ZIM507 COPY.GIF (174761 bytes)

2.zīmējums

2-2ZIM507 COPY.GIF (159552 bytes)

Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs -
aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 4.novembra
noteikumiem Nr.507

Norādījumi par fotokartītēm personas apliecības noformēšanai

Lai nodrošinātu kvalitatīvu personas apliecības noformēšanu, fotokartītēm jāatbilst šādām prasībām:

1. Fotokartītes izmēri - 45 x 35 mm ± 1 mm. Fotokartītes ir izgatavotas no viena fotonegatīva, vienā blokā (nesagrieztas), bez baltā stūrīša.

2. Sejas izmēri fotokartītē - attālums starp acu zīlītēm ir 6 ± 3 mm, attālums no acu viduslīnijas līdz zoda līnijai (galējie punkti) ir 15 ± 2 mm. Attālums no galvas līdz fotokartītes augšējai malai ir 6 ± 2 mm.

3. Fotokartītes var būt melnbaltas vai krāsainas.

4. Fotopapīrs ir gluds, spožs vai pusmatēts, bez virsmas rastra vai reljefa.

5. Fotokartītes fons ir viendabīgs, melnbaltas fotokartītes fons ir balts, krāsainas fotokartītes fons - balts vai gaiši pelēks. Ja fotokartītes fons ir citā krāsā vai tumšs, tā ir nederīga.

6. Galvas pozīcija - pretskats vai neliels galvas pagrieziens.

7. Sejas izteiksme - nemākslota (pieļaujams smaids).

8. Apģērbs - ikdienas, korekts. Nedrīkst fotografēties virsdrēbēs (piemēram, mētelī, virsjakā) un ar galvassegu, kā arī ar atkailinātu ķermeņa augšdaļu.

9. Apgaismojums - vienāds abām sejas pusēm. Ja fotografējot ir izmantoti mākslas fotogrāfijai paredzētie gaismas efekti (piemēram, virsgaismas), fotokartīte ir nederīga.

10. Nav pieļaujamas fotoattēla izmaiņas salīdzinājumā ar fotonegatīvu.

11. Krāsainajā fotokartītē nedrīkst dominēt kāda no krāsām, kas radusies fotokartīšu izgatavošanas tehnoloģijas dēļ.

12. Attēlam jābūt kvalitatīvam - asam, bez skrāpējumiem un bojājumiem.

13. Ja persona nēsā brilles, drīkst fotografēties ar brillēm. Nav pieļaujama fotografēšanās ar tumšām vai uz deguna noslīdējušām brillēm. Atspīdumi briļļu stiklos nedrīkst aizsegt acis.

14. Fotokartīšu bloka otrajā pusē jābūt fotodarbnīcas spiedogam, kurā ir norādīts fotokartītes izgatavošanas datums. Spiedogs nedrīkst būt redzams fotokartītes labajā pusē. Fotokartītes izgatavo ne agrāk kā trīs mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas personas apliecības saņemšanai.

Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs -
aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pilsoņu personas apliecībām un nepilsoņu personas apliecībām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 507Pieņemts: 04.11.2002.Stājas spēkā: 01.10.2003.Zaudē spēku: 01.05.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 164, 12.11.2002.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
68236
01.10.2003
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)