Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.367

Rīgā 2002.gada 20.augustā (prot. Nr.35 5.§)
Kārtība, kādā reģistrējamas saimnieciskās darbības vietas darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, to obligātās provēšanas un marķēšanas kārtība un neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts proves uzraudzību" 27.panta 1.punktu
un Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14.panta otro daļu
(MK 05.03.2013. noteikumu Nr.121 redakcijā)
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā reģistrējamas vietas, kurās veic saimniecisko darbību ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem (turpmāk - saimnieciskās darbības vieta), nosaka dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu marķēšanas un obligātās provēšanas prasības un no obligātās provēšanas un zīmogošanas atbrīvoto izstrādājumu sarakstu, kā arī neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas kārtību.

II. Saimnieciskās darbības vietu reģistrācija

2. Komersanti un individuālā darba veicēji, kuri veic saimniecisko darbību ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem (turpmāk - saimnieciskās darbības veicēji), saimnieciskās darbības vietas reģistrē valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" (turpmāk – birojs) šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 07.04.2009. noteikumiem Nr.303; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

3. Birojs reģistrē saimnieciskās darbības vietas, izņemot komercizstādēs un ielu tirdzniecībā, uztur saimnieciskās darbības vietu reģistru un ievieto to biroja mājaslapā internetā (turpmāk – internets).

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1531 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2010. noteikumiem Nr.609)

4. (Svītrots ar MK 18.04.2006. noteikumiem Nr.292.)

5. (Svītrots ar MK 18.04.2006. noteikumiem Nr.292.)

6. (Svītrots ar MK 18.04.2006. noteikumiem Nr.292.)

7. Saimnieciskās darbības vietu reģistrā norāda:

7.1. reģistrācijas numuru;

7.2. ziņas par saimnieciskās darbības veicēju — nosaukumu (firmu), juri­disko adresi, saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas numuru komercreģis­trā, reģistrācijas datumu komercreģistrā (individuālā darba veicēja vārdu, uzvārdu, personas kodu);

7.3. saimnieciskās darbības vietas adresi;

7.4. saimnieciskās darbības vietas tipu (piemēram, veikals, tirdzniecības vieta, darbnīca);

7.5. saimnieciskās darbības veidus;

7.6. (svītrots ar MK 07.04.2009. noteikumiem Nr.303);

7.7. reģistrācijas datumu;

7.8. darba laiku;

7.9. biroja amatpersonu, kura reģistrējusi saimnieciskās darbības vietu.

(MK 18.04.2006. noteikumu Nr.292 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

8. Lai reģistrētu saimnieciskās darbības vietu un saņemtu lietotāja vārdu un paroli, saimnieciskās darbības veicējs iesniedz birojā iesniegumu. Iesniegumā norāda šo noteikumu 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. un 7.8.apakšpunktā minētās ziņas, kā arī to, vai šo noteikumu 7.3. un 7.8.apakšpunktā minētās ziņas ir publicējamas. Saimnieciskās darbības veicējs apliecina, ka ir informēts par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas iespēju novēršanai un apņemas tās ievērot.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1531 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 18.04.2006. noteikumiem Nr.292)

10. (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

11. Ja mainās saimnieciskās darbības vietu reģistrā norādītās ziņas vai darbība reģistrētajā vietā ir izbeigta, saimnieciskās darbības veicējs rakstiski informē par to biroju.

(MK 07.04.2009. noteikumu Nr.303 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

12. (Svītrots ar MK 07.04.2009. noteikumiem Nr.303.)

13. Birojs ievieto internetā šo noteikumu 7.punktā minēto informāciju (izņemot individuālā darba veicēja personas kodu). Šo noteikumu 7.3. un 7.8.apakšpunktā minēto informāciju ievieto, ja saimnieciskās darbības veicējs iesniegumā norādījis, ka minētā informācija ir publicējama.

(MK 18.04.2006. noteikumu Nr.292 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

14. (Svītrots ar MK 07.04.2009. noteikumiem Nr.303.)

15. Fiziskām personām, kuras izgatavo dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumus, ir tiesības pilnvarot citu fizisku vai juridisku personu tos realizēt. Šajā gadījumā fiziskā persona, kura izgatavo dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumus, realizācijas vietas reģistrē uz sava vārda un uzņemas atbildību par realizējamiem dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumiem.

16. Birojs piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8.punktā minētā iesnieguma saņemšanas reģistrē saimnieciskās darbības vietas vai šo noteikumu 11.punktā minētās izmaiņas saimnieciskās darbības vietu reģistrā un ievieto informāciju internetā vai sniedz saimnieciskās darbības veicējam pamatotu rakstisku atteikumu. Šo noteikumu 7.3. un 7.8.apakšpunktā minētā informācija par tām saimnieciskās darbības vietām, par kurām saim­nieciskās darbības veicējs reģistrācijas iesniegumā nav norādījis, ka iesniegto informāciju drīkst publicēt, ir pieejama vienīgi saimnieciskās darbības veicējam, lietojot piešķirto lietotāja vārdu un paroli.

(MK 18.04.2006. noteikumu Nr.292 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.04.2009. noteikumiem Nr.303; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531; MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.121)

16.1 Ja birojs šo noteikumu 17.1 1.apakšpunktā norādītajā termiņā nepaziņo saimnieciskās darbības veicējam lēmumu par saimnieciskās darbības veikšanas vietas reģistrāciju un informācijas ievietošanu internetā un nereģistrē saimnieciskās darbības veikšanas vietu, bet saimnieciskās darbības veicējam netiek sniegts pamatots rakstisks atteikums, uzskatāms, ka birojs saimnieciskās darbības veikšanas vietu ir reģistrējis saskaņā ar Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

(MK 05.03.2013. noteikumu Nr.121 redakcijā)

17. Birojs triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8.punktā minētā iesnieguma saņemšanas informē saimnieciskās darbības veicēju, ja iesniegumā norādītas nepilnīgas vai nepatiesas ziņas, un norāda, ka birojs reģistrēs saimnieciskās darbības vietu, ievietos informāciju internetā vai sniegs pamatotu rakstisku atteikumu piecu darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo ziņu saņemšanas.

(MK 05.03.2013. noteikumu Nr.121 redakcijā)

17.1 Birojs triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8.punktā minētā iesnieguma saņemšanas informē saimnieciskās darbības veicēju:

17.1 1. ka piecu darbdienu laikā (norādot konkrētu datumu) tiks pieņemts lēmums par saimnieciskās darbības veikšanas vietas reģistrēšanu vai par atteikumu to reģistrēt;

17.1 2. par kārtību, kādā var apstrīdēt biroja lēmumu par atteikumu reģistrēt saimnieciskās darbības veikšanas vietu;

17.13. par šo noteikumu 16.1 punktā minētā noklusējuma piemērošanu.

(MK 05.03.2013. noteikumu Nr.121 redakcijā)

17.2 Ja birojs ir sniedzis saimnieciskās darbības veicējam pamatotu rakstisku atteikumu, saimnieciskās darbības veicējs ir tiesīgs no jauna iesniegt birojam šo noteikumu 8.punktā minēto iesniegumu, novēršot atteikumā minētos iemeslus.

(MK 05.03.2013. noteikumu Nr.121 redakcijā)

18. Saimniecisko darbību ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem drīkst uzsākt tikai pēc tās reģistrācijas birojā, ko apliecina publikā­cija internetā.

(MK 18.04.2006. noteikumu Nr.292 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.04.2009. noteikumiem Nr.303; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

19. Saimnieciskās darbības vietā ir atļauts nodarboties tikai ar saimnieciskās darbības veidiem, kuri norādīti šo noteikumu 8.punktā minētajā iesniegu­mā.

(MK 18.04.2006. noteikumu Nr.292 redakcijā)

20. Saimnieciskās darbības veicējs nodrošina, lai šo noteikumu 8.punktā minētajā iesniegumā norādītās darbības vietas darba laikā būtu pieejamas kontroles institūcijām.

(Grozīts ar MK 07.04.2009. noteikumiem Nr.303)

21. Birojs anulē saimnieciskās darbības vietas reģistrāciju, ja:

21.1. reģistrācijas iesniegumā ir sniegtas nepatiesas vai maldinošas ziņas;

21.2. saimnieciskās darbības veicējs ir izbeidzis darbību ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem.

(MK 18.04.2006. noteikumu Nr.292 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

22. Biroja amatpersonas atteikumu reģistrēt saimnieciskās darbības vietu un lēmumu par reģistrācijas anulēšanu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 07.04.2009. noteikumu Nr.303 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

III. Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu marķēšanas un obligātās provēšanas prasības un no obligātās provēšanas un zīmogošanas atbrīvoto izstrādājumu saraksts

23. Dārgmetālu izstrādājumi, kā arī briljanti (dimanti), rubīni, safīri, smaragdi un to izstrādājumi, kas ir ievesti izlaišanai brīvam apgrozījumam vai ražoti Latvijā (izņemot eksportam paredzētās preces), ir obligāti provējami saskaņā ar likumu "Par valsts proves uzraudzību" un šiem noteikumiem.

24. (Svītrots ar MK 18.04.2006. noteikumiem Nr.292.)

25. (Svītrots ar MK 18.04.2006. noteikumiem Nr.292.)

26. No obligātās provēšanas un zīmogošanas atbrīvoto izstrādājumu saraksts:

26.1. instrumenti, laboratorijas trauki un citi izstrādājumi no dārgmetāliem, kas tiek lietoti zinātniskiem, tehniskiem, medicīniskiem un citiem īpašiem mērķiem;

26.2. dārgmetālu izejvielas un to pārstrādes produkti, kuros dārgmetālu saturs nesasniedz zemāko likumā "Par valsts proves uzraudzību" noteikto provi;

26.3. dārgmetāli, kurus izmanto citu preču ražošanai;

26.4. dārgakmeņi un to izstrādājumi, izņemot briljantus (dimantus), rubīnus, safīrus, smaragdus un to izstrādājumus;

26.5. briljanti (dimanti), rubīni, safīri, smaragdi, kurus izmanto citu preču ražošanai;

26.6. monētas, kuras tika izmantotas vai kuras izmanto par oficiālu maksāšanas līdzekli;

26.7. citu valstu apbalvojumi - ordeņi un medaļas;

26.8. izstrādājumi, kuriem pievienoti sīki dārgmetālu rotājumi - inkrustācijas (šis nosacījums neattiecas uz rotaslietām vai sadzīves priekšmetiem ar dārgmetāla komplektējošām daļām, piemēram, aizdarēm, auskaru vai kulonu kājiņām, ietvariem, izstrādājumiem dārgmetālu korpusos, galda piederumu spaliem);

26.9. stomatoloģijā un kosmetoloģijā izmantojamie materiāli (ieskaitot zobu dekorus);

26.10. iepriekš izgatavoti dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumi, kuriem veikta vienīgi gravēšana;

26.11. dārgmetālu izstrādājumi, kuri:

26.11.1. zīmogoti ar Latvijas Republikas proves zīmogu līdz 1940.gadam;

26.11.2. izgatavoti līdz 1914.gadam un ir zīmogoti ar atbilstošiem proves zīmogiem;

26.11.3. (svītrots ar MK 18.04.2006. noteikumiem Nr.292);

26.11.4. provēti un zīmogoti ar Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas un kontroles konvencijas zīmogiem (Common Control Mark);

26.12. ieguldījumu zelts, sudrabs, platīns un pallādijs.

(Grozīts ar MK 18.04.2006. noteikumiem Nr.292)

27. Ievesto dārgmetālu izstrādājumu, dārgakmeņu un to izstrādājumu provēšanu birojā nodrošina saimnieciskās darbības veicējs, kurš šos izstrādājumus vai dārgakmeņus izlaidis brīvam apgrozījumam.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

28. Latvijā izgatavoto dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu provēšanu birojā nodrošina šo izstrādājumu izgatavotājs.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

29. Remontētu dārgmetālu izstrādājumu provēšanu birojā nodrošina remontētājs. Remontam nodotos dārgmetālu izstrādājumus, ja remontā tiem tiek pievienots dārgmetāls (izņemot lodējamo materiālu), provē pirms to izsniegšanas pasūtītājam. Dārgmetālu izstrādājumi pēc remonta nav jānogādā obligātai provēšanai birojā, ja vienīgais pievienotais dārgmetāls ir komplektējošās daļas, par kurām saņemta kvalitātes apliecība. Minēto pievienoto daļu prove nedrīkst būt zemāka par izstrādājuma provi.

(Grozīts ar MK 18.04.2006. noteikumiem Nr.292; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

30. Tādu dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu provēšanu birojā, kas Latvijā iepirkti (pieņemti realizācijai) no fiziskām vai juridiskām personām, kuras neveic saimniecisko darbību ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, nodrošina šo izstrādājumu iepircējs - saimnieciskās darbības veicējs.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

31. Pēc dārgmetāla izstrādājumu provēšanas aizliegts tiem pievienot jebkādas neprovētas daļas.

32. Mazumtirdzniecībā realizējamiem dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumiem (katrai preces vienībai) pievieno marķēšanas zīmi, kurā ir informācija patērētājiem.

(Grozīts ar MK 18.04.2006. noteikumiem Nr.292)

33. (Svītrots ar MK 18.04.2006. noteikumiem Nr.292.)

34. Marķēšanas zīmē norāda šādas ziņas:

34.1. izstrādājuma nosaukums un svars gramos (ar precizitāti līdz 0,1 g);

34.2. metāla veids un pamatmetāla prove (dārgmetālu izstrādājumiem un dārgmetālu izstrādājumiem ar dārgakmeņiem);

34.3. dārgakmeņu nosaukums;

34.4. dārgakmeņu svars karātos — briljantiem (dimantiem), rubīniem, safī­riem, smaragdiem. Ja izstrādājumā ir dažādi dārgakmeņi, norāda katra dārgakmeņa veida kopējo svaru karātos;

34.5. mazumtirdzniecības cena;

34.6. saimnieciskās darbības veicēja — preces marķētāja — nosaukums;

34.7. izstrādājuma ražotāja nosaukums vai vārds, uzvārds. Ja preces mar­ķētājs marķēšanas zīmē atsevišķi nenorāda ražotāju, tad par ražotāju uzskatāms preces marķētājs.

(MK 18.04.2006. noteikumu Nr.292 redakcijā)

35. Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumiem marķēšanas zīmes drīkst pievienot saimnieciskās darbības veicējs, kas šos izstrādājumus realizē vai ir nodevis realizācijai (realizējis) mazumtirgotājam.

(Grozīts ar MK 18.04.2006. noteikumiem Nr.292)

36. Saimnieciskās darbības veicējs, kurš mazumtirdzniecībā realizē dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumus, ir atbildīgs par marķējuma esību.

37. Saimnieciskās darbības veicējs, kurš marķējis dārgmetālu un dārg­akmeņu izstrādājumus, ir atbildīgs par marķēšanas zīmju atbilstību šo noteikumu 34.punkta prasībām. Marķēšanas zīmēs norādītajai informācijai jābūt objektīvai un patērētājiem viegli saskatāmai, salasāmai un saprotamai.

(MK 18.04.2006. noteikumu Nr.292 redakcijā)

38. Aizliegts lietot apzīmējumus "briljants" (dimants), "rubīns", "safīrs", "smaragds" vai tiem fonētiski tuvus apzīmējumus dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu marķējuma zīmē citu juvelierakmeņu nosaukumos. Sintētisko dārgakmeņu apzīmēšanai dārgakmeņa nosaukumam pievienojams vārds "mākslīgs" vai "sintētisks".

IV. Neprovētu dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu uzglabāšanas kārtība

39. Aizliegts uzglabāt bez proves zīmoga (valsts garantijas zīmes, kvalitātes apliecības) dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumus:

39.1. vietās, kurās dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumus realizē mazumtirdzniecībā;

39.2. pasūtījumu pieņemšanas un izsniegšanas vietās, kuras atrodas atsevišķi no izgatavošanas (remonta) vietām. Šī prasība neattiecas uz izstrādājumiem, kuri:

39.2.1. nodoti (iepirkti) remontam to nodošanas vai iepirkšanas dienā;

39.2.2. pēc to remonta nav obligāti jāprovē.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

40. Lai uzglabātu dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumus bez proves zīmoga (valsts garantijas zīmes, kvalitātes apliecības), saimnieciskās darbības veicējs noformē kvīti (turpmāk - kvīts).

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

41. Ir divu veidu kvītis:

41.1. kvītis dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu izgatavošanai un remontam;

41.2. kvītis dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu iepirkšanai un uzglabāšanai.

42. (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

43. (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

44. (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

45. (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

46. (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

47. Izlietotās kvītis saimnieciskās darbības veicējs uzglabā divus gadus.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1531 redakcijā)

48. (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

49. (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

50. Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumus kvītī ieraksta sašķirotus pēc metāla veida, izstrādājumu nosaukuma un svara.

51. Vienā ailē ierakstītu izstrādājumu svars nedrīkst atšķirties no izstrādājumu vidējā svara ailē vairāk par 0,2 gramiem.

52. Kvīti dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu remontam un izgatavošanai noformē:

52.1. dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumiem, kurus remontē vai izgatavo pēc pasūtījuma, - pieņemot pasūtījumu. Kvīti nenoformē, ja remontu veic pasūtītāja klātbūtnē;

52.2. dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumiem, kurus izgatavo (izņemot pasūtījuma darbus) telpās, kas tieši savienotas ar dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu mazumtirdzniecības vai pasūtījumu pieņemšanas un izsniegšanas telpām, - uzsākot izgatavošanu.

(Grozīts ar MK 18.04.2006. noteikumiem Nr.292)

53. Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu remonta un izgatavošanas kvītī norāda šādas ziņas:

53.1. kvīts izrakstīšanas datums (mēnesis rakstāms vārdiem);

53.2. izstrādājumu remontētāja vai izgatavotāja juridiskais nosaukums (vārds un uzvārds), komersanta reģistrācijas numurs (personas kods);

53.3. pasūtījuma pieņemšanas (izstrādājumu izgatavošanas vai remontēšanas) adrese;

53.4. pasūtītāja juridiskais nosaukums (vārds un uzvārds), komersanta reģistrācijas numurs (personas kods), juridiskā adrese (dzīvesvietas adrese);

53.5. izstrādājumu nosaukums un skaits;

53.6. dārgmetāla nosaukums;

53.7. pakalpojuma cena;

53.8. pievienotās vērtības nodokļa summa;

53.9. kopējā summa, par kādu sniegti pakalpojumi;

53.10. saņemtā avansa summa;

53.11. saņemtā dārgmetāla svars un prove;

53.12. veicamo darbu apraksts un pasūtījuma izpildes termiņš;

53.13. pasūtījuma pieņēmēja vārds, uzvārds un paraksts;

53.14. pasūtītāja vārds, uzvārds un paraksts;

53.15. izstrādājumu svars pēc remonta vai izgatavošanas;

53.16. dārgmetāla prove pēc izstrādājumu remonta vai izgatavošanas;

53.17. biroja iesnieguma (kvīts) numurs, ar kādu izstrādājums nodots provēšanai un zīmogošanai;

53.18. izstrādājuma pozīcijas numurs biroja iesniegumā (kvītī);

53.19. pasūtījumam pievienotā dārgmetāla nosaukums, svars un prove;

53.20. dārgmetāla zudums, kas radies, pildot pasūtījumu;

53.21. dārgmetāla atlikuma svars un prove;

53.22. pasūtījuma izsniegšanas datums;

53.23. pasūtījuma izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts;

53.24. pasūtījuma saņēmēja vārds, uzvārds un paraksts.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

54. Pieņemot pasūtījumu dārgmetālu vai dārgakmeņu izstrādājumu remontam, norāda šādu informāciju:

54.1. kvīts izrakstīšanas datums (mēnesis rakstāms vārdiem);

54.2. izstrādājumu remontētāja juridiskais nosaukums (vārds un uzvārds), komersanta reģistrācijas numurs (personas kods);

54.3. pasūtījuma pieņemšanas adrese;

54.4. pasūtītāja juridiskais nosaukums (vārds un uzvārds), komersanta reģistrācijas numurs (personas kods), juridiskā adrese (dzīvesvietas adrese);

54.5. izstrādājumu nosaukums un skaits;

54.6. dārgmetāla nosaukums;

54.7. pakalpojuma cena;

54.8. pievienotās vērtības nodokļa summa;

54.9. kopējā summa, par kādu sniegti pakalpojumi;

54.10. saņemtā avansa summa;

54.11. saņemtā dārgmetāla svars un prove;

54.12. veicamo remontdarbu apraksts un pasūtījuma izpildes termiņš (norāda, vai, izstrādājumu remontējot, tiks pievienots dārgmetāls vai dārgmetāla izstrādājumu komplektējošā daļa);

54.13. pasūtījuma pieņēmēja vārds, uzvārds un paraksts;

54.14. pasūtītāja vārds, uzvārds un paraksts.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

55. Pieņemot pasūtījumu dārgmetālu vai dārgakmeņu izstrādājumu izgatavošanai, norāda šādu informāciju:

55.1. kvīts izrakstīšanas datums (mēnesis rakstāms vārdiem);

55.2. izstrādājumu izgatavotāja juridiskais nosaukums (vārds un uzvārds), komersanta reģistrācijas numurs (personas kods);

55.3. pasūtījuma pieņemšanas adrese;

55.4. pasūtītāja juridiskais nosaukums (vārds un uzvārds), komersanta reģistrācijas numurs (personas kods), juridiskā adrese (dzīvesvietas adrese);

55.5. izstrādājumu nosaukums un skaits;

55.6. dārgmetāla nosaukums;

55.7. pakalpojuma cena;

55.8. pievienotās vērtības nodokļa summa;

55.9. kopējā summa, par kādu sniegti pakalpojumi;

55.10. saņemtā avansa summa;

55.11. saņemtā dārgmetāla svars un prove. Neaizpilda, ja veic dārgmetālu vai dārgakmeņu izstrādājumu apmaiņu, kurā pasūtījuma izpildītājs saglabā nodoto izstrādājumu un izgatavo pasūtījumu no sava materiāla. Šajā gadījumā noformē kvīti par dārgmetālu vai dārgakmeņu izstrādājumu iepirkšanu. Šis nosacījums attiecināms arī uz dārgmetālu vai dārgakmeņu izstrādājumu komplektējošām daļām;

55.12. veicamo darbu apraksts un pasūtījuma izpildes termiņš (norāda pasūtītāja uzdoto provi);

55.13. pasūtījuma pieņēmēja vārds, uzvārds un paraksts;

55.14. pasūtītāja vārds, uzvārds un paraksts.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

56. Uzsākot dārgmetālu izstrādājumu izgatavošanu vai remontēšanu, ja tas nav pasūtījuma darbs, norāda šādu informāciju:

56.1. kvīts izrakstīšanas datums (mēnesis rakstāms vārdiem);

56.2. izstrādājumu remontētāja vai izgatavotāja juridiskais nosaukums (vārds un uzvārds), komersanta reģistrācijas numurs (personas kods);

56.3. izstrādājumu izgatavošanas vai remontēšanas adrese;

56.4. pasūtītāja juridiskais nosaukums (vārds un uzvārds), komersanta reģistrācijas numurs (personas kods), juridiskā adrese (dzīvesvietas adrese). Šajā gadījumā par pasūtītāju uzskata izstrādājumu izgatavotāju;

56.5. izstrādājumu nosaukums un skaits;

56.6. dārgmetāla nosaukums;

56.7. veicamo darbu apraksts;

56.8. pasūtījuma pieņēmēja vārds, uzvārds un paraksts.

(Grozīts ar MK 18.04.2006. noteikumiem Nr.292; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

57. Beidzot dārgmetālu vai dārgakmeņu izstrādājumu izgatavošanu, norāda šādu informāciju (kvīts 1.eksemplāram - pasūtījumu izsniedzot):

57.1. izstrādājumu svars;

57.2. pasūtījumam pievienotā dārgmetāla nosaukums, svars un prove (ja pasūtījums pilnīgi vai daļēji izgatavots no pasūtītāja materiāla);

57.3. dārgmetāla zudums, kas radies, pildot pasūtījumu (ja pasūtījums pilnīgi vai daļēji izgatavots no pasūtītāja materiāla);

57.4. dārgmetāla atlikuma svars un prove (ja pasūtījums pilnīgi vai daļēji izgatavots no pasūtītāja materiāla).

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

58. Pēc dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas birojā atbilstoši inspekcijas iesnieguma kvītij norāda šādu informāciju (kvīts 1.eksemplāram - pasūtījumu izsniedzot):

58.1. dārgmetāla prove;

58.2. biroja iesnieguma (kvīts) numurs, ar kādu izstrādājums nodots provēšanai un zīmogošanai. Ja dārgmetālu vai dārgakmeņu izstrādājumam remonta laikā pievienota iepriekš provēta dārgmetālu izstrādājuma komplektējošā daļa, norāda kvalitātes apliecības numuru;

58.3. izstrādājuma pozīcijas numurs biroja iesniegumā (kvītī).

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

59. Izsniedzot pasūtījumu, norāda šādu informāciju:

59.1. pasūtījuma izsniegšanas datums;

59.2. pasūtījuma izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts;

59.3. pasūtījuma saņēmēja vārds, uzvārds un paraksts.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

60. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai pakalpojuma sniedzējs uzrāda kvīti, ar kuru dārgmetālu vai dārgakmeņu izstrādājums ir nodots provēšanai.

61. Kvītis dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu izgatavošanai un remontam aizpilda divos eksemplāros. Pirmo eksemplāru izsniedz pasūtītājam, otrais atrodas dārgmetālu izstrādājumu izgatavošanas vietā.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1531 redakcijā)

62. Kvīti dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu uzglabāšanai un iepirkšanai noformē:

62.1. dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumiem, kuri ievesti Latvijā brīvam apgrozījumam (importēti) un tiek uzglabāti telpās, kas ir tieši savienotas ar dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu mazumtirdzniecības vai pasūtījumu pieņemšanas un izsniegšanas telpām, - glabāšanu uzsākot;

62.2. dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumiem bez proves zīmoga (valsts garantijas zīmoga, kvalitātes apliecības), kuri iepirkti (pieņemti realizācijai) no fiziskām personām un tiek uzglabāti telpās, kas ir tieši savienotas ar dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu mazumtirdzniecības vai pasūtījumu pieņemšanas un izsniegšanas telpām, - izstrādājumu pieņemšanas brīdī;

62.3. dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumiem bez proves zīmoga (valsts garantijas zīmes), kuri bijuši ieķīlāti un kurus ķīlas ņēmējam saskaņā ar Civillikuma 1319.pantu radušās tiesības pārdot, - nākamajā dienā pēc ķīlas termiņa beigām. Kvīti nenoformē salauztiem izstrādājumiem. Šis nosacījums attiecas tikai uz tiem lombardiem, kuru ķīlu pieņemšanas, izsniegšanas un uzglabāšanas telpas tieši savienotas ar dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu mazumtirdzniecības vai pasūtījumu pieņemšanas un izsniegšanas telpām;

62.4. dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumiem bez proves zīmoga (valsts garantijas zīmes), kuri iepirkti remontam un to turpmākai realizācijai, kā arī dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu komplektējošām daļām - iepirkšanas brīdī, norādot iepirkuma mērķi.

(Grozīts ar MK 18.04.2006. noteikumiem Nr.292)

63. Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu uzglabāšanas un iepirkšanas kvītī norāda šādas ziņas:

63.1. kvīts izrakstīšanas datums (mēnesis rakstāms vārdiem);

63.2. izstrādājumu iepircēja vai uzglabātāja juridiskais nosaukums (vārds un uzvārds), komersanta reģistrācijas numurs (personas kods);

63.3. izstrādājumu iepirkšanas (uzglabāšanas) adrese;

63.4. izstrādājumu realizētāja juridiskais nosaukums (vārds un uzvārds), komersanta reģistrācijas numurs (personas kods), juridiskā adrese (dzīvesvietas adrese);

63.5. izstrādājumu nosaukums un skaits;

63.6. dārgmetāla nosaukums un prove;

63.7. izstrādājumu svars;

63.8. darbības apraksts;

63.9. izstrādājumu cena;

63.10. biroja iesnieguma (kvīts) numurs, ar kādu izstrādājums nodots provēšanai un zīmogošanai;

63.11. izstrādājuma pozīcijas numurs biroja iesniegumā (kvītī);

63.12. pievienotās vērtības nodokļa summa;

63.13. kopējā summa;

63.14. iepircēja (uzglabātāja) amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts;

63.15. realizētāja vārds, uzvārds un paraksts.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

64. Iepērkot dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumus un to komplektējošās daļas vai pieņemot minētos izstrādājumus realizācijai, norāda šādu informāciju:

64.1. kvīts izrakstīšanas datums;

64.2. izstrādājumu iepircēja juridiskais nosaukums (vārds un uzvārds), komersanta reģistrācijas numurs (personas kods);

64.3. izstrādājumu iepirkšanas adrese;

64.4. izstrādājumu realizētāja juridiskais nosaukums (vārds un uzvārds), komersanta reģistrācijas numurs (personas kods), juridiskā adrese (dzīvesvietas adrese);

64.5. izstrādājumu nosaukums un skaits;

64.6. dārgmetāla nosaukums;

64.7. izstrādājumu svars;

64.8. veicamā darbība (iepirkšana);

64.9. izstrādājumu cena;

64.10. pievienotās vērtības nodokļa summa;

64.11. kopējā summa;

64.12. iepircēja amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts;

64.13. realizētāja vārds, uzvārds un paraksts.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

65. Uzsākot dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu glabāšanu, kas ievesti brīvam apgrozījumam (importēti), norāda šādu informāciju:

65.1. kvīts izrakstīšanas datums;

65.2. izstrādājumu uzglabātāja juridiskais nosaukums, komersanta reģistrācijas numurs;

65.3. izstrādājumu uzglabāšanas adrese;

65.4. izstrādājumu realizētāja juridiskais nosaukums, kravas pavaddokumenta numurs un datums;

65.5. izstrādājumu nosaukums un skaits;

65.6. dārgmetāla nosaukums;

65.7. izstrādājumu svars;

65.8. veicamā darbība (uzglabāšana);

65.9. uzglabātāja amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

66. Uzsākot tādu dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu glabāšanu, kuri bijuši ieķīlāti un kurus ķīlas ņēmējam saskaņā ar Civillikuma 1319.pantu radušās tiesības pārdot, norāda šādu informāciju:

66.1. kvīts izrakstīšanas datums;

66.2. izstrādājumu uzglabātāja juridiskais nosaukums, komersanta reģistrācijas numurs;

66.3. izstrādājumu uzglabāšanas adrese;

66.4. izstrādājumu ieķīlātāja juridiskais nosaukums (vārds un uzvārds), komersanta reģistrācijas numurs (personas kods), juridiskā adrese (dzīvesvietas adrese), neizpirkto ķīlas zīmju numuri;

66.5. izstrādājumu nosaukums un skaits;

66.6. dārgmetāla nosaukums;

66.7. izstrādājumu svars;

66.8. veicamā darbība (uzglabāšana);

66.9. uzglabātāja amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

67. Kvītis dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu iepirkšanai (pieņemšanai realizācijā) aizpilda divos eksemplāros. Pirmo eksemplāru glabā kopā ar izstrādājumiem, otro eksemplāru izsniedz piegādātājam.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1531 redakcijā)

68. Kvīti dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu uzglabāšanai aizpilda vienā eksemplārā, un to glabā kopā ar izstrādājumiem.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1531 redakcijā)

69. Pēc dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas birojā aizpilda šādus rekvizītus:

69.1. dārgmetāla prove;

69.2. biroja iesnieguma (kvīts) numurs, ar kādu izstrādājums nodots provēšanai un zīmogošanai;

69.3. izstrādājuma pozīcijas numurs biroja iesniegumā (kvītī).

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1531)

70. Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumus, kuri iepirkti (pieņemti) kā izejvielas, kā arī dārgmetālu izstrādājumu komplektējošās daļas - ķēdīšu un aproču aizdares, auskaru kājiņu sprostgredzeni - , ja tās netiks izmantotas citu izstrādājumu remontam vai izgatavošanai, iepircējs (pieņēmējs) salauž iepirkšanas (pieņemšanas) brīdī, iznīcinot proves zīmogu (valsts garantijas zīmi).

71. (Svītrots ar MK 18.04.2006. noteikumiem Nr.292.)

V. Noslēguma jautājumi

72. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.septembri.

73. Noteikumu 26.11.3. un 26.11.4.apakšpunkts stājas spēkā ar īpašiem Ministru kabineta noteikumiem.

74. Atzīt par spēku zaudējušiem:

74.1. Ministru kabineta 1995.gada 20.jūnija noteikumus Nr.161 "Noteikumi par dārgmetālu garantijas zīmēm un provēm" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 99.nr.);

74.2. Ministru kabineta 1998.gada 19.maija noteikumus Nr.185 "Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu aprites noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 147./149., 271./272.nr.; 1999, 48./49., 57./59.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 05.03.2013. noteikumu Nr.121 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 22.jūnija Direktīvas 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.jūlija Direktīvas 98/48/EK, ar kuru groza Direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā reģistrējamas saimnieciskās darbības vietas darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 367Pieņemts: 20.08.2002.Stājas spēkā: 01.09.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 23.08.2002.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
65605
{"selected":{"value":"20.03.2013","content":"<font class='s-1'>20.03.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.03.2013","iso_value":"2013\/03\/20","content":"<font class='s-1'>20.03.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2010","iso_value":"2010\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2010.-19.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-09.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2009","iso_value":"2009\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2006","iso_value":"2006\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2006.-15.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-30.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2002","iso_value":"2002\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2002.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.03.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)