Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.346

Rīgā 2002.gada 6.augustā (prot. Nr.33, 19.§)

Noteikumi par jūras pārvadātāju vienošanos atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma

Izdoti saskaņā ar Konkurences likuma
11.panta ceturtās daļas 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atsevišķu jūras pārvadātāju vienošanās, kuras atbrīvojamas no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vienošanās aizlieguma, ievērojot minētā likuma 11.panta otro daļu, ja tās atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Šādas vienošanās ir atļautas, neiesniedzot paziņojumu Konkurences padomē.

2. Noteikumi attiecas uz starptautiskajiem līnijpārvadājumiem, kurus veic no Latvijas ostām vai uz tām. Par līnijpārvadājumu ir uzskatāms pakalpojums, kas saskaņā ar kuģošanas grafiku ietver regulāru kravas pārvadāšanu konkrētā maršrutā vai maršrutos starp ostām un par samaksu ir pieejams jebkuram transporta izmantotājam.

3. Noteikumi neattiecas uz neregulāriem kravas pārvadājumiem ar jūras transportu. 

II. Tehnisko līgumu atbrīvošana no vienošanās aizlieguma

4. Vienošanās aizliegumu nepiemēro, ja vienošanās vienīgais mērķis un sekas ir transporta tehniskie uzlabojumi vai jūras pārvadātāju sadarbība šādās jomās:

4.1. vienotu jūras transporta, tā aprīkojuma, piegāžu vai stacionāro iekārtu standartu un tipu ieviešana vai izmantošana;

4.2. kuģu, kuģa telpu vai guļlaika, citu transporta veidu, personāla, aprīkojuma vai stacionāro iekārtu maiņa vai kopīga izmantošana, sniedzot transporta pakalpojumus;

4.3. ar galveno vienošanās darbību cieši saistīto jūras transporta papildu operāciju organizēšana un veikšana;

4.4. saistīto maršrutu kuģošanas grafiku koordinācija;

4.5. atsevišķu kravu apvienošana. 

III. Līnijpārvadātāju konferences dalībnieku atbrīvošana no vienošanās aizlieguma

5. Vienošanās aizliegumu nepiemēro, ja atsevišķi vai visi vienas vai vairāku līnijpārvadājumu konferenču dalībnieki (līnijpārvadājumu konference ir līnijpārvadātāju apvienība, kas darbojas, pamatojoties uz savstarpēju līgumu, un piedāvā starptautiskus līnijpārvadājumus kravas pārvadāšanai konkrētā maršrutā, piemērojot līgumā noteiktās kravas pārvadājumu likmes un citus nosacījumus) ir noslēguši vienošanos, lai noteiktu pārvadājumu likmes un citus ar līnijpārvadājumiem saistītus nosacījumus. Vienošanās papildus drīkst ietvert šādus nosacījumus:

5.1. kuģošanas sarakstu koordinācija, kā arī izbraukšanas no ostas un ostā iebraukšanas datumu koordinācija;

5.2. biežuma noteikšana, kādā kuģis izbrauc no ostas un iebrauc ostā;

5.3. izbraukšanas no ostas un ostā iebraukšanas saskaņošana vai sadale starp līnijpārvadātāju konferences dalībniekiem;

5.4. katra līnijpārvadātāju konferences dalībnieka piedāvātās kravnesības regulēšana;

5.5. kravas vai ienākumu sadale starp līnijpārvadātāju konferences dalībniekiem.

6. Šo noteikumu 5.punktā minēto atbrīvojumu no vienošanās aizlieguma piemēro, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

6.1. līnijpārvadātāji un transporta izmantotāji konsultējas par kravas pārvadājumu cenām, nosacījumiem un kvalitāti. Konsultēšanās ir obligāta, tiklīdz to pieprasa viena no pusēm. Par transporta izmantotāju ir uzskatāma jebkura persona (piemēram, jūras pārvadātājs, kravas nosūtītājs, ekspeditors), kas, lai nosūtītu kravu, ir stājusies vai izteikusi nodomu stāties līgumattiecībās ar konsorciju vai vienu no tā dalībniekiem, vai jebkura jūras pārvadātāju asociācija;

6.2. transporta izmantotāji brīvi izvēlas komercsabiedrības, kas sniedz iekšzemes transporta un piestātnes pakalpojumus, kuri nav ietverti maksā par kravas pārvadājumiem ar jūras transportu vai maksājumos, par kuriem transporta izmantotājs un līnijpārvadātājs ir vienojušies;

6.3. tarifi, to veidošanas un citi nosacījumi ir pieejami un pārbaudāmi pēc transporta izmantotāja pieprasījuma. Šie nosacījumi nosaka visas prasības, kas jāievēro, iekraujot un izkraujot kravu, norāda noteiktu pakalpojumu proporcionālo sadalījumu, nodalot maksu par jūras pārvadājumiem un sauszemes pārvadājumiem, kas ir iekļauti kravas pārvadājuma maksā vai citā maksā, kuru nosaka līnijpārvadātājs vai kura noteikta saskaņā ar ieradumu tiesībām;

6.4. šķīrējtiesas lēmumi, vienošanās, samierinātāju rekomendācijas, ko ir akceptējušas abas puses un kas izšķir strīdus attiecībā uz līnijpārvadātāju konferences darbību, nekavējoties jānosūta Konkurences padomei.

7. Līnijpārvadātāju konferences dalībniekiem ir tiesības ieviest uzticības nosacījumus attiecībā uz transporta izmantotājiem. Uzticības nosacījumu veidu un noteikumus kopīgi apspriež līnijpārvadātāju konferences dalībnieki un transporta izmantotāji. Par uzticības nosacījumu ir uzskatāma vienošanās, kuru viens vai vairāki līnijpārvadātāju konferences dalībnieki noslēdz ar transporta izmantotāju par to, ka transporta izmantotājs visas kravas vai noteiktas tās daļas pārvadāšanai apņemas izmantot tikai attiecīgās līnijpārvadātāju konferences dalībnieku pakalpojumus, pretī saņemot pārvadājuma maksas atlaides. Uzticības nosacījumi atbilst šādām prasībām:

7.1. ir precīzi definētas transporta lietotāju un konferences dalībnieku tiesības;

7.2. tos ievieš, pamatojoties uz līnijpārvadātāju konferences dalībnieku un transporta izmantotāju vienošanos;

7.3. līnijpārvadātāju konferences transporta izmantotājiem piedāvā tūlītējo atlaižu sistēmu vai iespēju izvēlēties šo sistēmu vai atlikto atlaižu sistēmu, ievērojot noteikumu, ka:

7.3.1. piemērojot tūlītējo atlaižu sistēmu, katrai pusei ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt uzticības nosacījumu ievērošanu, nepiemērojot sankcijas. Līguma uzteikuma termiņš šajā gadījumā nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus. Ja rodas domstarpības par pārvadājuma likmi, šo termiņu samazina līdz trim mēnešiem;

7.3.2. atlikto atlaižu sistēmā gan uzticības periods, uz kuru pamatojoties ir aprēķināta atlaide, gan nākamais uzticības periods, kuru nosaka pirms atlaides izmaksas, nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus. Ja rodas domstarpības par pārvadājuma likmi, šo termiņu samazina līdz trim mēnešiem. Par uzticības periodu šī apakšpunkta izpratnē tiek uzskatīts laikposms, kurā transporta izmantotājs līnijpārvadātāju konferences dalībnieku maršrutā nav izmantojis vai neizmantos neatkarīgu kravas pārvadātāju pakalpojumus;

7.4. līnijpārvadātāju konference pēc apspriedēm ar transporta izmantotājiem nosaka:

7.4.1. kravu vai kravas daļu sarakstu, kuru pārvadāšanai nepiemēro uzticības nosacījumus. Var piedāvāt 100 % uzticības nosacījumu piemērošanu attiecībā uz visu kravu, bet nedrīkst tos vienpusēji uzspiest transporta izmantotājiem;

7.4.2. apstākļus, kādos transporta izmantotāji ir atbrīvoti no uzticības nosacījumu ievērošanas. Atteikšanās no uzticības nosacījumu ievērošanas ir pamatota arī gadījumos, ja konferences darbības zonā krava nosūtīta no ostas vai uz ostu, par kuru iepriekš nav bijis paziņots, un gadījumos, ja gaidlaiks ostā pārsniedz laikposmu, kuru, apspriežoties ar transporta izmantotājiem, ostas noteikušas konkrētajai ostai, precei vai preču grupai. Transporta izmantotājam ir pienākums iepriekš paziņot līnijpārvadātāju konferencei par atteikšanos no uzticības nosacījuma.

8. Vienošanās aizliegumu nepiemēro, ja vienošanos par līnijpārvadājumu cenām, nosacījumiem un kvalitāti noslēguši transporta izmantotāji un līnijpārvadātāju konference vai transporta izmantotāji savstarpēji, kā arī ja vienošanās noslēgta saskaņā ar šo noteikumu 6.1.apakšpunktu un 7.punktu. 

IV. Konsorcija līguma atbrīvošana no vienošanās aizlieguma

9. Vienošanās aizliegumu nepiemēro, ja jūras pārvadātāji ir noslēguši konsorcija līgumu. Konsorcija līgums ir vienošanās, uz kuru pamatojoties tiek izveidots konsorcijs - tādu divu vai vairāku kuģu operatoru apvienība, kuri piedāvā starptautisku līnijpārvadājumu pakalpojumus kravas pārvadāšanai konkrētā maršrutā (apvienības mērķis ir sadarbība jūras pārvadājumu kopīgā sniegšanā (izņemot cenu noteikšanu), tādējādi optimizējot jūras pārvadātāju darbību un uzlabojot to pakalpojumu kvalitāti, kurus katrs individuālais jūras pārvadātājs sniedz atsevišķi).

10. Šo noteikumu 9.punktā minēto atbrīvojumu no vienošanās aizlieguma piemēro tikai attiecībā uz vienošanos par:

10.1. kopīgiem līnijpārvadājumiem, kas tiek noslēgta tikai tāpēc, lai:

10.1.1. saskaņotu un/vai kopīgi noteiktu kuģošanas grafiku un apmeklējamo ostu sarakstu;

10.1.2. mainītu vai pārdotu kravas vietas vai veiktu savstarpējus čarterus;

10.1.3. kopīgi izmantotu kuģu un/vai ostu aprīkojumu;

10.1.4. izmantotu vienu vai vairākus kopīgas darbības birojus;

10.1.5. nodrošinātu kuģi ar konteineriem, šasijām un citām iekārtām un/vai noslēgtu attiecīgo iekārtu nomas, līzinga vai pirkuma līgumu;

10.1.6. izmantotu elektronisko datu apmaiņas sistēmu un/vai kopīgu dokumentācijas sistēmu;

10.2. īslaicīgu jaudu saskaņošanu;

10.3. ostu terminālu kopīgu izmantošanu vai pārvaldīšanu un attiecīgo pakalpojumu (piemēram, lihtera vai stividora pakalpojumu) kopīgu sniegšanu vai izmantošanu;

10.4. dalību vienā vai vairākos pasākumos, kuros jūras pārvadātāji, sniedzot pakalpojumus, apvieno kravas, ienākumus vai neto ienākumus;

10.5. kopīgu konsorcijam piešķirto balsstiesību izmantošanu līnijpārvadātāju konferencē, kurā darbojas tā dalībnieki, gadījumos, ja kopīgā balss attiecas uz paša konsorcija darbībām;

10.6. kopīgu tirgvedības struktūru un/vai kopīga konosamenta izsniegšanu;

10.7. jebkuru citu palīgdarbību, kas ir nepieciešama šo noteikumu 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5. un 10.6.apakšpunktā minēto darbību īstenošanai.

11. Šo noteikumu 9.punktā minētais atbrīvojums no vienošanās aizlieguma neattiecas uz konsorcija līgumu, kurā paredzēta esošo jaudu neizmantošana un ar kuru saskaņā konsorcija dalībnieki neizmanto noteikta skaita kuģu kravnesību.

12. Šo noteikumu 9.punktā minēto atbrīvojumu no vienošanās aizlieguma piemēro, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

12.1. pirms konkrētā pasākuma ieviešanas savstarpēji konsultējas transporta izmantotāji vai to pārstāvniecības organizācijas, no vienas puses, un konsorcijs, no otras puses. Konsultēšanās ir obligāta, tiklīdz to pieprasa viena puse;

12.2. informāciju par konsorcija un tā dalībnieku sniegtajiem transporta pakalpojumiem un ar tiem saistītajiem nosacījumiem (ieskaitot informāciju par nosacījumiem, kuri attiecas uz šo pakalpojumu kvalitāti un svarīgākajām modifikācijām) šo pakalpojumu izmantotājiem sniedz pēc to pieprasījuma un par tiem pieņemamu cenu. Ja informācija nepieciešama pārbaudei, konsorcijam vai tā dalībniekiem un aģentiem šī informācija ir pieejama bez maksas;

12.3. konsorcijam pieder ne vairāk kā 30 % no jebkura konkrētā tirgus, kurā tas darbojas (attiecīgo tirgus daļu aprēķina, ņemot vērā pārvadāto preču daudzumu), ja konsorcijs darbojas līnijpārvadātāju konferences ietvaros, un ne vairāk kā 35 %, ja tas darbojas ārpus līnijpārvadātāju konferences;

12.4. šo noteikumu 12.3.apakšpunktā minētā tirgus daļa divos kalendāra gados pēc kārtas palielinās ne vairāk kā par vienu desmito daļu;

12.5. konsorcijs ļauj katram tā dalībniekam, pamatojoties uz individuālu līgumu, piedāvāt savus pakalpojumu veidus;

12.6. konsorcija līgumā ir paredzētas tā dalībnieku tiesības bez soda sankciju piemērošanas izstāties no konsorcija. Šī prasība ir nosacījums vienošanās aizlieguma nepiemērošanai, ja konsorcija dalībnieks par nodomu izstāties no konsorcija paziņo ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš un no līguma spēkā stāšanās dienas ir pagājuši ne mazāk kā 18 mēneši;

12.7. ja konsorcijs darbojas kopīgā tirgvedības struktūrā, katram tā dalībniekam ir iespēja bez soda sankciju piemērošanas iesaistīties neatkarīgos tirgvedības pasākumos, ja tiek ievērots šāda nodoma maksimālais paziņojuma sniegšanas termiņš - ne mazāk kā seši mēneši;

12.8. Konkurences padomei nekavējoties tiek nosūtīti šķīrējtiesas lēmumi, vienošanās un samierinātāju rekomendācijas, ko ir akceptējušas abas puses un kas izšķir strīdus attiecībā uz šajos noteikumos noteikto konsorciju darbības praksi;

12.9. ja konsorcijs uzskata, ka konsorcija līgums ir atbrīvojams no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vienošanās aizlieguma, pēc Konkurences padomes pieprasījuma tās noteiktajā laikposmā (termiņš ir atkarīgs no konkrētā gadījuma, bet nedrīkst būt īsāks par mēnesi) konsorcijam jāpierāda, ka šajos noteikumos minētie nosacījumi pastāv un prasības tiek ievērotas. Attiecīgais līgums jāiesniedz Konkurences padomē.

13. Ja ir palielinājies viens no šo noteikumu 12.3. un 12.4.apakšpunktā minētajiem limitiem, šo noteikumu 9.punktā minēto atbrīvojumu no vienošanās aizlieguma piemēro vēl sešus mēnešus pēc tā kalendāra gada beigām, kurā attiecīgais limits ir palielinājies. Ja minētais limits ir palielinājies tādēļ, ka no darbības attiecīgajā nozarē ir atteicies kāds pārvadātājs, kurš nav konsorcija dalībnieks, Konkurences padomei ir tiesības atbrīvojuma termiņu pagarināt līdz 12 mēnešiem.

14. Atbrīvojumu no vienošanās aizlieguma attiecībā uz šo noteikumu 9.punktā minēto vienošanos var piemērot arī konsorcija līgumam, ja konsorcija tirgus daļa pārsniedz šo noteikumu 12.3.apakšpunktā noteikto limitu, bet nav lielāka par 50 % no konkrētā tirgus. Atbrīvojumu no vienošanās aizlieguma piemēro, ja par šādu vienošanos ir paziņots Konkurences padomei un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņemts lēmums par šādas vienošanās atbrīvošanu no vienošanās aizlieguma.

15. Šo noteikumu 9.punktā minēto atbrīvojumu no vienošanās aizlieguma piemēro, ja papildus šo noteikumu 12.punktā minētajiem nosacījumiem tiek ievērots vismaz viens no šajā punktā minētajiem nosacījumiem:

15.1. pastāv efektīva cenu konkurence starp līnijpārvadātāju konferences dalībniekiem, kuras ietvaros darbojas konsorcijs;

15.2. līnijpārvadātāju konferencē, kuras ietvaros darbojas konsorcijs, noteiktā līmenī tiek nodrošināta efektīva līnijpārvadātāju konferences dalībnieku konkurence attiecībā uz piedāvātajiem pakalpojumiem, tādēļ ka līnijpārvadātāju konferences līgumā konsorcijam ir atļauts piedāvāt tā izstrādātos pakalpojumu sniegšanas noteikumus, kuri attiecas uz sniegto jūras transporta pakalpojumu biežumu un kvalitāti, kā arī paredz iespēju piedāvātos pakalpojumus pielāgot transporta izmantotāju īpašām prasībām;

15.3. konsorcija dalībnieki ir pakļauti efektīvai esošai vai potenciālai to līnijpārvadātāju konkurencei, kuri nav konsorcija dalībnieki, neatkarīgi no tā, vai līnijpārvadātāju konference darbojas attiecīgajā nozarē.

16. Vienošanās aizliegumu nepiemēro, ja transporta izmantotāji vai to pārstāvniecības organizācijas, no vienas puses, un konsorcijs, kuram saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu ir piešķirts atbrīvojums no vienošanās aizlieguma, no otras puses, ir noslēguši vienošanos par konsorcija sniegto līnijpārvadājumu nosacījumiem, kvalitāti un citiem vispārīgiem ar šiem pakalpojumiem saistītiem jautājumiem un ja tā noslēgta saskaņā ar šo noteikumu 12.1.apakšpunktu. 

V. Noslēguma jautājumi

17. Šo noteikumu 5., 7., 8., 9., 14. un 16.punktā paredzēto atbrīvojumu no vienošanās aizlieguma piemēro tikai tad, ja vienošanās nekaitē atsevišķu ostu, transporta izmantotāju vai jūras pārvadātāju darbībai, nosakot vienu un to pašu preču transportēšanai atšķirīgas pārvadājuma likmes un nosacījumus atkarībā no to izcelsmes valsts vai valsts, uz kuru krava nosūtīta vai preces transportētas, vai atkarībā no kravas iekraušanas vai izkraušanas ostas, izņemot gadījumus, ja tas ir ekonomiski pamatots.

18. Ja līgums vai tā daļa neatbilst šo noteikumu 17.punktā minētajiem nosacījumiem, tas nav spēkā no šī līguma noslēgšanas brīža.

19. Vienošanās dalībnieki ne vēlāk kā 10 dienas pirms šo noteikumu 6.1. un 12.1.apakšpunktā minētās konsultēšanās informē Satiksmes ministriju, norādot konsultāciju tematu un norises vietu. Konsultācijās var piedalīties Satiksmes ministrijas pilnvaroti pārstāvji.

20. Mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.1. un 12.1.apakšpunktā minētās konsultēšanās vienošanās dalībnieki iesniedz Satiksmes ministrijā un Konkurences padomē ziņojumu par konsultācijām.

21. Konkurences padome ir tiesīga atcelt atbrīvojumu no vienošanās aizlieguma, ja konstatē jūras pārvadātāju vienošanās neatbilstību Konkurences likuma 11.panta otrās daļas nosacījumiem, īpaši šādos gadījumos:

21.1. nav efektīvas konkurences ārpus līnijpārvadātāju konferences, kurā darbojas konsorcijs, vai ārpus konkrētā konsorcija attiecīgajā nozarē;

21.2. konsorcijs atkārtoti nespēj pildīt šo noteikumu 12.2.apakšpunktā noteiktos nosacījumus.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministra vietā - kultūras ministre K.Pētersone

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par jūras pārvadātāju vienošanos atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā vienošanās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 346Pieņemts: 06.08.2002.Stājas spēkā: 10.08.2002.Zaudē spēku: 16.04.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 114, 09.08.2002.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
65160
10.08.2002
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)