Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumus Nr. 530 "Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.247

Rīgā 2002.gada 25.jūnijā (prot. Nr.26, 14.§)
Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Mēslošanas līdzekļu aprites likuma
4.panta pirmo daļu un 9.panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka mēslošanas līdzekļiem, kuriem nav marķējuma “ES mēslošanas līdzeklis”:

1.1. pārdošanai ražotā, apstrādātā, ievestā mēslošanas līdzekļa vai sagatavotā mēslošanas līdzekļu maisījuma:

1.1.1. identifikācijas un atbilstības novērtēšanas prasības;

1.1.2. reģistrācijas un sertifikācijas nosacījumus un kārtību;

1.1.3. reģistrācijas iesnieguma un sertifikāta paraugu;

1.1.4. pieļaujamās novirzes no Mēslošanas līdzekļu valsts reģistrā (turpmāk — reģistrs) deklarētās kvalitātes;

1.1.5. nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju;

1.2. prasības mēslošanas līdzekļa etiķetei un iepakojumam;

1.3. kārtību, kādā saņemama to mēslošanas līdzekļu ievešanas un pārdošanas atļauja (turpmāk — atļauja), kuri neatbilst noteiktajām identifikācijas prasībām.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

II. Mēslošanas līdzekļa identifikācijas un atbilstības novērtēšanas prasības, sertifikācijas nosacījumi un kārtība

2. Mēslošanas līdzekļu identifikācijas prasībās noteikti katram mēslošanas līdzekļa veidam raksturīgie rādītāji saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu:

2.1. mēslošanas līdzekļa nosaukums, augu barības elementu minimālais saturs, formas, šķīdība, granulometriskais sastāvs, spēja neitralizēt skābes (kaļķošanas materiāliem) un citi rādītāji;

2.2. ražošanas metode un mēslošanas līdzekļa pamatsastāvdaļas;

2.3. deklarējamie dati.

3. Veicot mēslošanas līdzekļa sertifikāciju, paziņotā institūcija novērtē:

3.1. mēslošanas līdzekļa atbilstību identifikācijas prasībām;

3.2. mēslošanas līdzekļa atbilstību reģistrā deklarētajai kvalitātei, ņemot vērā pieļaujamās novirzes saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu;

3.3. nevēlamo piemaisījumu koncentrāciju mēslošanas līdzeklī, ņemot vērā maksimāli pieļaujamo koncentrāciju saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu;

3.4. mikroelementu saturu mēslošanas līdzeklī, ņemot vērā minimālo deklarējamo mikroelementu saturu saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

4. Institūcija, kura ir iekļauta Ekonomikas ministrijas publicētajā akreditēto institūciju sarakstā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – paziņotā institūcija), novērtē mēslošanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu 3.punktā minētajām prasībām un izsniedz:

4.1. mēslošanas līdzekļa sertifikātu (turpmāk — sertifikāts) saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu, ja mēslošanas līdzeklis atbilst attiecīgajām prasībām;

4.2. akreditētas laboratorijas sagatavotu testēšanas pārskatu un pamatotu atteikumu izsniegt sertifikātu, ja mēslošanas līdzeklis neatbilst attiecīgajām prasībām.

(MK 29.04.2003. noteikumu Nr. 233 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

5. Paziņotajai institūcijai ir tiesības:

5.1. pieprasīt ražotājam, apstrādātājam, ievedējam un maisījumu sagatavotājam mēslošanas līdzekļa paraugu, kuru noņēmusi paziņotās institūcijas pilnvarota persona atbilstoši standartos noteiktajām prasībām vai Mēslošanas līdzekļu aprites likumā noteiktajai mēslošanas līdzekļu kontroles metodikai;

5.2. pieprasīt dokumentāciju, kas saistīta ar šo noteikumu 1.pielikumā minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 29.04.2003. noteikumiem Nr. 233; MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

6. Sertifikātu izsniedz par katru mēslošanas līdzekli, izņemot Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstīs (turpmāk – EBTA valstis) ražotos mēslošanas līdzekļus, katram mēslošanas līdzekļa ražotājam, apstrādātājam, ievedējam un maisījumu sagatavotājam.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

7. Paziņotā institūcija par mēslošanas līdzekli, kurš ir ievests no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai EBTA valsts, izsniedz sertifikātu, pamatojoties uz mēslošanas līdzekļa atbilstības novērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 3.punktā minētajām prasībām.

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr. 420 redakcijā)

8. Akreditēta testēšanas laboratorija veic testēšanu atbilstoši Latvijas standartiem (turpmāk — standarti).

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

9. Mēslošanas līdzekļa testēšanas un novērtēšanas izdevumus sedz ražotājs, apstrādātājs, ievedējs vai maisījumu sagatavotājs.

10. Sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi.

11. Mēslošanas līdzekļa pārdevējs:

11.1. apliecina mēslošanas līdzekļa kvalitāti ar mēslošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības (turpmāk - reģistrācijas apliecība) un sertifikāta kopiju. Ja mēslošanas līdzeklis ir ražots Eiropas Savienības dalībvalstī vai EBTA valstī, mēslošanas līdzekļa kvalitāti var apliecināt ar reģistrācijas apliecības kopiju un mēslošanas līdzekļa ražotāja testēšanas pārskata kopiju (tulkotu latviešu valodā);

11.2. nodrošina mēslošanas līdzekļu glabāšanas apstākļus saskaņā ar etiķetēs, marķējumā vai pavaddokumentos minētajām prasībām.

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr. 420 redakcijā)

III. Mēslošanas līdzekļa reģistrācijas nosacījumi un kārtība

12. Mēslošanas līdzekļus reģistrē un reģistru kārto Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošais Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk —dienests).

13. Mēslošanas līdzekli reģistrē, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

13.1. ja mēslošanas līdzeklis ir ražots vai apstrādāts Eiropas Savienības dalībvalstī vai EBTA valstī vai no šiem mēslošanas līdzekļiem ir sagatavots maisījums:

13.1.1. ir saņemts mēslošanas līdzekļa ražotāja testēšanas pārskats;

13.1.2. ir saņemta mēslošanas līdzekļa ražotāja, apstrādātāja vai to maisījumu gatavotāja deklarācija par atbilstību šo noteikumu identifikācijas prasībām un prasībām par nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju mēslošanas līdzeklī;

13.2. ja mēslošanas līdzeklis ir ražots vai apstrādāts valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai EBTA valsts, vai no šiem mēslošanas līdzekļiem ir sagatavots maisījums:

13.2.1. ir saņemts paziņotās institūcijas izdots sertifikāts;

13.2.2. ir saņemts akreditētas testēšanas laboratorijas izdots maisījuma testēšanas pārskats, ja maisījums ir sagatavots no reģistrētajiem mēslošanas līdzekļiem;

13.2.3. ir saņemts maisījuma sertifikāts, ja maisījumā ir sastāvdaļas, kuras nav reģistrētas;

13.3. etiķetes vai marķējuma teksta paraugs atbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām (iepakotajiem mēslošanas līdzekļiem);

13.4. ir samaksāta valsts nodeva par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju.

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr. 420 redakcijā)

14. (Svītrots ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

15. Lai reģistrētu mēslošanas līdzekli, kas paredzēts realizācijai (par atlīdzību vai bez tās), tā ražotājs, apstrādātājs, ievedējs, iepakotājs vai maisījumu sagatavotājs (turpmāk — iesniedzējs) iesniedz dienestā:

15.1. iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 7.pielikumu;

15.2. komercreģistra iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības kopiju;

15.3. sertifikāta oriģinālu (iepakotājs iesniedz sertifikāta kopiju). Ja mēslošanas līdzeklis ir ražots Eiropas Savienības dalībvalstī vai EBTA valstī, iesniedz testēšanas pārskatu un ražotāja, apstrādātāja vai maisījumu gatavotāja deklarāciju par atbilstību šo noteikumu identifikācijas prasībām un prasībām par nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju mēslošanas līdzeklī (tulkojumu latviešu valodā);

15.4. etiķetes vai marķējuma teksta paraugu ar informāciju latviešu valodā saskaņā ar šo noteikumu 36.punktu;

15.5. to vairumtirdzniecības vietu sarakstu, kurās paredzēts pārdot mēslošanas līdzekli (norāda firmu un adresi). Ziņas par jebkurām pārmaiņām sarakstā iesniedzējs iesniedz dienestā 10 darbadienu laikā pēc attiecīgo pārmaiņu rašanās;

15.6. testēšanas pārskatu par izturību pret detonāciju amonija minerālmēsliem ar augstu slāpekļa saturu (virs 28 %).

(Grozīts ar MK 29.04.2003. noteikumiem Nr. 233; MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

16. Iesniedzējs ir atbildīgs par šo noteikumu 15.punktā minēto datu pareizību.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

17. Ja iesniegtie dati ir neprecīzi vai kļūdaini, dienests par to rakstiski paziņo iesniedzējam.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

18. Mēneša laikā pēc šo noteikumu 15.punktā minētās dokumentācijas saņemšanas dienests pieņem attiecīgu lēmumu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

19. Lai pieņemtu lēmumu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju, dienests var pieprasīt iesniedzējam papildu informāciju atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam (detalizētu ražošanas tehnoloģijas aprakstu, ziņas par dabīgo izejmateriālu ieguves vietu), kā arī pieaicināt atbilstošas kvalifikācijas ekspertus.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

20. Pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienests:

20.1. triju darbadienu laikā rakstiski informē iesniedzēju par lēmumu;

20.2. ja pieņemts lēmums reģistrēt mēslošanas līdzekli, desmit darbadienu laikā izsniedz iesniedzējam mēslošanas līdzekļa reģistrācijas apliecību, ar kuru apliecina, ka mēslošanas līdzeklis iekļauts reģistrā un darbības ar to tiek veiktas dienesta uzraudzībā un kontrolē. Apliecību izsniedz pēc dokumenta saņemšanas par mēslošanas līdzekļa reģistrācijas valsts nodevas samaksu;

20.3. veic ierakstu reģistrā, iekļaujot visus iesniegumā minētos datus (7.pielikums);

20.4. ja pieņemts lēmums nereģistrēt mēslošanas līdzekli, rakstiski sniedz motivētu atteikumu (konkrēti norāda neizpildītās prasības).

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

21. Mēslošanas līdzekli reģistrē uz pieciem gadiem. Ja attiecīgajā laikposmā beidzies sertifikāta (atbilstības novērtēšanas apliecinājuma vai apstiprinājuma) derīguma termiņš un sertifikāts (atbilstības novērtēšanas apliecinājums vai apstiprinājums) nav atjaunots, kā arī ja nav iesniegts atjaunots Eiropas Savienības dalībvalstī vai EBTA valstī ražotajam, apstrādātajam mēslošanas līdzeklim vai sagatavotajam maisījumam testēšanas pārskats un ražotāja, pārstrādātāja vai maisījumu gatavotāja deklarācija par atbilstību šo noteikumu identifikācijas prasībām un prasībām par nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju mēslošanas līdzeklī, dienests pieņem lēmumu par reģistrācijas apliecības anulēšanu un svītro attiecīgo mēslošanas līdzekli no reģistra.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

22. Reģistrācijas apliecībā norāda šādu informāciju:

22.1. mēslošanas līdzekļa nosaukums atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam un tirdzniecības nosaukums (ja tāds ir);

22.2. attiecīgais mēslošanas līdzekļa aprites posms (ražošana, apstrāde, iepakošana, ievešana, maisījumu sagatavošana pārdošanai vai tirdzniecība);

22.3. šo noteikumu 1.pielikuma 5.ailē noteiktie deklarējamie dati;

22.4. reģistrācijas apliecības īpašnieka nosaukums un adrese;

22.5. mēslošanas līdzekļa reģistrācijas numurs, reģistrācijas apliecības izsniedzējs, izsniegšanas datums;

22.6. reģistrācijas apliecības derīguma termiņš.

23. Reģistrācijas apliecības paraugu apstiprina zemkopības ministrs.

24. Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc pārmaiņu rašanās reģistrācijai iesniegtajos dokumentos reģistrācijas apliecības īpašnieks rakstiski informē par to dienestu un pamato pārmaiņu nepieciešamību.

25. Grozījumus reģistrā var izdarīt saskaņā ar dienesta lēmumu pēc reģistrācijas apliecības īpašnieka pieprasījuma, ja ir ievērotas šo noteikumu 13. un 15.punktā noteiktās prasības. Pieprasījumā norāda grozījumu izdarīšanas iemeslus.

26. Ja mainās reģistrācijas apliecības īpašnieka adrese vai firma, dienests izsniedz jaunu reģistrācijas apliecību.

27. Pēc reģistrācijas apliecības derīguma termiņa beigām mēslošanas līdzekli var pārreģistrēt, ja ir izpildīti šo noteikumu 13.punktā minētie nosacījumi.

28. Pārreģistrācijas iesniegumu kopā ar atjaunotu šo noteikumu 15.punktā minēto dokumentāciju reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedz dienestā ne vēlāk kā mēnesi pirms reģistrācijas apliecības derīguma termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

29. Dienests iesniedz muitas iestādēs informāciju par reģistrētajiem mēslošanas līdzekļiem, kā arī par mēslošanas līdzekļiem, kuriem ir izsniegta vienreizēja ievešanas atļauja.

30. Lai pārbaudītu mēslošanas līdzekļa atbilstību noteikumu prasībām:

30.1. dienests veic valsts uzraudzības un kontroles pasākumus, paņemot kontrolparaugu atbilstoši standartos vai zemkopības ministra apstiprinātajā mēslošanas līdzekļu kontroles metodikā noteiktajām prasībām un iesniedz to paziņotajā institūcijā;

30.2. paziņotā institūcija nosūta kontrolparaugu akreditētai testēšanas laboratorijai un veic atbilstības novērtēšanu saskaņā ar testēšanas rezultātiem.

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr. 420 redakcijā)

31. Testēšanas pārskatu ar atzinumu par reģistrētā mēslošanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām paziņotā institūcija nodod dienestam ar to rakstiski saskaņotā termiņā.

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr. 420 redakcijā)

32. Ja saskaņā ar atzinumu mēslošanas līdzekļa kvalitāte atbilst šo noteikumu prasībām, kontrolparauga noņemšanas, testēšanas un novērtēšanas izdevumus sedz no šiem mērķiem paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem. Ja saskaņā ar atzinumu mēslošanas līdzekļa kvalitāte neatbilst šo noteikumu prasībām, kontrolparauga noņemšanas, testēšanas un novērtēšanas izdevumus sedz persona, kas attiecīgo mēslošanas līdzekli ražo, apstrādā, iepako, ieved pārdošanai vai sagatavo maisījumus.

33. Ja mēslošanas līdzekļa kvalitāte neatbilst šo noteikumu prasībām, dienests noņem vēl vienu attiecīgā mēslošanas līdzekļa paraugu (ja iespējams, citā mēslošanas līdzekļa atrašanās vietā). Ja arī otrais kontrolparaugs liecina par mēslošanas līdzekļa kvalitātes neatbilstību šo noteikumu prasībām, dienests anulē mēslošanas līdzekļa reģistrāciju un informē par to attiecīgo darbību veicējus.

34. Ja mēslošanas līdzekļa daudzums attiecīgajā kalendāra gadā ir lielāks nekā daudzums, par kuru ir samaksāta valsts nodeva un ja mēslošanas līdzekļa ražotājs, apstrādātājs vai ievedējs nav samaksājis valsts nodevas starpību mēneša laikā pēc kalendāra gada beigām, dienests 10 darbadienu laikā pēc informācijas saņemšanas par iepriekšējā gadā pārdošanai ražotajiem, apstrādātajiem, ievestajiem mēslošanas līdzekļiem vai sagatavotajiem maisījumiem rakstiski brīdina mēslošanas līdzekļa ražotāju, apstrādātāju vai ievedēju par iespējamo mēslošanas līdzekļa reģistrācijas anulēšanu. Ja mēneša laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas valsts nodevas starpība nav samaksāta, dienests anulē mēslošanas līdzekļa reģistrāciju.

35. Persona var bez atļaujas ievest nereģistrētu mēslošanas līdzekli personīgai lietošanai saskaņā ar likumu “Par muitas nodokli (tarifiem)”.

IV. Prasības mēslošanas līdzekļa etiķetei un iepakojumam

36. Ja mēslošanas līdzekļus pārdod neiepakotus vai iepakojumā, kurā ir vairāk par 100 kg mēslošanas līdzekļa, pavaddokumentos sniedz informāciju saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu. Ja mēslošanas līdzeklis ir iepakots, mēslošanas līdzekļa ražotājs, apstrādātājs, iepakotājs, ievedējs vai pārdevējs pārdošanai paredzētā mēslošanas līdzekļa etiķetē norāda:

36.1. informāciju saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu;

36.2. mēslošanas līdzekļa ražotāja zīmi (ja tāda ir);

36.3. tirdzniecības zīmi (ja tāda ir);

36.4. produkta tirdzniecības nosaukumu (ja tāds ir);

36.5. specifiskas instrukcijas mēslošanas līdzekļa izmantošanai un glabāšanai.

(MK 29.04.2003. noteikumu Nr. 233 redakcijā)

37. Etiķeti var aizstāt ar marķējumu, kurā norādīta etiķetē minētā informācija. Etiķete vai marķējums atrodas uz iepakojuma labi redzamā vietā un ir skaidri atdalīts no jebkuras citas informācijas. Pievienoto etiķeti piestiprina iepakojuma noslēgšanas vietā. Iepakojumu noslēdz tādā veidā, lai pēc tā atvēršanas būtu saskatāmas bojājuma pazīmes. Ja iepakojuma noslēgšanai lieto plombas vai zīmogu, norāda atbildīgo personu vai informāciju saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikuma 5.12.apakšpunktu.

38. Informācija etiķetē vai marķējumā ir latviešu valodā, viegli salasāma. Etiķete vai marķējums ir izturīgs pret ārējās vides ietekmi.

39. Mēslošanas līdzekļa ražotājs, apstrādātājs, iepakotājs, ievedējs un maisījumu sagatavotājs garantē:

39.1. mēslošanas līdzekļa iepakojuma izturību un drošību, lai saglabātu mēslošanas līdzekļa deklarētās īpašības;

39.2. amonija nitrāta minerālmēslu ar augstu slāpekļa saturu (vairāk par 28 %), šķidro minerālmēslu un cieto minerālmēslu, kuri satur vienu vai vairākus mikroelementus, piegādi pārdošanai iepakotā veidā.

V. Atļaujas saņemšanas kārtība to mēslošanas līdzekļu ievešanai un pārdošanai, kuri neatbilst noteiktajām identifikācijas prasībām vai pieļaujamām novirzēm no reģistrā deklarētās kvalitātes

40. Ja mēslošanas līdzeklis ir reģistrēts reģistrā, bet kontrolparauga (arī saskaņā ar šo noteikumu 33.punktā minētā otrā kontrolparauga) testēšanas rezultāti liecina, ka ir pārsniegtas pieļaujamās novirzes no reģistrā deklarētās kvalitātes, taču mēslošanas līdzeklis nav bīstams cilvēkiem, dzīvniekiem un videi:

40.1. dienests aptur konkrētas mēslošanas līdzekļa partijas tirdzniecību līdz atļaujas izsniegšanai un grozījumu izdarīšanai etiķetēs un pavaddokumentos;

40.2. iesniedzējs iesniedz dienestā:

40.2.1. iesniegumu konkrētās mēslošanas līdzekļa partijas pārdošanas atļaujas saņemšanai;

40.2.2. etiķetes vai pavaddokumentu paraugu, kurā norādīti mēslošanas līdzekļa faktiskie kvalitātes rādītāji;

40.3. attiecīgo darbību veicējs nodrošina, lai mēslošanas līdzekļa etiķetēs un pavaddokumentos būtu faktiskie kvalitātes rādītāji;

40.4. dienests izskata iesniegtos dokumentus un desmit darbadienu laikā pēc šo noteikumu 40.2.apakšpunktā minētās dokumentācijas saņemšanas izsniedz mēslošanas līdzekļa pārdošanas atļauju.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

41. Ja mēslošanas līdzeklis nav minēts šo noteikumu 1.pielikumā:

41.1. mēslošanas līdzekļa ražotājs, apstrādātājs un ievedējs iesniedz dienestā:

41.1.1. iesniegumu atļaujas saņemšanai. Iesniegumā sniedz mēslošanas līdzekļu reģistrācijas iesniegumā minēto informāciju;

41.1.2. testēšanas pārskatu ar paziņotās institūcijas atzinumu par mēslošanas līdzekļa nekaitīgumu;

41.1.3. komercreģistra iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības kopiju;

41.1.4. etiķetes vai marķējuma paraugu ar informāciju latviešu valodā saskaņā ar šo noteikumu 36.punktu;

41.1.5. to vairumtirdzniecības vietu sarakstu (firma un adrese), kurās paredzēts pārdot mēslošanas līdzekli;

41.2. dienests, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, mēneša laikā pieņem lēmumu par vienreizējas atļaujas izsniegšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai un pārdošanai uz laiku vai motivētu atteikumu izsniegt attiecīgo atļauju (norāda neizpildītās prasības).

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

42. Dienestam ir tiesības izsniegt vienreizēju atļauju nereģistrēto mēslošanas līdzekļu ievešanai izmēģinājumiem un pētījumiem, kā arī sertifikācijai, ja tie nav bīstami cilvēkiem, dzīvniekiem un videi.

(Grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

VI. Noslēguma jautājumi

43. Noteikumu 11. un 36.punkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

44. Noteikumu 14.punkts stājas spēkā ar īpašiem Ministru kabineta noteikumiem.

(MK 29.04.2003. noteikumu Nr. 233 redakcijā)

44.1 Arsēnam (As) (šo noteikumu 3.pielikuma 3.punkts) un parazītu oliņām (šo noteikumu 3.pielikuma 4.punkts) maksimāli pieļaujamo koncentrāciju piemēro ar 2004.gada 1.janvāri.

(MK 29.04.2003. noteikumu Nr. 233 redakcijā)

45. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūliju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Svītrota ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Zemkopības ministrs A.Slakteris
1. pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 25. jūnija
noteikumiem Nr.247
Mēslošanas līdzekļu identifikācijas prasības

(Pielikums grozīts ar MK 29.04.2003. noteikumiem Nr. 233; MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

021247 COPY.GIF (59520 bytes)

031247 COPY.GIF (61114 bytes)

041247 COPY.GIF (86788 bytes)

051247 COPY.GIF (82720 bytes)

061247 COPY.GIF (94746 bytes)

071247 COPY.GIF (73633 bytes)

081247 COPY.GIF (69211 bytes)

091247 COPY.GIF (63858 bytes)

101247 COPY.GIF (77117 bytes)

121247 COPY.GIF (78765 bytes)

161247 COPY.GIF (67802 bytes)

191247 COPY.GIF (72706 bytes)

201247 COPY.GIF (83275 bytes)

211247 COPY.GIF (80901 bytes)

241247 COPY.GIF (78338 bytes)

251247 COPY.GIF (72148 bytes)

261247 COPY.GIF (76383 bytes)

271247 COPY.GIF (81701 bytes)

331247 COPY.GIF (71941 bytes)

341247 COPY.GIF (78278 bytes)

351247 COPY.GIF (86677 bytes)

361247 COPY.GIF (78972 bytes)

391247 COPY.GIF (51932 bytes)

 H. Mēslošanas līdzekļi speciālajai izmantošanai

Nr.
p.k.

Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukums

Ražošanas metode, pamatsastāvdaļas

Augu barības elementu minimālais saturs
(% no mēslošanas līdzekļa masas), forma, citas prasības
mēslošanas līdzeklim

Deklarējamie dati
(saturs (%), citas prasības)

1

2

3

4

5

1.

NPK minerālmēsli ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem

Iegūti ķīmiski un/vai šķīdinot ūdenī NPK, mikroelementus un sekundāros barības elementus saturošus komponentus, stabili atmosfēras spiedienā, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

4,5 % (N + P2O5 + K2O)
1 % kopējais slāpeklis (N)
2,29 % ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)
1,21 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)
Mikroelementu saturs atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam. Sekundāro barības elementu saturs atbilstoši šo noteikumu 8.pielikumam

Slāpeklis
Kopējais slāpeklis (N)
Fosfors
Ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)
Kālijs
Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)
Mikroelementu saturs
Sekundāro barības elementu saturs

2.

PK minerālmēsli ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem

Iegūti ķīmiski un/vai ūdenī šķīdinot PK, mikroelementus un sekundāros barības elementus saturošus komponentus, stabili atmosfēras spiedienā, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

3,5 % (P2O5 + K2O)
2,29 % ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)
1,21 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)
Mikroelementu saturs atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam. Sekundāro barības elementu saturs atbilstoši šo noteikumu 8.pielikumam

Fosfors

Ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)
Kālijs
Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)
Mikroelementu saturs
Sekundāro barības elementu saturs

3.

NK minerālmēsli ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem

Iegūti ķīmiski un/vai šķīdinot ūdenī NK, mikroelementus un sekundāros barības elementus saturošus komponentus, stabili atmosfēras spiedienā, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

2,21 % (N + K2O)
1 % kopējais slāpeklis (N)
1,21 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)
Mikroelementu saturs atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam. Sekundāro barības elementu saturs atbilstoši šo noteikumu 8.pielikumam

Slāpeklis
Kopējais slāpeklis
Kālijs
Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)
Mikroelementu saturs
Sekundāro barības elementu saturs

4.

N minerālmēsli ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem

Iegūti ķīmiski un/vai šķīdinot ūdenī N, mikroelementus un sekundāros barības elementus saturošus komponentus, stabili atmosfēras spiedienā, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

1 % kopējais slāpeklis (N)
Mikroelementu saturs atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam. Sekundāro barības elementu saturs atbilstoši šo noteikumu 8.pielikumam

Slāpeklis
Kopējais slāpeklis
Mikroelementu saturs
Sekundāro barības elementu saturs

5.

NP minerālmēsli ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem

Iegūti ķīmiski un/vai šķīdinot ūdenī NP, mikroelementus un sekundāros barības elementus saturošus komponentus, stabili atmosfēras spiedienā, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

3,29 % (N+ P2O5)
1,0
% kopējais slāpeklis (N)
2,29 % ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

Mikroelementu saturs atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam. Sekundāro barības elementu saturs atbilstoši šo noteikumu 8.pielikumam

Slāpeklis
Kopējais slāpeklis
Fosfors
Ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)
Mikroelementu saturs
Sekundāro barības elementu saturs

6.

Sekundāro elementu un mikroelementu maisījums (šķīdumi, suspensijas, emulsijas)

Iegūti ķīmiski un šķīdinot ūdenī mikroelementus un sekundāros elementus saturošus komponentus

Sekundāro elementu saturs atbilstoši 8.pielikumam. Mikroelementu saturs atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam

Sekundāro barības elementu saturs
Mikroelementu saturs

7.

Cieto mikroelementu maisījums

Iegūti ķīmiski no mikroelementus un sekundāros elementus saturošiem komponentiem

Mikroelementu saturs atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam

Mikroelementa kopējais un ūdenī šķīstošais saturs
Mikroelementi helātu veidā, ja tādi ir

8.

Mikroelementu
maisījums (šķīdumi, suspensijas, emulsijas)

Iegūti ķīmiski un šķīdinot ūdenī mikroelementus un sekundāros elementus saturošus komponentus

Mikroelementu saturs atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam

Katra mikroelementa saturs

Zemkopības ministrs A.Slakteris
2. pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 25. jūnija
noteikumiem Nr.247
Pieļaujamās novirzes no reģistrā deklarētās mēslošanas līdzekļa kvalitātes

(Pielikums grozīts ar MK 29.04.2003. noteikumiem Nr. 233)

1. Šajā pielikumā noteiktas pieļaujamās novirzes no reģistrā deklarētajiem mēslošanas līdzekļa kvalitātes rādītājiem.

2. Pieļaujamās novirzes nepieciešamas, lai varētu ņemt vērā mēslošanas līdzekļa kvalitātes svārstības, kas rodas mēslošanas līdzekļa ražošanā, apstrādē, paraugu ņemšanā un testēšanā.

3. Nav pieļaujamas nekādas novirzes no šo noteikumu 1. pielikumā noteiktā minimālā un maksimālā augu barības elementa satura.

4. Ja maksimālais augu barības elementu saturs konkrētajam mēslošanas līdzeklim šo noteikumu 1. pielikumā nav noteikts, augu barības elementu satura palielināšana mēslošanas līdzeklī vairāk par deklarēto saturu nav ierobežota; ja maksimālais augu barības elementu saturs konkrētajam mēslošanas līdzeklim ir noteikts šo noteikumu 1. pielikumā, augu barības elementu satura palielināšana mēslošanas līdzeklī vairāk par deklarēto saturu nav ierobežota līdz maksimālajam saturam.

5. Pieļaujamās novirzes no deklarētās mēslošanas līdzekļa kvalitātes noteiktas tabulā.

Pieļaujamās novirzes no deklarētās mēslošanas līdzekļa kvalitātes

22247 COPY.GIF (144493 bytes)

6. Dažādu slāpekļa formu (NO3, NH4 u.c.) vai dažādos šķīdinātājos šķīstošā fosfora (P2O5) deklarētā satura pieļaujamā novirze ir 1/10 no to kopējā satura, maksimālā novirze - divi procenti no masas, ja kopējais augu barības elementu dažādo formu saturs ir šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajās robežās un novirzes - šī pielikuma 5. punktā noteiktajās robežās.

7. Šo noteikumu 1.pielikuma H sadaļā minētajiem mēslošanas līdzekļiem augu barības elementu deklarētā satura pieļaujamā novirze ir 0,4 absolūtās masas procenti, ja elementa saturs mēslošanas līdzeklī ir augstāks par 2 %, un 1/5 no deklarētā satura, ja elementa saturs mēslošanas līdzeklī ir 2 % un zemāks.

 

Zemkopības ministrs A.Slakteris
3. pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 25. jūnija
noteikumiem Nr.247
Nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamā koncentrācija mēslošanas līdzeklī

(Pielikums grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

Zemkopības ministrs A.Slakteris
4. pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 25. jūnija
noteikumiem Nr.247
Minimālais deklarējamais mikroelementu saturs mēslošanas līdzeklī

Zemkopības ministrs A.Slakteris
5. pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 25. jūnija
noteikumiem Nr.247
Mēslošanas līdzekļa sertifikāta paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 29.04.2003. noteikumiem Nr. 233; MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)


9. (Svītrots ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

Zemkopības ministrs A.Slakteris
6. pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 25. jūnija
noteikumiem Nr.247
Mēslošanas līdzekļu ķīmisko analīžu metožu standarti

(Pielikums svītrots ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

7. pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 25. jūnija
noteikumiem Nr.247
Mēslošanas līdzekļa reģistrācijas iesniegums

(Pielikums grozīts ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

Zemkopības ministrs A.Slakteris
8. pielikums
Ministru kabineta
2002. gada 25. jūnija
noteikumiem Nr.247
Etiķetē, pavaddokumentos un marķējumā norādāmā informācija par mēslošanas līdzekli

(Pielikums grozīts ar MK 29.04.2003. noteikumiem Nr. 233; MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

1. Mēslošanas līdzekļa nosaukums saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu un pamatsastāvdaļas.

2. (Svītrots ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 420)

3. Ja minerālmēsli satur divus vai trīs galvenos augu barības elementus (slāpekli, fosforu, kāliju), nosaukumā ir norāde "Kompleksie minerālmēsli". Augu barības elementus norāda vārdiem vai izmantojot ķīmiskos simbolus. Mehānisko maisījumu nosaukumā ir norāde "Mehāniskais maisījums".

4. Ja minerālmēsli satur:

4.1. galvenos augu barības elementus un vienu vai vairākus sekundāros augu barības elementus (piemēram, magniju, kalciju, nātriju, sēru), sniedz norādi "satur" un sekundāro elementu nosaukums vai ķīmiskos simbolus;

4.2. mikroelementus (piemēram, boru, kobaltu, varu, dzelzi, mangānu, molibdēnu, cinku), sniedz norādi "ar mikroelementiem" vai vārdu "ar" un mikroelementu nosaukumus vai ķīmiskos simbolus;

4.3. vairāku mikroelementu sāļu maisījumu, sniedz norādi "Mikroelementu maisījums"; ja mikroelementi mēslošanas līdzeklī ir organominerālu kompleksu savienojumu veidā, sniedz norādi "helātu formā" un helātu veidotāja apzīmējumu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 2. punktu;

4.4. galvenos augu barības elementus un vienu vai vairākus sekundāros augu barības elementus vai mikroelementus un ja iepakojumā ir mazāk par 1 kg (vai 1000 ml) attiecīgā mēslošanas līdzekļa, sekundāro augu barības elementu un mikroelementu nosaukumus vai ķīmiskos simbolus var norādīt etiķetes deklarējamo rādītāju sadaļā.

5. Deklarējamie rādītāji saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 5. ailē noteiktajām prasībām ir šādi:

5.1. katra augu barības elementa un tā formu deklarētais saturs un šķīdība. Galvenajiem un sekundārajiem augu barības elementiem un mikroelementiem (ja minerālmēsli satur tikai vienu mikroelementu) norāda procentus no masas - kā veselus skaitļus vai (kur neieciešams) līdz vienai desmitdaļai. Ja minerālmēsli satur vairākus mikroelementus, katra mikroelementa saturu norāda saskaņā  ar šo noteikumu 4. pielikumu;

5.2. magnija, nātrija un sēra saturu var deklarēt minerālmēsliem, kuros Mg saturs nav mazāks par 1,2%, Na - 2,2%, S - 2%;

5.3. viena vai vairāku mikroelementu saturs cietajos vai šķidrajos mikroelementu sāļu maisījumos, kā arī minerālmēslos, kas paredzēti galveno vai sekundāro augu barības elementu piegādei, - deklarē, ja to saturs attiecīgajā mēslošanas līdzeklī nav zemāks par šo noteikumu 4. pielikumā noteikto;

5.4. augu barības elementi - norāda vārdiem un izmantojot ķīmiskos simbolus: slāpeklis (N), fosfors (P2O5), kālijs (K2O), magnijs (Mg), kalcijs (Ca), nātrijs (Na), sērs (S), hlors (Cl), bors (B), kobalts (Co), varš (Cu), dzelzs (Fe), mangāns (Mn), molibdēns (Mo), cinks (Zn);

5.5. fosfora un kālija satura pārrēķināšanai no elementa uz oksīdu izmanto šādas formulas: fosfors (P) x 2,291 = fosfora oksīds (P2O5); kālijs (K) x 1,205 = kālija oksīds (K2O). Magnija, kalcija, nātrija, sēra satura pārrēķināšanai no oksīda uz elementu izmanto šādas formulas: (MgO) x 0,603 = magnijs (Mg); (CaO) x 0,715 = kalcijs (Ca); (Na2O) x0,742 = nātrijs (Na); (SO3) x 0,400 = sērs (S);

5.6. kaļķošanas materiālu spēja neitralizēt skābes kalcija karbonāta (CaCO3) ekvivalenta veidā:

5.7. hlora saturs minerālmēslos, kas satur kāliju;

5.8. dati par bioķīmiski aktīvu vielu (inhibitoru, pesticīdu) klātbūtni;

5.9. citas būtiskas īpašības (piemēram, granulometriskais sastāvs, mitruma saturs) atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam;

5.10. brīdinājums par bīstamību, norādes par uzglabāšanu un lietošanu. Piemēram, mēslošanas līdzekļiem, kuri satur nitrātus un kuros ir augsts slāpekļa saturs, nepieciešama norāde "Viegli uzliesmojošs. Sprādzienbīstams", kā arī citas norādes saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu. Šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem norāda to uzglabāšanas temperatūru, nosaka citas īpašās prasības to uzglabāšanai un lietošanai. Šķidrajiem amonjaka mēslošanas līdzekļiem ir norāde "Gaistošs". Mēslošanas līdzekļiem, kas satur tikai mikroelementus, ir norāde "Uzmanību! Lietošanas normas pārsniegšana var būt kaitīga";

5.11. garantēta neto masa cietajiem minerālmēsliem un garantēta masa (vai tilpums) šķidrajiem minerālmēsliem. Ja norāda bruto masu (tilpumu), blakus norāda iepakojuma (taras) svaru;

5.12. mēslošanas līdzekļa ražotāja, apstrādātāja, iepakotāja, maisījumu sagatavotāja vai ievedēja firma un adrese.

6. Informācijā par šo noteikumu 1.pielikuma H sadaļā noteiktajiem mēslošanas līdzekļiem var norādīt tos sekundāros augu barības elementus, kuru saturs ir zemāks par šī pielikuma 5.2.apakšpunktā noteikto, un mikroelementus, kuru saturs ir zemāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteikto, obligāti norādot šo augu barības elementu saturu.

Zemkopības ministrs A.Slakteris
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 247Pieņemts: 25.06.2002.Stājas spēkā: 01.07.2002.Zaudē spēku: 01.07.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 97, 28.06.2002.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
63907
{"selected":{"value":"01.05.2004","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-30.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-30.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.12.2003","iso_value":"2003\/12\/06","content":"<font class='s-1'>06.12.2003.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2003","iso_value":"2003\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2003.-05.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2002","iso_value":"2002\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2002.-06.05.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)