Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2012. gada 29. novembra likumu: Priekšvēlēšanu aģitācijas likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu
Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām

(Likuma nosaukums 20.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2002.)

1. pants. (1) Republikas pilsētas domes un novada domes deputātu kandidātu sarakstu iesniedzējiem attiecīgā vēlēšanu komisija pēc šo sarakstu reģistrēšanas izsniedz izziņu par kandidātu saraksta iesniegšanu.

(2) Šajā izziņā norādāms:

1) iesniegtā deputātu kandidātu saraksta nosaukums;

2) republikas pilsēta vai novads, kuram saraksts ir pieteikts;

3) katra kandidāta vārds, uzvārds un personas kods;

4) izziņas izsniegšanas datums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2002. un 15.01.2009. likumu, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

2. pants. (1) Viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā esošajiem kandidātiem ir tiesības bez maksas izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas raidlaiku šajā likumā noteiktajā kārtībā un apjomā, ja vismaz 29 dienas pirms vēlēšanu dienas viņi iesnieguši attiecīgi Latvijas Radio vai Latvijas Televīzijai:

1) izziņu par deputātu kandidātu saraksta iesniegšanu Rīgas Domes vēlēšanām;

2) izziņas par deputātu kandidātu saraksta iesniegšanu vismaz piecu novadu domju vai republikas pilsētu domju vēlēšanām;

3) (izslēgts ar 15.01.2009. likumu).

(2) Priekšvēlēšanu aģitācija šā likuma izpratnē ir kādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības, vēlētāju apvienības vai arī kāda deputāta kandidāta reklamēšana masu informācijas līdzekļos vai citādā veidā, ja tā satur tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, vēlētāju apvienību vai arī deputāta kandidātu.

(3) Priekšvēlēšanu aģitācijas periods šā likuma izpratnē ir laika posms no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai.

(4) Ja republikas pilsētas vai novada dome tiek atlaista vai tiek izsludinātas atkārtotas vēlēšanas, priekšvēlēšanu aģitācijas periods šā likuma izpratnē ir laika posms no vēlēšanu izsludināšanas dienas līdz vēlēšanu dienai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2002. un 15.01.2009. likumu, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

3. pants. Bezmaksas raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var izmantot visi viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā esošie kandidāti kopā vai, savstarpēji vienojoties, — daži no viņiem. Par šo vienošanos katrā atsevišķā gadījumā jāpaziņo Latvijas Radio vai Latvijas Televīzijai. Dažādu nosaukumu deputātu kandidātu sarakstos esošie kandidāti, ja viņiem ir tiesības bez maksas izmantot raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai, var vienoties par kopīgu raidlaika izmantošanu tiem atvēlētā raidlaika ietvaros. Par šādu vienošanos jāpaziņo Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai vismaz 29 dienas pirms vēlēšanu dienas. Paziņotā vienošanās par kopīgu raidlaika izmantošanu nav atsaucama.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.01.2009. likumu, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

4. pants. Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas nekavējoties paziņo Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai, kuri tām iesniegtie deputātu kandidātu saraksti neatbilst Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam un kuras iesniegtās izziņas tādējādi uzskatāmas par nederīgām.

(15.01.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

5. pants. (1) Viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā esošajiem kandidātiem, ja viņi iesnieguši šā likuma 2. pantā noteikto izziņu skaitu, ir tiesības priekšvēlēšanu aģitācijai Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā izmantot bez maksas ne vairāk kā 20 minūtes (10 minūtes katrā kārtā) laika posmā no 25. dienas līdz priekšpēdējai dienai pirms vēlēšanu dienas.

(2) Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā viena nosaukuma kandidātu sarakstā esošajiem kandidātiem ir tiesības priekšvēlēšanu aģitācijai Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā izmantot bez maksas 10 minūtes laika posmā no 7.dienas līdz priekšpēdējai dienai pirms vēlēšanu dienas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.01.2009. likumu, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

6. pants. (1) Šā likuma 5. pantā minētā raidlaika izmantošanas secību nosaka lozējot. Ja kāda deputātu kandidātu saraksta pārstāvji nepiedalās izlozē, šā nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā esošie kandidāti zaudē šā likuma 2. pantā paredzēto iespēju.

(2) Izlozēšanu un šā likuma 5. pantā minētā raidlaika limita ievērošanu nodrošina Latvijas Radio un Latvijas Televīzija.

7. pants. (1) Ja Latvijas Radio vai Latvijas Televīzija kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai, vēlētāju apvienībai vai kādam deputāta kandidātam piešķīrusi raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai papildus šā likuma 5.pantā minētajam raidlaikam, tai jādod iespēja arī citām politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām, vēlētāju apvienībām vai citu nosaukumu deputātu kandidātu sarakstos esošajiem kandidātiem, ja viņi to vēlas, uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par samaksu, kas atbilst Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas noteiktajam priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumam, kas publicēts šajā pantā noteiktajā kārtībā. Šāds pienākums Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai ir tikai tad, ja politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības, vēlētāju apvienības vai deputāta kandidāta pieprasīto raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var piešķirt, ievērojot Radio un televīzijas likuma noteikumus, kas reglamentē maksimālo reklāmas laika apjomu. Latvijas Radio un Latvijas Televīzija vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus Nacionālajai radio un televīzijas padomei, kas minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā. Šis pienākums neattiecas uz gadījumu, kad tiek izsludinātas ārkārtas vēlēšanas.

(2) Ja komerciālā raidorganizācija kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai, vēlētāju apvienībai vai kādam deputāta kandidātam piešķīrusi raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai, tai jādod iespēja arī citām politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām, vēlētāju apvienībām vai citu nosaukumu deputātu kandidātu sarakstos esošajiem kandidātiem, ja viņi to vēlas, uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par samaksu, kas atbilst attiecīgās komerciālās raidorganizācijas noteiktajam priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumam dienā, kurā iesniegts attiecīgās politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības, vēlētāju apvienības vai deputāta kandidāta rakstveida pieteikums šai raidorganizācijai par raidlaika izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai. Šāds pienākums komerciālajai raidorganizācijai ir tikai tad, ja politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības, vēlētāju apvienības vai deputāta kandidāta pieprasīto raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var piešķirt, ievērojot Radio un televīzijas likuma noteikumus, kas reglamentē maksimālo reklāmas laika apjomu.

(21) Komerciālā raidorganizācija ne vēlāk kā 150 dienas pirms vēlēšanu dienas nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus. Nacionālā radio un televīzijas padome minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(22) Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā raidorganizācija priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei publiskošanai ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas.

(23) Raidorganizācijai aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts šajā pantā minētajos izcenojumos. Šie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.

(3) Pirms katras šajā pantā paredzētās priekšvēlēšanu aģitācijas vai uzreiz pēc tās jāpaziņo, kura politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, vēlētāju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājis.

(4) (Izslēgta ar 15.01.2009. likumu.)

(5) Politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, vēlētāju apvienība, atsevišķs deputāta kandidāts vai to pilnvarota persona līgumu par raidlaika piešķiršanu slēdz tieši un nepastarpināti tikai ar raidorganizāciju.

(20.06.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.01.2009. likumu, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

8. pants. (1) Citu nosaukumu deputātu kandidātu sarakstos esošajiem kandidātiem, kas vēlas izmantot šā likuma 7.pantā garantēto uzstāšanās iespēju, raidlaiku piešķir pēc tam, kad saņemta samaksa par to. Samaksu apliecinošie dokumenti jāsaglabā likumā "Par grāmatvedību" noteikto termiņu.

(2) Raidorganizāciju amatpersonas, kas nav ievērojušas šā likuma 7. panta un šā panta pirmās daļas prasības, saucamas pie likumā paredzētās atbildības.

(20.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2002.)

9. pants. (1) Ja kāds deputāta kandidāts uzstāšanās laikā radio vai televīzijā ir izteicis savu viedokli par deputāta kandidātu, kas ir cita nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā, šim cita nosaukuma sarakstā esošajam deputāta kandidātam nākamajā dienā (Latvijas Televīzijā — 48 stundu laikā) tiek nodrošināta viena minūte atbildes sniegšanai ārpus 5. pantā paredzētā raidlaika, ja tas noticis Latvijas Radio vai Latvijas Televīzijā, vai neievērojot šā likuma 8. panta noteikumus, ja tas noticis citā raidorganizācijā.

(2) Sakarā ar šā panta pirmajā daļā paredzēto atbildi nevar savukārt prasīt raidlaiku nākamajai atbildei, atsaucoties uz šā panta pirmo daļu.

(3) Amatpersonas, kas nav ievērojušas šā panta pirmās daļas noteikumus, saucamas pie likumā paredzētās atbildības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2002.)

10. pants. Priekšvēlēšanu aģitācijas raidījumus reklāmu veidā nedrīkst ietvert Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas ziņu raidījumos.

11. pants. (1) Raidorganizācijas nedrīkst rediģēt, montēt vai kā citādi pārveidot priekšvēlēšanu aģitācijas raidījumus bez to deputātu kandidātu rakstveida piekrišanas, kuri tajos piedalās.

(2) Raidorganizācijas neatbild par deputātu kandidātu sagatavotajiem materiāliem.

(3) Valodas lietošanu priekšvēlēšanu aģitācijā raidorganizācijās reglamentē Radio un televīzijas likums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2002.)

12. pants. Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas darbiniekiem, sākot ar 29. dienu pirms vēlēšanu dienas, nav atļauts raidījumos aģitēt par vai pret deputātu kandidātiem vai deputātu kandidātu sarakstiem.

13. pants. Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas darbiniekiem, kas ir pieteikti par deputātu kandidātiem vai kas pirms vēlēšanām publiski paziņojuši par līdzdalību kādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai vēlētāju apvienības darbībā, nav tiesību vadīt Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas raidījumus, gatavot komentārus, intervijas un reportāžas. Šādi darbinieki priekšvēlēšanu laikā pārceļami citā darbā, kas nav saistīts ar tiešu piedalīšanos pārraidēs. Ja tas nav iespējams, viņiem var piešķirt atvaļinājumu.

14. pants. Vēlēšanu dienā līdz pulksten 10 vakarā raidorganizāciju raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai vēlētāju apvienību popularitāti.

(15.01.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

15. pants. Nacionālajai radio un televīzijas padomei, kā arī citām organizācijām, kas ir tiesīgas slēgt līgumus par ārvalstu programmu retranslāciju Latvijā, līgumu tekstā jāparedz noteikums, ka priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā Latvijā retranslējamās programmās nedrīkst iekļaut aģitācijas materiālus par vēlēšanu kampaņā iesaistītajām personām un politiskajām organizācijām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2002. un 15.01.2009. likumu, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

16. pants. Šā likuma noteikumi neattiecas uz faktu izklāstu ziņu pārraidēs vai tiešajās reportāžās.

17.pants. (1) Politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, vēlētāju apvienība, atsevišķs deputāta kandidāts vai to pilnvarota persona līgumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu slēdz tieši un nepastarpināti tikai ar preses izdevumu.

(2) Preses izdevums vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam tāda priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus, kuru iesniedz politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, vēlētāju apvienība vai atsevišķs deputāta kandidāts. Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā preses izdevums priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(3) Preses izdevumam aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts šā panta otrajā daļā minētajos izcenojumos. Šie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.

(4) Katra preses izdevumā publicētā priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros norāda, kura politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, vēlētāju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājis.

(15.01.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

18.pants. (1) Raidorganizācijas veic priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika uzskaiti.

(2) Divu nedēļu laikā pēc vēlēšanu dienas raidorganizācijas iesniedz Nacionālajai radio un televīzijas padomei priekšvēlēšanu aģitācijas pārskatu, kurā norāda katras politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai vēlētāju apvienības saraksta priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika apjomu, līdzekļus, kas iegūti par attiecīgās priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanu, kā arī politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, vēlētāju apvienību, deputāta kandidātu vai citas personas, kas šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājušas.

(3) Raidorganizācija, kas vienojusies ar politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, vēlētāju apvienību, atsevišķu deputāta kandidātu vai šā likuma 27.panta pirmajā daļā minēto personu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajā paziņojumā norāda:

1) līguma datumu un numuru;

2) ziņas par līgumslēdzējām pusēm:

a) priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietotāja — raidorganizācijas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

b) pasūtītāja — juridiskās personas, tai skaitā politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

c) pasūtītāja — fiziskās personas — vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi,

d) pasūtītāja — reģistrētas juridisko vai fizisko personu apvienības — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

e) personas, kas pasūtītāja vārdā slēdz līgumu (pilnvarotā persona), — vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

3) katra priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas datumu, laiku un ilgumu;

4) līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli);

5) piemērotās atlaides un to pamatojumu, kā arī līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli), kāda būtu bijusi gadījumā, ja atlaides netiktu piemērotas;

6) līgumsummas samaksas kārtību un termiņu;

7) citu informāciju, ko priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietotājs uzskata par būtisku.

(20.06.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.01.2009. likumu, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

19.pants. (1) Preses izdevumi veic attiecīgajā preses izdevumā publicētās priekšvēlēšanu aģitācijas uzskaiti, norādot katras politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai vēlētāju apvienības saraksta priekšvēlēšanu aģitācijas apjomu, līdzekļus, kas iegūti par attiecīgo priekšvēlēšanu aģitāciju, kā arī politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, vēlētāju apvienību, deputāta kandidātu vai citas personas, kas šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājušas.

(2) Preses izdevums, kas vienojies ar politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, vēlētāju apvienību, atsevišķu deputāta kandidātu vai šā likuma 27.panta pirmajā daļā minēto personu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajā paziņojumā norāda:

1) līguma datumu un numuru;

2) ziņas par līgumslēdzējām pusēm:

a) priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietotāja — preses izdevuma nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

b) pasūtītāja — juridiskās personas, tai skaitā politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

c) pasūtītāja — fiziskās personas — vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi,

d) pasūtītāja — reģistrētas juridisko vai fizisko personu apvienības — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

e) personas, kas pasūtītāja vārdā slēdz līgumu (pilnvarotā persona), — vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

3) katra priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas datumu un laukumu;

4) līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli);

5) piemērotās atlaides un to pamatojumu, kā arī līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli), kāda būtu bijusi gadījumā, ja atlaides netiktu piemērotas;

6) līgumsummas samaksas kārtību un termiņu;

7) citu informāciju, ko priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietotājs uzskata par būtisku.

(20.06.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.01.2009. likumu, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

20.pants. (1) Valsts un pašvaldību iestādēs, kapitālsabiedrībās, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, aizliegts publiski pieejamās vietās izvietot un izplatīt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

(2) Šis ierobežojums neattiecas uz Centrālās vēlēšanu komisijas informatīva rakstura materiāliem par pašvaldību vēlēšanām, kā arī uz gadījumiem, kas minēti šā likuma 21.pantā.

(20.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2002.)

21.pants. Pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, piešķir politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām, vēlētāju apvienībām vai atsevišķiem deputātu kandidātiem telpas, kur rīkot tikšanās ar vēlētājiem, bez maksas vai par maksu, kas nepārsniedz šo telpu uzturēšanas faktiskos izdevumus.

(20.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2002.)

22.pants. (1) Ja kāda šā likuma 21.pantā minētā iestāde vai kapitālsabiedrība iznomā vai izīrē savu īpašumu vai mantu, kas nodota tās valdījumā, priekšvēlēšanu aģitācijai kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai, vēlētāju apvienībai vai atsevišķiem deputātu kandidātiem, tai jādod iespēja iznomāt vai izīrēt šo īpašumu vai mantu ar tādiem pašiem noteikumiem arī citām politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām, vēlētāju apvienībām vai citu nosaukumu deputātu kandidātu sarakstos esošajiem kandidātiem, ja viņi to vēlas.

(2) Citu nosaukumu deputātu kandidātu sarakstos esošajiem kandidātiem, kas vēlas izmantot šā panta pirmajā daļā paredzēto iespēju, īpašumu vai mantu iznomā vai izīrē tikai pēc tam, kad saņemta īres vai nomas maksa par to. Šī maksa nedrīkst pārsniegt to maksu, kāda bija noteikta politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai, vēlētāju apvienībai vai atsevišķiem deputātu kandidātiem, kas pirmie izmantoja šo īpašumu vai mantu priekšvēlēšanu aģitācijai. Apmaksu apliecinošie dokumenti saglabājami likumā "Par grāmatvedību" noteikto termiņu.

(20.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2002.)

23.pants. Šā likuma 20., 21. un 22.panta noteikumi neattiecas uz raidorganizācijām.

(20.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2002.)

24.pants. (1) Valstij un pašvaldībām ir aizliegts radīt priekšrocības vai ierobežojumus kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai, vēlētāju apvienībai vai arī kādam deputāta kandidātam priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanā publiskās vietās.

(2) Vēlēšanu sarakstu iesniedzējiem un to pilnvarotajām personām ir tiesības izvietot aģitācijas materiālus publiskās vietās, informējot par to attiecīgo pašvaldību vismaz trīs dienas iepriekš. Valsts un pašvaldības var noteikt publiskās vietas, kurās nedrīkst izvietot aģitācijas materiālus.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pašvaldības aprēķina un iekasē maksu par aģitācijas materiālu izvietošanu.

(4) Vēlēšanu sarakstu iesniedzēji un to pilnvarotās personas atbild par to, lai aģitācijas materiāli tiktu novākti attiecīgās pašvaldības noteiktajā kārtībā.

(20.06.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.09.2005. likumu, kas stājas spēkā 14.10.2005.)

25.pants. Ja kāda pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde, kapitālsabiedrība, kurā vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, piešķir kādai politiskajai partijai, politisko organizāciju apvienībai, vēlētāju apvienībai vai atsevišķiem deputātu kandidātiem tiesības izvietot aģitācijas materiālus vietās, kur tos saskaņā ar šo likumu vai citiem likumiem nav aizliegts izvietot, tai jādod iespēja iegūt šādas tiesības ar tādiem pašiem noteikumiem arī citām politiskajām partijām, politisko organizāciju apvienībām, vēlētāju apvienībām vai atsevišķiem deputātu kandidātiem, ja viņi to vēlas.

(20.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2002.)

25.1 pants. Publiskās vietās izvietoto priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu ietvaros norāda, kura politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība, vēlētāju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājis.

(15.01.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

26.pants. Personas, kas pārkāpušas šajā likumā noteikto aģitācijas materiālu izvietošanas kārtību, saucamas pie likumos un pašvaldību saistošajos noteikumos paredzētās atbildības.

(20.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2002.)

27.pants. (1) Ar politiskajām organizācijām, to apvienībām un vēlētāju apvienībām nesaistītai personai ir tiesības veikt priekšvēlēšanu aģitāciju atbilstoši šajā likumā noteiktajai kārtībai.

(2) Ar politiskajām organizācijām, to apvienībām un vēlētāju apvienībām nesais­tīta persona šā likuma izpratnē ir fiziskā persona, juridiskā persona vai reģistrēta šādu personu apvienība, kas savā vārdā veic priekšvēlēšanu aģitāciju.

(3) Par šā panta pirmajā daļā minēto aģitāciju nav uzskatāma priekšvēlēšanu aģitācija, ko veic tāda politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība vai vēlētāju apvienība, kura iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus, šādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai vēlētāju apvienības deputāta kandidāts, kā arī politisko organizāciju apvienību, kura iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus, veidojoša politiskā organizācija.

(4) Pirms vai pēc katras priekšvēlēšanu aģitācijas radio vai televīzijā, kā arī preses izdevumā vai publiskā vietā izvietotā priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros norādāma šā panta pirmajā daļā minētā persona, kas attiecīgo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājusi.

(5) Kapitālsabiedrībām, kurās vairāk nekā viens procents kapitāla daļu (akciju) pieder valstij, pašvaldībām vai citām publiskām personām, aizliegts veikt priekšvēlēšanu aģitāciju.

(15.01.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

28.pants. (1) Raidorganizācija vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei tādas priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaiku izcenojumus, kuru veic šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētā persona. Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā raidorganizācija aģitācijas raidlaiku izcenojumus nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Nacionālā radio un televīzijas padome minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(2) Preses izdevums vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam tāda priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus, kuru iesniedz šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētā persona. Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā preses izdevums priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.

(4) Raidorganizācijai un preses izdevumam aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos izcenojumos.

(5) Šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētās personas līgumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu ar attiecīgo raidorganizāciju un preses izdevumu slēdz tieši, nepastarpināti un bez pilnvarniekiem.

(6) Ja valsts, atvasinātu tiesību publisku personu (tai skaitā pašvaldību) iestādes un tādas kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder publiskai personai, piešķir kādai šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētajai personai telpas, kurās veikt priekšvēlēšanu aģitāciju vai izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, attiecīgajai iestādei un kapitālsabiedrībai ir jānodrošina iespēja veikt priekšvēlēšanu aģitāciju ar šādiem pašiem noteikumiem arī citām 27.panta pirmajā daļā minētajām personām.

(7) Šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētajai personai ir tiesības izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās vietās, informējot par to attiecīgo pašvaldību vismaz trīs dienas iepriekš un veicot samaksu atbilstoši šā likuma 24.panta trešajai daļai. Pašvaldības var noteikt publiskas vietas, kurās nedrīkst izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

(15.01.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

29.pants. (1) Finanšu līdzekļi vai manta, kas tiek izmantota, lai veiktu šā likuma 27.panta pirmajā daļā minēto aģitāciju, nav uzskatāma par dāvinājumu (ziedojumu) politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma izpratnē.

(2) Šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētā persona priekšvēlēšanu aģitācijai var izmantot līdzekļus, kas nepārsniedz 15 minimālās mēnešalgas. Ar minimālo mēnešalgu šā likuma izpratnē saprot minimālās mēnešalgas apmēru, kāds bija noteikts attiecīgā kalendārā gada 1.janvārī.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto līdzekļu apmēru, ko šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētā persona var izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai, veido attiecīgās personas izdevumi priekšvēlēšanu aģitācijas periodā neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments (rēķins, līgums vai cits dokuments), saņemts vai veikts maksājums par:

1) reklāmas izvietošanu:

a) sabiedriskajā televīzijā,

b) sabiedriskajā radio,

c) komerciālajā televīzijā,

d) komerciālajā radio,

e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā,

f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta republikas pilsētas vai novada teritorijā,

g) internetā,

h) telpās un publiskajās vietās (laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem un citās tamlīdzīgās vietās) neatkarīgi no īpašuma piederības;

2) pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;

3) labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus), ja tam ir priekšvēlēšanu aģitācijas raksturs.

(4) Visi finanšu līdzekļi, kas tiek izlietoti, lai veiktu šā likuma 27.panta pirmajā daļā minēto aģitāciju, un pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu, tieši un nepastarpināti ieskaitāmi saņēmēja bankas kontā. Ja priekšvēlēšanu aģitācijai izlietoto finanšu līdzekļu apmērs ir sasniedzis vienu minimālo mēnešalgu, turpmākie finanšu līdzekļi tieši un nepastarpināti ieskaitāmi saņēmēja bankas kontā.

(15.01.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

30.pants. Ja ar šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētās aģitācijas materiālu izvietošanu saistītie izdevumi attiecīgajā raidorganizācijā vai preses izdevumā pārsniedz šā likuma 29.panta otrajā daļā minēto izdevumu apmēru, attiecīgā raidorganizācija vai preses izdevums atsaka līguma noslēgšanu.

(15.01.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

31.pants. (1) Politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, vēlētāju apvienība, deputāta kandidāts, kā arī šā likuma 27.pantā minētā persona, kas pārkāpusi likumā noteiktos priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus, saucama pie likumā noteiktās atbildības.

(2) Ja priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība ir pārsniegusi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru vai šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētā persona ir pārsniegusi šā likuma 29.panta otrajā daļā minēto izdevumu apmēru, bet līdzšinējā priekšvēlēšanu aģitācija nav veikta par summu, kas pārsniedz attiecīgi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru vai šā likuma 29.panta otrajā daļā minēto apmēru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks par šo pārkāpumu informē attiecīgo politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai šā likuma 27.pantā minēto personu. Pārkāpuma novēršana neatbrīvo no likumā noteiktās atbildības.

(3) Ja priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība ir veikusi priekšvēlēšanu aģitāciju par summu, kas pārsniedz Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru, vai šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētā persona veikusi aģitāciju par summu, kas pārsniedz šā likuma 29.panta otrajā daļā minēto izdevumu apmēru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks pieņem lēmumu par aizliegumu veikt turpmāko priekšvēlēšanu aģitāciju par maksu.

(4) Informāciju par šā panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanu, atcelšanu vai grozīšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs nekavējoties publicē savā mājaslapā internetā.

(5) Šā panta trešajā daļā minēto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur šā lēmuma darbību.

(6) Tiesa šā panta piektajā daļā minētās lietas izskata triju darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pierādīšanas pienākums ir administratīvā procesa dalībniekiem. Ja likums nosaka kādas procesuālās darbības izpildes termiņu, bet, izpildot attiecīgo procesuālo termiņu, netiktu ievēroti šajā daļā minētie nosacījumi, tiesnesis (tiesa) pats nosaka atbilstošu termiņu attiecīgās procesuālās darbības izpildei.

(7) Administratīvās rajona tiesas spriedums, kas pieņemts par šā panta trešajā daļā minētajiem jautājumiem, izpildāms nekavējoties. Ja tiesa pieņem saīsināto spriedumu, tā šo spriedumu pasludina tiesas sēdē.

(8) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs informāciju par tiesas spriedumu nekavējoties publicē šā panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

(9) Ja pēc priekšvēlēšanu aģitācijas perioda beigām Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 29.panta otrās daļas noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistītai personai 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā finanšu līdzekļus tajā apmērā, kas atbilst pārsniegtajam priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apmēram. Pēc attiecīgās personas lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu ieskaitīšanu sadalīt termiņos, kas kopumā nepārsniedz 90 dienas.

(15.01.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

32.pants. (1) Ja, pastāvot šā likuma 31.panta trešajā daļā minētajiem apstākļiem, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka konkrētu raidorganizāciju programmās vai preses izdevumos paredzama turpmāka attiecīgās politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības, deputāta kandidāta vai šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētās personas veikta priekšvēlēšanu aģitācija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks atbilstoši šā panta otrās daļas prasībām pieņem lēmumu, ar kuru aizliedz attiecīgajām raidorganizācijām vai preses izdevumiem izvietot aģitācijas materiālu.

(2) Lai pieņemtu šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzklausa attiecīgās raidorganizācijas vai preses izdevuma viedokli konkrētajā lietā, izvērtē attiecīgā lēmuma lietderību, izpildes iespējamību, kā arī lēmuma samērīgumu.

(3) Šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur šā lēmuma darbību. Lēmumu izskata atbilstoši šā likuma 31.panta sestās daļas prasībām.

(4) Ja tiek atcelts šā likuma 31.panta trešajā daļā minētais lēmums, spēku zaudē šā panta pirmajā daļā minētais lēmums. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs par to nekavējoties informē attiecīgo raidorganizāciju vai preses izdevumu.

(5) Šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšana nerada raidorganizācijai un preses izdevumam pienākumu atlīdzināt politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai, deputāta kandidāta vai šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētajai personai izdevumus, kas saistīti ar aģitācijas materiālu neizvietošanu.

(15.01.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

33.pants. Vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanām priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana radio un televīzijā, publiskās vietās, preses izdevumos un šā likuma 20.panta pirmajā daļā minētajās institūcijās ir aizliegta.

(15.01.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

Pārejas noteikumi

1. Ar terminu "kapitālsabiedrība" šajā likumā tiek saprasts arī uzņēmums un uzņēmējsabiedrība.

(20.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2002.)

2. Līdz 2009.gadā plānoto pašvaldību vēlēšanu dienai šā likuma 29.panta trešās daļas 1.punkta “f” apakšpunkta izpratnē ar terminiem “republikas pilsēta” un “novads” saprot teritorijas, kuras tiek izveidotas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā.

(15.01.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

3. Tā raidorganizācija un tas preses izdevums, kas vienojies ar politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, vēlētāju apvienību, atsevišķu deputāta kandidātu vai šā likuma 27.panta pirmajā daļā minēto personu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pirms šā likuma 18.panta trešās un ceturtās daļas un 19.panta otrās un trešās daļas spēkā stāšanās dienas, paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu materiālu izvietošanu nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam 10 dienu laikā no 18.panta trešās un ceturtās daļas un 19.panta otrās un trešās daļas spēkā stāšanās dienas.

(15.01.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

4. Attiecībā uz 2009.gadā plānotajām pašvaldību vēlēšanām šā likuma 7.panta pirmajā un 2.1 daļā, 17.panta otrajā daļā, kā arī 28.panta pirmajā un otrajā daļā minētos izcenojumus raidorganizācijas un preses izdevumi nosūta publiskošanai Nacionālajai radio un televīzijas padomei vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam vismaz 120 dienas pirms minēto vēlēšanu dienas.

(15.01.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

5. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.septembrim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus, kas paredz politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību un ar tām nesaistīto personu tiesības veikt aģitāciju tautas nobalsošanas gadījumos.

(15.01.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

Likums Saeima pieņemts 1994. gada 31. martā.
Valsts prezidents G.ULMANIS
Rīga 1994. gada 6. aprīlī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 31.03.1994.Stājas spēkā: 20.04.1994.Zaudē spēku: 01.01.2013.Tēma: Vēlēšanas; Pašvaldības; Mediji, reklāmaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 06.04.1994.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 8, 28.04.1994.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Citi saistītie dokumenti
58056
{"selected":{"value":"31.01.2009","content":"<font class='s-1'>31.01.2009.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.01.2009","iso_value":"2009\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2009.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.10.2005","iso_value":"2005\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2005.-30.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.2002","iso_value":"2002\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2002.-13.10.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.04.1994","iso_value":"1994\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.1994.-18.07.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.01.2009
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)