Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām"

Izdarīt likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 2002, 16.nr.; 2005, 20.nr.) šādus grozījumus:

1.1.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes" ar vārdiem "Republikas pilsētas domes un novada domes";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "pilsēta, novads vai pagasts" ar vārdiem "republikas pilsēta vai novads".

2. 2.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Priekšvēlēšanu aģitācijas periods šā likuma izpratnē ir laika posms no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai.

(4) Ja republikas pilsētas vai novada dome tiek atlaista vai tiek izsludinātas atkārtotas vēlēšanas, priekšvēlēšanu aģitācijas periods šā likuma izpratnē ir laika posms no vēlēšanu izsludināšanas dienas līdz vēlēšanu dienai."

3. Aizstāt 3.pantā vārdu "Laiku" ar vārdiem "Bezmaksas raidlaiku".

4. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas nekavējoties paziņo Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai, kuri tām iesniegtie deputātu kandidātu saraksti neatbilst Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam un kuras iesniegtās izziņas tādējādi uzskatāmas par nederīgām."

5. 5.pantā:

aizstāt vārdu "pēdējai" ar vārdu "priekšpēdējai";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā viena nosaukuma kandidātu sarakstā esošajiem kandidātiem ir tiesības priekšvēlēšanu aģitācijai Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā izmantot bez maksas 10 minūtes laika posmā no 7.dienas līdz priekšpēdējai dienai pirms vēlēšanu dienas.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

6. 7.pantā:

izslēgt pirmajā un otrajā daļā vārdus "un šā panta ceturtās daļas";

izteikt pirmās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Latvijas Radio un Latvijas Televīzija vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus Nacionālajai radio un televīzijas padomei, kas minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.";

papildināt pantu ar 2.1, 2.2 un 2.3 daļu šādā redakcijā:

"(21) Komerciālā raidorganizācija ne vēlāk kā 150 dienas pirms vēlēšanu dienas nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus. Nacionālā radio un televīzijas padome minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(22) Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā raidorganizācija priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei publiskošanai ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas.

(23) Raidorganizācijai aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts šajā pantā minētajos izcenojumos. Šie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.";

izslēgt trešajā daļā vārdus "pats tieši vai apmaksu veicis, izmantojot citu personu pakalpojumus";

izslēgt ceturto daļu;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, vēlētāju apvienība, atsevišķs deputāta kandidāts vai to pilnvarota persona līgumu par raidlaika piešķiršanu slēdz tieši un nepastarpināti tikai ar raidorganizāciju."

7. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Vēlēšanu dienā līdz pulksten 10 vakarā raidorganizāciju raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai vēlētāju apvienību popularitāti."

8. Aizstāt 15.pantā vārdus "vēlēšanu kampaņas laikā uz Latviju translējamās programmās" ar vārdiem "priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā Latvijā retranslējamās programmās".

9. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. (1) Politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, vēlētāju apvienība, atsevišķs deputāta kandidāts vai to pilnvarota persona līgumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu slēdz tieši un nepastarpināti tikai ar preses izdevumu.

(2) Preses izdevums vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam tāda priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus, kuru iesniedz politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, vēlētāju apvienība vai atsevišķs deputāta kandidāts. Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā preses izdevums priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(3) Preses izdevumam aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts šā panta otrajā daļā minētajos izcenojumos. Šie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.

(4) Katra preses izdevumā publicētā priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros norāda, kura politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, vēlētāju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājis."

10. Papildināt 18.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Raidorganizācija, kas vienojusies ar politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, vēlētāju apvienību, atsevišķu deputāta kandidātu vai šā likuma 27.panta pirmajā daļā minēto personu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajā paziņojumā norāda:

1) līguma datumu un numuru;

2) ziņas par līgumslēdzējām pusēm:

a) priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietotāja - raidorganizācijas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

b) pasūtītāja - juridiskās personas, tai skaitā politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

c) pasūtītāja - fiziskās personas - vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi,

d) pasūtītāja - reģistrētas juridisko vai fizisko personu apvienības - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

e) personas, kas pasūtītāja vārdā slēdz līgumu (pilnvarotā persona), - vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

3) katra priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas datumu, laiku un ilgumu;

4) līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli);

5) piemērotās atlaides un to pamatojumu, kā arī līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli), kāda būtu bijusi gadījumā, ja atlaides netiktu piemērotas;

6) līgumsummas samaksas kārtību un termiņu;

7) citu informāciju, ko priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietotājs uzskata par būtisku."

11. 19.pantā:

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Preses izdevums, kas vienojies ar politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, vēlētāju apvienību, atsevišķu deputāta kandidātu vai šā likuma 27.panta pirmajā daļā minēto personu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajā paziņojumā norāda:

1) līguma datumu un numuru;

2) ziņas par līgumslēdzējām pusēm:

a) priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietotāja - preses izdevuma nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

b) pasūtītāja - juridiskās personas, tai skaitā politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

c) pasūtītāja - fiziskās personas - vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi,

d) pasūtītāja - reģistrētas juridisko vai fizisko personu apvienības - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

e) personas, kas pasūtītāja vārdā slēdz līgumu (pilnvarotā persona), - vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

3) katra priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas datumu un laukumu;

4) līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli);

5) piemērotās atlaides un to pamatojumu, kā arī līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli), kāda būtu bijusi gadījumā, ja atlaides netiktu piemērotas;

6) līgumsummas samaksas kārtību un termiņu;

7) citu informāciju, ko priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietotājs uzskata par būtisku.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

12. Papildināt likumu ar 25.1 pantu šādā redakcijā:

"25.1 pants. Publiskās vietās izvietoto priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu ietvaros norāda, kura politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība, vēlētāju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājis."

13. Papildināt likumu ar 27., 28., 29., 30., 31., 32. un 33.pantu šādā redakcijā:

"27.pants. (1) Ar politiskajām organizācijām, to apvienībām un vēlētāju apvienībām nesaistītai personai ir tiesības veikt priekšvēlēšanu aģitāciju atbilstoši šajā likumā noteiktajai kārtībai.

(2) Ar politiskajām organizācijām, to apvienībām un vēlētāju apvienībām nesais­tīta persona šā likuma izpratnē ir fiziskā persona, juridiskā persona vai reģistrēta šādu personu apvienība, kas savā vārdā veic priekšvēlēšanu aģitāciju.

(3) Par šā panta pirmajā daļā minēto aģitāciju nav uzskatāma priekšvēlēšanu aģitācija, ko veic tāda politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība vai vēlētāju apvienība, kura iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus, šādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai vēlētāju apvienības deputāta kandidāts, kā arī politisko organizāciju apvienību, kura iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus, veidojoša politiskā organizācija.

(4) Pirms vai pēc katras priekšvēlēšanu aģitācijas radio vai televīzijā, kā arī preses izdevumā vai publiskā vietā izvietotā priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros norādāma šā panta pirmajā daļā minētā persona, kas attiecīgo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājusi.

(5) Kapitālsabiedrībām, kurās vairāk nekā viens procents kapitāla daļu (akciju) pieder valstij, pašvaldībām vai citām publiskām personām, aizliegts veikt priekšvēlēšanu aģitāciju.

28.pants. (1) Raidorganizācija vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei tādas priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaiku izcenojumus, kuru veic šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētā persona. Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā raidorganizācija aģitācijas raidlaiku izcenojumus nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Nacionālā radio un televīzijas padome minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(2) Preses izdevums vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam tāda priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus, kuru iesniedz šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētā persona. Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā preses izdevums priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.

(4) Raidorganizācijai un preses izdevumam aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos izcenojumos.

(5) Šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētās personas līgumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu ar attiecīgo raidorganizāciju un preses izdevumu slēdz tieši, nepastarpināti un bez pilnvarniekiem.

(6) Ja valsts, atvasinātu tiesību publisku personu (tai skaitā pašvaldību) iestādes un tādas kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder publiskai personai, piešķir kādai šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētajai personai telpas, kurās veikt priekšvēlēšanu aģitāciju vai izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, attiecīgajai iestādei un kapitālsabiedrībai ir jānodrošina iespēja veikt priekšvēlēšanu aģitāciju ar šādiem pašiem noteikumiem arī citām 27.panta pirmajā daļā minētajām personām.

(7) Šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētajai personai ir tiesības izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās vietās, informējot par to attiecīgo pašvaldību vismaz trīs dienas iepriekš un veicot samaksu atbilstoši šā likuma 24.panta trešajai daļai. Pašvaldības var noteikt publiskas vietas, kurās nedrīkst izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

29.pants. (1) Finanšu līdzekļi vai manta, kas tiek izmantota, lai veiktu šā likuma 27.panta pirmajā daļā minēto aģitāciju, nav uzskatāma par dāvinājumu (ziedojumu) politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma izpratnē.

(2) Šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētā persona priekšvēlēšanu aģitācijai var izmantot līdzekļus, kas nepārsniedz 15 minimālās mēnešalgas. Ar minimālo mēnešalgu šā likuma izpratnē saprot minimālās mēnešalgas apmēru, kāds bija noteikts attiecīgā kalendārā gada 1.janvārī.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto līdzekļu apmēru, ko šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētā persona var izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai, veido attiecīgās personas izdevumi priekšvēlēšanu aģitācijas periodā neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments (rēķins, līgums vai cits dokuments), saņemts vai veikts maksājums par:

1) reklāmas izvietošanu:

a) sabiedriskajā televīzijā,

b) sabiedriskajā radio,

c) komerciālajā televīzijā,

d) komerciālajā radio,

e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā,

f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta republikas pilsētas vai novada teritorijā,

g) internetā,

h) telpās un publiskajās vietās (laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem un citās tamlīdzīgās vietās) neatkarīgi no īpašuma piederības;

2) pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;

3) labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus), ja tam ir priekšvēlēšanu aģitācijas raksturs.

(4) Visi finanšu līdzekļi, kas tiek izlietoti, lai veiktu šā likuma 27.panta pirmajā daļā minēto aģitāciju, un pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu, tieši un nepastarpināti ieskaitāmi saņēmēja bankas kontā. Ja priekšvēlēšanu aģitācijai izlietoto finanšu līdzekļu apmērs ir sasniedzis vienu minimālo mēnešalgu, turpmākie finanšu līdzekļi tieši un nepastarpināti ieskaitāmi saņēmēja bankas kontā.

30.pants. Ja ar šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētās aģitācijas materiālu izvietošanu saistītie izdevumi attiecīgajā raidorganizācijā vai preses izdevumā pārsniedz šā likuma 29.panta otrajā daļā minēto izdevumu apmēru, attiecīgā raidorganizācija vai preses izdevums atsaka līguma noslēgšanu.

31.pants. (1) Politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, vēlētāju apvienība, deputāta kandidāts, kā arī šā likuma 27.pantā minētā persona, kas pārkāpusi likumā noteiktos priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus, saucama pie likumā noteiktās atbildības.

(2) Ja priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība ir pārsniegusi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru vai šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētā persona ir pārsniegusi šā likuma 29.panta otrajā daļā minēto izdevumu apmēru, bet līdzšinējā priekšvēlēšanu aģitācija nav veikta par summu, kas pārsniedz attiecīgi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru vai šā likuma 29.panta otrajā daļā minēto apmēru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks par šo pārkāpumu informē attiecīgo politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai šā likuma 27.pantā minēto personu. Pārkāpuma novēršana neatbrīvo no likumā noteiktās atbildības.

(3) Ja priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība ir veikusi priekšvēlēšanu aģitāciju par summu, kas pārsniedz Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru, vai šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētā persona veikusi aģitāciju par summu, kas pārsniedz šā likuma 29.panta otrajā daļā minēto izdevumu apmēru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks pieņem lēmumu par aizliegumu veikt turpmāko priekšvēlēšanu aģitāciju par maksu.

(4) Informāciju par šā panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanu, atcelšanu vai grozīšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs nekavējoties publicē savā mājaslapā internetā.

(5) Šā panta trešajā daļā minēto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur šā lēmuma darbību.

(6) Tiesa šā panta piektajā daļā minētās lietas izskata triju darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pierādīšanas pienākums ir administratīvā procesa dalībniekiem. Ja likums nosaka kādas procesuālās darbības izpildes termiņu, bet, izpildot attiecīgo procesuālo termiņu, netiktu ievēroti šajā daļā minētie nosacījumi, tiesnesis (tiesa) pats nosaka atbilstošu termiņu attiecīgās procesuālās darbības izpildei.

(7) Administratīvās rajona tiesas spriedums, kas pieņemts par šā panta trešajā daļā minētajiem jautājumiem, izpildāms nekavējoties. Ja tiesa pieņem saīsināto spriedumu, tā šo spriedumu pasludina tiesas sēdē.

(8) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs informāciju par tiesas spriedumu nekavējoties publicē šā panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

(9) Ja pēc priekšvēlēšanu aģitācijas perioda beigām Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 29.panta otrās daļas noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistītai personai 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā finanšu līdzekļus tajā apmērā, kas atbilst pārsniegtajam priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apmēram. Pēc attiecīgās personas lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu ieskaitīšanu sadalīt termiņos, kas kopumā nepārsniedz 90 dienas.

32.pants. (1) Ja, pastāvot šā likuma 31.panta trešajā daļā minētajiem apstākļiem, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka konkrētu raidorganizāciju programmās vai preses izdevumos paredzama turpmāka attiecīgās politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības, deputāta kandidāta vai šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētās personas veikta priekšvēlēšanu aģitācija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks atbilstoši šā panta otrās daļas prasībām pieņem lēmumu, ar kuru aizliedz attiecīgajām raidorganizācijām vai preses izdevumiem izvietot aģitācijas materiālu.

(2) Lai pieņemtu šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzklausa attiecīgās raidorganizācijas vai preses izdevuma viedokli konkrētajā lietā, izvērtē attiecīgā lēmuma lietderību, izpildes iespējamību, kā arī lēmuma samērīgumu.

(3) Šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur šā lēmuma darbību. Lēmumu izskata atbilstoši šā likuma 31.panta sestās daļas prasībām.

(4) Ja tiek atcelts šā likuma 31.panta trešajā daļā minētais lēmums, spēku zaudē šā panta pirmajā daļā minētais lēmums. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs par to nekavējoties informē attiecīgo raidorganizāciju vai preses izdevumu.

(5) Šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšana nerada raidorganizācijai un preses izdevumam pienākumu atlīdzināt politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai, deputāta kandidāta vai šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētajai personai izdevumus, kas saistīti ar aģitācijas materiālu neizvietošanu.

33.pants. Vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanām priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana radio un televīzijā, publiskās vietās, preses izdevumos un šā likuma 20.panta pirmajā daļā minētajās institūcijās ir aizliegta."

14. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi";

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2., 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"2. Līdz 2009.gadā plānoto pašvaldību vēlēšanu dienai šā likuma 29.panta trešās daļas 1.punkta "f" apakšpunkta izpratnē ar terminiem "republikas pilsēta" un "novads" saprot teritorijas, kuras tiek izveidotas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā.

3. Tā raidorganizācija un tas preses izdevums, kas vienojies ar politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, vēlētāju apvienību, atsevišķu deputāta kandidātu vai šā likuma 27.panta pirmajā daļā minēto personu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pirms šā likuma 18.panta trešās un ceturtās daļas un 19.panta otrās un trešās daļas spēkā stāšanās dienas, paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu materiālu izvietošanu nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam 10 dienu laikā no 18.panta trešās un ceturtās daļas un 19.panta otrās un trešās daļas spēkā stāšanās dienas.

4. Attiecībā uz 2009.gadā plānotajām pašvaldību vēlēšanām šā likuma 7.panta pirmajā un 2.1 daļā, 17.panta otrajā daļā, kā arī 28.panta pirmajā un otrajā daļā minētos izcenojumus raidorganizācijas un preses izdevumi nosūta publiskošanai Nacionālajai radio un televīzijas padomei vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam vismaz 120 dienas pirms minēto vēlēšanu dienas.

5. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.septembrim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus, kas paredz politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību un ar tām nesaistīto personu tiesības veikt aģitāciju tautas nobalsošanas gadījumos."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 15.janvārī.

Valsts prezidenta vietā

Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2009.gada 30.janvārī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 31.janvāri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 15.01.2009.Stājas spēkā: 31.01.2009.Zaudē spēku: 01.01.2013.Tēma: Vēlēšanas; Pašvaldības; Mediji, reklāmaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 17, 30.01.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
187125
31.01.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)