Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumus Nr. 972 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.120

Rīgā 2001.gada 13.martā (prot. Nr.11 14.§)
Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 57.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas kārtību ārstniecības iestādēs un augstskolās.

(MK 03.03.2009. noteikumu Nr.205 redakcijā)

2. (Svītrots ar MK 03.06.2003. noteikumiem Nr.292.)

II. Rezidentu sadales kārtība

3. Veselības ministrija nosaka no valsts budžeta līdzekļiem finansējamo rezidentūras vietu skaitu, ņemot vērā Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras un Medicīnas profesionālās izglītības centra (turpmāk — centrs) priekšlikumus par valstij nepieciešamo rezidentu skaitu, kas izstrādāti, pamatojoties uz:

3.1. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras pieprasījumu par nepieciešamo ģimenes (vispārējās prakses) ārstu skaitu;

3.2. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras apkopoto ārstniecības iestāžu pieprasījumu (kas atbilst ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmai) par nepieciešamo ārstu speciālistu skaitu;

3.3. šādiem ārstu darba tirgus datiem:

3.3.1. pamatdarbā nestrādājošo ārstu skaits;

3.3.2. prognozējamais ārstu skaits, kuri sasniegs pensijas vecumu turpmāko piecu gadu laikā;

3.3.3. ārstu bezdarbnieku skaits;

3.3.4. brīvās ārstu darba vietas;

3.4. epidemioloģiskajiem datiem par slimību izplatību un saslimstību noteiktā reģionā.

(MK 08.02.2005. noteikumu Nr.111 redakcijā)

3.1 Centrs:

3.1 1. rīko konkursu ārstniecības iestādēm, kas iekļautas Latvijas Ārstu biedrības apstiprinātajā ārstniecības iestāžu sarakstā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīgas apmācīt rezidentus saskaņā ar valsts akreditētu izglītības programmu (turpmāk – apmācīttiesīgās ārstniecības iestādes), par iespēju slēgt rezidentu apmācības līgumu (izņemot apmācību ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē) saskaņā ar valsts akreditētu izglītības programmu;

3.1 2. rīko konkursu augstskolām par iespēju slēgt rezidentu apmācības līgumu saskaņā ar valsts akreditētu izglītības programmu ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē;

3.1 3. rīko atlases konkursu pretendentiem, kuri iesnieguši pieteikumu, lai piedalītos kandidātu atlasē mācībām rezidentūrā, par uzņemšanu rezidentūrā noteiktās specialitātēs apmācīttiesīgajās ārstniecības iestādēs un augstskolās, kas uzvarējušas šo noteikumu 3.1 1. un 3.1 2.apakšpunktā minētajā konkursā;

3.1 4. atbilstoši centra un apmācīttiesīgās ārstniecības iestādes vai augstskolas savstarpēji noslēgtajam līgumam par rezidentūras finansējuma organizēšanu un uzraudzību nodrošina samaksu par rezidentu apmācību;

3.1 5. slēdz ar personām, kuras šo noteikumu 3.1 3.apakšpunktā noteiktajā kārtībā uzņemtas rezidentūrā, līgumus, kuros nosaka, ka pēc rezidentūras beigšanas minēto personu pamatdarbs uz laiku, kas nav mazāks par trim gadiem, atbilstoši centra sadalei būs valsts vai pašvaldību ārstniecības iestādēs, kuru sarakstu atbilstoši attiecīgā reģiona vajadzībām apstiprinājis veselības ministrs.

(MK 08.02.2005. noteikumu Nr.111 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.03.2009. noteikumiem Nr.205)

3.2 Priekšrocības slēgt līgumu ar centru par rezidentūras finansējuma organizēšanu un uzraudzību ir daudzprofilu slimnīcai tajās ārstu specialitātēs, kurās slimnīcā ir ārstniecības personas, kam ir Latvijas Ārstu biedrības apstiprinātas tiesības apmācīt izglītojamos un ārstniecības personas.

(MK 03.03.2009. noteikumu Nr.205 redakcijā)

4. Šo noteikumu 3.1 1.apakšpunktā minētajā konkursā uzvarējušās apmācīttiesīgās ārstniecības iestādes, kā arī apmācīttiesīgās ģimenes ārstu prakses, kuras veic rezidentu praktisko apmācību ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē trešajā apmācības gadā, slēdz ar personām, kuras šo noteikumu 3.1 3.apakšpunktā noteiktajā kārtībā uzņemtas rezidentūrā, darba līgumus uz laiku, kas nepieciešams pilnai apmācībai konkrētajā specialitātē saskaņā ar valsts akreditētu izglītības programmu, un nosaka darba samaksu, kas nav zemāka par valstī noteikto minimālo mēnešalgu (amatalgu).

(Grozīts ar MK 08.02.2005. noteikumiem Nr.111)

III. Rezidentūras finansēšanas kārtība

5. Valsts pasūtījums rezidentu apmācībā tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar kārtējā gada likumu par valsts budžetu.

6. (Svītrots ar MK 03.06.2003. noteikumiem Nr.292.)

7. Ja izdevumus, kas saistīti ar apmācību rezidentūrā, pilnā apmērā sedz juridiskā vai fiziskā persona, apmācīttiesīgā ārstniecības iestāde vai augstskola ir tiesīga uzņemt attiecīgo pretendentu rezidentūrā minētajā specialitātē ārpus pretendentu atlases konkursa, informējot par to centru.

(Grozīts ar MK 03.06.2003. noteikumiem Nr.292; MK 08.02.2005. noteikumiem Nr.111)

8. Ja apmācīttiesīgā ārstniecības iestāde vai augstskola nepilda vai ir pārkāpusi ar centru noslēgto līgumu, centrs 10 dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas attiecīgajai iestādei vai augstskolai var pārtraukt tās turpmāko finansēšanu un noslēgt līgumu ar citu apmācīttiesīgo ārstniecības iestādi vai augstskolu.

(MK 08.02.2005. noteikumu Nr.111 redakcijā)

9. Ja rezidents no apmācīttiesīgās ārstniecības iestādes vai augstskolas neatkarīgu iemeslu dēļ pārtrauc apmācību, apmācīttiesīgā ārstniecības iestāde vai augstskola par to nekavējoties paziņo centram. Centrs, sākot ar dienu, kad rezidents pārtraucis apmācību, pārtrauc rezidenta apmācībai paredzēto valsts budžeta līdzekļu turpmāku pārskaitīšanu apmācīttiesīgajai ārstniecības iestādei vai augstskolai.

(Grozīts ar MK 08.02.2005. noteikumiem Nr.111)

10. Ja rezidents pārtrauc apmācību uz laiku, kas saistīts ar rezidenta pārejošu darbnespēju vai atvaļinājumu bērna kopšanai, un nespēj pabeigt apmācību noteiktajā termiņā, bet apņemas to turpināt, jautājumu par viņa apmācībai paredzēto valsts budžeta līdzekļu turpmāku pārskaitīšanu centrs un apmācīttiesīgā ārstniecības iestāde vai augstskola izskata atsevišķi un noslēdz attiecīgu līgumu.

(Grozīts ar MK 08.02.2005. noteikumiem Nr.111)

11. Ja rezidents pēc rezidentūras beigšanas nepilda šo noteikumu 3.1 5.apakšpunktā minētā līguma nosacījumus vai nesekmīgi apgūst apmācības programmu, vai apmācību rezidentūrā pārtrauc no apmācīttiesīgās ārstniecības iestādes vai augstskolas neatkarīgu iemeslu dēļ, rezidentam piecu gadu laikā jāsedz ar apmācību rezidentūrā saistītie izdevumi. Maksājumi veicami katru mēnesi, gada laikā ieskaitot valsts budžetā piekto daļu no kopējās apmācībai izlietoto valsts budžeta līdzekļu summas.

(Grozīts ar MK 03.06.2003. noteikumiem Nr.292; MK 08.02.2005. noteikumiem Nr.111)

12. Līdzekļus, kas saņemti saskaņā ar šo noteikumu 3.1 4.apakšpunktu, apmācīttiesīgās ārstniecības iestādes un augstskolas izmanto:

12.1. ar rezidenta teorētisko apmācību saistīto izdevumu samaksai, arī sedzot izdevumus par mācību materiāliem un rezidentūras organizēšanu;

12.2. tā apmācīttiesīgā ārsta darba samaksai, kura vadībā strādā rezidents;

12.3. izdevumu samaksai par materiāliem praktiskās apmācības nodrošināšanai;

12.4. rezidentu darba samaksai.

(Grozīts ar MK 03.06.2003. noteikumiem Nr.292; MK 08.02.2005. noteikumiem Nr.111)

IV. Noslēguma jautājums

13. Atzīt par spēku zaudējušiem:

13.1. Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija noteikumus Nr.235 "Noteikumi par rezidentu sadali un rezidentūras finansēšanu ārstniecības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 196./197.nr.; 2000, 36./37.nr.);

13.2. Ministru kabineta 2000.gada 1.februāra noteikumus Nr.39 "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija noteikumos Nr.235 "Noteikumi par rezidentu sadali un rezidentūras finansēšanu ārstniecības iestādēs"" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 36./37.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministra vietā — kultūras ministre K.Pētersone
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 120Pieņemts: 13.03.2001.Stājas spēkā: 17.03.2001.Zaudē spēku: 03.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 43, 16.03.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Citi saistītie dokumenti
5223
{"selected":{"value":"07.03.2009","content":"<font class='s-1'>07.03.2009.-02.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.03.2009","iso_value":"2009\/03\/07","content":"<font class='s-1'>07.03.2009.-02.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2005","iso_value":"2005\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2005.-06.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.06.2003","iso_value":"2003\/06\/07","content":"<font class='s-1'>07.06.2003.-11.02.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.03.2001","iso_value":"2001\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2001.-06.06.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.03.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)