Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumus Nr. 269 "Prasības zīdaiņu un mazu bērnu pārtikai un tās marķējumam".
Ministru kabineta noteikumi Nr.118

Rīgā 2001.gada 13.martā (prot. Nr.11 12.§)
Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētās pārtikas sastāva obligātās nekaitīguma prasības un tās marķējuma un izplatīšanas prasības
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta otro un trešo daļu un 13.panta trešo daļu

1. Šie noteikumi nosaka atsevišķai patērētāju grupai - zīdaiņiem (no četru līdz divpadsmit mēnešu vecumam) un maziem bērniem (no viena līdz trīs gadu vecumam) - paredzētās pārtikas sastāva obligātās nekaitīguma prasības, kā arī tās marķējuma un izplatīšanas prasības, lai nodrošinātu attiecīgo produktu nekaitīgumu zīdaiņu un mazu bērnu veselībai un aizsargātu viņu tiesības uz dzīvību un attīstību.

2. Noteikumi neattiecas uz pienu, kas paredzēts maziem bērniem.

(MK 13.04.2004. noteikumu Nr.294 redakcijā)

3. Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētā pārtika tās specifiskā sastāva vai īpašā ražošanas procesa dēļ ir skaidri atšķirama no cita veida pārtikas un ir piemērota zīdaiņu un mazu bērnu uzturam. To izplata, norādot tās piemērotību attiecīgajai patērētāju grupai.

4. Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētā pārtika apmierina veselu zīdaiņu un mazu bērnu uztura prasības un lietojama zīdaiņu barošanai periodā, kad tiek pārtraukta zīdīšana, un mazu bērnu pakāpeniskai pieradināšanai pie parastajiem pārtikas produktiem vai kā uztura papildinājums.

(MK 13.04.2004. noteikumu Nr.294 redakcijā)

5. Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētā pārtika šo noteikumu izpratnē ir:

5.1. apstrādātu graudaugu pārtika, kuras sastāvs atbilst šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām:

5.1.1. graudaugu pārtika, kas ir pagatavota vai ko sagatavo lietošanai, pievienojot pienu vai citus piemērotus uzturā lietojamus šķidrumus;

5.1.2. graudaugu pārtika, kurai pievienota pārtika ar augstu olbaltumvielu saturu un ko sagatavo lietošanai, pievienojot ūdeni vai citus šķidrumus, kas nesatur olbaltumvielas;

5.1.3. makaronu ēdieni, ko sagatavo lietošanai, vārot ūdenī vai citos piemērotos šķidrumos;

5.1.4. sausiņi un cepumi, kas izmantojami bez iepriekšējas sagatavošanas vai ko sagatavo lietošanai, saberžot un pievienojot ūdeni, pienu vai citus piemērotus šķidrumus;

5.2. zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētā pārtika, kas nav minēta šo noteikumu 5.1.apakšpunktā un kuras sastāvs atbilst šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 13.04.2004. noteikumiem Nr.294)

6. Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēto pārtiku ražo no sastāvdaļām, kuru piemērotība zīdaiņu un mazu bērnu barošanai ir pierādīta ar vispāratzītiem zinātniskiem datiem.

7. Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētajai pārtikai atļauts pievienot tikai šo noteikumu 3.pielikumā minētās vielas, nepārsniedzot šo noteikumu 4.pielikumā norādītās maksimālās devas.

8. Normatīvajos aktos noteiktu atsevišķu pesticīdu atliekas augu un dzīvnieku valsts izcelsmes produktos zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētajā pārtikā nedrīkst pārsniegt 0,01 mg/kg, izņemot šo noteikumu 6.pielikumā minētos pesticīdus.

(Grozīts ar MK 13.04.2004. noteikumiem Nr.294)

8.1 Šo noteikumu 7.pielikumā minētos pesticīdus aizliegts izmantot lauksaimniecības produktu ieguvē, ja šos produktus izmanto zīdaiņu un mazu bērnu pārtikas ražošanā. Atzīstams, ka pesticīdi nav lietoti, ja:

8.11. šo noteikumu 7.pielikuma 1.tabulā minēto atsevišķu pesticīdu atlieku daudzumi nepārsniedz analītiskās metodes kvantitatīvās noteikšanas robežu 0,003 mg/kg;

8.12. šo noteikumu 7.pielikuma 2.tabulā minēto atsevišķu pesticīdu atlieku daudzumi nepārsniedz 0,003 mg/kg.

(MK 13.04.2004. noteikumu Nr.294 redakcijā; punkts stājas spēkā 06.03.2005.; sk. 14. punktu)

8.2 Pesticīdu atlieku daudzumi zīdaiņu un mazu bērnu pārtikā nepārsniedz šo noteikumu 6.pielikumā noteiktos maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku daudzumus.

(MK 13.04.2004. noteikumu Nr.294 redakcijā; punkts stājas spēkā 06.03.2005.; sk. 14. punktu)

8.3 Šo noteikumu 8., 8.1 un 8.2 punktā minētie maksimāli pieļaujamie pesticīdu atlieku daudzumi noteikti patēriņam gatavos produktos.

(MK 13.04.2004. noteikumu Nr.294 redakcijā)

9. Pārtikas piedevu izmantošanu zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētajā pārtikā nosaka normatīvie akti par pārtikas piedevu lietošanu.

10. Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēto pārtiku mazumtirdzniecībā izplata tikai fasētu.

11. Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētās pārtikas marķējumā papildus citos normatīvajos aktos par pārtikas preču marķēšanu noteiktajai informācijai norāda:

11.1. produkta enerģētisko vērtību kilodžoulos (kJ) un kilokalorijās (kcal), olbaltumvielu, ogļhidrātu un tauku (lipīdu) daudzumu, izteiktu skaitļos, 100 gramos vai 100 mililitros produkta un, ja nepieciešams, patēriņam ieteiktajā produkta daudzumā;

11.2. katras minerālvielas un katra vitamīna vidējo daudzumu (1. un 2.pielikums), izteiktu skaitļos, 100 gramos vai 100 mililitros fasēta produkta un, ja nepieciešams, patēriņam ieteiktajā produkta daudzumā;

11.3. vecumu, no kāda produktu var lietot, ņemot vērā produkta sastāvu, struktūru un citas īpašības (vecums nedrīkst būt mazāks par četriem mēnešiem);

11.4. lipekļa klātbūtni vai trūkumu, ja produkts paredzēts bērniem, kas jaunāki par sešiem mēnešiem;

11.5. ja nepieciešams, produkta sagatavošanas pamācību un brīdinājumu par bīstamību veselībai, ja tas sagatavots nepareizi.

12. Marķējumā var norādīt:

12.1. šo noteikumu 3.pielikumā norādīto vielu vidējo daudzumu, izteiktu skaitļos, 100 gramos vai 100 mililitros fasēta produkta un, ja nepieciešams, patēriņam ieteiktajā produkta daudzumā;

12.2. šo noteikumu 3.pielikumā norādīto vielu daudzumu, izteiktu procentos no šo noteikumu 5.pielikumā norādītās salīdzināmās vērtības, 100 gramos vai 100 mililitros fasēta produkta un, ja nepieciešams, patēriņam ieteiktajā produkta daudzumā, ja šo vielu daudzums produktā ir vismaz 15 % no salīdzināmās vērtības.

13. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.oktobri.

14. Šo noteikumu 8.1 un 8.2 punkts stājas spēkā ar 2005.gada 6.martu.

(MK 13.04.2004. noteikumu Nr.294 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.232 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Komisijas 2006.gada 5.decembra Direktīvas 2006/125/EK par apstrādātu graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija Direktīvas 2009/39/EK par īpašas diētas pārtikas produktiem.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministra vietā - kultūras ministre K.Pētersone
1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 13.marta noteikumiem Nr.118
Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētās apstrādātu graudaugu pārtikas sastāvs1
Nr. p.k.Produkta sastāvdaļas, mērvienībasMinimālais daudzumsMaksimālais daudzums
1234
1.Graudaugi - viens vai vairāki samalti graudaugi un/vai cieti saturoši sakņaugi25 % no kopīgās produkta masas, rēķinot pēc sausnas-
2.Olbaltumvielas2:
2.1.šo noteikumu 5.1.2. un 5.1.4.apakšpunktā minētajos produktos, g/100 kJ (g/100 kcal)-1,3 (5,5)
2.2.pievienotās olbaltumvielas šo noteikumu 5.1.2.apakšpunktā minētajos produktos, g/100 kJ (g/100 kcal)0,48 (2)-
2.3.pievienotās olbaltumvielas šo noteikumu 5.1.4.apakšpunktā minētajos cepumos, kas pagatavoti, pievienojot pārtikas produktus ar augstu olbaltumvielu saturu, un kurus izmanto bez iepriekšējas sagatavošanas, g/100 kJ (g/100 kcal)0,36 (1,5)-
2.4.pievienoto olbaltumu ķīmiskais indekss380 % no salīdzināmās olbaltumvielas (kazeīna4) ķīmiskā indeksa 
2.5.olbaltumvielu enerģijas attiecība olbaltumvielu maisījumā70 % no salīdzināmās olbaltumvielas enerģijas attiecības-
3.Ogļhidrāti:
3.1.ja šo noteikumu 5.1.1. un 5.1.4.apakšpunktā minētajiem produktiem pievienota saharoze, fruktoze, glikoze, glikozes sīrups vai medus:  
3.1.1.no minētajiem avotiem pievienoto ogļhidrātu kopējais daudzums, g/100 kJ (g/100 kcal)-1,8 (7,5)
3.1.2.pievienotās fruktozes daudzums, g/100 kJ (g/100 kcal)-0,9 (3,75)
3.2.ja šo noteikumu 5.1.2.apakšpunktā minētajiem produktiem pievienota saharoze, fruktoze, glikoze, glikozes sīrups vai medus:  
3.2.1.no minētajiem avotiem pievienoto ogļhidrātu kopējais daudzums, g/100 kJ (g/100 kcal)-1,2 (5)
3.2.2.pievienotās fruktozes daudzums, g/100 kJ (g/100 kcal)-0,6 (2,5)
4.Tauki (lipīdi):
4.1.šo noteikumu 5.1.1. un 5.1.4.apakšpunktā minētajos produktos, g/100 kJ (g/100 kcal)-0,8 (3,3)
4.2.šo noteikumu 5.1.2.apakšpunktā minētajos produktos, g/100 kJ (g/100 kcal) 1,1 (4,5)
4.3.ja tauku saturs pārsniedz 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal), tad:- 
4.3.1.laurīnskābes daudzums-15 % no kopīgā tauku daudzuma
4.3.2.miristīnskābes daudzums-15 % no kopīgā tauku daudzuma
4.3.3.linoleīnskābes daudzums (glicerīdu-linoleātu veidā), mg/100 kJ (mg/100 kcal)70 (300)285 (1200)
5.Minerālvielas:
5.1.nātrijs, mg/100 kJ (mg/100 kcal)5-25 (100)
5.2.kalcijs:  
5.2.1.šo noteikumu 5.1.2.apakšpunktā minētajos produktos, mg/100 kJ (mg/100 kcal)20 (80)-
5.2.2.šo noteikumu 5.1.4.apakšpunktā minētajos produktos, kas pagatavoti, pievienojot pienu (piena cepumi), un izmantojami bez iepriekšējas sagatavošanas, mg/100 kJ (mg/100 kcal)12 (50)-
6.Vitamīni:
6.1.tiamīns, µg/100 kJ (µg/100 kcal)25 (100)-
6.2.A vitamīns produktos, kas minēti šo noteikumu 5.1.2.apakšpunktā, mg RE /100 kJ (µg RE/100 kcal)614 (60)843 (180)8
6.3.D vitamīns produktos, kas minēti šo noteikumu 5.1.2.apakšpunktā, mg /100 kJ (µg /100 kcal)70,25 (1)80,75 (3)8

Piezīmes.

1 Sastāvs norādīts lietošanai gatavā produktā, kas sagatavots pēc ražotāja norādījumiem.

2 Aminoskābju pievienošana ir atļauta vienīgi olbaltumvielu maisījuma uzturvērtības uzlabošanai un tikai šim nolūkam nepieciešamās attiecībās.

3 Ķīmiskais indekss - vismazākā attiecība starp katras neaizstājamās aminoskābes daudzumu izmantojamajā olbaltumvielā un katras attiecīgās aminoskābes daudzumu salīdzināmajā olbaltumvielā.

4 Aminoskābju daudzums 100 gramos kazeīna:
1.Arginīns3,7
2.Cistīns0,3
3.Histidīns2,9
4.Izoleicīns5,4
5.Leicīns9,5
6.Lizīns8,1
7.Metionīns2,8
8.Fenilalanīns5,2
9.Treonīns4,7
10.Triptofāns1,6
11.Tirozīns5,8
12.Valīns6,7

5 Nātrija sāļus apstrādātu graudaugu pārtikas produktiem drīkst pievienot tikai tehnoloģiskā nolūkā.

6 RE = visu trans-retinolu ekvivalents.

7 Holekalciferola veidā, kura 10 µg = D vitamīna 400 SV.

8 Šos ierobežojumus piemēro arī tad, ja A vitamīnu un D vitamīnu pievieno citiem apstrādātu graudaugu pārtikas produktiem.

Labklājības ministra vietā - kultūras ministre K.Pētersone
2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 13.marta noteikumiem Nr.118
Prasības maziem bērniem paredzētās pārtikas sastāvam1 , izņemot apstrādātu graudaugu pārtiku (noteikumu 5.1.apakšpunkts)
Nr. p.k.

Produkta sastāvdaļas, mērvienības

Minimālais daudzums

Maksimālais daudzums

1.Olbaltumvielas2:
1.1.ja gaļa, mājputnu gaļa, zivis, subprodukti vai citi tradicionālie olbaltumvielu avoti ir vienīgās sastāvdaļas, kas minētas produkta nosaukumā, tad:
1.1.1.minēto sastāvdaļu kopējais daudzums40 % no produkta masas-
1.1.2.katras minētās sastāvdaļas daudzums25 % no minēto sastāvdaļu kopējās masas-
1.1.3.kopējais olbaltumvielu daudzums no minētajiem olbaltumvielu avotiem, g/100 kJ (g/100 kcal)1,7 (7)-
1.2.ja gaļa, mājputnu gaļa, zivis, subprodukti vai citi tradicionālie olbaltumvielu avoti (atsevišķi vai kopā) produkta nosaukumā ir minēti pirmie, tad:
1.2.1.minēto sastāvdaļu kopējais daudzums10 % no produkta masas-
1.2.2.katras minētās sastāvdaļas daudzums25 % no minēto sastāvdaļu kopējās masas-
1.2.3.olbaltumvielu daudzums no minētajiem olbaltumvielu avotiem, g/100 kJ (g/100 kcal)1 (4)-
1.3.ja gaļa, mājputnu gaļa, zivis, subprodukti vai citi tradicionālie olbaltumvielu avoti (atsevišķi vai kopā) produkta nosaukumā nav minēti pirmie, tad:
1.3.1.minēto sastāvdaļu kopējais daudzums8 % no kopējās produkta masas-
1.3.2.katras minētās sastāvdaļas daudzums25 % no minēto sastāvdaļu kopējās masas
1.3.3.olbaltumvielu daudzums no minētajiem olbaltumvielu avotiem, g/100 kJ (g/100 kcal)0,5 (2,2)-
1.3.4.kopējais olbaltumvielu daudzums no visiem olbaltumvielu avotiem0,7 (3)-
1.4.ja produkta nosaukumā kopā ar citām sastāvdaļām ir minēts siers, tad:
1.4.1.piena olbaltumvielu daudzums, g/100 kJ (g/100 kcal)0,5 (2,2)-
1.4.2.kopējais olbaltumvielu daudzums no visiem olbaltumvielu avotiem, g/100 kJ (g/100 kcal)0,7 (3)-
1.5.ja produkta nosaukumā nav minēta gaļa, mājputnu gaļa, zivis, subprodukti vai citi tradicionālie olbaltumvielu avoti, tad kopējais olbaltumvielu daudzums no visiem olbaltumvielu avotiem, g/100 kJ (g/100 kcal)
1.6.ja mērce ir piedeva ēdienam, tad uz mērci neattiecas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. un 1.5.apakšpunkta prasības
1.7.saldajos ēdienos
1.7.1.ja nosaukumā piena produkti minēti kā vienīgā vai pirmā sastāvdaļa, piena olbaltumvielu daudzums, g/100 kcal2,2-
1.7.2.uz visiem pārējiem saldajiem ēdieniem neattiecas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. un 1.5.apakšpunkta prasības
2.Ogļhidrāti:
2.1.dārzeņu sulās un no tām pagatavotos dzērienos, g/100 ml-10
2.2.augļu sulās, nektāros un no tiem pagatavotos dzērienos, g/100 ml-15
2.3.tikai augļu ēdienos, g/100 g-20
2.4.desertos un pudiņos, g/100 g-25
2.5.pārējos dzērienos, kas nesatur pienu, g/100 g-5
3.Tauki:
3.1.1.1.apakšpunktā minētajos produktos, ja gaļa vai siers ir vienīgās sastāvdaļas vai produkta nosaukumā ir minētas pirmās, tad kopējais tauku daudzums produktā, g/100 kJ (g/100 kcal)-1,4 (6)
3.2.visos citos produktos kopējais tauku daudzums g/100 kJ (g/100 kcal)-1,1 (4,5)
4.Nātrijs3 , mg/100 kJ (mg/100 kcal) vai mg/100g ja siers ir vienīgā produkta nosaukumā minētā sastāvdaļa, tad nātrija daudzums, mg/100 kJ (mg/100 kcal)-48 (200) vai 200
-70 (300)
5.Vitamīni:
5.1.ieteicamais C vitamīna daudzums augļu sulās, nektāros un dārzeņu sulās, mg/100 kJ (mg/100 kcal) vai mg/100 g6 (25) vai 25-
5.2.ieteicamais A vitamīna daudzums dārzeņu sulās, µg RE /100 kJ (µg RE/100 kcal)425 (100)-
5.3.citai pārtikai A vitamīnu nepievieno
5.4.D vitamīnu pārtikai nepievieno

Piezīmes.

1 Sastāvs norādīts lietošanai gatavā produktā, kas sagatavots pēc ražotāja norādījumiem.

2 Visos gadījumos aminoskābju pievienošana ir atļauta vienīgi olbaltumvielu maisījuma uzturvērtības uzlabošanai un tikai attiecībās, kādas nepieciešamas šim nolūkam.

3 Augļu produktiem, desertiem un pudiņiem nātrija sāļus drīkst pievienot tikai tehnoloģiskā nolūkā.

4 RE = visu trans-retinolu ekvivalents.

Labklājības ministra vietā - kultūras ministre K.Pētersone
3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 13.marta noteikumiem Nr.118
Vielas, kuras atļauts pievienot zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētajai pārtikai

(Pielikums grozīts ar MK 13.04.2004. noteikumiem Nr.294)

Nr. p.k.

Vielas

Vielas atļautā forma

1.Vitamīni:
1.1.A vitamīnsretinols
retinilacetāts
retinilpalmitāts
beta-karotīns
1.2.D vitamīnsD2 vitamīns (ergokalciferols)
D3 vitamīns (holekalciferols)
1.3.B1 vitamīnstiamīna hidrohlorīds
tiamīna mononitrāts
1.4.B2 vitamīnsriboflavīns
nātrija riboflavīn-5' -fosfāts
1.5.niacīnsnikotīnamīds
nikotīnskābe
1.6.B6 vitamīnspiridoksīna hidrohlorīds
piridoksīn-5-fosfāts
piridoksīndipalmitāts
1.7.pantotēnskābekalcija D-pantotenāts
nātrija D-pantotenāts
dekspantenols
1.8.folātsfolskābe
1.9.B12 vitamīnsciānkobalamīns
hidroksokobalamīns
1.10.biotīnsD-biotīns
1.11.C vitamīnsL-askorbīnskābe
nātrija L-askorbāts
kalcija L-askorbāts
6-palmitil-L-askorbīnskābe (askorbilpalmitāts)
kālija askorbāts
1.12.K vitamīnsfilohinons (fitomenadions)
1.13.E vitamīnsD-alfa-tokoferols
DL-alfa-tokoferols
D-alfa-tokoferola acetāts
DL-alfa-tokoferola acetāts
2.Aminoskābes:
2.1.L-arginīns un tā hidrohlorīds 
2.2.L-cistīns un tā hidrohlorīds
2.3.L-histidīns un tā hidrohlorīds
2.4.L-izoleicīns un tā hidrohlorīds
2.5.L-leicīns un tā hidrohlorīds
2.6.L-lizīns un tā hidrohlorīds
2.7.L-cisteīns un tā hidrohlorīds
2.8.L-metionīns
2.9.L-fenilalanīns
2.10.L-treonīns
2.11.L-triptofāns
2.12.L-tirozīns
2.13.L-valīns
3.Citas vielas:
3.1.holīns 
3.2.holīna hlorīds
3.3.holīna citrāts
3.4.holīna bitartrāts
3.5.inozīts
3.6.L-karnitīns
3.7.L-karnitīna hidrohlorīds
4.Minerālvielas:
4.1.kalcijs (Ca)kalcija karbonāts
kalcija hlorīds
kalcija citrāti
kalcija glukonāts
kalcija glicerofosfāts
kalcija laktāts
kalcija oksīds
kalcija hidroksīds
kalcija fosfāti
4.2.magnijs (Mg)magnija karbonāts
magnija hlorīds
magnija citrāti
magnija glukonāts
magnija oksīds
magnija hidroksīds
magnija fosfāti
magnija sulfāts
magnija laktāts
magnija glicerofosfāts
4.3.kālijs (K)kālija hlorīds
kālija citrāti
kālija glukonāts
kālija laktāts
kālija glicerofosfāts
4.4.dzelzs (Fe)divvērtīgās dzelzs citrāts
trīsvērtīgās dzelzs amonija citrāts
divvērtīgās dzelzs glukonāts
divvērtīgās dzelzs laktāts
divvērtīgās dzelzs sulfāts
divvērtīgās dzelzs fumarāts
trīsvērtīgās dzelzs difosfāts (trīsvērtīgās dzelzs pirofosfāts)
elementārā dzelzs (karbonil- + elektrolīze + reducēta ar ūdeņradi)
trīsvērtīgās dzelzs saharāts
nātrija trīsvērtīgās dzelzs difosfāts
divvērtīgās dzelzs karbonāts
4.5.varš (Cu)vara-lizīna komplekss
vara karbonāts
vara citrāts
vara glukonāts
vara sulfāts
4.6.cinks (Zn)cinka acetāts
cinka citrāts
cinka laktāts
cinka sulfāts
cinka oksīds
cinka glukonāts
cinka hlorīds
4.7.mangāns (Mn)mangāna karbonāts
mangāna hlorīds
mangāna citrāts
mangāna glukonāts
mangāna sulfāts
mangāna glicerofosfāts
4.8.jods (I)nātrija jodīds
kālija jodīds
kālija jodāts
nātrija jodāts
Labklājības ministra vietā - kultūras ministre K.Pētersone
4.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 13.marta noteikumiem Nr.118
Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētajai pārtikai pievienoto vitamīnu un minerālvielu maksimālās devas1

Nr. p.k.

Vitamīni un minerālvielas (mērvienības)

Maksimālā deva/100 kcal

1.A vitamīns (µg RE)1802
2.E vitamīns (mg a-TE)3
3.C vitamīns (mg)12,5; 253; 1254
4.Tiamīns (mg)0,25; 0,55
5.Riboflavīns (mg)0,4
6.Niacīns (mg NE)4,5
7.B6 vitamīns (mg)0,35
8.Folskābe (µg)50
9.B12 vitamīns (µg)0,35
10.Pantotēnskābe (mg)1,5
11.Biotīns (µg)10
12.Kālijs (mg)160
13.Kalcijs (mg)80; 1806; 1007
14.Magnijs (mg)40
15.Dzelzs (mg)3
16.Cinks (mg)2
17.Varš (µg)40
18.Jods (µg)35
19.Mangāns (mg)0,6

Piezīmes.

1 Maksimālas devas norādītas lietošanai gatavā produktā, kuru izplata sagatavotu vai sagatavo pēc ražotāja norādījumiem; kālija un kalcija maksimālās devas norādītas pārdošanā esošajos produktos.

2 Atbilstoši šo noteikumu 1. un 2.pielikuma prasībām.

3 Produktos, kas bagātināti ar dzelzi.

4 Augļu ēdienos, augļu sulās, nektāros un dārzeņu sulās.

5 Apstrādātu graudaugu pārtikā.

6 Šo noteikumu 5.1.1. un 5.1.2.apakšpunktā minētajos produktos.

7 Šo noteikumu 5.1.4.apakšpunktā minētajos produktos.

Labklājības ministra vietā - kultūras ministre K.Pētersone
5.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 13.marta noteikumiem Nr.118
Vitamīnu un minerālvielu salīdzināmās vērtības

Nr. p.k.

Vitamīni un minerālvielas, mērvienība

Salīdzināmā vērtība

1.A vitamīns, µg

400

2.D vitamīns, µg

10

3.C vitamīns, mg

25

4.Tiamīns, mg

0,5

5.Riboflavīns, mg

0,8

6.Niacīna ekvivalenti, mg

9

7.B6 vitamīns, mg

0,7

8.Folāts, µg

100

9.B12 vitamīns, µg

0,7

10.Kalcijs, mg

400

11.Dzelzs, mg

6

12.Cinks, mg

4

13.Jods, µg

70

14.Selēns, µg

10

15.Varš, mg

0,4

Labklājības ministra vietā - kultūras ministre K.Pētersone
6.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 13.marta noteikumiem Nr.118
Pesticīdu (pesticīdu metabolītu) maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi zīdaiņu un mazu bērnu pārtikā

(Pielikums MK 13.04.2004. noteikumu Nr.294 redakcijā)

Nr. p.k.Pesticīda (pesticīda metabolīta) nosaukumsMaksimāli pieļaujamais atlieku daudzums (mg/kg)

1.

Kadusafoss

0,006

2.

Demeton-S-metils/demeton-S-metilsulfons/oksidemetonmetils (atsevišķi vai kombinācijās, kas izteikts kā demeton-S-metils)

0,006

3.

Etoprofoss

0,008

4.

Fipronils (fipronila un fipronildesulfinila summa, kas izteikta kā fipronils)

0,004

5.

Propinebs/propilēntiourīnviela (propineba un propilēntiourīnvielas summa)

0,006

7.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 13.marta noteikumiem Nr.118
Pesticīdi, kurus aizliegts izmantot lauksaimniecības produktu ieguvē, ja šos produktus izmanto zīdaiņu un mazu bērnu pārtikas ražošanā, un to atliekvielas

(Pielikums MK 13.04.2004. noteikumu Nr.294 redakcijā)

1.tabula

Nr. p.k.

Pesticīda nosaukums (pesticīda atliekvielas nosaukums)

1.

Disulfotons (disulfotona, disulfotona sulfoksīda un disulfotona sulfona summa, kas izteikta kā disulfotons)

2.

Fensulfotions (fensulfotiona, fensulfotiona skābekļa analoga un fensulfotiona sulfonu summa, kas izteikta kā fensulfotions)

3.

Fentins, izteikts kā trifeniltinkatjons

4.

Haloksifops (haloksifopa, haloksifopa sāļu un esteru, tajā skaitā konjugātu, summa, kas izteikta kā haloksifops)

5.

Heptahlors un trans-heptahlorepoksīds, izteikts kā heptahlors

6.

Heksahlorbenzols

7.

Nitrofēns

8.

Ometoāts

9.

Terbufoss (terbufosa, terbufosa sulfoksīda un terbufosa sulfona summa, kas izteikta kā terbufoss)

2.tabula

Nr. p.k.

Pesticīda nosaukums

1.

Aldrīns un dieldrīns, izteikti kā dieldrīns

2.

Endrīns

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētās pārtikas sastāva obligātās nekaitīguma prasības un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 118Pieņemts: 13.03.2001.Stājas spēkā: 01.10.2001.Zaudē spēku: 06.06.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 43, 16.03.2001.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
5221
{"selected":{"value":"13.03.2010","content":"<font class='s-1'>13.03.2010.-05.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.03.2010","iso_value":"2010\/03\/13","content":"<font class='s-1'>13.03.2010.-05.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2005","iso_value":"2005\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2005.-12.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.04.2004","iso_value":"2004\/04\/23","content":"<font class='s-1'>23.04.2004.-05.03.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2001","iso_value":"2001\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2001.-22.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.03.2010
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"