Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2012. gada 29. novembra likumu: Priekšvēlēšanu aģitācijas likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām
I nodaļa
Aģitācija radio un televīzijā

1. pants. (1) Personām, kuru iesniegtie Saeimas deputātu kandidātu saraksti (turpmāk — kandidātu saraksti) ir reģistrēti Centrālajā vēlēšanu komisijā, tā izsniedz izziņu par kandidātu saraksta iesniegšanu.

(2) Šajā izziņā norādāms:

1) kandidātu saraksta nosaukums;

2) vēlēšanu apgabali, kuros izvirzīti kandidātu saraksti;

3) katra pieteiktā kandidāta vārds un uzvārds;

4) izziņas izsniegšanas datums.

2. pants. (1) Viena nosaukuma kandidātu sarakstā esošajiem kandidātiem ir tiesības bez maksas izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas raidlaiku šajā likumā noteiktajā kārtībā un apjomā, ja vismaz 40 dienas pirms vēlēšanu dienas viņi ir iesnieguši izziņu par kandidātu saraksta iesniegšanu.

(2) Priekšvēlēšanu aģitācija šā likuma izpratnē ir kādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai arī kāda deputāta kandidāta reklamēšana masu informācijas līdzekļos vai citādā veidā, ja tā satur tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai arī deputāta kandidātu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.09.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.10.1998.)

3. pants. (1) Raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var izmantot visi viena nosaukuma kandidātu sarakstā esošie kandidāti kopā vai, savstarpēji vienojoties, daži no viņiem. Par šo vienošanos katrā atsevišķā gadījumā jāpaziņo Latvijas Radio vai Latvijas Televīzijai.

(2) Dažādu nosaukumu kandidātu sarakstos esošie kandidāti, ja viņiem ir tiesības bez maksas izmantot raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai, var vienoties par kopīgu raidlaika izmantošanu viņiem paredzētā raidlaika ietvaros. Šāda vienošanās noformējama rakstveidā un iesniedzama Latvijas Radio vai Latvijas Televīzijai vismaz 40 dienas pirms vēlēšanu dienas. Vienošanās par raidlaika kopīgu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai nav grozāma un atsaucama.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.09.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.10.1998.)

4. pants. Centrālā vēlēšanu komisija nekavējoties paziņo Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai, kuri tai iesniegtie kandidātu saraksti neatbilst Saeimas vēlēšanu likuma prasībām un kuras izsniegtās izziņas tādējādi uzskatāmas par nederīgām.

5. pants. (1) Viena nosaukuma kandidātu sarakstā esošajiem kandidātiem ir tiesības priekšvēlēšanu aģitācijai Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā izmantot bez maksas:

1) 10 minūtes laikā no 29. dienas līdz 8. dienai pirms vēlēšanu dienas;

2) 10 minūtes laikā no 7. dienas līdz pēdējai dienai pirms vēlēšanu dienas.

(2) Šā panta pirmajā daļā paredzēto bezmaksas raidlaiku attiecīgajā kandidātu sarakstā esošie kandidāti var izmantot pēc saviem ieskatiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.09.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.10.1998.)

6. pants. (1) Šā likuma 5. pantā minētā raidlaika izmantošanas secību nosaka lozējot. Šo izlozi nevar izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai.

(2) Ja kāda kandidātu saraksta pārstāvji nepiedalās izlozē, šā nosaukuma kandidātu sarakstā esošie deputāti zaudē šā likuma 2. pantā paredzēto iespēju.

(3) Izlozi organizē un šā likuma 5. pantā minētā raidlaika limita ievērošanu nodrošina Latvijas Radio un Latvijas Televīzija.

7. pants. (1) Ja Latvijas Radio vai Latvijas Televīzija kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai kādam deputāta kandidātam piešķīrusi raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai papildus šā likuma 5. pantā minētajam raidlaikam, tai jādod iespēja uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par tādu pašu samaksu arī visām pārējām politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem kandidātiem, ja viņi to vēlas.

(2) Ja cits radio vai televīzijas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kurā valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, piešķīris raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai, tam jāgarantē iespēja uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par tādu pašu samaksu arī visām pārējām politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem kandidātiem, ja viņi to vēlas.

(3) Pirms katras šajā pantā paredzētās priekšvēlēšanu aģitācijas vai uzreiz pēc tās obligāti jāpaziņo, kas par to ir maksājis.

8. pants. Citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem kandidātiem, kas vēlas izmantot šā likuma 7. pantā paredzēto iespēju, raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai piešķir pēc tam, kad saņemta samaksa par to. Samaksu apliecinošie dokumenti saglabājami likumā "Par grāmatvedību" noteikto termiņu.

9. pants. (1) Ja kāds deputāta kandidāts priekšvēlēšanu aģitācijas laikā kāda radio vai televīzijas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārraidītā raidījumā izteicis savu viedokli par deputāta kandidātu, kas ir cita nosaukuma kandidātu sarakstā, šim cita nosaukuma kandidātu sarakstā esošajam kandidātam nākamajā dienā (Latvijas Televīzijā — 48 stundu laikā) tiek nodrošināta viena minūte atbildes sniegšanai ārpus šā likuma 5. pantā paredzētā raidlaika, ja tas noticis Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā, vai neievērojot šā likuma 8. panta noteikumus, ja tas noticis citā radio vai televīzijas uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā).

(2) Sakarā ar šā panta pirmajā daļā paredzēto atbildi nevar savukārt prasīt laiku nākamajai atbildei.

10. pants. Priekšvēlēšanu aģitācijas raidījumus reklāmu veidā nedrīkst ietvert Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas ziņu raidījumos.

11. pants. (1) Radio un televīzijas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) nedrīkst rediģēt, montēt vai citādi pārveidot priekšvēlēšanu aģitācijas raidījumus bez attiecīgās politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai to deputātu kandidātu piekrišanas, kuri tajos piedalās.

(2) Radio un televīzijas uzņēmumi ( uzņēmējsabiedrības) neatbild par sagatavotajiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem.

(3) Valsts valodas lietošanu priekšvēlēšanu aģitācijā radio un televīzijā nosaka Valodu likums un likums "Par radio un televīziju".

12. pants. Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas darbiniekiem un personām, kas vada Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas raidījumus, sākot ar 60. dienu pirms vēlēšanu dienas, aizliegts raidījumos aģitēt par vai pret deputātu kandidātiem vai kandidātu sarakstiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.09.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.10.1998.)

13. pants. (1) Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas darbiniekiem, kā arī personām, kas ir pieteiktas par deputātu kandidātiem vai kas pirms vēlēšanām ir publiski paziņojušas par savu līdzdalību kādas politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības darbā, sākot ar 60. dienu pirms vēlēšanu dienas, nav tiesību vadīt Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas raidījumus, gatavot komentārus, intervijas un reportāžas.

(2) Šādi darbinieki priekšvēlēšanu laikā pārceļami citā darbā, kas nav saistīts ar tiešu piedalīšanos Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas pārraidēs. Ja tas nav iespējams, viņiem var piešķirt atvaļinājumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.09.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.10.1998.)

14. pants. Vēlēšanu dienā Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai atsevišķu deputātu kandidātu popularitāti.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.09.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.10.1998.)

15. pants. Latvijas Radio un televīzijas padomei, kā arī citām organizācijām, kas ir tiesīgas slēgt līgumus par ārvalstu programmu retranslāciju Latvijā, līgumu tekstā jāparedz noteikums, ka priekšvēlēšanu laikā Latvijā retranslējamās programmas nedrīkst saturēt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai atsevišķiem deputātu kandidātiem.

16. pants. Šā likuma noteikumi neattiecas uz faktu izklāstu ziņu pārraidēs un tiešajās reportāžās.

17. pants. Radio un televīzijas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) amatpersonas, kas nav ievērojušas šā likuma prasības, saucamas pie likumā paredzētās atbildības.

II nodaļa
Aģitācijas ierobežojumi valsts un pašvaldību iestādēs
un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās)

18. pants. (1) Valsts un pašvaldību iestādēs, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī uzņēmējsabiedrībās, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, aizliegts publiski pieejamās vietās izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

(2) Šis ierobežojums neattiecas uz Centrālās vēlēšanu komisijas informatīva rakstura materiāliem par Saeimas vēlēšanām.

19. pants. Pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes, uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kā arī uzņēmējsabiedrības, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, piešķir politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai atsevišķiem deputātu kandidātiem telpas, kur rīkot tikšanās ar vēlētājiem, bez maksas vai par maksu, kas nepārsniedz šo telpu uzturēšanas faktiskos izdevumus.

20. pants. (1) Ja kāda šā likuma 19. pantā minētā iestāde vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) iznomā vai izīrē savu īpašumu vai mantu, kas nodota tās valdījumā, priekšvēlēšanu aģitācijai kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai atsevišķiem deputātu kandidātiem, tai jādod iespēja iznomāt vai izīrēt šo īpašumu vai mantu ar tādiem pašiem noteikumiem arī citām politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem kandidātiem, ja viņi to vēlas.

(2) Citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem kandidātiem, kas vēlas izmantot šā panta pirmajā daļā paredzēto iespēju, īpašumu vai mantu iznomā vai izīrē tikai pēc tam, kad saņemta īres vai nomas maksa par to. Šī maksa nedrīkst pārsniegt to maksu, kāda bija noteikta politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai atsevišķiem deputātu kandidātiem, kas pirmie izmantoja šo īpašumu vai mantu priekšvēlēšanu aģitācijai. Apmaksu apliecinošie doku-menti saglabājami likumā "Par grāmatvedību" noteikto termiņu.

21. pants. Šīs nodaļas noteikumi neattiecas uz radio un televīzijas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām).

III nodaļa
Aģitācijas materiālu izvietošana publiskās vietās

22. pants. (1) Valstij un pašvaldībām ir aizliegts radīt priekšrocības vai ierobežojumus kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai arī kādam deputāta kandidātam priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanā publiskās vietās.

(2) Vēlēšanu sarakstu iesniedzējiem un to pilnvarotajām personām ir tiesības izvietot aģitācijas materiālus publiskās vietās, informējot par to attiecīgo pašvaldību vismaz trīs dienas iepriekš. Valsts un pašvaldības var noteikt publiskās vietas, kurās nedrīkst izvietot aģitācijas materiālus.

(3) Par aģitācijas materiālu izvietošanu attiecīgā pašvaldība iekasē maksu Ministru kabineta noteiktajā apmērā.

(4) Vēlēšanu sarakstu iesniedzēji un to pilnvarotās personas atbild par to, lai aģitācijas materiāli tiktu novākti attiecīgās pašvaldības noteiktajā kārtībā.

(17.09.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 15.10.1998.)

23.pants. Ja kāda pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai uzņēmējsabiedrība, kurā valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, piešķir kādai politiskajai partijai, politisko organizāciju apvienībai vai atsevišķiem deputātu kandidātiem tiesības izvietot aģitācijas materiālus vietās, kur tos saskaņā ar šo likumu vai citiem likumiem nav aizliegts izvietot, tai jādod iespēja iegūt šādas tiesības ar tādiem pašiem noteikumiem arī citām politiskajām partijām, politisko organizāciju apvienībām vai atsevišķiem deputātu kandidātiem, ja viņi to vēlas.

24. pants. Personas, kas pārkāpušas šajā likumā noteikto aģitācijas materiālu izvietošanas kārtību, saucamas pie likumos un pašvaldību saistošajos noteikumos paredzētās atbildības.

Pārejas noteikums

6. Saeimas priekšvēlēšanu periodā šā likuma 12.panta un 13.panta pirmās daļas noteikumi piemērojami, sākot ar nākamo dienu pēc šā likuma spēkā stāšanās.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1995. gada 9. augustā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs A.Gorbunovs
Rīgā 1995. gada 11. augustā
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 09.08.1995.Stājas spēkā: 12.08.1995.Zaudē spēku: 01.01.2013.Tēma:  Saeima; Vēlēšanas; Mediji, reklāmaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 120, 11.08.1995.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 18, 21.09.1995.
Tulkojums:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Citi saistītie dokumenti
36341
{"selected":{"value":"15.10.1998","content":"<font class='s-1'>15.10.1998.-18.07.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.09.2011","iso_value":"2011\/09\/14","content":"<font class='s-1'>14.09.2011.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.06.2010","iso_value":"2010\/06\/10","content":"<font class='s-1'>10.06.2010.-13.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.01.2009","iso_value":"2009\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2009.-09.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.10.2005","iso_value":"2005\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2005.-30.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.03.2004","iso_value":"2004\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2004.-13.10.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.2002","iso_value":"2002\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2002.-09.03.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.10.1998","iso_value":"1998\/10\/15","content":"<font class='s-1'>15.10.1998.-18.07.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.1995","iso_value":"1995\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.1995.-14.10.1998.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.10.1998
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva