Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 191

Rīgā 2024. gada 26. martā (prot. Nr. 13 21. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās"

Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma
25. panta 11. punktu
un Ķīmisko vielu likuma 16. pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 80. nr.; 2011, 19. nr.; 2015, 69. nr.; 2018, 137. nr.; 2020, 7. nr.; 2021, 37. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. kam ir noteikta aroda ekspozīcijas robežvērtība (AER) - tāda ķīmisko vielu un maisījumu koncentrācija darba vides gaisā, kas visā nodarbinātā dzīves laikā neizraisa saslimšanu un veselības traucējumus, kuri konstatējami ar mūsdienu izmeklēšanas metodēm, ja attiecīgās ķīmiskās vielas un maisījumi iedarbojas uz nodarbināto ne ilgāk par astoņām stundām darba dienā vai ne ilgāk par 40 stundām nedēļā (1. pielikums);";

1.2. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Labklājības ministrija sadarbībā ar standartizācijas tehnisko komiteju iesniedz nacionālajai standartizācijas institūcijai publicēšanai tās tīmekļvietnē to standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.";

1.3. svītrot 6. punktu;

1.4. izteikt VIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VIII. Noslēguma jautājums";

1.5. svītrot 57. punktu;

1.6. svītrot 58. punktu;

1.7. svītrot 59. punktu;

1.8. svītrot 60. punktu;

1.9. svītrot 61. punktu;

1.10. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

1.11. svītrot 2. pielikumu;

1.12. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2024. gada 5. aprīlī.

Ministru prezidente E. Siliņa

Labklājības ministrs U. Augulis

 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 26. marta
noteikumiem Nr. 191

"1. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 15. maija
noteikumiem Nr. 325

Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER) darba vides gaisā

Nr.

EINECS1

CAS2

Vielas nosaukums
(t.sk. sinonīmi)

Struktūrformula/
summārā formula

Aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER)

Piezīmes

         

8 st.

Īslaicīgi (15 min)

 
         

mg/m³

ppm (ml/m3)

mg/m³

ppm (ml/m3)

 

1.

200-835-2

75-05-8

Acetonitrils

(cianometāns)

CH3CN

70

40

-

-

Āda

2.

 

50-78-2

Acetilsalicilskābe

(2-acetoksibenzoskābe)

0,5

-

-

-

 

3.

 

98-86-2

Acetofenons

(fenilmetilketons)

5

-

-

-

 

4.

 

75-86-5

Acetonciānhidrīns

(α-hidroksiizobutironitrils

2-hidroksi-2-metilpropionitrils)

0,9

-

-

-

 

5.

200-662-2

67-64-1

Acetons

(2-propanons, dimetilketons)

CH3COCH3

1210

500

-

-

 

6.

 

124-04-9

Adipīnskābe

(1,4-butāndikarbonskābe)

HOOC(CH2)4COOH

4

-

-

-

 

7.

 

626-86-8

Adipīnskābes monoetilesteris

(1,4-butāndikarbonskābes monoetilesteris)

HOOC(CH2)4COOCH2CH3

3

-

-

-

 

8.

201-177-9

79-10-7

Akrilskābe (propēnskābe) propēn-2 skābe

H2C=CH-COOH

5

1,7

594

204

 

9.

 

376-84-1

Akrilskābes 1H, 1H, 5H-oktafluorpentilesteris

(2,2,3,3,4,4,5,5- oktafluorpentilakrilāts

2-propēnskābes 2,2,3,3,4,4,5,5-oktafluorpentilesteris)

H2C=CHCOOCH2 (CF2)5 CF3

30

-

-

-

 

10.

 

103-11-7

Akrilskābes 2-etilheksilesteris

(2-propēnskābes 2-etilheksilesteris

2-etilheksilakrilāts)

H2C=CHCOOCH2 -CH(C2H5)(CH2)3CH3

1

-

-

-

 

11.

 

818-61-1

Akrilskābes 2-hidroksietilesteris

(2-hidroksietilakrilāts)

H2C=CH-COOCH2CH2OH

0,5

-

-

-

 

12.

 

814-68-6

Akrilskābes hloranhidrīds

(akriloilhlorīds

propenoilhlorīds)

H2C=CH-COCl

0,3

-

-

-

 

13.

203-453-4

107-02-8

Akroleīns (akrilaldehīds, 2-propenāls)

H2C=CH-CHO

0,05

0,02

0,12

0,05

 

14.

 

107-95-9

β- alanīns

(3- aminopropānskābe)

NH2CH2CH2COOH

10

-

-

-

 

15.

203- 470-7

107-18-6

Alilspirts,

(2-propēn-1-ols)

CH2=CHCH2OH

4,8

2

12, 1

5

Āda

16.

 

21645-51-2

Alumīnija hidroksīds

Al(OH)3

6

-

-

-

 

17.

 

24304-00-5

Alumīnija nitrīds

AlN

6

-

-

-

 

18.

 

1344-28-1

Alumīnija oksīds

Al2O3

         
   

* dezintegrācijas aerosola veidā

 

6

-

-

-

 
   

* maisījumā ar niķeli (līdz 15%), (elektrokorunds)

 

4

-

-

-

 

19.

 

7429-90-5

Alumīnijs un tā sakausējumi (pēc alumīnija)

Al

2

-

-

-

 

20.

   

Alvas neorganiskie savienojumi

pēc Sn

2

-

-

-

-

21.

211- 047-3

628-63-7

Amilacetāts

(pentilacetāts,

pentiletanoāts)

CH3COO(CH2)4CH3

270

50

540

100

-

22.

 

620-11-1

3-Amilacetāts

(3-pentilacetāts,

3-pentiletanoāts)

CH3COOCH(C2H5)2

270

50

540

100

-

23.

 

625-16-1

terc-Amilacetāts,

etiķskābes 2-metil-2-butilesteris (terc-pentilacetāts)

CH3COOC(CH3)2C2H5

270

50

540

100

-

24.

 

110-53-2

Amilbromīds

(pentilbromīds)

CH3(CH2)4Br

0,3

-

-

-

 

25.

 

638- 49-3

Amilformiāts

(pentilformiāts,

skudrskābes pentilesteris)

HCOOC5H11

10

-

-

-

 

26.

 

71-41-0

Amilspirts

(1-pentanols)

CH3(CH2)3CH2OH

10

-

-

-

 

27.

200-521-5

61-82-5

Amitrols (1,2,4-triazol-3-ilamīns)

C2H4N4

0,2

       

28.

   

Amīni, alifātiskie

(alkilamīni)

H2N-R, R ≥ C7

1

-

-

-

 

29.

 

1918-02-1

4-Amino-3, 5, 6-trihlorpikolīnskābe

(4-amino-3, 5, 6-trihlorpiridīn-2-karbonskābe,

tordons-22k, hloramps)

2

-

-

-

 

30.

 

3060-41-1

4-Amino-3-fenilbutānskābes hidrogēnhlorīds

(fenibuts)

1

-

-

-

 

31.

 

6928-85-4

4-Amino-4-metilpiperazīns

(4-metilpiperazīn-1-amīns)

2

-

-

-

 
 

205-483-3

141-43-5

2-Aminoetanols

(monoetanolamīns)

NH2CH2CH2OH

0,5

0,2

7,6

3

Āda

32.

 

591-27-5

3-Aminofenols

1

-

-

-

 

33.

 

123-30-8

4-Aminofenols

1

-

-

-

 

34.

 

929-17-9

7-Aminoheptānskābe

H2N(CH2)6COOH

8

-

-

-

 

35.

   

AMINOSKĀBES

           
 

56-41-7

L-alanīns,

(2-aminopropānskābe,

α-aminopropionskābe)

CH3CH(NH2)COOH

5

-

-

-

 

36.

 

74-79-3

Arginīns

(2-amino-3-guanidīnopentānskābe)

10

       

37.

 

56-84-8

Asparagīnskābe

(2- aminodzintarskābe)

HOOCCH2CH(NH2)COOH

10

       

38.

 

52-90-4

Cisteīns

(2- amino-3-merkaptopropānskābe,

α - amino- β -merkaptopropionskābe)

HSCH2CH(NH2)COOH

2

       

39.

 

56-89-3

Cistīns

(3,3'-ditio-bis-2- aminopropānskābe,

2- amino-3-(2-amino-2-karboksietildisulfēnil) propānskābe)

2

       

40.

 

63-91-2

Fenilalanīns

(2-amino-3-fenilpropānskābe,

α -amino- β -fenilpropionskābe)

C6H5-CH2 CH(NH2)COOH

5

       

41.

 

56-40-6

Glicīns

(aminoetiķskābe)

NH2CH2COOH

5

       

42.

 

56-86-0

Glutamīnskābe

(1-amino-1,3-propāndikarbonskābe)

HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH

10

       

43.

 

71-00-1

Histidīns

(2-amino-3- (4-imidazolil) propānskābe)

5

       

44.

 

73-32-5

Izoleicīns

(2-amino-3-metilpentānskābe

α -amino- β -metilbaldriānskābe)

5

       

45.

 

61-90-5

Leicīns

(2- amino-4-metilpentānskābe,

α -aminoizokapronskābe)

(CH3)2CHCH2CH(NH2)COOH

5

       

46.

 

56-87-1

Lizīns

(2,6-diaminoheksānskābe,

α, ε diaminokapronskābe

NH2(CH2)4CH(NH2)COOH

5

       

47.

 

63-68-3

Metionīns

(2 - amino-4-metilmerkap-tobutānskābe,

α - amino-g-metiltiosviestskābe)

CH3SCH2CH2CH(NH2)COOH

5

       

48.

 

98-79-3

5- Oksoprolīns

(glutamīnskābes 5-laktāms

pirolidīn-2-ona-5-karbonskābe)

5

       

49.

 

147-85-3

Prolīns

(2-pirolidīnkarbonskābe)

5

       

50.

 

56-45-1

Serīns

(2- amino-3-hidroksipropānskābe)

HOCH2CH(NH2)COOH

5

       

51.

 

60-18-4

Tirozīns

(2- amino-3-(4-hidroksifenil)-propānskābe,

3-(4- hidroksifenil) alanīns)

2

       

52.

 

72-19-5

Treonīns

(2- amino-3-hidroksibutānskābe)

CH3CH(OH)CH(NH2)COOH

2

       

53.

 

73-22-3

Triptofāns

(2- amino-3-(3-indolil) propānskābe)

2

       

54.

 

72-18-4

Valīns

(2- amino-3-metilbutānskābe)

(CH3)2CHCH(NH2)COOH

5

       

55.

 

7783-28-0

Amofoss

(amonija hidrogēnfosfāta un dihidrogēnfosfāta maisījums, diamonija hidrogēnortofosfāts)

NH4H2PO4, (NH4)2HPO4

6

       

56.

 

16919-58-7

Amonija (IV) heksahlorplatināts

(NH4)2[PtCl6]

0,005

       

57.

 

1309-32-6

Amonija heksafluorsilikāts (pēc fluora)

NH4SiF6

0,2

       

58.

 

12125-02-9

Amonija hlorīds

NH4Cl

10

       

59.

 

1762-95-4

Amonija rodanīds

(amonija tiocianāts)

NH4SCN

5

       

60.

213-695-2

1002-89-7

Amonija stearāts

[CH3(CH2)16COO]NH4

2

       

61.

 

7773-06-0

Amonija sulfamāts

NH4SO3NH2

10

       

62.

 

7783-18-8

Amonija tiosulfāts

(NH4)2S2O3

10

       

63.

231-635-3

7664-41-7

Amonjaks

NH3

14

20

36

50

 

64.

 

69-53-4

Ampicilīns

(adobacilīns,

Aminofenilmetil-penicilīns,

aminobenzilpenicilīns)

C16H20N3O4S

0,1

       

65.

 

5907-38-0

Analgīns

([(2- fenil-1,5-dimetil-3-okso-2,3-dihidro-1H-pirazol-4-il)-metilamino]-metānsulfonskābes nātrija sāls)

0,5

       

66.

   

Anestēzijas gāzes

(halotāns, sevofluorāns, izoflurāns, enflurāns, desflurāns u.c. halokāni)

 

20

2

     

67.

200-539-3

62-53-3

Anilīns

(aminobenzols,

fenilamīns)

7,74

2

19,35

5

Āda

68.

 

104-94-9

Anizidīns (p-anizidīns, 4- amino-1-metoksibenzols, 4- metoksianilīns)

1

       

69.

 

7440-36-0

Antimona metāliskie putekļi

Sb

0,2

 

0,5

   

70.

 

1309-64-4

Antimona trīsvērtīgo oksīdu putekļi (pārrēķinot uz antimonu)

Sb2O3

1

       

71.

215-237-7

1314-60-9

Antimona piecvērtīgo oksīdu putekļi (pārrēķinot uz antimonu)

Sb2O5

2

       

72.

   

Arsēna neorganiskie savienojumi (pēc arsēna)

(As)

0,01

 

0,04

   

73.

 

109-52-4

Baldriānskābe

(pentānskābe)

CH3CH2CH2CH2COOH

5

       

74.

 

12253-23-5

Bārija alumināts

BaAl2O4

0,1

       

75.

   

Bārija alumosilikāts

BaAl2Si2O8

0,5

 

1

   

76.

 

52869-91-7

Bārija alumīnija titanāts

 

0,5

       

77.

 

23436-05-7

Bārija borāts

(ortoborskābes bārija sāls)

Ba3(BO3)2

0,5

       

78.

 

13718-55-3

Bārija fluorhlorīds (luminofors P - 385)

BaClF

0,1

       

79.

 

7787-32-8

Bārija fluorīds

BaF2

0,1

       

80.

 

10048-98-3

Bārija hidrogēnfosfāts

(bārija ūdeņraža fosfāts)

BaHPO4

0,5

       

81.

 

52869-93-9

Bārija kalcija titanāts

BaCaTi2O6

0,5

       

82.

 

513-77-9

Bārija karbonāts

BaCO3

0,5

       

83.

 

13462-86-7

Bārija sulfāts

(barīts)

BaSO4

6

       

84.

   

Bārija šķīstošie savienojumi

pēc Ba

0,5

     

Āda

85.

 

125693-49-4

Bārija tetratitanāts

BaTi4O9

0,5

       

86.

 

12047-27-7

Bārija titanāts (IV)

BaTiO3

0,5

       

87.

 

103-83-3

Benzildimetilamīns

C6H5CH2N(CH3)2

5

       

88.

 

100-52-7

Benzaldehīds

C6H5CHO

5

       

89.

 

140-11-4

Benzilacetāts

(etiķskābes benzilesteris)

CH3COOCH2C6H5

5

       

90.

 

98-87-3

Benzilidēnhlorīds

( α,α-dihlortoluols,

benzālhlorīds,

dihlormetilbenzols)

C6H5CHCl2

0,5

       

91.

 

69-57-8

Benzilpenicilīns

(6- fenilacetamidopeni-cilān-skābes nātrija sāls)

0,1

       

92.

 

100-51-6

Benzilspirts

(fenilmetanols,

fenilkarbinols)

C6H5CH2OH

5

       

93.

 

106-51-4

1,4- Benzohinons

(p- benzohinons)

0,05

       

94.

 

98-88-4

Benzoilhlorīds

(benzoskābes hloranhidrīds)

C6H5COCl

5

       

95.

 

528-44-9

1,2,4- Benzoltrikarbonskābe

(trimelitskābe)

0,1

       

96.

 

100-47-0

Benzonitrils

(cianobenzols)

C6H5CN

1

       

97.

 

65-85-0

Benzoskābe

C6H5COOH

5

       

98.

 

87-25-2

Benzoskābes 2-aminoetilesteris

(2- aminoetilbenzoāts)

C6H5COOCH2CH2NH2

5

       

99.

 

95-14-7

Benzotriazols

5

       

100.

 

13684-63-4

Betanāls

(fenmedifams,

1- piridiletiķskābes betaīns,

1-karboksimetilpiridīnija betaīns)

0,5

       

101.

 

92-52-4

Bifenils

(difenils)

10

       

102.

 

366-18-7 un 553-26-4

2,2'- Bipiridils un 4,4'-bipiridils

(2,2'- bipiridīns un 4,4'-bipiridīns,

2,2'- dipiridils un 4,4'-dipiridils)


0,2

       

103.

 

7440-69-9

Bismuts un tā neorganiskie savienojumi

Pēc Bi

0,5

       

104.

 

12069-32-8

Bora karbīds

B4C

6

       

105.

 

10043-11-5

Bora nitrīds

BN

6

       

106.

 

7637-07-2

Borfluorīds

(bora trifluorīds)

BF3

1

       

107.

 

63428-82-0

Boverīns (izomēru maisījums)

 

0,3

       

108.

231-778-1

7726-95-6

Broms

Br2

0, 7

0,1

     

109.

 

353-59-3

Bromdifluorhlormetāns

(freons 12Br

difluorhlorbrommetāns)

CBrClF2

1000

       

110.

 

95-56-7 un 106-41-2

Bromfenols, o- un p-izomēri

0,3

       

111.

 

107-81-3

2- Brompentāns

CH3CHBrCH2CH2CH3

5

       

112.

 

75-63-8

Bromtrifluormetāns

(trifluorbrommetāns,

freons 13 B1)

F3BrC

3000

       

113.

233-113-0

10035-10-6

Bromūdeņradis

HBr

-

-

6,7

2

-

114.

201-159-0

78-93-3

2-Butanons

(metiletilketons,

etilmetilketons)

CH3CH2COCH3

200

67

900

300

-

115.

203-788-6

110-65-6

But-2-īn 1,4-diols (1,4-butīndiols)

C4H6O2/OHCH2CCCH2OH

0,5

       

116.

 

106-97-8

Butāns

CH3CH2CH2CH3

300

       

117.

205-480-7

141-32-2

n-Butilakrilāts

CH2=CHCOO(CH2)3CH3

11

2

53

10

-

118.

 

109-73-9

Butilamīns

CH3CH2CH2CH2NH2

10

       

119.

 

109-65-9

Butilbromīds

(1- brombutāns)

CH3CH2CH2CH2Br

0,3

       

120.

 

75-91-2

terc- Butilhidroperoksīds

5

       

121.

 

109-69-3

Butilhlorīds

(1- hlorbutāns)

CH3CH2CH2CH2Cl

0,5

       

122.

 

111-36-4

Butilizocianāts

CH3CH2CH2CH2N=C=O

1

       

123.

 

97-88-1

Butilmetakrilāts

(2-metilpropēnskābes butilesteris)

CH2=C(CH3)COOC4H9

30

       

124.

 

628-28-4

Butilmetilēteris

CH3OC4H9

100

       

125.

   

Butilspirti (pirmējais, otrējais, trešējais)

 

10

       
 

71-36-3

(n- butanols,

CH3CH2CH2CH2OH

         
   

1- butanols,

           
 

78-92-2

2- butanols,

CH3CH2CH(OH)CH3

         
 

75-65-0

2- metil-2-propanols,

(CH3)3COH

         
   

terc- butanols,

           
 

78-83-1

2- metil-1-propanols,

(CH3)2CHCH2OH

         
   

izobutilspirts)

           

126.

 

111-34-2

Butilvinilēteris

CH2=CHOC4H9

20

       

127.

203-905-0

111-76-2

2-Butoksietanols,

(etilēnglikola monobutilēteris,

Butilcelosolvs)

HOCH2-CH2-O-C4H9

98

20

246

50

Āda

128.

203-933-3

112-07-2

2-Butoksietilacetāts (etilēnglikola monobutilētera acetāts,
butilglikolacetāts)

CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3

133

20

333

50

Āda

129.

203-961-6

112-34-5

2-(2-Butoksietoksi) etanols (butildiglikols)

HOC2H4OCH2CH2O(CH2)3CH3

67,5

10

101,2

15

 

130.

 

61-24-5 525-94-0

28393-42-2

Cefalosporīns C;

penicilīns N (cefalosporīns N); cefolosporīns P;

C16H21N3O8S

C14H21N3O6S

C33H50O8

0,3

       

131.

 

9004-34-6

Celuloze

 

2

       

132.

 

65997-15-1

Cements

(portlandcements)

 

6

       

133.

 

7758-88-5

Cērija (III) fluorīds

CeF3

0,5

 

2,5

   

134.

 

1306-38-3

Cērija dioksīds

CeO2

5

       

135.

 

21351-79-1

Cēzija hidroksīds

CsOH

0,3

       

136.

206-992-3

420-04-2

Ciānamīds

(karbanonitrils)

H2NCN

1

0,58

-

-

Āda

137.

200-821-6

74-90-8

Ciānūdeņradis (zilskābe)

HCN

0,3

0,27

5

4,5

Āda

138.

203-631-1

108-94-1

Cikloheksanons

40,8

10

81,6

20

Āda

139.

 

100-64-1

Cikloheksanona oksīms

10

       

140.

203-806-2

110-82-7

Cikloheksāns

80

23

     

141.

 

108-91-8

Cikloheksilamīns

1

       

142.

   

Cimols (2,3,4-izomēru maisījums vai atsevišķi izomēri)

(2- izopropiltoluols

o-cimols

3- izopropiltoluols

m-cimols

4- izopropiltoluols

p-cimols)

10

       

143.

 

12122-67-7

Cinka etilēn-N,N'-bis-ditiokarbamāts

(N,N'-etāndiil-bis-ditiokarbamīnskābes cinka sāls,

cinebs,

kuprozāns)

0,5

       

144.

 

1314-84-7

Cinka fosfīds

(tricinka difosfīds)

Zn3P2

0,1

       

145.

 

10192-46-8

Cinka heksaborāts

(dibora tricinka heksaoksīds)

Zn2B6O11

1

       

146.

 

1314-13-2

Cinka oksīds

ZnO

0,5

       

147.

 

1314-98-3

Cinka sulfīds

ZnS

5

       

148.

 

112-30-1

n- Decilspirts

(1- dekanols)

CH3(CH2)8CH2OH

10

       

149.

207-069-8

431-03-8

Diacetils (butāndions, dimetil diketons)

CH3COCOCH3

0,07

0,02

0,36

0,1

 

150.

 

131-17-9

Dialilftalāts

(1,2-benzoldikarbonskābes di-2-propēnilesteris)


1

       

151.

 

83968-18-7

Dialkilftalāti

(1,2- benzoldikarbonskābes dialkilēsteri)

1

       

152.

 

2687-25-4

2,3- Diaminotoluols

(toluol-2,3-diamīns)

2

       

153.

 

105-99-7

Dibutiladipināts

(adipīnskābes dibutilesteris,

heksāndiskābes dibutilesteris,

1,4-butāndikarbonskābes dibutilesteris)

C4H9OOC(CH2)4COOC4H9

5

       

154.

 

2528-36-1

Dibutilfenilfosfāts

(fosforskābes dibutilfenilesteris)

0,1

       

155.

 

502-56-7

Dibutilketons

CH3(CH2)3CO(CH2)3CH3

20

       

156.

 

109-43-3

Dibutilsebacināts

(sebacīnskābes dibutilesteris,

dekāndiskābes dibutilesteris)

C4H9OOC(CH2)8COOC4H9

10

       

157.

203-716-3

109-89-7

Dietilamīns

(C2H5)2 NH

15

5

30

10

-

158.

 

111-46-6

Dietilēnglikols

(2,2' oksibisetanols,

2,2' dihidroksidietilēteris)

HOCH2CH2-O-CH2CH2OH

10

       

159.

200-467-2

60-29-7

Dietilēteris

C2H5-O-C2H5

308

100

616

200

-

160.

 

84-66-2

Dietilftalāts

(1,2-benzoldikarbonskābes dietilesteris)

C6H4(COOC2H5)2

0,5

       

161.

 

82-66-6

Difenacils

(2-difenilacetil-1,3-indandions,

ratindāns,

difacinons)


0,01

       

162.

   

Difenili hlorētie

 

1

       

163.

202-981-2

101-84-8

Difenilēteris (fenilēteris, fenoksibenzols)

C6H5OC6H5

7

1

14

2

 

164.

 

76-12-0

1,2-Difluor-1,1,2,2-tetrahloretāns

(tetrahlordifluoretāns,

freons-112)

Cl2FC-CFCl2

1000

       

165.

 

75-71-8

Difluordihlormetāns

(freons 12)

CCl2F2

3000

       

166.

 

624-72-6

1,2-Difluoretāns,

(freons 152)

FH2C-CH2F

3000

       

167.

 

25497-29-4

1,2-Difluorhloretāns

(freons 142)

FH2C-CHClF

3000

       

168.

200-871-9

75-45-6

Difluorhlormetāns

CHClF2

3600

1000

-

-

 

169.

 

886-77-1

Difurfurilidēnacetons

10

       

170.

202-425-9

95-50-1

1,2-Dihlorbenzols,

(o-dihlorbenzols)

C6H4Cl2

122

20

306

50

Āda

171.

 

541-73-1

1,3-Dihlorbenzols

(m-dihlorbenzols)

Cl2C6H4

20

       

172.

203-400-5

106-46-7

1,4-Dihlorbenzols, (p-dihlorbenzols)

C6H4Cl2

12

2

60

10

Āda

173.

200-863-5

75-34-3

1,1-Dihloretāns

CH3CHCl2

412

100

-

-

Āda

174.

 

79-43-6

Dihloretiķskābe

Cl2CHCOOH

4

       

175.

 

102-36-3

3,4-Dihlorfenilizocianāts

0,3

       

176.

 

149-74-6

Dihlorfenilmetilsilāns (pēc HCl)

C6H5SiCl2CH3

1

       

177.

 

27137-85-5

2,5-Dihlorfeniltrihlorsilāns

Cl2C6H3-SiCl3

1

       

178.

204-697-4

124-40-3

Dimetilamīns

(CH3)2NH

3,8

2

9, 4

5

-

179.

 

1149-23-1

2,6-Dimetil-1,4-dihidropiridīn-3,5-dikarbonskābes dietilesteris

(2,6- dimetil-3,5-dietoksikarbonil-1,4-dihidropiridīns,

diludīns,

dietil-1,4-dihidro-2,6-dimetilpiridīn-3,5-dikarboksilāts)

2

       

180.

 

108-01-0

2-(Dimetilamino) etanols

(N,N-dimetil-2-hidroksietilamīns,

N,N-dimetiletanolamīns)

(CH3)2NCH2CH2OH

5

       

181.

 

121-69-7

N,N-Dimetilanilīns

(N,N-dimetilfenilamīns)

(CH3)2N-C6H5

0,2

       

182.

 

103-83-3

N,N-Dimetilbenzilamīns

C6H5CH2N(CH3)2

5

       

183.

 

80-15-9

α α Dimetilbenzilhidro-peroksīds

(Kumolhidroperoksīds)

C9H12O2

1

       

184.

204-065-8

115-10-6

Dimetilēteris

CH3-O-CH3

1920

1000

-

-

-

185.

 

576-26-1

2,6- Dimetilfenols

(2,6- Ksilenols)

2

       

186.

 

131-11-3

Dimetilftalāts

(1,2-benzoldikarbonskābes dimetilesteris)

C6H4(COOCH3)2

0,3

       

187.

 

106-79-6

Dimetilsebacināts

(1,8-oktāndikarbonskābes dimetilesteris,

dekāndiskābes dimetilesteris,

sebacīnskābes dimetilesteris)

CH3OOC(CH2)8COOCH3

10

       

188.

 

75-18-3

Dimetilsulfīds

H3C-S-CH3

50

       

189.

 

120-61-6

Dimetiltereftalāts

(1,4-benzoldikarbonskābes dimetilesteris)

0,1

       

190.

203-714-2

109-87-5

Dimetoksimetāns (formaldehīda dimetilacetāls, metilāls)

CH3OCH2OCH3

10

       

191.

 

528-29-0

1,2-dinitrobenzols

C6H4(NO2)2

1

       

192.

 

99-65-0

1,3-dinitrobenzols

C6H4(NO2)2

1

       

193.

 

100-25-4

1,4-dinitrobenzols

C6H4(NO2)2

1

       

194.

 

25550-58-7

2,4-Dinitrofenols

0,5

       

195.

 

27478-34-8

Dinitronaftalīns (1,5- un 1,8-izomēru maisījums)

C10H6(NO2)2

1

       

196.

 

84-76-4

Dinonilftalāts

(1,2-benzoldikarbonskābes dinonilesteris)

1

       

197.

 

123-91-1

1,4-dioksāns

20

5,5

     

198.

 

122-62-3

Dioktilsebacināts

(oktān-1,8-dikarbonskābes dioktilesteris,

sebacīnskābes dioktilesteris,

bis(2- etilheksil) sebacināts)

C8H17OOC(CH2)8COOC8H17

10

       

199.

 

142-84-7

Dipropilamīns

(CH3CH2CH2)2NH

2

       

200.

 

1335-47-3

Ditolilmetāns

(CH3C6H4)2CH2

1

       

201.

 

112-53-8

Dodecilspirts

(dodekanols,

laurilspirts)

CH3(CH2)10CH2OH

10

       

202.

 

25991-86-0

Dodekahidro-1,1'-karbonil-bis -1H-azepīns

(bis-azepān-1-ilmetanons,

bis-N,N'-heksametilēnurīnviela,

karboksīds (pesticīds))

0,5

       

203.

 

13463-40-6

Dzelzs pentakarbonils

(pentakarbonildzelzs)

Fe(CO)5

0,1

       

204.

   

Dzelzs rūda

(dzelzs aglomerāts)

 

4

       

205.

 

107-15-3 + 58-55-9

Eifilīns

(teofilīns + 1,2-etilēndiamīns)

0,5

       

206.

   

Epoksīda sveķi (pēc epihlorhidrīna)

 

0,5

       

207.

 

75-08-1

Etāntiols

(etilmerkaptāns)

C2H5SH

1

       

208.

 

94-19-9

Etazols

(4-amino-N-(5-etil-[1,3,4]tiadiazol-2-il) benzolsulfonamīds,

sulfaetiodols,

sulfaetiltiadiazols)

1

       

209.

 

108-24-7

Etiķskābes anhidrīds

CH3CO-O-COCH3

5

       

210.

204-658-1

123-86-4

Etiķskābes butilesteris

(n-butilacetāts)

CH3COOC4H9

241

50

723

150

 

211.

205-500-4

141-78-6

Etiķskābes etilesteris (etilacetāts)

CH3COOC2H5

200

54

1468

400

 

212.

 

140-88-5

Etilakrilāts (2-propēnskābes etilesteris, akrilskābes etilesteris)

H2C=CH-COOC2H5

10

       

213.

200- 834-7

75-04-7

Etilamīns

C2H5NH2

9,4

5

-

-

-

214.

202-849-4

100-41-4

Etilbenzols

C6H5C2H5

442

100

884

200

Āda;

Ietekme uz dzirdi

215.

 

74-96-4

Etilbromīds

(brometāns)

CH3CH2Br

5

       

216.

 

107-15-3

Etilēndiamīns

(1,2-diaminoetāns)

NH2CH2CH2NH2

2

       

217.

203-473-3

107-21-1

Etilēnglikols,

(1,2-etāndiols)

HOCH2-CH2OH

52

20

104

40

Āda

218.

 

818-61-1

Etilēnglikola monoakrilesteris

(propēnskābes 2-hidroksietilesteris)

CH2=CHCOOCH2CH2OH

0,5

       

219.

 

74-85-1

Etilēns

CH2=CH2

100

       

220.

203-234-3

104-76-7

2-etilheksān-1ols (2-Etil-1-heksanols, 2-etilheksilspirts)

CH3(CH2)3CH(CH2CH3)CH2OH

5,4

1

     

221.

200-830-5

75-00-3

Etilhlorīds

(hloretāns)

CH3CH2Cl

50

19

268

105

 

222.

   

N-etil, N-(n-butil)-S-propiltiokarbamāts

(tilāms)

(C2H5)N(C4H9)C(O)SC3H7

1

       

223.

 

64-17-5

Etilspirts

(etanols)

C2H5OH

1000

       

224.

200-580-7

64-19-7

Etiķskābe (etānskābe)

CH3COOH

25

10

50

20

 

225.

 

106-74-1

2-Etoksietilakrilāts

(akrilskābes 2-etoksietilesteris

2-eropēnskābes 2-etoksietilesteris)

CH2=CHCOOCH2CH2OC2H5

5

       

226.

 

85-01-08

Fenantrēns

0,8

       

227.

202-705-0

98-83-9

2-Fenilpropēns (izopropēnilbenzols,

α-metilstirols)

C6H5C(CH3)=CH2

246

50

492

100

-

228.

 

80-15-9

2-Fenil-2-propilhidroperoksīds

(kumola hidroperoksīds, kumilhidroperoksīds,

izopropilbenzola hidroperoksīds,

α α dimetilbenzilhidrope-roksīds)

1

       

229.

 

58-15-1

2-Fenil-4-dimetilamino-1,5-dimetil-1,2-dihidropirazol-3-ons

(amidopirīns,

piramidons)

0,5

       

230.

 

140-29-4

Fenilacetontrils

(benzilcianīds)

C6H5CH2CN

0,8

       

231.

 

6017-21-6

Fenilazomalondinitrils

(2-fenilazomalonnitrils,

Fenilhidrazonomalon-nitrils)

C6H5-N=NCH(CN)2

0,1

       

232.

 

108-45-2

m-Fenilēndiamīns

(1,3-fenilēndiamīns)

0,1

       

233.

 

95-54-5

o-Fenilēndiamīns

(1,2-fenilēndiamīns)

0,5

       

234.

 

106-50-3

p-Fenilēndiamīns

(1,4-fenilēndiamīns)

0,05

       

235.

 

3006-93-7

N,N'-1,3-fenilēndimaleīnimīds

(N,N'-(m-fenilēn) disukcinimīds,

1,1'-1,3-fenilēnbis-1H-pirol-2,5-dions)

1

       

236.

 

103-71-9

Fenilizocianāts

C6H5N=C=O

0,5

       

237.

 

1007-36-9

N-Fenil-N'-metilurīnviela

C6H5NHCONHCH3

3

       

238.

 

122-59-8

Fenoksietiķskābe

C6H5OCH2COOH

1

       

239.

 

713-68-8

m-Fenoksifenols

(3-fenoksifenols)

1

       

240.

203-632-7

108-95-2

Fenols (hidroksibenzols)

C6H5OH

8

2

16

4

Āda

241.

   

Fluorīdi, neorganiskie

Pēc F

2,5

-

-

-

-

242.

231-954-8

7782-41-4

Fluors

F2

1,58

1

3,16

2

-

243.

 

430-57-9

1-Fluor-1,2-dihloretāns

(1,2-dihlorfluoretāns,

freons 141)

HClFC-CClH2

1000

       

244.

 

75-69-4

Fluortrihlormetāns

(freons 11)

Cl3FC

1000

       

245.

231-634-8

7664-39-3

Fluorūdeņradis

HF

1,5

1,8

2,5

3

-

246.

   

Fluorūdeņražskābes sāļi (pēc F):

* alvas, amonija, bārija, cinka, kālija, litija, nātrija, sudraba fluorīdi, amonija hidrofluorīds, kriolīts,

* alumīnija, hroma, magnija, kalcija, stroncija, vara

 

0,2

0,5

 

1

2,5

   

247.

232-260-8

7803-51-2

Fosfīns

PH3

0,14

0,1

0,28

0,2

 

248.

233-060-3

10026-13-8

Fosfora (V) hlorīds

(fosfora pentahlorīds)

PCl5

1

-

-

-

-

249.

215-236-1

1314-56-3

Fosfora (V) oksīds,

(difosforpentaoksīds,

fosfora pentoksīds)

P2O5

1

-

-

-

-

250.

233-046-7

10025-87-3

Fosfora oksihlorīds

(fosforiltrihlorīds)

POCl3

0,064

0,01

0,12

0,02

 

251.

215-242-4

1314-80-3

Fosfora (V) sulfīds,

(difosforapentasulfīds)

P4S10

1

-

-

-

-

252.

 

7719-12-02

Fosfora trihlorīds

PCl3

0,2

       

253.

231-633-2

7664-38-2

Fosforskābe (ortofosforskābe)

H3PO4

1

-

2

-

-

254.

 

7723-14-0

Fosfors

P

0,03

       

255.

200-870-3

75-44-5

Fosgēns

(karbonilhlorīds)

COCl2

0,08

0,02

0,4

0,1

-

256.

 

85-44-9

Ftalskābes anhidrīds

(1,2-benzoldikarbonskābes anhidrīds)

1

       

257.

 

59-87-0

Furacilīns

(nitrofurāls,

5-nitrofurfurola semikarbazons)

0,5

       

258.

 

67-20-9

Furadonīns

(N-(5-nitro-2-furfurilidēn)-1-aminohidantoīns,

nitrofurantoīns)

0,5

       

259.

 

1672-88-4

Furagīns

(N-[(5'-nitrofuril-2') akrilidēn]-1-aminohidantoīns,

N-[2-(5'-nitrofuril-2)-2-propēnilidēn]-1-aminohidantoīns)

5

       

260.

 

67-45-8

Furazolidons

(3-(5-nitrofurfurilidēnamino)-2-oksazolidīnons)

0,5

       

261.

 

98-00-0

Furfurilspirts

(2-hidroksimetilfurāns)

0,5

       

262.

 

98-01-1

Furfurols

(2-formilfurāns,

2-furānkarbaldehīds)

10

       

263.

 

357-70-0

Galantamīns

(herbāns,

nurunons,

nivalīns)

C17H21NO3

0,05

       

264.

 

12024-21-4

Gallija oksīdi

Ga2O3 un Ga2O

3

       

265.

 

10038-98-9

Germānija (IV) hlorīds (pēc germānija)

GeCl4

1

       

266.

 

1310-53-8

Germānija dioksīds

(germānija (IV) oksīds)

GeO2

2

       

267.

 

7782-65-2

Germānija tetrahidrīds

(germāns)

GeH4

5

       

268.

200-240-8

55-63-0

Glicerīna trinitrāts (nitroglicerīns)

C3H5(NO3)3

0,095

0,01

0,19

0,02

Āda

269.

 

111-30-8

Glutāraldehīds

(glutārskābes dialdehīds,

1,5-pentāndiāls)

OHC(CH2)3CHO

5

       

270.

 

116-16-5

Heksahloracetons

(heksahlorpropanons)

Cl3CCOCCl3

0,5

       

271.

 

999-97-3

Heksametildisilazāns

(CH3)3SiNHSi(CH3)3

2

       

272.

 

124-09-4

Heksametilēndiamīns

(1,6-heksāndiamīns,

1,6-diaminoheksāns)

(NH2CH2CH2CH2)2

0,1

       

273.

 

822-06-0

Heksametilēndiizocianāts

(1,6-heksāndiizocianāts)

OCN(CH2)6NCO

0,05

       

274.

 

111-49-9

Heksametilēnimīns

(homopiperidīns,

perhidroazepīns)

0,5

       

275.

203-777-6

110-54-3

n-Heksāns

C6H14

72

20

   

Ietekme uz dzirdi

276.

205-563-8

142-82-5

n-Heptāns

CH3(CH2)5CH3

350

85

2085

500

-

277.

203-767-1

110-43-0

2-Heptanons

(metilpentilketons,

Metilamilketons)

CH3-CO-C5H11

238

50

475

100

Āda

278.

203-388-1

106-35-4

3-Heptanons (etilbutilketons)

C2H5-CO-C4H9

95

20

-

-

-

279.

 

2499-58-3

Heptilakrilāts

(propēnskābes heptilesteris,

akrilskābes heptilesteris)

H2C=CHCOO(CH2)6CH3

1

       

280.

 

111-70-6

Heptilspirts

(heptanols)

CH3(CH2)5CH2OH

10

       

281.

 

38066-16-9

Heterofoss

(O-etil-O'-fenil-S-propiltiofosfāts,

dietilfeniltiometilfosfo-nāts)

C11H17O3PS

0,02

       

282.

262-967-7

61788-32-7

Hidrogenterfenils (hidrogenētie difenilbenzoli)

(C6H7)3

19

2

48

5

 

283.

 

109-78-4

3-Hidroksipropionitrils

(2-cianoetanols)

10

       

284.

 

31282-04-9

Higromicīns B

(antihelmicīns)

C20H37N3O13

0,001

       

285.

 

627-30-5

3-Hlor-1-propanols

(1-hlor-3-hidroksipropāns,

trimetilēnhlorhidrīns)

Cl(CH2)3OH

2

       

286.

 

19210-21-0

2-Hlor-1-propanols

CH3CH(Cl)CH2OH

2

       

287.

 

97-00-7

1-Hlor-2,4-dinitrobenzols

(2,4-dinitrohlorbenzols)

0,05

       

288.

 

127-00-4

1-Hlor-2-propanols

(propilēnhlorhidrīns)

CH3CH(OH)CH2Cl

2

       

289.

 

118-97-8

4-Hlor-3,5-dinitrobenzoskābe

1

       

290.

203-628-5

108-90-7

Hlorbenzols

(monohlorbenzols)

C6H5Cl

23

5

70

15

-

291.

 

106-48-9

4-Hlorfenols

ClC6H4OH

1

       

292.

 

1120-10-1

9-Hlornonānskābe

(hlorpelargonskābe)

ClCH2(CH2)7COOH

5

       

293.

200-663-8

67-66-3

Hloroforms

(trihlormetāns)

CHCl3

10

2

-

-

Āda

294.

 

107-94-8

3-Hlorpropānskābe

ClCH2CH2COOH

5

       

295.

 

598-78-7

2-Hlorpropānskābe

(α hlorpropionskābe)

CH3CH(Cl)COOH

2

       

296.

231-959-5

7782-50-5

Hlors

Cl2

1

0,3

1,5

0,5

 

297.

 

57-62-5

Hlortetraciklīns

C22H23ClN2O8

0,1

       

298.

 

95-49-8 un 106-43-4

Hlortoluols (o- un p-izomēri)

CH3C6H4Cl

10

       

299.

231-595-7

7647-01-0

Hlorūdeņradis

HCl

8

5

15

10

-

300.

   

Hroms, metālisks, (nešķīstošie neorganiskie hroma (II) hroma (III) savienojumi)

 

2

       

301.

 

7789-04-0

Hroma (III) fosfāts pēc hroma

(hroma ortofosfāts pēc hroma)

CrPO4

2

       

302.

                 

303.

   

Hroma dihidrogēnfosfāts, pēc hroma

Cr(H2PO4)3

0,02

       

304.

 

10060-12-5

Hroma trihlorīda heksahidrāts,pēc hroma

CrCl3. 6H2O

0,01

       

305.

 

1308-38-9

Hroma (III) oksīds, pēc hroma

Cr2O3

1

       

306.

 

7783-20-2 + 7732-18-5

Hroma-amonija sulfāts, pēc Cr

(hroma-amonija alauns)

Cr2(SO4)3. (NH4)2SO4. 24H2O

0,02

       

307.

204-662-3

123-92-2

Izoamilacetāts

(izopentilacetāts,

etiķskābes 3-metil-1-butilesteris,

3-metilbutilacetāts,

izopentiletanoāts)

CH3COOCH2CH2CH(CH3)2

270

50

540

100

-

308.

204-633-5

123-51-3

Izoamilspirts,

(3-metil-1-butanols,

izopentilspirts)

(CH3)2CHCH2CH2OH

18

5

37

10

 

309.

203-745-1

110-19-0

Izobutilacetāts

C6H12O2

241

50

723

150

 

310.

 

121-91-5

Izoftalskābe

(1,3-benzoldikarbonskābe)

0,2

       

311.

201-142-8

78-78-4

Izopentāns

H3C-CH2-CH(CH3)2

3000

1000

     

312.

 

67-63-0

Izopropanols

(2-propanols,

izopropilspirts,

1-metil-1-etanols)

CH3CH(OH)CH3

350

 

600

   

313.

 

7553-56-2

Jods

I2

1

       

314.

 

2223-93-0

Kadmija stearāts

(CH3(CH2)16COO)2Cd

0,1

       

315.

 

156-62-7

Kalcija ciānamīds

CaNCN

1

       

316.

 

7789-75-5

Kalcija fluorīds

CaF2

0,5

 

2,5

   

317.

 

7757-93-9

Kalcija hidrogēnfosfāts

CaHPO4

10

       

318.

215-137-3

1305-62-0

Kalcija hidroksīds, (kalcija dihidroksīds)

Ca(OH))2

16

-

46

   

319.

 

7758-23-8

Kalcija dihidrogēnfosfāts

Ca(H2PO4)2

10

       

320.

 

10043-52-4

Kalcija hlorīds

CaCl2

2

       

321.

 

471-34-1

Kalcija karbonāts

CaCO3

6

       

322.

   

Kalcija niķeļa hromfosfāts (pēc niķeļa)

 

0,005

       

323.

215-138-9

1305-78-8

Kalcija oksīds

CaO

16

 

46

   

324.

 

7778-18-9

Kalcija sulfāts (hidrogenēts; ģipša putekļi)

CaSO4x2H2O

4

       

325.

   

Kālija alkilksantogenāti, R=alkil: izopropil-, izobutil-, izoamil-

(kālija O-alkilditiokarbonāts, R=alkil: izopropil-, izobutil-, izoamil-)

KSCSO-R

1

       

326.

 

871-58-9

Kālija butilksantogenāts

(kālija O-butilditiokarbonāts)

KSCSO-C4H9

10

       

327.

205-792-3

151-50-8

Kālija cianīds (pēc cianīda)

KCN

1

 

5

 

Āda

328.

 

140-89-6

Kālija etilksantogenāts

(kālija O-etilditiokarbonāts)

KSCSO-C2H5

0,5

       

329.

 

16871-90-2

Kālija fluorsilikāts (pēc fluora)

(kālija heksafluorsilikāts)

K2[SiF6]

0,2

       

330.

 

14459-95-1

Kālija heksacianoferāts (II)

(dzeltenā asinssāls)

K4[Fe(CN)6]

4

       

331.

 

13746-66-2

Kālija heksacianoferāts (III)

(sarkanā asinssāls)

K3[Fe(CN)6]

4

       

332.

 

3811-04-09

Kālija hlorāts

KClO3

5

       

333.

 

7447-40-7

Kālija hlorīds

KCl

5

       

334.

 

584-08-7

Kālija karbonāts

K2CO3

2

       

335.

 

7757-79-1

Kālija nitrāts

KNO3

5

       

336.

 

7778-80-5

Kālija sulfāts

K2SO4

10

       

337.

 

21368-68-3

Kampars

(DL-bornan-2-ons,

1,7,7-trimetilbiciklo(2,2,1) heptan-2-ons)

C10H16O

3

       

338.

203-313-2

105-60-2

e-Kaprolaktāms (putekļi un tvaiki)

(e-aminokapronskābes laktāms)

10

-

40

-

-

339.

 

142-62-1

Kapronskābe

(heksānskābe)

CH3(CH2)4COOH

5

       

340.

 

655-35-6

Karbokromēns

(intenkordīns,

Intensaīns,

etil-[[3-[2-(dietilamino)etil]-4-metil-2-okso-2H-1-benzpirān-7-il]oksi]acetāta hidrohlorīds)

C20H27NO5 . HCl

0,3

       

341.

 

1302-76-7

Kianīts

(alumīnija oksīds ar silīcija dioksīda piejaukumu)

Al2O5Si

2

       

342.

 

50-29-3

Klofenotāns (INN)

(1,1,1-trihlor-2,2-bis-(4-hlorfenil)etāns,

dihlordifeniltrihloretāns (DDT),

p,p'-DDT (4,4'-DDT),

1,1-bis-(4-hlorfenil)-2,2,2-trihloretāns)

(ClC6H4)2CHCCl3

0,1

       

343.

   

Kobalta hidrokarbonils un tā sašķelšanās produkti (pēc Co)

Co(CO)4H

0,01

       

344.

 

1307-96-6

Kobalta II oksīds

CoO

0,5

       

345.

 

1308-04-9

Kobalta III oksīds

Co2O3

0,5

       

346.

 

7440-48-4

Kobalts

Co

0,5

       

347.

 

58-08-02

Kofeīns

(1,3,7-trimetilksantīns)

0,5

       

348.

 

8050-09-7

Kolofonijs

 

4

       

349.

   

Krāsvielas: vinilsulfona un hlortiazīna

 

2

       

350.

   

Krāsvielas: antrahinona un ftalocianīna

 

5

       

351.

   

Krāsvielas, bāziskās: arilmetāna

 

0,2

       

352.

   

Krāsvielas, kubogēnās: dinaftilheksakarbonskābes dianhidrīda atvasinājumi

 

5

       

353.

215-293-2

1319-77-3

Krezols,

(visi izomēri)

(o-, m-, p-metilfenoli, krezolu maisījums

22

5

-

-

-

354.

 

10453-89-1

Krizantēmskābe

(2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propēnil) ciklopropān-1-karbonskābe)


10

       

355.

 

437-74-1

Ksantinola nikotināts

(7-[2-hidroksi-3-(N-(2-hidroksietil), N-metil)amino] propilteofilīna nikotīnskābes sāls)

1

       

356.

215-535-7

1330-20-7

Ksilols

(o-,m-,p-ksilols,

dimetilbenzols)

221

50

442

100

Āda

357.

203-576-3

108-38-3

m-Ksilols,

(1,3-dimetilbenzols)

C8H10

221

50

442

100

Āda

358.

202-422-2

95-47-6

o-Ksilols,

(1,2-dimetilbenzols)

C8H10

221

50

442

100

Āda

359.

203-396-5

106-42-3

p-Ksilols,

(1,4-dimetilbenzols)

C8H10

221

50

442

100

Āda;

Ietekme uz dzirdi

360.

202-704-5

98-82-8

Kumols

(2-fenilpropāns, izopropilbenzols,

propilbenzols)

50

10

250

50

Āda

361.

 

25038-59-9

Lavsāns

(polietilēntereftalāts,

terilēns)

 

5

       

362.

 

9013-95-0

Levāns

(polisaharīds )

(C6H10O5)n

1

       

363.

 

56-75-7

Levomicetīns

1

       

364.

 

8032-32-4

Ligroīns (pēc C)

(petrolēteris)

 

300

       

365.

 

9001-62-1

Lipāze

(triacilglicerols)

 

1

       

366.

231- 484-3

7580-67-8

Litija hidrīds

LiH

-

-

0,025

   

367.

 

12007-25-9

Magnija diborīds (pēc bora)

MgB2

1

       

368.

 

10326-21-3

Magnija hlorāts

Mg(ClO3)2

5

       

369.

 

12230-32-9

Magnija poliborīds

(magnija dodekaborīts)

MgB12

6

       

370.

   

Magnija-mangāna ferrīts

MgMn(FeO2)4

1

       

371.

 

108-31-6

Maleīnskābes anhidrīds

(maleīnanhidrīds,

1,2-etilēndikarbonskābes anhidrīds)

1

       

372.

 

1313-13-9

Mangāna dioksīds (dezintegrācijas aerosols)

MnO2

0,3

       

373.

   

Mangāns un tā neorganiskie savienojumi (pēc mangāna)

 

0,25

0,056

       

374.

 

3353-05-7

Mangāna distearāts

[CH3(CH2)16COO]2Mn

3

       

375.

 

12108-13-3

Mangāna ciklopentadieniltrikar-bonils

(trikarbonil (metilciklopentadienil) mangāns)

 

0,1

       

376.

 

12427-38-2

Mangāna etilēn-N,N'-bis-ditiokarbamāts

(manebs)

0,5

       

377.

   

Mangāna-cinka ferrīts

MnZn(FeO2)4

1

       

378.

 

7439-96-5

Mangāns metināšanas aerosolos (kondensācijas aerosols)

 

0,1

       

379.

 

8065-48-3

Merkaptofoss

(demetons,

O,O'-dietil-O"-(2-etiltioetil) tiofosfāta un O,O'-dietil-S-(2-etiltioetil) tiofosfāta maisījums)

C2H5SCH2CH2OPS(OC2H5)2 un C2H5SCH2CH2SPO(OC2H5)2

0,02

       

380.

 

79-39-0

Metakrilamīds

(2-metilpropēnskābes amīds)

CH2=C(CH3)CONH2

1

       

381.

 

79-41-4

Metakrilskābe

(2-metilpropēnskābe)

CH2=C(CH3)COOH

10

       

382.

 

760-93-0

Metakrilskābes anhidrīds

(2-metilpropēnskābes anhidrīds,

metakrilanhidrīds)

1

       

383.

 

920-46-7

Metakrilskābes hloranhidrīds

(metakrilhlorīds,

2-metilpropēnskābes hloranhidrīds)

CH2=C(CH3)COCl

0,3

       

384.

 

74-93-1

Metāntiols

(metilmerkaptāns)

CH3SH

0,8

       

385.

200-659-6

67-56-1

Metanols

(metilspirts,

karbinols)

CH3OH

260

200

-

-

Āda

386.

 

1569-50-2

3-metil-2-butēn-1-ols

(pent-3-ēn-3-ols,

2,2-dimetilvinilkarbinols)


10

       

387.

 

80-59-1

2-metil-2-butēnskābe

(2-metilkrotonskābe,

2,3-dimetilakrilskābe)

CH3CH=C(CH3)COOH

5

       

388.

 

638-10-8

3-metil-2-butēnskābes etilesteris

(3,3-dimetilakrilskābes etilesteris,

etil-3-metilkrotonskābe)

(CH3)2C=CHCOOCH2CH3

10

       

389.

 

3425-61-4

2-metil-2-butilhidroperoksīds

(terc-pentilhidroperoksīds)

5

       

390.

 

79-20-9

Metilacetāts

(etiķskābes metilesteris)

CH3COOCH3

100

       

391.

 

96-33-3

Metilakrilāts (metilpropenoāts, akrilskābes metilesteris, propēnskābes metilesteris)

CH2=CHCOOCH3

18

5

36

10

 

392.

 

74-83-9

Metilbromīds

(brommetāns)

CH3Br

1

       

393.

210-946-8

626-38-0

1-Metilbutilacetāts,

(1-metilbutiletanoāts)

CH3COOCH(CH3)CH2CH2CH3

270

50

540

100

-

394.

203-481-7

107-31-3

Metilformiāts (skudrskābes metilesteris)

HCOOCH3

125

50

250

100

Āda

395.

203-737-8

110-12-3

5-Metil-2-heksanons

(izopentilmetilketons,

izoamilmetilketons,

izobutilacetons)

(CH3)2CHCH2CH2COCH3

95

20

-

-

-

396.

208-793-7

541-85-5

5-Metil-3-heptanons

(etilizoamilketons)

CH3CH2CH(CH3)CH2COCH2CH3

53

10

107

20

-

397.

203-550-1

108-10-1

4-Metil-2-pentanons,

(izobutilmetilketons,

metilizobutilketons,

izopropilacetons)

CH3C(O)CH2CH(CH3)CH3

83

20

208

50

-

398.

208-601-1

534-52-1

2-metil-4,6-dinitrofenols

(4,6-dinitro-o-krezols,

DNOC)

(CH3) C6H2(NO2)2OH

0,05

       

399.

 

74-95-3

Metilēnbromīds

(dibrommetāns)

CH2Br2

10

       

400.

200-838-9

75-09-2

Metilēnhlorīds (dihlormetāns)

CH2Cl2

120

34

150

42

Āda

401.

200-817-4

74-87-3

Metilhlorīds

(hlormetāns)

CH3Cl

42

20

     

402.

205-599-4

143-33-9

Nātrija cianīds (pēc cianīda)

NaCN

1

 

5

 

Āda

403.

 

624-83-9

Metilizocianāts

CH3N=C=O

   

0,05

0,02

 

404.

 

563-80-4

Metilizopropilketons

(3-metil-2-butanons)

CH3C(O)C(CH3)CH3

200

       

405.

 

556-61-6

Metilizotiocianāts

CH3N=C=S

0,1

       

406.

 

8022-00-2

Metilmerkaptofoss (metildemetons, O,O'-dimetil-O"-(2-etiltioetil) tiofosfāta un dimetil-S-(2-etiltioetil) tiofosfāta maisījums)

S=P(OCH3)2-O-(CH2)2S-C2H5 un S=P(OCH3)2-S-(CH2)2S-C2H5

0,1

       

407.

 

80-62-6

Metilmetakrilāts

(2-metilpropēnskābes metilesteris,

metil-2-metilpropeonāts)

CH2=C(CH3)COOCH3

10

       

408.

 

25013-15-4

Metilstirols (izomēru maisījums)

(viniltoluols,

vinilmetilbenzols)

CH2=CH-C6H4CH3

50

     

Ietekme uz dzirdi

409.

 

598-50-5

Metilurīnviela

(N-metilurīnviela)

CH3NHC(O)NH2

10

       

410.

 

78-94-4

Metilvinilketons

(3-butēn-2-ons)

0,1

       

411.

   

Metināšanas aerosols

 

4

       

412.

203-603-9

108-65-6

2-metoksi-1-metiletilacetāts (propilēnglikola monometilētera acetāts)

CH3COOCH(CH3)CH2OCH3

275

50

550

100

Āda

413.

252-104-2

34590-94-8

Metoksipropoksi propanols (dipropilēnglikola monometilēteris, DPM)

CH3OC3H6OC3H6OH

308

50

-

-

Āda

414.

203-539-1

107-98-2

1-Metoksi-2-propanols

(propilēnglikola monometilēteris, monopropilēnglikol-metilēteris)

CH3CH(OH)CH2OCH3

375

100

568

150

Āda

415.

 

586-37-8

m-Metoksiacetofenons

(3-acetilanizols,

3-acetilmetoksibenzols)

3

       

416.

203-906-6

111-77-3

2-(2-Metoksietoksi) etanols

C5H12O3

50,1

10

   

Āda

417.

203-604-4

108-67-8

Mezitilēns

(1,3,5-trimetilbenzols)

100

20

-

-

-

418.

 

79-11-08

Monohloretiķskābe

(hloretiķskābe)

ClCH2COOH

1

       

419.

 

79-04-09

Monohloretiķskābes hloranhidrīds

(hloracetilhlorīds)

CH2ClCOCl

0,3

       

420.

203-815-1

110-91-8

Morfolīns

C4H9NO

36

10

72

20

 

421.

202-049-5

91-20-3

Naftalīns

50

10

-

-

-

422.

   

Minerāleļļas, naftas minerāleļļas

 

5

       

423.

 

1141-38-4

2,6-Naftalīndikarbonskābe

0,1

       

424.

 

93-09-4

2-Naftalīnkarbonskābe

(2-naftilskābe)

0,1

       

425.

 

128-97-2

1,4,5,8-Naftalīntetrakarbon-skābe

0,5

       

426.

 

130-15-4

1,4-Naftohinons

0,1

       

427.

 

90-15-3

1-Naftols

(1-hidroksinaftalīns,

α -naftols)

0,5

       

428.

 

135-19-3

2-Naftols

(2-hidroksinaftalīns,

β -naftols)

0,1

       

429.

247-852-1

26628-22-8

Nātrija azīds

NaN3

0,1

-

0,3

-

Āda

430.

 

4312-97-4

Nātrija cis-β-hlorakrilāts

(akrofols,

cis-3-hlorakrilskābes nātrija sāls,

cis-3-hlorpropēnskābes nātrija sāls, nātrija 3-hlorakrilāts)

0,5

       

431.

 

16893-85-9

Nātrija heksafluorsilikāts

Na[SiF6]

0,2

       

432.

 

144-55-8

Nātrija hidrogēnkarbonāts

(dzeramā soda)

NaHCO3

5

       
           

433.

 

1310-73-2

Nātrija hidroksīds

(nātrija sārms,

kaustiskā soda)

NaOH

0,5

       

434.

 

7775-09-09

Nātrija hlorāts

NaClO3

5

       

435.

 

7647-14-5

Nātrija hlorīds

NaCl

5

       

436.

 

7758-19-2

Nātrija hlorīts

NaClO2

1

       

437.

 

137-42-8

Nātrija metilditiokarbamāts

(metilditiokarbamāts,

metilditiokarbamīn-skābes nātrija sāls,

karbations)

CH3-NH-C(S)SNa

0,1

       

438.

 

131-52-2

Nātrija pentahlorfenolāts

C6Cl5ONa

0,1

       

439.

                 

440.

 

540-72-7

Nātrija rodanīds

(nātrija tiocianāts)

NaSCN

10

       

441.

 

7757-82-6

Nātrija sulfāts

Na2SO4

10

       

442.

 

1313-82-2

Nātrija sulfīds

Na2S

0,2

       

443.

207-343-7

463-82-1

Neopentāns

C5H12

3000

1000

     

444.

200-193-3

54-11-5

Nikotīns,

(3-(1-metilpirolidīn-2-il) piridīns)

0,5

-

-

-

Āda

445.

 

59-67-6

Nikotīnskābe

(piridīn-3-karbonskābe)

1

       

446.

 

98-92-0

Nikotīnskābes amīds

(piridīn-3-karbonskābes amīds, nikotīnamīds)

1

       

447.

 

53025-58-4

Nitroamofoska

 

4

       

448.

 

88-74-4

2-Nitroanilīns

(o-nitroanilīns)

0,5

       

449.

 

99-09-2

3-Nitroanilīns

(m-nitroanilīns)

 

0,1

       

450.

 

100-01-6

4- Nitroanilīns

(p-nitroanilīns)

0,1

       

451.

 

100-17-4

4-Nitroanizols

(1-metoksi-4-nitrobenzols)

3

       

452.

 

585-79-5

m-Nitrobrombenzols

(1-brom-3-nitrobenzols)

0,1

       

453.

201-188-9

79-24-3

Nitroetāns

CH3CH2NO2

30

9,6

312

100

Āda

454.

 

75-52-5

Nitrometāns

CH3NO2

30

       

455.

 

502-56-7

Nonan-5-ons

CH3(CH2)7CO(CH2)3CH3

20

       

456.

 

143-08-8

Nonilspirts

(nonanols)

CH3(CH2)7CH2OH

10

       

457.

204-696-9

124-38-9

Oglekļa dioksīds

CO2

9000

5000

-

-

-

458.

   

Oglekļa putekļi:

           
   

- akmeņogļu, antracīta un citu ogļu putekļi, naftas, koksa, degakmens, melnie rūpniecības kvēpi

 

4

       
   

- dabīgie un mākslīgie dimanti, grafīts

 

2

       

459.

   

Ogļūdeņraži, piesātinātie alifātiskie, C1-10, pēc C

(alkāni)

CnH2n+2

100

 

300

   

460.

 

66-79-5

Oksacilīns

C19H19N3O5S

0,05

       

461.

 

111-87-5

Oktilspirts

(oktanols)

CH3(CH2)6CH2OH

10

       

462.

 

7060-74-4

Oleandomicīna fosfāts

C35H61NO12.H3PO4

0,4

       

463.

 

10028-15-6

Ozons

O3

0,1

       

464.

 

422-64-0

Pentafluorpropānskābe

CF3CF2COOH

2

       

465.

203-692-4

109-66-0

Pentāns

C5H12

3000

1000

     

466.

201-865-9

88-89-1

Pikrīnskābe,

(2,4,6-trinitrofenols)

0,1

-

-

-

-

467.

203-808-3

110-85-0

Piperazīns

(dietilēndiamīns)

0,1

-

0,3

-

-

468.

 

110-89-4

Piperidīns

0,2

       

469.

232-319-8

8003-34-7

Piretrīni un piretroīdi

(piretra (attīrīta no sensibilizējošiem laktoniem))

Augu izcelsmes daudzkomponentu insekticīds

1

-

-

-

-

470.

203-809-9

110-86-1

Piridīns

15

5

-

-

-

471.

 

123-75-1

Pirolidīns

0,1

       

472.

231-116-1

7440-06-4

Platīns (metāls)

Pt

1

-

-

-

-

473.

   

Polimēru putekļi: (poliamīds, poliformaldehīds, polikaprolaktāms, polietilēns, polimēri, kuru pamatā ir akrila monomēri, polipropilēns, poliuretāns u. c.)

 

5

       

474.

 

107-19-7

Propargilspirts

(2-propīn-1-ols)

1

       

475.

 

74-98-6

Propāns

CH3CH2CH3

1800

1000

     

476.

201-176-3

79-09-4

Propānskābe

(propionskābe)

C2H5COOH

31

10

62

20

-

477.

 

109-60-4

Propilacetāts

(etiķskābes propilesteris)

CH3COOC3H7

200

       

478.

 

107-10-8

Propilamīns

(n-propilamīns)

NH2C3H7

5

       

479.

 

108-32-7

Propilēna karbonāts

(1,2-propāndiola cikliskais karbonāts)

2

       

480.

   

Propilēnglikola monoakrilāts

CH2=CHCOO-CH2-CH2OH-CH3

1

       

481.

 

57-55-6

Propilēnglikols

(1,2-propāndiols)

CH3CH(OH)CH2OH

7

       

482.

 

115-07-1

Propilēns

(propēns)

CH2=CH-CH3

100

       

483.

 

106-36-5

Propilpropionāts

(propānskābes propilesteris)

CH3CH2COOC3H7

70

       

484.

 

71-23-8

Propilspirts

(1-propanols)

CH3CH2CH2OH

10

       

485.

 

123-38-6

Propionaldehīds

(propanāls)

CH3CH2CHO

5

       

486.

   

Putekļi, augu un dzīvnieku izcelsmes:

           
   

cukura putekļi

 

5

       
   

graudu putekļi

 

4

       
   

kokvilnas, linu, vilnas, pūku u. c. putekļi (ar silīcija dioksīda piejaukumu):
* vairāk nekā 10 %
* mazāk nekā 10 %

 

2

4

       
   

miltu putekļi

 

6

       
   

koksnes putekļi (izņemot cietkoksnes)

 

6

       
   

kūdras putekļi

 

5

       
   

papīra putekļi

 

2

       
 

8037-19-2

tabakas putekļi

 

3

       
 

tējas putekļi

 

3

       

487.

   

Raugs (sausais)

 

0,3

       

488.

203-585-2

108-46-3

Rezorcīns

(1,3-dihidroksibenzols, 1,3-benzoldiols)

45

10

-

-

Āda

489.

 

83-88-5

Riboflavīns

(vitamīns B2)

C17H20N4O6

1

       

490.

 

13292-46-1

Rifampicīns

(rimantāns)

 

0,02

       

491.

 

111-20-6

Sebacīnskābe

(1,8-oktāndikarbonskābe)

HOOC(CH2)8COOH

4

       

492.

203-300-1

105-46-4

Sek-butilacetāts

C6H12O2

241

50

723

150

 

493.

231-978-9

7783-07-5

Selēnūdeņradis

H2Se

0,07

0,02

0,17

0,05

 

494.

231-195-2

7446-09-5

Sēra (IV) oksīds (sēra dioksīds)

SO2

1,3

0,5

2,7

1

 

495.

 

7446-11-9

Sēra (VI) oksīds

(sērskābes anhidrīds,

sēra trioksīds)

SO3

1

       

496.

 

10025-67-9

Sēra monohlorīds

(disēra dihlorīds)

S2Cl2

0,3

       

497.

 

75-15-0

Sērogleklis (oglekļa disulfīds)

CS2

15

5

   

Āda;

Ietekme uz dzirdi

498.

 

7704-34-9

Sērs

S

6

       

499.

 

7664-93-9

Sērskābe3 (migla, kas tiek definēta kā torakālā frakcija)

H2SO4

0,05

       

500.

 

7783-06-4

Sērūdeņradis

H2S

7

5

14

10

 

501.

   

Sērūdeņradis maisījumā ar ogļūdeņražiem C1-C5

 

3

       

502.

 

7631-86-9

Silīcija dioksīds

SiO2

1

       

503.

 

12033-89-5

Silīcija nitrīds

(trisilīcija tetranitrīds)

Si3N4

6

       

504.

 

12007-81-7

Silīcija tetraborīds

(tetrabora silicīds)

SiB4

6

       

505.

   

Silīcija un vara sakausējums

 

4

       

506.

   

Silikāti un alumosilikāti:

           
   

abrazīvie putekļi

 

2

       
   

boksītu aglomerāts

 

2

       
   

vizla, flagofīts, muskavīts, talks, talkveida putekļi

 

4

       
   

mākslīgās minerālšķiedras ar silikātu un alumosilikātu stiklveida struktūru (stikla šķiedra, stikla vate, izdedži un minerālvate u. c.)

 

2

       
   

minerālšķiedras, t. sk. akmensvate, stiklašķiedras

 

3 šķ./cm3 gaisa

       
   

cements, apatīts, māls

 

6

       
   

vulkāniskas izcelsmes stiklveida silikāti (tufs, pemza, perlīts)

 

4

       
   

ceolīti (mākslīgie un dabīgie)

 

2

       
   

keramika

 

2

       
 

16389-88-1

dolomīts

 

6

       

507.

 

77348-01-7

Silvinīts

Cl2KNa

5

       

508.

   

Sintētiskie mazgāšanas līdzekļi

 

5

       

509.

205-634-3

144-62-7

Skābeņskābe

(etāndiskābe)

HOOCCOOH

1

-

-

-

-

510.

   

Skābeņskābes dialkildiesteru maisījums

(dialkiloksalāti)

0,5

       

511.

200-579-1

64-18-6

Skudrskābe

(metānskābe)

HCOOH

9

5

-

-

-

512.

233-272-6

10102-44-0

Slāpekļa dioksīds

NO2

0,96

0,5

1,91

1

 

513.

233-271-0

10102-43-9

Slāpekļa monoksīds

NO

2,5

2

-

-

 

514.

   

Slāpekļa oksīdi, (pēc NO2)

 

5

       

515.

231-714-2

7697-37-2

Slāpekļskābe

HNO3

2

0,78

2,6

1

 

516.

   

Stiklaplasti, kuru pamatā ir poliēsteru sveķi

 

5

       

517.

 

100-42-5

Stirols

(vinilbenzols)

C6H5CH=CH2

10

 

30

 

Ietekme uz dzirdi

518.

 

57-92-1

Streptomicīns

(agrimicīns,

fitomicīns)

C21H39N7O12

0,1

       

519.

231-131-3

7440-22-4

Sudrabs, metāliskais

Ag

0,1

-

-

-

-

520.

   

Sudraba šķīstošie savienojumi

Pēc Ag

0,01

-

     

521.

 

57-68-1

Sulfadimidīns

(sulfametazīns,

sulfadimezīns,

4-amino-N-(4,6-dimetilpirimidīn-2-il)-benzolsulfonamīds)

1

       

522.

 

57-67-0

Sulfaguanidīns

(sulfanilguanidīns,

sulgīns,

4-amino-N-(aminoiminometil)-benzolsulfonamīds)


1

       

523.

 

547-44-4

Sulfakarbamīds

H2N-C6H4-SO2NHC(O)NH2

1

       

524.

 

152-47-6

Sulfalēns

(4-amino-N-(3-metoksipirazīn-2-il)- benzolsulfonamīds)

0,1

       

525.

 

651-06-9

Sulfametoksidiazīns

(5-metoksisulfadiazīns,

4-amino-N-(5-metoksipirimidīn-2-il)-benzolsulfonamīds)

0,1

       

526.

 

80-35-3

Sulfametoksipiridazīns

(sulfanilskābes 6-metoksipiridazīn-3-ilamīds,

4-amino-N-(6-metoksipiridazīn-3-il)-benzolsulfonamīds)

0,1

       

527.

 

63-74-1

Sulfanilamīds

(streptocīds,

4-aminobenzolsulfon-amīds)

1

       

528.

 

72-14-0

Sulfatiazols

(4-amino-N-(tiazol-2-il)-benzolsulfonamīds,

sulfanilskābes tiazol-2-ilamīds,

norsulfazols)

1

       

529.

222-995-2

3689-24-5

Sulfoteps

(tetraetilditiopirofosfāts,

1,2-ditio-difosforskābes tetra-O-etilesteris)

C8H20O5P2S2

0,1

-

-

-

Āda

530.

 

107-92-6

Sviestskābe

(butānskābe)

CH3(CH2)2COOH

10

       

531.

 

123-72-8

Sviestskābes aldehīds

(butānaldehīds,

butanāls)

CH3(CH2)2CHO

5

       

532.

   

Šamota-grafīta ugunsizturīgie materiāli

 

2

       

533.

 

1401-55-4

Tanīns

C76H52O46

1

       

534.

 

13494-80-9

Telūrs

Te

0,01

       

535.

 

83-67-0

Teobromīns

(3,7-dimetilksantīns,

3,7-dihidro-3,7-dimetil-1H-purīn-2,6-dions)

1

       

536.

 

58-55-9

Teofilīns

(1,3-dimetilksantīns,

3,7-dihidro-1,3-dimetil-1H-purīn-2,6-dions)

0,5

       

537.

208-760-7

540-88-5

Tercbutilacetāts

C6H12O2

200

       

538.

 

1634-04-4

Tercbutilmetilēteris

C5H12O

183,5

50

367

100

 

539.

 

9005-90-7

Terpentīns

C10H16

300

       

540.

 

60-54-8

Tetraciklīns

C22H24N2O8

0,1

       

541.

201-083-8

78-10-4

Tetraetilortosilikāts (etilsilikāts, tetraetoksisilāns)

(C2H5O)4Si

44

5

     

542.

 

127-21-9

1,1,3,3-Tetrafluor-1,3-dihlorpropan-2-ons

(tetrafluor-1,3-dihloracetons)

ClF2CCOCF2Cl

2

       

543.

 

76-37-9

2,2,3,3-Tetrafluor-1-propanols

CHF2-CF2-CH2OH

20

       

544.

203-726-8

109-99-9

Tetrahidrofurāns

150

50

300

100

Āda

545.

 

79-34-5

1,1,2,2-Tetrahloretāns

CHCl2CHCl2

5

       

546.

 

25322-20-7

Tetrahloretāns (izomēru maisījums)

C2H2Cl4

5

       

547.

204-825-9

127-18-4

Tetrahloretilēns (perhloretilēns)

C2Cl4

70

10

140

20

Āda

548.

200-262-8

56-23-5

Tetrahlorogleklis (oglekļa tetrahlorīds, tetrahlormetāns)

CCl4

6,4

1

32

5

Āda

549.

 

1401-69-0

Tilozīns

 

1

       

550.

 

68-11-01

Tioglikolskābe

HSCH2COOH

0,1

       

551.

 

62-56-6

Tiourīnviela

NH2CSNH2

0,3

       

552.

 

12039-13-3

Titāna disulfīds

TiS2

6

       

553.

 

25583-20-4

Titāna nitrīds

TiN

4

       

554.

 

12039-83-7

Titāna disilicīds

TiSi2

4

       

555.

 

7440-32-6

Titāns

Ti

10

       

556.

 

13463-67-7

Titāna dioksīds

TiO2

10

       

557.

 

108-44-1

m-Toluidīns

CH3C6H4NH2

0,5

 

1

   

558.

203-403-1

106-49-0

p-toluidīns (4-aminotoluēns)

CH3C6H4NH2

4,46

1

8,92

2

Āda

559.

 

584-84-9

2,4-Toluilēndiizocianāts

(4-metil-m-fenilēndiizocianāts,

toluol-2,4-diizocianāts,

m-tolilidēndiizocianāts)

C9H6N2O2

0,05

       

560.

203-625-9

108-88-3

Toluols

(metilbenzols)

CH3C6H5

50

14

150

40

Āda;

Ietekme uz dzirdi

561.

 

49721-45-1

4,5,6-Triaminopirimidīna sulfāts

(pirimidīn-4,5,6-triamīna sulfāts)

2

       

562.

 

559-11-5

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridekafluorheptil-akrilāts

(akrilskābes 1H,1H-tridekafluorheptilesteris,

2-propēnskābes 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridekafluorheptilesteris)

H2C=CHCOOCH2(CF2)5CF3

30

       

563.

204-469-4

121-44-8

Trietilamīns

(C2H5)3N

8,4

2

12,6

3

-

564.

200-875-0

75-50-3

Trimetilamīns

C3H9N

4,9

2

12,5

5

 

565.

204-428-0

120-82-1

1,2,4-Trihlorbenzols

15, 1

2

37, 8

5

Āda

566.

200-756-3

71-55-6

1,1,1-Trihloretāns (metilhloroforms)

CH3CCl3

555

100

1110

200

 

567.

 

461-18-7

4,4,4-Trifluor-1-butanols

CF3(CH2)3OH

20

       

568.

 

507-52-8

1,1,1-Trifluor-2-metilpropan-2-ols

(CH3)2C(OH)CF3

20

       

569.

 

75-89-8

2,2,2-Trifluoretanols

CF3CH2OH

10

       

570.

 

420-46-2

1,1,1-Trifluoretāns

(freons 143)

CH3CF3

3000

       

571.

 

76-05-1

1,1,1-Trifluoretiķskābe

CF3COOH

2

       

572.

 

25854-04-0

1,1,2-Trihlor-1,3-butadiēns

Cl2C=CCl-CH=CH2

3

       

573.

 

75-87-6

Trihloracetaldehīds

(hlorāls)

CCl3CHO

5

       

574.

 

76-03-9

Trihloretiķskābe

CCl3COOH

5

       

575.

 

76-02-8

Trihloretiķskābes hloranhidrīds

CCl3COCl

0,1

       

576.

 

5329-12-4

2,4,6-Trihlorfenilhidrazīns

1

       

577.

 

3278-46-4

2,2,3-Trihlorpropānskābe

(hloropons)

ClCH2CCl2COOH

10

       

578.

 

96-19-5

1,2,3-Trihlorpropēns

ClHC=CCl-CH2Cl

3

       

579.

 

10025-78-2

Trihlorsilāns, pēc HCl

SiHCl3

1

       

580.

 

2077-46-5

2,3,6-Trihlortoluols

10

       

581.

208-394-8

526-73-8

1,2,3-Trimetilbenzols

100

20

-

-

-

582.

202-436-9

95-63-6

1,2,4-Trimetilbenzols

(pseidokumols)

100

20

-

-

-

583.

 

118-96-7

2,4,6-Trinitrotoluols

(TNT)

0,1

 

0,5

   

584.

 

7440-61-1

Urāns, nešķīstošie savienojumi

U

0,075

       

585.

 

7440-61-1

Urāns, šķīstošie savienojumi

U

0,015

       

586.

 

57-13-6

Urīnviela

NH2CONH2

10

       

587.

   

Urosulfāns

(sulfanilurīnviela)

H2N-C6H4-SO2NHC(O)NH2

1

       

588.

 

1314-34-7

Vanādija (III) oksīda putekļi (dezintegrācijas aerosols)

(divanādija trioksīda putekļi (dezintegrācijas aerosols))

V2O3

0,5

       

589.

 

1314-62-1

Vanādija (V) oksīda dūmi (kondensācijas aerosols)

(divanādija pentaoksīda dūmi (kondensācijas aerosols))

V2O5

0,1

       

590.

 

7440-62-2

Vanādijs un tā savienojumi

(ferrovanādijs (pēc vanādija))

V

1

       

591.

   

Vanādiju saturošu izdedžu putekļi

 

4

       

592.

 

12019-57-7

Vara fosfīds

(trivara fosfīds)

Cu3P

0,5

       

593.

 

147-14-8

Vara ftalocianīns

 

5

       

594.

 

17836-27-0

Vara hromfosfāts, pēc CrO3

 

0,02

       

595.

 

20936-31-6

Vara salicilāts

(salicilskābes vara sāls)

Cu(C7H5O3)2 . 4H2O

0,1

       

596.

 

7758-89-6

Vara sāls, pēc vara (hlorskābes, hlorpaskābes, sērskābes u.c.)

(Cu)

0,5

       

597.

 

25267-55-4

Vara trihlorfenolāts

Cu(C6H2OCl3)2

0,1

       

598.

 

7440-50-8

Varš

Cu

0,5

 

1

   

599.

 

88-12-0

1-Vinil-2-pirolidons

(N-vinilpirolidons)

1

       

600.

 

108-05-4

Vinilacetāts (etiķskābes vinilesteris)

CH3COOCH=CH2

17,6

5

35,2

10

 

601.

 

689-97-4

Vinilacetilēns

(1-butēn-3-īns)

HCCCHCH2

20

       

602.

   

Vinilfosfonskābes dihloretilesteris

CH2=CHP(O)(OCH2CH2Cl)2

0,6

       

603.

   

Vinilhlorīda un vinilidēnhlorīda polimēri

 

10

       

604.

200-864-0

75-35-4

Vinilidēnhlorīds (1,1-dihloretilēns)

C2H2Cl2

8

2

20

5

 

605.

 

100-69-6

2-vinilpiridīns

0,5

       

606.

 

12070-12-1

Volframa karbīds

WC

6

       

607.

 

12039-88-2

Volframa (di) silicīds

WSi2

6

       

608.

   

Volframa-kobalta sakausējums ar dimanta piejaukumu līdz 5%

 

4

       

609.

   

Vulkanizācijas gāzes, kas rodas riepu rūpniecībā un citu gumijas izstrādājumu ražošanā

 

0,5

       

Piezīmes.

1 EINECS - vielas numurs Eiropas tirgū eksistējošo ķīmisko vielu sarakstā.

2 CAS (Chemical Abstract Service Number) - vielas reģistrācijas numurs referatīvajā žurnālā Chemical Abstract.

3 Izvēloties piemērotu iedarbības uzraudzības metodi, jāņem vērā iespējamie ierobežojumi un ietekme, ko var radīt citu sēra sastāvdaļu klātbūtne.

4 Īslaicīgas iedarbības robežvērtība attiecībā uz vienas minūtes bāzes laikaposmu.

5 Ieelpojamā frakcija.

6 Frakcija, kas var nonākt elpceļos.

7 Ieelpojamā frakcija: Ja cietkoksnes putekļi ir sajaukti ar cita veida koksnes putekļiem, robežvērtību piemēro sajaukumā esošajiem visu veidu putekļiem."

 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 26. marta
noteikumiem Nr. 191

"3. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 15. maija
noteikumiem Nr. 325

Bioloģiskās ekspozīcijas rādītāji

1. Bioloģiskais ekspozīcijas rādītāji (BER) organiskiem šķīdinātājiem (toluols, stirols, ksiloli, 2-butanons, acetons, propān-2-ols) nosaka to metabolītus un šādas ķīmiskās vielas:

1.1. toluolam BER asinīs ir 600 µg/L (paraugi ņemti uzreiz, beidzoties iedarbībai), urīnā 75 µg/L, paraugi iegūti maiņas beigās. Toluola metabolītam o-krezolam (pēc hidrolīzes) BER urīnā ir 1,5 mg/L. Paraugus iegūst ekspozīcijas beigās vai maiņas beigās. Ilgstošas iedarbības novērtēšanai paraugus iegūst maiņas beigās pēc vairākām iepriekšējām maiņām;

1.2. stirolam BER asinīs ir 0,55 mg/L (paraugi ņemti maiņas beigās). Stirola metabolītiem - mandeļskābei kopā ar fenilglioksiskābi BER urīnā ir 600 mg/g kreatinīna. Paraugus iegūst ekspozīcijas beigās vai maiņas beigās. Ilgstošas iedarbības novērtēšanai paraugus iegūst maiņas beigās pēc vairākām iepriekšējām maiņām;

1.3. ksiloliem (visi izomēri) nosaka metilhipūr-(tolūr)skābi (visi izomēri) urīnā. BER ir 2000 mg/L. Urīna paraugi iegūti ekspozīcijas beigās vai maiņas beigās;

1.4. 2-butanonam (sinonīms: metiletilketons) BER urīnā 2 mg/L. Urīna paraugi iegūti ekspozīcijas beigās vai maiņas beigās;

1.5. acetonam BER urīnā 80 mg/L. Urīna paraugi iegūti ekspozīcijas beigās vai maiņas beigās;

1.6. propān-2-olam (sinonīms: izopropanols) nosaka acetonu: BER asinīs 25 mg/L, BER urīnā 25 mg/L. Asins un urīna paraugi iegūti ekspozīcijas beigās vai maiņas beigās.

2. Fenolam BER urīnā 120 mg fenols pēc hidrolīzes /g kreatinīna, urīna paraugi iegūti maiņas beigās.

3. Fosfororganiskiem savienojumiem nosaka holinesterāzes aktivitāti eritrocītos, BER 70 % no bāzes līmeņa.

4. Anilīnam BER urīnā ir 0,2 mg anilīna/L (pēc hidrolīzes, urīna paraugi iegūti maiņas beigās).

5. Alumīnijam BER urīnā ir 50 μg/g kreatinīna, ilgstošas iedarbības novērtēšanai paraugus iegūst maiņas beigās pēc vairākām iepriekšējām maiņām.

6. Kobaltam BER asinīs 7 μg/L, urīnā 130 nmol/L. Urīna un asins paraugi iegūti ekspozīcijas beigās vai maiņas beigās. Ilgstošas iedarbības novērtēšanai paraugus iegūst darba nedēļas beigās pēc vairākām iepriekšējām maiņām. References koncentrācija aroda neeksponētai populācijai urīnā 25 nmol/L, asinīs 0,8 μg/L.

7. Vanādijam BER urīnā 600 nmol/L. Urīna paraugi iegūti ekspozīcijas beigās vai maiņas beigās. Ilgstošas iedarbības novērtēšanai paraugus iegūst darba nedēļas beigās pēc vairākām iepriekšējām maiņām. References koncentrācija aroda neeksponētai populācijai urīnā < 7 nmol/L."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Atbildīgā iestāde: Labklājības ministrija Veids: noteikumi Numurs: 191Pieņemts: 26.03.2024.Stājas spēkā: 05.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 03.04.2024. OP numurs: 2024/65.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Protokols
  • Anotācija / tiesību akta projekts
350841
05.04.2024
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"