Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta instrukcija Nr.2

Rīgā 2001.gada 13.februārī (prot. Nr.7 11.§)
Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība
Izdota saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 35.panta otro un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šī instrukcija nosaka ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtību, kā arī pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisijas izveidošanas kārtību ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanai valsts pārvaldes iestādē (turpmāk — iestāde).

2. Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas (turpmāk — novērtēšana) mērķis ir novērtēt ierēdņa darbību un tās rezultātus noteiktā laikposmā un noteikt ierēdņa mācību un karjeras attīstības vajadzības, lai uzlabotu un sekmētu ierēdņa darbību iestādes mērķu sasniegšanā un funkciju izpildē. Novērtēšanas rezultāts tiek izmantots par pamatu lēmumam par ierēdņa statusa piešķiršanu, ierēdņa neatbilstību ieņemamajam amatam, pārcelšanu amatā, ierēdņa amata kvalifikācijas pakāpes piešķiršanu.

II. Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšana

3. Ierēdņa darbību un tās rezultātus reizi gadā – pārbaudes termiņa beigās un kārtējā novērtēšanā – novērtē tiešais vadītājs vai iestādes vadītāja izveidota pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā ir ierēdņa tiešais vadītājs, kas vada komisiju, iestādes speciālists personālvadības jautājumos, kā arī citas personas pēc iestādes vadītāja ieskatiem.

(MK 08.12.2009. instrukcijas Nr.18 redakcijā)

4. Iestādes vadītāja darbību un tās rezultātus ne retāk kā reizi divos gados — pārbaudes termiņa beigās un kārtējā novērtēšanā — novērtē komisija, kuru izveido attiecīgais ministrs. Ministrs ieceļ komisijas vadītāju. Valsts kancelejas direktora darbību un tās rezultātus novērtē komisija, kuru izveido Ministru prezidents.

(Grozīts ar MK 08.06.2004. instrukciju Nr.4; MK 05.05.2009. instrukciju Nr.8)

5. Iestādes vadītāja vērtēšanas komisijas sastāvā ir ne mazāk kā pieci locekļi no to personu saraksta, kuru saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu apstiprinājis Ministru kabinets.

6. Ierēdņa tiešais vadītājs vai komisijas vadītājs nosaka novērtēšanas intervijas laiku un vietu un nodrošina ierēdnim iespēju tai sagatavoties.

(MK 08.12.2009. instrukcijas Nr.18 redakcijā)

7. (Svītrots ar MK 08.12.2009. instrukciju Nr.18)

8. Ierēdnis aizpilda novērtēšanas veidlapu (pielikums), ņemot vērā tiesību aktos un iepriekšējā novērtēšanas veidlapā noteiktos uzdevumus un to izpildes rezultātus. Līdz vienošanās panākšanai par ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtējumu dokumentu aprite notiek elektroniski.

(MK 08.12.2009. instrukcijas Nr.18 redakcijā)

9. Novērtēšanas intervijas laikā ierēdnis un tiešais vadītājs vai komisija, argumentējot viedokļus, pārrunā jautājumus, kas minēti novērtēšanas veidlapā. Ja intervijas laikā tiešā vadītāja vai komisijas viedoklis atšķiras no novērtēšanas veidlapā sniegtajām atbildēm, tiešais vadītājs vai komisija norāda atšķirības attiecīgās novērtēšanas veidlapas sadaļā "Piezīmes intervijas laikā".

(MK 08.12.2009. instrukcijas Nr.18 redakcijā)

10. Tiešais vadītājs vai komisija, pamatojoties uz darba uzdevumu izpildes analīzi un ievērojot attiecīgajam ierēdņa amatam nepieciešamo prasmju īpatsvaru, novērtēšanas veidlapas V sadaļā "Darbības un tās rezultātu novērtējums" sniedz ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtējumu.

(MK 08.12.2009. instrukcijas Nr.18 redakcijā)

11. Novērtēšanas veidlapu paraksta tiešais vadītājs vai komisijas locekļi un ierēdnis, apliecinot, ka ir iepazinies ar to. Ierēdņa darbības un tās novērtēšanas rezultātus apstiprina iestādes vadītājs. Ja novērtē iestādes vadītāja darbību, darbības un tās novērtēšanas rezultātus apstiprina attiecīgais ministrs, bet Valsts kancelejas direktora darbības un tās novērtēšanas rezultātus apstiprina Ministru prezidents.

(MK 08.12.2009. instrukcijas Nr.18 redakcijā)

12. Aizpildītā novērtēšanas veidlapa glabājas iestādes personālvadības struktūrvienības lietvedībā. Iestādes personālvadības speciālists pēc pieprasījuma izsniedz ierēdnim un tā tiešajam vadītājam vai citai personai attiecīgo dokumentu kopijas.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. instrukciju Nr.18)

III. Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtējuma izmantošana

13. Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtējumi (turpmāk — novērtējums) ir šādi:

13.1. A — darba izpilde visās jomās pārsniedz prasības attiecīgajā nozarē;

13.2. B — darba izpilde atsevišķās jomās pārsniedz prasības attiecīgajā nozarē, bet pārējās jomās noris saskaņā ar prasībām attiecīgajā nozarē;

13.3. C — darba izpilde noris saskaņā ar prasībām attiecīgajā nozarē;

13.4. D — darba izpilde ne visās jomās sasniedz prasības attiecīgajā nozarē, darba izpildē nepieciešami uzlabojumi;

13.5. E — darba izpilde nesaskan ar prasībām attiecīgajā nozarē, visās jomās nepieciešami būtiski un tūlītēji uzlabojumi.

14. Ja kārtējā novērtēšanā ierēdņa novērtējums ir E, pēc sešiem mēnešiem tiek veikta atkārtota novērtēšana. Iestādes vadītāja, iestādes vadītāja vietnieka, struktūrvienības vadītāja un viņa vietnieka atkārtota novērtēšana pēc sešiem mēnešiem tiek veikta, ja kārtējā novērtēšanā novērtējums ir bijis D vai E. Ja atkārtotā novērtēšanā novērtējums ir E, bet iestādes vadītāja, iestādes vadītāja vietnieka, struktūrvienības vadītāja un viņa vietnieka novērtējums ir D vai E, tiek pieņemts lēmums par ierēdņa neatbilstību ieņemamajam amatam. Ja iestāde ierēdnim nevar piedāvāt citu amatu, ierēdnis tiek atbrīvots no ierēdņa amata sakarā ar neatbilstību ieņemamajam amatam.

(Grozīts ar MK 05.05.2009. instrukciju Nr.8)

15. Ja ierēdnim, kurš ir sasniedzis pensijas vecumu un par kuru ir pieņemts lēmums par tā atstāšanu amatā, kārtējā novērtēšanā novērtējums ir E, tiek pieņemts lēmums par ierēdņa neatbilstību ieņemamajam amatam un ierēdnis tiek atbrīvots no ierēdņa amata sakarā ar valsts noteiktā pensijas vecuma sasniegšanu. Lēmums par iestādes vadītāja, iestādes vadītāja vietnieka, struktūrvienības vadītāja un viņa vietnieka, kurš ir sasniedzis pensijas vecumu un par kuru ir pieņemts lēmums par tā atstāšanu amatā, neatbilstību ieņemamajam amatam un atbrīvošanu no ierēdņa amata sakarā ar valsts noteiktā pensijas vecuma sasniegšanu tiek pieņemts, ja kārtējā novērtēšanā tā novērtējums ir D vai E.

16. Ja pārbaudes termiņa beigās ierēdņa amata pretendenta novērtējums ir A, B, C vai D, iestāde piešķir pretendentam ierēdņa statusu. Ja iestādes vadītāja, iestādes vadītāja vietnieka, struktūrvienības vadītāja un viņa vietnieka novērtējums pārbaudes termiņa beigās ir A, B vai C, iestāde piešķir pretendentam ierēdņa statusu. Ja novērtējums ir E, ierēdnis tiek atbrīvots no amata. Iestādes vadītājs, iestādes vadītāja vietnieks, struktūrvienības vadītājs un viņa vietnieks tiek atbrīvots no amata, ja novērtējums ir D vai E.

(Grozīts ar MK 05.05.2009. instrukciju Nr.8)

17. Lēmumu par ierēdņa kvalifikācijas pakāpes paaugstināšanu pieņem, ja ierēdņa novērtējums ir A, B vai C. Ja ierēdņa novērtējums ir D vai E, ierēdnis nevar pretendēt uz kvalifikācijas paaugstināšanu.

18. Lēmumu par ierēdņa pārcelšanu citā amatā pieņem atbilstoši ierēdņa novērtējumam.

19. Iestādes vadītājs nodrošina ierēdnim iespēju celt kvalifikāciju, ievērojot novērtēšanas veidlapā noteiktās mācību vajadzības.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. instrukciju Nr.18)

IV. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 08.12.2009. instrukcijas Nr.18 redakcijā)

20. Novērtējumam, kas veikts, aizpildot novērtēšanas veidlapas un protokolu, ir tāds pats juridiskais spēks kā novērtējumam, kas veikts, aizpildot novērtēšanas veidlapu.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš
Pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 13.februāra instrukcijai Nr.2

(Pielikums MK 08.12.2009. instrukcijas Nr.18 redakcijā)

2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 13.februāra instrukcijai Nr.2
Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas protokols

(Pielikums svītrots ar MK 08.12.2009. instrukciju Nr.18)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 2Pieņemts: 13.02.2001.Stājas spēkā: 17.02.2001.Zaudē spēku: 01.04.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 27, 16.02.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
3496
{"selected":{"value":"23.12.2009","content":"<font class='s-1'>23.12.2009.-31.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.12.2009","iso_value":"2009\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2009.-31.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.05.2009","iso_value":"2009\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2009.-22.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.06.2004","iso_value":"2004\/06\/12","content":"<font class='s-1'>12.06.2004.-12.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.02.2001","iso_value":"2001\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2001.-11.06.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.12.2009
86
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)