Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās

1.pants. Starptautiskās operācijas un piedalīšanās tajās

(1) Par starptautiskām operācijām uzskatāmas:

1) starptautiskās miera uzturēšanas operācijas, kuru mērķis ir atjaunot un uzturēt starptautisko mieru un drošību, kā arī atturēt no agresijas vai citiem miera pārkāpumiem un kurās iesaistītajam personālam nav tiesību piedalīties karadarbībā, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams pašaizsardzības nolūkā;

2) starptautiskās miera nodrošināšanas operācijas, kuru mērķis ir atjaunot un uzturēt starptautisko mieru un drošību, kā arī atturēt no agresijas vai citiem miera pārkāpumiem un kurās iesaistītajam personālam ir tiesības piedalīties karadarbībā;

3) starptautiskās glābšanas operācijas, kuru mērķis ir likvidēt dabas katastrofu sekas, evakuēt civiliedzīvotājus no apdraudētām vietām vai veikt līdzīga rakstura darbības;

4) starptautiskās humānās operācijas, kuru mērķis ir sniegt palīdzību civiliedzīvotājiem, kas cietuši karadarbības vai citu ekstremālu apstākļu rezultātā;

5) starptautiskās militārās operācijas, kuru mērķis ir īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 51.pantā noteiktās neatņemamās Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstu tiesības uz kolektīvo pašaizsardzību.

(2) (Izslēgta ar 11.02.2021. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.01.1996., 31.01.2002., 05.06.2014. un 11.02.2021. likumu, kas stājas spēkā 09.03.2021.)

2.pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta pilnvaras

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības vai karavīri (turpmāk — Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents) piedalās starptautiskajās operācijās, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus, saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Latvijas Republikas likumiem, kā arī ar Saeimas, Ministru kabineta vai — likumā īpaši paredzētajā gadījumā — aizsardzības ministra lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta piedalīšanos starptautiskajās operācijās.

(11.02.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.03.2021.)

3.pants. Kopēju militāro vienību izveidošana

Latvijas Republika var izveidot kopējas militārās vienības ar Ziemeļatlantijas līguma organizāciju un Eiropas Savienību, kā arī ar atsevišķām valstīm.

(19.05.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.06.2011.)

3.1 pants. Ātrās reaģēšanas spēki un piedalīšanās tajos

(1) Par ātrās reaģēšanas spēkiem uzskatāmas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības izveidotās kopējās militārās ātrās reaģēšanas vienības, kuras var iesaistīt starptautiskajās operācijās. Ātrās reaģēšanas spēki sastāv no jūras, gaisa un sauszemes spēku vienībām ar augstu, vidēju un zemu gatavības pakāpi.

(2) Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents piedalās ātrās reaģēšanas spēkos saskaņā ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības dokumentiem, Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Latvijas Republikas likumiem.

(18.12.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 26.06.2014.)

4.pants. Militārpersonu skaits līdzdalībai starptautiskajās operācijās

(Izslēgts ar 08.03.2001. likumu, kas stājas spēkā 04.04.2001.)

5.pants. Lēmuma pieņemšana par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta piedalīšanos starptautiskajās operācijās

(1) Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents saskaņā ar Saeimas lēmumu var nodot tās starptautiskās organizācijas vai valsts pārziņā, kura vada starptautisko operāciju — starptautisko operāciju veikšanai uz laiku un ar noteikumiem, ko nosaka Saeimas lēmums.

(2) Lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingentu piedalīšanos starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās pieņem Ministru kabinets. Pēc ārvalstu pieprasījuma par neatliekamās palīdzības nepieciešamību aizsardzības ministrs var pieņemt lēmumu par atsevišķa īpaši sagatavota Nacionālo bruņoto spēku kontingenta piedalīšanos starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības dalībvalstīs.

(3) Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingentu jebkurā laikā var atsaukt ar Saeimas vai Ministru kabineta lēmumu.

(4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Nacionālie bruņotie spēki tiek iesaistīti starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās pēc ārvalstu pieprasījuma par neatliekamās palīdzības nepieciešamību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.01.1996., 31.01.2002., 06.12.2007., 05.06.2014. un 11.02.2021. likumu, kas stājas spēkā 09.03.2021.)

5.1 pants. Lēmuma pieņemšana par tā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta piedalīšanos starptautiskajās operācijās, kurš nosūtīts dienestam Ziemeļatlantijas līguma organizācijas štābos, Eiropas Savienības militārajos štābos un šo organizāciju dalībvalstu daudznacionālajos štābos

(1) Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingentu, kurš ir nosūtīts dienestam Ziemeļatlantijas līguma organizācijas štābos, Eiropas Savienības militārajos štābos un šo organizāciju dalībvalstu daudznacionālajos štābos, var nosūtīt dalībai starptautiskajās operācijās, pamatojoties uz šo organizāciju lēmumu un saskaņā ar šā likuma 5.pantā noteikto kārtību.

(2) Par to Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru, kuri ir nosūtīti dienestam Ziemeļatlantijas līguma organizācijas štābos, Eiropas Savienības militārajos štābos un šo organizāciju dalībvalstu daudznacionālajos štābos, piedalīšanos starptautiskajā operācijā uzskata dienesta pienākumu pildīšanu, atrodoties starptautiskās operācijas rajonā.

(06.12.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 26.06.2014.)

6.pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta veidošana līdzdalībai starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos, šā kontingenta finansēšana un sagatavošana

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā veidojams, finansējams un sagatavojams Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos.

(18.12.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 26.06.2014.)

7.pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējas militārās mācības Latvijas Republikas teritorijā

(1) Saskaņā ar šā likuma 2. panta noteikumiem un pamatojoties uz kopēju militāro vienību izveidošanas dokumentiem vai atsevišķiem līgumiem, kuri apstiprināti Saeimā, Latvijas Republikas teritorijā var rīkot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējas militārās mācības.

(2) (Izslēgta ar 08.03.2001. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.03.2001. un 19.05.2011. likumu, kas stājas spēkā 21.06.2011.)

8.pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanās kopējās militārajās mācībās ārzemēs

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības var nosūtīt uz kopējām militārajām mācībām, ko ārzemēs rīko šā likuma 3. pantā minētās organizācijas un valstis.

9.pants. Lēmuma par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā un ārzemēs pieņemšana

(1) Lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos kopējās militārajās mācībās Latvijas Republikas teritorijā, ja mācībās piedalās vairāk par 500 ārvalstu militārpersonām, ievērojot šā likuma 7.panta noteikumus, pieņem Ministru kabinets.

(2) Lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā, ja mācībās piedalās ne vairāk par 500 ārvalstu militārpersonām, pieņem aizsardzības ministrs pēc saskaņošanas ar Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju.

(3) Lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku kopējām militārajām mācībām ārvalstīs, kuras nav Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības dalībvalstis, pieņem Ministru kabinets.

(4) Lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku kopējām militārajām mācībām Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības valstīs pieņem aizsardzības ministrs pēc saskaņošanas ar Ārlietu ministriju.

(19.05.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.06.2011.)

10.pants. Sociālās garantijas tā kontingenta personālsastāvam, kas piedalās starptautiskajās operācijās

Sociālās garantijas tā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta personālsastāvam, kas piedalās starptautiskajās operācijās, tiek nodrošinātas atbilstoši Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Latvijas Republikas likumiem.

(06.12.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 26.06.2014.)

10.1 pants. Sociālās garantijas civilpersonām sakarā ar komandējumiem uz starptautisko operāciju rajoniem

(Izslēgts no 01.08.2011. ar 19.05.2011. likumu, kas stājas spēkā 21.06.2011. Sk. pārejas noteikumu 3.punktu)

11.pants. Individuālā un kolektīvā pašaizsardzība

Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūti un šā likuma noteikumi neierobežo Latvijas Republikas tiesības izmantot likumā minētās Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības individuālās un kolektīvās pašaizsardzības mērķiem.

Pārejas noteikumi

1. Noteikt, ka līdz brīdim, kad stājas spēkā grozījumi likumā "Par valsts aizsardzību", kas paredz Ministru kabineta tiesības lemt par Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās, lēmumu par to pieņem Saeima.

2. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.februārim izdod šā likuma 6.panta jaunajā redakcijā paredzētos noteikumus, lai noteiktu kārtību, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās vai ātrās reaģēšanas spēkos. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumi Nr.96 “Kārtība, kādā veidojamas, sagatavojamas un finansējamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(18.12.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.01.2009.)

3. Grozījums šajā likumā par 10.1 panta izslēgšanu stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā attiecībā uz sociālajām garantijām civilpersonām sakarā ar komandējumiem uz starptautisko operāciju rajoniem.

(19.05.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.06.2011.)

4. Līdz dienai, kad par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā Starptautisko drošības atbalsta spēku sastāvā lemj 11.Saeima, bet ne ilgāk kā līdz 2012.gada 1.janvārim Ministru kabinets ir tiesīgs lemt par šo jautājumu Apvienoto Nāciju Organizācijas apstiprinātā mandāta ietvaros.

(22.09.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.2011.)

5. Ministru kabinets līdz 2014.gada 1.septembrim izdod šā likuma 6.pantā minētos noteikumus par kārtību, kādā veidojams, finansējams un sagatavojams Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumi Nr.166 "Kārtība, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos" un Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumi Nr.1440 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(05.06.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.06.2014.)

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 16.februārī.
Valsts prezidents G. Ulmanis
Rīgā 1995.gada 25.februārī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.02.1995.Stājas spēkā: 11.03.1995.Tēma: Valsts drošība un aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 30, 25.02.1995.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 7, 13.04.1995.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
34028
{"selected":{"value":"09.03.2021","content":"<font class='s-1'>09.03.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.03.2021","iso_value":"2021\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.06.2014","iso_value":"2014\/06\/26","content":"<font class='s-1'>26.06.2014.-08.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2011","iso_value":"2011\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2011.-25.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2011","iso_value":"2011\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2011.-30.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.06.2011","iso_value":"2011\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2011.-31.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.2009","iso_value":"2009\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2009.-20.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.01.2008","iso_value":"2008\/01\/05","content":"<font class='s-1'>05.01.2008.-20.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.01.2008","iso_value":"2008\/01\/04","content":"<font class='s-1'>04.01.2008.-04.01.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2002","iso_value":"2002\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2002.-03.01.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.04.2001","iso_value":"2001\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2001.-08.02.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.1996","iso_value":"1996\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.1996.-03.04.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.1995","iso_value":"1995\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.1995.-14.02.1996.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.03.2021
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"