Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 583

Rīgā 2022. gada 20. septembrī (prot. Nr. 48 16. §)
Saglabājamo datu apstrādes kārtība
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 99. panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, Konkurences padome, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – institūcijas), prokuratūra un tiesa pieprasa saglabājamos datus, kā arī saglabājamo datu nodošanas kārtību.

2. Saglabājamos datus ir tiesīgs pieprasīt institūcijas vadītājs vai vadītāja pilnvarotas amatpersonas. Par vadītāja pilnvarotajām amatpersonām paziņo elektronisko sakaru komersantam, nosūtot nepieciešamo kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, amats, adrese, tālrunis, elektroniskais pasts).

3. Elektronisko sakaru komersants norīko personas, kas nodrošina saglabājamo datu nodošanu institūcijām, prokuratūrai un tiesai pēc to pieprasījuma. Par minētajām personām paziņo institūcijām, prokuratūrai un tiesai, nosūtot nepieciešamo kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, amats, adrese, tālrunis, elektroniskais pasts).

4. Elektronisko sakaru komersants nodrošina:

4.1. saglabājamo datu nodošanu pieprasījumā norādītajā apjomā un veidā;

4.2. pieprasījumu reģistrēšanu, identificējot darbiniekus, kuri veic pieprasījumā minēto saglabājamo datu sagatavošanu izsniegšanai;

4.3. izsniegto saglabājamo datu (atbilžu uz pieprasījumiem) reģistrēšanu, norādot darbinieku, kurš izsniedzis attiecīgos datus;

5. Nepieciešamos saglabājamos datus pieprasa pilnvarotā amatpersona, prokuratūra vai tiesa, nosūtot elektronisko sakaru komersantam pieprasījumu. Pieprasījumā norāda saglabājamo datu pieprasīšanas tiesisko pamatojumu, apjomu, veidu un atbildes sniegšanas termiņu (1.2. un 3. pielikums).

6. Ja saglabājamos datus pieprasa Konkurences padome vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, pieprasījumam pievieno tiesneša lēmumu.

7. Ja saglabājamos datus ar datu subjekta piekrišanu pieprasa Konkurences padome, tā pieprasījumam pievieno datu subjekta rakstveida piekrišanu.

8. Pieprasījumu var nosūtīt arī elektroniski, ja ar elektronisko sakaru komersantu ir noslēgts šo noteikumu 9. punktā minētais līgums.

9. Institūcijas, prokuratūra un tiesa ar elektronisko sakaru komersantu var noslēgt līgumu par saglabājamo datu apmaiņu elektroniski. Līgumā paredz prasības informācijas šifrēšanai un personu identifikācijai, nosacījumus saglabājamo datu drošībai un informācijas sniegšanai neatliekamos gadījumos, kā arī pušu saistības.

10. Par katru subjektu vai objektu sagatavo atsevišķu pieprasījumu.

11. Elektronisko sakaru komersants pēc pieprasījuma saņemšanas nodrošina saglabājamo datu nodošanu šādā termiņā:

11.1. 30 dienu laikā, ja pieprasīti dati, kuru saglabāšana notikusi pirms vairāk nekā sešiem mēnešiem;

11.2. 10 dienu laikā, ja pieprasīti dati, kuru saglabāšana notikusi pēdējo sešu mēnešu laikā;

11.3. neatliekamos gadījumos, ja saglabājamo datu nodošana šo noteikumu 11.1. vai 11.2. apakšpunktā minētajā termiņā var kavēt noziedzīga nodarījuma novēršanu vai atklāšanu, cilvēka dzīvības glābšanu vai valsts un sabiedriskās drošības aizsardzību (turpmāk – neatliekams gadījums), – triju stundu laikā, ja pieprasīti dati, kuru saglabāšana notikusi pēdējās diennakts laikā;

11.4. neatliekamos gadījumos, ja pieprasīti šo noteikumu 1. pielikuma  3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktā, 2. pielikuma  3.1., 3.9., 3.10. un 3.14. apakšpunktā vai 3. pielikuma  3.1. un 3.3. apakšpunktā minētie dati, – stundas laikā.

12. Ja ierobežotu tehnisku iespēju dēļ nav iespējams nodrošināt saglabājamo datu nodošanu šo noteikumu 11. punktā minētajā termiņā, elektronisko sakaru komersants par to informē attiecīgās institūcijas atbildīgo amatpersonu, prokuratūru vai tiesu un pieprasītos saglabājamos datus sniedz nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 20. septembra
noteikumiem Nr. 583
Pieprasījums elektronisko sakaru komersantam, kurš sniedz publiskā fiksētā telefonu tīkla pakalpojumus, izsniegt saglabājamos datus

(elektronisko sakaru komersanta nosaukums)

 

(adrese)

 
1. Institūcijas nosaukums 
adrese pasta indekss 

reģistrācijas datums ______.______._______________, laiks ______.______, Nr. ______

2. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 99. panta  pirmo un otro daļu un pamatojoties uz (attiecīgo pamatojuma veidu atzīmēt ar X)
Kriminālprocesa likuma 
Operatīvās darbības likuma 
Valsts drošības iestāžu likuma 
Konkurences likuma 9. panta piektās daļas 6. punktu
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.13 panta trešās daļas 8. punktu
un
   
 

(tiesas nosaukums)

 
tiesneša   

lēmumu Nr.

 *
 

(vārds, uzvārds)

 

(datums)

   
vai
datu subjekta piekrišanu*,
lūdzam sniegt saglabājamos datus par 
 

(subjekts vai objekts)

par laikposmu no plkst. līdz plkst. 
 

(diena, mēnesis, gads)

   

(diena, mēnesis, gads)

  
        
3. Pieprasām saglabājamos datus šādā apjomā (nepieciešamo datu kategoriju atzīmēt ar X):

Datu kategorija

3.1. reģistrētais galalietotājs – izsaukuma iniciators: fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un galiekārtas instalācijas (atrašanās vietas) adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un galiekārtas instalācijas (atrašanās vietas) adrese  
3.2. izsaucēja pieslēguma numurs  
3.3. izsauktā pieslēguma numura reģistrētais galalietotājs: fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un galiekārtas instalācijas (atrašanās vietas) adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un galiekārtas instalācijas (atrašanās vietas) adrese  
3.4. izsauktā pieslēguma numurs  
3.5. pieslēguma numurs, uz kuru izsaukumu maršrutē pāradresācijas gadījumā  
3.6. reģistrētais galalietotājs, kuram izsaukumu maršrutē pāradresācijas gadījumā: fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un instalācijas (atrašanās vietas) adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un galiekārtas instalācijas (atrašanās vietas) adrese  
3.7. savienojuma sākuma un beigu datums un laiks  
3.8. sniegtā elektronisko sakaru pakalpojuma veids  
3.9. paskaidrojoša informācija
  
  
  
4. Atbildes sniegšanas termiņš:
4.1. 30 dienu laikā 
4.2. 10 dienu laikā 
4.3. triju stundu laikā 
4.4. stundas laikā 
5. Atbildes sniegšanas veids:
5.1. papīra formā 
5.2. elektroniski 
 
Iestādes pilnvarotā persona
     

(amats)

 

(paraksts)**

 

(vārds, uzvārds)

     
Tālrunis , e-pasts  

Piezīmes.

1. * Lieko svītrot.

2. ** Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 20. septembra
noteikumiem Nr. 583
Pieprasījums elektronisko sakaru komersantam, kurš sniedz publiskā mobilā telefonu tīkla pakalpojumus, izsniegt saglabājamos datus
 

(elektronisko sakaru komersanta nosaukums)

 

(adrese)

 
1. Institūcijas nosaukums 
adrese pasta indekss 
reģistrācijas datums _____._____.______________, laiks ______.______, Nr. _________

2. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 99. panta pirmo un otro daļu un pamatojoties uz (attiecīgo pamatojuma veidu atzīmēt ar X)

Kriminālprocesa likuma 
Operatīvās darbības likuma 
Valsts drošības iestāžu likuma 
Konkurences likuma 9. panta piektās daļas 6. punktu
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.13 panta trešās daļas 8. punktu
un
 

(tiesas nosaukums)

 
tiesneša   

lēmumu Nr.

 *
 

(vārds, uzvārds)

 

(datums)

   
       
vai
datu subjekta piekrišanu*,
   
lūdzam sniegt saglabājamos datus par 
 

(subjekts vai objekts)

  
par laikposmu no plkst. līdz plkst. 
 

(diena, mēnesis, gads)

   

(diena, mēnesis, gads)

  

3. Pieprasām saglabājamos datus šādā apjomā (nepieciešamo datu kategoriju atzīmēt ar X):

Datu kategorija

3.1. reģistrētais galalietotājs – izsaukuma iniciators: fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese  
3.2. izsaucēja pieslēguma numurs  
3.3. izsauktā pieslēguma numurs  
3.4. pieslēguma numurs, uz kuru izsaukumu maršrutē pāradresācijas gadījumā  
3.5. izsauktā pieslēguma numura reģistrētais galalietotājs: fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese  
3.6. reģistrētais galalietotājs, kuram izsaukumu maršrutē pāradresācijas gadījumā: fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs un adrese  
3.7. savienojuma sākuma un beigu datums un laiks  
3.8. sniegtā elektronisko sakaru pakalpojuma veids  
3.9. izsaucēja pieslēguma numura starptautiskais mobilā galalietotāja identitātes identifikators (IMSI)  
3.10. izsaucēja pieslēguma numura starptautiskais mobilās galiekārtas identitātes numurs (IMEI)  
3.11. izsauktā pieslēguma numura starptautiskais mobilā galalietotāja identitātes identifikators (IMSI)  
3.12. izsauktā pieslēguma numura galalietotāja starptautiskais mobilās galiekārtas identitātes numurs (IMEI)  
3.13. izsaucēja pieslēguma numura galalietotāja identitātes moduļa identifikators (SIM)  
3.14. attiecībā uz priekšapmaksas pakalpojuma galalietotāju, kas nav reģistrēts galalietotājs, – sākotnējais pakalpojuma aktivizācijas datums un laiks un aktivizācijas vietas identifikators (piemēram, šūnas ID)  
3.15. mobilo sakaru galiekārtas atrašanās vietas identifikators (piemēram, šūnas ID) savienojuma sākumā  
3.16. dati, kas ļauj identificēt mobilo sakaru tīkla katras šūnas ģeogrāfisko atrašanās vietu un ģeolokācijas koordinātas un adresi vai aptuveno adresi atbilstoši šūnas atrašanās identifikatoram (piemēram, šūnas ID) atrašanās vietas datu saglabāšanas perioda laikā  
3.17. paskaidrojoša informācija 
   
   
   
4. Atbildes sniegšanas termiņš:
4.1. 30 dienu laikā 
4.2. 10 dienu laikā 
4.3. triju stundu laikā 
4.4. stundas laikā 
5. Atbildes sniegšanas veids:
5.1. papīra formā 
5.2. elektroniski 
 
Iestādes pilnvarotā persona
     

(amats)

 

(paraksts)**

 

(vārds, uzvārds)

     
Tālrunis , e-pasts  

Piezīmes.

1. * Lieko svītrot.

2. ** Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 20. septembra
noteikumiem Nr. 583
Pieprasījums elektronisko sakaru komersantam, kurš sniedz interneta piekļuves pakalpojumus, izsniegt saglabājamos datus
 

(elektronisko sakaru komersanta nosaukums)

 

(adrese)

 
1. Institūcijas nosaukums 
adrese pasta indekss 
reģistrācijas datums _____._____.______________, laiks ______.______, Nr. _________

2. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 99. panta pirmo un otro daļu un pamatojoties uz (attiecīgo pamatojuma veidu atzīmēt ar X)

Kriminālprocesa likuma 
Operatīvās darbības likuma 
Valsts drošības iestāžu likuma 
Konkurences likuma 9. panta piektās daļas 6. punktu
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.13 panta trešās daļas 8. punktu
un
   
 

(tiesas nosaukums)

 
 
tiesneša   lēmumu Nr. *
 

(vārds, uzvārds)

 

(datums)

   
vai
datu subjekta piekrišanu*,
 
lūdzam sniegt saglabājamos datus par 
 

(subjekts vai objekts)

  
par laikposmu no plkst. līdz plkst. 
 

(diena, mēnesis, gads)

   

(diena, mēnesis, gads)

  

3. Pieprasām saglabājamos datus šādā apjomā (nepieciešamo datu kategoriju atzīmēt ar X):

Datu kategorija

3.1. reģistrēta galalietotāja identifikators (vārds, uzvārds, personas kods vai nosaukums un reģistrācijas numurs)  
3.2. publiskajā elektronisko sakaru tīklā ieejošam savienojumam piešķirtā (ārējā) interneta protokola (IP) adrese vai pieslēguma numurs  
3.3. galalietotājs, kuram savienojuma laikā piešķirta interneta protokola (IP) adrese vai pieslēguma numurs: fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese  
3.4. balss sakaru izsaukuma (izmantojot interneta protokolu (IP)) saņēmēja identifikators (vārds, uzvārds, personas kods vai nosaukums, reģistrācijas numurs) vai pieslēguma numurs, ja šādi dati tiek apstrādāti  
3.5. paredzētā izsaukuma saņēmēja – reģistrētā galalietotāja – vārds, uzvārds, personas kods vai nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese  
3.6. interneta piekļuves pakalpojuma savienojuma sākuma un beigu datums un laiks (atbilstoši attiecīgajai laika zonai) kopā ar IP dinamisko vai statisko adresi, kuru piešķīris interneta piekļuves pakalpojumu sniedzējs, ja šādi dati tiek apstrādāti  
3.7. elektroniskā pasta nosūtīšanas vai balss sakaru izsaukuma (izmantojot interneta protokolu (IP)) sākuma un beigu datums un laiks (atbilstoši attiecīgajai laika zonai), ja šādi dati tiek apstrādāti  
3.8. paskaidrojoša informācija 
   
   
   
4. Atbildes sniegšanas termiņš:
4.1. 30 dienu laikā 
4.2. 10 dienu laikā 
4.3. triju stundu laikā 
4.4. stundas laikā 
5. Atbildes sniegšanas veids:
5.1. papīra formā 
5.2. elektroniski 
 
Iestādes pilnvarotā persona
     

(amats)

 

(paraksts)**

 

(vārds, uzvārds)

     
Tālrunis 

e-pasts

 

Piezīmes.

1. * Lieko svītrot.

2. ** Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saglabājamo datu apstrādes kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 583Pieņemts: 20.09.2022.Stājas spēkā: 24.09.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 185, 23.09.2022. OP numurs: 2022/185.7
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
335779
24.09.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)