Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 435

Rīgā 2022. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 36 42. §)
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
19.3 panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno un uzrauga Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virzienu "Valsts pārvaldes, t. sk. pašvaldību, digitālā transformācija" (turpmāk – reformu un investīciju virziens), tai skaitā:

1.1. reformu un investīciju virziena mērķus un mērķa grupu;

1.2. reformu un investīciju virzienam pieejamo finansējumu;

1.3. reformu un investīciju virziena īstenošanā iesaistīto institūciju kompetenci;

1.4. reformu un investīciju virziena ietvaros īstenojamo projektu (turpmāk – projekts) uzsākšanas, līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – projekta īstenošanas līgums) vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

2. Reformu un investīciju virziens ietver reformu 2.1.1.r. "Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija" (turpmāk – reforma 2.1.1.r.) un investīciju 2.1.1.1.i. "Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide" (turpmāk – investīcija 2.1.1.1.i.), nosakot, ka:

2.1. reformas 2.1.1.r. mērķis ir:

2.1.1. modernizēt valsts pārvaldes pakalpojumus, tos digitāli transformējot un fokusējoties uz nozīmīgām valsts pārvaldes funkcijām, procesiem un pakalpojumiem, kas vēl nav digitāli transformēti vai tiek attīstīti no jauna vai būtiski nostiprināti;

2.1.2. paredzēt valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmas konceptuālajā modelī noteiktās pakalpojumu kvalitatīvās un kvantitatīvās metrikas;

2.1.3. (svītrots ar MK 12.03.2024. noteikumiem Nr. 167);

2.2. investīcijas 2.1.1.1.i. mērķis ir pārveidot publiskās pārvaldes pakalpojumus un to sniegšanas procesus, lai efektīvi īstenotu ekonomikas digitālo transformāciju, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un pieejas, tai skaitā mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās risinājumus, kā arī ieviešot uz datiem balstītu prognozēšanas un lēmumu pieņemšanas pieeju pakalpojumu un procesu pārvaldībai un nodrošinot vienreizējas iesniegšanas principa pilnīgu īstenošanu;

2.3. reformu 2.1.1.r. īsteno līdz 2022. gada 30. jūnijam un tās ietvaros sasniedzamie atskaites punkti ir:

2.3.1. līdz 2022. gada 31. martam – vienotas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) attīstības pasākumu pārvaldības sistēmas izveide valsts pārvaldē;

2.3.2. līdz 2022. gada 30. jūnijam – normatīvā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai valsts pārvaldes procesu un pakalpojumu digitalizācijas jomā;

2.4. investīciju 2.1.1.1.i. īsteno līdz 2026. gada 31. augustam un tās ietvaros sasniedzamie mērķi ir:

2.4.1. līdz 2023. gada 30. septembrim – izstrādāto un saskaņoto IKT risinājumu attīstības aktivitāšu apraksti – 11;

2.4.2. līdz 2026. gada 31. augustam – IKT risinājumu nodrošināšana modernizētām valsts pārvaldes funkcijām (t. sk. sistēmām) – 11.

(Grozīts ar MK 12.03.2024. noteikumiem Nr. 167)

3. Reformu un investīciju virziens ietver reformu 2.1.2.r. "Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana" (turpmāk – reforma 2.1.2.r.), investīciju 2.1.2.1.i. "Centralizētās platformas un sistēmas" (turpmāk – investīcija 2.1.2.1.i.) un investīciju 2.1.2.2.i. "Latvijas nacionālais federētais mākonis" (turpmāk – investīcija 2.1.2.2.i.), nosakot, ka:

3.1. reformas 2.1.2.r mērķis ir:

3.1.1. transformēt IKT nodrošināšanas pieeju valsts pārvaldē, centralizējot kompetences centros vienveidīgu vairāku iestāžu atbalstam nepieciešamo IKT koplietošanas pakalpojumu sniegšanu;

3.1.2. attīstīt valsts pārvaldes centralizētās platformas, informācijas sistēmas un koplietošanas pakalpojumus un konsolidēt skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumus, automatizējot un efektivizējot piegādes procesus, lai veicinātu pārrobežu piekļuvi valsts pārvaldes pakalpojumiem, kā arī konsolidēt valsts pārvaldes skaitļošanas un datu glabāšanas infrastruktūras pakalpojumus;

3.2. investīcijas 2.1.2.1.i. mērķis ir:

3.2.1. panākt, lai pārvalde darbojas kā vienota organizācija, kas ietver tādu standartizētu atbalsta funkciju ieviešanu kā grāmatvedības uzskaite, personāla administrēšana, resursu uzskaites un vadības nodrošināšana;

3.2.2. izveidot un būtiski papildināt četras publisko pakalpojumu sniegšanas platformas, piecas nozaru un atbalsta funkciju platformas, sešas koplietošanas platformas, kā arī pašvaldībām paredzētās sistēmas;

3.3. investīcijas 2.1.2.2.i. (tās ietvaros īstenotie projekti ir stratēģiski svarīgi projekti) mērķis ir:

3.3.1. nodrošināt koplietošanas skaitļošanas un datu pārvaldības infrastruktūru un pakalpojumus publiskajai pārvaldei, kā arī attīstīt IKT infrastruktūras kompetences centrus valsts pārvaldes datu glabāšanai un skaitļošanai;

3.3.2. nodrošināt publiskā sektora datu glabāšanas un skaitļošanas spēju attīstību četru savstarpēji koordinētu projektu (Latvijas valsts radio un televīzijas centra, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra un Zemkopības ministrijas) ietvaros;

3.3.3. nodrošināt, lai investīcijas īstenošanas rezultātā vismaz 10 valsts pārvaldes platformas un informācijas sistēmas tiek darbinātas, izmantojot koplietošanas mākoņdatošanas pakalpojumus;

3.4. reformu 2.1.2.r. īsteno līdz 2022. gada 30. jūnijam un tās ietvaros sasniedzamais atskaites punkts ir tiesiskā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai valsts pārvaldes centrālo sistēmu un platformu attīstības un skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumu konsolidācijas jomā;

3.5. investīciju 2.1.2.1.i. īsteno līdz 2026. gada 31. augustam un tās ietvaros sasniedzamie mērķi ir:

3.5.1. līdz 2023. gada 31. martam – saskaņoto plānu apstiprināšana centralizēto funkciju vai pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai – 15;

3.5.2. līdz 2023. gada 30. septembrim – centralizēto IKT risinājumu izstrāde saskaņoto aprakstu pieņemšanai – 15;

3.5.3. līdz 2026. gada 31. augustam – izveidoto un ekspluatācijā esošo centralizēto IKT platformu un sistēmu skaits – 15;

3.6. investīciju 2.1.2.2.i. īsteno līdz 2026. gada 31. augustam un tās ietvaros sasniedzamie mērķi ir:

3.6.1. līdz 2024. gada 31. decembrim – platformu vai sistēmu skaits, ko pārvalda koplietošanas pakalpojumu sniedzēji, izmantojot koplietošanas mākoņdatošanas pakalpojumus, – 4;

3.6.2. līdz 2026. gada 31. augustam – platformu vai sistēmu skaits, ko pārvalda koplietošanas pakalpojumu sniedzēji, izmantojot koplietošanas mākoņdatošanas pakalpojumus, – 10.

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

4. Reformu un investīciju virziens ietver reformu 2.1.3.r. "Tautsaimniecības datu un digitālo pakalpojumu ekonomikas attīstība" (turpmāk – reforma 2.1.3.r.) un investīciju 2.1.3.1.i. "Datu pieejamība, koplietošana un analītika" (turpmāk – investīcija 2.1.3.1.i.), nosakot, ka:

4.1. reformas 2.1.3.r. mērķis ir:

4.1.1. nodrošināt valsts un privātā sektora datu un pakalpojumu pieejamību un koplietošanu, izveidojot pamatu datu un platformu ekonomikas attīstībai un savietojamībai ar Eiropas datu telpām un nodrošinot datu kopīgošanu ES ietvaros;

4.1.2. attīstīt dažādu publiskā sektora nozaru spēju pārvaldīt, koplietot un publicēt atkārtotai izmantošanai tās rīcībā esošās datu kopas.

4.2. investīcijas 2.1.3.1.i. mērķis ir:

4.2.1. veicināt datu koplietošanu ar publisko sektoru un starp publisko un privāto sektoru, principa "tikai vienreiz" ieviešanu un datu koplietošanu valsts un Eiropas mērogā;

4.2.2. izveidot augstas pieejamības datu ielādes un atgūšanas un datu objektu pārvaldības risinājumu;

4.2.3. nodrošināt kontrolētu piekļuvi fizisko un juridisko personu, kā arī labklājības, izglītības, ostu loģistikas un veterināro zāļu datiem;

4.2.4. pilnveidot ārstniecības procesā radīto datu pārvaldību, tostarp medicīnas procesa organizāciju un pētniecībai nepieciešamo datu pārvaldību, nodrošinot atbalstu atvērtās zinātnes ieviešanai praksē, kā arī izveidojot risinājumus zinātnes datu koplietošanai un dalībai ES atvērtajā zinātnes mākonī;

4.2.5. nodrošināt vides nozares datu pieejamību un koplietošanu, paredzot zemkopības nozares ģeotelpisko datu pārvaldības risinājumu pilnveidi gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai, lai pārietu uz zaļo ekonomiku;

4.3. reformu 2.1.3.r. īsteno līdz 2023. gada 31. decembrim un tās ietvaros sasniedzamie atskaites punkti ir:

4.3.1. līdz 2022. gada 30. jūnijam – normatīvais regulējums atbalsta saņemšanai ekonomikas datu pārvaldības pārveides jomā;

4.3.2. līdz 2023. gada 31. decembrim – datu aprites nacionālās platformas darbības tiesiskais regulējums;

4.4. investīciju 2.1.3.1.i. īsteno līdz 2026. gada 31. augustam un tās ietvaros sasniedzamais mērķis – ģeoportālā vai atvērto datu portālā iekļautās nozares, par kurām attiecīgās datu kopas ir pieejamas centralizētajās datu pārvaldības un izplatīšanas platformās, t. sk. kontrolētajās izplatīšanas platformās, – 10.  

(Grozīts ar MK 12.03.2024. noteikumiem Nr. 167)

5. Reformu un investīciju virziena investīciju kopēji sasniedzamie mērķi, to apraksti, minimālās un indikatīvi plānotās vērtības, sasniegšanas termiņi un sasniegšanas apliecinājumi ir noteikti šo noteikumu 1. pielikumā.

6. Reformu un investīciju virziena atbalsts tiks sniegts granta veidā un tam pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums ir 128 862 000 euro:

6.1. investīcijai 2.1.1.1.i. pieejamais finansējums ir 13 677 280 euro;

6.2. investīcijai 2.1.2.1.i. pieejamais finansējums ir 68 707 920 euro;

6.3. investīcijai 2.1.2.2.i. pieejamais finansējums ir 12 490 800 euro;

6.4. investīcijai 2.1.3.1.i. pieejamais finansējums ir 33 986 000 euro.

(Grozīts ar MK 12.03.2024. noteikumiem Nr. 167)

7. Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – nodoklis) izmaksas nav attiecināmas finansēšanai no Atveseļošanas fonda finansējuma, bet šādas izmaksas ir iekļaujamas Atveseļošanas fonda projekta ietvaros un tiks finansētas atbilstoši šo noteikumu 34. un 35. punktā minētajiem nosacījumiem.

8. Reformu un investīciju virzienam ir šāda sasaiste ar atklātas stratēģiskās autonomijas un drošības jautājumiem:

8.1. pētniecības datu repozitoriju izveidē tiks ievēroti un iestrādāti datu pārvaldības nosacījumi;

8.2. dalība Eiropas Atvērtās zinātnes mākonī sekmēs Eiropas stratēģisko autonomiju pētniecības datu pārvaldības jomā;

8.3. Latvijas nacionālās federētās mākoņdatošanas infrastruktūras izveide ar perspektīvu to integrēt Eiropas mākoņdatošanas infrastruktūrā sekmēs Eiropas stratēģisko autonomiju mākoņdatošanas jomā.

9. Reformu un investīciju virziena mērķa grupa ir privātais sektors, valsts pārvalde, valstspilsētu un novadu pašvaldības un biedrības.

10. Reformu un investīciju virziens tiek ieviests visā Latvijas teritorijā.

II. Reformu un investīciju virziena īstenošanā un uzraudzībā iesaistīto institūciju pienākumi un atbildība

11. Reformu un investīciju virziena finansējuma saņēmēji ir:

11.1. tiešās pārvaldes iestādes;

11.2. Prokuratūra;

11.3. Rīgas brīvostas pārvalde;

11.4. valstspilsētu un novadu pašvaldības, kurām ir kapacitāte koplietošanas risinājumu nodrošināšanā pašvaldībām;

11.5. publiskas personas kapitālsabiedrības, kuras pilda pārvaldes uzdevumu, un atvasinātas publiskas personas, kas darbojas zinātniskās izpētes un augstākās izglītības jomā;

11.6. biedrība, kura pilda pārvaldes uzdevumu izveidot un uzturēt augstākās izglītības un pētniecības digitālos pakalpojumus;

11.7. (svītrots ar MK 12.03.2024. noteikumiem Nr. 167).

(Grozīts ar MK 12.03.2024. noteikumiem Nr. 167)

12. Nozares ministrija un Valsts kanceleja (turpmāk – nozares ministrija), plānojot šo noteikumu 4. pielikumā minēto attiecīgi tai atbildībā nodoto investīciju  mērķu sasniegšanu, projektus īsteno patstāvīgi vai nodod to īstenošanu citam šo noteikumu 11. punktā minētajam finansējuma saņēmējam, kas nodrošina šo noteikumu 13. punktā minētās darbības.

13. Papildus normatīvajos aktos par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanu un uzraudzību noteiktajiem nosacījumiem finansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanu atbilstoši projekta īstenošanas noteikumiem un termiņiem, tai skaitā:

13.1. plāno projekta īstenošanu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumā minēto investīciju mērķu sasniegšanu atbilstoši atvēlētajam finansējumam, sagatavo un iesniedz nozares ministrijai vai šo noteikumu 17. punktā minētajai institūcijai Ministru kabineta rīkojuma projektu par projekta īstenošanu (turpmāk – rīkojuma projekts), iekļaujot par projektiem vismaz šādu informāciju:

13.1.1. ziņas par finansējuma saņēmēju, kas īsteno projekta darbības;

13.1.2. projekta pasi (šo noteikumu 2. pielikums);

13.1.3. centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plānu (šo noteikumu 3. pielikums), ja finansējuma saņēmējs projekta ietvaros plāno attīstīt centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumus;

13.1.4. investīcijas 2.1.2.1.i. nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija" īstenojamiem projektiem, iesniedz:

13.1.4.1. Latvijas Pašvaldību savienības saskaņojumu par projekta iekļaušanu pašvaldību koplietošanas platformu programmā;

13.1.4.2. piecu valstspilsētu un novadu pašvaldību apliecinājumus par rīkojuma projekta satura saskaņošanu un projekta īstenošanas laikā izstrādāto un ieviesto koplietošanas risinājumu un koplietošanas pakalpojumu izmantošanu pēc projekta noslēguma saskaņā ar šo noteikumu 13.18. apakšpunktu;

13.2. triju mēnešu laikā pēc tam, kad saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizācijas uzaicinājums par projekta iesnieguma iesniegšanu, ievada Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – vadības informācijas sistēma) šādus projekta iesnieguma datus:

13.2.1. šo noteikumu 2. pielikumā norādīto informāciju par īstenojamo projektu;

13.2.2. informāciju par projekta posmu kalendāra plānu, kurā iekļautajiem posmiem ir noteikti konkrēti rezultāti un šo posmu īstenošanas termiņš nepārsniedz vienu gadu;

13.2.3. informāciju par projekta finansējuma sadalījumu pa projekta darbībām un izmaksu veidiem, kas sasaistīts ar šo noteikumu 13.2.2. apakšpunktā minēto projekta posmu kalendāra plānu, norādot plānotās izmaksas pa projekta īstenošanas posmiem;

13.2.4. informāciju par projekta īstenošanas sadarbības partneriem un to plānotajām projekta īstenošanas darbībām un izmaksām, kā arī tiem plānoto avansa maksājuma apmēru;

13.3. īsteno projektu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumā minēto investīciju mērķu sasniegšanu atbilstoši atvēlētajam finansējumam, projekta īstenošanas laikā iesniedz un aktualizē vadības informācijas sistēmā šādu informāciju par projektu:

13.3.1. iepirkumu plānu, tai skaitā informāciju par jau noslēgtiem iepirkumu līgumiem un citiem ar projekta īstenošanu saistītiem līgumiem un plānoto maksājumu pieprasījumu grafiku saskaņā ar projekta īstenošanas līgumu, aktualizējot to vadības informācijas sistēmā nekavējoties pēc izmaiņu identificēšanas;

13.3.2. dokumentus, kas apliecina projekta atskaites punktu un mērķu sasniegšanu, kā arī īsu sasniegtā rādītāja aprakstu, kas pierāda atbilstību reformu un investīciju virzienā ietvertā mērķa un ieguldījuma aprakstam;

13.3.3. līdz kārtējā gada 10. janvārim un 10. jūlijam ievada vadības informācijas sistēmā informāciju Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas gaitas pusgada ziņojuma un maksājuma pieprasījuma sagatavošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – regula Nr. 2021/241) 27. pantu;

13.4. ja vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte informācijas ievadei nav pieejama, šo noteikumu 13.2. un 13.3. apakšpunktā minēto informāciju iesniedz šo noteikumu 14. punktā minētajām institūcijām elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;

13.5. ja projektu ietvaros tiek attīstītas informācijas sistēmas un platformas, to veic, ievērojot noteikumus, kas nosaka valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtību un valsts informācijas sistēmām noteiktās vispārējās tehniskās prasības, un saskaņojot tos ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizāciju;

13.6. nodrošina preču piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju piesaisti atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, ievērojot atklātu, caurspīdīgu un vienlīdzīgu konkurenci nodrošinošu procedūru;

13.7. investīciju 2.1.1.1.i., 2.1.2.1.i. un 2.1.3.1.i. ietvaros nodrošina datu uzkrāšanu par minēto investīciju ietekmi uz kopējo reformu un investīciju virziena rādītāju "Jaunu un modernizētu publisko digitālo pakalpojumu, produktu un procesu lietotāji";

13.8. īsteno komunikācijas pasākumus, kā arī nodrošina publicitātes un vizuālās identitātes prasību izpildi atbilstoši regulas Nr. 2021/241 34. panta 2. punktam un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantam;

13.9. pilnveido vai izstrādā Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas nodrošināšanai nepieciešamo iekšējās kontroles sistēmu un nodrošina tās efektīvu darbību projekta īstenošanas laikā, tai skaitā nodrošinot vismaz šādas kontroles darbības:

13.9.1. interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas nepieļaušanu projekta ietvaros;

13.9.2. dubultfinansējuma nepieļaušanu projekta ietvaros un sasaistē ar pārrobežu un daudzvalstu projektiem, kur attiecināms;

13.9.3. komercdarbības atbalsta nepieļaušanu projekta ietvaros;

13.10. attīsta un savlaicīgi ievieš tiesisko regulējumu, ja tas ir nepieciešams projekta ietvaros attīstāmo risinājumu ieviešanai vai darbībai;

13.11. plāno un nodrošina resursus projekta īstenošanas rezultātu ilgtspējai;

13.12. pie katra projekta maksājuma pieprasījuma pievieno apliecinājumu, ka nodokļa izmaksas nav un netiks atgūtas no valsts budžeta priekšnodokļa veidā;

13.13. nodrošina atsevišķu projekta izmaksu, tai skaitā nodokļa izmaksu uzskaiti un nodalīšanu;

13.14. nodrošina nodokļu apmaksai piešķirto līdzekļu atlikuma atgriešanu gadījumā, ja sākotnēji plānotais nodokļa apjoms ir lielāks nekā faktiski nepieciešamais;

13.15. līdz 2026. gada 31. maijam iesniedz noslēguma maksājuma dokumentāciju saskaņā ar projekta īstenošanas līgumu;

13.16. atmaksā Atveseļošanas fonda īstenošanas ietvaros piešķirto finansējumu, ja tas nav ieguldīts atbilstoši projekta īstenošanas līgumā noteiktajiem nosacījumiem un termiņiem;

13.17. investīciju 2.1.2.1.i. un 2.1.2.2.i. ietvaros projekta īstenošanas laikā izveido priekšnoteikumus, lai  turpinātu, attīstītu un izvērstu centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma sniegšanu (tai skaitā atbilstoši pielāgo informācijas sistēmas un procesus, papildina un apmāca personālu) saskaņā ar Ministru kabinetā saskaņoto centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plānu (šo noteikumu 3. pielikums) un nodrošina šī plāna izpildi;

13.18. investīcijas 2.1.2.1.i. ietvaros šo noteikumu 11.4. apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji projekta īstenošanas laikā izveido visām valstspilsētu un novadu pašvaldībām pieejamus koplietošanas risinājumus un koplietošanas pakalpojumus, kurus, projektam noslēdzoties, izmantos vismaz 10 struktūrvienības, iestādes vai publiskas personas kapitālsabiedrības vismaz piecās valstspilsētu un novadu pašvaldībās;

13.19. investīciju 2.1.1.1.i. un 2.1.3.1.i. ietvaros nodrošina projekta rezultātu ilgtspēju, tai skaitā projekta ietvaros izveidoto un ieviesto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju  risinājumu darbību vismaz piecus gadus pēc projekta beigām;

13.20. nodrošina projekta rezultātu auditu vai revīziju, ko veic finansējuma saņēmējs, neatkarīgs revidents vai iekšējais auditors, lai pārliecinātos par projekta ietvaros veikto izmaksu pamatotību, atskaites punktu un mērķu sasniegšanu un atbilstību investīcijas īstenošanas nosacījumiem, tai skaitā ka nav konstatējamas pazīmes par pieļautu interešu konflikta, dubultfinansējumu, korupcijas un krāpšanas situāciju projektā, kā arī sasniegto rezultātu atbilstību projektā plānotajam;

13.21. nodrošina projektu īstenošanas dokumentu, tai skaitā apliecinājumu, kas pamato noteikto rādītāju sasniegšanu, glabāšanu piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas.

(Grozīts ar MK 12.03.2024. noteikumiem Nr. 167)

14. Reformu un investīciju virziena īstenošanas uzraudzību nodrošina šādas institūcijas:

14.1. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizācija;

14.2. nozaru ministrijas;

14.3. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – aģentūra).

15. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizācija  plāno, koordinē un uzrauga reformu un investīciju virziena mērķu sasniegšanu, tai skaitā:

15.1. saskaņo finansējuma saņēmēju sagatavotos rīkojumu projektus, novērtējot rīkojumu projektu un to pielikumu atbilstību šo noteikumu prasībām, tai skaitā plānoto ieguldījumu mērķu sasniegšanā;

15.2. veic reformu un investīciju virziena projektu ietvaros īstenojamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu attīstības aktivitāšu uzraudzību saskaņā ar noteikumiem, kas nosaka valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtību, ievērojot valsts informācijas sistēmām noteiktās vispārējās tehniskās prasības, kā arī atbilstoši kompetencei saskaņo projektu ietvaros attīstāmos koplietošanas pakalpojumus;

15.3. uzaicina finansējuma saņēmēju iesniegt projekta iesniegumu pēc rīkojuma projekta apstiprināšanas Ministru kabinetā;

15.4. mēneša laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas novērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu prasībām, rīkojumam par projektu īstenošanu un projekta ietvaros īstenojamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu attīstības aktivitāšu aprakstam, kā arī novērtē finansējuma saņēmēja atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 136. pantā noteiktajiem izslēgšanas kritērijiem;

15.5. paziņo finansējuma saņēmējam, nozares ministrijai (ja attiecināms) un aģentūrai (ja attiecināms), nosūtot informāciju elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, par projekta iesnieguma apstiprināšanu un projekta īstenošanas līguma slēgšanas procedūras uzsākšanu, ja izpildīti šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minētie nosacījumi;

15.6. organizē projekta īstenošanas līguma slēgšanas procedūru ar šo noteikumu 25. punktā minētajiem līgumslēdzējiem;

15.7. īsteno reformu un investīciju virziena atskaites punktu un mērķu sasniegšanas, kā arī projektu posmu plānu izpildes uzraudzību, piedaloties projektu uzraudzības un programmu padomju darbā;

15.8. veic tādu reformu un investīciju virziena ietvaros iekļauto projektu īstenošanas tiešu uzraudzību, kas saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu ir iekļauti ārpus savstarpēji saistītu projektu programmām (turpmāk – programmas), piesaistot Aizsardzības ministriju jautājumos, kas saistīti ar kiberdrošību;

15.9. izmanto tiesības piedalīties projektu un programmu koordinācijas un vadības darbā, tai skaitā iepazīties ar projekta ietvaros izmantoto vai izstrādāto projekta dokumentāciju;

15.10. piemēro korektīvās darbības šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam vai nozares ministrijai, ja tiek pārkāpti projekta īstenošanas līguma nosacījumi vai šo noteikumu prasības;

15.11. izmanto tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtā projekta īstenošanas līguma un vēršas Ministru kabinetā ar priekšlikumu grozīt rīkojumu par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

15.11.1. finansējuma saņēmējs nepilda projekta īstenošanas līgumu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt reformu un investīciju mērķa sasniegšanu;

15.11.2. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju;

15.12. līdz kārtējā gada 25. janvārim un 25. jūlijam ievada vadības informācijas sistēmā informāciju par reformu un investīciju virziena īstenošanas gaitu un tā ietvaros sasniegtajiem atskaites punktiem un mērķiem, maksājumu pieprasījumiem un izdevumiem, kā arī sasniegto rādītāju pamatojošiem dokumentiem, apkopojot finansējuma saņēmēju un nozaru ministriju sniegto informāciju;

15.13. īsteno komunikācijas pasākumus reformu un investīciju virziena ietvaros īstenojamiem stratēģiski svarīgiem projektiem.

16. Nozares ministrijas veic šādas darbības resora ietvaros īstenojamo reformu un investīciju virziena projektu uzraudzībā:

16.1. novērtē finansējuma saņēmēja sagatavoto rīkojuma projektu un tā pielikumus attiecībā uz šādu kritēriju izpildi:

16.1.1. projekta ieceres atbilstība nozares politikai un prioritātēm;

16.1.2. projekta ieceres īstenošanas lietderība, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja veikto izdevumu un ieguvumu analīzi;

16.1.3. resursu pieejamība projekta ieceres īstenošanai un projekta īstenošanas rezultātu uzturēšanai;

16.2. apliecina projekta lietderību un resursu pieejamību projekta īstenošanai, īstenošanas uzraudzībai, kā arī projekta rezultātu uzturēšanai, pievienojot finansējuma saņēmēja sagatavotajam rīkojuma projektam šo noteikumu 5. pielikumā minēto apliecinājumu, un iesniedz rīkojuma projektu Ministru kabinetā;

16.3. attiecībā uz šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju īstenojamiem projektiem veic šādas darbības:

16.3.1. slēdz projektu īstenošanas līgumus ar šo noteikumu 25. punktā minētajiem līgumslēdzējiem;

16.3.2. pieprasa projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu no budžeta programmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

16.3.3. īsteno projektu uzraudzības funkcijas atbilstoši projekta īstenošanas līgumam, tai skaitā veic projekta īstenošanas risku pārvaldību, līdzdarbojoties programmas padomes un projekta uzraudzības padomes sastāvā saskaņā ar šo noteikumu 21. punktu;

16.3.4. pilnveido vai izstrādā Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas nodrošināšanai nepieciešamo iekšējās kontroles sistēmu un nodrošina tās efektīvu darbību, tai skaitā atbilstoši kompetencei nodrošinot vismaz šādas kontroles darbības sadarbībā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizāciju:

16.3.4.1. interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršana;

16.3.4.2. dubultfinansējuma riska novēršana;

16.3.4.3. atskaites punktu un mērķu atbilstības un pamatojošās dokumentācijas pārbaude, tai skaitā datu ticamības pārbaude;

16.3.5. atbilstoši kompetencei piemēro korektīvās darbības finansējuma saņēmējam, ja tiek pārkāpti projekta īstenošanas līguma nosacījumi vai šo noteikumu prasības;

16.3.6. izmanto tiesības piedalīties projektu un programmu koordinācijas un vadības darbā, tai skaitā iepazīties ar projekta ietvaros izmantoto vai izstrādāto projekta dokumentāciju;

16.3.7. izmanto tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtā projekta īstenošanas līguma jebkurā no šādiem gadījumiem:

16.3.7.1. finansējuma saņēmējs nepilda projekta īstenošanas līgumu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt reformu un investīciju mērķa sasniegšanu;

16.3.7.2. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju;

16.3.8. veic projekta noslēguma dokumentācijas pārbaudi līdz 2026. gada 31. augustam;

16.4. iesniedz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizācijai informāciju pārvaldības deklarācijas sagatavošanai un apliecinājumu, nosūtot to elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot to vadības informācijas sistēmā;

16.5. īsteno komunikācijas pasākumus, tai skaitā arī par stratēģiski svarīgiem projektiem (ja attiecināms).

17. Projektiem, kuru finansējuma saņēmēji nav tiešās pārvaldes iestādes vai nozaru ministrijas pārraudzībā esošas valsts kapitālsabiedrības, nozaru ministriju atbildībā esošās funkcijas tiek izpildītas šādi:

17.1. Rīgas brīvostas pārvalde novērtē rīkojuma projekta saturu saskaņā ar šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un iesniedz apliecinājumu saskaņā ar šo noteikumu 16.2. apakšpunktu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rīkojuma projektu virza saskaņošanai Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" noteiktajā kārtībā;

17.2. valstspilsētu un novadu pašvaldība investīcijas 2.1.2.1.i. nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija" projektiem novērtē rīkojuma projekta saturu saskaņā ar šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai apliecinājumu saskaņā ar šo noteikumu 16.2. apakšpunktu, pievienojot:

17.2.1. Latvijas Pašvaldību savienības saskaņojumu par projekta iekļaušanu pašvaldību koplietošanas platformu programmā;

17.2.2. vismaz piecu valstspilsētu un novadu pašvaldību apliecinājumus par rīkojuma projekta satura saskaņošanu un projekta īstenošanas laikā izstrādāto un ieviesto koplietošanas risinājumu un koplietošanas pakalpojumu izmantošanu pēc projekta noslēguma saskaņā ar šo noteikumu 13.18. apakšpunktu.

17.3. Prokuratūra novērtē rīkojuma projekta saturu saskaņā ar šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un iesniedz apliecinājumu saskaņā ar šo noteikumu 16.2. apakšpunktu Tieslietu ministrijai. Tieslietu ministrija rīkojuma projektu virza saskaņošanai Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 12.03.2024. noteikumiem Nr. 167)

18. Aģentūra papildus normatīvajos aktos par Atveseļošanas fonda īstenošanu un uzraudzību noteiktajam veic šādas darbības:

18.1. attiecībā uz investīcijas 2.1.2.1.i. nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija" projektiem, kā arī uz 11.2., 11.3., 11.4., 11.5. un 11.6. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju projektiem veic šādas darbības:

18.1.1. ja tas noteikts projekta īstenošanas līgumā, – pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, piešķir avansa maksājumus ne vairāk kā 30 % apmērā, ko finansējuma saņēmējs apgūst sešu mēnešu laikā saimnieciskā gada ietvaros;

18.1.2. pēc maksājumu pieprasījumu saņemšanas pārbauda, vai tam pievienots apliecinājums, ka nav atgūts nodoklis no valsts budžeta priekšnodokļa veidā;

18.1.3. veic maksājumus finansējuma saņēmējam atbilstoši vadības informācijas sistēmā ievadītajai informācijai un projekta īstenošanas līgumā noteiktajiem un sekmīgi noslēgtajiem projekta posmiem, kā arī veic projekta noslēguma maksājumu;

18.1.4. veic projekta noslēguma dokumentācijas pārbaudi un noslēguma maksājumu līdz 2026. gada 31. augustam;

18.1.5. veic šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās darbības, ja šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju īstenotajos projektos sadarbības partneris ir valstspilsētu un novadu pašvaldība;

18.2. ir tiesīga vienpusēji atkāpties no projekta īstenošanas līguma jebkurā no šādiem gadījumiem:

18.2.1. finansējuma saņēmējs nepilda projekta īstenošanas līgumu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt reformu un investīciju mērķa sasniegšanu;

18.2.2. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju;

18.2.3. citos gadījumos, ko paredz projekta īstenošanas līgums.

(Grozīts ar MK 12.03.2024. noteikumiem Nr. 167)

19. Reformu un investīciju virziena mērķu efektīvas sasniegšanas un projektu īstenošanas savstarpējās koordinēšanas nolūkos projekti tiek iekļauti programmās, kuru pārvaldību nodrošina programmu padomes atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam.

20. Šo noteikumu 4. pielikumā minētā par programmas vadību atbildīgā institūcija izveido programmas padomi un pilnvaro darbam tajā arī šo  noteikumu 4. pielikumā minētos programmas padomes pārstāvjus vai veic izmaiņas jau esošu darba grupu vai  padomju  tiesību aktos, uzdodot tai arī programmas padomes funkcijas un, ja nepieciešams, papildina tās sastāvu.

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

21. Programmas padome nodrošina programmā iekļauto projektu īstenošanas savstarpējo koordināciju, tai skaitā veic šādas darbības:

21.1. izvērtē programmā ietverto projektu savstarpējo ietekmju riskus un gadījumā, ja tiek konstatēta programmā ietverto projektu savstarpējā ietekme, sniedz priekšlikumus finansējuma saņēmējiem par nepieciešamo rīcību, lai savstarpēji salāgotu projektu īstenošanas plānus un organizētu projektu norisi;

21.2. ierosina priekšlikumus par grozījumiem Atveseļošanas fonda attīstības plānošanas dokumentos;

21.3. ierosina priekšlikumus nozares ministrijai sadarbībā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizāciju veikt šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju īstenoto projektu dokumentācijas un darbību izlases pārbaudes, lai gūtu pārliecību, ka:

21.3.1. reformu un investīciju virziena investīciju projektu īstenošanā nav konstatējamas pazīmes, kas liecina par pieļautu interešu konflikta, korupcijas, krāpšanas vai dubultā finansējuma situāciju;

21.3.2. reformu un investīciju virziena investīciju definēto atskaites punktu un mērķu izpildes dati ir ticami.

22. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas uzraudzībai ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc projekta īstenošanas līguma noslēgšanas izveido projekta uzraudzības padomi. Uzraudzības padomē tiek iekļauti finansējuma saņēmēja vadības, projekta sadarbības partneru (ja attiecināms), nozares ministrijas (ja attiecināms), aģentūras (ja attiecināms), programmas padomes vadītāja (ja attiecināms) un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizācijas pārstāvji.

23. Projekta uzraudzības padomes sanāksmes tiek sasauktas ne retāk kā reizi sešos mēnešos un tās var organizēt programmu padomju sanāksmju ietvaros vai atsevišķi.

24. Reformu un investīciju virziena mērķu sasniegšanas koordinēšanai, kā arī programmu pārvaldībai nepieciešamos administratīvos resursus un tehnoloģiskās ekspertīzes, kā arī valsts vienotās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras ieviešanas koordinācijas resursus nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija investīcijas 2.1.2.1.i. nolūka "Valsts pārvaldes IKT attīstības projektu programmu un arhitektūras pārvaldība" īstenojamajā projekta ietvaros.

III. Projektu īstenošanas līgumi, sadarbības partneri un nosacījumi

25. Šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji, izņemot investīcijas 2.1.2.1.i. nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija" finansējuma saņēmējus, projektu īstenošanas līgumu slēdz ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizāciju un nozares ministriju.

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

26. Investīcijas 2.1.2.1.i. nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija" finansējuma saņēmēji, kā arī šo noteikumu 11.2., 11.3., 11.4., 11.5. un 11.6. apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji projektu īstenošanas līgumu slēdz ar aģentūru.

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

27. Projekta īstenošanas līgumā tiek iekļauts pienākums finansējuma saņēmējam izvērtēt un nodrošināt to, ka netiek sniegts komercdarbības atbalsts, kur attiecināms, kā arī šādi nosacījumi attiecībā uz principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" ievērošanu:

27.1. projekta īstenošanas ietvaros, veicot datortehnikas un cita tehnoloģiskā aprīkojuma (iekārtu) iegādi, tiks piemērots zaļā publiskā iepirkuma princips;

27.2. tikai investīcijas 2.1.2.2. i projektu īstenošanas nosacījumos:

27.2.1. projekta ietvaros modernizējamam datu centram reizi mēnesī tiks veikti energoefektivitātes mērījumi, tai skaitā iegūstot sākotnējos datus situācijai pirms projekta ietvaros veicamās modernizācijas (papildus skaitļošanas jaudas nodrošinošo un citu iekārtu instalācijas);

27.2.2. tiks nodrošināts, ka modernizējamā datu centra energoefektivitātes rādītāji modernizācijas procesā netiks pasliktināti.

28. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanā var iesaistīt sadarbības partnerus, kas var būt valsts pārvaldes iestādes, valstspilsētu un novadu pašvaldības, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, atvasinātas publiskas personas un biedrības. Sadarbības partnera iesaiste nenoņem atbildību no finansējuma saņēmēja par projekta mērķu sasniegšanu un tā īstenošanu atbilstoši projekta īstenošanas līguma nosacījumiem.

29. Ja projekta īstenošanā tiek iesaistīts sadarbības partneris, finansējuma saņēmējs triju mēnešu laikā pēc sadarbības partnera iesaistīšanās projektā noslēdz sadarbības līgumu, kurā noteikti pušu pienākumi un tiesības, tai skaitā sadarbības partneriem, kas veic arī komercdarbību, iekļaujot nosacījumu, ka projekta finansējums netiek izmantots komercdarbības atbalstam. Sadarbības līgumā var tikt iekļauts nosacījums par avansa maksājumu finansējuma saņēmēja sadarbības partneriem, kura apmēru nosaka finansējuma saņēmējs un kas nedrīkst pārsniegt 30 % no sadarbības partnerim plānotā maksājuma kopējā apmēra.

30. Projekta izmaksas ir attiecināmas no 2021. gada 1. februāra. Attiecināt izmaksas var par tādām darbībām, kas uz projekta īstenošanas līguma noslēgšanas brīdi nav pabeigtas.

31. Šo noteikumu 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1. un 4.2.  apakšpunktā minēto reformu un investīciju virziena mērķu sasniegšanai projekta ietvaros var tikt veiktas šādas atbalstāmās darbības:

31.1. valsts pārvaldes (tai skaitā zinātnisko institūciju, augstākās izglītības iestāžu) procesu un pakalpojumu modernizācija, tos digitalizējot, tai skaitā:

31.1.1. tādu valsts pārvaldes funkciju, procesu un pakalpojumu modernizācijas pasākumi (tai skaitā modernizācijai nepieciešamo tehnoloģisko risinājumu attīstība un ieviešana), kas vēl nav digitalizēti vai tiek attīstīti no jauna, vai pilnveidoti;

31.1.2. modernizācijas pasākumi, kas ir saistīti ar valsts pārvaldes datu apstrādes procesiem un rada priekšnoteikumus datu pārvaldības reformas īstenošanai, tai skaitā modernizācijai nepieciešamo informācijas sistēmu izstrāde un attīstība;

31.2. valsts pārvaldes (tai skaitā valstspilsētu un novadu pašvaldību zinātnisko institūciju, augstākās izglītības iestāžu) centralizētu platformu un koplietošanas pakalpojumu attīstība, tai skaitā:

31.2.1. valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un atbalsta funkciju konsolidācija, centralizējot kompetences centros vienveidīgu vairāku iestāžu atbalstam nepieciešamo pārvaldes pakalpojumu sniegšanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un atbalsta funkciju koplietošanas pakalpojumus;

31.2.2. valsts pārvaldes iestāžu skaitļošanas un datu glabātavu infrastruktūras pakalpojumu konsolidācija, izveidojot specializētus kompetenču centrus;

31.2.3. valsts pārvaldes aprīkošana ar specializētiem tehnoloģiskiem risinājumiem un specializētām iekārtām, kas projekta darbību plāna ietvaros veikta, lai sasniegtu konkrētā investīcijas pasākuma mērķi, nodrošinot iespējas īstenot digitāli transformētus pārvaldes procesus;

31.3. datu pārvaldības ieviešana un attīstība, tai skaitā:

31.3.1. valsts pārvaldes (t. sk. zinātniskās institūcijas) un privātā sektora datu un pakalpojumu pieejamība un koplietošana, izveidojot pamatu datu un platformu ekonomikas attīstībai un savietojamībai ar Eiropas datu telpām un nodrošinot datu kopīgošanu Eiropas Savienības ietvaros;

31.3.2. tehnoloģisko un organizatorisko risinājumu izveide, kas nodrošina datu pārnozaru apriti un izmantošanu (tai skaitā pētniecisko datu), valsts platformu pieejamību komercsektora un valsts pārvaldes darbības atbalstam un pakalpojumu attīstībai vai personas pārvaldītu datu koplietošanas iespēju;

31.4. projektu vadība un administrēšana;

31.5. programmu īstenošanas koordinēšana un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldība projektu un programmu līmenī, lai veicinātu reformu un investīciju virziena mērķu efektīvu sasniegšanu projektu un programmu mijiedarbībā;

31.6. vizuālās identitātes un publicitātes pasākumi atbilstoši regulas Nr. 2021/241 34. panta 2. punktā noteiktajām prasībām un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantam;

31.7. projekta rezultātu audits vai revīzija, ko veic finansējuma saņēmējs, neatkarīgs revidents vai iekšējais auditors, lai pārliecinātos par projekta ietvaros veikto izmaksu pamatotību, atskaites punktu un mērķu sasniegšanu un atbilstību investīcijas īstenošanas nosacījumiem, tai skaitā ka nav konstatējamas pazīmes par pieļautu interešu konflikta, dubultfinansējumu, korupcijas un krāpšanas situāciju projektā, kā arī sasniegto rezultātu atbilstību projektā plānotajam.

32. Projekta attiecināmās izmaksas ir šādu veidu izmaksas, kas radušās, īstenojot projekta ietvaros atbalstāmās darbības:

32.1. darbības procesu analīzes, procesu un pakalpojumu pilnveides izmaksas:

32.1.1. procesu un pakalpojumu lietotāju vajadzību analīzes izmaksas;

32.1.2. pakalpojuma procesa projektēšanas, pārbūves un digitalizācijas izmaksas;

32.1.3. elektronisko pakalpojumu projektēšanas, izveides, pārveides un pielāgošanas izmaksas;

32.1.4. projekta ietvaros pilnveidojamās informācijas sistēmas un esošu elektronisko pakalpojumu audita izmaksas;

32.2. informācijas sistēmu projektēšanas, izstrādes vai iegādes un datu pārvaldības ieviešanas izmaksas, tai skaitā:

32.2.1. informācijas sistēmas, pētniecības datu pārvaldības sistēmas projektēšanas, izstrādes vai iegādes iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas;

32.2.2. izvēlētai izstrādes metodei atbilstošas dokumentācijas izstrādes izmaksas, tai skaitā digitālo pakalpojumu arhitektūras izstrādes izmaksas projekta īstenošanas jomā;

32.2.3. informācijas sistēmas projektējuma izmaksas, tai skaitā informācijas sistēmu arhitektūras, lietotāju saskarnes un citu projektējumu izstrāde, saskaņā ar izvēlēto izstrādes metodi;

32.2.4. informācijas sistēmas programmatūras izstrādes un pielāgojumu izmaksas, tai skaitā integrācijas saskarņu izstrādes izmaksas;

32.2.5. programmatūras sistēmas licenču iegādes izmaksas, ja maksas programmatūras produkta vai programmatūras komponentes izmantošanas lietderība ir pamatota un saskaņota atbilstoši normatīvajiem aktiem valsts informācijas sistēmu vispārējo tehnisko prasību jomā;

32.2.6. datu importa un migrācijas veikšanas izmaksas (tai skaitā datu semantiskās un tehniskās savietojamības nodrošināšanas izmaksas, datu strukturēšanas un datu bagātināšanas izmaksas);

32.2.7. informācijas resursu digitalizācijas izmaksas;

32.2.8. datu sagatavošanas centralizētai koplietošanas pārvaldībai, pētniecības datu pārvaldības plānu izstrādes un datu publicēšanas atkalizmantošanai izmaksas (t. sk. specializētu datu kolekciju izveide, pakalpojumu datu kontekstualizēšanas izmaksas u. tml.);

32.2.9. datu kvalitātes auditu un datu kvalitātes uzlabojumu veikšanas izmaksas;

32.2.10. administratoru un to informācijas sistēmas lietotāju, pētniecības datu pārvaldnieku apmācību izmaksas, kuri, izmantojot informācijas sistēmu, nodrošina pakalpojumu sniegšanu;

32.2.11. informācijas sistēmas pielāgošana informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ārpakalpojumu izmantošanai, tai skaitā informācijas sistēmas konfigurēšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas sistēmas darbināšanai izmantojamo ārpakalpojumu specificēšanu, konfigurēšanu un pielāgošanu;

32.2.12. informācijas sistēmas izstrādes vai iegādes un ieviešanas kvalitātes kontroles izmaksas, tai skaitā testēšanas izmaksas un informācijas sistēmas ieviešanas autoruzraudzības un projekta ieviešanas dokumentācijas izstrādes izmaksas;

32.2.13. informācijas sistēmas (tai skaitā pētniecības datu) reģistrēšanas maksa starptautiskos repozitorijos un tīklos, lai nodrošinātu starptautisku datu apmaiņu;

32.2.14. informācijas tehnoloģiju risinājuma koda attīrīšanas izmaksas;

32.3. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu izmaksas projekta īstenošanas nodrošinājumam, tai skaitā:

32.3.1. mākoņdatošanas un saistīto pakalpojumu izmaksas informācijas sistēmu izstrādes un ieviešanas nodrošināšanai projekta laikā;

32.3.2. lietojumprogrammatūras risinājumu īres un saistīto pakalpojumu izmaksas projekta ietvaros īstenojamo risinājumu ieviešanai un aprobācijai projekta īstenošanas laikā;

32.4. investīcijas 2.1.2.2.i. projektiem – datu centru un skaitļošanas infrastruktūras tehniskās infrastruktūras un tās darbināšanai nepieciešamās ražotāja sērijveida programmatūras iegādes izmaksas, kā arī datu pārraides tīklu nodrošināšanas izmaksas, kas nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai:

32.4.1. serveru tehnikas un tās uzstādīšanai nepieciešamās infrastruktūras iegādes izmaksas;

32.4.2. datu masīvu iekārtas iegādes izmaksas;

32.4.3. sērijveida programmatūras iegādes izmaksas, tai skaitā licenču un uzturēšanas atbalsta atjauninājumu izmaksas licenču vai programmatūras darbības periodā, kas nepārsniedz piecus gadus;

32.4.4. tehniskās infrastruktūras un ražotāja sērijveida programmatūras uzstādīšanas un konfigurēšanas izmaksas;

32.4.5. datu pārraides tīklu iekārtu iegādes, iekārtu ražotāja atbalsta un optisko šķiedru kabeļu nomas izmaksas datu pārraides savienojumu vai datu transformācijas pieslēgumu nodrošināšanai valsts pārvaldes federētā mākoņa datu centriem investīcijas 2.1.2.2.i. projektu īstenošanas mērķu sasniegšanai;

32.5. specializētu tehnoloģisko risinājumu un iekārtu sagādes un pielāgošanas izmaksas, kas radušās, konkrētā investīcijas pasākuma mērķa īstenošanas ietvaros aprīkojot valsts pārvaldes institūciju ar tehnoloģiskiem risinājumiem un iekārtām, kas nodrošina iespējas īstenot digitāli transformētus pārvaldes procesus;

32.6. apmācību, informatīvo un publicitātes pasākumu, atvērto datu izmantošanas veicināšanas izmaksas, t. sk.:

32.6.1. ieviešamo IKT risinājumu administratoru un lietotāju apmācību, ar projekta darbībām tieši saistīto informatīvo, publicitātes un vizuālās identitātes pasākumu izmaksas, nepārsniedzot trīs procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

32.6.2. programmatūras lietotāja un administratora lietošanas atbalsta materiālu, tai skaitā interaktīvu materiālu un rokasgrāmatu, izstrādes izmaksas;

32.7. valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk – centri) izvēršanas izmaksas, tai skaitā centru nodrošinošās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmas pilnveides, attālinātā ierēdņa pakalpojuma attīstības, saistītās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras un centra telpu pielāgošanas izmaksas;

32.8. projekta vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, kas ietver projekta vadībā un īstenošanā iesaistīto ekspertu atalgojuma izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma nosacījumiem un radušās, pamatojoties uz darba līgumu, kas noslēgts uz noteiktu laiku, vienošanos vai rīkojumu par visu amata pienākumu vai papildu pienākumu veikšanu projekta īstenošanas laikā vai uz uzņēmuma līguma pamata, un ir nepieciešamas reformas un investīciju virziena mērķu un atskaites punktu sasniegšanai, un ko apliecina terminēto darba līgumu amatu apraksti, uzņēmuma līgumu darba uzdevumi, vienošanās vai rīkojumi par visu amata pienākumu vai papildu pienākumu veikšanu, un papildu pienākumu veikšanas gadījumā – arī šo pienākumu izpildei veltītā darba laika uzskaite;

32.9. ar projekta darbībām tieši saistīto projekta vadības un īstenošanas personāla komandējumu izmaksas;

32.10. projekta vadības un attīstāmo risinājumu arhitektūras izstrādes pakalpojumu izmaksas;

32.11. finansējuma saņēmējiem un sadarbības partneriem projekta aktivitāšu īstenošanai un vadīšanai nepieciešamās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aparatūras un iekārtu iegādes vai nomas, kā arī biroja aprīkojuma izmaksas, nepārsniedzot trīs procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kas izmantojamas projektā paredzēto darbību veikšanai, ko veic finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris;

32.12. 2.1.1.1.i. nolūka "Valsts pārvaldes IKT attīstības projektu programmu un arhitektūras pārvaldība" programmu koordinēšanas izmaksas un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības darbībās nodarbinātā projekta īstenošanas personāla izmaksas, kā arī šo darbību īstenošanai izmantoto konsultāciju pakalpojumu izmaksas;

32.13. projekta rezultātu audita vai revīzijas izmaksas, ko veic finansējuma saņēmējs, neatkarīgs revidents vai iekšējais auditors, lai pārliecinātos par projekta ietvaros veikto izmaksu pamatotību, atskaites punktu un mērķu sasniegšanu un atbilstību investīcijas īstenošanas nosacījumiem, tai skaitā ka nav konstatējamas pazīmes par pieļautu interešu konflikta, dubultfinansējumu, korupcijas un krāpšanas situāciju projektā, kā arī sasniegto rezultātu atbilstību projektā plānotajam.

(Grozīts ar MK 12.03.2024. noteikumiem Nr. 167)

33. Šo noteikumu 32.8. apakšpunktā minētās izmaksas:

33.1. investīcijas 2.1.1.1.i. projektos nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, izņemot investīcijas 2.1.1.1.i. nolūka "Valsts pārvaldes IKT attīstības projektu programmu un arhitektūras pārvaldība" projektu, uz kuru šajā apakšpunktā paredzētais projekta īstenošanas personāla izmaksu proporcijas ierobežojums netiek attiecināts;

33.2. investīciju 2.1.2.1.i., 2.1.2.2.i. un 2.1.3.1.i. projektos nepārsniedz 20 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

33.3. saistībā ar personāla izmaksu ierobežojumu netiek attiecinātas uz šo noteikumu 11.5. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju – publiskas personas kapitālsabiedrību, kura pilda pārvaldes uzdevumu –, un uz šo noteikumu 11.6. apakšpunktā minēto finansējuma saņēmēju, ja finansējuma saņēmējs īsteno projekta aktivitātes ar savas organizācijas personālu.

(Grozīts ar MK 12.03.2024. noteikumiem Nr. 167)

34. Nodokļa izmaksas finansējuma saņēmējiem vai to sadarbības partneriem, kas radušās, īstenojot projektā atbalstāmās darbības un ir saistītas ar attiecināmām izmaksām, tiek segtas atbilstoši šādiem nosacījumiem:

34.1. valsts budžeta iestādes nodokli sedz no valsts budžeta līdzekļiem;

34.2. valstspilsētu un novadu pašvaldības finansējumu nodokļa segšanai var aizņemties Valsts kasē;

34.3. atvasinātas publiskas personas, ja nodokli nevar atgūt, to sedz no valsts budžeta līdzekļiem;

34.4. publiskas personas kapitālsabiedrības, ja nodokli nevar atgūt, to sedz no valsts budžeta līdzekļiem, izņemot valstspilsētu un novadu pašvaldību kapitālsabiedrības, kas finansējumu nodokļa segšanai var aizņemties Valsts kasē;

34.5. komersanti nodokli sedz no saviem privātajiem finanšu līdzekļiem vai cita piesaistīta finansējuma, kas nav Atveseļošanas fonda finansējums;

34.6. ja biedrības veic valsts deleģētu funkciju un nodokli nevar atgūt, to sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

35. Nodokļa izmaksas tiek segtas apmērā, kāds noteikts Ministru kabineta apstiprinātajā rīkojumā par projekta īstenošanu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 435

(Pielikums MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

Atveseļošanas fonda plāna reformu un investīciju virziena mērķi, to apraksti un sasniegšanas apliecināšana

Nr.

p. k.

Investīcija

Mērķa saturu raksturojošs nosaukums un tā apraksts

Minimālās vērtības pa investīcijām (skaits)

Mērķa sasniegšanas apliecinājums

Sasniegšanas termiņš

1.2.1.1.1.i.

Izstrādāto un saskaņoto IKT risinājumu attīstības aktivitāšu apraksti

 

IKT risinājumu (sistēmu) koncepcijas modeļus izstrādā saskaņā ar pieņemto IKT pārvaldības tiesisko regulējumu.  Izstrādātie un saskaņotie apraksti definē IKT izstrādes darbības, lai izstrādātu vai modernizētu IKT risinājumus šādās jomās:

1) iekšlietu nozare, t. sk. civilā aizsardzība, ugunsdrošības uzraudzība un sabiedriskā drošība;

2) kultūras nozare, t. sk. arhīvu, bibliotēku, muzeju, kultūras pieminekļu aizsardzības un mediju satura mantojuma uzkrāšana;

3) ostu loģistikas pakalpojumu pārvaldība;

4) IKT pārvaldības procesu atbalsts

26

(11*+15**)

Finansējuma saņēmējs par katru investīcijas projektā īstenojamo IKT risinājumu (sistēmu) attīstības aktivitāti ir sagatavojis un valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtībā1 saskaņojis IKT risinājumu (sistēmu) attīstības aktivitāšu aprakstu2, kuru IKT pārvaldības organizācija kopā ar IKT pārvaldības organizācijas saskaņojumu ir ievietojusi vadības informācijas sistēmā, kā arī ir sagatavojusi un iesniegusi kopsavilkuma dokumentu, kas tieši apliecina, kā mērķis (ieskaitot to izpildi nodrošinošos elementus) tiek sasniegts, norādot saites uz pierādījumiem, kas to apliecina. Kā pielikumi ir pievienoti saskaņotie IKT risinājumu (sistēmu) attīstības aktivitāšu apraksti2023. gada 30. septembris
2.1.2.1.i.

Saskaņotu aprakstu pieņemšana attiecībā uz centralizētu IKT risinājumu izstrādes darbībām

 

Centrālā platforma vai sistēmas izstrādātājs izstrādā un saskaņo to IKT risinājumu izstrādes darbību koncepcijas, kas jāizstrādā saskaņā ar IKT pārvaldības tiesisko regulējumu
2.2.1.1.1.i.

IKT risinājumu nodrošināšana modernizētām publiskās pārvaldes funkcijām (tai skaitā sistēmām)

 

IKT risinājumu (sistēmu) koncepcijas modeļus izstrādā saskaņā ar pieņemto IKT pārvaldības tiesisko regulējumu.  Izstrādātie un saskaņotie apraksti definē IKT izstrādes darbības, lai izstrādātu vai modernizētu IKT risinājumus šādās jomās:

1) iekšlietu nozare, t. sk. civilā aizsardzība, ugunsdrošības uzraudzība un sabiedriskā drošība;

2) kultūras nozare, t. sk. arhīvu, bibliotēku, muzeju, kultūras pieminekļu aizsardzības un mediju satura mantojuma uzkrāšana;

3) ostu loģistikas pakalpojumu pārvaldība;

4) IKT pārvaldības procesu atbalsts

26

(11*+15**)

Finansējuma saņēmējs par katru investīcijas projektā īstenoto IKT risinājumu (sistēmu) attīstības aktivitāti vadības informācijas sistēmā ievieto iepirkumu specifikācijas, IKT risinājumu (sistēmu) ieviešanu apliecinošus dokumentus, kas dokumentē modernizēto pakalpojumu (funkciju) pilnveidojumus, kā arī ir sagatavojis un valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtībā3 saskaņojis paziņojumu par IKT risinājumu (sistēmu) attīstības aktivitātes noslēgumu4, kuru IKT pārvaldības organizācija kopā ar IKT pārvaldības organizācijas saskaņojumu ir ievietojusi vadības informācijas sistēmā, kā arī ir sagatavojusi un iesniegusi kopsavilkuma dokumentu, kas tieši apliecina, kā mērķis (ieskaitot to izpildi nodrošinošos elementus) tiek sasniegts, norādot saites uz pierādījumiem, kas to apliecina2026. gada 31. augusts
2.1.2.1.i.

Izveidoto un ekspluatācijā esošo centralizēto IKT platformu un sistēmu skaits

 

Ekspluatācijā ir šādas centralizētas IKT platformas vai sistēmas:
 1) publisko pakalpojumu sniegšanas platformas – 4;
 2) resoru un atbalsta funkciju platformas – 5;
 3) platformas un sistēmas pašvaldībām – 6
   
3.2.1.2.1.i.

Koordinētu plānu apstiprināšana centralizētu funkciju vai pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai

 

Pirms aktivitātes uzsākšanas, lai izstrādātu IKT risinājumus, atbildīgā institūcija sagatavo un koordinē centralizētās IKT funkcijas vai pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu (tai skaitā attiecībā uz pakalpojumu finansēšanu)

15

Finansējuma saņēmējs par katru investīcijas projektā plānoto centralizētu funkciju vai pakalpojumu izveidi, pārveidi vai ieviešanu ir sagatavojis Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" 3. pielikumā minēto centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu, kas apstiprināts ar Ministru kabineta rīkojumu.

IKT pārvaldības organizācija sagatavo kopsavilkuma dokumentu, kas tieši apliecina, kā mērķis (ieskaitot to izpildi nodrošinošos elementus) tiek sasniegts, norādot saites uz pierādījumiem, kas to apliecina. Kā pielikumi ir pievienoti saskaņotie centralizēto funkciju vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāni

2023. gada 31. marts
4.2.1.2.2.i.

Koplietošanas pakalpojumu sniedzēju mākoņdatošanas pakalpojumu sniegšanas uzsākšana

 

Darbības rādītāja atskaites punktu uzskata par izpildītu, ja katrs no četriem koplietošanas pakalpojumu sniedzējiem (Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Zemkopības ministrija) nodrošina vismaz vienas valsts platformas vai informācijas sistēmas darbību, izmantojot koplietošanas mākoņdatošanas pakalpojumus, t. sk. jaudas balansēšanas vai rezerves darbības atjaunošanos fiziski attālinātā datu centrā

 

4

Dokuments, kurā pienācīgi pamatots tas, kā tika apmierinoši sasniegts mērķis (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus par katru no 10 valsts platformām vai informācijas sistēmām, kuru darbināšana ar koplietošanas mākoņdatošanas pakalpojumiem tiek izmantota par apliecinājumu rādītāja izpildei:

a) platformas vai sistēmas produkcijas ekspluatācijas uzsākšanu apliecinošu nodošanas un pieņemšanas aktu (kopiju), kas satur norādes par koplietošanas mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošanu, vai mākoņdatošanas pakalpojumu piegādes līgumu (kopiju), kas satur norādes par šo pakalpojumu izmantošanu platformas vai sistēmas darbināšanai;

b) platformas vai sistēmas skaitļošanas, datu uzkrāšanas un, ja tas ir prasīts, arī darbības rezerves atjaunošanas tehniskā nodrošinājuma ar mākoņdatošanas pakalpojumiem aprakstus

2024. gada 31. decembris
5.2.1.2.2.i.

Valsts pārvaldes informācijas sistēmas, kas izmitinātas nacionālajā federētajā mākonī

 

Darbības rādītāju uzskata par sasniegtu, ja četri koplietošanas pakalpojumu sniedzēji (Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Zemkopības ministrija) kopumā nodrošina vismaz desmit valsts platformu vai informācijas sistēmu darbību, izmantojot koplietošanas mākoņdatošanas pakalpojumus, t. sk. jaudas balansēšanas vai rezerves darbības atjaunošanos fiziski attālinātā datu centrā

10

Finansējuma saņēmējs par katru investīcijas projektā īstenoto IKT risinājumu (sistēmu) attīstības aktivitāti vadības informācijas sistēmā ievieto iepirkumu specifikācijas, IKT risinājumu (sistēmu) ieviešanu apliecinošus dokumentus – pieņemšanas un nodošanas aktu, kas apliecina produkcijas ieviešanu, aprakstus par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un platformu integrāciju nacionālajā federētajā mākonī, kā arī ir sagatavojis un valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtībā7 saskaņojis paziņojumu par IKT risinājumu (sistēmu) attīstības aktivitātes noslēgumu8, kuru IKT pārvaldības organizācija kopā ar IKT pārvaldības organizācijas saskaņojumu ir ievietojusi vadības informācijas sistēmā, kā arī ir sagatavojusi un iesniegusi kopsavilkuma dokumentu, kas tieši apliecina, kā mērķis (ieskaitot to izpildi nodrošinošos elementus) tiek sasniegts, norādot saites uz pierādījumiem, kas to apliecina2026. gada 31. augusts
6.2.1.3.1.i.

Nozares, par kurām attiecīgās datu kopas ir pieejamas centralizētajās datu pārvaldības un izplatīšanas platformās, t. sk. kontrolētās izplatīšanas platformās, ģeoportālā vai atvērto datu portālā

 

Valsts centralizētā datu pārvaldības un izplatīšanas platforma nodrošina piekļuvi datu kopām par vismaz 10 dažādām  valsts pārvaldes nozarēm un jomām (orientējoši šādām datu kopām: iedzīvotāju dati; juridisko personu dati, tostarp dati, kas nepieciešami pārstāvībai un atļauju izsniegšanai juridisko personu vārdā; vides sektora dati, tostarp piesārņoto vietu dati; veselības sektora dati, tostarp gan dati, kas nepieciešami ārstniecībai, veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanai un statistikai, gan pētniecībai; sociālo pakalpojumu dati; ostu loģistikas datu kopas; publisko iepirkumu datu kopas; ģeotelpiskie dati zemkopības sektoram, t. sk. viedai lauksaimniecības zemes pārvaldībai; veterināro zāļu datu kopas; zinātniskās izpētes datu kopas, kas radītas ar mērķi veicināt atvērtās zinātnes pieeju, koplietojot zinātnisko pētījumu datus)

10

Finansējuma saņēmējs par katru valsts datu aprites platformā (datu agregācijas vidē) nodrošināto nozares datu kopu vadības informācijas sistēmā ievieto detalizētu datu kopas aprakstu, kā arī ieviešanu apliecinošus dokumentus – pieņemšanas un nodošanas aktu, kas apliecina produkcijas ieviešanu.

IKT pārvaldības organizācija sagatavo un vadības informācijas sistēmā ievieto kopsavilkuma dokumentu, kas tieši apliecina, kā mērķis (ieskaitot to izpildi nodrošinošos elementus) tiek sasniegts, norādot saites uz pierādījumiem, kas to apliecina

2026. gada 31. augusts

Piezīmes.

* Minimālā vērtība investīcijai 2.1.1.1.i.

** Minimālā vērtība investīcijai 2.1.2.1.i.

*** Rādītājs tiks uzskaitīts, nosakot kopējo vērtību īstenošanas perioda beigās.

 


 

1 Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 368 "Informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu attīstības aktivitāšu un likvidēšanas uzraudzības kārtība".

2 Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 368 "Informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu attīstības aktivitāšu un likvidēšanas uzraudzības kārtība" 2. pielikums.

3 Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 368 "Informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu attīstības aktivitāšu un likvidēšanas uzraudzības kārtība".  

4 Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 368 "Informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu attīstības aktivitāšu un likvidēšanas uzraudzības kārtība" 4. pielikums.

5 Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 368 "Informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu attīstības aktivitāšu un likvidēšanas uzraudzības kārtība".

6 Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 368 "Informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu attīstības aktivitāšu un likvidēšanas uzraudzības kārtība" 4. pielikums.

7 Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 368 "Informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu attīstības aktivitāšu un likvidēšanas uzraudzības kārtība".

8 Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 368 "Informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu attīstības aktivitāšu un likvidēšanas uzraudzības kārtība" 4. pielikums.

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 435

(Pielikums MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

Projekta pase

Investīcijas

 

projekta

 

pase

 

(numurs)

 

(projekta nosaukums)

 

1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu

1.1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu (institūcija)Ja finansējuma saņēmējs ir publiskas personas kapitālsabiedrība vai atvasināta publiska persona, tad norāda arī informāciju par pārvaldes uzdevumu (tai skaitā tā tiesisko pamatu), kura izpildes ietvaros vai kā izpildes pilnveidei īsteno projektu
1.2. Projekta īstenošanas partneriNorāda sadarbības partnerus, ja tādus ir plānots piesaistīt

2. Saistīto projektu programma

2.1. Programmas nosaukumsNorāda programmas nosaukumu vai norādi "ārpus programmām"
2.2. Saistība ar citiem projektiemNorāda galveno saistību ar citiem programmas projektiem, kā arī informāciju par projekta izskatīšanu programmas padomē, ja attiecināms

3. Projekta mērķis un galvenie ieguvumi

3.1. Projekta mērķis un galvenais satursĪsi apraksta projekta mērķi un galveno saturu
3.2. Projekta pamatojums (aktualitāte/nepieciešamība/risināmā problēma)Īsi apraksta projekta īstenošanas nepieciešamību – risināmo problēmu
3.3. Projekta ieguvumi1Ieguvuma mērīšanas vai verificēšanas metode un mērāmais rādītājs2

vērtība

sasniegšanas laiks (gads)

3.3.1. Būtību raksturojošs apzīmējumsKo un kā mēra vai pārbauda  
3.3.2. Būtību raksturojošs apzīmējumsKo un kā mēra vai pārbauda  
3.3.3. Būtību raksturojošs apzīmējumsKo un kā mēra vai pārbauda  

4. Nepieciešamā finansējuma apjoms un tā sadalījums pa projekta darbībām iznākumu sasniegšanai un būtisko izmaksu veidiem

4.1. Atveseļošanas fonda plāna finansējums (kopā)4.2. Plānotais pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmērs (kopā), ja tiks pieprasīta tā segšana3, un avansa apmērs, ja plānots to pieprasīt4
Norāda plānoto attiecināmo apmēruPlānotais PVN apmērs, ja tiks pieprasītsAvansa maksājuma apmērs, ja tiks pieprasīts
   

Projekta ietvaros veicamo darbību un būtisko izmaksu veidu raksturojošs apzīmējums

Izmaksu apmērs (indikatīvi)

Maksimālais apmērs5

Darbības iznākums

4.3. Darbību vai izmaksu veidu raksturojošs apzīmējums   
4.4. Darbību vai izmaksu veidu raksturojošs apzīmējums   
4.5. Darbību vai izmaksu veidu raksturojošs apzīmējums   

5. Projekta ieguldījums reformu un investīciju mērķu rādītāju sasniegšanā

5.1. Modernizēto pārvaldes procesu IKT risinājumi

Skaits

IKT risinājuma nosaukums

Īss apraksts6

Valsts mākonī

(jā/nē)

Termiņš IKT risinājumu attīstības saskaņošanai7 (gads, ceturksnis)

Termiņš ieviešanai produkcijā (gads, ceturksnis)

Risinājuma lietotāji (skaits)

 5.1.1. Nosaukums     
5.1.2. Nosaukums     

5.2. Centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumi

Skaits

Pakalpojums (pakalpojumu grupa)

Koplietošanas pakalpojumu lietotāji (institūcijas)

Norāde uz MK lēmumu par attīstības plānu8

Termiņš ieviešanai (gads, ceturksnis)

 5.2.1. Būtību raksturojošs nosaukums   
5.2.2. Būtību raksturojošs nosaukums   

5.3. Centralizēti pārvaldāmās nozares būtiskās datu kopas

Skaits

Saturu raksturojošs nosaukums

Termiņš piekļuves nodrošināšanai (gads, ceturksnis)

 5.3.1. Nosaukums 
5.3.2. Nosaukums 

6. Projekta pārvaldības un īstenošanas kapacitāte9

Informācija par finansējuma saņēmēja projekta pārvaldības un īstenošanas kapacitāti. Ja projektu īsteno valsts tiešās pārvaldes iestāde, norāda arī informāciju par nozares ministrijas iekšējās kontroles sistēmas iesaisti drošā finanšu pārvaldībā.

Atvasinātas publiskas personas, publiskas personas kapitālsabiedrības un biedrības norāda arī informāciju par finanšu resursu kapacitāti atbilstoši finansēšanas nosacījumiem

7. Izmaksu/ieguvumu analīze, tai skaitā ietekme uz pārvaldes darbinieku skaitu

Kopsavilkuma informācija par veikto ieguvumu un izmaksu analīzi.

Ietekmi uz valsts pārvaldes darbinieku skaitu – pārvaldes darbinieku amata vietu samazinājumu vai palielinājumu – iekļauj izmaksu/ieguvumu analīzē un tieši norāda kopsavilkumā arī tad, ja pārvaldes darbinieku skaita ietaupījums norādīts projekta ieguvumos (3. punktā)

8. Cita būtiska informācija

Norāda būtisku informāciju, tai skaitā nosacījumus projekta īstenošanai, riskus, projekta sasaisti ar citiem projektiem, sasaisti ar atklātas stratēģiskās autonomijas un drošības jautājumiem.

Norāda informāciju par projekta izskatīšanu IKT vadītāju paplašinātajā forumā, kur attiecināms

Lietotie saīsinājumi:

IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Piezīmes.

1 Obligāti jāiekļauj vismaz viens (vēlami vismaz divi) būtisks ieguvums, kas tiek sasniegts jau projekta īstenošanas laikā. Šajā sadaļā ir jānorāda būtiski ieguvumi nozarei, institūcijai, sabiedrībai, bet nav jānorāda iznākumi – ieguldījumi Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1. mērķa rādītāju sasniegšanā, ko norāda 5. punktā.

2 Piemēram, ja ieguvums ir personāla administrēšanas funkcijas centralizācija, tad mērījums varētu būt, piemēram, tiešās pārvaldes darbinieku skaits, kas to izmanto, vērtība, piemēram, 10000, un sasniegšanas laiks – 2026. gads.

3 PVN netiek attiecināts projektu īstenotājiem, kas to var attiecināt patstāvīgi. Pārējie projektu īstenotāji var pieprasīt to attiecināt, norādot apmēru un saskaņojot to ar Finanšu ministriju.

4 Avansa maksājumi ir attiecināmi uz projektu īstenotājiem, kas nav valsts tiešās pārvaldes institūcijas. Jānorāda apmērs, kas nepārsniedz 30 % no attiecināmo izmaksu kopsummas, un jāsaskaņo ar Finanšu ministriju.

5 Apmērs, ko nedrīkst pārsniegt, nesaskaņojot grozījumus Ministru kabinetā. Ja ierobežojumi uz konkrēto pozīciju nav attiecināmi, tad norāda "n/a".

6 Informācija, kas norādīta Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 368 "Informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu attīstības aktivitāšu un likvidēšanas uzraudzības kārtība" 2. pielikuma "Attīstības aktivitātes apraksts" 3. punktā.

7 Saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 368 "Informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu attīstības aktivitāšu un likvidēšanas uzraudzības kārtība" saņemtā VARAM saskaņojuma datums vai plānotais termiņš, kad tas tiks saņemts. 

8 Ja koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns tiek iesniegts vienlaikus ar Ministru kabineta rīkojumu par projekta pasi, par to pievieno norādi.

9 Kapitālsabiedrības un pašvaldības norāda arī finanšu kapacitāti atbilstoši finansēšanas nosacījumiem.

3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 435

(Pielikums MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

Centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāns

1. Centralizētā funkcija vai koplietošanas pakalpojums (turpmāk – pakalpojums)

Norāda pakalpojuma saturu atspoguļojošu nosaukumu un īsu satura aprakstu, kas obligāti ietver pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas galvenos nosacījumus

2. Pakalpojuma sniedzējs

Institūcijas – centralizētās funkcijas nodrošinātājas vai pakalpojuma sniedzējas nosaukums

3. Pakalpojuma rādītāji (pakalpojuma līmeņa vienošanās līmeņi (SLA))

Norāda pakalpojuma kvalitātes, apjoma un līmeņa rādītāju īsus aprakstus un plānotās vērtības

4. Pakalpojuma saņēmēju loks

Raksturo pakalpojuma saņēmēju loku, pakalpojuma izvēršanas gadījumā nodalot esošo, projekta rezultātā plānoto (obligāti) un turpmākas attīstības perspektīvu

5. Pakalpojuma sniegšanu nodrošinošais IKT risinājums

Norāda IKT risinājumu (risinājumus), kas pēc būtības nodrošina pakalpojumu sniegšanu un kuru darbināšana/uzturēšana veido būtisku daļu no pakalpojumu sniegšanas izmaksām (mazāk nozīmīgus atbalsta risinājumus nenorāda)

6. Pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas tiesiskais regulējums un pakalpojuma ieviešanas stratēģija

Norāda esošo un plānoto (projekta īstenošanas laikā) tiesisko regulējumu.

Izskaidro pakalpojumu ieviešanas un saņēmēju loka izvēršanas stratēģiju, ja tā nav balstīta uz tiesiskā regulējuma noteiktu obligātu centralizētās funkcijas vai pakalpojuma izmantošanu

7. Pakalpojuma finansēšanas pieeja1

Norāda, vai pakalpojuma sniegšanas finansēšanā ir plānots iesaistīt arī pakalpojumu saņēmējus, piemēram, pārdalot no pakalpojumu saņēmējiem vai ar tiešiem maksājumiem saņemot daļu no pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā finansējuma, vai arī pakalpojums tiks finansēts no valsts budžeta pakalpojuma sniedzēja izdevumu programmas.

Īpaši norāda (un aizpilda 8. punktu), ja pakalpojumu sniegšanu nevarēs nodrošināt atbilstoši esošajiem budžeta līdzekļiem

8. Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai vai izvēršanai nepieciešamā papildu valsts budžeta finansējuma apmērs un pamatojums, ņemot vērā arī ieguvumus un izmaksas2

Pamato papildu izmaksas, ņemot vērā ieguvumus. Konkrēti norāda plānotos ieguvumus un ietaupījumus, kas var ietvert arī pārvaldes darbinieku skaitu samazinājumu, norādot ietaupījumu sadalījumu pa institūcijām vai resoriem. Ja papildu izmaksas ir saskaņotas, pieņemot saistīto tiesisko regulējumu, tad atsaucas ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem.

Pamatojumam no izmaksu viedokļa norāda nepieciešamo papildu finansējumu mēnesī, sadalot to pa būtiskām izmaksu pozīcijām un pamatojot katru no tām

Lietotie saīsinājumi:

SLA – (angl. – Service Level Agreement), pakalpojuma līmeņa vienošanās

IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Piezīmes.

1. Saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu attīstības plānošanu un finansēšanu" (pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2022. gada 7. jūnija sēdē (prot. Nr. 30 29. §)) definētajām centralizēto funkciju un IKT koplietošanas pakalpojumu finansēšanas pieejām.

2. Aizpilda, ja 7. punktā norādītā izvēlētā finansēšanas pieeja paredz, ka pakalpojuma uzturēšanu pakalpojuma sniedzējs nevar nodrošināt atbilstoši esošajiem budžeta līdzekļiem un ir nepieciešama finansējuma pārdale no pakalpojuma izmantotājiem (citām valsts budžeta iestādēm) vai ir nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums, kas tiks pieprasīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 435

(Pielikums MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

Reformu un investīciju virziena īstenošanas atbildības sadalījums

Investīcija

Investīcijas nolūks

Nozaru ministrijas, finansējuma saņēmēji un sadarbības partneri (norādīti iekavās, ja finansējuma saņēmēji vai sadarbības partneri ir ārpus nozaru ministrijas resora)

Summa bez pievienotās vērtības nodokļa (milj.)*

Centralizēti pārvaldītās nozaru datu kopas

Centralizētās funkcijas un koplietošanas pakalpojumi

Modernizēto pārvaldes procesu IKT risinājumi

1. Valsts pakalpojumu platformu attīstības programma

Programmas mērķis: Valsts digitālo pakalpojumu piegādes platformu attīstība un to jaunākās funkcionalitātes efektīva izmantošana projektus īstenojošo nozaru pakalpojumu piegādē un klientu apkalpošanā.

Par programmas padomes vadību atbildīgā institūcija – VARAM, padomes dalībnieki papildus noteikumu** 20. punktā minētajiem dalībniekiem – AiM un LPS

2.1.2.1.Digitālo pakalpojumu koplietošanas platformas attīstība, vienotās saziņas platformas attīstība un dokumentu pārvaldības platformu integrācija, Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centru tīkla izvēršana un pakalpojuma sniegšanas atbalsta paplašināšana

VARAM (KM)

17,724        1

5

4

2.1.1.1.Finanšu dokumentu aprites digitalizācija, izveidojot centralizētu finanšu dokumentu maiņvietuFM1,68

1

1

1

2.1.1.1.Pārrobežu sadarbību nodokļu jomā veicinošu digitālo pakalpojumu attīstībaFM1,68  

1

2.1.2.1.Digitālo pakalpojumu platforma biznesa attīstības veicināšanaiEM1,68

4

1

1

2.1.3.1.Uzņēmumu reģistra datu apstrādes un pakalpojumu modernizācijaTM2,436

1

 

1

2.1.1.1.Vienotas civilās aizsardzības un ugunsdrošības pārvaldības platformas ieviešanaIeM1,848  

1

Kopā

27,048   
2. Datu pārvaldības attīstības programma

Programmas mērķis: Datu pārvaldības ieviešana projektus īstenojošās nozarēs, nodrošinot datu koplietošanu un publicēšanu atkalizmantošanai, efektīvi izmantojot centralizēto platformu jaunākās funkcionālās iespējas.

Par programmas vadību atbildīgā institūcija – VARAM; padomes dalībnieks papildus noteikumu** 20. punktā minētajiem dalībniekiem – AiM

2.1.3.1.

Vienotās datu koplietošanas platformas attīstība, vides nozares un sociālo pakalpojumu datu pieejamības un koplietošanas nodrošināšana, vēlēšanu procesu digitalizācija un automatizācija

VARAM (VRAA, LM, CVK)10,92

6

3

4

2.1.3.1.Publiskā iepirkuma procesu un pakalpojumu digitālā transformācijaFM1,344

4

 

1

2.1.3.1.Atbalsts atvērtās zinātnes ieviešanai praksē, kā arī izveidoti risinājumi zinātnes datu koplietošanai un dalībai ES atvērtajā zinātnes mākonīIZM3,444

1

1

         1 
2.1.3.1.Ostu pārvaldības digitālā transformācija, pilnveidojot transporta un loģistikas datu apstrādi un analīzi

Rīgas brīvostas pārvalde

3,242

2

2

2

2.1.1.1.Ziņošanas sistēmas pilnveidošana par kuģu radītajiem atkritumiem Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmāSM0,118

1

 

1

2.1.3.1.Ārstniecības iestāžu procesu digitālā transformācija un ārstniecības procesā radīto datu pārvaldībaVM

(LBPSC)

8,4

3

 

8

2.1.3.1.Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācijaZM1,848

3

 

2

2.1.3.1.Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomikuZM2,352

2

 

3

Kopā

31,668   
3. Valsts pārvaldes IKT infrastruktūras attīstības programma

Programmas mērķis: Valsts pārvaldes mākoņdatošanas koplietošanas pakalpojumu attīstība, attīstot un integrējot "federētā mākonī" 4 valsts koplietošanas pakalpojumu sniedzēju savstarpēji sadarbspējīgus pakalpojumus.

Par programmas vadību atbildīgā institūcija – VARAM; padomes dalībnieks papildus noteikumu** 20. punktā minētajiem dalībniekiem – AiM

2.1.2.2.Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros***IeM2,52 

1

1

2.1.2.2.Latvijas Nacionālās bibliotēkas mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros***KM0,9828 

1

1

2.1.2.2.Latvijas Valsts radio un televīzijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros***SM5,88 

1

1

2.1.2.2.Lauksaimniecības datu centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros***ZM3,108 

1

1

Kopā

12,4908   
4. Valsts pārvaldes resursu pārvaldības programma

Programmas mērķis: Modernizēt un centralizēt valsts resursu pārvaldības, valsts pārvaldes personāla pārvaldības, darbinieku apmācību pārvaldības un zināšanu uzkrāšanas centralizētās platformas, kā arī turpināt izvērst tīmekļvietņu centralizēto platformu.
Par programmas vadību atbildīgā institūcija – valsts resursu pārvaldības programmas īstenošanu uzraudzīs Valsts kancelejas vadīta grāmatvedības un personālvadības funkciju un risinājumu standartizācijas un centralizācijas uzraudzības padome, kuras dalībnieki ir arī Finanšu ministrija, Valsts kase un VARAM

2.1.2.1.Valsts pārvaldes vienotās resursu pārvaldības centra izveide, t. sk. vienota cilvēkresursu pakalpojumu izveide, valsts vienotās apmācību un zināšanu uzkrāšanas platformas attīstībaVK, VAS (FM)3,36

3

2

2

2.1.2.1.Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešanaFM (Valsts kase)13,44

1

2

2

2.1.2.1.Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās koplietošanas platformas izvēršanaVK2,1

1

1

1

  Kopā18,9   
5. E-lietas programma

Programmas mērķis: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas, izmeklēšanas un tiesvedības procesu, kā arī soda izpildes un uzraudzības procesu un saistīto pakalpojumu digitālā transformācija.

Par programmas vadību atbildīgā institūcija – TM; padomes dalībnieks papildus noteikumu** 20. punktā minētajiem dalībniekiem – AiM

2.1.2.1.Sabiedriskās kārtības un drošības procesu, izmeklēšanas un tiesvedības procesu, kā arī soda izpildes un uzraudzības procesu un saistīto pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā e-lietas attīstībaTM, Prokuratūra7,56

6

1

7

2.1.1.1.Tehniskā nodrošinājuma un digitālo risinājumu ieviešana izmeklēšanas procesa efektīvai darbībai, sabiedriskās kārtības un drošības monitoringa uzlabošanaiIeM2,80728

1

2

2

Kopā

10,36728   
6. Kultūras nozares projektu programma

Programmas mērķis: Attīstīt un ieviest digitalizācijas risinājumus kultūras nozares institūcijām un sabiedriskajiem medijiem.
Programmas pārvaldība: Kultūras nozares projektu īstenošanas uzraudzības padomes funkcijas pildīs KM resora IKT padome, pieaicinot VARAM

2.1.1.1.Kultūras nozares institūciju darbības procesu digitālā transformācija, t. sk. digitālie risinājumi nozares institūcijāmKM3,444

4

 

5

2.1.2.1.Informatīvās telpas monitoringa un aizsardzības spēju paaugstināšanaKM (AiM)1,68                 1       1

Kopā

5,124   
7. Pašvaldību koplietošanas platformu programma

Programmas mērķis: Attīstīt un ieviest koplietošanas platformas pašvaldību pārvaldes un atbalsta funkciju nodrošināšanai.
Par programmas vadību atbildīgā institūcija – LPS

2.1.2.1.Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija, t. sk. sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijāmPašvaldības, VARAM, LM, IeM, IzM20,53392 

5

5

2.1.2.1.Līdzdalības budžeta pārvaldību nodrošinošas koplietošanas platformas attīstība un ieviešanaVARAM0,63

1

1

1

 Kopā

21,16392   
8. Ārpus programmām
2.1.1.1.Valsts pārvaldes IKT attīstības projektu programmu un arhitektūras pārvaldībaVARAM2,1

1

1

        1
Piezīmes.

* PVN tiek apmaksāts atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" 34. punktam.

** Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi".

*** Stratēģiski svarīgs projekts.

Lietotie saīsinājumi:

AiM – Aizsardzības ministrija

CVK – Centrālā vēlēšanu komisija

EM – Ekonomikas ministrija

FM – Finanšu ministrija

IeM – Iekšlietu ministrija

IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

IzM – Izglītības un zinātnes ministrija

KM – Kultūras ministrija

LBPSC – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esošs valsts zinātniskais institūts – atvasināta publiska persona)

LM – Labklājības ministrija

LPS – Latvijas Pašvaldību savienība

SM – Satiksmes ministrija

TM – Tieslietu ministrija

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VAS – Valsts administrācijas skola

VK – Valsts kanceleja

VM – Veselības ministrija

VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra

ZM – Zemkopības ministrija

5. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 435
APLIECINĀJUMS
Apliecinu, ka investīcijas projekts 
 (numurs) (projekta nosaukums)
    
(turpmāk – projekts) ir lietderīgs un augsti prioritārs nozares politikas īstenošanai un 
 

(finansējuma saņēmējs)

rīcībā ir pietiekami cilvēkresursi un finanšu līdzekļi projekta īstenošanai un īstenošanas uzraudzībai. Papildus apliecinu atbildību par projekta rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas, kā arī to, ka uz projekta īstenošanas beigām tiks apstiprināts tiesiskais regulējums, kas nosaka projekta ietvaros izveidoto/attīstīto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu vai izveidotās centralizētās funkcijas un koplietošanas pakalpojuma darbību un lietošanu.

 

  

 

 

 

(vārds, uzvārds)

  

(paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 435Pieņemts: 14.07.2022.Stājas spēkā: 19.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 136, 18.07.2022. OP numurs: 2022/136.5
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
334025
{"selected":{"value":"14.03.2024","content":"<font class='s-1'>14.03.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.03.2024","iso_value":"2024\/03\/14","content":"<font class='s-1'>14.03.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.2022","iso_value":"2022\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2022.-13.03.2024.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.03.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"