Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2030. gada 1. janvārī.
Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 21

2022. gada 28. aprīlī
Nolikums par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā (posms "SALACA I")
APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes
28.04.2022. sēdes lēmumu Nr. 405
(prot. Nr. 5, 48.)

Izdoti saskaņā ar
Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Šis nolikums attiecas uz Salacas upes posmu, Limbažu novada administratīvajā teritorijā, kas atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un daļēji dabas parkā "Salacas ieleja" (turpmāk – posms "Salaca I").

2. Salacas upe, saskaņā ar Civillikuma 1102. punkta I pielikumu, ir publiski ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder valstij.

3. Licencētā makšķerēšana un vēžošana posmā "Salaca I" tiek ieviesta, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus, kā arī samazinātu signālvēžu (Pacifastacus leniusculus), kā invazīvas sugas skaitu. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas pamatmērķis ir iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu stāvokļa uzlabošanai un aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas un vēžošanas un ar to saistītā lauku tūrisma un rekreācijas attīstībai.

4. Licencēto makšķerēšanu un vēžošanu posmā "Salaca I" organizē biedrība "Makšķernieku klubs "SALACKRASTI"" (turpmāk tekstā – Biedrība) – Niedru iela 9, Vecsalaca, Limbažu novads, LV-4033, reģ.nr. 40008070909, tālr. 28366651, e-pasts: mksalackrasti@gmail.com.

II. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS UN VĒŽOŠANAS NOTEIKUMI

5. Licencētā makšķerēšana un vēžošana posmā "Salaca I" notiek šī nolikuma 1. punktā norādītajā Salacas upes posmā, kas sākas no Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes kreisajā krastā (GPS:57.754118, 24.358114) un no jahtu piestātnes Salacas upes labajā krastā (GPS:57.755964, 24.357994) uz augšu pret straumi līdz Limbažu novada Ainažu pagasta robežzīmei Salacas upes krastā ar Staiceles pagastu (GPS: 57.885953, 24.611553).

6. Taimiņa (arī laša) licencētā makšķerēšana tiek iedalīta sekojošās zonās (skatīt arī upes posma shēmu pielikumā Nr. 1):

6.1."A" zona – no tilta pār Salacas upi Salacgrīvā (GPS: 57.754751, 24.361067) uz augšu pret straumi līdz Korģes upes ietekai (GPS: 57.758254, 24.450545).

6.2. "B" zona – no Korģes upes ietekas Salacas upē (GPS: 57.758254, 24.450545) uz augšu pret straumi līdz Ainažu pagasta nekustamajam īpašumam "Senču klintis" (zem mājām "Polāri") (GPS: 57.826046, 24.468699).

6.3. "C" zona – no Ainažu pagasta nekustamajam īpašuma "Senču klintis" (zem mājām "Polāri") (GPS: 57.826046, 24.468699) uz augšu pret straumi līdz Dzelzs tiltam pāri Salacas upei (GPS: 57.847098, 24.491251).

6.4. "D" zona – no Dzelzs tilta pāri Salacas upei (GPS: 57.847098, 24.491251) līdz Limbažu novada Ainažu pagasta robežzīmei Salacas upes krastā ar Staiceles pagastu (GPS: 57.885953, 24.611553).

7. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas sezonas un to laiki:

7.1. Visu zivju (izņemot taimiņa un laša) makšķerēšanas sezona darbojas no 1. janvāra līdz 31. decembrim posmā, kas noteikts 5.punktā (atļauts paturēt lomu saskaņā ar šī nolikuma 8.2.1.  apakšpunktu).

7.2. Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas pavasara sezona ir spēkā no 1. janvāra līdz 10. maijam, atbilstoši makšķerēšanas zonām, kuras ir noteiktas 6. punktā (atļauts paturēt lomu saskaņā ar šī nolikuma 8.2.2.–8.2.5. apakšpunktiem);

7.3. Licencētā vēžošana (tikai signālvēžu ieguve) notiek visu gadu, jebkurā diennakts laikā, posmā, kas noteikts šī nolikuma 5.punktā (atļauts paturēt lomu saskaņā ar šī nolikuma 8.2.8.–8.2.11. apakšpunktiem);

8. Licencētajā makšķerēšanā un vēžošanā ievēro Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 800) normas, kā arī papildus nosacījumus, kas norādīti šī punkta attiecīgajos apakšpunktos:

8.1.  Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas rīki:

8.1.1. taimiņa (arī laša) makšķerēšana atļauta tikai spiningošanas vai mušiņmakšķerēšanas veidā, izmantojot 2(divus) jebkura veida āķus, kuri ir piestiprināti pie mānekļa.

8.1.2. citu zivju makšķerēšana atļauta ar makšķerēšanas rīkiem, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 800.

8.1.3. vēžošanas krītiņu vai murdiņu skaits vienam vēžotājam – līdz 30 (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800);

8.2. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas atļautais loma lielums un limitētās zivju, vēžu sugas:

8.2.1. "Vienas dienas makšķerēšanas licences", "Gada makšķerēšanas licences" un "Gada bezmaksas makšķerēšanas licences" dod tiesības tās īpašniekam lomā paturēt zivis saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800, izņemot minēto noteikumu 16.8. punktā paredzēto pārējo zivju svaru, kas posmā "Salaca I" nedrīkst pārsniegt 10 kg., izņemot sudrabkarūsas, kuru svars netiek limitēts;

8.2.2. "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licence" zonā "A", no 1. janvāra līdz 31. janvārim dod tiesības tās īpašniekam vienā dienā iegūt un lomā paturēt taimiņu 1 (vienu) gab. vai lasi 1 (vienu) gab. uz 1 (vienu) licenci;

8.2.3. "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licence" zonās "A" un "B", no 1. februāra līdz 28. (29.) februārim dod tiesības tās īpašniekam vienā dienā iegūt un lomā paturēt taimiņu 1 (vienu) gab. vai lasi 1 (vienu) gab. uz 1 (vienu) licenci;

8.2.4. "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licence" zonā "A", "B", "C" un "D" no 1. marta līdz 10. maijam dod tiesības tās īpašniekam vienā dienā iegūt un lomā paturēt taimiņu 1 (vienu) gab. vai lasi 1 (vienu) gab. uz 1 (vienu) licenci;

8.2.5. "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Salacas apsaimniekošanā iesaistītās personas licence" zonā "A" no 1. janvāra līdz 28. (29.) februārim un visās zonās "A", "B", "C" un "D" no 1. marta līdz 10. maijam dod tiesības tās īpašniekam vienā dienā iegūt un lomā paturēt taimiņu 1 (vienu) gab. vai lasi 1 (vienu) gab., bet ne vairāk kā 10 (desmit) taimiņus vai lašus licences darbības laikā;

8.2.6. "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licence" un "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Salacas apsaimniekošanā iesaistītās personas licence" dod tiesības paturēt lomā taimiņu vai lasi, kuru pieļaujamais garums ir ne mazāks un ne lielāks par šādu izmēru: taimiņam – 50–70 cm, lasim – 60–70 cm. Zivis, kuru pieļaujamie garumi ir mazāki vai lielāki par minētajiem izmēriem, nekavējoties ir jāatlaiž (jāatbrīvo) (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800);

8.2.7. "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licence" un "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Salacas apsaimniekošanā iesaistītās personas licence" dod iespējas makšķerēt konkrētajā licences darbības laika dienā līdz brīdim, kad noķertā zivs tiek paturēta lomā, ievērojot 8.2.6. punktā noteiktos izmērus. Lomā paturamo zivi nekavējoties jānogalina un jāreģistrē licences iegādes vietnē;

8.2.8. citu makšķerēšanas un vēžošanas licenču īpašniekiem, kuri nav "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licenču" un "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Salacas apsaimniekošanā iesaistīto personu licenču" īpašnieki, aizliegta taimiņa vai laša makšķerēšana un paturēšana lomā visās licencētās makšķerēšanas sezonās (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800);

8.2.9. licencētajā vēžošanā atļauts lomā paturēt tikai signālvēžus (pazīmes signālvēžu noteikšanai skatīt pielikumu Nr. 6), bet pārējo sugu vēži nekavējoties jāatbrīvo (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800);

8.2.10. lomā paturamo signālvēžu skaits (limits) – bez ierobežojuma (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800);

8.2.11. atļauts lomā paturēt arī signālvēžu mātītes ar redzamiem ikriem (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800);

8.2.12. lomā paturamo signālvēžu izmēram nav ierobežojumu (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800);

8.3. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas ierobežojumi:

8.3.1. no 1. janvāra līdz 10. maijam noteikta visu zivju sugu saudzēšanas diena – katras nedēļas pirmdiena (izņemot valstī noteiktās svētku dienas), kad ir aizliegta spiningošana un mušiņmakšķerēšana;

8.3.2. spiningošana un mušiņmakšķerēšana atļauta tikai diennakts gaišajā laikā (no saullēkta līdz saulrietam) (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800);

8.3.3. no 1. jūnija līdz 31. decembrim aizliegta visa veida makšķerēšana un vēžošana no laša uzskaites reģistratora izvietojuma vietas 50 m augšup pret straumi un 100 m lejup pa straumi. Informāciju par laša uzskaites reģistratora novietojumu vietu makšķerniekam un vēžotājam sniedz Biedrība, ievietojot to interneta vietnēs www.manacope.lv un www.limbazunovads.lv, laikrakstā "Limbažu novada ziņas" vienu mēnesi iepriekš;

8.3.4. no 01.09.–30.09. aizliegta spiningošana un mušiņmakšķerēšana posmā no "Zirgakmens" (GPS: 57.750376, 24.381436), kas atrodas Salacas upē pirms Annasmuižas tilta, līdz Limbažu novada Ainažu pagasta robežzīmei Salacas upes krastā ar Staiceles pagastu (GPS: 57.885953, 24.611553);

8.3.5. no 01.10.–10.05. aizliegta spiningošana un mušiņmakšķerēšana, izņemot "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licenču" un "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Salacas apsaimniekošanā iesaistīto personu licenču" īpašniekus, ievērojot 7.2. punktā noteiktās sezonas laiku.

8.3.6. noķerto lasi vai taimiņu, ko nepatur vai nedrīkst paturēt lomā, atlaiž (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800);

8.3.7. licenču īpašniekiem, "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licenču" un "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Salacas apsaimniekošanā iesaistīto personu licenču" noķertais lasis vai taimiņš kas tiek atlaists atbilstoši šī nolikuma 8.3.6. apakšpunktam, jāreģistrē lomu uzskaites tabulā (ja licence ir iegādāta papīra formātā) vai savā profilā "Mana Cope" (ja licence ir iegādāta elektroniski);

8.3.8. makšķerēšana no laivām atļauta no 1. jūnija līdz 31. augustam (ievērojot spiningošanas un mušiņmakšķerēšanas aizliegumu, kas noteikts 8.3.3. apakšpunktā) (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800);

8.3.9. aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800);

8.3.10. aizliegts nodarboties ar makšķerēšanu bez atbilstoši šim nolikumam paredzētām makšķerēšanas licencēm (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800);

8.3.11. aizliegts vēžot bez atbilstoši šim nolikumam paredzētām vēžošanas licencēm (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800);

8.3.12. kategoriski aizliegta signālvēžu vai citu vēžu pārvietošana uz jebkuru citu ūdenstilpi neatkarīgi no tās statusa, kā arī aizliegta to pārdošana (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800);

8.3.13. aizliegts izmantot jebkāda veida elektronisko dziļummēru un eholotu, lai atstātu mazāku ietekmi uz aizsargājamiem zivju resursiem un nodrošinātu taimiņa un laša, kā arī citu vērtīgo zivju resursu ilgtspēju.

9. Makšķernieki un vēžotāji ir atbildīgi par savu personisko drošību makšķerēšanas vai vēžošanas laikā.

III. VIDES UN DABAS RESURSU AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

10. Posms "Salaca I", kurā tiek īstenota licencētā makšķerēšana un vēžošana, atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta neitrālajā zonā un ainavu aizsardzības zonā un daļēji, posmā no tilta pār Salacas upi Salacgrīvā uz augšu pret straumi līdz Limbažu novada Ainažu pagasta robežzīmei Salacas upes krastā ar Staiceles pagastu, atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā Natura 2000 – dabas parkā "Salacas ieleja", tā neitrālajā zonā un dabas parka zonā.

11. Ikvienam licencētās makšķerēšanas un licencētās vēžošanas dalībniekam ir saistoši 2009.gada 10. marta Ministru Kabineta noteikumi Nr. 228 "Dabas parka "Salacas ielejas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".

12. Makšķernieka pienākums ir saudzīgi izturēties pret dabu, nepieļaut ūdenstilpes un piekrastes joslu piesārņošanu un piegružošanu, t.sk., savākt atkritumus 5m rādiusā no savas makšķerēšanas vietas.

13. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikumā paredzēto noteikumu, tai skaitā vides aizsardzības prasību ievērošanu, kontrolē Limbažu novada pašvaldības vides kontroles amatpersonas, pašvaldības pilnvarotas amatpersonas – sabiedriskie vides inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotās personas, tai skaitā Biedrības personas, kuras saņēmušas attiecīgu pilnvarojumu.

IV. MAKŠĶERĒŠANAS UN VĒŽOŠANAS LICENČU VEIDI, SKAITS UN CENAS, LICENČU NOFORMĒJUMS

 

Taimiņa (laša) makšķerēšanas licences

Licenču veidi Licenču skaitsMaksa par 1 (vienu) licenci,
t.s. PVN 21%
14. "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licence" posmā "Salaca I" zonā "A", no 1. janvāra līdz 31. janvārim 216 licences sezonā;
(8 licences 1 dienā)
EUR 20,00
15. "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licence" posmā "Salaca I" zonās "A" un "B", no 1. februāra līdz 28. (29.) februārim 384 licences sezonā;
(8 licences 1 dienā, katrā no zonām)
EUR 20,00
16. Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licence" posmā "Salaca I", kādā no norādītajām zonām "A", "B", "C" un "D") no 1. marta līdz 10. maijam 2400 licences sezonā;
(10 licences 1 dienā, katrā no zonām)
EUR 20,00
17. "Taimiņu (arī laša) makšķerēšanas Salacas apsaimniekošanā iesaistītās personas licence" posmā "Salaca I", visās zonās "A", "B", "C" un "D" 9 licences sezonā;
(zonā "A" no 1. janvāra līdz 28. (29.) februārim un visās zonās "A", "B", "C" un "D" no 1. marta līdz 10. maijam)
EUR 400,00
 

Vienas dienas licence posmā "Salaca I"

18. "Vienas dienas makšķerēšanas licence" posmā "Salaca I" 50 licences dienā;EUR 8,00
 

Gada makšķerēšanas licences

19. "Gada makšķerēšanas licence" posmā "Salaca I" 60 licences sezonāEUR 100,00
20. "Gada bezmaksas makšķerēšanas licence" posmā "Salaca I" 250 licencesBezmaksas
 

Vēžošanas licences

21. "Vēžošanas vienas diennakts licence" posmā "Salaca I" neierobežotsEUR 8,00
 

Gada vēžošanas licences

22. "Gada vēžošanas licence" posmā "Salaca I" neierobežotsEUR 50,00
23. "Gada bezmaksas vēžošanas licence" posmā "Salaca I" neierobežotsBezmaksas

24. Ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 799) 27. punktu, maksa par licenci netiek samazināta un bezmaksas licenci neizsniedz īpaši aizsargājamo ierobežoti izmantojamo zivju sugu – laša un taimiņa makšķerēšanai.

25. Visās papīra formāta licencēs (pielikums Nr. 3) tiek uzrādīts: licences veids, izsniegšanas datums, kārtas numurs, cena, derīguma termiņš (vai darbības periods), makšķerēšanas zona/-s, licences saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods, licences saņēmēja tālruņa numurs un saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese, licences saņēmēja un izsniedzēja paraksts (izņemot elektroniskajām licencēm), ziņas par licencētās makšķerēšanas un licencētās vēžošanas organizētāju, lomu uzskaites tabula (pielikums Nr. 4 un Nr. 5) vai tās paraugs, informācija par svarīgākajiem makšķerēšanas noteikumiem.

26. Visās elektroniski iegādātās licencēs tiek uzrādīts: licences veids, licences numurs, licences darbības laiks (periods), pirkuma identifikācijas numurs.

V. BEZMAKSAS MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

27. "Gada bezmaksas makšķerēšanas licenci" un "Gada bezmaksas vēžošanas licenci" ir tiesīgi saņemt Limbažu novada Salacgrīvas pagasta un Ainažu pagasta Salacas upei pieguļošo krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem un personas, kas ir vecākas par 65 gadiem, represētās personas un personas ar invaliditāti, kā arī Limbažu novada Salacgrīvas pagasta, Ainažu pagasta un Liepupes pagasta makšķernieku biedrību biedri.

28. Lai saņemtu "Gada bezmaksas makšķerēšanas licenci" un "Gada bezmaksas vēžošanas licenci", šī nolikuma 27. punktā minētajām personām ir jāiesniedz iesniegums Biedrībai (Rīgas iela 2, Salacgrīva, Limbažu novads, tel. nr. 28366651), ar pamatojumu bezmaksas makšķerēšanas vai vēžošanas licences saņemšanai (iesnieguma paraugs Pielikumā nr.7).

29. Biedrība pārbauda iesniegto iesniegumu bezmaksas makšķerēšanas vai bezmaksas vēžošanas licenču saņemšanai atbilstoši šī nolikuma 27. punktam, un izsniedz bezmaksas makšķerēšanas vai bezmaksas vēžošanas licenci iesnieguma iesniedzējam (Rīgas iela 2, Salacgrīva, Limbažu novads, tel. nr. 28366651).

30. "Gada bezmaksas makšķerēšanas licences" un "Gada bezmaksas vēžošanas licences" ir derīgas posmā, kas ir noteikts šī nolikuma 5. punktā.

VI. LICENČU PĀRDOŠANAS KĀRTĪBA

31. Pārdošanas vietas, adreses, kontakttālruņi, darba laiki:

31.1. interneta vietnē www.manacope.lv vai mobilā lietotnē "Mana Cope", sadaļā "Copes kartes un licences" izvēloties attiecīgo ūdenstilpni ir iespēja iegādāties šī nolikuma IV. nodaļā minētās makšķerēšanas un vēžošanas licences jebkurā diennakts laikā, izņemot "Taimiņa (arī laša) Salacas apsaimniekošanā iesaistītās personas licenci", "Gada bezmaksas makšķerēšanas licenci" un "Gada bezmaksas vēžošanas licenci".

31.2. "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Salacas apsaimniekošanā iesaistītās personas licenci" var iegādāties Rīgas ielā 2, Salacgrīva, Limbažu novads, tel. nr. 28366651, e-pasts: mksalackrasti@gmail.com, attiecīgi uz šī nolikuma 32.4. apakšpunktiem.

31.3. "Gada bezmaksas makšķerēšanas licenci" un "Gada bezmaksas vēžošanas licenci" var iegādāties atbilstoši šī nolikuma 28. un 29. punktam.

32. Makšķerēšanas un vēžošanas licenču iegādes kārtība:

32.1. persona drīkst iegādāties makšķerēšanas vai vēžošanas licenci citai personai, norādot tās vārdu, uzvārdu, personas kodu.

32.2. Latvijas pilsoņiem, iegādājoties makšķerēšanas vai vēžošanas licenci ir jānorāda personas kods, bet citu valstu pilsoņiem ir jānorāda personas identificējošā dokumenta numurs vai personas kods.

32.3. vienai personai nevar būt vairāk par 3 (trīs) aktīvām licencēm bez loma atskaites.

32.4. "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Salacas apsaimniekošanā iesaistītās personas licenci" ir tiesīgi iegādāties:

32.4.1. Biedrības biedri, kas snieguši ievērojamu ieguldījumu zivju resursu un dabas aizsardzības pasākumos Salacas upē;

32.4.2. šo licenci var iegādāties Rīgas ielā 2, Salacgrīva, Limbažu novads, tel. nr. 28366651, e-pasts: mksalackrasti@gmail.com.

33. Biedrība ir tiesīga mainīt licenču iegādes vietas, par to savlaicīgi informējot sabiedrību sekojošās informācijas vietnēs: www.limbazunovads.lv; biedrības "Makšķerēšanas klubs "SALACKRASTI"" Facebook kontā; vietēja mēroga laikrakstos: "Limbažu novada ziņas"; "Auseklis".

34. Katra licencētās makšķerēšanas un vēžošanas dalībnieka pienākums ir iepazīties ar šo nolikumu un pildīt tā prasības, ko viņš apliecina ar parakstu, saņemot licenci.

35. Makšķerēšanai un vēžošanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu atņemto licenču vērtība makšķerniekam vai vēžotājam netiek atmaksāta.

36. Persona, kas iegādājoties elektronisko makšķerēšanas vai vēžošanas licenci apzināti mainījusi personas datus, licence tiks anulēta un atgriezta tirdzniecībā, neatmaksājot personai licences vērtību. Licences anulēšanas gadījumā makšķerniekam vai vēžotājam tiks nosūtīts anulēšanas iemesla paskaidrojums uz makšķernieka vai vēžotāja pirkšanas brīdī norādīto e-pasta adresi.

37. Makšķerniekam un vēžotājam makšķerēšanas vai vēžošanas laikā kopā ar licenci ir jābūt klāt arī personu apliecinošam dokumentam – pasei vai personas apliecībai.

VII. NO LICENCĒM IEGŪTO LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS

38. No licenču realizācijas posmā "Salaca I" iegūtās kopējās summas 20% (divdesmit) Biedrība reizi pusgadā (līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim – par otro pusgadu) ieskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

39. 80% (astoņdesmit) līdzekļu no pārdotajām licencēm tiek ieskaitīti Biedrības kontā, kurus tā izmanto zivju resursu stāvokļa uzlabošanai vai zivju nārsta vietu rekultivācijai (atjaunošanai) atbilstoši "Salacas upes zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem", Dabas parka "Salacas ieleja" individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem, kā arī zivju un vēžu resursu aizsardzībai, makšķerēšanas un vēžošanas kontrolei, licencētās makšķerēšanas un licencētās vēžošanas organizēšanai un makšķerēšanas tūrisma infrastruktūras attīstībai.

40. Par iegūto līdzekļu sadali un izlietošanu ir atbildīga Biedrība. Tā nodrošina savlaicīgu noteiktas formas pārskata par realizēto makšķerēšanas un vēžošanas licenču skaitu, licenču veidiem, iegūtiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – par iepriekšējo pusgadu.

VIII. LOMU UZSKAITES KĀRTĪBA

41. Visu licenču īpašniekiem obligāts pienākums ir iesniegt datus par lomu Biedrībai, aizpildot lomu uzskaites tabulas (pielikums Nr. 4 un Nr. 5) vai reģistrēt elektroniski platformā "Mana Cope" (atbilstoši šī nolikuma 42. punktā noteiktajam):

41.1. "Vienas dienas makšķerēšanas licenču", "Vēžošanas vienas diennakts licenču", un "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licenču" īpašniekiem šī nolikuma – 41. punkta prasības jāizpilda 5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām.

41.2. "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Salacas apsaimniekošanā iesaistīto personu licenču", "Gada makšķerēšanas licenču", "Gada bezmaksas makšķerēšanas licenču", "Gada vēžošanas licenču" un "Gada bezmaksas vēžošanas licenču" īpašniekiem šī nolikuma 41. punkta prasības jāizpilda 5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām.

41.3. "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Salacas apsaimniekošanā iesaistīto personu licenču", "Gada bezmaksas makšķerēšanas licenču" un "Gada bezmaksas vēžošanas licenču" īpašniekiem lomu uzskaites tabulas tiek izsniegtas kopā ar licenci Rīgas ielā 2, Salacgrīvā, Limbažu novadā, tel. nr. 28366651, e-pasts: mksalackrasti@gmail.com.

42. Makšķernieks vai vēžotājs datus par iegūtajiem lomiem reģistrē vai iesniedz licences iegādes vietā:

42.1. elektroniski iegādātās licences reģistrē mājaslapā www.manacope.lv vai mobilā lietotnē "Mana Cope" atbilstoši šī nolikuma – 41.1. un 41.2. punktam. Lomu atskaite iesniedzama arī gadījumos, ja loms nav gūts/nav paturēts vai licence nav izmantota. Informācija un pamācība par "Mana Cope" lietošanu pieejama lietotnē sadaļā "Copes padomi".

42.2. ja makšķernieks vai vēžotājs licenci iegādājies elektroniski, pats no sava lietotāja profila, licences atskaiti nodod no lietotāja profila sadaļas "Mani pirkumi" (ja licencei nav beidzies derīguma termiņš) vai "Pirkumu vēsture" (ja licencei beidzies derīguma termiņš).

42.3. ja makšķerniekam vai vēžotājam licenci elektroniski iegādājusies cita persona, licences atskaite jāiesniedz, izmantojot licences pirkuma e-pastā norādīto saiti lomu atskaites iesniegšanai.

42.4. papīra formātā izsniegtās licences, kopā ar lomu uzskaites tabulu iesniedz klātienē Rīgas ielā 2, Salacgrīvā, Limbažu novadā.

43. Biedrība katru gadu līdz 1. februārim iesniedz valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem.

44. Personas, kas pārkāps nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, tiks reģistrētas un, izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, tām paziņos par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Ja minētajā termiņā loma pārskats netiks iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informēs zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

IX. MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS

45. Posmā "Salaca I" kalendārā gada laikā var tikt rīkotas sekojošas makšķerēšanas sacensības:

45.1. Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas sezonas laikā vienas taimiņa (arī laša) makšķerēšanas sacensības šī nolikuma 6. punktā noteiktajās zonās.

45.2. "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas vienas dienas licenču" skaits sacensību dienā, vienā pasākumā – 40 gb. par nolikumā atrunātajām licenču cenām, kā arī ievērojot citas šajā nolikumā noteiktās prasības un normas.

45.3. Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas sacensībām paredzētais licenču skaits tiek iekļauts (rezervēts) 16. punktā minēto licenču skaitā;

45.4. Citu zivju makšķerēšanas sacensības: 5 (piecas) pludiņmakšķerēšanas sacensības un 3 (trīs) zemledus makšķerēšanas sacensības kalendārajā gadā.

46. Uz taimiņa (arī laša) makšķerēšanas sacensību dienu, sacensību norises zonās vienas dienas licences netiek pārdotas personām, kuras nav attiecīgo sacensību dalībnieki.

47. Uz taimiņa (arī laša) makšķerēšanas sacensību dienu "Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Salacas apsaimniekošanā iesaistītās personas licence" nav derīga.

48. Taimiņa (arī laša) sacensību dalībnieks drīkst makšķerēt vienā no 6. punktā minētajām zonām (makšķerēšanas zonu noteikšana sacensību dalībniekam notiek izlozes kārtībā).

49. Sacensību organizētājs garantē, papildus šajā nolikumā noteikto prasību un normu ievērošanai, paņemt zvīņu paraugus no visiem sacensību laikā noķertajiem lašiem un taimiņiem, lai varētu nodrošināt zvīņu paraugu nodošanu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR".

50. Attiecīgo makšķerēšanas sacensību nolikumi tiek saskaņoti atbilstoši spēkā esošo makšķerēšanu regulējošo Ministru kabineta noteikumu normām un papildus ar Biedrību un Limbažu novada domi, ja tā nav šo sacensību organizētāja.

X. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS UN VĒŽOŠANAS ORGANIZĒTĀJA PIENĀKUMI

51. Sniegt informāciju par licencētās makšķerēšanas un vēžošanas vietām, licencētās makšķerēšanas un vēžošanas organizētāju un makšķerēšanas un vēžošanas licenču iegādes iespējām laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vietējā laikrakstā, kā arī nodrošināt atbilstošu zonu norādes zīmju izvietošanu posmā, kas noteikts 5. punktā.

52. Nodrošināt makšķerēšanas un vēžošanas licenču pieejamību saskaņā ar šī nolikuma 31. punktu.

53. Reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas un vēžošanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas un vēžošanas licences uzskaites žurnālā; nodrošināt šī nolikuma 14.–23. punktos, noteiktā licenču skaita limita ievērošanu attiecīgajās makšķerēšanas un vēžošanas zonās, dienās un darbības periodos (laikos).

54. Uzskaitīt interneta vietnē www.manacope.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēgumā veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu.

55. Nodrošināt to, ka līdzekļi, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas un vēžošanas licences, tiek izlietoti atbilstoši šī nolikuma VII nodaļai.

56. Veikt makšķernieku un vēžotāju lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma VIII nodaļai noteiktai kārtībai.

57. Iepazīstināt makšķerniekus un vēžotājus ar šo nolikumu, un informēt par laša uzskaites reģistratora atrašanās vietu atbilstoši šī nolikuma 8.3.3. apakšpunktam.

58. Nozīmēt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas piedalās vides un zivju un vēžu resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu.

59. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par pārskaitījumu valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai un no licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojumu divas reizes gadā līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – par iepriekšējo pusgadu.

60. Līdz katra nākamā gada 1. februārim iesniegt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" makšķernieku aizpildītās un atpakaļ atgrieztās licences tālākai datu apstrādei un zivju un vēžu resursu novērtēšanai.

61. Veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta "BIOR" " rakstiskām rekomendācijām.

62. Kalendārajā gadā organizēt upes tīrīšanas talku un kultivēt labvēlīgu kultūrvidi makšķerēšanai Salacā.

63. Organizēt izglītojoša rakstura pasākumus, lai vairotu sabiedrības izpratni par dabas aizsardzību un tās nozīmi.

64. Zemūdens ūdensaugu izpļaušana. Ūdensaugu pļaušana dabas aizsardzības nolūkos zem ūdens ir veicama veģetācijas periodā, lai novājinātu jauno parastās niedres un ezera meldru dzinumu veidošanos. Pļaušanu veic zem ūdens (no 30 cm līdz 1 m) atkarībā no ūdens līmeņa jūlijā un augustā.

65. Informēt makšķerniekus, vēžotājus vai zemūdens medniekus par publiskām piekļuves vietām upei.

XI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

66. Šis nolikums stājas spēkā ar 2022. gada 1. jūniju un ir spēkā līdz 2029. gada 31. decembrim.

67. Atzīt par spēku zaudējušiem 2020. gada 16. decembra Salacgrīvas novada domes saistošos noteikumus Nr. 16 "NOLIKUMS "Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS "SALACA I")"".

XII. NOLIKUMA PIELIKUMI

68. Pielikums Nr. 1 – Shēma ar taimiņa (arī laša) makšķerēšanas zonu iedalījumu.

69. Pielikums Nr. 2 – Shēma par licencētās vēžošanas posmu.

70. Pielikums Nr. 3 – Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas licenču paraugi (papīra formātā izsniedzamās licences).

71. Pielikums Nr. 4 – Lomu uzskaites tabula (makšķerēšanas licences).

72. Pielikums Nr. 5 – Lomu uzskaites tabula (vēžošanas licences).

73. Pielikums Nr. 6 – Pazīmes signālvēžu noteikšanai;

74. Pielikums Nr. 7 – Iesniegums bezmaksas licenču saņemšanai.

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
Pielikums Nr. 1
Nolikumam
Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu
Salacas upes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā (POSMS "SALACA I")
Shēma ar taimiņa (arī laša) makšķerēšanas zonu norādēm

1) A, B, C un D zonas taimiņa (arī laša) makšķerēšanai;

Pielikums Nr. 2
Nolikumam
Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu
Salacas upes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā (POSMS "SALACA I")
Vēžošanai paredzētais posms "Salaca I"

Pielikums Nr. 3
Nolikumam
Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu
Salacas upes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā (POSMS "SALACA I")
Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas licenču paraugi (papīra formātā izsniedzamās licences)

"Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Salacas apsaimniekošanā iesaistītās personas licence" posmā "Salaca I"

Visās zonās ( "A", "B", "C", "D")

Biedrība "Makšķernieku klubs "SALACKRASTI""

Biedrība "Makšķernieku klubs "SALACKRASTI""
Niedru iela 9, Vecsalaca, Limbažu novads, LV -4033

TAIMIŅA (ARĪ LAŠA) MAKŠĶERĒŠANAS SALACAS APSAIMNIEKOŠANĀ IESAISTĪTĀS PERSONAS LICENCE
POSMĀ "SALACA I"
VISĀS ZONĀS: A, B, C, D

LICENCES DARBĪBAS PERIODS NO
1. JANVĀRA – 28. (29.) FEBRUĀRIM (zonā A)
1. MARTA – 10. MAIJAM (visās zonās: A,B,C,D)

No. 000

CENA EUR 400,00
(cena bez PVN EUR 330,58 PVN 21% EUR 69,42)

20__.gada __._________
(Licences pārdošanas datums)

 
(Licences īpašnieka vārds, uzvārds)
 
(personas kods)
 
(Licences īpašnieka tālruņa nr.)
 
(Licences īpašnieka e-pasts)

Ar nolikumu iepazinos un to apliecinu ar parakstu

 
(licences saņēmēja paraksts)
 
(licences pārdevēja paraksts)

 

TAIMIŅA (ARĪ LAŠA) MAKŠĶERĒŠANAS SALACAS APSAIMNIEKOŠANĀ IESAISTĪTĀS PERSONAS LICENCE
POSMĀ "SALACA I" VISĀS ZONĀS: A, B, C, D

LICENCE DARBĪBAS PERIODS NO
1. JANVĀRA – 28. (29.) FEBRUĀRIM (zonā A)
1. MARTA – 10. MAIJAM (visās zonās: A,B,C,D)

No. 000

Licences cena 400,00 euro
(cena bez PVN EUR 330,58 PVN 21% EUR 69,42)

Licences pārdošanas datums: 20__. gada __._____________

Licences īpašnieks 
 (vārds, uzvārds)
   
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 (personas kods) 
Licences īpašnieka tālruņa nr. 
Licences īpašnieka e-pasts 
Licences pārdevējs 
 (pārdevēja paraksts)

 

Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga.
Makšķerēšanai neizmantotās vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

 

Godātais Makšķerniek!

Lūdzu, atceries un iegaumē!

Taimiņa vai laša makšķerēšana atļauta tikai spiningošanas vai mušiņmakšķerēšanas veidā, izmantojot 2 (divus) jebkura veida āķus, kuri ir piestiprināti pie mānekļa.

Šī licence dod iespējas makšķerēt konkrētajā licences darbības laika dienā līdz brīdim, kad noķertā zivs tiek paturēta lomā, kuras pieļaujamais garums ir ne mazāks un ne lielāks par šādu izmēru: taimiņam – 50-70 cm, lasim – 60-70 cm. Zivis, kuru pieļaujamie garumi ir mazāki vai lielāki par minētajiem izmēriem, Lomā paturamo zivi nekavējoties jānogalina un jāreģistrē licences iegādes vietā.

No 1. janvāra līdz 31. maijam noteikta visu zivju sugu saudzēšanas diena – katras nedēļas pirmdiena (izņemot gadījumus, kad valstī ir noteiktas svētku dienas), kad ir aizliegta spiningošana un mušiņmakšķerēšana;

Lomu, kuru nepatur vai nedrīkst paturēt lomā ir jāreģistrē lomu uzskaites tabulā.

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot

pa tālr. 29472663, 29376435, 26446656

Paldies par izpratni un "ne asakas"!

Ar cieņu – Biedrība "Makšķernieku klubs "SALACKRASTI""

! Makšķerēšanas licencē darbības periodā gūtais loms jāreģistrē loma uzskaites tabulā, kura tiek izsniegta kopā ar licenci. Ne vēlāk kā 5 dienas pēc licences beigu termiņa, licence kopā ar licenču uzskaites tabulu jāiesniedz Biedrībai ( Rīgas ielā 2, Salacgrīvā, Limbažu novadā)!

Taimiņa (arī laša) makšķerēšana atļauta:

"A" zona – no tilta pār Salacas upi Salacgrīvā (GPS: 57.754751, 24.361067) uz augšu pret straumi līdz Korģes upes ietekai (GPS: 57.758254, 24.450545).

"B" zona – no Korģes upes ietekas Salacas upē (GPS: 57.758254, 24.450545) uz augšu pret straumi līdz Ainažu pagasta nekustamajam īpašumam "Senču klintis" (zem mājām "Polāri") (GPS: 57.826046, 24.468699).

"C" zona – no Ainažu pagasta nekustamajam īpašuma "Senču klintis" (zem mājām "Polāri") (GPS: 57.826046, 24.468699) uz augšu pret straumi līdz Dzelzs tiltam pāri Salacas upei (GPS: 57.847098, 24.491251).

"D" zona - no Dzelzs tilta pāri Salacas upei (GPS: 57.847098, 24.491251) līdz Limbažu novada Ainažu pagasta robežzīmei Salacas upes krastā ar Staiceles pagastu (GPS: 57.885953, 24.611553).

Godātais Makšķerniek, lūdzu atceries!

Tu makšķerē Salacā – starptautiski atzītā lašu dabiskā nārsta Latvijas nacionālā indeksa upē, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās: Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un dabas parkā "Salacas ieleja"

 

"Gada bezmaksas makšķerēšanas licence" posmā "Salaca I"

Biedrība "Makšķernieku klubs "SALACKRASTI""

Biedrība "Makšķernieku klubs "SALACKRASTI""
Niedru iela 9, Vecsalaca, Limbažu novads, LV -4033

GADA BEZMAKSAS MAKŠĶERĒŠANAS LICENCE
posmā
"Salaca I"
01.01.-31.12.20__

No. 000

BEZMAKSAS

20__.gada __._________
(Licences pārdošanas datums)

 
(licences īpašnieka vārds, uzvārds)
 
(personas kods)
 
(Licences īpašnieka tālruņa nr.)
 
(Licences īpašnieka e-pasts)

Ar nolikumu iepazinos un to apliecinu ar parakstu

 
(licences saņēmēja paraksts)

Licence izsniegta Rīgas ielā 2, Salacgrīva

 
(licences izsniedzēja paraksts)

GADA BEZMAKSAS MAKŠĶERĒŠANAS LICENCE
posmā
"Salaca I"

No. 000

Licence derīga no 20__.01.01. līdz 20__.31.12.

Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus.
No 01.10. līdz 10.05. aizliegta spiningošana vai mušiņmakšķerēšana!

Licence izsniegta 20___. g.________________________

Licences cena - BEZMAKSAS

Licence izsniegta 
 (vārds, uzvārds)
   
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 (personas kods) 
Licences īpašnieka tālruņa nr. 
Licences īpašnieka e-pasts 

Licence izsniegta Rīgas ielā 2, Salacgrīva, Limbažu novads, LV-4033, tālrunis: 28366651

Licenci izsniedza 
 (izsniedzēja paraksts)

 

Lomu uzskaites tabula

DATUMSZIVJU SUGASKAITSSVARSPIEZĪMES
     

Godātais makšķerniek!

Lūdzu iegaumē!

* Atļautais loma lielums vienā makšķerēšanas reizē (uz vienu licenci), atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800, izņemot minēto noteikumu 16.8. punktā paredzēto pārējo zivju svaru, kas posmā "Salaca I" nedrīkst pārsniegt 10 kg., izņemot sudrabkarūsas, kuru svars netiek limitēts.

* No 01.01.-31.05 aizliegta makšķerēšana pirmdienās (ja tā valstī nav noteikta svētku diena);

* Makšķerniekam jābūt ir klāt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai personas apliecībai;

* Licenču īpašniekam obligāts pienākums ir nodot personīgi aizpildītās licences lomu uzskaites tabulas (kopā ar iegādāto licenci) Rīgas ielā 2, Salacgrīvā, vēlākais 5 (piecas) dienas pēc licences beigu datuma.

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 29472663, 29376435, 26446656

Paldies par izpratni un "ne asakas"!

Ar cieņu – Biedrība "Makšķernieku klubs "SALACKRASTI""

Godātais Makšķerniek, lūdzu atceries!

Tu makšķerē Salacā – starptautiski atzītā lašu dabiskā nārsta Latvijas nacionālā indeksa upē, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās: Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un dabas parkā "Salacas ieleja"

 

"Gada bezmaksas vēžošanas licence" posmā "Salaca I"

Biedrība "Makšķernieku klubs "SALACKRASTI""

Biedrība "Makšķernieku klubs "SALACKRASTI""
Niedru iela 9, Vecsalaca, Limbažu novads, LV -4033

GADA BEZMAKSAS VĒŽOŠANAS
LICENCE
posmā "Salaca I"

01.01.-31.12.20__

No. 000

BEZMAKSAS

20__.gada __._________
(Licences pārdošanas datums)

 
(licences īpašnieka vārds, uzvārds)
 
(personas kods)
 
(Licences īpašnieka tālruņa nr.)
 
(Licences īpašnieka e-pasts)

Ar nolikumu iepazinos un to apliecinu ar parakstu

 
(licences saņēmēja paraksts)

Licence izsniegta Rīgas ielā 2, Salacgrīva

 
(licences izsniedzēja paraksts)

GADA BEZMAKSAS VĒŽOŠANAS LICENCE
posmā
"Salaca I"

No. 000

Licence derīga no 20__.01.01. līdz 20__.31.12.

Licence izsniegta 20___. g.________________________

Licences cena - BEZMAKSAS

Licence izsniegta 
 (vārds, uzvārds)
   
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 (personas kods) 
Licences īpašnieka tālruņa nr. 
Licences īpašnieka e-pasts 

Licence izsniegta Rīgas ielā 2, Salacgrīva, Limbažu novads, LV-4033, tālrunis: 28366651

Licenci izsniedza 
 (pārdevēja paraksts)

 

Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga.

 

Godātais Vēžotāj!

Lūdzu, atceries un iegaumē!

• Ar Tavu līdzdalību un palīdzību iespēju robežās tiks samazināts signālvēžu (!) skaits Salacas upē!

• Licenču īpašniekam obligāts pienākums ir nodot personīgi aizpildītās licences lomu uzskaites tabulas (kopā ar iegādāto licenci) Rīgas ielā 2, Salacgrīvā, vēlākais 5 (piecas) dienas pēc licences beigu datuma.

• Sniegtā informācija tiks iesniegta Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" datu apkopošanai un analīzei.

• Vienā vēžošanas reizē, Tev ir atļauts izmantot ne vairāk kā 30 krītiņu vai murdu un lomā paturēt neierobežotu signālvēžu (!) skaitu! Citus vēžus nekavējoties jāatbrīvo!

• Kategoriski aizliegta signālvēžu (!) vai citu vēžu pārvietošana (!) uz jebkuru citu ūdenstilpi neatkarīgi no tās statusa!!!

Loma uzskaites tabula
(obligāti aizpildāma arī tad, ja loms nav iegūts)

Datums 
Noķerto signālvēžu skaits 
Piezīmes (Vēžošanas veids – ar krītiņiem vai murdiem, citu sugu atlaisto vēžu skaits); 

Paldies par sadarbību un veiksmīgu vēžošanu!

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 29472663, 29376435, 26446656

 
Pielikums Nr. 4
Nolikumam
Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu
Salacas upes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā (POSMS "SALACA I")
Lomu uzskaites tabula papīra formātā izsniegtajām makšķerēšanas licencēm

("Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas Salacas apsaimniekošanā iesaistīto personu licencēm" un "Gada bezmaksas makšķerēšanas licencēm")

Licences veids un numurs 
Licences īpašnieks 
 (vārds, uzvārds)
      
DATUMSZIVJU SUGASKAITSSVARS

GARUMS

PIEZĪMES

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Jūsu sniegtie dati ir nepieciešami Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR", iegūtās informācijas apkopošanai un Salacas upes zivju resursu datu bāzes veidošanai

Paldies! Biedrība "Makšķerēšanas biedrība "SALACKRASTI""

Pielikums Nr. 5
Nolikumam
Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu
Salacas upes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā (POSMS "SALACA I")
Lomu uzskaites tabulas paraugs "Gada bezmaksas vēžošanas licenču" īpašniekiem
 

VĒŽOTĀJA VĀRDS, UZVĀRDS UN LICENCES NUMURS

   

VĒŽOŠANAS
DATUMS

VIENĀ VĒŽOŠANAS REIZĒ NOĶERTO SIGNĀLVĒŽU SKAITS

PIEZĪMES
(VĒŽOŠANAS VEIDS – AR KRĪTIŅIEM VAI MURDIEM, CITU SUGU ATLAISTO VĒŽU SKAITS)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Jūsu sniegtie dati ir nepieciešami Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR", iegūtās informācijas apkopošanai un Salacas upes zivju resursu datu bāzes veidošanai.

Paldies! Biedrība "Makšķerēšanas biedrība "SALACKRASTI""

Pielikums Nr. 6
Nolikumam
Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu
Salacas upes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā (POSMS "SALACA I")
Pazīmes signālvēžu noteikšanai

1. Signālvēzis (1. attēls)

2. Gluds ķermenis bez dzeloņiem (norāde "a") (atšķirība no dzeloņvaigu vēža un šaurspīļu vēža);

3. Raksturīgs gaišs plankums spīļu atvēruma savienojuma vietā (norāde "b") (svarīgākā atšķirība no platspīļu vēža, dzeloņvaigu vēža un šaurspīļu vēža).

1. attēls. Signālvēzis

Pielikums Nr. 7
Nolikumam
Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu
Salacas upes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā (POSMS "SALACA I")
   
 (Vārds, Uzvārds) 
   
 (Adrese) 
   
 (Tālruņa numurs) 

Biedrībai
"Makšķernieku klubs "SALACKRASTI""

Iesniegums.

Lūdzu piešķirt gada bezmaksas licenci makšķerēšanai/vēžošanai (vajadzīgo pasvītro) Salacas upē, posmā "Salaca I" 20__.gadam.

Pamatojums:

o Salacas upei piekrītošā krastu zemju īpašnieka 
 

(Vārds, uzvārds)

īpašums ( )
 

NĪ nosaukums un adrese

 

(radniecības pakāpe)

 
o Represētās personas apliecība Nr. .
o Invalīda apliecība Nr. .

o Esmu persona, kas ir jaunāka par 16 gadiem;

o Esmu persona, kas ir vecāka par 65 gadiem;

o Esmu Limbažu novada Salacgrīvas pagasta, Ainažu pagasts vai Liepupes pagasta makšķernieku biedrības
 biedrs;

(Biedrības nosaukums)

 

o Esmu brīvprātīgais palīgs, kas sniedzis ievērojamu ieguldījumu zivju resursu un dabas aizsardzības pasākumos Salacas upē;

20__.gada ___._____________  
  

(Paraksts)

 

Saskaņojumu lapa
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā (POSMS "SALACA I")

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts "BIOR"
20__. gada ___. __________________
Zemkopības ministrija20__. gada ___. __________________

Valsts vides dienests

20__. gada ___. __________________
Dabas aizsardzības pārvalde20__. gada ___. __________________
Limbažu novada pašvaldība20__.gada ___.___________________
Paskaidrojuma raksts
Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 21 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā (posms "SALACA I")"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upē, posmā "Salaca I".

Papildus nepieciešami grozījumi nolikumā saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība"".

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana un vēžošana posmā Salaca I – Salacas upes posmā, kas sākas no Salacas ietekas jūrā uz augšu pret straumi līdz Limbažu novada Ainažu pagasta robežzīmei Salacas upes krastā ar Staiceles pagastu.

Jaunajos saistošajos noteikumos veikti tikai tehniski precizējumi, lai tie atbilstu spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būtiski nemainot iepriekšējos licencētās makšķerēšanas un vēžošanas noteikumus un kārtību, kas apstiprināta ar Salacgrīvas novada domes 2020. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 16 "NOLIKUMS "Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS "SALACA I")".

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas viedokli, nav nepieciešams saņemt Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 10. punktā prasītos saskaņojumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSagatavotais projekts papildus izdevumus neprasa.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāTiešas ietekmes nav.
5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas konsultācijas.
Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nolikums par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Limbažu novada administratīvajā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Limbažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21Pieņemts: 28.04.2022.Stājas spēkā: 01.06.2022.Zaudē spēku: 01.01.2030.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 109, 07.06.2022. OP numurs: 2022/109.4
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
333026
01.06.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)