Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2

Liepājā 2022. gada 17. februārī (prot. Nr. 3, 18. §)
Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Liepājā
PRECIZĒTI
ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes
2022. gada 17. marta lēmumu Nr. 98/5

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 7. punktu, Ministru kabineta
2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
" 16.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā uzliek pašvaldības nodevu par reklāmas, reklāmas objektu, afišu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu (turpmāk – Reklāma) izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu (turpmāk – nodeva), Liepājas teritorijā.

2. Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm, kā arī uz funkcionālo informāciju – valsts un pašvaldības institūciju norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas tiek izgatavotas un izvietotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II. Nodevas maksātāji un objekts

3. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kas izvieto Reklāmu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Liepājas teritorijā esošām ēkām un zemes, kā arī citās tam paredzētās vietās.

4. Nodevas objekts ir Reklāma, kas tiek izvietota Liepājas teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Liepājas teritorijā esošām ēkām un zemes, kā arī citās tam paredzētās vietās.

5. No nodevas tiek atbrīvota:

5.1. sociālā reklāma;

5.2. informācija par labdarības pasākumiem;

5.3. informācija par valsts un pašvaldības, to institūciju rīkotiem vai atbalstītiem mākslu, kultūru, zinātni, izglītību, sportu un veselību veicinošiem pasākumiem (arī svētku noformējums);

5.4. informācija par dabas (vides) aizsardzību un ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums);

5.5. informācija par veselības aizsardzību vai ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums);

5.6. informācija par valsts un pašvaldības rīkotiem starptautiskiem pasākumiem;

5.7. Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos noteiktā obligāti izvietojamā informācija;

5.8. pilsētai nepieciešamā informācija – norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.;

5.9. informācija, ko sniedz pašvaldības iestādes savu funkciju izpildei;

5.10. pašvaldības izveidotu aģentūru un kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas, kuras darbojas kultūras, mākslas, izglītības, sporta, tūrisma un veselības jomā, sniegta informācija par tās pamatdarbības pakalpojumu;

5.11. afiša.

6. Izvietojot 5. punktā norādīto vizuālo informāciju, kas atbrīvota no nodevas, informācija par pasākumu sponsoriem un atbalstītājiem (to logotipi, uzņēmumu nosaukumi, preču zīmes) nedrīkst aizņemt vairāk par 20 % no kopējās vizuālās informācijas platības, un tā jāizvieto norobežotā laukumā plakāta malā. Ja informācija par pasākumu sponsoriem un atbalstītājiem (to logotipi, uzņēmumu nosaukumi, preču zīmes) pārsniedz noteikto apjomu vai tās novietojums neatbilst šā punkta nosacījumiem, aprēķināma un maksājama nodeva atbilstoši Noteikumu nosacījumiem.

7. No nodevas par Reklāmas izvietošanu publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, tiek atbrīvotas valsts vai pašvaldību iestādes, vai fiziskas, vai juridiskas personas par tādas izkārtnes izvietošanu, kas izvietota tādā nekustamajā īpašumā (zemesgabalā vai būvē), kurā atrodas attiecīgā iestāde vai kurā attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona tieši veic saimniecisku darbību, un kas var saturēt informāciju par iestādes vai personas nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem, kontaktinformāciju (arī tīmekļa vietnes adresi).

III. Nodevas likme, koeficienti un aprēķināšanas kārtība

8. Ziņas par reklāmu, reklāmas objekta izmēriem, daudzumu (skaitu), izvietošanas adresi un izvietošanas periodu nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas devējs (vai izvietotājs), kurš ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.

9. Nodevu aprēķina pēc formulas:

N = L x B x M x Z x T, kur

L – reklāmas nesēja reklāmvirsmas laukums kv.m;

B – reklāmas nodevas bāzes likme 1,00 euro;

M – izvietošanas laiks mēnešos;

Z – zonas koeficients;

T – tematikas koeficients;

Ja reklāmas virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos piemēro minimālo virsmas laukuma izmēru – vienu kvadrātmetru.

Ja reklāmas laukums pārsniedz trīsdesmit kvadrātmetrus, tad reklāmas laukums tiek aprēķināts pēc formulas 0,3 x L+21.

Ja izvietošanas laiks ir īsāks par vienu dienu, aprēķinos piemēro minimālo izvietošanas laiku 1/30 (viena diena).

Ja izvietošanas laiks ir īsāks par vienu mēnesi, aprēķinos piemēro dienu skaitam atbilstošo mēneša daļu.

10. Zonas koeficients:

10.1. Ekskluzīvā zona – 8,0:

10.1.1. Rožu laukums,

10.1.2. Lielā iela pāra numerācijas pusē no Radio ielas līdz Avotu ielai,

10.1.3. Lielā iela nepāra numerācijas pusē no Andreja Pumpura ielas līdz Baznīcas ielai; Zivju iela; Tirgoņu iela);

10.2. Centra aktīvā zona – 4,0:

10.2.1. Lielā iela pāra numerācijas pusē no Radio ielas līdz Tirdzniecības kanālam,

10.2.2. Lielā iela nepāra numerācijas pusē no Baznīcas ielas līdz Tirdzniecības kanālam,

10.2.3. Tirdzniecības kanāls un tā krastmalas starp tiltiem,

10.2.4. Tirdzniecības kanāla krastmala Vecliepājas pusē no tramvaja tilta līdz Celtnieku ielai,

10.2.5. Tirdzniecības kanāla krastmala Jaunliepājas pusē starp tramvaja tiltu un vecajiem spīķeriem,

10.2.6. Vecā ostmala,

10.2.7. Kārļa Zāles laukums,

10.2.8. Jaunā ostmala,

10.2.9. Rīgas iela no Tirdzniecības kanāla līdz Kroņu ielai,

10.2.10. Raiņa iela no Rīgas ielas līdz Kroņu ielai,

10.2.11. Kroņu iela no Rīgas ielas līdz Raiņa ielai,

10.2.12. Brīvības iela no Jaunās ostmalas līdz Esperanto ielai,

10.2.13. Zemnieku iela no Jaunās ostmalas līdz Esperanto ielai,

10.2.14. Esperanto iela,

10.2.15. Jāņa iela,

10.2.16. Teātra iela,

10.2.17. Baznīcas iela no Lielās ielas līdz Bāriņu ielai,

10.2.18. Bāriņu iela no Baznīcas ielas līdz Kārļa Zāles laukumam,

10.2.19. Stendera iela,

10.2.20. Andreja Pumpura iela,

10.2.21. Kungu iela no Lielās ielas līdz Bāriņu ielai,

10.2.22. Malkas iela,

10.2.23. Kuršu laukums,

10.2.24. Siena iela,

10.2.25. Kuršu iela,

10.2.26. Rakstvežu iela,

10.2.27. Klāva Ukstiņa iela no Siena ielas līdz Dārtas ielai,

10.2.28. Krišjāņa Valdemāra iela no Jēkaba Janševska ielas līdz Graudu ielai,

10.2.29. Jēkaba Janševska iela no Alejas ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai,

10.2.30. Rožu iela no Alejas ielas līdz Kuršu ielai,

10.2.31. Alejas iela no Jēkaba Janševska ielas līdz Peldu ielai,

10.2.32. Brāļu iela,

10.2.33. Ludviķa iela no Brāļu ielas līdz Lielajai ielai,

10.2.34. tramvaja trase starp Lielo ielu un Peldu ielu,

10.2.35. Katoļu iela,

10.2.36. Avotu iela,

10.2.37. Peldu iela,

10.2.38. Miķeļa Valtera iela,

10.2.39. Uliha iela no Peldu ielas līdz Kūrmājas prospektam,

10.2.40. Hika iela,

10.2.41. Vites iela,

10.2.42. Evalda Rimbenieka iela,

10.2.43. Vītolu iela,

10.2.44. Kūrmājas prospekts,

10.2.45. Celtnieku iela no Kūrmājas prospekta līdz Laivinieku ielai,

10.2.46. Jūras iela,

10.2.47. Jēkaba Dubelšteina iela,

10.2.48. Pasta iela,

10.2.49. Radio iela,

10.2.50. Dīķa iela,

10.2.51. Friča Brīvzemnieka iela,

10.2.52. Graudu iela no Lielās ielas līdz Kūrmājas prospektam;

10.3. Tranzīta zona – 3,0:

10.3.1. Brīvības iela no pilsētas robežas līdz Esperanto ielai,

10.3.2. Zemnieku iela no Esperanto ielas līdz Brīvības ielai,

10.3.3. Ganību iela,

10.3.4. Klaipēdas iela no Uliha ielas līdz pilsētas robežai,

10.3.5. Uliha iela no Klaipēdas ielas līdz Peldu ielai,

10.3.6. Parka iela,

10.3.7. Pulvera iela,

10.3.8. Mirdzas Ķempes iela,

10.3.9. Tukuma iela no Klaipēdas ielas līdz Ventas ielai,

10.3.10. Zirņu iela;

10.4. Mikrorajonu aktīvā zona – 1,5:

10.4.1. Cukura iela,

10.4.2. Ventspils iela no Pulvera ielas līdz Ziemeļu ielai,

10.4.3. Ziemeļu iela,

10.4.4. Siļķu iela,

10.4.5. Šķēdes iela,

10.4.6. Krūmu iela,

10.4.7. Flotes iela,

10.4.8. Oskara Kalpaka iela,

10.4.9. Raiņa iela no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Kroņu ielai,

10.4.10. Rīgas iela no stacijas līdz Kroņu ielai,

10.4.11. Jelgavas iela no Raiņa ielas līdz Brīvības ielai,

10.4.12. Dzelzceļnieku iela,

10.4.13. Ezermalas iela,

10.4.14. Bāriņu iela no Baznīcas ielas līdz Eduarda Veidenbauma ielai,

10.4.15. Eduarda Veidenbauma iela no Kuršu laukuma līdz Dorupes ielai,

10.4.16. Jūrmalas iela,

10.4.17. Ezera iela no Kuršu ielas līdz Ganību ielai,

10.4.18. Klaipēdas iela no Jūrmalas ielas līdz Uliha ielai,

10.4.19. Krišjāņa Valdemāra iela no Jēkaba Janševska ielas līdz Klaipēdas ielai,

10.4.20. Līvas laukums,

10.4.21. Liedaga iela,

10.4.22. Ventas iela,

10.4.23. Vaiņodes iela,

10.4.24. Tukuma iela no Ventas ielas līdz Ganību ielai,

10.4.25. Eduarda Tisē iela,

10.4.26. Dzērves iela,

10.4.27. Lauku iela;

10.5. Pārējā pilsēta – 1,0;

10.6. Mobilajai reklāmai tiek piemērots zonas koeficients – 4,0 un reklāmai uz sabiedriskā transporta tiek piemērots zonas koeficients – 1,0.

11. Tematikas koeficients:

11.1. Alkoholisko dzērienu, enerģijas dzērienu un tabakas izstrādājumu reklāma – 4,0;

11.2. Ātrās ēdināšanas reklāma – 2,0;

11.3. priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli – 1,0;

11.4. Digitālā un dinamiskā reklāma – 2,0;

11.5. Pašreklāmas plakāti uz tīkla reklāmas objektiem – 0,3;

11.6. Reklāmas objekts bez vizuālās informācijas – 0,2;

11.7. Pārējā reklāma – 1,0.

12. Ja vienā reklāmā vienlaicīgi tiek eksponēta reklāma ar dažādiem tematikas koeficientiem, tad piemērojams lielākais tematikas koeficients.

13. Koeficients maksai par ielu teritorijas izmantošanu reklāmas vajadzībām:

13.1. Ekskluzīvā zona – 1,2;

13.2. Centra aktīvā zona – 1,15;

13.3. Tranzīta zona – 1,10;

13.4. Mikrorajonu aktīvā zona – 1,10;

13.5. Pārējā pilsēta – 1,05.

IV. Nodevas maksāšanas kārtība un kontrole

14. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas būvvalde" (turpmāk – Būvvalde) sagatavo paziņojumu par nodevu un nosūta to divu darbdienu laikā pēc izvietošanas atļaujas sagatavošanas. Reklāmas izvietošanas atļauju Būvvalde izsniedz pēc reklāmas nodevas samaksas.

15. Ja tiek sagatavots un izsniegts paziņojums par nodevu, bet Reklāma netiek izvietota vai arī tiek noņemta pirms paziņojumā noteiktā termiņa beigām, tad nodevas maksātājam nekavējoties Būvvaldē jāiesniedz iesniegums. Paziņojumu par nodevu Būvvalde var koriģēt arī pēc savas iniciatīvas, ja pārbaudot konstatēts, ka Reklāma ir demontēta vai netiek izvietota.

16. Patvaļīga Reklāmas izvietošana un naudas soda nomaksa par tās patvaļīgu izvietošanu neatbrīvo no nodevas samaksas.

17. Konstatējot faktu par patvaļīgu reklāmas, reklāmas objekta izvietošanu, tiek sastādīts akts, un no akta sastādīšanas dienas līdz šī objekta demontāžai patvaļīgi izvietotās reklāmas izvietotājam/reklāmas devējam jāveic nodevas maksājums.

18. Būvvalde koriģē nodevas maksājumus, veicot pārrēķinus likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

19. Pārmaksātās nodevas summas, pamatojoties uz motivētu maksātāja iesniegumu, tiek atmaksātas maksātājam likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

20. Paziņojums par nodevu tiek izsniegts kopā ar maksājumu grafiku.

21. Paziņojumā par nodevu tiek uzrādīta nodevas kopējā summa par kalendāro gadu, maksāšanas periods ir viens ceturksnis. Maksājumu par ceturksni veic līdz ceturkšņa pirmā mēneša 15 datumam. Ja Reklāma tiek izvietota uz laiku, kas ir mazāks par vienu ceturksni, tad norāda nodevas summu par visu izvietošanas periodu.

22. Būvvalde, saņemot nodevas maksātāja motivētu iesniegumu, var izdarīt izmaiņas maksājumu grafikā.

V. Nodevas aprēķināšanas un maksāšanas kārtība tīkla reklāmas uzņēmumiem

23. Paziņojumu par nodevu tīkla reklāmas objektu izvietotājam sagatavo katra mēneša beigās atbilstoši iesniegtajai informācijai par reklāmas plakātiem un to izvietošanas vietām. Nodeva jāsamaksā maksāšanas paziņojumā norādītā termiņā un apmērā.

24. Ja tiek demontēti vai uzstādīti jauni reklāmas objekti, mainās to izvietojumu vieta, reklāmas izvietotājam nekavējoties jāiesniedz par to informācija Būvvaldē.

VI. Atbildība par Noteikumu neievērošanu

25. Savlaicīgi nesamaksāto nodevu piedzen likuma "Par nodokļiem un nodevām" paredzētajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi

26. Komersantam, kuram ar pašvaldību ir noslēgts līgums par tīkla reklāmas izvietošanu, līdz noslēgtā līguma termiņa beigām pašvaldības nodevu aprēķina pēc šādas formulas:

N = L x B x M x Z x T x Zn, kur

L – reklāmas nesēja reklāmvirsmas laukums kv.m;

B – reklāmas nodevas bāzes likme 1,00 euro;

M – izvietošanas laiks mēnešos;

Z – zonas koeficients;

T – tematikas koeficients;

Zn – koeficients maksai par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām.

Ja reklāmas virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos piemēro minimālo virsmas laukuma izmēru – vienu kvadrātmetrus.

Ja reklāmas laukums pārsniedz trīsdesmit kvadrātmetrus, tad reklāmas laukums tiek aprēķināts pēc formulas 0,3 x L+21.

Ja izvietošanas laiks ir īsāks par vienu dienu, aprēķinos piemēro minimālo izvietošanas laiku 1/30 (viena diena).

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2008. gada 17. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Liepājā" (Latvijas Vēstnesis, 2008, Nr. 25; 2009, Nr. 13, 2010, Nr. 13; 2013, Nr. 190; 2014, Nr. 47; 2017, Nr. 44).

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš
Saistošo noteikumu "Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Liepājā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu mērķis ir regulēt un nodrošināt ieņēmumus Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetā no Liepājas teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, izvietotās reklāmas.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā uzliek pašvaldības nodevu par reklāmas, reklāmas objektu, afišu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu (turpmāk – reklāma) izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Liepājas teritorijā.

Saistošajos noteikumos papildus noteikti tematiskie koeficienti ātrās ēdināšanas reklāmai un priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem. No reklāmas nodevas aprēķināšanas formulas svītrots koeficients Zn, kas apzīmē maksu par pašvaldības zemes izmantošanu. Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2008. gada 17. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Liepājā".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPaskaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 panta otro daļu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu regulējums attiecas uz personām, kas vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas objektu Liepājas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Kopumā saistošie noteikumi nebūtiski ietekmē uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Liepājas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.liepaja.lv un nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas būvvalde".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Liepājā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 17.02.2022.Stājas spēkā: 23.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 22.03.2022. OP numurs: 2022/57.22
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330922
23.03.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"