Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 29. aprīļa rīkojumu Nr. 302 "Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā".
Ministru kabineta rīkojums Nr. 131

Rīgā 2022. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 4. §)
Par Pasākumu plānu personu no Ukrainas masveida ierašanās gadījumā Latvijā

1. Apstiprināt Pasākumu plānu personu no Ukrainas masveida ierašanās gadījumā Latvijā (turpmāk - Pasākumu plāns) (1. pielikums).

2. Noteikt, ka par Pasākumu plāna izpildi atbilstoši kompetencei ir atbildīgas plānā noteiktās institūcijas.

3. Noteikt, ka no Ukrainas masveidā ieradušos personu izmitināšana notiek atbilstoši komandķēdes algoritmam (2. pielikums).

4. Atļaut Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un Valsts robežsardzei piemērot Publisko iepirkumu likuma 3. panta astotajā daļā minēto izņēmumu, lai nodrošinātu Pasākumu plānā ietverto uzdevumu efektīvu īstenošanu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministre M. Golubeva
Iekšlietu ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 28. februāra
rīkojumam Nr. 131
Pasākumu plāns personu no Ukrainas masveida ierašanās gadījumā Latvijā

1. Pasākumu plāns personu no Ukrainas masveida ierašanās gadījumā Latvijā (turpmāk – Pasākumu plāns) izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 8.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.6 1.§) 1.2.apakšpunktā noteikto uzdevumu.

2. Pasākumu plāna mērķis ir noteikt valsts institūciju, pašvaldību un komersantu īstenojamos pasākumus un iesaistāmos resursus, nodrošinot saskaņotu un nekavējošu rīcību, lai spētu uzņemt un izmitināt desmit tūkstošus personu, kas masveidā varētu ierasties no Ukrainas.

3. Pasākumu plāns attiecināms uz personām, kas masveidā ieradušās no Ukrainas un prasa patvērumu Latvijā vai piesakās vīzas saņemšanai humānu iemeslu dēļ.

4. Pasākumu plānā iekļautos pasākumus koordinē un nepieciešamības gadījumā papildus pasākumus nosaka Valsts civilās aizsardzības plānā atrunātais Civilās aizsardzības operacionālais vadības centrs, kuru vada Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs.

5. Darbam Civilās aizsardzības operacionālajā vadības centrā pārstāvjus deleģē šādas institūcijas:

5.1. Iekšlietu ministrija;

5.2. Valsts robežsardze (turpmāk – VRS);

5.3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP);

5.4. Valsts policija (turpmāk – VP);

5.5. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – VUGD);

5.6. Valsts drošības dienests (turpmāk – VDD);

5.7. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (turpmāk – IeM IC);

5.8. Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – NVA);

5.9. Aizsardzības ministrija;

5.10. Nacionālie bruņotie spēki;

5.11. Ārlietu ministrija;

5.12. Ekonomikas ministrija;

5.13. Izglītības un zinātnes ministrija;

5.14. Kultūras ministrija;

5.15. Labklājības ministrija;

5.16. Satiksmes ministrija;

5.17. Tieslietu ministrija;

5.18. Veselības ministrija;

5.19. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – NMPD);

5.20. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM);

5.21. Zemkopības ministrija;

5.22. Latvijas Pašvaldību savienība (turpmāk – LPS);

5.23. Sabiedrības integrācijas fonds.

6. Civilās aizsardzības operacionālais vadības centrs nodrošina stratēģisko komunikāciju sadarbībā ar Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamentu par jautājumiem, kas saistīti ar personu no Ukrainas masveida ierašanos Latvijā.

7. Civilās aizsardzības operacionālā vadības centra (turpmāk – CAOVC) vadītājs, ja nepieciešams, var iesaistīt minētā centra darbā arī citu institūciju pārstāvjus.

8. Valsts robežsardze pēc informācijas iegūšanas par personu no Ukrainas masveida ierašanos Latvijā iesniedz attiecīgo informāciju iekšlietu ministram, kas pieņem lēmumu par Pasākumu plāna aktivizēšanu.

9. Personu no Ukrainas (turpmāk – personas) masveida ierašanās gadījumā īstenojamie pasākumi:

Nr.

p.k.

Pasākums

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas, komersanti

Iesaistāmie resursi

Izpilde

1. Personu uzņemšana

Gatavības pasākumi

1.1.

Personu uzņemšanas centru, kur paredzēts profilēt un reģistrēt personas, atrašanās vietu noteikšana

Iekšlietu ministrija

VRS, PMLP, LPS, starptautiskās organizācijas

Esošo resursu ietvaros

Pēc nepieciešamības atbilstoši VRS iniciatīvai

1.2.

Personu uzņemšanas centru nodrošināšana ar nepieciešamo inventāru un darba vietu ierīkošana

Iekšlietu ministrija

NVA, VRS, PMLP, NMPD

02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Pēc nepieciešamības

1.3.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas plānu izstrāde

Iekšlietu ministrija

VP, VDD

Esošo resursu ietvaros

Nekavējoties

1.4.

Personu uzskaites sistēmas izveide

Iekšlietu ministrija

IeM IC, VRS, PMLP, VDD

Esošo resursu ietvaros

Nekavējoties

1.5.

Ukraiņu kopienas lieluma un teritoriālā izvietojuma Latvijā apzināšana

Iekšlietu ministrija

PMLP, VDD,

Ārlietu ministrija

15 biedrības

Esošo resursu ietvaros

 

1.6.

Bezmaksas informatīvā diennakts tālruņa ieviešana

Iekšlietu ministrija

Satiksmes ministrija

02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

1 mēnesis pēc šī plāna aktivizēšanas

Reaģēšanas pasākumi

1.7.

Robežpārbaužu nodrošināšana personām, kuras ieceļo caur ārējo robežu ar derīgiem ceļošanas dokumentiem ‒ Ukrainas biometriskajām pasēm

Iekšlietu ministrija

VRS

Esošo resursu ietvaros

Nepārtraukti

1.8.

Aptaujas veikšana par personu veselības stāvokli

Iekšlietu ministrija

VRS

Esošo resursu ietvaros

Pēc nepieciešamības

1.9.

Personu informēšana par likumīgās uzturēšanās iespējām, izmitināšanas vietām Latvijas Republikā, iespējamo atbalstu

Iekšlietu ministrija

VRS

Esošo resursu ietvaros

Pēc nepieciešamības

1.10.

Vīzu izsniegšana uz ārējās robežas personām, kuras ieceļo caur ārējo robežu un kuru rīcībā ir ceļošanas dokumenti, bet nav derīga vīza ieceļošanai ES

Iekšlietu ministrija

VRS

Atkarībā no iesniegto pieprasījumu skaita (Esošo resursu ietvaros vai 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem")

Pēc nepieciešamības

1.11.

Personu nogādāšana uzņemšanas centros

Satiksmes ministrija

VSIA "Autotransporta direkcija" pasūtījums pasažieru pārvadājumam

Aptaujas veidā izvēlēti komersantu autobusi un mikroautobusi (viens reiss vienā stundā).

02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Pēc nepieciešamības

1.12.

Uzņemšanas centros veicamās darbības:    

1.12.1.

Personu iepazīstināšana ar informāciju par iespējām likumīgi uzturēties Latvijā

Iekšlietu ministrija

VRS, PMLP

Esošo resursu ietvarosPēc nepieciešamības

1.12.2.

Pasākumu veikšana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plāna 7.pielikumam "Rīcība masveida patvēruma meklētāju ierašanās gadījumos"

Veselības ministrija

NMPD, Slimību profilakses un kontroles centrs, Veselības inspekcija

Esošo resursu ietvarosPēc nepieciešamības

1.12.3.

Personu nodrošināšana ar sejas maskām/respiratoriem

Aizsardzības ministrija

CAOVC

Sejas maskas/respiratori - 10 000 gab.Ja atbilstoši epidemioloģiskas drošības prasībām nepieciešams attiecīgajā periodā

1.12.4.

Personu sadale izmitināšanai

Iekšlietu ministrija

CAOVC, NVA

Esošo resursu ietvarosPēc nepieciešamības

1.12.5.

Komunikācijas nodrošināšana (informācija par esošo situāciju) ar CAOVC

Iekšlietu ministrija

Iesaistītās institūcijas

Esošo resursu ietvarosPēc nepieciešamības

1.12.6.

Nodrošināšana ar dzeramo ūdeni un pārtiku

Zemkopības ministrija

Pašvaldības, komersanti

02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Pēc nepieciešamības

1.12.7.

Atkritumu apsaimniekošana uzņemšanas centros

Pašvaldības

Komersanti

02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Pēc nepieciešamības

1.13.

Nevalstisko un citu organizāciju piesaistīšana atbalsta sniegšanā (piemēram, informatīvais atbalsts, mājsaimniecību izmitināšanai noteikšana )

Iekšlietu ministrija

Pašvaldības

Esošo resursu ietvarosPēc nepieciešamības

1.14.

Normatīvajos aktos noteikto procedūru nodrošināšana personām, kurām nav derīgi ceļošanas dokumenti

Iekšlietu ministrija

Ārlietu ministrija,

VRS, PMLP

Atkarībā no personu skaita

Pēc nepieciešamības

1.15.

Pasākumi, kas saistīti ar ārvalstu kaujinieku vai citu personu, kas rada apdraudējumu Latvijas drošībai, ieceļošanas novēršanu Latvijas Republikā

Iekšlietu ministrija

VRS, VDD

Esošo resursu ietvaros

Nepārtraukti

1.16.

Imigrācijas kontroles pasākumu pastiprināšana Latvijas Republikas – Lietuvas Republikas valsts robežas tuvumā

Iekšlietu ministrija

VRS, VP

Papildus VRS un VP personāla iesaiste

02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Nepārtraukti

1.17.

Lēmuma pieņemšana par nepieciešamību pieprasīt starptautisko palīdzību un atbalstu

Iekšlietu ministrija

CA OVC

02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Pēc nepieciešamības

1.18.

Nepilngadīgo personu (bērnu) bez likumiskās pārstāvības aprūpes un pārstāvības nodrošināšana

Labklājības ministrija

Tieslietu ministrija

Pašvaldības,

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Esošo resursu ietvaros

Pēc nepieciešamības

1.19.

Reaģēšanas pasākumu nodrošināšana

Iekšlietu ministrija

VRS

Papildus VRS personāla iesaiste

02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Nepārtraukti

2. Personu izmitināšana

Gatavības pasākumi

2.1.

Izmitināšanas vietu (viesnīcās, viesu namos) noteikšana un to kapacitātes apzināšana, nepieciešamo vienošanos noslēgšana

Ekonomikas ministrija

Viesnīcas, viesu nami

02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Nekavējoties

2.2.

Transporta nodrošināšana personu nogādāšanai uz izmitināšanas vietām

Satiksmes ministrija

VSIA "Autotransporta direkcija" pasūtījums pasažieru pārvadājumam

02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Aptaujas veidā izvēlēti komersantu autobusi un mikroautobusi:

autobusi (ietilpība līdz 80 pers.) – 5 gab.;

autobusi (ietilpība līdz 54 pers.) – 7 gab.;

autobusi (ietilpība līdz 50 pers.) – 15 gab.;

mikroautobusi (ietilpība 19 pers.) – 22 gab.

Pēc nepieciešamības

2.2.1.

Transporta nodrošināšana personu nogādāšanai uz VRS un PMLP izmitināšanas vietām

Iekšlietu ministrija

VRS

02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Pēc nepieciešamības

Reaģēšanas pasākumi

2.3.

Personu izmitināšana atbilstoši noteiktajam sadalījumam un komandķēdes algoritmam

Iekšlietu ministrija

Labklājības ministrija, Ekonomikas ministrija, VARAM,

PMLP, VUGD, VP, Sabiedrības integrācijas fonds,

pašvaldības

02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Pēc nepieciešamības

2.3.1.

Personu ar īpašām vajadzībām izmitināšana

Labklājības ministrija

Pašvaldības

02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Pēc nepieciešamības

2.4.

Personu izmitināšanas koordinācija

Pašvaldības

Sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas

Esošo resursu ietvarosPēc nepieciešamības

2.5.

Personu nodrošināšana ar pirmās nepieciešamības precēm

Ekonomikas ministrija

Pašvaldības

02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Pēc nepieciešamības

2.6.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana

Veselības ministrija

NMPD

02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Pēc nepieciešamības

2.7.

Primārās, sekundārās un ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana

Veselības ministrija

Nacionālais veselības dienests,

ārstniecības iestādes

02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Pēc nepieciešamības

2.8.

Drošības pasākumu nodrošināšana un koordinācija

Iekšlietu ministrija

VDD, VP

Esošo resursu ietvarosNepārtraukti

2.9.

Sabiedriskās kārtības un drošības pasākumu nodrošināšana personu transportēšanas laikā un izmitināšanas vietās

Iekšlietu ministrija

VP, pašvaldības policija

Esošo resursu ietvarosPēc nepieciešamības

2.10.

Sociālo pakalpojumu sniegšana normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā

Labklājības ministrija

 

02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Pēc nepieciešamības

2.11.

Nevalstisko un citu organizāciju piesaistīšana atbalsta sniegšanā (piemēram, izmitināšanas nodrošināšanai)

Iekšlietu ministrija

 

Esošo resursu ietvaros

Pēc nepieciešamības

2.12.

Valsts materiālo rezervju resursu iesaistīšana nepieciešamības gadījumā

Veselības ministrija Iekšlietu ministrija

NMPD

VUGD

Valsts materiālo rezervju resursi

02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Pēc nepieciešamības

2.13.

Valsts materiālo rezervju resursu transportēšanas nodrošināšana

Satiksmes ministrija

Autopārvadātājs, kas tiks izvēlēts aptaujas rezultātā

Automobiļi ar kravnesību atbilstoši materiālu pārvadājuma apjoma pieprasījumam

02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Pēc nepieciešamības

2.14.

VRS un PMLP izmitināšanas kapacitātes palielināšana

Iekšlietu ministrija

VRS, PMLP

Papildus nepieciešamās telpasPēc nepieciešamības

2.15.

Lēmuma pieņemšana par nepieciešamību pieprasīt starptautisko palīdzību un atbalstu

Iekšlietu ministrija

CAOVC

Esošo resursu ietvaros

Pēc nepieciešamības

2.16.

Nepilngadīgo personu (bērnu) ievietošana izglītības iestādēs, t.sk. pirmskolas izglītības iestādēs

Izglītības un zinātnes ministrija

VARAM, pašvaldības

Esošo resursu ietvaros/ 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Pēc nepieciešamības

2.17.

Personu sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu koordinēšana

Sabiedrības integrācijas fonds

 

Esošo resursu ietvaros/ 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Pēc nepieciešamības

2.18.

Atbalsta sniegšana personām, kas izteikušas vēlēšanos nekavējoties uzsākt latviešu valodas mācīšanos

Kultūras ministrija

 

02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Pēc nepieciešamības

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 28. februāra
rīkojumam Nr. 131
No Ukrainas masveidā Latvijā ieradušos personu izmitināšanas komandķēdes algoritms

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Pasākumu plānu personu no Ukrainas masveida ierašanās gadījumā Latvijā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 131Pieņemts: 28.02.2022.Stājas spēkā: 28.02.2022.Zaudē spēku: 29.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 43, 02.03.2022. OP numurs: 2022/43.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
330397
28.02.2022
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)