Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 47

Tukumā 2021. gada 29. decembrī (prot. Nr. 26, 6. §)
Par Tukuma novada pašvaldības nodevām Tukuma novada pašvaldības organizētajos svētkos
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes 29.12.2021.
lēmumu (prot. Nr. 26, 6. §)

Precizēti ar Tukuma novada domes
23.02.2022. lēmumu (prot. Nr. 3, 9. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas
15. punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām"
10. panta trešo daļu, 12. panta pirmās daļas 4. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas
" 3. punktu un 16.¹ punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) tiek piemēroti:

1.1. Tukuma novada pašvaldības organizēto Rožu svētku un Precību spēļu norises teritorijā (turpmāk – Pilsētas svētki);

1.2. Tukuma novada pašvaldības organizēto Jūras svētku un Zvejnieku svētku norises teritorijā (turpmāk – Jūras svētki).

2. Noteikumi attiecas uz Tukuma novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvo teritoriju, un Pašvaldības nodevas maksātājs ir fiziska vai juridiska persona, kas iesniegusi pieteikumu ielu tirdzniecībai vai pakalpojuma sniegšanai Pilsētas svētkos vai Jūras svētkos.

Precizēts ar Tukuma novada domes 23.02.2022. lēmumu (prot. Nr. 3, 9. §)

3. Noteikumos noteiktās Pašvaldības nodevas tiek ieskaitītas Pašvaldības budžetā.

4. Pašvaldības nodevu var samaksāt skaidrā naudā Pašvaldības kasē vai veicot bezskaidras naudas norēķinu, pirms tam saņemot rēķinu no Pašvaldības.

5. Pēc rēķina apmaksas Pašvaldība izsniedz ielu tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas atļauju Pilsētas svētkos vai Jūras svētkos.

Precizēts ar Tukuma novada domes 23.02.2022. lēmumu (prot. Nr. 3, 9. §)

6. Tirdzniecība vai pakalpojuma sniegšana publiskā vietā Pilsētas svētku vai Jūras svētku laikā notiek tikai ar Pašvaldības izsniegtu ielu tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas atļauju un tikai Pašvaldības norādītā vietā.

Precizēts ar Tukuma novada domes 23.02.2022. lēmumu (prot. Nr. 3, 9. §)

7. Ja tirgotājs vai pakalpojuma sniedzējs uz tirdzniecību vai pakalpojuma sniegšanu Pilsētas svētku vai Jūras svētku laikā nav ieradies, samaksāto Pašvaldības nodevu viņam neatmaksā un pieteikto tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietu Pašvaldība izmanto pēc saviem ieskatiem.

Precizēts ar Tukuma novada domes 23.02.2022. lēmumu (prot. Nr. 3, 9. §)

8. Pašvaldība nosaka un iekasē Pašvaldības nodevas Pilsētas svētku vai Jūras svētku laikā par:

8.1. ielu tirdzniecību publiskās vietās;

8.2. pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās.

Precizēts ar Tukuma novada domes 23.02.2022. lēmumu (prot. Nr. 3, 9. §)

9. Noteikumu izpratnē diennakts ir 24 stundu ilgs laiks, kas var tikt saīsināts, piemērojot to tirdzniecībai attiecīgā pasākuma norises laikā.

10. Ielu tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas publiskās vietās pieteikumu iesniegšanas un izvērtēšanas kārtība, pieteikumos norādāmā informācija, prasības tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietu noformējumam, iekārtojumam, uzstādīšanai, nojaukšanai, darbības laikam, izvietojumam, preču grupas, ar kādām atļauta tirdzniecība noteiktās tirdzniecībai paredzētās vietās, un citi organizatoriski jautājumi tiek noteikti ielu tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas nolikumā, kuru ar rīkojumu pirms attiecīgajiem Pilsētas vai Jūras svētkiem izdod Pašvaldības izpilddirektors vai attiecīgās pagastu pārvaldes vadītājs, kuras teritorijā notiek Jūras svētki.

Precizēts ar Tukuma novada domes 23.02.2022. lēmumu (prot. Nr. 3, 9. §)

II. Nodevas apmērs Pilsētas svētkos

11. Pašvaldības nodeva par pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Pilsētas svētku laikā:
 

Nr.p.k.Nodevu objektsNodevas apmērs diennaktī, EUR ar PVN
11.1.par publisko atrakciju iekārtām vai pārvietojamiem atrakciju parkiem45,00
11.2.par pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās10,00

Precizēts ar Tukuma novada domes 23.02.2022. lēmumu (prot. Nr. 3, 9. §)

12. Pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību vai pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Pilsētas svētku laikā par vienu tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietu:
 

Nr.p.k.Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības veidsNodevas apmērs diennaktī, EUR ar PVN
12.1.tirdzniecība, ko veic fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība un kura tirgo: 
12.1.1.pašu ražoto lauksaimniecības produkciju,10,00
12.1.2.savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus;
12.2.tirdzniecība, ko veic fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai juridiska persona par tirdzniecību ar: 
12.2.1.amatniecības un lietišķās mākslas izstrādājumiem,15,00
12.2.2.nepārtikas precēm,20,00
12.2.3.rūpnieciski ražotām precēm,25,00
12.2.4.pārtikas precēm (bez alkoholisko dzērienu tirdzniecības),35,00
12.2.5.pašu ražotiem alkoholiskiem dzērieniem,40,00
12.2.6.alkoholiskiem dzērieniem un alkoholiskiem dzērieniem no speciālām iekārtām;50,00
12.3.sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums un tirdzniecība ar bezalkoholiskajiem dzērieniem;60,00
12.4.sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums un tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem no speciālām iekārtām;90,00
12.5.sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums un tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem;100,00

Precizēts ar Tukuma novada domes 23.02.2022. lēmumu (prot. Nr. 3, 9. §)

13. Noteikumu 12. punktā minētās Pašvaldības nodevas apmērs atkarīgs no tirdzniecības vietas vai tirdzniecības telts izmēra, piemērojot attiecīgu koeficientu:
 

Nr.p.k.Tirdzniecības vietas vai telts lielumsPiemērojamais koeficients nodevas aprēķināšanai
13.1.3 x 4 metri vai mazāks1
13.2.no 3 x 4,01 līdz 6 x 6 metri2
13.3.no 6 x 6,01 līdz 10 x 15 metri3
13.4.no 10 x 15,01 līdz 10 x 30 metri4
13.5.No 10 x 30,01 līdz 10 x 40 metri5

14. Ja tirdzniecības dalībnieks ierodas Pilsētas svētkos ar lielāku telti vai aizņēmis lielāku tirdzniecības platību, nekā norādīts viņam izsniegtajā Pilsētas svētku ielu tirdzniecības atļaujā, samaksātā Pašvaldības nodeva tiek dubultota. Divkāršo nodevas apmēru aprēķina domes priekšsēdētāja, Pašvaldības izpilddirektora vai pagastu pārvaldes/apvienības vadītāja pilnvarota amatpersona, kura pilnvarota pārbaudīt tirdzniecības atļaujas, sastādīt aktu, pievienojot fotofiksācijas. Aktu Pašvaldības pilnvarotā persona sastāda tirdzniecības dalībnieka vai tā pārstāvja klātbūtnē un informē par nodevas pārrēķinu divkāršā apmērā.

15. Papildus Noteikumu 13. punktā noteiktajam koeficientam tiek piemērots koeficients 1,5 Noteikumu 12. punktā noteiktajai ielu tirdzniecībai, ja tā notiek Tukuma pilsētas Pauzera pļavās.

16. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam un alkoholisko dzērienu tirgotājam, kas nodrošina sēdvietas ar galdiņiem (turpmāk – Sēdvietas) un atkritumu urnas pie tirdzniecības vietas, Pašvaldības nodevai piemēro atlaidi atbilstoši Sēdvietu skaitam:
 

Nr.p.k.Sēdvietu skaitsAtlaides apmērs
16.1.līdz 50 %
16.2.6–125 %
16.3.13–2010 %
16.4.21–5020 %
16.5.50 un vairāk30 %

17. Pašvaldības nodevas kopējā summa tiek aprēķināta šādi:

17.1. Pašvaldības nodeva par pakalpojuma sniegšanu publiskās vietās Pilsētas svētku laikā tiek aprēķināta pēc formulas:

I = A x N, kur:

I – Pašvaldības nodeva par pakalpojuma sniegšanu publiskās vietās Pilsētas svētku laikā;

A – Noteikumu 11.1. līdz 11.2. apakšpunktos noteiktā nodeva atbilstoši pakalpojuma sniegšanas veidam;

N – diennaktis, cik ilgi tiek veikta pakalpojuma sniegšana;

17.2. Pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību publiskās vietās Pilsētas svētku laikā par vienu tirdzniecības vietu tiek aprēķināta pēc formulas:

T = (B x C x D x N) - E, kur:

T – Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Pilsētas svētku laikā par vienu tirdzniecības vietu;

B – Noteikumu 12.1. līdz 12.5. apakšpunktos noteiktā nodeva atbilstoši tirdzniecības veidam;

C – Noteikumu 13. punktā noteiktais koeficients atbilstoši tirdzniecības vietas vai tirdzniecības telts izmēram;

D – Noteikumu 15. punktā noteiktais koeficients, ja tirdzniecība tiek veikta Tukuma pilsētas Pauzera pļavās;

E – Noteikumu 16. punktā noteiktā atlaide par nodrošinātajām Sēdvietām;

N – diennaktis, cik ilgi tiek veikta ielu tirdzniecība vai pakalpojuma sniegšana publiskā vietā.

Precizēts ar Tukuma novada domes 23.02.2022. lēmumu (prot. Nr. 3, 9. §)

III. Nodevas apmērs Jūras svētkos

18. Pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību vai pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūras svētku laikā par vienu tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai pakalpojuma sniegšanas vietu:
 

Nr.p.k.Produkcijas vai pakalpojuma veidsNodeva par tirdzniecības vietu, EUR ar PVN
18.1.pašu darināti amatniecības un mākslas izstrādājumi (keramika, stikla apstrāde, pinumi, metālkalumi, ādas apstrāde, kokapstrāde, etnogrāfiskas un mūsdienīgas rotas, austi tekstila izstrādājumi, adījumi, tamborējumi, šuvumi, izšuvumi, filcējumi, batikas, lins, vilnas dzija)7,00
18.2.pašu ražotas pārtikas preces (augļu, ogu, dārzeņu pārstrādes produkti, maize, siers, gaļas un zivju pārstrādes produkti, biškopības produkti, piparkūkas)7,00
18.3.pašu audzēti augļi, dārzeņi, ogas7,00
18.4.bezalkoholiskie dzērieni, saldējums, popkorns, cukurvate u. tml. izstrādājumi20,00
18.5.pašu ražoti alkoholiskie dzērieni25,00
18.6.alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība50,00
18.7.sabiedriskā ēdināšana50,00
18.8.sabiedriskā ēdināšana un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība65,00
18.9.liela mēroga izklaidējoša rakstura pakalpojuma sniegšana (piepūšamās atrakcijas, cirks, karuseļi u. tml.)60,00
18.10.maza mēroga izklaidējoša rakstura pakalpojuma sniegšana (atrakcijas, spēles, loterija u. tml.)20,00

Precizēts ar Tukuma novada domes 23.02.2022. lēmumu (prot. Nr. 3, 9.§)

19. Noteikumu 18.1. līdz 18.8. apakšpunktā minētās Pašvaldības nodevas apmērs atkarīgs no tirdzniecības vietas vai tirdzniecības telts izmēra, piemērojot attiecīgu koeficientu:
 

Nr.p.k.Tirdzniecības vietas vai telts lielumsPiemērojamais koeficients nodevas aprēķināšanai
19.1.3 x 4 metri vai mazāks1
19.2.no 3 x 4,01 līdz 6 x 6 metri2
19.3.no 6 x 6,01 līdz 10 x 15 metri3
19.4.no 10 x 15,01 līdz 10 x 30 metri4

20. Ja tirdzniecības dalībnieks ierodas Jūras svētkos ar lielāku telti vai aizņēmis lielāku tirdzniecības platību, nekā norādīts viņam izsniegtajā Jūras svētku ielu tirdzniecības atļaujā, samaksātā Pašvaldības nodeva tiek dubultota. Divkāršo nodevas apmēru aprēķina domes priekšsēdētāja, Pašvaldības izpilddirektora vai pagastu pārvaldes/apvienības vadītāja pilnvarota amatpersona, kura pilnvarota pārbaudīt tirdzniecības atļaujas, sastādīt aktu, pievienojot fotofiksācijas. Aktu Pašvaldības pilnvarotā persona sastāda tirdzniecības dalībnieka vai tā pārstāvja klātbūtnē un informē par nodevas pārrēķinu divkāršā apmērā.

21. Pašvaldības nodevas kopējā summa par vienu ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas vietu Jūras svētku laikā tiek aprēķināta pēc formulas:

T = B x C, kur:

T – Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Jūras svētku laikā par vienu tirdzniecības vietu;

B – Noteikumu 18.1. līdz 18.8. apakšpunktos noteiktā nodeva atbilstoši tirdzniecības veidam;

C – Noteikumu 19. punktā noteiktais koeficients atbilstoši tirdzniecības vietas vai tirdzniecības telts izmēram.

Precizēts ar Tukuma novada domes 23.02.2022. lēmumu (prot. Nr. 3, 9. §)

IV. Atbrīvojums no nodevas samaksas un kontrole

22. No Pašvaldības nodevas par pakalpojuma sniegšanu atbrīvo pakalpojuma sniedzēju:

22.1. kas pilda Pašvaldības pasūtījumu;

22.2. Pašvaldības vai valsts iestādi;

22.3. biedrību, kas reģistrējusi juridisko adresi Tukuma novadā;

22.4. kas ir parku vai citu speciāli iekārtotu brīvdabas atpūtas vietu nomnieks, kurš noslēdzis zemes nomas līgumu ar Pašvaldību izklaidējoša rakstura pakalpojuma sniegšanai;

22.5. ja pakalpojums tiek piedāvāts labdarības nolūkos;

22.6. juridisku personu, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas vai sociālā uzņēmuma statuss.

Precizēts ar Tukuma novada domes 23.02.2022. lēmumu (prot. Nr. 3, 9. §)

23. No Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvo tirdzniecības dalībnieku:

23.1. nevalstisko organizāciju, kas reģistrējusi juridisko adresi Tukuma novadā;

23.2. kas ir parku vai citu speciāli iekārtotu brīvdabas atpūtas vietu nomnieks, kurš noslēdzis zemes nomas līgumu ar Pašvaldību ielu tirdzniecības veikšanai;

23.3. juridisku personu, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas vai sociālā uzņēmuma statuss;

23.4. valsts institūciju, Pašvaldības uzņēmumu un iestādi, kas izveidota Pašvaldības funkciju nodrošināšanai;

23.5. pusaudzi līdz 22 gadu vecumam, kurš tirgojas ar pašu izgatavotām precēm;

23.6. pensionāru;

23.7. personu ar 1., 2. grupas invaliditāti vai personu (ģimeni), kura audzina bērnu ar invaliditāti;

23.8. novada iedzīvotāju, kurš atzīts par trūcīgu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Precizēts ar Tukuma novada domes 23.02.2022. lēmumu (prot. Nr. 3, 9. §)

24. Nodeva 50 % apmērā no 12. punktā, 18.1. līdz 18.8. apakšpunktos noteiktās nodevas apmēra tiek piemērota nodevas maksātājiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Tukuma novadā vai kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Tukuma novadā.

Precizēts ar Tukuma novada domes 23.02.2022. lēmumu (prot. Nr. 3, 9. §)

25. Pašvaldības nodevas maksājumus kontrolē Tukuma novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļa, sekojot, lai Pašvaldības nodeva tiek samaksāta noteiktajā termiņā un apmērā.

26. Ja tirdzniecības vietā tirdzniecība tiek veikta ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmēru nosaka pēc lielākās nodevas.

V. Noslēguma jautājums

27. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Tukuma novada domes 2019. gada 16. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 4 "Par Tukuma novada pašvaldības nodevām Tukuma pilsētas un novada svētkos".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
Saistošo noteikumu Nr. 47 "Par Tukuma novada pašvaldības nodevām Tukuma novada pašvaldības organizētajos svētkos"
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Tukuma novada pašvaldība ir izvērtējusi spēkā esošos saistošos noteikumu un secina, ka nepieciešams izstrādāt jaunus saistošos noteikumus par pašvaldības nodevām Tukuma pašvaldības organizētajos svētkos.

Likuma "Par pašvaldībām14. panta pirmās daļas 3. punkts, 21. panta pirmās daļas 15. punkts un likuma "Par nodokļiem un nodevām12. panta pirmās daļas 4. punkts piešķir pašvaldībai tiesības savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par un tirdzniecību publiskās vietās.

Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumi Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" noteic pašvaldības nodevu uzlikšanas kārtību, un atbilstoši šo noteikumu 16.1 punktam pašvaldības domei ir tiesības saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevas uzlikšanu papildus šo noteikumu 16. punktā minētajām personām noteikt personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas apmēru par ielu tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu Tukuma novada pašvaldības organizētajos svētkos, kā arī personu loku, kas no nodevas ir atbrīvoti.
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuIetekmes uz budžetu nav. Tukuma novada pašvaldības organizētajos svētkos, uz kuriem attiecas saistošie noteikumi, arī līdz šim piemērotas līdzīgas nodevu likmes.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāUzņēmējdarbības vidi ietekmē nebūtiski, tomēr pozitīvi, jo rezultāts vērsts uz kvalitatīvāku svētku norisi. Jo vairāk apmeklētāju apmeklē svētkus, jo labvēlīgāka ir ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldībā.
5. Informācija par plānotā projekta administratīvajam procedūrāmIelu tirgotājs vai pakalpojuma sniedzējs, kas vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību svētku laikā publiskā vietā, pēc atļaujas ielu tirdzniecībai vai pakalpojuma sniegšanai vēršas Tukuma novada pašvaldībā.

Lai saņemtu atļauju, jāsamaksā saistošajos noteikumos noteiktā pašvaldības nodeva. Ielu tirdzniecību vai pakalpojuma sniegšanu svētku laikā drīkst veikt tikai Tukuma novada pašvaldības norādītā vietā un tikai ar Tukuma novada pašvaldības izsniegtu ielu tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas atļauju, kura jāuzrāda Tukuma novada pašvaldības darbiniekam vai pilnvarotai personai, kas ir tiesīga kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Tukuma novada pašvaldības nodevām Tukuma novada pašvaldības organizētajos svētkos Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 47Pieņemts: 29.12.2021.Stājas spēkā: 01.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 28.02.2022. OP numurs: 2022/41.28
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
330336
01.03.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)