Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2023. gada 1. janvārī.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 133

Rīgā 2022. gada 22. februārī (prot. Nr. 9 10. §)
Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 39. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" (turpmāk – programma) īstenošanai no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim (turpmāk – finansējums) to izglītības iestāžu dibinātājiem, kuras īsteno klātienes vispārējās un profesionālās izglītības programmas, kā arī programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumus.

2. Finansējumu piešķir, lai segtu tādu pasākumu izmaksas, kuri dod iespēju izglītojamiem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā) un ir saistīti ar mācību un audzināšanas darba saturu.

II. Finansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība

3. Finansējuma sadalījums programmas īstenošanai noteikts šo noteikumu 1. pielikumā. Finansējumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:
D = S x K, kur
D – programmas īstenošanai piešķirtā finansējuma apmērs attiecīgajam izglītības iestādes dibinātājam (turpmāk – finansējuma saņēmējs);
S – Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadītais un apstiprinātais izglītojamo skaits uz 2021. gada 1. septembri attiecīgā finansējuma saņēmēja izglītības iestādēs, kas klātienē īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas (tai skaitā profesionālās pamatizglītības programmas speciālajās izglītības iestādēs), un izglītojamo skaits uz 2021. gada 1. oktobri attiecīgā finansējuma saņēmēja izglītības iestādēs, kas klātienē īsteno pamata un vidējās profesionālās izglītības programmas (turpmāk – izglītības programmas);
K – no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 21. jūnijam 6 euro, no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim 4 euro.

4. Latvijas Nacionālais kultūras centrs, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto finansēšanas līgumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu:

4.1. nodrošina finansējumu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta izpildes jomā, ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde;

4.2. pārskaita finansējumu uz kontu Valsts kasē vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētā kredītiestādē, ja finansējuma saņēmējs ir cita publiska persona vai tās iestāde, izņemot valsts budžeta iestādes;

4.3. pārskaita finansējumu uz kontu Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētā kredītiestādē, ja finansējuma saņēmējs ir privātpersona.

5. Latvijas Nacionālais kultūras centrs atlikumu, ko finansējuma saņēmējs norādījis pārskatos par programmas īstenošanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem 2021. gadā, ietur no finansējuma saņēmējam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem programmas īstenošanai no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 21. jūnijam. Kultūras ministrija pēc pārskatu apstiprināšanas par programmas īstenošanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem 2021. gadā informē Latvijas Nacionālo kultūras centru par atlikuma apmēru.

III. Programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumi

6. Finansējuma saņēmējs nodrošina katram tā dibinātās izglītības iestādes izglītojamam, kas klātienē apgūst izglītības programmas, iespēju vismaz vienu reizi katrā mācību semestrī apmeklēt šo noteikumu 2. punktā minētajam programmas mērķim atbilstošu pasākumu. Minētais nosacījums attiecībā uz izglītojamiem, kas apgūst izglītības programmas ieslodzījuma vietā, attiecināms tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar citu normatīvo aktu prasībām.

7. Finansējuma saņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka programmas pasākumi ir saistīti ar mācību un audzināšanas darba saturu vienā vai vairākās mācību satura jomās vai audzināšanas darbā.

8. Programmas ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas, kas radušās laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 21. jūnijam un laikposmā no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim:

8.1. pasākuma ieejas maksa un izdevumi par biļetēm izglītojamiem un personām, kuras pavada grupu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka pavadošo personu skaitu (turpmāk – pavadošās personas);

8.2. maksa pakalpojuma sniedzējam par pasākuma norises nodrošināšanu (tehniskās izmaksas, pakalpojuma sniedzēja personāla atlīdzība, tai skaitā autoratlīdzība, kas saistīta ar pasākuma nodrošināšanu, pakalpojuma sniedzēja transporta izmaksas);

8.3. pasākuma piekļuves (ieejas) maksa vai maksa par digitāla pasākuma norises nodrošināšanu;

8.4. izdevumi (izdevumi par degvielu un transporta nomu) izglītojamo un pavadošo personu nokļūšanai uz pasākuma norises vietu un atpakaļ.

9. Izdevumi, kas saistīti ar pasākuma satura veidošanu, nav attiecināmi.

10. Finansējuma saņēmējs:

10.1. atbilstoši savstarpēji noslēgtajā finansēšanas līgumā noteiktajam termiņam iesniedz Latvijas Nacionālajā kultūras centrā pārskatu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem (2. pielikums);

10.2. pārskatu sagatavošanai, pārbaudei, parakstīšanai un iesniegšanai izmanto Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati (turpmāk – ePārskati).

11. Mēneša laikā pēc pārskata saņemšanas Latvijas Nacionālais kultūras centrs, izmantojot ePārskatus, pārbauda pārskata atbilstību piešķirtā finansējuma izlietojumam un apstiprina pārskatu, lai nodrošinātu informāciju grāmatvedības ierakstu veikšanai.

12. Finansējuma atlikumu pēc pārskata izlietojuma apstiprināšanas drīkst izmantot nākamajam programmas īstenošanas pārskata periodam. Finansējuma atlikumu, ko finansējuma saņēmējs norādījis pārskatos par programmas īstenošanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem 2022. gadā, neveicot grozījumus 2022. gada finansēšanas līgumos, ietur no finansējuma saņēmējam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem programmas īstenošanai no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 20. jūnijam.

13. Par finansējuma izlietojuma atbilstību šo noteikumu prasībām un citiem normatīvajiem aktiem atbild finansējuma saņēmējs.

14. Latvijas Nacionālais kultūras centrs atbilstoši savstarpēji noslēgtā finansēšanas līguma nosacījumiem kontrolē finansējuma izlietojuma atbilstību šo noteikumu prasībām.

15. Ja finansējums nav izlietots atbilstoši šiem noteikumiem vai savstarpēji noslēgtajam finansēšanas līgumam, Latvijas Nacionālajam kultūras centram ir tiesības pieprasīt finansējuma saņēmējam dokumentus, kas apliecina attiecīgus izdevumus un norises satura atbilstību, kā arī pārskaitītā finansējuma vai tā daļas atmaksu mēneša laikā pēc attiecīga pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Kultūras ministrs N. Puntulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 22. februāra
noteikumiem Nr. 133
Valsts budžeta finansējuma sadalījums programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim
Nr.
p. k.
Izglītības iestādes dibinātāja nosaukumsValsts budžeta finansējuma apmērs (euro) 2021./2022. mācību gada 2. semestrimValsts budžeta finansējuma apmērs (euro) 2022./2023. mācību gada 1. semestrim
1.Aglonas bazilikas draudze 234156
2.

Aizkraukles novada pašvaldība

17 35811 572
3.

Aizsardzības ministrija

180

120

4.

Akciju sabiedrība "Izglītības Nams"

1 212808
5.

Alūksnes novada pašvaldība

8 2805 520
6.

Augšdaugavas novada pašvaldība

11 3107 540
7.

Ādažu novada pašvaldība

14 0589 372
8.

Balvu novada pašvaldība

11 0707 380
9.

Bauskas novada pašvaldība

27 71418 476
10.

Biedrība "APECEF"

1 320880
11.

Biedrība "Brāļu draudze"

13288
12.

Biedrība "Ceļabiedri"

156104
13.

Biedrība "Gulbenes Valdorfskola"

5436
14.

Biedrība "Ikšķiles brīvā skola"

378252
15.

Biedrība "Kuldīgas mantojums"

168112
16.

Biedrība "Latvijas Starptautiskā skola"

2 1601 440
17.

Biedrība "MāruGuns"

282188
18.

Biedrība "Montessori bērnu māja"

11476
19.Biedrība "Montessori māja"3624
20.

Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai"

150100
21.

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"

2 4001 600
22.

Biedrība "Privātskola "Latreia""

1 428952
23.

Biedrība "Rīgas jaunā skola"

516344
24.

Biedrība "Rīgas Starptautiskā skola"

1 452968
25.

Biedrība "Rūdolfa Šteinera skolas biedrība"

312208
26.

Biedrība "Sporta un izglītības centrs "ZAĻĀ SKOLA""

372248
27.

Biedrība "Tautskola 99 Baltie zirgi"

5436
28.

Cēsu novada pašvaldība

26 71817 812
29.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

54 50436 336
30.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

19 93213 288
31.

Dobeles novada pašvaldība

18 16212 108
32.

Fonds "Saknes un spārni"

13288
33.

Gulbenes novada pašvaldība

11 2567 504
34.

Habad-Ļubavič draudze

186124
35.

Izglītības un zinātnes ministrija

114 63676 424
36.

Jelgavas novada pašvaldība

18 97812 652
37.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

45 27030 180
38.

Jēkabpils novada pašvaldība

25 84217 228
39.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

26 46017 640
40.

Krāslavas novada pašvaldība

10 638 7 092
41.

Kuldīgas novada pašvaldība

18 00612 004
42.Ķekavas novada pašvaldība

20 040

13 360

43.

Latvijas Jūras akadēmija

2 5201 680
44.Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūra "Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledža"1 218812
45.Latvijas Nacionālais kultūras centrs13 5609 040
46.Labklājības ministrija (Sociālās integrācijas valsts aģentūra)174116
47.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība

48 330 32 220
48.

Limbažu novada pašvaldība

14 6829 788
49.

Līvānu novada dome

6 5944 396
50.

Ludzas novada pašvaldība

10 9267 284
51.

Madonas novada pašvaldība

16 89611 264
52.

Mārupes novada pašvaldība 

27 036 18 024
53.Nodibinājums "Rīgas Romas katoļu ģimnāzija"1 290860
54.

Ogres novada pašvaldība

40 42826 952
55.

Olaines novada pašvaldība

10 9327 288
56.

Preiļu novada pašvaldība

8 8805 920
57.

Rēzeknes novada pašvaldība

13 7829 188
58.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

21 930 14 620
59.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

690460
60.

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža"

594396
61.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

404 928269 952
62.

Romas katoļu baznīcas Liepājas diecēze

1 008672
63.

Romas katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze

1 026684
64.

Ropažu novada pašvaldība

18 76812 512
65.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Deutsche Schule Riga"

666444
66.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALINVEST"

570380
67.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANT"

804536
68.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA""         

2 5261 684
69.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola"

1 182788
70.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu Jaunā pamatskola"

522348
71.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citrum"

246164
72.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Darbīgās rociņas"

8456
73.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Domdaris"

1 5541 036
74.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Exupery"

1 152768
75.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaismas tilts 97"

858572
76.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izglītības un attīstības centrs Universum"

1 404936
77.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kings College Latvia"1 308872
78.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klauvas"

36

24
79.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lazdiņas privātā vidusskola "Punktiņš""

324216
80.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mazulītis Rū"

7852
81.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mēs pieci"

330220
82.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĪLESTĪBAS MĀJA"

210140
83.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAPILIO VIA"

198132
84.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Patnis"

1 488992
85.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PEDAGOĢISKAIS CENTRS "EKSPERIMENTS""

384256
86.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pētnieku darbnīca"

264176
87.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pietura ģimenei"

9060
88.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Privātsākumskola"

228152
89.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas ģimnāzija Maksima"

432288
90.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS TEHNISKI-LINGVISTISKĀ KOLEDŽA"

162108
91.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RTU inženierzinātņu vidusskola"

432288
92.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TALSU KRISTĪGĀ SKOLA"

1 860  1 240
93.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEMPLUM" 

354236
94.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TMKA"

288192
95.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Torņkalna Privātā vidusskola"

528352
96.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VS Skola"

300200
97.

Salaspils novada dome

12 5168 344
98.

Saldus novada pašvaldība

16 99211 328
99.

Saulkrastu novada pašvaldība

5 0283 352
100.

Siguldas novada pašvaldība

22 97415 316
101.

Smiltenes novada pašvaldība

10 986  7 324
102.

Talsu novada pašvaldība

20 06413 376
103.Tieslietu ministrija (Ieslodzījuma vietu pārvalde)9664
104.

Tukuma novada pašvaldība

29 71219 808
105.

Valmieras novada pašvaldība

37 170 24 780
106.

Valkas novada pašvaldība

4 2422 828
107.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

10 764 7 176
108.

Varakļānu novada pašvaldība

1 488992
109.

Ventspils novada pašvaldība

5 4003 600
110.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība

23 454 15 636
 Kopā

1 401 600

934 400

 

 

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 22. februāra
noteikumiem Nr. 133
Pārskats par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai
Sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumiem Nr. 133 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim"Veidlapa Nr. 22_LSS
Pārskats par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai
  
 

KODI

Pašvaldības nosaukums (novads, pilsēta) 
 
Izglītības iestādes dibinātāja vai izglītības iestādes nosaukums 
Pārskata periods 
  

Kods

Koda nosaukums

Naudas plūsmas izpilde no perioda sākuma1

A

B

ATL_SAKAtlikums perioda sākumā 
I.Ieņēmumi 
MERK_DOTSaņemts pārskata periodā (no Latvijas Nacionālā kultūras centra) 
I.Izdevumi 
1000Atlīdzība 
ATRt. sk. autoratlīdzība (honorārs) 
2000Preces un pakalpojumi 
BILt. sk. biļešu izdevumi, ieejas maksa 
TRAt. sk. transporta izdevumi 
TEHt. sk. pasākuma tehniskās izmaksas 
ATLt. sk. pasākuma nodrošinātāja personāla atlīdzība 
ATL_BEIAtlikums perioda beigās 

Piezīme.

1 Norāda ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.

Pārskats par sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem2

Nr. p. k.

Pasākuma nosaukums un saturiskā pakalpojuma nodrošinātājs3

Pasākuma norises laiks un vieta

Norises atbilstība kultūras nozarei (atzīmēt ar "1"; viens pasākums var atbilst vairākām nozarēm)

Pasākuma publicitāte (attiecīgajā ailē norādīt publikāciju skaitu)

Iesaistīto izglītojamo skaits (attiecīgajā pasākumā attiecīgajā klašu grupā)

  

laiks

vieta

mūzika

teātris

deja

cirks

vizuālā māksla

kino

arhitektūra

dizains

materiālais un nemateriālais kultūras mantojums

literatūra un grāmatniecība

internets

televīzija

radio

drukātā prese

cits

1.–4. klase

5.–6. klase

7.–9. klase

10.–12. klase4

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                       
                       
KOPĀxx                   
VISI PASĀKUMI KOPĀxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
 Izglītojamo skaits
Unikālo apmeklētāju skaits pārskata periodā – izglītojamie, kuriem nodrošināta iespēja piedalīties vismaz vienā no programmas "Latvijas skolas soma" norisēm semestra laikā

 

Piezīmes.

2 Ja vienā dienā vai viena brauciena laikā notikušas vairākas saturiskās norises, piemēram, izstādes un teātra izrādes apmeklējums, katra no tām jānorāda atsevišķā rindā.

3 Norāda pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina saturisko pakalpojumu un pasākuma nosaukumu, piemēram, Dailes teātris, izrāde "Sprīdītis". Biļešu tirdzniecības operatoru nenorāda.

4 Izglītojamie profesionālās vidējās izglītības programmās.

Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas nepieciešamās ziņas, un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 133Pieņemts: 22.02.2022.Stājas spēkā: 25.02.2022.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 24.02.2022. OP numurs: 2022/39.8
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
330249
25.02.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)