Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 133

Rīgā 2022. gada 22. februārī (prot. Nr. 9 10. §)
Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 39. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" (turpmāk – programma) īstenošanai no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim (turpmāk – finansējums) to izglītības iestāžu dibinātājiem, kuras īsteno klātienes vispārējās un profesionālās izglītības programmas, kā arī programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumus.

2. Finansējumu piešķir, lai segtu tādu pasākumu izmaksas, kuri dod iespēju izglītojamiem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā) un ir saistīti ar mācību un audzināšanas darba saturu.

II. Finansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība

3. Finansējuma sadalījums programmas īstenošanai noteikts šo noteikumu 1. pielikumā. Finansējumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

D = S x K, kur

D – programmas īstenošanai piešķirtā finansējuma apmērs attiecīgajam izglītības iestādes dibinātājam (turpmāk – finansējuma saņēmējs);

S – Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadītais un apstiprinātais izglītojamo skaits uz 2021. gada 1. septembri attiecīgā finansējuma saņēmēja izglītības iestādēs, kas klātienē īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas (tai skaitā profesionālās pamatizglītības programmas speciālajās izglītības iestādēs), un izglītojamo skaits uz 2021. gada 1. oktobri attiecīgā finansējuma saņēmēja izglītības iestādēs, kas klātienē īsteno pamata un vidējās profesionālās izglītības programmas (turpmāk – izglītības programmas);

K – no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 21. jūnijam 6 euro, no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim 4,56 euro.

(MK 29.11.2022. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

4. Latvijas Nacionālais kultūras centrs, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto finansēšanas līgumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu:

4.1. nodrošina finansējumu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta izpildes jomā, ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde;

4.2. pārskaita finansējumu uz kontu Valsts kasē vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētā kredītiestādē, ja finansējuma saņēmējs ir cita publiska persona vai tās iestāde, izņemot valsts budžeta iestādes;

4.3. pārskaita finansējumu uz kontu Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētā kredītiestādē, ja finansējuma saņēmējs ir privātpersona.

5. Latvijas Nacionālais kultūras centrs atlikumu, ko finansējuma saņēmējs norādījis pārskatos par programmas īstenošanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem 2021. gadā, ietur no finansējuma saņēmējam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem programmas īstenošanai no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 21. jūnijam. Kultūras ministrija pēc pārskatu apstiprināšanas par programmas īstenošanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem 2021. gadā informē Latvijas Nacionālo kultūras centru par atlikuma apmēru.

III. Programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumi

6. Finansējuma saņēmējs nodrošina katram tā dibinātās izglītības iestādes izglītojamam, kas klātienē apgūst izglītības programmas, iespēju vismaz vienu reizi katrā mācību semestrī apmeklēt šo noteikumu 2. punktā minētajam programmas mērķim atbilstošu pasākumu. Minētais nosacījums attiecībā uz izglītojamiem, kas apgūst izglītības programmas ieslodzījuma vietā, attiecināms tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar citu normatīvo aktu prasībām.

7. Finansējuma saņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka programmas pasākumi ir saistīti ar mācību un audzināšanas darba saturu vienā vai vairākās mācību satura jomās vai audzināšanas darbā.

8. Programmas ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas, kas radušās laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 21. jūnijam un laikposmā no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim:

8.1. pasākuma ieejas maksa un izdevumi par biļetēm izglītojamiem un personām, kuras pavada grupu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka pavadošo personu skaitu (turpmāk – pavadošās personas);

8.2. maksa pakalpojuma sniedzējam par pasākuma norises nodrošināšanu (tehniskās izmaksas, pakalpojuma sniedzēja personāla atlīdzība, tai skaitā autoratlīdzība, kas saistīta ar pasākuma nodrošināšanu, pakalpojuma sniedzēja transporta izmaksas);

8.3. pasākuma piekļuves (ieejas) maksa vai maksa par digitāla pasākuma norises nodrošināšanu;

8.4. izdevumi (izdevumi par degvielu un transporta nomu) izglītojamo un pavadošo personu nokļūšanai uz pasākuma norises vietu un atpakaļ.

9. Izdevumi, kas saistīti ar pasākuma satura veidošanu, nav attiecināmi.

10. Finansējuma saņēmējs:

10.1. atbilstoši savstarpēji noslēgtajā finansēšanas līgumā noteiktajam termiņam iesniedz Latvijas Nacionālajā kultūras centrā pārskatu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem (2. pielikums);

10.2. pārskatu sagatavošanai, pārbaudei, parakstīšanai un iesniegšanai izmanto Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati (turpmāk – ePārskati).

11. Mēneša laikā pēc pārskata saņemšanas Latvijas Nacionālais kultūras centrs, izmantojot ePārskatus, pārbauda pārskata atbilstību piešķirtā finansējuma izlietojumam un apstiprina pārskatu, lai nodrošinātu informāciju grāmatvedības ierakstu veikšanai.

12. Finansējuma atlikumu pēc pārskata izlietojuma apstiprināšanas drīkst izmantot nākamajam programmas īstenošanas pārskata periodam. Finansējuma atlikumu, ko finansējuma saņēmējs norādījis pārskatos par programmas īstenošanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem 2022. gadā, neveicot grozījumus 2022. gada finansēšanas līgumos, ietur no finansējuma saņēmējam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem programmas īstenošanai no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 20. jūnijam.

13. Par finansējuma izlietojuma atbilstību šo noteikumu prasībām un citiem normatīvajiem aktiem atbild finansējuma saņēmējs.

14. Latvijas Nacionālais kultūras centrs atbilstoši savstarpēji noslēgtā finansēšanas līguma nosacījumiem kontrolē finansējuma izlietojuma atbilstību šo noteikumu prasībām.

15. Ja finansējums nav izlietots atbilstoši šiem noteikumiem vai savstarpēji noslēgtajam finansēšanas līgumam, Latvijas Nacionālajam kultūras centram ir tiesības pieprasīt finansējuma saņēmējam dokumentus, kas apliecina attiecīgus izdevumus un norises satura atbilstību, kā arī pārskaitītā finansējuma vai tā daļas atmaksu mēneša laikā pēc attiecīga pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Kultūras ministrs N. Puntulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 22. februāra
noteikumiem Nr. 133

(Pielikums MK 29.11.2022. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

Valsts budžeta finansējuma sadalījums programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim

 

Nr.
p. k.
Izglītības iestādes dibinātāja nosaukumsValsts budžeta finansējuma apmērs (euro) 2021./2022. mācību gada 2. semestrimFaktiski pārskaitītais valsts budžeta finansējums (euro) 2021./2022. mācību gada 2. semestrim, (ņemot vērā 2021. gada atlikumu)Valsts budžeta finansējuma apmērs (euro) 2022./2023. mācību gada 1. semestrim
1.Aglonas bazilikas draudze 

234

187177,84
2.

Aizkraukles novada pašvaldība

17 358

16 926,75

13 192,08
3.

Aizsardzības ministrija

180180136,80
4.

Akciju sabiedrība "Izglītības Nams"

1 212

1 177,60

921,12
5.

Alūksnes novada pašvaldība

8 280

8 236,01

 6 292,80
6.

Augšdaugavas novada pašvaldība

11 31011 3108 595,60
7.

Ādažu novada pašvaldība

14 058

14 057,97

10 684,08
8.

Balvu novada pašvaldība

11 070

10 279,80

8 413,20
9.

Bauskas novada pašvaldība

27 714

23 992,53

21 062,64
10.

Biedrība "APECEF"

1 32001 003,20
11.

Biedrība "Brāļu draudze"

132132100,32
12.

Biedrība "Ceļabiedri"

156156118,56
13.

Biedrība "Gulbenes Valdorfskola"

543341,04
14.

Biedrība "Ikšķiles brīvā skola"

378378287,28
15.

Biedrība "Kuldīgas mantojums"

1687127,68
16.

Biedrība "Latvijas Starptautiskā skola"

2 16001 641,60
17.

Biedrība "MāruGuns"

2820214,32
18.

Biedrība "Montessori bērnu māja"

11411486,64
19.Biedrība "Montessori māja"363627,36
20.

Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai"

150150114
21.

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"

2 4002901 824
22.

Biedrība "Privātskola "Latreia""

1 428

497

1 085,28
23.

Biedrība "Rīgas jaunā skola"

516

208

392,16
24.

Biedrība "Rīgas Starptautiskā skola"

1 452

625,31

1 103,52
25.

Biedrība "Rūdolfa Šteinera skolas biedrība"

312

275

237,12
26.

Biedrība "Sporta un izglītības centrs "ZAĻĀ SKOLA""

372372282,72
27.

Biedrība "Tautskola 99 Baltie zirgi"

54540
28.

Cēsu novada pašvaldība

26 718

26 718

20 305,68
29.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

54 504

47 668,86

41 423,04
30.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

19 932

15 537,87

15 148,32
31.

Dobeles novada pašvaldība

18 162

13 010,31

13 803,12
32.

Fonds "Saknes un spārni"

13234100,32
33.

Gulbenes novada pašvaldība

11 256

8 095,33

8 554,56
34.

Izglītības un zinātnes ministrija

114 636114 61887 054,96
35.

Jelgavas novada pašvaldība

18 978

18 236,18

14 423,28
36.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

45 270

42 042,57

34 405,20
37.

Jēkabpils novada pašvaldība

25 842

24 054,73

19 639,92
38.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

26 460

25 615,74

20 109,60
39.

Krāslavas novada pašvaldība

10 638

10 107,84

8 084,88
40.

Kuldīgas novada pašvaldība

18 006

16 493,30

13 684,56
41.Ķekavas novada pašvaldība20 040

17 343,84

15 230,40
42.Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aģentūra "Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledža"1 218

1218

925,68
43.Latvijas Nacionālais kultūras centrs13 560

13 560

10 305,60
44.Labklājības ministrija174174132,24
45.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība

48 330

45 201,31

36 730,80
46.

Limbažu novada pašvaldība

14 682

13 696,90

11 158,32
47.

Līvānu novada pašvaldība

6 594

3 443,46

5 011,44
48.

Ludzas novada pašvaldība

10 926

10 723,53

8 303,76
49.

Madonas novada pašvaldība

16 896

16 485,90

12 840,96
50.

Mārupes novada pašvaldība 

27 036

24 344,36

20 547,36
51.Nodibinājums "Rīgas Romas katoļu ģimnāzija"1 290

830,27

980,40
52.

Ogres novada pašvaldība

40 428

37 018,17

30 725,28
53.

Olaines novada pašvaldība

10 932

8 513,61

8 308,32
54.

Preiļu novada pašvaldība

8 880

7769,91

6 748,80
55.

Rēzeknes novada pašvaldība

13 782

13 773,88

10 474,32
56.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

21 930

20 598,46

16 666,80
57.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

690

678,72

524,40
58.Rīgas Tehniskā universitāte

2 520

281 915,20
59.

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža"

594

326,50

451,44
60.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

404 928

370 610,03

307 745,28
61.

Romas katoļu baznīcas Liepājas diecēze

1 008

721,85

766,08
62.

Romas katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze

1 026

1 024,80

779,76
63.

Ropažu novada pašvaldība

18 768

12 919,19

14 263,68
64.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALINVEST"

570

118,16

433,20
65.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANT"

804

352,25

611,04
66.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA""         

2 526

342,25

1 919,76
67.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola"

1 182

1 182

898,32
68.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu Jaunā pamatskola"

522

522

396,72
69.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citrum"

246

246

186,96
70.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Darbīgās rociņas"

848463,84
71.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Domdaris"

1 554

1554

1 181,04
72.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Starptautiskā vidusskola "Ekziperī""

1 152

1152

875,52
73.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaismas tilts 97"

858

242

652,08
74.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izglītības un attīstības centrs Universum"

1 404

829

1 067,04
75.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kings College Latvia"1 308

1 308

994,08
76.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klauvas"

36

36

27,36
77.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lazdiņas privātā vidusskola "Punktiņš""

324

318

246,24
78.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mazulītis Rū"

78

78

59,28
79.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mēs pieci"

330

330

250,80
80.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAPILIO VIA"

1980150,48
81.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Patnis"

1 488

1 488

1 130,88
82.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PEDAGOĢISKAIS CENTRS "EKSPERIMENTS""

384

69

291,84
83.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pētnieku darbnīca"

264

264

200,64
84.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pietura ģimenei"

90

85

68,40
85.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Privātsākumskola"

228

228

173,28
86.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas ģimnāzija Maksima"

432

88

328,32
87.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS TEHNISKI-LINGVISTISKĀ KOLEDŽA"

162

162

123,12
88.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RTU Starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola"

432

422,50

328,32
89.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TALSU KRISTĪGĀ SKOLA"

1 860

1 668,08

1 413,60
90.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEMPLUM" 

354

65

269,04
91.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TMKA"

288

57

218,88
92.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Torņkalna Privātā vidusskola"

528

528

401,28
93.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VS Skola"

300

300

228
94.

Salaspils novada pašvaldība

12 516

12 500,33

9 512,16
95.

Saldus novada pašvaldība

16 992

14 044,14

12 913,92
96.

Saulkrastu novada pašvaldība

5 028

5 027,37

3 821,28
97.

Siguldas novada pašvaldība

22 974

20 369,29

17 460,24
98.

Smiltenes novada pašvaldība

10 986

8 325,70

8 349,36
99.

Talsu novada pašvaldība

20 064

19 962,28

15 248,64
100.Tieslietu ministrija96

96

72,96
101.

Tukuma novada pašvaldība

29 712

26 943,54

22 581,12
102.

Valmieras novada pašvaldība

37 170

32 930,77

28 249,20
103.

Valkas novada pašvaldība

4 242

4 241,42

3 223,92
104.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"

10 764

9 303,58

8 180,64
105.

Varakļānu novada pašvaldība

1 488

1 488

1 130,88
106.

Ventspils novada pašvaldība

5 400

5 329,89

4 104
107.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība

23 454

21 836,61

17 825,04
 Kopā1 400 5381 269 4301 064 300

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 22. februāra
noteikumiem Nr. 133
Pārskats par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai
Sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumiem Nr. 133 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim"Veidlapa Nr. 22_LSS
Pārskats par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai
  
 

KODI

Pašvaldības nosaukums (novads, pilsēta) 
 
Izglītības iestādes dibinātāja vai izglītības iestādes nosaukums 
Pārskata periods 
  

Kods

Koda nosaukums

Naudas plūsmas izpilde no perioda sākuma1

A

B

ATL_SAKAtlikums perioda sākumā 
I.Ieņēmumi 
MERK_DOTSaņemts pārskata periodā (no Latvijas Nacionālā kultūras centra) 
I.Izdevumi 
1000Atlīdzība 
ATRt. sk. autoratlīdzība (honorārs) 
2000Preces un pakalpojumi 
BILt. sk. biļešu izdevumi, ieejas maksa 
TRAt. sk. transporta izdevumi 
TEHt. sk. pasākuma tehniskās izmaksas 
ATLt. sk. pasākuma nodrošinātāja personāla atlīdzība 
ATL_BEIAtlikums perioda beigās 

Piezīme.

1 Norāda ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.

Pārskats par sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem2

Nr. p. k.

Pasākuma nosaukums un saturiskā pakalpojuma nodrošinātājs3

Pasākuma norises laiks un vieta

Norises atbilstība kultūras nozarei (atzīmēt ar "1"; viens pasākums var atbilst vairākām nozarēm)

Pasākuma publicitāte (attiecīgajā ailē norādīt publikāciju skaitu)

Iesaistīto izglītojamo skaits (attiecīgajā pasākumā attiecīgajā klašu grupā)

  

laiks

vieta

mūzika

teātris

deja

cirks

vizuālā māksla

kino

arhitektūra

dizains

materiālais un nemateriālais kultūras mantojums

literatūra un grāmatniecība

internets

televīzija

radio

drukātā prese

cits

1.–4. klase

5.–6. klase

7.–9. klase

10.–12. klase4

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                       
                       
KOPĀxx                   
VISI PASĀKUMI KOPĀxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
 Izglītojamo skaits
Unikālo apmeklētāju skaits pārskata periodā – izglītojamie, kuriem nodrošināta iespēja piedalīties vismaz vienā no programmas "Latvijas skolas soma" norisēm semestra laikā

 

Piezīmes.

2 Ja vienā dienā vai viena brauciena laikā notikušas vairākas saturiskās norises, piemēram, izstādes un teātra izrādes apmeklējums, katra no tām jānorāda atsevišķā rindā.

3 Norāda pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina saturisko pakalpojumu un pasākuma nosaukumu, piemēram, Dailes teātris, izrāde "Sprīdītis". Biļešu tirdzniecības operatoru nenorāda.

4 Izglītojamie profesionālās vidējās izglītības programmās.

Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas nepieciešamās ziņas, un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 133Pieņemts: 22.02.2022.Stājas spēkā: 25.02.2022.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 24.02.2022. OP numurs: 2022/39.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
330249
{"selected":{"value":"02.12.2022","content":"<font class='s-1'>02.12.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.12.2022","iso_value":"2022\/12\/02","content":"<font class='s-1'>02.12.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.02.2022","iso_value":"2022\/02\/25","content":"<font class='s-1'>25.02.2022.-01.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.12.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)