Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 136

Rīgā 2022. gada 22. februārī (prot. Nr. 9 13. §)
Kārtība, kādā autoceļu lietošanas nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzējus reģistrē, uzrauga un izslēdz no reģistra

1. Noteikumi nosaka autoceļu lietošanas nodevas (turpmāk – nodeva) elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas un uzraudzības kārtību, kā arī kārtību, kādā pakalpojumu sniedzējs izslēdzams no reģistra.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēma – nodevas iekasēšanas sistēma, kas automātiski nosaka transportlīdzekļa atrašanos konkrētā vietā, izmantojot attālinātus sakarus ar transportlīdzeklī uzstādītu iekārtu vai automātisko numura zīmes atpazīšanu;

2.2. Eiropas autoceļu lietošanas nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojums (turpmāk – EETS) – nodevas iekasēšanas pakalpojums, ko saskaņā ar līgumu vienā vai vairākos EETS apgabalos EETS pakalpojuma sniedzējs sniedz EETS lietotājam;

2.3. nodevas iekasēšanas pakalpojums – pakalpojums, kas lietotājiem ļauj ar vienu līgumu un, ja nepieciešams, ar vienu transportlīdzeklī uzstādītu iekārtu komplektu izmantot transportlīdzekli vienā vai vairākos EETS apgabalos un kas ietver:

2.3.1. ja nepieciešams, pielāgotu transportlīdzeklī uzstādītu iekārtu nodrošināšanu lietotājiem un to funkcionalitātes uzturēšanu;

2.3.2. garantiju, ka nodevas iekasētājam tiek samaksāta nodeva, kas pienākas no lietotāja;

2.3.3. maksāšanas iespējas nodrošināšanu lietotājam vai jau pastāvošas maksāšanas iespējas pieņemšanu;

2.3.4. nodevas iekasēšanu no lietotāja;

2.3.5. klientu un lietotāja attiecību nosacījumus;

2.3.6. nodevas iekasēšanas sistēmas drošības un privātās dzīves aizsardzības politikas īstenošanu un ievērošanu;

2.4. nodevas iekasēšanas pakalpojuma sniedzējs – tiesību subjekts, kas sniedz nodevas iekasēšanas pakalpojumu vienā vai vairākos EETS apgabalos attiecībā uz vienu vai vairākām transportlīdzekļu klasēm;

2.5. savstarpējas izmantojamības komponents – jebkura atsevišķa detaļa, detaļu grupa, iekārtas mezgla daļa vai vesels mezgls, kas iekļauts vai paredzēts iekļaušanai EETS un no kā tieši vai netieši ir atkarīga pakalpojuma savstarpējā izmantojamība, tostarp gan materiālas, gan nemateriālas lietas, piemēram, programmatūra;

2.6. transportlīdzeklī uzstādīta iekārta – pilnīgs nodevas iekasēšanas pakalpojuma ietvaros lietojams aparatūras un programmatūras komponentu komplekts, kas ir uzstādīts vai tiek pārvadāts transportlīdzeklī ar nolūku vākt, saglabāt, apstrādāt un attālināti saņemt un pārraidīt datus kā atsevišķa ierīce vai transportlīdzeklī integrēta ierīce.

3. Komersants, kurš vēlas reģistrēties kā nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojuma sniedzējs (turpmāk – komersants), valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" iesniedz:

3.1. iesniegumu, kurā norāda:

3.1.1. komersanta nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru vai ārvalsts komersanta filiāles reģistrācijas numuru un reģistrācijas datumu komercreģistrā;

3.1.2. komersanta tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

3.2. EN ISO 9001 sertifikātu par komersanta kvalitātes vadības sistēmu. Ja komersantam ir cits sertifikāts, tam jāpierāda šā kvalitātes nodrošināšanas sertifikāta līdzvērtība EN ISO 9001 sertifikātam;

3.3. informāciju, kas pierāda, ka komersanta rīcībā ir tehniskais aprīkojums un Eiropas Komisijas deklarācija vai sertifikāts par savstarpējas izmantojamības komponentu atbilstību specifikācijām;

3.4. informāciju (detalizētu aprakstu par komersanta pieredzi), kas pierāda komersanta zināšanas par nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu vai citu saistīto jomu (piemēram, par banku, telekomunikāciju vai telemātikas sistēmu jomu);

3.5. informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu vai citā saistītajā jomā, raksturojot katru pakalpojuma veidu, aptvertās darbības un izmantotās sistēmas aprakstu;

3.6. komersanta pēdējā gada finanšu pārskatu;

3.7. apliecinājumu, ka komersantam nav nodokļu vai nodevu parādu, kas pārsniedz 150 euro;

3.8. riska pārvaldības plānu, ko pārbauda vismaz reizi divos gados un kurā norāda:

3.8.1. nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas risku izvērtēšanas un mazināšanas līdzekļus;

3.8.2. identificēto, novērtēto un sagrupēto risku sarakstu;

3.8.3. plānotos pasākumus un rīcības stratēģiju, lai izvairītos no identificētajiem riskiem vai mazinātu to ietekmi, jo īpaši ekonomikas, finansiālajā un tehniskajā jomā;

3.8.4. ierobežotos finansiālajos apstākļos veicamās darbības.

4. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" reģistrē komersantu kā nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojuma sniedzēju, ja:

4.1. komersants ir iesniedzis šo noteikumu 3. punktā minēto informāciju;

4.2. komersanta kopējais finanšu apgrozījums ir vismaz 500 000 euro (pēc pēdējā gada pārskata datiem);

4.3. komersanta likviditātes koeficients ir vienāds ar 1 vai lielāks (pēc pēdējā gada pārskata datiem);

4.4. komersanta pašu kapitāls ir pozitīvs (pēc pēdējā gada pārskata datiem);

4.5. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju komersantam nav nodokļu vai nodevu parādu, kas pārsniedz 150 euro;

4.6. Sodu reģistrā nav ziņu par:

4.6.1. komersanta vai komersanta valdes vai padomes locekļu spēkā esošu sodāmību Latvijā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā un nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem;

4.6.2. komersanta vai komersanta valdes vai padomes locekļu spēkā esošiem administratīvajiem sodiem Latvijā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs par administratīvajiem pārkāpumiem saistībā ar izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.

5. Lai veiktu nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojuma sniedzēju reģistrāciju un uzraudzību, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" iegūst šādu informāciju:

5.1. no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra – komersanta reģistrācijas datus komercreģistrā;

5.2. no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņas veidā – šo noteikumu 4.6. apakšpunktā minēto informāciju no Sodu reģistra.

6. Reizi gadā pēc reģistrācijas valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" pieprasa reģistrētajiem nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojuma sniedzējiem viena mēneša laikā iesniegt šo noteikumu 3.2., 3.6.3.7. un 3.8. apakšpunktā noteikto informāciju un pārbauda šo noteikumu 4.2.4.3., 4.4.4.5. un 4.6. apakšpunktā minēto informāciju.

7. Ja atbilstoši šo noteikumu 6. punktam iegūtā informācija par komersantu neatbilst šo noteikumu prasībām, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" nosūta pieprasījumu nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojuma sniedzējam, nosakot pienākumu viena mēneša laikā novērst radušās neatbilstības un iesniegt attiecīgo informāciju par nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojuma sniedzēja atbilstību šo noteikumu prasībām.

8. Ja viena mēneša laikā no šo noteikumu 7. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojuma sniedzējs nav iesniedzis informāciju par neatbilstību novēršanu vai sniegtā informācija ir nepilnīga, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" izslēdz nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojuma sniedzēju no reģistra.

9. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" izslēdz no reģistra nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojuma sniedzēju pēc paša vēlēšanās, ja tas ir iesniedzis attiecīgu iesniegumu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi".

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2015. gada 24. marta noteikumus Nr. 140 "Noteikumi par autoceļu lietošanas nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju, uzraudzību un izslēgšanu no reģistra" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 66. nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 19. marta Direktīvas (ES) 2019/520 par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministra pienākumu izpildītāja ‒ izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā autoceļu lietošanas nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzējus .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 136Pieņemts: 22.02.2022.Stājas spēkā: 25.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 24.02.2022. OP numurs: 2022/39.11
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
330231
25.02.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)