Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 28

Rīgā 2022. gada 10. februārī (prot. Nr. 6, 5. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Bērzaines ciemā, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2022.gada 25.janvārī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA", vienotais reģistrācijas numurs: 44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220 (turpmāk - SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"), 2022.gada 25.janvāra iesniegumu Nr.9/1-6/2022 ar tam pievienoto noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojuma dokumentus un 2022.gada 27.janvārī un 4.februārī - papildu informāciju (2022.gada 27.janvāris Nr.14/1-6/2022 un 2022.gada 4.februāris Nr.15/1-6/2022).

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku1, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.155 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 230.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.155). Ar Lēmumu Nr.155 apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās Bērzaines ciemā, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, ir iekļautas kokskaidu granulu kā kurināmā izmaksas.

3. Lēmumā Nr.155 Regulators ir piešķīris SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" atļauju pašai saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, nosakot Lēmuma Nr.155 lemjošās daļas 9.punktā atļaujas nosacījumu kurināmā cenu izmaiņu gadījumā.

4. Regulators 2021.gada 13.septembrī pieņēma lēmumu Nr.96 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 178.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.96).

5. Saskaņā ar Metodikas 43.9punktu, ņemot vērā Lēmumā Nr.155 piešķirtās tiesības noteikt tarifus, SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" 2022.gada 25.janvārī, 27.janvārī un 4.februārī (2022.gada 25.janvāris Nr.9/1-6/2022, 2022.gada 27.janvāris Nr.14/1-6/2022 un 2022.gada 4.februāris Nr.15/1-6/2022) iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pamatojumu un aprēķinu šādiem jaunajiem tarifiem Bērzaines ciemā, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā (bez pievienotās vērtības nodokļa):

5.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 60,52 EUR/MWh;

5.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 11,56 EUR/MWh;

5.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 7,21 EUR/MWh;

5.4. siltumenerģijas gala tarifs 79,29 EUR/MWh.

6. Paziņojums par "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem ir publicēts 2022.gada 27.janvāra oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 19.nr. Paziņojumā SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu spēkā stāšanās datums noteikts 2022.gada 1.marts.

7. Regulators, izvērtējot "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secina, ka SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajā laikā.

8. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt par Lēmuma Nr.96 lemjošās daļas 1.5.apakšpunktā noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu atcelšanu Bērzaines ciemā, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, un Lēmuma Nr.155 piemērošanu, nosakot, ka no 2022.gada 1.marta Regulators atceļ Lēmuma Nr.96 lemjošās daļas 1.5.apakšpunktā noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Bērzaines ciemā, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, un SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" nepiemēro ar Lēmumu Nr.155 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Bērzaines ciemā, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā.

9. SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" pilnvarotais pārstāvis attālināti piedalījās Regulatora padomes sēdē un uzturēja lūgumu atzīt SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu atbilstību Metodikai.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10 un 43.11punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1. un 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu Bērzaines ciemā, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Latvijas Vēstnesis, 2022, 19.nr.):

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 60,52 EUR/MWh;

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 11,56 EUR/MWh;

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 7,21 EUR/MWh;

1.4. siltumenerģijas gala tarifs 79,29 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. atcelt no 2022.gada 1.marta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 13.septembra lēmuma Nr.96 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 178.nr.) lemjošās daļas 1.5.apakšpunktā noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Bērzaines ciemā, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā;

3. noteikt, ka no 2022.gada 1.marta SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.155 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 230.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Bērzaines ciemā, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajiem (piedāvātajiem) .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 28Pieņemts: 10.02.2022.Stājas spēkā: 10.02.2022.Zaudē spēku: 01.10.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 15.02.2022. OP numurs: 2022/32.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
329989
10.02.2022
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"