Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Krāslavas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošos noteikumus "Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas apmēru Krāslavas novadā".
Krāslavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2021/21

Krāslavā 2021. gada 23. decembrī
Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Krāslavas novadā
Apstiprināti ar Krāslavas novada pašvaldības domes
2021. gada 23. decembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 13, 1. §, 1.2. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta 1. punktu un 2018. gada 19. jūnija
Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 "Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi
" 31. punktu
I. Noteikumos lietotie termini

1. Zemesgabals – atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā lietotajam terminam "zemes vienība" un nomas vajadzībām noteikta zemes vienības daļa, kas nav pastāvīgs nekustama īpašuma objekts.

II. Vispārīgie jautājumi

2. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Krāslavas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) tiek pieņemti lēmumi par pašvaldībai piederošo, piekritīgo, valdījumā vai turējumā esošo neapbūvēto zemesgabalu iznomāšanu, tiek noteikts zemesgabala nomnieks un nomas maksa.

3. Noteikumi attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas nomāt pašvaldībai piederošos, piekritīgos, valdījumā vai turējumā esošus neapbūvētus zemesgabalus.

4. Lēmumus par pašvaldībai piederošo, piekritīgo, valdījumā vai turējumā esošo neapbūvēto zemesgabalu iznomāšanu pieņem Krāslavas novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome), pamatojoties uz spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

III. Iznomāšanas procesa uzsākšana

5. Iznomāšanas procesu uzsāk, pamatojoties uz Domes iniciatīvas vai pēc fiziskās vai juridiskās personas ierosinājuma.

6. Nomas tiesību pretendenta ierosinājumu (iesniegumu) par zemesgabala iznomāšanu izskata pašvaldības zemes lietu speciālisti.

7. Ja tiek konstatēts, ka zemesgabala iznomāšana, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, nav iespējama, pašvaldības zemes lietu speciālists sagatavo atbildi iesniedzējam pamatojot atteikumu iznomāt attiecīgo zemesgabalu.

8. Ja, izskatot iesniegumu par zemesgabala iznomāšanu, zemes lietu speciālists konstatē, ka zemesgabala iznomāšana, saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem, ir iespējama, tad ziņas par iznomājamo zemesgabalu publicē pašvaldības mājaslapā www.kraslava.lv, nosakot termiņu līdz kuram pretendenti var pieteikties zemesgabala nomai, iesniedzot attiecīgo iesniegumu pašvaldībā.

Paziņojumu nepublicē, ja zemesgabals turpmāk tiek iznomāts esošā nomnieka ģimenes loceklim (laulātie, vecāki, bērni, vecvecāki un mazbērni) un par to pašvaldībā ir iesniegti abu personu iesniegumi kopā ar radniecību apliecinošo dokumentu kopijām.

9. Ja paziņojuma publikācijas noteiktajā termiņā zemesgabala nomai pieteicas divas vai vairākas personas, pašvaldība rīko zemesgabala nomas tiesību izsoli. Zemes nomas tiesību izsoli organizē un izsoles noteikumus izstrādā Krāslavas novada pašvaldības izsoļu komisija. Nomas tiesības piešķiramas personai, kura atzīta par izsoles uzvarētāju. Nomas tiesību izsoles rezultātus apstiprina un lēmumu par nomas līguma noslēgšanu pieņem Dome.

10. Ja paziņojuma publikācijas noteiktajā termiņā citas personas nepiesakās zemesgabala nomai, zemes lietu speciālists sagatavo un iesniedz attiecīgu lēmuma projektu izskatīšanai Domes sēdē jautājumā par zemesgabala iznomāšanu.

IV. Nomas līguma termiņš un maksas apmērs

11. Zemesgabalu nomas līguma termiņš ir 6 gadi, ja vien nomnieks nevēlas slēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.

12. Pašvaldība, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt zemes nomas līgumu uz nākamiem 6 gadiem, ja nomnieks 2 mēnešu laikā pirms līguma termiņa beigām ir iesniedzis pašvaldībā iesniegumu, kurā izteikts lūgums pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

13. Neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu nomas maksu (bez pievienotās vērtības nodokļa) nosaka:

13.1. zemesgabali, kuru platība nepārsniedz 1.0 ha un kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam – 1,5 % no zemes kadastrālas vērtības gadā, bet ne mazāk ka 10.00 EUR gadā;

13.2. sakņu dārzi – 1,5 % no zemes kadastrālas vērtības gadā, bet ne mazāk ka 7.00 EUR gadā;

13.3. pārējie neapbūvētie zemesgabali pilsētu, ciemu un lauku teritorijā – atbilstoši normatīvajos aktos noteiktam nomas maksas apmēram.

V. Noslēguma jautājumi

14. Nomas līgumi izbeidzas ar termiņa notecējumu, ja puses nevienojas par līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Lēmumus par līguma pirmstermiņa izbeigšanu vai par līguma termiņu pagarināšanu pieņem Dome.

15. Ja zemes nomas līguma darbības laikā nomnieks pieprasa samazināt nomas platību, Dome pieņem lēmumu par līguma pirmstermiņa izbeigšanu un ierosina jauno iznomāšanas procesu atbilstoši vispārīgai iznomāšanas kārtībai.

16. Pārtraucot zemesgabala nomas līgumu, nekāda kompensācija par stādījumiem, kā arī par ieguldītājiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies, apsaimniekojot zemesgabalu, nomniekam netiek paredzēta. Pārtraucot zemes nomas līgumu, nomniekam ir atļauts novākt ražu.

17. Nomniekam nav tiesību nodot vai iznomāt zemesgabalu citai personai bez pašvaldības rakstiskas piekrišanas. Lēmumus par zemesgabala nodošanu apakšnomā pieņem Dome.

18. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktā kārtībā.

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks
Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2021/21 "Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Krāslavas novadā"
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 31. punktu.
2. Īss projekta satura izklāsts
 
Ar saistošajiem noteikumiem tiek reglamentēts pašvaldībai piederoša, piekrītoša, valdījumā vai turējumā esoša neapbūvēta zemesgabala vai tā daļas nomas maksas apmērs, nomas līguma termiņi, nomas pieteikuma iesniegšanas kārtība, lēmuma par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām pieņemšanas kārtība un līguma noslēgšanas kārtība.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNormatīvā akta izpilde neradīs papildu izdevumus Pašvaldības budžetā, savukārt ieņēmumi nav precīzi aprēķināmi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, izņemot valsts un pašvaldības iestādes, kas vēlas nomāt vai nomā bez apbūves tiesībām neapbūvētu pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu.
 
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
 

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Krāslavas novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Krāslavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2021/21Pieņemts: 23.12.2021.Stājas spēkā: 22.01.2022.Zaudē spēku: 23.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 15, 21.01.2022. OP numurs: 2022/15.15
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329375
22.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"