Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 3

Rīgā 2022. gada 6. janvārī (prot. Nr. 1, 3. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijās Atbrīvošanas alejā 155A un
Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas noteiktajiem (piedāvātajiem) tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2021.gada 17.decembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli", vienotais reģistrācijas numurs: 40003215480, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk - SIA "Rēzeknes siltumtīkli"), 2021.gada 17.decembra iesniegumu Nr.01/11-639 ar tam pievienotajiem koģenerācijas stacijā Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē, un koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas noteiktajiem (piedāvātajiem) tarifa projektiem un pamatojuma dokumentiem un 2021.gada 22.decembrī papildu informāciju (2021.gada 22.decembris Nr.01/11-641).

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku1, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. SIA "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2021.gada 11.novembra lēmumu Nr.125 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijā Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu" (turpmāk - Lēmums Nr.125) (Latvijas Vēstnesis, 2021, 222.nr.) un ar Regulatora 2021.gada 11.novembra lēmumu Nr.126 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu" (turpmāk - Lēmums Nr.126) (Latvijas Vēstnesis, 2021, 222.nr.). Ar Lēmumu Nr.125 un Lēmumu Nr.126 SIA "Rēzeknes siltumtīkli" tika piešķirtas tiesības pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifus kurināmā cenu un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņu gadījumā.

3. Saskaņā ar Regulatora 2010.gada 11.jūnija lēmuma Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) 39.7punktu, ņemot vērā ar Lēmumu Nr.125 un Lēmumu Nr.126 piešķirtās tiesības noteikt tarifus, SIA "Rēzeknes siltumtīkli" 2021.gada 17.decembrī (2021.gada 17.decembris Nr.01/11-639) iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas tarifu aprēķinus šādiem jaunajiem tarifiem:

3.1. laika periodam no 2022.gada 17.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim:

3.1.1. koģenerācijas stacijā Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifs 29,69 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 1,41 EUR/MWh) (bez pievienotās vērtības nodokļa);

3.1.2. koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifs 26,65 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,64 EUR/MWh) (bez pievienotās vērtības nodokļa);

3.2. laika periodam no 2023.gada 1.janvāra:

3.2.1. koģenerācijas stacijā Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifs 27,48 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 1,41 EUR/MWh) (bez pievienotās vērtības nodokļa);

3.2.2. koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifs 24,19 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,64 EUR/MWh) (bez pievienotās vērtības nodokļa).

4. Paziņojums par SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) saražotās siltumenerģijas tarifiem ir publicēts 2021.gada 17.decembrī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 244.nr. Paziņojumā SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu, kas norādīti šā lēmuma 3.1.apakšpunktā, spēkā stāšanās datums noteikts 2022.gada 17.janvāris; tarifiem, kas norādīti šā lēmuma 3.2.apakšpunktā, spēkā stāšanās datums noteikts 2023.gada 1.janvāris.

5. Regulators, izvērtējot SIA "Rēzeknes siltumtīkli" iesniegtos noteiktos (piedāvātos) saražotās siltumenerģijas tarifus un to pamatojumu, secina, ka SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktie (piedāvātie) saražotās siltumenerģijas tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktie (piedāvātie) saražotās siltumenerģijas tarifi var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā (pirmā tarifu piemērošanas perioda sākums - 2022.gada 17.janvāris).

6. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt arī par Lēmuma Nr.125 un Lēmuma Nr.126 piemērošanu, nosakot, ka no 2022.gada 17.janvāra SIA "Rēzeknes siltumtīkli" nepiemēro ar Lēmumu Nr.125 un Lēmumu Nr.126 apstiprinātos saražotās siltumenerģijas tarifus.

7. SIA "Rēzeknes siltumtīkli" pilnvarotais pārstāvis attālināti piedalījās Regulatora padomes sēdē un uzturēja lūgumu atzīt SIA "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijās Atbrīvošanas alejā 155A un Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas noteikto (piedāvāto) tarifu atbilstību Metodikai.

Saskaņā ar Metodikas 39.7, 39.8 un 39.9punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu un 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktos (piedāvātos) koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas tarifus

1.1. laika periodam no 2022.gada 17.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim:

1.1.1. koģenerācijas stacijā Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu 29,69 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 1,41 EUR/MWh) (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.1.2. koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu 26,65 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,64 EUR/MWh) (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. laika periodam no 2023.gada 1.janvāra:

1.2.1. koģenerācijas stacijā Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu 27,48 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 1,41 EUR/MWh) (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2.2. koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu 24,19 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,64 EUR/MWh) (bez pievienotās vērtības nodokļa),

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 11.jūnija lēmumam Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika";

2. noteikt, ka no 2022.gada 17.janvāra SIA "Rēzeknes siltumtīkli" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 11.novembra lēmumu Nr.125 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijā Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 222.nr.) un ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 11.novembra lēmumu Nr.126 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 222.nr.) apstiprinātos saražotās siltumenerģijas tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "Rēzeknes siltumtīkli" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Regulatora 2010.gada 11.jūnija lēmums Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijās Atbrīvošanas .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 3Pieņemts: 06.01.2022.Stājas spēkā: 06.01.2022.Zaudē spēku: 01.05.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 11.01.2022. OP numurs: 2022/7.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
329065
06.01.2022
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)