Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 891

Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 47. §)
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi;

1.2. Civilās aviācijas aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu samaksas kārtību, likmes un atvieglojumu (cenas samazinājuma) piemērošanas nosacījumus.

2. Civilās aviācijas aģentūra publiskos maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

3. (Svītrots ar MK 03.10.2023. noteikumiem Nr. 559)

4. Pakalpojumus, kas nav minēti šo noteikumu pielikumā un kurus nodrošina, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, kas stājušies spēkā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā, Civilās aviācijas aģentūra sniedz atbilstoši cilvēkresursu stundas izmaksām 50,00 euro apmērā par stundu.

(MK 03.10.2023. noteikumu Nr. 559 redakcijā)

5. Šo noteikumu pielikuma 10.2.1. apakšpunktā minētajam pakalpojumam piemēro 5955 cilvēkresursu stundas gadā.

6. Klients par maksas pakalpojumu norēķinās pirms maksas pakalpojuma saņemšanas. 

7. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem veic vienā no šādiem veidiem:

7.1. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī Civilās aviācijas aģentūrā;

7.2. ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma  izpratnē.

8. Ja Civilās aviācijas aģentūra ir sākusi pakalpojuma izpildi, bet pakalpojumu nevar izpildīt klienta vainas dēļ vai klients atsakās no pakalpojuma, tai skaitā pirms pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām, maksu par pakalpojumu neatmaksā.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumus Nr. 999 "Noteikumi par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 202. nr.; 2020, 248. nr.).

10. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr. 891

(Pielikums MK 03.10.2023. noteikumu Nr. 559 redakcijā)

Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis "

Nr.

p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

I.

Civilās aviācijas personāls

1.

Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecības pretendenta vai turētāja teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, apliecības un kvalifikācijas atzīmes izsniegšana, to derīguma termiņa pagarināšana un atjaunošana*

1.1.

nacionālās civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecības un Eiropas Savienības lidojumu apkalpes locekļa apliecības izsniegšana (iekļaujot tajā vienu sauszemes vai jūras gaisa kuģa klases vai tipa kvalifikācijas atzīmi) nacionālajā pielikumā norādītajiem lidojumiem ar gaisa kuģiem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regulas (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91Regulas (ES) 2018/1139 (turpmāk – regula Nr. 2018/1139), I pielikumā, bet nav iekļauti Eiropas Aviācijas drošības aģentūras publicētajā gaisa kuģu klases vai tipa klasifikācijas sarakstā

1.1.1.

amatierpilota apliecība (NAPL)

apliecība

60,00

0,00

60,00

1.1.2.

Eiropas Savienības lidojumu apkalpes locekļa apliecības nacionālais pielikums

apliecība

93,00

0,00

93,00

1.1.3.

lidotāja inženiera apliecība

apliecība

190,00

0,00

190,00

1.2.

Eiropas Savienības (Regulas (ES) Nr. 1178/2011 FCL daļas, Regulas (ES) 2018/1976 SFCL daļas, Regulas (ES) 2018/395 BFCL daļas) lidojumu apkalpes locekļa apliecības izsniegšana (iekļaujot tajā vienu sauszemes vai jūras gaisa kuģa klases, tipa vai grupas kvalifikācijas atzīmi)

1.2.1.

amatierpilota apliecība (LAPL)

apliecība

60,00

0,00

60,00

1.2.2.

privātpilota apliecība (PPL)

apliecība

80,00

0,00

80,00

1.2.3.

planiera pilota apliecība (SPL)

apliecība

70,00

0,00

70,00

1.2.4.

gaisa balona pilota apliecība (BPL)

apliecība

70,00

0,00

70,00

1.2.5.

komercpilota apliecība (CPL)

apliecība

186,00

0,00

186,00

1.2.6.

daudzpilotu apkalpes pilota apliecība (MPL)

apliecība

186,00

0,00

186,00

1.2.7.

aviolīniju transporta pilota apliecība (ATPL)

apliecība

210,00

0,00

210,00

1.3.

teorētiskie eksāmeni

1.3.1.

amatierpilots (nacionālā vai FCL daļas apliecība)

viens eksāmena priekšmets

17,00

0,00

17,00

1.3.2.

privātpilots, planiera pilots, gaisa balona pilots

viens eksāmena priekšmets

35,00

0,00

35,00

1.3.3.

komercpilots

viens eksāmena priekšmets

60,00

0,00

60,00

1.3.4.

aviolīniju transporta pilots

viens eksāmena priekšmets

60,00

0,00

60,00

1.3.5.

lidotājs inženieris 

viens eksāmena priekšmets

60,00

0,00

60,00

1.3.6.

instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīme

viens eksāmena priekšmets

60,00

0,00

60,00

1.4.

papildu kvalifikācijas atzīmju piešķiršana šā pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā minēto apliecību turētājiem

1.4.1.

katra papildu kvalifikācijas atzīme

1.4.1.1.

gaisa kuģa klasei (atsevišķi sauszemes vai jūras, vai gaisa balona), grupai (karstā gaisa balona)

kvalifikācijas atzīme

60,00

0,00

60,00

1.4.1.2.

gaisa kuģa tipam (atsevišķi sauszemes vai jūras), instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīme, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība

kvalifikācijas atzīme

85,00

0,00

85,00

1.4.2.

papildu kvalifikācijas atzīme, kas nav gaisa kuģa tipa, klases vai instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīme

kvalifikācijas atzīme

40,00

0,00

40,00

1.4.3.

instruktora kvalifikācija

1.4.3.1

planieris (motoplanieris), gaisa balons, dirižablis, ultraviegls gaisa kuģis, deltaplāns (motodeltaplāns)

instruktora kvalifikācija

57,00

0,00

57,00

1.4.3.2

vienpilota gaisa kuģa klase vai tips (atsevišķi sauszemes vai jūras), instrumentālo mācību lidojumu instruktors

instruktora kvalifikācija

70,00

0,00

70,00

1.4.3.3

daudzpilotu (atsevišķi sauszemes vai jūras) gaisa kuģis

instruktora kvalifikācija

97,00

0,00

97,00

1.4.3.4.

lidojumu instruktora (FI) kvalifikācijas noteikto ierobežojumu atcelšana vai piešķirto privilēģiju paplašināšana

instruktora kvalifikācija (par katru veikto darbību)

57,00

0,00

57,00

1.4.4.

ieraksts katras kategorijas apliecībā par valodas prasmes līmeni, tā derīguma pagarināšana vai atjaunošana esošā apliecībā (par valodas prasmes līmeni vienā valodā)

ieraksts par valodas prasmes līmeni

33,00

0,00

33,00

1.5.

citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī izsniegtās gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecības un kvalifikācijas atzīmju atzīšana par derīgām lidojumiem ar Latvijas Republikā reģistrētu gaisa kuģi vai Latvijas Republikas gaisa telpā

1.5.1.

derīguma sertifikāts (ar vienu gaisa kuģa klases vai tipa kvalifikācijas atzīmi)

1.5.1.1.

amatierpilots, planiera pilots, gaisa balona pilots un privātpilots

derīguma sertifikāts

45,00

0,00

45,00

1.5.1.2.

komercpilots, daudzpilotu pilots, aviolīnijas transporta pilots, lidotājs inženieris.

derīguma sertifikāts

120,00

0,00

120,00

1.5.2.

papildu kvalifikācijas atzīme (gaisa kuģa klases, tipa, instrumentālo lidojumu, kā arī Regulas (ES) Nr. 1178/2011 I pielikuma I apakšsadaļā minētās papildu kvalifikācijas atzīmes), kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība

kvalifikācijas atzīme

35,00

0,00

35,00

1.5.3.

apliecības apstiprināšana specifiskiem ierobežota ilguma uzdevumiem

apliecības apstiprinājums

200,00

0,00

200,00

1.5.4.

instruktora kvalifikācijas atzīme (jebkuras kategorijas)

kvalifikācijas atzīme

57,00

0,00

57,00

1.6.

civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecības atkārtota izsniegšana, kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana un atjaunošana

1.6.1.

tādas pašas kategorijas apliecības atkārtota izdošana sakarā ar kvalifikācijas atzīmju papildināšanu vai ierobežojumu noņemšanu

apliecība

50 % no šā pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā norādītās pamatmaksas

0,00

50 % no šā pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā norādītās pamatmaksas

1.6.2.

tādas pašas kategorijas apliecības un derīgu kvalifikācijas atzīmju atkārtota izsniegšana, ja apliecība nozaudēta, nolietota, tajā nav vietas jauniem ierakstiem vai mainījies apliecības turētāja vārds, uzvārds, adrese, tautība utt.

apliecība

30 % no šā pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā norādītās pamatmaksas

0,00

50% no šā pielikuma

1.1. un 1.2. apakšpunktā norādītās pamatmaksas

1.6.3.

derīgas kvalifikācijas atzīmes, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība un kuru ieraksta no derīgas iepriekšējās apliecības, izsniegšana

kvalifikācijas atzīme

30,00

0,00

30,00

1.6.4.

kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana, izdarot ierakstu derīgā apliecībā

kvalifikācijas atzīme

30,00

0,00

30,00

1.6.5.

kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa atjaunošana, izdarot ierakstu derīgā apliecībā

kvalifikācijas atzīme

50,00

0,00

50,00

2.

Apstiprināto mācību organizāciju (ATO), deklarēto mācību organizāciju (DTO), nacionālo mācību organizāciju un mācību kursu programmu novērtēšana, sertificēšana, apstiprināšana un uzraudzība

2.1.

apstiprinātas mācību organizācijas (ATO) un tās mācību kursu programmu novērtēšana, sertificēšana, apstiprināšana un uzraudzība*

2.1.1.

tādas apstiprinātas mācību organizācijas (ATO) sertificēšana, kas nav kompleksa

dokumentu izvērtēšana/

audits/sertifikāts

950,00

0,00

950,00

2.1.2.

kompleksas apstiprinātas mācību organizācijas (ATO) sertificēšana

dokumentu izvērtēšana/

audits/sertifikāts

1450,00

0,00

1450,00

2.1.3.

amatierpilota (LAPL), privātpilota (PPL), gaisa balona pilota (BFCL), planiera pilota (SFCL) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana

dokumentu izvērtēšana/ apstiprināšana (par katru mācību kursa programmu)

950,00

0,00

950,00

2.1.4.

integrētās komercpilotu (CPL) un instrumentālo lidojumu kvalifikācijas (IR) lidmašīnas/helikoptera/dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana

dokumentu izvērtēšana/

apstiprināšana (par katru mācību kursa programmu)

1500,00

0,00

1500,00

2.1.5.

integrētās komercpilotu (CPL) lidmašīnas/helikoptera/dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana

dokumentu izvērtēšana/ apstiprināšana- (par katru mācību kursa programmu)

1200,00

0,00

1200,00

2.1.6.

modulārās komercpilotu (CPL) lidmašīnas/helikoptera/dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana

dokumentu izvērtēšana/

apstiprināšana (par katru mācību kursa programmu)

950,00

0,00

950,00

2.1.7.

integrētās aviolīniju transporta pilotu (ATP) lidmašīnas mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana

dokumentu izvērtēšana/

apstiprināšana

2500,00

0,00

2500,00

2.1.8.

integrētās aviolīniju transporta pilotu (ATP) un instrumentālo lidojumu kvalifikācijas (IR) helikoptera mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana

dokumentu izvērtēšana/ apstiprināšana

2500,00

0,00

2500,00

2.1.9.

integrētās aviolīniju transporta pilotu (ATP) helikoptera mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana

dokumentu izvērtēšana/

apstiprināšana

2200,00

0,00

2200,00

2.1.10.

modulārās aviolīniju transporta pilotu (ATP) lidmašīnas/helikoptera mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana

dokumentu izvērtēšana/

apstiprināšana

2200,00

0,00

2200,00

2.1.11.

gaisa kuģa klases mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana

dokumentu izvērtēšana/

apstiprināšana (par katras klases mācību kursa programmu)

950,00

0,00

950,00

2.1.12.

gaisa kuģa tipa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana

dokumentu izvērtēšana/

apstiprināšana (par katra tipa mācību kursa programmu)

1450,00

0,00

1450,00

2.1.13.

daudzpilotu apkalpes sadarbības mācību kursa (MCC) lidmašīnas/helikoptera/ dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana

dokumentu izvērtēšana/

apstiprināšana (par katra tipa mācību kursa programmu)

950,00

0,00

950,00

2.1.14.

instrumentālās lidojumu kvalifikācijas (IR) lidmašīnas/helikoptera/dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana

dokumentu izvērtēšana/

apstiprināšana (par katra tipa mācību kursa programmu)

1450,00

0,00

1450,00

2.1.15.

augstākā līmeņa (UPRT) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana

dokumentu izvērtēšana/

apstiprināšana

800,00

0,00

800,00

2.1.16.

mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana papildu kvalifikācijas iegūšanai, atšķirību mācību kursa un pārejas mācību kursa SP/MP privilēģiju iegūšanai

dokumentu izvērtēšana/

apstiprināšana

500,00

0,00

500,00

2.1.17.

instruktoru mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana

dokumentu izvērtēšana/

apstiprināšana (par katru kvalifikācijas programmu)

1450,00

0,00

1450,00

2.1.18.

angļu valodas zināšanu pārbaudes organizācijas novērtēšana un apstiprināšana

dokumentu izvērtēšana/

apstiprināšana

950,00

0,00

950,00

2.1.19.

ikgadējā apstiprinātas mācību organizācijas (ATO) un katra mācību kursa programmas uzraudzība

uzraudzības programmas gada maksa

30 % no apstiprinājuma maksas (par ATO un katru programmu)

0,00

30 % no apstiprinājuma maksas (par ATO un katru programmu)

2.2.

deklarētās mācību organizācijas (DTO) un tās mācību kursu programmu novērtēšana, sertificēšana, apstiprināšana un uzraudzība*

2.2.1.

deklarētās mācību organizācijas (DTO) sertifikācija

apliecinājums par deklarācijas pieņemšanu

500,00

0,00

500,00

2.2.2.

amatierpilota (LAPL), privātpilota (PPL), gaisa balona pilota (BPL), planiera pilota (SPL), gaisa kuģa klases, gaisa kuģa tipa (helikopteriem), gaisa balona instruktora (FI(B)), planiera instruktora (FI(S)) un katras papildu kvalifikācijas mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana

dokumentu izvērtēšana/

apstiprināšana (par katru mācību kursa programmu)

633,00

0,00

633,00

2.2.3.

gaisa balona eksaminētāja (FE(B)), planiera eksaminētāja (FE(S)) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana

dokumentu izvērtēšana/

apstiprināšana

633,00

0,00

633,00

2.2.4.

ikgadējā deklarētās mācību organizācijas (DTO) un katra mācību kursa programmas uzraudzība

uzraudzības programmas gada maksa

30 % no apstiprinājuma maksas (par DTO un katru programmu)

0,00

30 % no apstiprinājuma maksas (par DTO un katru programmu)

2.3.

nacionālās mācību organizācijas (NMO) un tās mācību kursu programmu novērtēšana, sertificēšana, apstiprināšana un uzraudzība*

2.3.1.

nacionālās mācību organizācijas (NMO) deklarācijas pieņemšana

apliecinājums par deklarācijas pieņemšanu

332,00

0,00

332,00

2.3.2.

ultravieglās lidmašīnas (ULA sauszemes vai jūras), ultravieglā helikoptera (ULH), deltaplāna/motodeltaplāna (HG/MHG), ultravieglā planiera (ULS), žiroplāna (GYR), lidotāja inženiera un šajā punktā minēto kvalifikācijas instruktoru (FI) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana

dokumentu izvērtēšana (par katru mācību kursa programmu)

480,00

0,00

480,00

2.3.3.

aviācijas papildu kvalifikācijas mācību programmas novērtēšana un apstiprināšana

dokumentu izvērtēšana/

apstiprināšana (par katru kvalifikācijas programmu)

182,00

0,00

182,00

2.3.4.

regulas Nr.  2018/1139 I pielikumā minēto gaisa kuģa tipa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana

dokumentu izvērtēšana/

apstiprināšana (par katra tipa kursa programmu)

1450,00

0,00

1450,00

2.3.5.

ikgadējā nacionālās mācību organizācijas (NMO) un katra mācību kursa programmas uzraudzība

uzraudzības programmas gada maksa

30 % no apstiprinājuma maksas (par NMO un katru programmu)

0,00

30 % no apstiprinājuma maksas (par NMO un katru programmu)

2.4.

lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu (FSTD) pirmreizējā novērtēšana un ikgadējā atbilstības novērtēšana*

2.4.1.

pirmreizējā pilnīga lidojumu trenažiera (FFS) A, B, C vai D līmeņa kvalifikācijas novērtēšana un apstiprināšana

kvalifikācijas sertifikāts/

specifikācija (par katra līmeņa FFS)

11 500,00

0,00

11 500,00

2.4.2.

ikgadējā pilnīga lidojumu trenažiera (FFS) A, B, C vai D līmeņa kvalifikācijas uzraudzība un novērtēšana

novērtējuma ziņojums un uzraudzības programmas gada maksa (par katra līmeņa FFS)

4600,00

0,00

4600,00

2.4.3.

lidojumu trenažiera iekārtas (FTD) kvalifikācijas novērtēšana un apstiprināšana

kvalifikācijas sertifikāts / specifikācija

6000,00

0,00

6000,00

2.4.4.

ikgadējā lidojumu trenažiera iekārtas (FTD) kvalifikācijas uzraudzība un novērtēšana

novērtējuma ziņojums un uzraudzības programmas gada maksa

2500,00

0,00

2500,00

2.4.5.

pirmreizējā lidojumu un navigācijas procedūru trenažiera (FNPT I vai II +MCC) kvalifikācijas novērtēšana un apstiprināšana

kvalifikācijas sertifikāts/

specifikācija

3000,00

0,00

3000,00

2.4.6.

ikgadējā lidojumu un navigācijas procedūru trenažiera (FNPT I vai II +MCC) kvalifikācijas uzraudzība un novērtēšana

novērtējuma ziņojums un uzraudzības programmas gada maksa

1500,00

0,00

1500,00

2.4.7.

pirmreizējā pamatinstrumentu trenažieru iekārtu (BITD) novērtēšana

kvalifikācijas sertifikāts/

specifikācija

800,00

0,00

800,00

2.4.8.

atkārtota pamatinstrumentu trenažieru iekārtu (BITD) uzraudzība un novērtēšana (reizi trijos gados)

novērtējuma ziņojums un uzraudzības programmas gada maksa

351,00

0,00

351,00

2.4.9.

lidojumu simulācijas trenažieru iekārtas (FSTD) īpašais novērtējums pēc būtisku izmaiņu ieviešanas

novērtējuma ziņojums

200,00

0,00

200,00

2.5.

lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu (FSTD) kvalifikācijas sertifikāta turētāja pirmreizējā novērtēšana un ikgadējā atbilstības novērtēšana*

2.5.1.

pirmreizējā lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu (FSTD) kvalifikācijas sertifikāta turētāja atbilstības pārbaude

novērtējuma ziņojums

3200,00

0,00

3200,00

2.5.2.

ikgadējā lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu (FSTD) kvalifikācijas sertifikāta turētāja uzraudzība un atbilstības pārbaude

novērtējuma ziņojums un uzraudzības programmas gada maksa

1280,00

0,00

1280,00

2.6.

instruktoru un eksaminētāju mācību kursa (semināra) organizēšana

2.6.1.

instruktoru prasmju atjaunošanas mācību kurss (seminārs) instruktora kvalifikācijas atzīmes pagarināšanai vai atjaunošanai

sertifikāts (dalības maksa vienai personai)

250,00

53,00

303,00

2.6.2.

eksaminētāju standartizācijas kurss

sertifikāts (dalības maksa vienai personai)

300,00

63,00

363,00

3.

Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa kompetentās iestādes maiņa un citas valsts izdotas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecības atzīšana (neattiecas uz veselības pārbaužu dokumentāciju)*

3.1.

gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu kompetentās iestādes maiņas vai/un citas valsts izdotas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecības atzīšanas procedūras uzsākšana (citas valsts gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apliecību turētājiem, kas piesakās LR apliecības saņemšanai)

pieteikuma izvērtēšana/

kvalifikācijas datu apstiprinājuma pieprasījuma nosūtīšana

60,00

0,00

60,00

3.2.

izziņa par gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apliecības un kvalifikāciju derīgumu (LR izsniegto apliecību turētājiem)

apliecības un kvalifikāciju apstiprinājuma sagatavošana/

nosūtīšana

40,00

0,00

40,00

4.

Gaisa kuģa tehniskās apkopes personāla atbilstības novērtēšana un apliecības izsniegšana, tās derīguma termiņa pagarināšana, papildu kvalifikācijas atzīme*

4.1.

tehniskās apkopes personāla atbilstības novērtēšana un apliecības izsniegšana

apliecība

75,00

0,00

75,00

4.2.

teorētiskais eksāmens (tajā skaitā atkārtots teorētiskais eksāmens)

viens eksāmena priekšmets

50,00

0,00

50,00

4.3.

tehniskās apkopes personāla apliecības derīguma termiņa pagarināšana

apliecība

50,00

0,00

50,00

4.4.

papildu kvalifikācijas atzīmes piešķiršana

kvalifikācijas atzīme

75,00

0,00

75,00

5.

Aviācijas medicīnas ekspertu un aviācijas medicīnas centru sertificēšana

5.1.

pirmreizēja novērtēšana par tiesībām veikt civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes un izsniegt 2. klases, LAPL (amatierpilota) un/vai gaisa kuģa salona apkalpes locekļu veselības apliecības*

sertifikāts vai atzinums par neatbilstību

100,00

0,00

100,00

5.2.

atkārtota novērtēšana par tiesībām veikt civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes un izsniegt 2. klases, LAPL (amatierpilota) un/vai gaisa kuģa salona apkalpes locekļu veselības apliecības*

sertifikāts vai atzinums par neatbilstību

50,00

0,00

50,00

5.3.

pirmreizēja novērtēšana par tiesībām veikt civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes un izsniegt 1. klases, 2. klases, LAPL (amatierpilota), gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un/vai 3. klases veselības apliecības*

sertifikāts vai atzinums par neatbilstību

200,00

0,00

200,00

5.4.

atkārtota novērtēšana par tiesībām veikt civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes un izsniegt 1. klases, 2. klases, LAPL (amatierpilota), gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un/vai 3. klases veselības apliecības*

sertifikāts vai atzinums par neatbilstību

100,00

0,00

100,00

5.5.

dalības maksa vienai personai Civilās aviācijas aģentūras vadītā aviācijas medicīnas eksperta apmācības kursā (vismaz 60 mācību stundas)

izziņa par dalību kursā vai kursa sertifikāts

800,00

168,00

968,00

5.6.

dalības maksa vienai personai Civilās aviācijas aģentūras vadītā aviācijas medicīnas eksperta paplašinātās apmācības kursā (vismaz 66 mācību stundas)

izziņa par dalību kursā vai kursa sertifikāts

800,00

168,00

968,00

5.7.

dalības maksa vienai personai Civilās aviācijas aģentūras vadītā aviācijas medicīnas eksperta kvalifikācijas uzturēšanas apmācības kursā (vismaz 4 mācību stundas)

izziņa par dalību kursā

50,00

11,00

61,00

5.8.

medicīniskās izglītības iestādes organizēta aviācijas medicīnas eksperta apmācības kursa (vismaz 60 mācību stundas) programmas izvērtēšana*

izziņa par kursa programmas atbilstību

320,00

0,00

320,00

5.9.

aviācijas medicīnas centra novērtēšana par tiesībām veikt veselības pārbaudes civilās aviācijas personālam un izsniegt 1. klases, 2. klases, LAPL (amatierpilota), gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un 3. klases veselības apliecības*

sertifikāts vai atzinums par atbilstību

4000,00

0,00

4000,00

5.10.

aviācijas medicīnas centru un aviācijas medicīnas ekspertu uzraudzības maksa*

veselības apliecība

10,00

0,00

10,00

6.

Civilās aviācijas personāla veselības apliecības vai medicīniskā atzinuma izsniegšana noteiktos gadījumos*

6.1.

veselības stāvokļa atbilstības novērtēšana, pamatojoties uz aviācijas medicīnas centra vai aviācijas medicīnas eksperta iesniegto veselības pārbaužu dokumentāciju

veselības apliecība vai medicīniskais atzinums

100,00

0,00

100,00

6.2.

veselības stāvokļa atbilstības novērtēšana, pamatojoties uz ārvalstu civilās aviācijas licencēšanas iestādes iesniegto veselības pārbaužu dokumentāciju, ja tiek mainīta kompetentā iestāde

veselības apliecība vai medicīniskais atzinums

100,00

0,00

100,00

6.3.

veselības stāvokļa atbilstības novērtējums papildu veselības pārbaudes izskatīšanas procedūras ietvaros

veselības apliecība vai medicīniskais atzinums

100,00

0,00

100,00

6.4.

civilās aviācijas personāla aviācijas medicīniskās dokumentācijas izsniegšana saskaņā ar apliecības turētāja/pretendenta pieprasījumu

aviācijas medicīnas dokumentācijas izsniegšana vienai personai

55,00

0,00

55,00

II. Gaisa kuģu ekspluatācija

7.

Gaisa kuģa ekspluatanta novērtēšana, gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšana, uzraudzība, apliecību un apstiprinājumu izsniegšana attiecībā uz gaisa kuģu ekspluatāciju lidmašīnām un/vai helikopteriem*

7.1.

gaisa kuģa ekspluatanta novērtēšana un sertifikācija

7.1.1.

tāda gaisa kuģa ekspluatanta pirmssertifikācijas novērtēšana, kas nav komplekss

atzinums

2000,00

0,00

2000,00

7.1.2.

kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta pirmssertifikācijas novērtēšana (viens gaisa kuģis)

atzinums

4000,00

0,00

4000,00

7.1.3.

kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta pirmssertifikācijas novērtēšana (divi vai vairāk gaisa kuģu tipi)

atzinums

7000,00

0,00

7000,00

7.1.4.

tāda ekspluatanta sertifikācija, kas ekspluatē gaisa kuģi, kas nav komplekss

apliecība

8000,00

0,00

8000,00

7.1.5.

kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta sertifikācija (līdz trīs gaisa kuģiem)

apliecība

12 000,00

0,00

12 000,00

7.1.6.

kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta sertifikācija (divi vai vairāk gaisa kuģu tipi vai četri un vairāk gaisa kuģi)

apliecība

21 000,00

0,00

21 000,00

7.2.

gaisa kuģu ekspluatantu uzraudzība****

7.2.1.

tāda ekspluatanta uzraudzība, kas ekspluatē gaisa kuģi, kas nav komplekss gaisa kuģis

uzraudzības programmas gada maksa

3000,00

0,00

3000,00

7.2.2.

kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta uzraudzība, ja gaisa kuģa/-u maksimāli atļautā pacelšanās masa ir mazāka par 5700 kg

uzraudzības programmas gada maksa

5000,00

0,00

5000,00

7.2.3.

tāda kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta uzraudzība, kas ekspluatē 1–3 gaisa kuģus

uzraudzības programmas gada maksa

7500,00

0,00

7500,00

7.2.4.

tāda kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta uzraudzība, kas ekspluatē 4–9 gaisa kuģus

uzraudzības programmas gada maksa

15 000,00

0,00

15 000,00

7.2.5.

tāda kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta uzraudzība, kas ekspluatē vairāk nekā 10 gaisa kuģus

uzraudzības programmas gada maksa

30 000,00

0,00

30 000,00

8.

Komerciālās specializētās ekspluatācijas, nekomerciāla gaisa kuģa ekspluatanta ar kompleksu gaisa kuģi, vispārējas nozīmes aviācijas uzraudzība un atļauju izsniegšana*

8.1.

komerciālās specializētās ekspluatācijas un nekomerciāla gaisa kuģa ekspluatanta ar kompleksu gaisa kuģi ekspluatantu uzraudzība

8.1.1.

gaisa kuģa ekspluatanta deklarācijas sākotnējā izskatīšana

apliecinājums par deklarācijas pieņemšanu

200,00

0,00

200,00

8.1.2.

gaisa kuģa ekspluatanta darbības rokasgrāmatas (tajā skaitā obligāto iekārtu saraksta) apstiprināšana

apstiprinājums

200,00

0,00

200,00

8.1.3.

gaisa kuģa ekspluatanta darbības rokasgrāmatas grozījumu izskatīšana

apstiprinājums

200,00

0,00

200,00

8.1.4.

atļaujas izsniegšana augsta riska komerciālo specializēto darbību veikšanai Latvijas Republikas teritorijā, ja gaisa kuģa/-u bāzes vieta ir Latvijas Republika

atļauja

150,00

0,00

150,00

8.1.5.

apstiprinājuma izsniegšana augsta riska komerciālo specializēto darbību veikšanai Latvijas Republikas teritorijā, ja gaisa kuģa/-u bāzes vieta ir ārpus Latvijas Republikas

apstiprinājums

250,00

0,00

250,00

8.1.6.

komerciāls gaisa kuģa ekspluatants ar nekompleksu/-iem gaisa kuģi/-iem

uzraudzības programmas gada maksa

450,00

0,00

450,00

8.1.7.

komerciāls gaisa kuģa ekspluatants ar kompleksu/-iem gaisa kuģi/-iem

uzraudzības programmas gada maksa

650,00

0,00

650,00

8.1.8.

nekomerciāls gaisa kuģa ekspluatants ar kompleksu/-iem gaisa kuģi/-iem

uzraudzības programmas gada maksa

975,00

0,00

975,00

8.1.9.

komerciāls gaisa balona/-u ekspluatants

uzraudzības programmas gada maksa

300,00

0,00

300,00

8.2.

izpletņlēcēju organizācijas darbības rokasgrāmatas apstiprināšana

apstiprinājums

65,00

0,00

65,00

8.3.

lidojumu nodrošināšanas darbinieka apliecības izsniegšana

apliecība

100,00

0,00

100,00

8.4.

lidojumu nodrošināšanas darbinieka instruktora apliecības izsniegšana

apliecība

100,00

0,00

100,00

8.5.

lidojumu nodrošināšanas darbinieku mācību organizācijas apstiprināšana**

sertifikāts

3000,00

0,00

3000,00

8.6.

gaisa kuģu nomas līguma (no cita ES operatora) novērtēšana un apstiprināšana

apstiprinājums

500,00

0,00

500,00

8.7.

gaisa kuģu nomas līguma (no trešo valstu operatora) novērtēšana un apstiprināšana

apstiprinājums

300,00

0,00

300,00

9.

Gaisa kuģa salona apkalpes mācību organizācijas apstiprināšana, mācību kursa novērtēšana un apstiprināšana*

9.1.

gaisa kuģa salona apkalpes mācību organizācijas apstiprināšana gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sākotnējo apmācību veikšanai un civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu apliecību izsniegšanai**

apstiprinājums

3000,00

0,00

3000,00

9.2.

civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu instruktora apliecības izsniegšana un pagarināšana

apliecība

100,00

0,00

100,00

9.3.

izmaiņu veikšana civilās aviācijas gaisa kuģu salona apkalpes locekļu instruktora apliecībā

apstiprinājums

30,00

0,00

30,00

III. Lidlauki un aeronavigācija

10.

Lidlauka sertificēšana, apliecības (sertifikāta) izsniegšana, lidlauka ikgadējā atbilstības uzraudzība, izmaiņu izvērtēšana, lidlauka un perona pārvaldības pakalpojumu izvērtēšana*

10.1.

lidlauka sertificēšana

10.1.1.

vispārējās aviācijas vizuālo lidojumu lidlauks**

apliecība/

atzinums

300,00

0,00

300,00

10.1.2.

vizuālo lidojumu lidlauks**

apliecība/

atzinums

5000,00

0,00

5000,00

10.1.3.

lidlauks ar neprecīzas nolaišanās

skrejceļu**

sertifikāts/

atzinums

11 208,00

0,00

11 208,00

10.1.4.

lidlauks ar I kategorijas precīzas nolaišanās skrejceļu**

sertifikāts/

atzinums

20 000,00

0,00

20 000,00

10.1.5.

lidlauks ar II vai III kategorijas precīzas nolaišanās skrejceļu

sertifikāts/

atzinums

40 000,00

0,00

40 000,00

10.2.

lidlauka ar II vai III kategorijas precīzas nolaišanās skrejceļu uzraudzība

10.2.1.

līdz 2021. gada 31. decembrim sertificēts lidlauks

uzraudzības programmas gada maksa

maksa par patērētajām cilvēkresursu stundām tiek noteikta saskaņā ar

Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr. 891 "Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (turpmāk – noteikumi)

4. un 5. punktu

0,00

maksa par patērētajām cilvēkresursu stundām tiek noteikta saskaņā ar noteikumu 4. un 5. punktu

10.2.2.

no 2022. gada 1. janvāra sertificēts lidlauks

uzraudzības programmas gada maksa

maksa par patērētajām cilvēkresursu stundām tiek noteikta saskaņā ar noteikumu 4. un 5. punktu

0,00

maksa par patērētajām cilvēkresursu stundām tiek noteikta saskaņā ar noteikumu 4. un 5. punktu

10.3.

izmaiņu izvērtēšana lidlauka ekspluatācijas instrukcijā, izņemot lidlauku ar II vai III kategorijas precīzas nolaišanās skrejceļu

atzinums

100,00

0,00

100,00

10.4.

lidlauka būvprojekta saskaņošana

10.4.1.

vispārējās aviācijas lidlauks

atzinums

560,00

0,00

560,00

10.4.2.

pārējie lidlauki

atzinums

1868,00

0,00

1868,00

10.5.

pieprasīta lidlauka inspekcija

atzinums

200,00

0,00

200,00

10.6.

apliecinājuma izsniegšana par lidlauka pakalpojumu atbilstību tehniskajai drošībai

apliecinājums

200,00

0,00

200,00

10.7.

lidlauka perona pārvaldības pakalpojumu sniedzēja deklarācijas izvērtēšana un pakalpojumu sniedzēja uzraudzība

atzinums/

uzraudzības programmas gada maksa

5604,00

0,00

5604,00

11.

Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būvēšana, ierīkošana un izvietošana (izņemot no valsts budžeta finansētās institūcijas) saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 41. pantu*

11.1.

gaisa kuģiem potenciāli bīstamu objektu būvēšanas, ierīkošanas un izvietošanas atļaujas saņemšana

atļauja, tehniskie noteikumi

200,00

0,00

200,00

11.2.

atzinums par gaisa kuģiem potenciāli bīstamu objektu nodošanu ekspluatācijā

atzinums

320,00

0,00

320,00

12.

Gaisa satiksmes vadības dispečera, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora apliecības izsniegšana, kvalifikācijas atzīmju un apstiprinājumu, struktūrvienības apstiprinājuma, apliecības apstiprinājuma izsniegšana, derīguma termiņa pagarināšana un atjaunošana, apliecības atjaunošana*

12.1.

gaisa satiksmes vadības dispečera-studenta, gaisa satiksmes vadības dispečera, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora apliecības pirmreizēja izsniegšana

apliecība

100,00

0,00

100,00

12.2.

gaisa satiksmes vadības dispečera, gaisa satiksmes vadības dispečera-studenta, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora kvalifikācijas atzīmes, struktūrvienības apstiprinājuma un valodas prasmes apstiprinājuma izsniegšana/atjaunošana, derīguma termiņa pagarināšana

apliecība

60,00

0,00

60,00

12.3.

gaisa satiksmes vadības dispečera, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora, praktiskās apmācības instruktora (OJTI) apstiprinājumu vai komplekso trenažieru instruktora (STDI) apstiprinājuma, kompetences vērtētāja apstiprinājuma izsniegšana

apliecība

100,00

0,00

100,00

12.4.

gaisa satiksmes vadības dispečera, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora, praktiskās apmācības instruktora (OJTI) apstiprinājumu vai komplekso trenažieru instruktora (STDI) apstiprinājuma, kompetences vērtētāja apstiprinājuma pagarināšana/atjaunošana

apliecība

60,00

0,00

60,00

12.5.

gaisa satiksmes vadības dispečera, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora mācību organizācijas sertifikācija

sertifikāts

22 000,00

0,00

22 000,00

12.6.

gaisa satiksmes vadības dispečera, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora mācību organizācijas ikgadējā uzraudzība

uzraudzības programmas gada maksa

3471,00

0,00

3471,00

13.

Gaisa telpas izmantošanas atļaujas pieprasījuma izskatīšana un atļaujas izsniegšana*

13.1.

gaisa kuģu lidojumu, izņemot pasažieru, bagāžas, kravas un pasta gaisa pārvadājumu atļaujas izsniegšana

atļauja

374,00

0,00

374,00

13.2.

gaismas, radio un visu veidu elektromagnētiskā izstarojuma, kas var radīt draudus gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošībai, atļaujas izsniegšana

atļauja

187,00

0,00

187,00

13.3.

atļaujas izsniegšana materiālo objektu pacelšanai, pārvietošanai vai nolaišanai gaisa telpā

atļauja

374,00

0,00

374,00

13.4.

atļaujas izsniegšana šaušanas un spridzināšanas darbiem, kas var apdraudēt gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošību (neattiecas uz NBS)

atļauja

117,00

0,00

117,00

14.

Aviācijas skates organizēšanas atļaujas pieprasījuma izskatīšana un atļaujas izsniegšana*

14.1.

aviācijas skates atļaujas izsniegšana, bez izmaiņām gaisa telpas struktūrā, izmantojot skates organizētājam jau esošās zonas

atļauja

374,00

0,00

374,00

14.2.

aviācijas skates atļaujas izsniegšana, veicot gaisa telpas struktūras izmaiņu ieviešanu aviācijas skates vajadzībām

atļauja

748,00

0,00

748,00

15.

Gaisa telpas struktūras izmaiņu ieviešana*

15.1.

gaisa telpas struktūras izmaiņu ieviešana

atļauja

374,00

0,00

374,00

15.2.

gaisa telpas izmantošanas pieprasījuma izskatīšana un atļaujas izsniegšana

atļauja

280,00

0,00

280,00

15.3.

atsaitē piestiprināta gaisa balona un gaisa pūķa lidojuma atļauja

atļauja

93,00

0,00

93,00

16.

Vides jautājumi*

16.1.

emisijas monitoringa plāna izvērtēšana

apstiprinājums

374,00

0,00

374,00

16.2.

emisijas monitoringa plāna izmaiņu izvērtēšana

apstiprinājums

200,00

0,00

200,00

16.3.

emisijas ziņojumu izvērtēšana

apstiprinājums

200,00

0,00

200,00

16.4.

tonnkilometru monitoringa plāna izvērtēšana

apstiprinājums

200,00

0,00

200,00

16.5.

tonnkilometru ziņojuma izvērtēšana

apstiprinājums

200,00

0,00

200,00

17.

Navigācijas iekārtu atļaujas*

17.1.

navigācijas iekārtu pārbaudes lidojumu veicēja atļaujas izsniegšana

atļauja

680,00

0,00

680,00

17.2.

navigācijas iekārtu pārbaudes lidojumu veicēja atļaujas atkārtota izsniegšana

atļauja

260,00

0,00

260,00

18.

MODE S 24 bitu kodi*

18.1.

MODE S 24 bitu koda pieteikuma izskatīšana un atbildes sniegšana

kods

100,00

0,00

100,00

IV. Lidotspēja

19.

Gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana, apliecības izsniegšana par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem un lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana*

19.1.

gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un ikgadējā uzraudzība, apliecības par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem un lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana, ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir

19.1.1.

līdz 495 kg – gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem/lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana**

apliecība

150,00

0,00

150,00

19.1.2.

no 496 līdz 2000 kg – gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem/lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana**

apliecība

300,00

0,00

300,00

19.1.3.

no 2001 kg līdz 5700 kg – gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem/lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana**

apliecība

500,00

0,00

500,00

19.1.4.

no 5701 kg līdz 15000 kg – gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem/lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana**

apliecība

2000,00

0,00

2000,00

19.1.5.

no 15001 kg līdz 100000 kg – gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem/lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana**

apliecība

5000,00

0,00

5000,00

19.1.6.

vairāk nekā 100000 kg – gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem/lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana**

apliecība

7500,00

0,00

7500,00

19.2.

lidošanas atļaujas (lidotspēja)

19.2.1.

atļaujas izsniegšana gaisa kuģa speciālo lidojumu veikšanai

atļauja

150,00

0,00

150,00

19.2.2.

lidošanas nosacījumu apstiprināšana

apstiprinājums

350,00

0,00

350,00

19.3.

gaisa kuģa eksporta apliecības izsniegšana par tā derīgumu lidojumiem, ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir

19.3.1.

līdz 700 kg

apliecība

50,00

0,00

50,00

19.3.2.

no 701 kg līdz 5700 kg

apliecība

150,00

0,00

150,00

19.3.3.

no 5701 kg līdz 15000 kg

apliecība

500,00

0,00

500,00

19.3.4.

no 15001 kg līdz 100000 kg

apliecība

850,00

0,00

850,00

19.3.5.

lielāka par 100000 kg

apliecība

1000,00

0,00

1000,00

19.4.

gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaude un lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta izsniegšana

19.4.1.

gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaude un lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta izsniegšana lidmašīnām un helikopteriem (pēc gaisa kuģa īpašnieka vai nomnieka lūguma)

lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts

2500,00

0,00

2500,00

19.4.2.

gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaude un lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta izsniegšana gaisa baloniem un paraplāniem/motoparaplāniem (pēc personu vai organizāciju lūguma)

lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts

1000,00

0,00

1000,00

19.5.

gaisa kuģa lidojumdgerīguma pārbaudes sertifikāta izsniegšana uz rekomendācijas pamata

lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts

250,00

0,00

250,00

19.6.

gaisa kuģa lidojumderīguma izvērtēšana par atbilstību vides aizsardzības prasībām (trokšņa līmeņa sertifikāti)

19.6.1.

gaisa kuģa lidojumderīguma izvērtēšana par atbilstību vides aizsardzības prasībām (trokšņa līmeņa sertifikāti) gaisa kuģiem ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu līdz 5700 kg

trokšņa līmeņa sertifikāts

75,00

0,00

75,00

219.6.2.

gaisa kuģa lidojumderīguma izvērtēšana par atbilstību vides aizsardzības prasībām (trokšņa līmeņa sertifikāti) gaisa kuģiem ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 5701 kg

trokšņa līmeņa sertifikāts

150,00

0,00

150,00

19.6.3.

grozījumu izdarīšana trokšņa līmeņa sertifikātos

trokšņa līmeņa sertifikāts

50,00

0,00

50,00

19.7.

gaisa kuģu tehniskās apkopes programmas

19.7.1.

gaisa kuģu tehniskās apkopes programmu un to izmaiņu izvērtēšana un apstiprināšana gaisa kuģiem ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu līdz 5700 kg

apstiprinājums

250,00

0,00

250,00

19.7.2.

gaisa kuģu tehniskās apkopes programmu un to izmaiņu izvērtēšana un apstiprināšana gaisa kuģiem ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 5701 kg

apstiprinājums

500,00

0,00

500,00

20.

Tehniskās apkopes organizāciju novērtēšana un apliecības izsniegšana un uzraudzība*

20.1.

Gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas novērtēšana un apliecīuas izsniegšana un darbības uzraudzība, ja**

20.1.1.

darbinieku štata vienību skaits ir līdz 10

apliecība

700,00

0,00

700,00

20.1.2.

darbinieku štata vienību skaits ir no 11 līdz 75

apliecība

1500,00

0,00

1500,00

20.1.3.

darbinieku štata vienību skaits ir no 76

apliecība

3600,00

0,00

3600,00

20.2.

papildu maksa par katru kvalifikācijas atzīmi un ikgadējā maksa par kvalifikācijas atzīmes uzturēšanu**, kā arī par papildu kvalifikācijas atzīmes iekļaušanu darbības apjomā***

20.2.1.

A-1 (A-3) grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīmes piešķiršana (ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir vairāk nekā 5700 kg) – bāzes tehniskā apkope

apliecība

900,00

0,00

900,00

20.2.2.

A-1 (A-3) grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīmes piešķiršana (ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir vairāk nekā 5700 kg) – līnijas tehniskā apkope

apliecība

500,00

0,00

500,00

20.2.3.

B, C un D grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīmes piešķiršana

apliecība

250,00

0,00

250,00

20.2.4.

A-2 (A-3) grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīmes piešķiršana (ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir mazāka par 5700 kg)

apliecība

250,00

0,00

250,00

20.2.5.

gaisa kuģu tehniskās apkopes organizāciju  līnijas staciju/papildu atrašanās vietu darbības izvērtēšana gaisa kuģiem (tipiem, ieskaitot to dzinējus un komponentus), kura maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir 5701 kg un vairāk), un ikgadējā uzraudzība

audita ziņojums/

papildinājumi apliecībā

1000,00

0,00

1000,00

20.2.6.

Gaisa kuģu tehniskās apkopes organizāciju  līnijas staciju/papildu atrašanās vietu darbības izvērtēšana gaisa kuģiem (tipiem, ieskaitot to dzinējus un komponentus), kura maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir mazāk par 5700 kg), un ikgadējā uzraudzība

audita ziņojums/

papildinājumi apliecībā

300,00

0,00

300,00

21.

Gaisa kuģu lidotspējas vadības organizācijas sākotnējā novērtēšana, gaisa kuģa tipa iekļaušana apliecībā un ikgadējā uzraudzība atbilstoši Komisijas 2014. gada 26. novembra Regulas (ES) Nr. 1321/2014 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (turpmāk – regula Nr. 1321/2014) Vc pielikuma (CAMO daļas) nosacījumiem**

21.1.

gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas sākotnējā novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana***

apliecība/audita ziņojums

1500,00

0,00

1500,00

21.2.

papildu maksa par katru gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas apliecībā iekļauto gaisa kuģa tipu, kura maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir 5700 kg un vairāk

apliecība

1000,00

0,00

1000,00

21.3.

papildu maksa par katru gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas apliecībā iekļauto gaisa kuģa tipu (grupu), kura maksimālā sertificētā masa ir mazāka par 5700 kg

apliecība

300,00

0,00

300,00

21.4.

papildu maksa par gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas darbības izvērtēšanu un apstiprināšanu lidojumderīguma pārbaudes veikšanai un/vai lidošanas atļauju izsniegšanai gaisa kuģiem, kuru maksimālā sertificētā masa ir 5701 kg un vairāk

apliecība

400,00

0,00

400,00

22.

gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla mācību organizācijas sākotnējā apstiprināšana un ikgadējā

uzraudzība*, **

apliecība

1750,00

0,00

1750,00

22.1.

papildu maksa par katru tehniskās apkopes mācību organizācijas kvalifikācijas atzīmi**

apliecība

750,00

0,00

750,00

22.2.

gaisa kuģa tipa apmācības programmas izvērtēšana un apstiprināšana, ja to neveic apstiprināta gaisa kuģu tehniskās apkopes mācību organizācija

apstiprinājuma vēstule

500,00

0,00

500,00

22.3.

tādu gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla apmācību programmu apstiprināšana, kas tiek īstenotas darba apstākļos  (On the Job-OJT)

apstiprinājuma vēstule

500,00

0,00

500,00

23.

Gaisa kuģu un to komponentu ražošanas uzņēmuma darbspējas novērtēšana, apliecības izsniegšana un grozījumu izdarīšana tajā un ikgadējā uzraudzība*,**

23.1.

gaisa kuģu un to komponentu ražošanas uzņēmuma darbspējas novērtēšana un apliecības izsniegšana, ja:

23.1.1.

darbinieku štata vienību skaits ir līdz 15

apliecība

1500,00

0,00

1500,00

23.1.2.

darbinieku štata vienību skaits ir no 16 līdz 50

apliecība

3000,00

0,00

3000,00

23.1.3.

darbinieku štata vienību skaits ir no 51 līdz 100

apliecība

7500,00

0,00

7500,00

23.1.4.

darbinieku štata vienību skaits ir no 101 līdz 200

apliecība

12 000,00

0,00

12 000,00

23.1.5.

darbinieku štata vienību skaits ir lielāks par 200

apliecība

20 000,00

0,00

20 000,00

23.2.

grozījumu izdarīšana apliecībā (ja mainās darba apjoma kategorija), ja

23.2.1.

darbinieku štata vienību skaits ir līdz 15

apliecība

750,00

0,00

750,00

23.2.2.

darbinieku štata vienību skaits ir no 16 līdz 50

apliecība

1500,00

0,00

1500,00

23.2.3.

darbinieku štata vienību skaits ir no 51 līdz 100

apliecība

3000,00

0,00

3000,00

23.2.4.

darbinieku štata vienību skaits ir no 101 līdz 200

apliecība

7500,00

0,00

7500,00

23.2.5.

darbinieku štata vienību skaits ir lielāks par 200

apliecība

10 000,00

0,00

10 000,00

24.

Gaisa kuģa reģistrēšana Latvijas Republikas Civilo gaisa kuģu reģistrā*

24.1.

Gaisa kuģa reģistrēšana Latvijas Republikas Civilo gaisa kuģu reģistrā, ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir*****

24.1.1.

līdz 700 kg

reģistrācijas apliecība

70,00

0,00

70,00

24.1.2.

no 701 kg līdz 5700 kg

reģistrācijas apliecība

150,00

0,00

150,00

24.1.3.

no 5701 kg līdz 15 000 kg

reģistrācijas apliecība

350,00

0,00

350,00

24.1.4.

no 15 001 kg līdz 100 000 kg

reģistrācijas apliecība

2500,00

0,00

2500,00

24.1.5.

vairāk nekā 100 000 kg

reģistrācijas apliecība

3000,00

0,00

3000,00

24.2.

gaisa kuģa reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana

reģistrācijas apliecība

75,00

0,00

75,00

24.3.

grozījumu izdarīšana gaisa kuģa reģistrācijas apliecībā

reģistrācijas apliecība

150,00

0,00

150,00

24.4.

gaisa kuģa izslēgšana no Latvijas Republikas Civilo gaisa kuģu reģistra

izziņa par izslēgšanu

100,00

0,00

100,00

25.

Apvienotās gaisa kuģu lidojumderīguma organizāciju izvērtēšana, apstiprināšana un ikgadējā uzraudzība atbilstoši regulas Nr. 1321/2014 Vd. pielikuma (CAO daļa) prasībām*

25.1.

apvienotās lidojumderīguma organizācijas izvērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana**

apliecība

500,00

0,00

500,00

25.2.

papildus maksa par organizācijas apstiprināšanu tehniskās apkopes veikšanai (ja nepieciešams)**

apliecība

150,00

0,00

150,00

25.3.

papildus maksa par organizācijas apstiprināšanu lidojumderīguma uzturēšanai (ja nepieciešams)**

apliecība

150,00

0,00

150,00

25.4.

papildus maksa par organizācijas apstiprināšanu lidojumderīguma pārbaudes veikšanai un/ vai lidošanas atļauju izsniegšanai

apliecība

150,00

0,00

150,00

26.

grozījumu izdarīšana gaisa kuģu tehniskās apkopes, ražošanas, lidotspējas uzturēšanas vadības, apvienotās lidojumderīguma organizācijas vai tehniskās apkopes personāla mācību organizācijas darbībā vai dokumentācijā*

apstiprinājuma vēstule

300,00

0,00

300,00

27.

papildu (atkārtota) pārbaude pēc sākotnējā novērtēšanā vai uzraudzības gaitā konstatēto neatbilstību novēršanas*

vienas neatbilstības pārbaude

100,00

0,00

100,00

V. Bezpilota gaisa kuģu sistēmas

28.

bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta reģistrācija*

elektronisks apliecinājums

5,00

0,00

5,00

29.

bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatācijas deklarācijas, atļaujas un sertifikāti*

29.1.

bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatācijas deklarācijas iesniegšana

apstiprinājums par deklarācijas saņemšanu un pilnīgumu/

uzraudzības programmas maksa

130,00

0,00

130,00

29.2.

bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta iesnieguma izvērtējums ekspluatācijas atļaujas iegūšanai ar termiņu līdz 10 dienām

ekspluatācijas atļauja

75,00

0,00

75,00

29.3.

bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta iesnieguma izvērtējums ekspluatācijas atļaujas iegūšanai (tajā skaitā būtisku grozījumu veikšanai esošā ekspluatācijas atļaujā saistībā ar izmaiņām risku mazināšanas pasākumos) ar riska mazināšanas pasākumu pārliecības un integritātes I vai II līmeni (SAIL)

ekspluatācijas atļauja vai atzinums par neatbilstību/

uzraudzības programmas maksa

175,00

0,00

175,00

29.4.

bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta iesnieguma izvērtējums ekspluatācijas atļaujas iegūšanai (tajā skaitā būtisku grozījumu veikšanai esošā ekspluatācijas atļaujā saistībā ar izmaiņām risku mazināšanas pasākumos) ar riska mazināšanas pasākumu pārliecības un integritātes III līmeni (SAIL) vai augstāku

ekspluatācijas atļauja vai atzinums par neatbilstību/

uzraudzības programmas maksa

325,00

0,00

325,00

29.5.

grozījumu veikšana iepriekš izsniegtā ekspluatācijas atļaujā, kas nav saistīta ar izmaiņām risku mazināšanas pasākumos

ekspluatācijas atļauja

25,00

0,00

25,00

29.6.

ekspluatācijas atļaujas termiņa pagarināšana

ekspluatācijas atļauja/

uzraudzības programmas maksa

100,00

0,00

100,00

29.7.

bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta sākotnējā novērtēšana vieglo bezpilota gaisa kuģu ekspluatanta sertifikāta (LUC) saņemšanai

atzinums par atbilstību/

neatbilstību prasībām

1000,00

0,00

1000,00

29.8.

vieglo bezpilota gaisa kuģu sistēmas ekspluatanta sertifikāta (LUC) grozīšana

sertifikāts

500,00

0,00

500,00

29.10.

vieglo bezpilota gaisa kuģa ekspluatantu sertifikāta (LUC) turētāja uzraudzība

uzraudzības programmas gada maksa

350,00

0,00

350,00

29.11.

gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības iesnieguma izvērtējums un ekspluatācijas atļaujas izsniegšana

ekspluatācijas atļauja

20,00

0,00

20,00

29.12.

citu ES un EEZ valstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta pieteikums lidojumu veikšanai specifiskajā kategorijā Latvijas Republikas gaisa telpā

apstiprinājums

20,00

0,00

20,00

30.

Tālvadības pilotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmena kārtošana, sertifikāta izdošana*

30.1.

atvērtās kategorijas A2 apakškategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes eksāmena kārtošana

klātienes eksāmens

10,00

0,00

10,00

30.2.

atvērtās kategorijas A2 apakškategorijas tālvadības pilota kompetences sertifikāta izsniegšana, sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana

sertifikāts

5,00

0,00

5,00

30.3.

specifiskās kategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes eksāmena kārtošana

klātienes eksāmens

15,00

0,00

15,00

30.4.

specifiskās kategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes sertifikāta izsniegšana, sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana

sertifikāts

5,00

0,00

5,00

31.

Atzītās struktūras bezpilota gaisa kuģa jomā novērtēšana, apliecības izsniegšana. Deklarācijas par tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu operācijām, uz ko attiecas standarta scenāriji, iesniegšana*

31.1.

atzītās struktūras novērtēšana

apliecība vai neatbilstību izvērtējums

500,00

0,00

500,00

31.2.

atzītās struktūras apliecības nosacījumu grozīšana

apliecība

50,00

0,00

50,00

31.3.

atzītās struktūras uzraudzība

uzraudzības programmas gada maksa

250,00

0,00

250,00

31.4.

atzītās struktūras deklarācijas iesniegšana par tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu bezpilota gaisa kuģa operācijām

apstiprinājums par deklarācijas saņemšanu un pilnīgumu

20,00

0,00

20,00

31.5.

tāda bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta uzraudzība, kurš iesniedzis deklarāciju par tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu, bezpilota gaisa kuģa operācijām, uz ko attiecas standarta scenāriji

uzraudzības programmas gada maksa

50,00

0,00

50,00

VI. Civilās aviācijas drošība

32.

Aviācijas drošības personāla sertifikācija un uzraudzība*

32.1.

aviodrošības vadītāja sertifikācija**

32.1.1.

lidostas aviodrošības vadītāja sertifikācija

sertifikāts

300,00

0,00

300,00

32.1.2.

gaisa pārvadātāja aviodrošības vadītāja sertifikācija

sertifikāts

300,00

0,00

300,00

32.1.3.

vispārējās nozīmes aviācijas lidlauka aviodrošības vadītāja sertifikācija

sertifikāts

150,00

0,00

150,00

32.1.4.

oficiālā kravu aģenta aviodrošības vadītāja sertifikācija

sertifikāts

300,00

0,00

300,00

32.1.5.

zināmā nosūtītāja aviodrošības vadītāja sertifikācija

sertifikāts

200,00

0,00

200,00

32.1.6.

lidojuma laikā patērējamo krājumu pilnvaroto piegādātāju aviodrošības vadītāja sertifikācija

sertifikāts

200,00

0,00

200,00

32.2.

aviodrošības kvalitātes uzraudzības vadītāja sertifikācija

32.2.1.

lidostas aviodrošības kvalitātes uzraudzības vadītāja sertifikācija**

sertifikāts

300,00

0,00

300,00

32.2.2.

gaisa pārvadātāja aviodrošības kvalitātes uzraudzības vadītāja sertifikācija**

sertifikāts

300,00

0,00

300,00

32.2.3.

vispārējās nozīmes aviācijas lidlauka aviodrošības kvalitātes uzraudzības vadītāja sertifikācija**

sertifikāts

150,00

0,00

150,00

32.2.4.

oficiālā kravu aģenta aviodrošības kvalitātes uzraudzības vadītāja sertifikācija**

sertifikāts

300,00

0,00

300,00

32.2.5.

zināmā aviodrošības kvalitātes uzraudzības vadītāja sertifikācija

sertifikāts

200,00

0,00

200,00

32.2.6.

lidojuma laikā patērējamo krājumu pilnvaroto piegādātāju aviodrošības kvalitātes uzraudzības vadītāja sertifikācija**

sertifikāts

200,00

0,00

200,00

32.2.7.

aviodrošības darbinieka sertifikācija (teorētiskais tests)

sertifikāts

30,00

0,00

30,00

32.2.8.

aviodrošības darbinieka sertifikācija (attēla interpretācijas tests)

sertifikāts

50,00

0,00

50,00

32.3.

aviodrošības instruktora sertificēšana

32.3.1.

aviodrošības instruktora sertificēšana**

sertifikāts

300,00

0,00

300,00

32.3.2.

izmaiņu veikšana aviodrošības instruktora sertifikātā (ja mainās sertifikātā norādīto regulas sadaļu apjoms)

sertifikāts

100,00

0,00

100,00

32.4.

apmācību sniedzēja sertifikācija

32.4.1.

apmācību sniedzēja pirmreizējā sertifikācija

32.4.1.1.

līdz 5 apmācību programmām sertifikātā

sertifikāts

500,00

0,00

500,00

32.4.1.2.

līdz 10 apmācību programmām sertifikātā

sertifikāts

1000,00

0,00

1000,00

32.4.1.3.

virs 10 apmācību programmām sertifikātā

sertifikāts

1500,00

0,00

1500,00

32.4.2.

izmaiņu veikšana apmācību sniedzēja sertifikātā

sertifikāts

100,00

0,00

100,00

32.5.

neatkarīgā vērtētāja sertifikācija**

sertifikāts

450,00

0,00

450,00

33.

Uzraudzība aviācijas drošības jomā*

33.1.

Lidostas

33.1.1.

pasažieru skaits < 100 000

uzraudzības programmas gada maksa

1000,00

0,00

1000,00

33.1.2.

pasažieru skaits < 5 000 000

uzraudzības programmas gada maksa

5000,00

0,00

5000,00

33.1.3.

pasažieru skaits > 5 000 000

uzraudzības programmas gada maksa

7500,00

0,00

7500,00

33.2.

vispārējās nozīmes aviācijas lidlauki

uzraudzības programmas gada maksa

250,00

0,00

250,00

33.3.

biznesa aviācijas termināļi

alternatīvo drošības pasākumu izvērtēšanas un atzinumu sniegšanas gada maksa

2500,00

0,00

2500,00

33.4.

gaisa pārvadātāji

33.4.1.

pasažieru skaits < 100 000

uzraudzības programmas gada maksa

500,00

0,00

500,00

33.4.2.

pasažieru skaits no 100 001 līdz <

1 000 000

uzraudzības programmas gada maksa

2000,00

0,00

2000,00

33.4.3.

pasažieru skaits < 5 000 000

uzraudzības programmas gada maksa

4000,00

0,00

4000,00

33.4.4.

pasažieru skaits > 5 000 000

uzraudzības programmas gada maksa

5000,00

0,00

5000,00

33.5.

kravu apjoms < 10 000 t

uzraudzības programmas gada maksa

2000,00

0,00

2000,00

33.6.

kravu apjoms > 10 000 t

uzraudzības programmas gada maksa

4000,00

0,00

4000,00

33.7.

oficiālie kravu aģenti

33.7.1.

oficiālā kravu aģenta statusa piešķiršana

iekļaušana ES kopējā datubāzē

1000,00

0,00

1000,00

33.7.2.

oficiālā kravu aģenta atbilstības uzraudzības uzraudzība (kravu aģentiem, kuri veic kravu drošības pārbaudes)

uzraudzības programmas gada maksa

2000,00

0,00

2000,00

33.7.3.

oficiālā kravu aģenta atbilstības uzraudzības uzraudzība (kravu aģentiem, kuri neveic kravu drošības pārbaudes)

uzraudzības programmas gada maksa

1500,00

0,00

1500,00

33.8.

zināmie nosūtītāji

33.8.1.

zināmā nosūtītāja statusa piešķiršana**

iekļaušana ES kopējā datubāzē

500,00

0,00

500,00

33.9.

lidojuma laikā patērējamo krājumu pilnvarotie piegādātāji

33.9.1.

lidojuma laikā patērējamo krājumu pilnvarotā piegādātāja statusa piešķiršana**

iekļaušana ES kopējā datubāzē

500,00

0,00

500,00

33.10.

ACC3 statusa izvērtēšana un piešķiršana

33.10.1.

pārbaudes veikšana galamērķī

ziņojums un iekļaušana ES kopējā datubāzē

4000,00

0,00

4000,00

33.10.2.

dokumentārā pārbaude

ziņojums un iekļaušana ES kopējā datubāzē

400,00

0,00

400,00

33.11.

semināri un kvalifikācijas celšanas pasākumi aviācijas drošības jomā

apliecinājums par piedalīšanos

50 stundā

0,00

50 stundā

34.

Bīstamo izstrādājumu un vielu apstrādē iesaistītā personāla sertifikācija*

34.1.

par bīstamo izstrādājumu un vielu prasību (Dangerous Goods Regulations) (turpmāk – DGR) atbildīgā vadītāja sertifikācija

34.1.1.

lidostas, gaisa pārvadātāja, oficiālā kravu aģenta, virszemes pakalpojumu sniedzēja DGR vadītāja sertifikācija**

sertifikāts

200,00

0,00

200,00

34.1.2.

citu Ministru kabineta noteikumos norādīto uzņēmumu DGR vadītāju sertifikācija**

sertifikāts

150,00

0,00

150,00

34.2.

DGR instruktora sertifikācija

34.2.1.

DGR instruktora sertifikācija**

sertifikāts

200,00

0,00

200,00

34.3.

apmācību sniedzēja sertifikācija

34.3.1.

DGR apmācību sniedzēja sākotnējā sertifikācija

sertifikāts

500,00

0,00

500,00

34.3.2.

izmaiņas DGR sertifikātā

sertifikāts

100,00

0,00

100,00

35.

Uzraudzība DGR jomā*

35.1.

lidostu, gaisa pārvadātāju, oficiālo kravu aģentu, virszemes pakalpojumu sniedzēju atbilstības uzraudzības gada maksa

uzraudzības programmas gada maksa

500,00

0,00

500,00

35.2.

citu Ministru kabineta noteikumos norādīto uzņēmumu atbilstības uzraudzības gada maksa

uzraudzības programmas gada maksa

250,00

0,00

250,00

VII Vispārīgie pakalpojumi

36.

Atbrīvojuma piešķiršana atbilstoši regulas Nr.  2018/1139 71. panta prasībām*

36.1.

juridiskas personas iesnieguma izvērtēšana par atbrīvojuma piešķiršanu atbilstoši regulas Nr.  2018/1139 71. panta prasībām

apliecinājums

500,00

0,00

500,00

36.2.

fiziskas personas iesnieguma izvērtēšana par atbrīvojuma piešķiršanu atbilstoši regulas Nr.  2018/1139 71. panta prasībām

apliecinājums

70,00

0,00

70,00

37.

Alternatīvo atbilstības līdzekļu izvērtēšana*

37.1.

iesnieguma izskatīšana par alternatīvajiem atbilstības līdzekļiem

apliecinājums

500,00

0,00

500,00

38.

Izziņu izsniegšana un dokumentu kopiju un dublikātu izgatavošana

38.1.

jebkura veida izziņas izsniegšana

izziņa

15,00

3,00

18,00

38.2.

jebkura veida dokumenta kopijas izgatavošana

lappuse

0,35

0,07

0,42

38.3.

dokumenta dublikāta izsniegšana

dokumenta dublikāts

25,00

5,00

30,00

Piezīmes.

1. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2. ** Uzraudzības programmas gada maksa ir 50 % no sākotnējās sertificēšanas maksas.

3. *** Organizācijām, kuras nodarbina līdz sešiem darbiniekiem, pakalpojuma izmaksas ir 50 % no cenrādī noteiktās maksas.

4. **** Maksa gaisa kuģa ekspluatantam tiek piemērota atbilstoši noteiktajam uzraudzības periodam vienu reizi trijos gados. Gaisa kuģa ekspluatantam ar uzraudzības periodu vienu reizi divos gados maksai tiek piemērots koeficients 1,15, ar uzraudzības periodu reizi gadā tiek piemērots koeficients 1,5.

5. ***** Ja Latvijas reģistrā pirmo reizi tiek reģistrēts gaisa kuģis, kas vecāks par trim gadiem no tā izgatavošanas dienas, tiek piemērots koeficients 1,15.

6. Organizācijas vai mācību kursa sākotnējā sertifikācija ietver uzraudzības cikla gada maksu par pirmo gadu pēc sertifikācijas.

7. Ja pakalpojuma sniegšanas vieta atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas un sertifikācijas vai uzraudzības nolūkā Civilās aviācijas aģentūras inspektoram nepieciešams ierasties pakalpojuma sniegšanas vietā, pakalpojuma saņēmējs sedz inspektora ceļa un viesnīcas izdevumus.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 891Pieņemts: 21.12.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 28.12.2021. OP numurs: 2021/250.5
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
328785
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"