Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 891

Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 47. §)
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi;

1.2. Civilās aviācijas aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu samaksas kārtību, likmes un atvieglojumu (cenas samazinājuma) piemērošanas nosacījumus.

2. Civilās aviācijas aģentūra publiskos maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

3. Šo noteikumu pielikuma 1.1.2., 1.4.3.3., 1.5.3., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.10., 2.1.11., 2.1.12., 2.1.13., 2.1.14., 2.1.15., 2.1.16., 2.1.17., 2.1.18., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.9., 2.5.1., 2.5.2., 5.2., 5.4., 5.6., 5.8., 6.3., 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4., 8.1.1., 8.1.2., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.9., 8.2., 9.1., 9.2., 10.6., 10.7., 12.5., 12.6., 13.2., 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 13.7., 13.9., 13.11., 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 16.1., 16.2., 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 18.1., 18.2., 20.2.1., 20.2.2., 20.4., 20.4.1., 20.5., 20.6.1., 20.6.2., 20.6.3., 20.7.1., 20.7.2., 21.3.7., 21.5., 21.6., 21.12., 21.13., 24.1., 24.2., 24.3., 24.4., 24.5. apakšpunktā, VI sadaļā un 34.1. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem tiek piemērots cenas samazinājums:

3.1. 2022. gadā – 76,92 % no cenas;

3.2. 2023. gadā – 88,46 % no cenas.

4. Pakalpojumus, kas nav minēti šo noteikumu pielikumā un kurus nodrošina, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, kas stājušies spēkā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā, Civilās aviācijas aģentūra sniedz atbilstoši cilvēkresursu stundas izmaksām 43,26 euro apmērā par stundu.

5. Šo noteikumu pielikuma 10.2.1. apakšpunktā minētajam pakalpojumam piemēro 5955 cilvēkresursu stundas gadā.

6. Klients par maksas pakalpojumu norēķinās pirms maksas pakalpojuma saņemšanas. 

7. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem veic vienā no šādiem veidiem:

7.1. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī Civilās aviācijas aģentūrā;

7.2. ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma  izpratnē.

8. Ja Civilās aviācijas aģentūra ir sākusi pakalpojuma izpildi, bet pakalpojumu nevar izpildīt klienta vainas dēļ vai klients atsakās no pakalpojuma, tai skaitā pirms pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām, maksu par pakalpojumu neatmaksā.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumus Nr. 999 "Noteikumi par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 202. nr.; 2020, 248. nr.).

10. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr. 891
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis "

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

I. Civilās aviācijas personāls
1.Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecības pretendenta vai turētāja teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, apliecības un kvalifikācijas atzīmes izsniegšana, to derīguma termiņa pagarināšana un atjaunošana*
1.1.nacionālās civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecības un tās pielikuma izsniegšana (iekļaujot tajā vienu sauszemes vai jūras gaisa kuģa klases vai tipa kvalifikācijas atzīmi) lidojumiem ar gaisa kuģiem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regulas (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (turpmāk – regula Nr. 2018/1139), I pielikumā, bet nav iekļauti Eiropas Aviācijas drošības aģentūras publicētajā gaisa kuģu klases vai tipa klasifikācijas sarakstā
1.1.1.amatierpilota apliecībaapliecība

50,00

0,00

50,00

1.1.2.Eiropas Savienības lidojumu apkalpes locekļa apliecības nacionālais pielikumsapliecības pielikums

39,00

0,00

39,00

1.1.3.lidotāja inženiera apliecībaapliecība

180,00

0,00

180,00

1.2.Eiropas Savienības (Komisijas 2011. gada 3. novembra Regulas (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (turpmāk – regula Nr. 1178/2011), FCL daļas, SFCL daļas, Komisijas 2018. gada 13. marta Regulas (ES) 2018/395, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 nosaka sīki izstrādātus noteikumus gaisa balonu ekspluatācijai, BFCL daļas) lidojumu apkalpes locekļa apliecības izsniegšana (iekļaujot tajā vienu sauszemes vai jūras gaisa kuģa klases, tipa vai grupas kvalifikācijas atzīmi)
1.2.1.amatierpilota apliecība (LAPL)apliecība

40,00

0,00

40,00

1.2.2.privātpilota apliecība (PPL)apliecība

65,00

0,00

65,00

1.2.3.planiera pilota apliecība (SPL)apliecība

50,00

0,00

50,00

1.2.4.gaisa balona pilota apliecība (BPL)apliecība

50,00

0,00

50,00

1.2.5.komercpilota apliecība (CPL)apliecība

165,00

0,00

165,00

1.2.6.daudzpilotu apkalpes pilota apliecība (MPL)apliecība

180,00

0,00

180,00

1.2.7.aviolīniju transporta pilota apliecība (ATPL)apliecība

200,00

0,00

200,00

1.3.teorētiskie eksāmeni
1.3.1.amatierpilots (nacionālā vai FCL daļas apliecība)viens eksāmena priekšmets

17,00

0,00

17,00

1.3.2.privātpilots, planiera pilots, gaisa balona pilotsviens eksāmena priekšmets

35,00

0,00

35,00

1.3.3.komercpilotsviens eksāmena priekšmets

60,00

0,00

60,00

1.3.4.aviolīniju transporta pilotsviens eksāmena priekšmets

65,00

0,00

65,00

1.3.5.lidotājs inženierisviens eksāmena priekšmets

60,00

0,00

60,00

1.3.6.instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīmeviens eksāmena priekšmets

50,00

0,00

50,00

1.3.7.teorētiskais eksāmens, lai uz nacionālās apliecības pamata izsniegtu Eiropas Savienības (FCL daļas, SFCL daļas, BFCL daļas) apliecībueksāmens

65,00

0,00

65,00

1.3.8.teorētiskais eksāmens, lai trešo valstu izdotu ICAO apliecību atzītu par derīgu saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām šādās jomās
1.3.8.1.komerciālā un cita profesionālā darbībaviens eksāmena priekšmets

65,00

0,00

65,00

1.3.8.2.citas kategorijas apliecības (tai skaitā instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīmes) atzīšanai un konversijaiviens eksāmena priekšmets

35,00

0,00

35,00

1.4.papildu kvalifikācijas atzīmju piešķiršana šā pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā minēto apliecību turētājiem
1.4.1.katra papildu kvalifikācijas atzīme
1.4.1.1.gaisa kuģa klasei (atsevišķi sauszemes vai jūras)kvalifikācijas atzīme

60,00

0,00

60,00

1.4.1.2.gaisa kuģa tipam (atsevišķi sauszemes vai jūras), instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīme, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasībakvalifikācijas atzīme

85,00

0,00

85,00

1.4.2.papildu kvalifikācijas atzīme, kas nav gaisa kuģa tipa, klases vai instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīmekvalifikācijas atzīme

40,00

0,00

40,00

1.4.3.instruktora kvalifikācija
1.4.3.1.planieris (motoplanieris), gaisa balons, dirižablis, ultraviegls gaisa kuģis, deltaplāns (motodeltaplāns)instruktora kvalifikācija

57,00

0,00

57,00

1.4.3.2.vienpilota gaisa kuģa klase (atsevišķi sauszemes vai jūras), instrumentālo mācību lidojumu instruktorsinstruktora kvalifikācija

60,00

0,00

60,00

1.4.3.3.daudzpilotu (atsevišķi sauszemes vai jūras) gaisa kuģisinstruktora kvalifikācija

78,00

0,00

78,00

1.4.3.4.lidojumu instruktora (FI) kvalifikācijas noteikto ierobežojumu atcelšana vai piešķirto privilēģiju paplašināšanainstruktora kvalifikācija

57,00
(par katru veikto darbību)

0,00

57,00
(par katru veikto darbību)

1.4.4.ieraksts katras kategorijas apliecībā par valodas prasmes līmeni, tā derīguma pagarināšana vai atjaunošana esošajā apliecībā (par valodas prasmes līmeni vienā valodā)ieraksts par valodas prasmes līmeni

33,00

0,00

33,00

1.5.citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī izsniegtās gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecības un kvalifikācijas atzīmju atzīšana par derīgām lidojumiem ar Latvijas Republikā reģistrētu gaisa kuģi vai Latvijas Republikas gaisa telpā
1.5.1.apliecības apstiprinājums (ar vienu gaisa kuģa klases vai tipa kvalifikācijas atzīmi)
1.5.1.1.amatierpilots, planiera pilots, gaisa balona pilots un privātpilots nekomerciāliem lidojumiemapliecības apstiprinājums

34,00

0,00

34,00

1.5.1.2.planiera pilots, gaisa balona pilots un privātpilots komerciāliem lidojumiemapliecības apstiprinājums

50,00

0,00

50,00

1.5.1.3.cits gaisa kuģa lidojumu apkalpes personāls komerclidojumiemapliecības apstiprinājums

75,00

0,00

75,00

1.5.2.papildu kvalifikācijas atzīme (gaisa kuģa klases, tipa, instrumentālo lidojumu, kā arī regulas Nr. 1178/2011 I pielikuma I apakšsadaļā minētās papildu kvalifikācijas atzīmes, izņemot nakts lidojumu kvalifikāciju), kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasībakvalifikācijas atzīme

25,00

0,00

25,00

1.5.3.apliecības apstiprināšana specifiskiem ierobežota ilguma uzdevumiemapliecības apstiprinājums

91,00

0,00

91,00

1.5.4.instruktora kvalifikācijas atzīme (jebkuras kategorijas)kvalifikācijas atzīme

40,00

0,00

40,00

1.6.civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecības atkārtota izsniegšana, kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana un atjaunošana
1.6.1.tādas pašas kategorijas apliecības atkārtota izsniegšana sakarā ar kvalifikācijas atzīmju papildināšanu vai ierobežojumu noņemšanuapliecība

50 % no šā pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā norādītās maksas

0,00

50 % no šā pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā norādītās maksas

1.6.2.tādas pašas kategorijas apliecības un derīgu kvalifikācijas atzīmju atkārtota izsniegšana, ja apliecība nozaudēta, nolietota, tajā nav vietas jauniem ierakstiem vai mainījies apliecības turētāja vārds, uzvārds, adrese, tautība utt.apliecība

25 % no šā pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā norādītās maksas

0,00

25 % no šā pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā norādītās maksas

1.6.3.tādas derīgas kvalifikācijas atzīmes izsniegšana, kas attiecīgās kategorijas apliecībai nav pamatprasība un kuru ieraksta no derīgas iepriekšējās apliecībaskvalifikācijas atzīme

30,00

0,00

30,00

1.6.4.kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana, izdarot ierakstu derīgā apliecībākvalifikācijas atzīme

25,00

0,00

25,00

1.6.5.kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa atjaunošana, izdarot ierakstu derīgā apliecībākvalifikācijas atzīme

40,00

0,00

40,00

2.Apstiprināto mācību organizāciju (ATO), deklarēto mācību organizāciju (DTO), nacionālo mācību organizāciju un mācību kursu programmu novērtēšana, sertificēšana, apstiprināšana un uzraudzība
2.1.apstiprinātas mācību organizācijas (ATO) un tās mācību kursu programmu novērtēšana, sertificēšana, apstiprināšana un uzraudzība*
2.1.1.tādas apstiprinātas mācību organizācijas (ATO) sertificēšana, kas nav kompleksadokumentu izvērtēšana/audits/sertifikāts

416,00

0,00

416,00

2.1.2.kompleksas apstiprinātas mācību organizācijas (ATO) sertificēšanadokumentu izvērtēšana/audits/sertifikāts

637,00

0,00

637,00

2.1.3.amatierpilota (LAPL), privātpilota (PPL), gaisa balona pilota (BFCL), planiera pilota (SFCL) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšanadokumentu izvērtēšana/apstiprināšana

416,00
(par katru mācību kursa programmu)

0,00

416,00
(par katru mācību kursa programmu)

2.1.4.integrētās komercpilotu (CPL) un instrumentālo lidojumu kvalifikācijas (IR) lidmašīnas/helikoptera/dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšanadokumentu izvērtēšana/apstiprināšana

637,00
(par katru mācību kursa programmu)

0,00

637,00
(par katru mācību kursa programmu)

2.1.5.integrētās komercpilotu (CPL) lidmašīnas/helikoptera/dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšanadokumentu izvērtēšana/apstiprināšana

416,00
(par katru mācību kursa programmu)

0,00

416,00
(par katru mācību kursa programmu)

2.1.6.modulārās komercpilotu (CPL) lidmašīnas/helikoptera/dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšanadokumentu izvērtēšana/apstiprināšana

637,00
(par katru mācību kursa programmu)

0,00

637,00
(par katru mācību kursa programmu)

2.1.7.integrētās aviolīniju transporta pilotu (ATP) lidmašīnas mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšanadokumentu izvērtēšana/apstiprināšana

1092,00

0,00

1092,00

2.1.8.integrētās aviolīniju transporta pilotu (ATP) un instrumentālo lidojumu kvalifikācijas (IR) helikoptera mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšanadokumentu izvērtēšana/apstiprināšana

1092,00

0,00

1092,00

2.1.9.integrētās aviolīniju transporta pilotu (ATP) helikoptera mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšanadokumentu izvērtēšana/apstiprināšana

962,00

0,00

962,00

2.1.10.modulārās aviolīniju transporta pilotu (ATP) lidmašīnas/helikoptera mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšanadokumentu izvērtēšana/apstiprināšana

962,00

0,00

962,00

2.1.11.gaisa kuģa klases mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšanadokumentu izvērtēšana/apstiprināšana

416,00
(par katras klases mācību kursa programmu)

0,00

416,00
(par katras klases mācību kursa programmu)

2.1.12.gaisa kuģa tipa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšanadokumentu izvērtēšana/apstiprināšana

637,00
(par katra tipa mācību kursa programmu)

0,00

637,00
(par katra tipa mācību kursa programmu)

2.1.13.daudzpilotu apkalpes sadarbības mācību kursa (MCC) lidmašīnas/helikoptera/dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšanadokumentu izvērtēšana/apstiprināšana

416,00
(par katra tipa mācību kursa programmu)

0,00

416,00
(par katra tipa mācību kursa programmu)

2.1.14.instrumentālās lidojumu kvalifikācijas (IR) lidmašīnas/helikoptera/dirižabļa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšanadokumentu izvērtēšana/apstiprināšana

637,00
(par katra tipa mācību kursa programmu)

0,00

637,00
(par katra tipa mācību kursa programmu)

2.1.15.augstākā līmeņa (UPRT) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšanadokumentu izvērtēšana/apstiprināšana

351,00

0,00

351,00

2.1.16.mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšana papildu kvalifikācijas iegūšanaidokumentu izvērtēšana/apstiprināšana

221,00
(par katras kvalifikācijas programmu)

0,00

221,00
(par katras kvalifikācijas programmu)

2.1.17.instruktoru mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšanadokumentu izvērtēšana/apstiprināšana

637,00
(par katras kvalifikācijas programmu)

0,00

637,00
(par katras kvalifikācijas programmu)

2.1.18.angļu valodas zināšanu pārbaudes organizācijas novērtēšana un apstiprināšanadokumentu izvērtēšana/apstiprināšana

416,00

0,00

416,00

2.1.19.ikgadējā apstiprinātas mācību organizācijas (ATO) un katra mācību kursa programmas uzraudzībauzraudzības programmas gada maksa

30 % no pirmreizējās apstiprinājuma maksas (par ATO un katru programmu)

0,00

30 % no pirmreizējās apstiprinājuma maksas (par ATO un katru programmu)

2.2.deklarētās mācību organizācijas (DTO) un tās mācību kursu programmu novērtēšana, sertificēšana, apstiprināšana un uzraudzība*
2.2.1.deklarētās mācību organizācijas (DTO) sertifikācijaapliecinājums par deklarācijas pieņemšanu

221,00

0,00

221,00

2.2.2.amatierpilota (LAPL), privātpilota (PPL), gaisa balona pilota (BPL), planiera pilota (SPL), gaisa kuģa klases, gaisa kuģa tipa (helikopteriem), gaisa balona instruktora (FI(B)), planiera instruktora (FI(S)) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšanadokumentu izvērtēšana/apstiprināšana

416,00
(par katru mācību kursa programmu)

0,00

416,00
(par katru mācību kursa programmu)

2.2.3.gaisa balona eksaminētāja (FE(B)), planiera eksaminētāja (FE(S)) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšanadokumentu izvērtēšana/apstiprināšana

416,00

0,00

416,00

2.2.4.ikgadēja deklarētās mācību organizācijas (DTO) un katra mācību kursa programmas uzraudzībauzraudzības programmas gada maksa

30 % no pirmreizējās apstiprinājuma maksas (par DTO un katru programmu)

0,00

30 % no pirmreizējās apstiprinājuma maksas (par DTO un katru programmu)

2.3.nacionālās mācību organizācijas (NMO) un tās mācību kursu programmu novērtēšana, sertificēšana, apstiprināšana un uzraudzība*
2.3.1.nacionālās mācību organizācijas (NMO) deklarācijas pieņemšanaapliecinājums par deklarācijas pieņemšanu

221,00

0,00

221,00

2.3.2.ultravieglās lidmašīnas (ULA sauszemes vai jūras), ultravieglā helikoptera (ULH), deltaplāna/motodeltaplāna (HG/MHG), ultravieglā planiera (ULS), žiroplāna (GYR), lidotāja inženiera, šajā punktā minēto kvalifikācijas instruktora (FI) mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšanadokumentu izvērtēšana

312,00
(par katru mācību kursa programmu)

0,00

312,00
(par katru mācību kursa programmu)

2.3.3.aviācijas papildu kvalifikācijas mācību programmas novērtēšana un apstiprināšanadokumentu izvērtēšana/apstiprināšana

182,00
(par katras kvalifikācijas programmu)

0,00

182,00
(par katras kvalifikācijas programmu)

2.3.4.regulas Nr. 2018/1139 I pielikumā minēto gaisa kuģa tipa mācību kursa programmas novērtēšana un apstiprināšanadokumentu izvērtēšana/apstiprināšana

637,00
(par katra tipa mācību kursa programmu)

0,00

637,00
(par katra tipa mācību kursa programmu)

2.3.5.ikgadējā nacionālās mācību organizācijas (NMO) un katra mācību kursa programmas uzraudzībauzraudzības programmas gada maksa

30 % no pirmreizējās apstiprinājuma maksas (par NMO un katru programmu

0,00

30 % no pirmreizējās apstiprinājuma maksas (par NMO un katru programmu

2.4.lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu (FSTD) pirmreizējā novērtēšana un ikgadējas atbilstības novērtēšana*
2.4.1.pirmreizēja pilnīga lidojumu trenažiera (FFS) A, B, C vai D līmeņa kvalifikācijas novērtēšana un apstiprināšanakvalifikācijas sertifikāts/specifikācija

4992,00
(par katra līmeņa FFS)

0,00

4992,00
(par katra līmeņa FFS)

2.4.2.ikgadēja pilnīga lidojumu trenažiera (FFS) A, B, C vai D līmeņa kvalifikācijas novērtēšananovērtējuma ziņojums

2002,00
(par katra līmeņa FFS)

0,00

2002,00
(par katra līmeņa FFS)

2.4.3.lidojumu trenažiera iekārtas (FTD) kvalifikācijas novērtēšana un apstiprināšanakvalifikācijas sertifikāts/specifikācija

4082,00

0,00

4082,00

2.4.4.ikgadējā lidojumu trenažiera iekārtas (FTD) kvalifikācijas novērtēšananovērtējuma ziņojums

1638,00

0,00

1638,00

2.4.5.pirmreizējā lidojumu un navigācijas procedūru trenažiera (FNPT I vai II +MCC) kvalifikācijas novērtēšana un apstiprināšanakvalifikācijas sertifikāts/specifikācija

1300,00

0,00

1300,00

2.4.6.ikgadēja lidojumu un navigācijas procedūru trenažiera (FNPT I vai II +MCC) kvalifikācijas novērtēšananovērtējuma ziņojums

650,00

0,00

650,00

2.4.7.pirmreizējā pamatinstrumentu trenažieru iekārtu (BITD) novērtēšanakvalifikācijas sertifikāts/specifikācija

650,00

0,00

650,00

2.4.8.atkārtota pamatinstrumentu trenažieru iekārtu (BITD) novērtēšana (reizi trijos gados)novērtējuma ziņojums

351,00

0,00

351,00

2.4.9.lidojumu simulācijas trenažieru iekārtas (FSTD) īpašais novērtējums pēc būtisku izmaiņu ieviešanasnovērtējuma ziņojums

91,00

0,00

91,00

2.5.lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu (FSTD) kvalifikācijas sertifikāta turētāja pirmreizējā novērtēšana un ikgadējas atbilstības novērtēšana*
2.5.1.pirmreizējā lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu (FSTD) kvalifikācijas sertifikāta turētāja atbilstības pārbaudenovērtējuma ziņojums

1391,00

0,00

1391,00

2.5.2.ikgadēja lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu (FSTD) kvalifikācijas sertifikāta turētāja atbilstības pārbaudenovērtējuma ziņojums

559,00

0,00

559,00

2.6.instruktoru un eksaminētāju mācību kursa (semināra) organizēšana
2.6.1.instruktoru zināšanu atjaunošanas mācību kurss (seminārs) instruktora kvalifikācijas atzīmes pagarināšanai vai atjaunošanaisertifikāts

150,00
(dalības maksa vienai personai)

31,50

181,50
(dalības maksa vienai personai)

2.6.2.eksaminētāju standartizācijas kursssertifikāts

80,00
(dalības maksa vienai personai)

16,80

96,80
(dalības maksa vienai personai)

3.Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa kompetentās iestādes maiņa (neattiecas uz veselības pārbaužu dokumentāciju)*
3.1.gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu kompetentās iestādes maiņas procedūras uzsākšana (citas valsts gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apliecību turētājiem, kas piesakās LR apliecības saņemšanai)pieteikuma izvērtēšana/kvalifikācijas datu apstiprinājuma pieprasījuma nosūtīšana

50,00

0,00

50,00

3.2.izziņa par gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apliecības un kvalifikāciju derīgumu (LR izsniegto apliecību turētājiem)apliecības un kvalifikāciju apstiprinājuma sagatavošana/nosūtīšana

30,00

0,00

30,00

4.Gaisa kuģa tehniskās apkopes personāla atbilstības novērtēšana un apliecības izsniegšana, tās derīguma termiņa pagarināšana, papildu kvalifikācijas atzīme*
4.1.tehniskās apkopes personāla atbilstības novērtēšana un apliecības izsniegšanaapliecība

50,00

0,00

50,00

4.2.teorētiskais eksāmens (tai skaitā atkārtots teorētiskais eksāmens)viens eksāmena priekšmets

25,00

0,00

25,00

4.3.tehniskās apkopes personāla apliecības derīguma termiņa pagarināšanaapliecība

25,00

0,00

25,00

4.4.papildu kvalifikācijas atzīmes piešķiršanakvalifikācijas atzīme

50,00

0,00

50,00

5.Aviācijas medicīnas ekspertu un aviācijas medicīnas centru sertificēšana
5.1.pirmreizēja novērtēšana par tiesībām veikt civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes un izsniegt 2. klases, LAPL (amatierpilota) un/vai gaisa kuģa salona apkalpes locekļu veselības apliecības*sertifikāts vai atzinums par neatbilstību

50,00

0,00

50,00

5.2.atkārtota novērtēšana par tiesībām veikt civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes un izsniegt 2. klases, LAPL (amatierpilota) un/vai gaisa kuģa salona apkalpes locekļu veselības apliecības*sertifikāts vai atzinums par neatbilstību

13,00

0,00

13,00

5.3.pirmreizēja novērtēšana par tiesībām veikt civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes un izsniegt 1. klases, 2. klases, LAPL (amatierpilota), gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un/vai 3. klases veselības apliecības*sertifikāts vai atzinums par neatbilstību

75,00

0,00

75,00

5.4.atkārtota novērtēšana par tiesībām veikt civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes un izsniegt 1. klases, 2. klases, LAPL (amatierpilota), gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un/vai 3. klases veselības apliecības*sertifikāts vai atzinums par neatbilstību

26,00

0,00

26,00

5.5.dalības maksa vienai personai Civilās aviācijas aģentūras vadītajā aviācijas medicīnas eksperta apmācības kursā (vismaz 60 mācību stundas)izziņa par dalību kursā vai kursa sertifikāts

650,00

136,50

786,50

5.6.dalības maksa vienai personai Civilās aviācijas aģentūras vadītajā aviācijas medicīnas eksperta paplašinātās apmācības kursā (vismaz 66 mācību stundas)izziņa par dalību kursā vai kursa sertifikāts

741,00

155,61

896,61

5.7.dalības maksa vienai personai Civilās aviācijas aģentūras vadītajā aviācijas medicīnas eksperta kvalifikācijas uzturēšanas apmācības kursā (vismaz četras mācību stundas)izziņa par dalību kursā

20,00

4,20

24,20

5.8.medicīniskās izglītības iestādes organizēta aviācijas medicīnas eksperta apmācības kursa (vismaz 60 mācību stundas) programmas izvērtēšana*izziņa par kursa programmas atbilstību

143,00

0,00

143,00

5.9.aviācijas medicīnas centra novērtēšana par tiesībām veikt veselības pārbaudes civilās aviācijas personālam un izsniegt 1. klases, 2. klases, LAPL (amatierpilota), gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un 3. klases veselības apliecības*sertifikāts vai atzinums par atbilstību

820,00

0,00

820,00

5.10.aviācijas medicīnas centru un aviācijas medicīnas ekspertu uzraudzība*1. klases, 2. klases, LAPL (amatierpilota) un/vai 3. klases veselības apliecība

2,50

0,00

2,50

6.Civilās aviācijas personāla veselības apliecības vai medicīniskā atzinuma izsniegšana noteiktos gadījumos*
6.1.veselības stāvokļa atbilstības novērtēšana, pamatojoties uz aviācijas medicīnas centra vai aviācijas medicīnas eksperta iesniegto veselības pārbaužu dokumentācijuveselības apliecība vai medicīniskais atzinums

15,00

0,00

15,00

6.2.veselības stāvokļa atbilstības novērtēšana, pamatojoties uz ārvalstu civilās aviācijas licencēšanas iestādes iesniegto veselības pārbaužu dokumentāciju, ja tiek mainīta kompetentā iestādeveselības apliecība vai medicīniskais atzinums

15,00

0,00

15,00

6.3.veselības stāvokļa atbilstības novērtējums papildu veselības pārbaudes izskatīšanas procedūras ietvarosveselības apliecība vai medicīniskais atzinums

65,00

0,00

65,00

II. Gaisa kuģu ekspluatācija
7.Gaisa kuģa ekspluatanta novērtēšana, gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšana, uzraudzība, apliecību un apstiprinājumu izsniegšana attiecībā uz gaisa kuģu ekspluatāciju lidmašīnām un/vai helikopteriem*
7.1.gaisa kuģa ekspluatanta novērtēšana un sertifikācija
7.1.1.tāda ekspluatanta pirmssertifikācijas novērtēšana, kas ekspluatē gaisa kuģi, kas nav komplekss gaisa kuģisatzinums

990,00

0,00

990,00

7.1.2.kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta pirmssertifikācijas novērtēšana (viens gaisa kuģis)atzinums

990,00

0,00

990,00

7.1.3.kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta pirmssertifikācijas novērtēšana (divi vai vairāk gaisa kuģu tipi)atzinums

990,00

0,00

990,00

7.1.4.tāda ekspluatanta sertifikācija, kas ekspluatē gaisa kuģi, kas nav komplekss gaisa kuģisapliecība

7930,00

0,00

7930,00

7.1.5.kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta sertifikācija (līdz trīs gaisa kuģiem)apliecība

7930,00

0,00

7930,00

7.1.6.kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta sertifikācija (divi vai vairāk gaisa kuģu tipi vai četri un vairāk gaisa kuģi)apliecība

7930,00

0,00

7930,00

7.2.gaisa kuģu ekspluatantu uzraudzība
7.2.1.tāda ekspluatanta uzraudzība, kas ekspluatē gaisa kuģi, kas nav komplekss gaisa kuģisuzraudzības programmas gada maksa

2171,00

0,00

2171,00

7.2.2.kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta uzraudzība, ja gaisa kuģa/-u maksimāli atļautā pacelšanās masa ir mazāka par 5700 kguzraudzības programmas gada maksa

3042,00

0,00

3042,00

7.2.3.tāda kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta uzraudzība, kas ekspluatē 1–3 gaisa kuģusuzraudzības programmas gada maksa

6500,00

0,00

6500,00

7.2.4.tāda kompleksa gaisa kuģa ekspluatanta uzraudzība, kas ekspluatē 4 un vairāk gaisa kuģusuzraudzības programmas gada maksa

8671,00

0,00

8671,00

8.Komerciālās specializētās ekspluatācijas, nekomerciāla gaisa kuģa ekspluatanta ar kompleksu gaisa kuģi, vispārējas nozīmes aviācijas uzraudzība un atļauju izsniegšana*
8.1.komerciālās specializētās ekspluatācijas un nekomerciāla gaisa kuģa ekspluatanta ar kompleksu gaisa kuģi ekspluatantu uzraudzība
8.1.1.gaisa kuģa ekspluatanta deklarācijas sākotnējā izskatīšanaapliecinājums par deklarācijas pieņemšanu

182,00

0,00

182,00

8.1.2.gaisa kuģa ekspluatanta darbības rokasgrāmatas (tai skaitā obligāto iekārtu saraksta) apstiprināšanaapstiprinājums

195,00

0,00

195,00

8.1.3.gaisa kuģa ekspluatanta darbības rokasgrāmatas grozījumu izskatīšanaapstiprinājums

180,00

0,00

180,00

8.1.4.atļaujas izsniegšana augsta riska komerciālo specializēto darbību veikšanai Latvijas Republikas teritorijā, ja gaisa kuģa/-u bāzes vieta ir Latvijas Republikaatļauja

130,00

0,00

130,00

8.1.5.apstiprinājuma izsniegšana augsta riska komerciālo specializēto darbību veikšanai Latvijas Republikas teritorijā, ja gaisa kuģa/-u bāzes vieta ir ārpus Latvijas Republikasapstiprinājums

130,00

0,00

130,00

8.1.6.komerciāls gaisa kuģa ekspluatants ar nekompleksu/-iem gaisa kuģi/-iemuzraudzības programmas gada maksa

442,00

0,00

442,00

8.1.7.komerciāls gaisa kuģa ekspluatants ar kompleksu/-iem gaisa kuģi/-iemuzraudzības programmas gada maksa

650,00

0,00

650,00

8.1.8.nekomerciāls gaisa kuģa ekspluatants ar kompleksu/-iem gaisa kuģi/-iemuzraudzības programmas gada maksa

975,00

0,00

975,00

8.1.9.komerciāls gaisa balona/-u ekspluatantsuzraudzības programmas gada maksa

208,00

0,00

208,00

8.2.izpletņlēcēju organizācijas darbības rokasgrāmatas apstiprināšanaapstiprinājums

65,00

0,00

65,00

9.Gaisa kuģa salona apkalpes mācību organizācijas apstiprināšana, mācību kursa novērtēšana un apstiprināšana*
9.1.gaisa kuģa salona apkalpes mācību organizācijas apstiprināšana gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sākotnējo apmācību veikšanai un civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu apliecību izsniegšanai**apstiprinājums

1300,00

0,00

1300,00

9.2.civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu instruktora apliecības izsniegšanaapliecība

52,00

0,00

52,00

III. Lidlauki un aeronavigācija
10.Lidlauka sertificēšana, apliecības (sertifikāta) izsniegšana, lidlauka ikgadējā atbilstības uzraudzība, izmaiņu izvērtēšana, lidlauka un perona pārvaldības pakalpojumu izvērtēšana*
10.1.lidlauka sertificēšana   
10.1.1.vispārējās aviācijas vizuālo lidojumu lidlauks**apliecība/atzinums

130,00

0,00

130,00

10.1.2.vizuālo lidojumu lidlauks**apliecība/atzinums

570,00

0,00

570,00

10.1.3.lidlauks ar neprecīzas nolaišanās skrejceļu**sertifikāts/atzinums

4090,00

0,00

4090,00

10.1.4.lidlauks ar I kategorijas precīzas nolaišanās skrejceļu**sertifikāts/atzinums

8180,00

0,00

8180,00

10.1.5.lidlauks ar II vai III kategorijas precīzas nolaišanās skrejceļusertifikāts/atzinums

14720,00

0,00

14720,00

10.2.lidlauka ar II un III kategorijas precīzas nolaišanās skrejceļu uzraudzība
10.2.1.līdz 2021. gada 31. decembrim sertificēts lidlauksuzraudzības programmas gada maksa

maksa par patērētajām cilvēkresursu stundām tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr. 891 "Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (turpmāk – noteikumi) 4. un 5. punktu

0,00

maksa par patērētajām cilvēkresursu stundām tiek noteikta saskaņā ar noteikumu 4. un 5. punktu

10.2.2.no 2022. gada 1. janvāra sertificēts lidlauksuzraudzības programmas gada maksa

maksa par faktiski patērētajām cilvēkresursu stundām tiek noteikta saskaņā ar noteikumu 4. punktu

0,00

maksa par faktiski patērētajām cilvēkresursu stundām tiek noteikta saskaņā ar noteikumu 4. punktu

10.3.izmaiņu izvērtēšana lidlauka ekspluatācijas instrukcijā, izņemot lidlauku ar II kategorijas precīzas nolaišanās skrejceļuatzinums

80,00

0,00

80,00

10.4.lidlauka būvprojekta saskaņošana
10.4.1.vispārējās aviācijas lidlauksatzinums

50,00

0,00

50,00

10.4.2.pārējie lidlaukiatzinums

50,00

0,00

50,00

10.5.pieprasīta lidlauka inspekcijaatzinums

50,00

0,00

50,00

10.6.apliecinājuma izsniegšana par lidlauka pakalpojumu atbilstību tehniskajai drošībaiapliecinājums

52,00

0,00

52,00

10.7.lidlauka perona pārvaldības pakalpojumu sniedzēja deklarācijas izvērtēšana un pakalpojumu sniedzēja uzraudzībaatzinums/uzraudzības programmas gada maksa

1560,00

0,00

1560,00

11.Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būvēšana, ierīkošana un izvietošana (izņemot no valsts budžeta finansētās institūcijas) saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 41. pantu*
11.1.atļaujas saņemšana gaisa kuģiem potenciāli bīstamu objektu būvēšanai, ierīkošanai un izvietošanaiatļauja, tehniskie noteikumi

125,00

0,00

125,00

11.2.atzinums par gaisa kuģiem potenciāli bīstamu objektu nodošanu ekspluatācijāatzinums

230,00

0,00

230,00

12.Gaisa satiksmes vadības dispečera, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora apliecības izsniegšana, kvalifikācijas atzīmju un apstiprinājumu, struktūrvienības apstiprinājuma, apliecības apstiprinājuma izsniegšana, derīguma termiņa pagarināšana un atjaunošana, apliecības atjaunošana*
12.1.gaisa satiksmes vadības dispečera-studenta, gaisa satiksmes vadības dispečera, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora apliecības pirmreizēja izsniegšanaapliecība

50,00

0,00

50,00

12.2.gaisa satiksmes vadības dispečera, gaisa satiksmes vadības dispečera-studenta, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora kvalifikācijas atzīmes, struktūrvienības apstiprinājuma un valodas prasmes apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana/atjaunošanaapliecība

25,00

0,00

25,00

12.3.gaisa satiksmes vadības dispečera, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora praktiskās apmācības instruktora (OJTI) apstiprinājumu vai komplekso trenažieru instruktora (STDI) apstiprinājuma, kompetences vērtētāja apstiprinājuma izsniegšanaapliecība

20,00

0,00

20,00

12.4.gaisa satiksmes vadības dispečera, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora praktiskās apmācības instruktora (OJTI) apstiprinājumu vai komplekso trenažieru instruktora (STDI) apstiprinājuma, kompetences vērtētāja apstiprinājuma pagarināšana/atjaunošanaapliecība

30,00

0,00

30,00

12.5.gaisa satiksmes vadības dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora mācību organizācijas sertifikācijasertifikāts

9542,00

0,00

9542,00

12.6.gaisa satiksmes vadības dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatora mācību organizācijas ikgadējā uzraudzībauzraudzības programmas gada maksa

3471,00

0,00

3471,00

13.Aeronavigācijas pakalpojumu un gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēju sākotnējā sertifikācija un uzraudzība*
13.1.gaisa satiksmes pakalpojumu sertificēšana vai ikgadējā uzraudzībasertifikāts

7935,00

0,00

7935,00

13.2.sakaru, navigācijas, novērošanas pakalpojumu sertifikācijasertifikāts

38090,00

0,00

38090,00

13.3.meteoroloģisko pakalpojumu sertifikācijasertifikāts

5902,00

0,00

5902,00

13.4.aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sertifikācijasertifikāts

6942,00

0,00

6942,00

13.5.lidojumu procedūru izstrādes pakalpojuma sertifikācijasertifikāts

2782,00

0,00

2782,00

13.6.gaisa telpas pārvaldības sertifikācijasertifikāts

2782,00

0,00

2782,00

13.7.gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības pakalpojuma sertifikācijasertifikāts

2782,00

0,00

2782,00

13.8.aeronavigācijas pakalpojumu un gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēju uzraudzībauzraudzības programmas gada maksa

100 % no maksas par sertifikāta izsniegšanu

0,00

100 % no maksas par sertifikāta izsniegšanu

13.9.U-space pakalpojumu sniedzēju sertifikācijasertifikāts

2821,00

0,00

2821,00

13.10.U-space pakalpojumu sniedzēju uzraudzībauzraudzības programmas gada maksa

100 % no maksas par sertifikāta izsniegšanu

0,00

100 % no maksas par sertifikāta izsniegšanu

13.11.vienoto kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēju sertifikācijasertifikāts

2821,00

0,00

2821,00

13.12.vienoto kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzībauzraudzības programmas gada maksa

100 % no maksas par sertifikāta izsniegšanu

0,00

100 % no maksas par sertifikāta izsniegšanu

14.Gaisa telpas izmantošanas atļaujas pieprasījuma izskatīšana un atļaujas izsniegšana*
14.1.gaisa kuģu lidojumu, izņemot pasažieru, bagāžas, kravas un pasta gaisa pārvadājumu atļaujas izsniegšanaatļauja

234,00

0,00

234,00

14.2.gaismas, radio un visu veidu elektromagnētiskā starojuma, kas var radīt draudus gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošībai, atļaujas izsniegšanaatļauja

117,00

0,00

117,00

14.3.atļaujas izsniegšana materiālo objektu pacelšanai, pārvietošanai vai nolaišanai gaisa telpāatļauja

234,00

0,00

234,00

14.4.atļaujas izsniegšana šaušanas un spridzināšanas darbiem, kas var apdraudēt gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošību (neattiecas uz NBS)atļauja

117,00

0,00

117,00

15.Aviācijas skates organizēšanas atļaujas pieprasījuma izskatīšana un atļaujas izsniegšana*
15.1.aviācijas skates atļaujas izsniegšanaatļaujas izsniegšana (tai skaitā gaisa telpas struktūras izmaiņu ieviešana aviācijas skates vajadzībām)

50,00

0,00

50,00

16.Gaisa telpas struktūras izmaiņu ieviešana*
16.1.gaisa telpas struktūras izmaiņu ieviešana, ja ieteikumu iesniegusi fiziskā personaatļauja

65,00

0,00

65,00

16.2.gaisa telpas struktūras izmaiņu ieviešana, ja pieteikumu iesniegusi juridiskā personaatļauja

234,00

0,00

234,00

17.Vides jautājumi*
17.1.emisijas monitoringa plāna izvērtēšanaapstiprinājums

195,00

0,00

195,00

17.2.emisijas monitoringa plāna izmaiņu izvērtēšanaapstiprinājums

117,00

0,00

117,00

17.3.emisijas ziņojumu izvērtēšanaapstiprinājums

117,00

0,00

117,00

17.4.tonnkilometru monitoringa plāna izvērtēšanaapstiprinājums

117,00

0,00

117,00

17.5.tonnkilometru ziņojuma izvērtēšanaapstiprinājums

117,00

0,00

117,00

18.Navigācijas iekārtu atļaujas*
18.1.navigācijas iekārtu pārbaudes lidojumu veicēja atļaujas izsniegšanaatļauja

572,00

0,00

572,00

18.2.navigācijas iekārtu pārbaudes lidojumu veicēja atļaujas atkārtota izsniegšanaatļauja

117,00

0,00

117,00

19.MODE S 24 bitu kodi*
19.1.MODE S 24 bitu koda pieteikuma izskatīšana un atbildes sniegšanakods

50,00

0,00

50,00

IV. Lidotspēja
20.Gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana, apliecības izsniegšana par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem un lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana*
20.1.gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un ikgadējā uzraudzība, apliecības par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem un lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana, ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir
20.1.1.līdz 495 kg – gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem/lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana**apliecība

80,00

0,00

80,00

20.1.2.no 496 līdz 2000 kg – gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem/lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana**apliecība

250,00

0,00

250,00

20.1.3.no 2001 kg līdz 5700 kg – gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem/lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana**apliecība

250,00

0,00

250,00

20.1.4.no 5701 kg līdz 15000 kg – gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem/lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana**apliecība

1480,00

0,00

1480,00

20.1.5.no 150001 kg līdz 100000 kg – gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem/lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana**apliecība

2050,00

0,00

2050,00

20.1.6.vairāk nekā 100000 kg – gaisa kuģa lidotspējas novērtēšana un apliecības par derīgumu lidojumiem/lidojumderīguma sertifikāta izsniegšana**apliecība

3440,00

0,00

3440,00

20.2.lidošanas atļaujas (lidotspēja)
20.2.1.atļaujas izsniegšana gaisa kuģa speciālo lidojumu veikšanaiatļauja

65,00

0,00

65,00

20.2.2.lidošanas nosacījumu apstiprināšanaapstiprinājums

221,00

0,00

221,00

20.3.gaisa kuģa eksporta apliecības izsniegšana par tā derīgumu lidojumiem, ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir
20.3.1.līdz 700 kgapliecība

30,00

0,00

30,00

20.3.2.no 701 kg līdz 5700 kgapliecība

80,00

0,00

80,00

20.3.3.no 5701 kg līdz 15000 kgapliecība

525,00

0,00

525,00

20.3.4.no 15001 kg līdz 100000 kgapliecība

820,00

0,00

820,00

20.3.5.lielāka par 100000 kgapliecība

1130,00

0,00

1130,00

20.4.gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaude un lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta izsniegšana lidmašīnām un helikopteriem (pēc gaisa kuģa īpašnieka vai nomnieka lūguma)lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts

1092,00

0,00

1092,00

20.4.1.gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaude un lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta izsniegšana gaisa baloniem un paraplāniem/motoparaplāniem (pēc personu vai organizāciju lūguma)lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts

442,00

0,00

442,00

20.5.gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta izsniegšana uz rekomendācijas pamatalidojumderīguma pārbaudes sertifikāts

117,00

0,00

117,00

20.6.gaisa kuģa lidojumderīguma izvērtēšana par atbilstību vides aizsardzības prasībām (trokšņa līmeņa sertifikāti)
20.6.1.gaisa kuģa lidojumderīguma izvērtēšana par atbilstību vides aizsardzības prasībām (trokšņa līmeņa sertifikāti) gaisa kuģiem ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu līdz 5700 kgtrokšņa līmeņa sertifikāts

32,50

0,00

32,50

20.6.2.gaisa kuģa lidojumderīguma izvērtēšana par atbilstību vides aizsardzības prasībām (trokšņa līmeņa sertifikāti) gaisa kuģiem ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 5701 kgtrokšņa līmeņa sertifikāts

65,00

0,00

65,00

20.6.3.grozījumu izdarīšana trokšņa līmeņa sertifikātostrokšņa līmeņa sertifikāts

26,00

0,00

26,00

20.7.gaisa kuģu tehniskās apkopes programmas
20.7.1.gaisa kuģu tehniskās apkopes programmu un to izmaiņu izvērtēšana un apstiprināšana gaisa kuģiem ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu līdz 5700 kgapstiprinājums

117,00

0,00

117,00

20.7.2.gaisa kuģu tehniskās apkopes programmu un to izmaiņu izvērtēšana un apstiprināšana gaisa kuģiem ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 5701 kgapstiprinājums

221,00

0,00

221,00

21.Tehniskās apkopes organizāciju novērtēšana un apliecības izsniegšana un uzraudzība*; ***
21.1.gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas darbspējas novērtēšana, apliecības izsniegšana un ikgadējā uzraudzība
21.1.1.gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas novērtēšana un apliecības izsniegšanaapliecība

1145,00

0,00

1145,00

21.1.2.gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas ikgadējā uzraudzībauzraudzības programmas gada maksa

1145,00

0,00

1145,00

21.2.papildu maksa par katru kvalifikācijas atzīmi un ikgadējā maksa par kvalifikācijas atzīmes uzturēšanu, kā arī par papildu kvalifikācijas atzīmes iekļaušanu darbības apjomā
21.2.1.A-1 (A-3) grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīmes piešķiršana (ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir lielāka nekā 5700 kg) – bāzes tehniskā apkope**apliecība

260,00

0,00

260,00

21.2.2.A-1 (A-3) grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīmes piešķiršana (ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir lielāka nekā 5700 kg) – līnijas tehniskā apkope**apliecība

150,00

0,00

150,00

21.2.3.B, C un D grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīmes piešķiršana**apliecība

150,00

0,00

150,00

21.2.4.A-2 (A-3) grupas tehniskās apkopes kvalifikācijas atzīmes piešķiršana (ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir mazāka nekā 5700 kg)**apliecība

150,00

0,00

150,00

21.3.gaisa kuģu lidotspējas vadības organizācijas sākotnējā novērtēšana, gaisa kuģa tipa iekļaušana apliecībā un ikgadējā uzraudzība atbilstoši Komisijas 2014. gada 26. novembra Regulas (ES) Nr. 1321/2014 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (turpmāk – regula Nr. 1321/2014) I pielikuma (M daļas) vai Vc pielikuma (CAMO daļas) nosacījumiem
21.3.1.gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas sākotnējā novērtēšana un gaisa kuģa tipa iekļaušana apliecībāapliecība/audita ziņojums

1310,00

0,00

1310,00

21.3.2.gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas ikgadējā uzraudzībauzraudzības programmas gada maksa

1310,00

0,00

1310,00

21.3.3.papildu maksa par katru gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas apliecībā iekļauto gaisa kuģa tipu, kura maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir 5700 kg un lielākaapliecība

570,00

0,00

570,00

21.3.4.papildu maksa par katru gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas apliecībā iekļauto gaisa kuģa tipu (līdz gaisa kuģu tipu skaits sasniedz piecus gaisa kuģu tipus), kura maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir 5700 kg un lielāka, ikgadējā uzraudzībauzraudzības programmas gada maksa

570,00

0,00

570,00

21.3.5.papildu maksa par katru gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas apliecībā iekļauto gaisa kuģa tipu (grupu), kura maksimālā sertificētā masa ir mazāka par 5700 kgapliecība

570,00

0,00

570,00

21.3.6.papildu maksa par katru gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas apliecībā iekļauto gaisa kuģa tipu (grupu) (līdz gaisa kuģu tipu skaits sasniedz piecus gaisa kuģu tipus), kura maksimālā sertificētā masa ir mazāka par 5700 kg, ikgadējā uzraudzībauzraudzības programmas gada maksa

570,00

0,00

570,00

21.3.7.papildu maksa par katru gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas apliecībā iekļauto apstiprinājumu lidojumderīguma pārbaudes veikšanai un/vai lidošanas atļauju izsniegšanaiapliecība

156,00

0,00

156,00

21.4.grozījumu izdarīšana gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācijas, lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas vai tehniskās apkopes mācību organizācijas darbībā vai dokumentācijāapstiprinājuma vēstule

260,00

0,00

260,00

21.5.papildu maksa par gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas darbības izvērtēšanu un apstiprināšanu lidojumderīguma pārbaudei un/vai lidošanas atļauju izsniegšanai gaisa kuģiem, kuru maksimālā sertificētā masa ir 5701 kg un lielākaapliecība

221,00

0,00

221,00

21.6.gaisa kuģu tehnisko borta žurnālu un to grozījumu apstiprināšanaapstiprinājuma vēstule

91,00

0,00

91,00

21.7.papildu (atkārtota) pārbaude pēc sākotnējā novērtēšanā vai uzraudzības gaitā konstatēto neatbilstību novēršanasvienas neatbilstības pārbaude

80,00

0,00

80,00

21.8.gaisa kuģu tehniskās apkopes organizāciju līnijas staciju darbības izvērtēšana (gaisa kuģiem (tipiem), kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir mazāka par 5700 kg)audita ziņojums/papildinājumi apliecībā

750,00

0,00

750,00

21.9.gaisa kuģu tehniskās apkopes organizāciju līnijas staciju darbības izvērtēšana (gaisa kuģiem (tipiem), kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir 5700 kg un lielāka)audita ziņojums/papildinājumi apliecībā

820,00

0,00

820,00

21.10.tehniskās apkopes mācību organizācijas sākotnējā apstiprināšana**apliecība

1070,00

0,00

1070,00

21.11.papildu maksa par katru tehniskās apkopes mācību organizācijas kvalifikācijas atzīmi**apliecība

575,00

0,00

575,00

21.12.gaisa kuģa tipa apmācības programmas izvērtēšana un apstiprināšana, ja to neveic apstiprināta gaisa kuģu tehniskās apkopes mācību organizācijaapstiprinājuma vēstule

221,00

0,00

221,00

21.13.tādu gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla apmācību programmu apstiprināšana, kas tiek īstenotas darba apstākļos (On the Job- OJT)apstiprinājuma vēstule

221,00

0,00

221,00

22.Gaisa kuģu un to komponentu ražošanas uzņēmuma darbspējas novērtēšana, apliecības izsniegšana un grozījumu izdarīšana tajā*
22.1.gaisa kuģu un to komponentu ražošanas uzņēmuma darbspējas novērtēšana un apliecības izsniegšana, ja
22.1.1.darbinieku skaits ir līdz 15apliecība

1500,00

0,00

1500,00

22.1.2.darbinieku skaits ir no 16 līdz 50apliecība

3000,00

0,00

3000,00

22.1.3.darbinieku skaits ir no 51 līdz 100apliecība

7500,00

0,00

7500,00

22.1.4.darbinieku skaits ir no 101 līdz 200apliecība

12000,00

0,00

12000,00

22.1.5.darbinieku skaits ir lielāks par 200apliecība

20000,00

0,00

20000,00

22.2.grozījumu izdarīšana atļaujā (piemēram, ja tiek paaugstināta kvalifikācija vai mainās darbības veids), ja
22.2.1.darbinieku skaits ir līdz 15apliecība

750,00

0,00

750,00

22.2.2.darbinieku skaits ir no 16 līdz 50apliecība

1500,00

0,00

1500,00

22.2.3.darbinieku skaits ir no 51 līdz 100apliecība

3000,00

0,00

3000,00

22.2.4.darbinieku skaits ir no 101 līdz 200apliecība

7500,00

0,00

7500,00

22.2.5.darbinieku skaits ir lielāks par 200apliecība

10000,00

0,00

10000,00

23.Gaisa kuģa reģistrēšana Latvijas Republikas Civilo gaisa kuģu reģistrā*
23.1.gaisa kuģa reģistrēšana Latvijas Republikas Civilo gaisa kuģu reģistrā, ja gaisa kuģa maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir
23.1.1.līdz 700 kgreģistrācijas apliecība

60,00

0,00

60,00

23.1.2.no 701 kg līdz 5700 kgreģistrācijas apliecība

150,00

0,00

150,00

23.1.3.no 5701 kg līdz 15000 kgreģistrācijas apliecība

335,00

0,00

335,00

23.1.4.no 15000 kg līdz 100000 kgreģistrācijas apliecība

1960,00

0,00

1960,00

23.1.5.vairāk nekā 100000 kgreģistrācijas apliecība

2455,00

0,00

2455,00

23.2.gaisa kuģa reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšanareģistrācijas apliecība

50,00

0,00

50,00

23.3.grozījumu izdarīšana gaisa kuģa reģistrācijas apliecībāreģistrācijas apliecība

130,00

0,00

130,00

23.4.gaisa kuģa izslēgšana no Latvijas Republikas Civilo gaisa kuģu reģistraizziņa par izslēgšanu

80,00

0,00

80,00

24.Apvienotās gaisa kuģu lidojumderīguma organizācijas izvērtēšana un apstiprināšana (atbilstoši regulas Nr. 1321/2014 Vd pielikuma (CAO daļa) prasībām*
24.1.apvienotās lidojumderīguma organizācijas izvērtēšana un apstiprinājuma izsniegšanaapliecība

221,00

0,00

221,00

24.2.papildu maksa par organizācijas apstiprināšanu tehniskās apkopes veikšanai (ja nepieciešams)apliecība

65,00

0,00

65,00

24.3.papildu maksa par organizācijas apstiprināšanu lidojumderīguma uzturēšanai (ja nepieciešams)apliecība

65,00

0,00

65,00

24.4.papildu maksa par organizācijas apstiprināšanu lidojumderīguma pārbaudes un/vai lidošanas atļauju izsniegšanaiapliecība

65,00

0,00

65,00

24.5.grozījumu apvienotās lidojumderīguma organizācijas darbībā un/vai tās dokumentācijā izvērtēšana un apstiprināšanaapstiprinājuma vēstule

52,00

0,00

52,00

V. Bezpilota gaisa kuģu sistēmas
25.Bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatantu un sertificēšanai pakļautu bezpilota gaisa kuģu reģistrācija*
25.1.bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta reģistrācijaelektronisks apliecinājums

5,00

0,00

5,00

25.2.sertificēšanai pakļauta bezpilota gaisa kuģa reģistrācijareģistrācijas apliecība

50,00

0,00

50,00

26.Bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatācijas deklarācijas, atļaujas un sertifikāti*
26.1.bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatācijas deklarācijas iesniegšanaapstiprinājums par deklarācijas saņemšanu un pilnīgumu

30,00

0,00

30,00

26.2.bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta iesnieguma izvērtējums, balstoties uz iepriekš definētu riska izvērtējumu (PDRA)atbilstību/neatbilstību izvērtējums

50,00

0,00

50,00

26.3.bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta iesnieguma izvērtējums bez iepriekš definēta riska izvērtējumaatbilstību/neatbilstību izvērtējums

200,00

0,00

200,00

26.4.ekspluatācijas atļaujas izsniegšanaekspluatācijas atļauja

25,00

0,00

25,00

26.5.tāda bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta uzraudzība, kuram piešķirta ekspluatācijas atļaujauzraudzības programmas gada maksa

50,00

0,00

50,00

26.6.bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta sākotnējā novērtēšana vieglo bezpilota gaisa kuģu ekspluatanta sertifikāta (LUC) saņemšanaiatzinums par atbilstību/neatbilstību prasībām

900,00

0,00

900,00

26.7.vieglo bezpilota gaisa kuģu ekspluatanta sertifikāta (LUC) izsniegšanasertifikāts

100,00

0,00

100,00

26.8.vieglo bezpilota gaisa kuģu sistēmas ekspluatanta sertifikāta (LUC) grozīšanasertifikāts

500,00

0,00

500,00

26.9.vieglo bezpilota gaisa kuģu ekspluatantu sertifikāta (LUC) turētāja uzraudzībauzraudzības programmas gada maksa

300,00

0,00

300,00

26.10.vieglo bezpilota gaisa kuģu ekspluatantu sertifikāta (LUC) turētāja novērtēšana atbilstoši uzraudzības ciklamaudita ziņojums

50,00

0,00

50,00

26.11.gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības iesnieguma izvērtējums un ekspluatācijas atļaujas izsniegšanaekspluatācijas atļauja

20,00

0,00

20,00

27.Tālvadības pilotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmena kārtošana, sertifikāta izdošana*
27.1.atvērtās kategorijas A2 apakškategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes eksāmena kārtošanaklātienes eksāmens

10,00

0,00

10,00

27.2.atvērtās kategorijas A2 apakškategorijas tālvadības pilota kompetences sertifikāta izsniegšanasertifikāts

5,00

0,00

5,00

27.3.specifiskās kategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes eksāmena kārtošanaklātienes eksāmens

15,00

0,00

15,00

27.4.specifiskās kategorijas tālvadības pilota teorētisko zināšanu klātienes sertifikāta izsniegšanasertifikāts

5,00

0,00

5,00

28.Atzītās struktūras bezpilota gaisa kuģa jomā novērtēšana, apliecības izsniegšana. Deklarācijas iesniegšana par tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanas operācijām, uz kurām attiecas standarta scenāriji*
28.1.atzītās struktūras novērtēšanaatbilstību/neatbilstību izvērtējums

450,00

0,00

450,00

28.2.atzītās struktūras apstiprināšanaapliecība

50,00

0,00

50,00

28.3.atzītās struktūras apliecības nosacījumu grozīšanaapliecība

50,00

0,00

50,00

28.4.atzītās struktūras uzraudzībauzraudzības programmas gada maksa

110,00

0,00

110,00

28.5.atzītās struktūras novērtēšana atbilstoši uzraudzības ciklamaudita ziņojums

80,00

0,00

80,00

28.6.atzītās struktūras instruktoru un novērtētāju kvalifikācijas pārbaudeklātienes eksāmens

15,00

0,00

15,00

28.7.atzītās struktūras instruktoru un novērtētāju kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanasertifikāts

10,00

0,00

10,00

28.8.deklarācijas iesniegšana par tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu bezpilota gaisa kuģa operācijām, uz kurām attiecas standarta scenārijiapstiprinājums par deklarācijas saņemšanu un pilnīgumu

20,00

0,00

20,00

28.9.tāda bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta uzraudzība, kurš iesniedzis deklarāciju par tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu bezpilota gaisa kuģa operācijām, uz kurām attiecas standarta scenārijiuzraudzības programmas gada maksa

20,00

0,00

20,00

VI. Civilās aviācijas drošība
29.Aviācijas drošības personāla sertifikācija un uzraudzība*
29.1.aviodrošības vadītāja sertifikācija
29.1.1.lidostas aviodrošības vadītāja sertifikācija**sertifikāts

91,00

0,00

91,00

29.1.2.gaisa pārvadātāja aviodrošības vadītāja sertifikācija**sertifikāts

91,00

0,00

91,00

29.1.3.vispārējās nozīmes aviācijas lidlauka aviodrošības vadītāja sertifikācija**sertifikāts

52,00

0,00

52,00

29.1.4.oficiālā kravu aģenta aviodrošības vadītāja sertifikācija**sertifikāts

91,00

0,00

91,00

29.1.5.zināmā nosūtītāja aviodrošības vadītāja sertifikācija**sertifikāts

65,00

0,00

65,00

29.1.6.lidojuma laikā patērējamo krājumu pilnvaroto piegādātāju aviodrošības vadītāja sertifikācija**sertifikāts

65,00

0,00

65,00

29.2.aviodrošības kvalitātes uzraudzības vadītāja sertifikācija
29.2.1.lidostas aviodrošības kvalitātes uzraudzības vadītāja sertifikācija**sertifikāts

91,00

0,00

91,00

29.2.2.gaisa pārvadātāja aviodrošības kvalitātes uzraudzības vadītāja sertifikācija**sertifikāts

91,00

0,00

91,00

29.2.3.vispārējas nozīmes aviācijas lidlauka aviodrošības kvalitātes uzraudzības vadītāja sertifikācija**sertifikāts

52,00

0,00

52,00

29.2.4.oficiālā kravu aģenta aviodrošības kvalitātes uzraudzības vadītāja sertifikācija**sertifikāts

91,00

0,00

91,00

29.2.5.zināmā aviodrošības kvalitātes uzraudzības vadītāja sertifikācija**sertifikāts

65,00

0,00

65,00

29.2.6.lidojuma laikā patērējamo krājumu pilnvaroto piegādātāju aviodrošības kvalitātes uzraudzības vadītāja sertifikācija**sertifikāts

65,00

0,00

65,00

29.3.aviodrošības instruktora sertificēšana
29.3.1.aviodrošības instruktora sertificēšana**sertifikāts

91,00

0,00

91,00

29.3.2.izmaiņu veikšana aviodrošības instruktora sertifikātā (ja mainās sertifikātā norādīto regulas sadaļu apjoms)sertifikāts

39,00

0,00

39,00

29.4.apmācību sniedzēja sertifikācija
29.4.1.apmācību sniedzēja pirmreizējā sertifikācija
29.4.1.1.līdz piecām apmācību programmām sertifikātāsertifikāts

169,00

0,00

169,00

29.4.1.2.līdz 10 apmācību programmām sertifikātāsertifikāts

364,00

0,00

364,00

29.4.1.3.virs 10 apmācību programmām sertifikātāsertifikāts

533,00

0,00

533,00

29.4.2.izmaiņu veikšana apmācību sniedzēja sertifikātāsertifikāts

39,00

0,00

39,00

29.5.neatkarīgā vērtētāja sertifikācija**sertifikāts

156,00

0,00

156,00

30.Uzraudzība aviācijas drošības jomā*
30.1.lidostas
30.1.1.pasažieru skaits < 100 000uzraudzības programmas gada maksa

312,00

0,00

312,00

30.1.2.pasažieru skaits < 5 000 000uzraudzības programmas gada maksa

741,00

0,00

741,00

30.1.3.pasažieru skaits > 5 000 000uzraudzības programmas gada maksa

1222,00

0,00

1222,00

30.2.vispārējās nozīmes aviācijas lidlaukiuzraudzības programmas gada maksa

78,00

0,00

78,00

30.3.biznesa aviācijas termināļialternatīvo drošības pasākumu izvērtēšanas un atzinumu sniegšanas gada maksa

871,00

0,00

871,00

30.4.gaisa pārvadātāji
30.4.1.pasažieru skaits < 100 000uzraudzības programmas gada maksa

156,00

0,00

156,00

30.4.2.pasažieru skaits < 1 000 000uzraudzības programmas gada maksa

611,00

0,00

611,00

30.4.3.pasažieru skaits < 5 000 000uzraudzības programmas gada maksa

1222,00

0,00

1222,00

30.4.4.pasažieru skaits > 5 000 000uzraudzības programmas gada maksa

1521,00

0,00

1521,00

30.5.kravu apjoms < 10 000 tuzraudzības programmas gada maksa

611,00

0,00

611,00

30.6.kravu apjoms > 10 000 tuzraudzības programmas gada maksa

1222,00

0,00

1222,00

30.7.oficiālie kravu aģenti
30.7.1.oficiālā kravu aģenta statusa piešķiršanaiekļaušana Eiropas Savienības kopējā datubāzē

312,00

0,00

312,00

30.7.2.oficiālā kravu aģenta atbilstības uzraudzība (kravu aģentiem, kuri veic kravu drošības pārbaudes)uzraudzības programmas gada maksa

611,00

0,00

611,00

30.7.3.oficiālā kravu aģenta atbilstības uzraudzība (kravu aģentiem, kuri neveic kravu drošības pārbaudes)uzraudzības programmas gada maksa

455,00

0,00

455,00

30.8.zināmie nosūtītāji
30.8.1.zināmā nosūtītāja statusa piešķiršana**iekļaušana Eiropas Savienības kopējā datubāzē

182,00

0,00

182,00

30.9.lidojuma laikā patērējamo krājumu pilnvarotie piegādātāji
30.9.1.lidojuma laikā patērējamo krājumu pilnvarotā piegādātāja statusa piešķiršana**iekļaušana Eiropas Savienības kopējā datubāzē

182,00

0,00

182,00

30.10.ACC3 statusa izvērtēšana un piešķiršana
30.10.1.pārbaudes veikšana galamērķīziņojums un iekļaušana Eiropas Savienības kopējā datubāzē

1222,00

0,00

1222,00

30.10.2.dokumentālā pārbaudeziņojums un iekļaušana Eiropas Savienības kopējā datubāzē

130,00

0,00

130,00

31.Bīstamo izstrādājumu un vielu apstrādē iesaistītā personāla sertifikācija*
31.1.par bīstamo izstrādājumu un vielu prasību (Dangerous Goods Regulations) (turpmāk – DGR) izpildes atbildīgā vadītāja sertifikācija
31.1.1.lidostas, gaisa pārvadātāja, oficiālā kravu aģenta, virszemes pakalpojumu sniedzēja, DGR vadītāja sertifikācija**sertifikāts

65,00

0,00

65,00

31.1.2.citu DGR vadītāju sertifikācija**sertifikāts

52,00

0,00

52,00

31.2.DGR instruktora sertifikācija
31.2.1.DGR instruktora sertifikācija**sertifikāts

65,00

0,00

65,00

31.3.apmācību sniedzēju sertifikācija
31.3.1.DGR apmācību sniedzēja sākotnējā sertifikācijasertifikāts

156,00

0,00

156,00

31.3.2.izmaiņas DGR sertifikātāsertifikāts

39,00

0,00

39,00

32.Uzraudzība DGR jomā*
32.1.lidostu, gaisa pārvadātāju, oficiālo kravu aģentu, virszemes pakalpojumu sniedzēju atbilstības uzraudzības gada maksauzraudzības programmas gada maksa

156,00

0,00

156,00

32.2.citu uzņēmumu atbilstības uzraudzības gada maksauzraudzības programmas gada maksa

78,00

0,00

78,00

VII. Vispārīgi pakalpojumi
33.Atbrīvojuma piešķiršana atbilstoši regulas Nr. 2018/1139 71. panta prasībām*
33.1.juridiskās personas iesnieguma izvērtēšana par atbrīvojuma piešķiršanu atbilstoši regulas Nr. 2018/1139 71. panta prasībāmlēmums

500,00

0,00

500,00

33.2.fiziskās personas iesnieguma izvērtēšana par atbrīvojuma piešķiršanu atbilstoši regulas Nr. 2018/1139 71. panta prasībāmlēmums

70,00

0,00

70,00

34.Alternatīvo atbilstības līdzekļu izvērtēšana*
34.1.iesnieguma izskatīšana par alternatīvo atbilstības līdzekļu izvērtēšanulēmums

442,00

0,00

442,00

35.Izziņu izsniegšana un dokumentu kopiju un dublikātu izgatavošana
35.1.jebkura veida izziņas izsniegšanaizziņa

10,00

2,10

12,10

35.2.jebkura veida dokumenta kopijas izgatavošanalappuse

0,20

0,04

0,24

35.3.dokumenta dublikāta izsniegšanadokumenta dublikāts

20,00

4,20

24,20

Piezīmes.

1. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2. ** Uzraudzības programmas gada maksa ir 50 % no sākotnējās sertificēšanas maksas.

3. *** Organizācijām, kuras nodarbina līdz sešiem darbiniekiem, pakalpojuma izmaksas ir 50 % no cenrādī noteiktās maksas.

4. Organizācijas vai mācību kursa sākotnējā sertifikācija ietver uzraudzības cikla gada maksu par pirmo gadu pēc sertifikācijas.

5. Ja pakalpojuma sniegšanas vieta atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas un sertifikācijas vai uzraudzības nolūkā Civilās aviācijas aģentūras inspektoram nepieciešams ierasties pakalpojuma sniegšanas vietā, pakalpojuma saņēmējs sedz inspektora ceļa izdevumus.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 891Pieņemts: 21.12.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 28.12.2021. OP numurs: 2021/250.5
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
328785
01.01.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)