Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2023. gada 24. augusta saistošos noteikumus Nr. 31 "Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils novadā".
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 18

Jēkabpils novadā 2021. gada 28. oktobrī
Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils novadā
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes 28.10.2021.
lēmumu Nr. 316 (prot. Nr. 11, 14. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirta un izmaksāta studiju maksa studentiem, ar mērķi veicināt kvalificētu speciālistu piesaisti Jēkabpils novadā.

2. Studiju maksu piešķir studentam, kurš apgūst akreditētu profesionālo izglītības programmu medicīnā kādā no Veselības ministrijas noteiktajām pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm vai rezidentam, kurš ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu ārstniecības iestādi specialitātes iegūšanai saskaņā ar akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā vai studentam, kurš apgūst akreditētu profesionālās augstākās izglītības programmu, kuras apgūšanas rezultātā pretendents iegūst noteiktu specialitāti un, sertificējoties ir tiesīgs patstāvīgi praktizēt (turpmāk – pretendents).

(Jēkabpils novada domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā; sk. grozījuma 2. punktu)

3. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz studiju maksas piešķiršanu, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem:

3.1. pretendents apgūst kādu no Jēkabpils novada domes noteiktajām atbalstāmajām ārstniecības specialitātēm;

3.2. pretendenta sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;

3.3. pretendents apliecinājis gatavību stāties darba tiesiskajās attiecībās ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai kādu no Jēkabpils novada domes izveidotajām iestādēm studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas un nostrādāt attiecīgajā ārstniecības specialitātē, par kuras apgūšanu maksāta mācību maksa, trīs gadus normālu darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas tiks apredzēts darba līgumā.

4. Pretendents, kurš pretendē uz studiju maksas piešķiršanu, SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" iesniedz šādus dokumentus:

4.1. pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, kontaktinformācija, izglītības iestāde (attiecīgi norādot kontaktpersonu adresi, valsti, tālruņus), fakultāte, rezidentūras programmas nosaukums (iegūstamā specialitāte) un rezidentūras uzsākšanas un beigšanas datums;

4.2. izziņu no izglītības iestādes, kurā norādīts fakts par studijām rezidentūrā, norādot iegūstamo specialitāti, rezidentūras sākuma un beigu datums, noteiktās studiju maksas samaksas termiņi un apmērs;

4.3. sekmju izraksts par pēdējo noslēgto mācību gadu;

4.4. pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba tiesiskajās attiecībās ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai kādu no Jēkabpils novada domes izveidotajām iestādēm studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas un nostrādāt attiecīgajā ārstniecības specialitātē, par kuras apgūšanas periodu ir maksāta studiju maksa, trīs gadus normālu darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas tiks paredzēts darba līgumā.

5. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" apkopo un iesniedz pašvaldībai dokumentus lēmuma pieņemšanai par studiju maksas piešķiršanu, tajā skaitā sagatavo lēmuma projektu.

6. Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komiteja (turpmāk – Komiteja) izvērtē pretendentu pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus. Komiteja vērtē tikai tos pretendentu pieteikumus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Komitejai ir tiesības nepieciešamības gadījumā uzaicināt pretendentu uz komitejas sēdi.

7. Priekšroka saņemt studiju maksu ir tam pretendentam, kuram augstāka vidējā atzīme.

8. Lēmumu par studiju maksas izmaksas piešķiršanu pieņem Jēkabpils novada dome (turpmāk – Dome).

9. Dome piešķir dotāciju SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" studiju maksas izmaksai budžetā paredzētajā apmērā.

10. Studiju maksa pretendentam tiek piešķirta uz visu rezidentūras laiku.

11. Studiju maksas apmērs tiek noteikts atbilstoši izglītības iestādes noteiktajai maksai.

12. No piešķirtās studiju maksas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek ieturēti noteiktie obligātie nodokļu maksājumi.

13. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par studiju maksas piešķiršanu pretendents un izglītības iestāde slēdz līgumu ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" par studiju maksas izmaksu un līgumā noteiktā kārtībā izmaksā studiju maksu.

14. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" kontrolē noslēgto līgumu izpildi.

15. Pretendents, par kuru tiek maksāta studiju maksa, katru gadu līdz 5. oktobrim iesniedz SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" izglītības iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina viņa sekmes vismaz 3. punktā noteiktajā līmenī un izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina faktu par rezidentūras turpināšanu attiecīgajā specialitātē, par kuru tiek maksāta studiju maksa.

16. Studiju maksas saņēmējam, kurš uz laiku pārtrauc studijas (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums u.c.), jāiesniedz SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" rakstisks iesniegums studiju maksas pagaidu pārtraukšanai.

17. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" iesniedz pašvaldībai dokumentus lēmuma pieņemšanai par studiju maksas izmaksas pārtraukšanu.

18. Lēmumu par studiju maksas izmaksas pārtraukšanu pieņem Dome.

19. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" ir atbildīga par šo noteikumu un ar to saistīto Domes lēmumu izpildi konkrēto studiju maksas piešķiršanā, kā arī par noteikumos noteiktās procedūras ievērošanu un nodrošināšanu.

20. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" reizi gadā sagatavo un iesniedz pašvaldībai pārskatu par piešķirtās budžeta dotācijas izlietojumu un studiju maksas izmaksu.

21. Pretendentam saņemtā studiju maksa nav jāatmaksā, izņemot šādus gadījumus:

21.1. pretendents izbeidz rezidentūru, neiegūstot noteikto specialitāti;

21.2. pretendenta sekmju vidējais vērtējums ir zemāks par 7 ballēm;

21.3. pretendents nepilda līguma par studiju maksas saņemšanu nosacījumus;

21.4. pretendents studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas nenostrādā SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai kādā no Jēkabpils novada domes izveidotajām iestādēm trīs gadus normālu darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas tiks paredzēts darba līgumā specialitātē, par kuru maksāta studiju maksa;

21.5. pretendents nav iesniedzis 15. punktā noteikto informāciju;

21.6. pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.

22. Līgumi par studiju maksas izmaksu, kas noslēgti saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 2017. gada 24. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 18 "Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils pilsētā" ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2017. gada 24. augusta saistošos noteikumus Nr. 18 "Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 195. nr.).

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18Pieņemts: 28.10.2021.Stājas spēkā: 08.12.2021.Zaudē spēku: 09.09.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 236, 07.12.2021. OP numurs: 2021/236.23
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328123
{"selected":{"value":"05.03.2022","content":"<font class='s-1'>05.03.2022.-08.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.03.2022","iso_value":"2022\/03\/05","content":"<font class='s-1'>05.03.2022.-08.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.12.2021","iso_value":"2021\/12\/08","content":"<font class='s-1'>08.12.2021.-04.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.03.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"