Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 56

Saldū 2021. gada 28. oktobrī
Par koku ciršanu ārpus meža Saldus novadā
Apstiprināti ar Saldus novada domes
2021. gada 28. oktobra sēdes lēmumu Nr. 19, 27. §

Precizēti ar Saldus novada domes
2021. gada 30. novembra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 20, 28. §)

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka koku ciršanas ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā iesnieguma izvērtēšanas kārtību, metodiku zaudējumu aprēķināšanai, samaksas un lēmuma par atļaujas saņemšanu koku ciršanai (turpmāk tekstā – atļauja) izsniegšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību Saldus novada administratīvajā teritorijā.

2. Noteikumu piemērošanu atbilstoši kompetencei nodrošina –pilsētu un pagastu pārvalžu vadītāji (turpmāk – Speciālists).

3. Lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību pieņem Saldus novada dome.

II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība

4. Iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā ir tiesīgi iesniegt attiecīgās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarota persona (turpmāk tekstā – Persona), kura vēlas veikt koka ciršanu.

5. Lai saņemtu atļauju koku ciršanai ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā, Persona iesniedz pašvaldībā rakstveida iesniegumu koku ciršanai ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – Iesniegums) (pielikumā).

6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotais pārstāvis Iesniegumam pievieno dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu par piekrišanu koku ciršanai.

7. Speciālists izskata Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pirms lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas veic koka apsekošanu dabā un izvērtē iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem un nepieciešamības gadījumā veic aprēķinus zaudējumu atlīdzībai par dabas daudzveidības samazināšanu.

8. Ciršanas atļaujas derīguma termiņš ir divi gadi.

9. Ja koku ciršana paredzēta būvniecības iecerē, Saldus novada būvvalde informē par to Speciālistu, kurš veic aprēķinus zaudējuma atlīdzībai par dabas daudzveidības samazināšanu.

III. Publiskā apspriešana

10. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, kad koku ciršanas rezultātā tiek ietekmēta pilsētas vai ciema teritorijas apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte, kā arī gadījumos, kad paredzēta koku izciršana publiski pieejamos objektos – visai sabiedrībai brīvi pieejamos apstādījumos, kas ietver parkus, alejas, kapsētas, piemiņas vietas, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apstādījumu teritorijas.

11. Ja koku ciršana paredzēta saistībā ar būvniecību un būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūras ietvaros notikusi publiskā apspriešana arī plānoto koku ciršanai, tad papildus nav nepieciešams organizēt publisko apspriešanu koku ciršanai.

12. Informāciju par publisko apspriešanu publicē vietējā laikrakstā, Saldus novada pašvaldības tīmekļvietnē www.saldus.lv un izvieto Saldus novada pašvaldības administratīvajās ēkās vai pagastu pārvalžu administratīvajās ēkās.

13. Publiskā apspriešana ilgst ne mazāk kā 10 darba dienas no publicēšanas dienas vietējā laikrakstā, kuras laikā pašvaldībai iesniedzamas atsauksmes, priekšlikumi vai ierosinājumi.

14. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja tās laikā nav saņemta neviena atsauksme, priekšlikums vai ierosinājums.

15. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Saldus novada dome pieņem lēmumu.

IV. Zaudējumu atlīdzības samaksas kārtība par koku ciršanu

16. Personām jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciemu teritorijās, ņemot vērā spēkā esošos normatīvos aktus.

17. Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem koeficientiem, Speciālists piemēro Saldus novada koeficientu:

17.1. 1 – koks būtiski ietekmē pilsētas vai ciema ainavu, ainavas vērtība tiks samazināta;

17.2. 0,5 – koks būtiski ainavu neietekmē.

18. Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazinājumu jāiemaksā pašvaldības pamatbudžetā.

19. Personām, kuras patvaļīgi veikušas koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā, jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu.

V. Lēmuma apstrīdēšanas kārtība un noteikumu izpildes kontrole

20. Lēmums par atļauju koku ciršanai ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā vai lēmums par atteikumu izsniegt atļauju ir apstrīdams Saldus novada domes administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā.

VI. Noslēguma jautājums

21. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Saldus novada domes 2018. gada 20. decembra saistošos noteikumus Nr. 32 "Par koku ciršanu ārpus meža Saldus novadā" un Brocēnu novada pašvaldības 2012. gada 21. novembra saistošos noteikumus Nr. 21 "Par koku ciršanu ārpus meža Brocēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā".

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Pielikums
Saldus novada pašvaldības
2021. gada 28. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 56

Saldus novada pašvaldībai

IESNIEGUMS
koku ciršanai ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā

Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs/ daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pārstāvis:

Vārds, uzvārds /Juridiskās personas nosaukums 
Personas kods/Reģistrācijas Nr. 
Adrese korespondencei 
Juridiskā adrese 
Juridiskās personas bankas kods: 
Konta numurs: 
Tālrunis  
Īpašuma adrese, kurā paredzēta koku ciršana:
 
Pilnvarotā persona (pievienojot pilnvarojuma kopiju):
Vārds, uzvārds Tālrunis 
Deklarētā dzīvesvieta 
Koku ciršanas pamatojums:
 
 
 
 
Zemes vienības kadastra apzīmējumsKoku sugaIzcērtamo koku skaits (gab.)Izcērtamo koku apkārtmērs (m)
(1,3 m no sakņu kakla)

 

    
    

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:

Fotofiksācijas materiāli

Zemes robežu plāna kopija vai skice

Pilnvaras kopija pilnvarotajai personai/ daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pārstāvim

Daudzdzīvokļu dzīvokļu īpašnieku lēmuma par koku ciršanu kopiju (uzrādot lēmuma oriģinālu)

Būveksperta slēdzienu, ja koks bojā ēku, inženierkomunikācijas vai traucē to darbību.

20______. gada ____________

 (iesnieguma sastādīšanas vieta)
Iesniedzējs (paraksts, vārds, uzvārds) 

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 56 "Par koku ciršanu ārpus meža Saldus novadā"
Īss projekta satura izklāstsSaistošos noteikumos tiek noteikta kārtība, kādā tiek saskaņota koku ciršana ārpus meža Saldus novada administratīvajā teritorijā, nosakot koku ciršanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, un zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtība par dabas daudzveidības samazināšanu.
Projekta nepieciešamības pamatojumsPēc administratīvi teritoriālās reformas nepieciešamība noteikt vienotu kārtību koku ciršanas izvērtēšanai, publiskai apspriešanai, lēmumu pieņemšanai un atļauju izsniegšanai Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā sakarā ar koku ciršanu ārpus meža.
Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetuNoteikumu projekts paredz, ka zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un pagastu teritorijā ieskaitāma pašvaldības pamatbudžetā.
Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonāmSaistošo noteikumu projekts izstrādāts, konsultējoties ar pārvalžu vadītājiem un labiekārtošanas speciālistiem.
Informācija par konsultācijāmSaistošo noteikumu projekts izskatīts domes Attīstības un vides aizsardzības komisijā un atbalstīts Teritoriālā komitejā.
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par koku ciršanu ārpus meža Saldus novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saldus novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 56Pieņemts: 28.10.2021.Stājas spēkā: 07.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 235, 06.12.2021. OP numurs: 2021/235.9
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
328089
07.12.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"