Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11

Valmierā 2021. gada 26. augustā (prot. Nr. 9, 76. §)
Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta sesto daļu
(Grozīts ar Valmieras novada domes 09.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izglītojamos, kuriem ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus.

2. Atvieglojumus ir tiesības saņemt izglītojamajiem, kuri apgūst klātienē pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu Pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs.

(Grozīts ar Valmieras novada domes 09.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

II. Atvieglojumu apmērs

3. Izglītības iestādē ēdināšanas maksas atvieglojumi 100 % apmērā tiek nodrošināti:

3.1. obligātās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem pusdienām;

3.2. Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes "Vārpiņa" speciālo grupu izglītojamajiem visām ēdienreizēm;

3.3. 1.–4. klašu izglītojamajiem pusdienām, sedzot starpību starp ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts piešķirtiem līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai;

3.4. 5.–6. klašu izglītojamajiem pusdienām;

3.5. pirmsskolas vecuma izglītojamiem ar invaliditāti visām ēdienreizēm;

3.6. 7.–9. klases vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmas izglītojamiem ar invaliditāti pusdienām,

3.7. izglītojamiem, kuri apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu iestādē, kuru finansē no valsts budžeta mērķdotācijas, visām ēdienreizēm;

3.8. bērnam no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu visām ēdienreizēm un pamatizglītības programmu 7.–9. klasē pusdienām.

(Grozīts ar Valmieras novada domes 09.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

4. Izglītības iestādē ēdināšanas maksas atvieglojumi 50 % apmērā tiek nodrošināti:

4.1. bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam visām ēdienreizēm, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu un pusdienām, kurš apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu;

4.2. bērnam no daudzbērnu ģimenes visām ēdienreizēm, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu un pusdienām, kurš apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu;

4.3. bērnam no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības pusdienām, kurš apgūst vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu.

III. Atvieglojumu piešķiršanas kārtība

5. Saistošo noteikumu 3.5. un 3.6. apakšpunktā noteikto atvieglojumu piešķir izglītības iestādes vadītājs vai direktors, pamatojoties uz izglītojamā vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegumu, vienlaikus uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu.

6. Saistošo noteikumu 3.8. un 4.3. apakšpunktā noteikto atvieglojumu piešķir uz trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa laiku izglītības iestādes vadītājs vai direktors, pamatojoties uz izglītojamā vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegumu, vienlaikus uzrādot izziņu par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu.

7. Saistošo noteikumu 4.1. apakšpunktā noteikto atvieglojumu piešķir izglītības iestādes vadītājs vai direktors, pamatojoties uz izglītojamā vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegumu, vienlaikus uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai.

8. Saistošo noteikumu 4.2. apakšpunktā noteikto atvieglojumu piešķir izglītības iestādes vadītājs vai direktors, pamatojoties uz izglītojamā vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegumu, vienlaikus uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību. Atvieglojuma termiņš piemērojams uz termiņu, kāds noteikts Latvijas Goda ģimenes apliecībā.

IV. Noslēguma jautājumi

9. Saistošie noteikumi piemērojami no 2021. gada 1. septembra.

10. Noteikt pārejas periodu un ar 2021. gada 30. septembri atzīt par spēku zaudējušu:

10.1. Kocēnu novada domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu Nr. 8/2018 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kocēnu novadā" VII nodaļu;

10.2. Naukšēnu novada pašvaldības 2013. gada 9. decembra saistošo noteikumu Nr. 16/2013 "Par materiālo atbalstu Naukšēnu novada iedzīvotājiem" VI nodaļu;

10.3. Mazsalacas novada pašvaldības 2009. gada 26. augusta saistošo noteikumu Nr. 5 "Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā" 2 nodaļu.

(Grozīts ar Valmieras novada domes 09.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

10.1 Atzīt par spēku zaudējušu:

10.1. Beverīnas novada pašvaldības 2017. gada 30. novembra saistošo noteikumu Nr. 9/2017 "Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā" V nodaļu;

10.2. Burtnieku novada pašvaldības 2014. gada 19. novembra saistošo noteikumu Nr. 16/2014 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Burtnieku novadā" X nodaļu;

10.3. Burtnieku novada pašvaldības 2017. gada 20. septembra saistošo noteikumu Nr. 12/2017 "Par Burtnieku novada pašvaldības palīdzību bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē" IV nodaļu;

10.4. Kocēnu novada domes 2017. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr. 8/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā" VI un VII nodaļu;

10.5. Kocēnu novada domes 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu Nr. 8/2018 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kocēnu novadā" VIII nodaļu;

10.6. Mazsalacas novada pašvaldības 2009. gada 26. augusta saistošo noteikumu Nr. 5 "Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā" 33.1.3. apakšpunktu;

10.7. Mazsalacas novada pašvaldības 2013. gada 20. novembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā" 38.2., 38.3. un 38.4. apakšpunktu;

10.8. Mazsalacas novada pašvaldības 2019. gada 18. septembra saistošo noteikumu Nr. 12/2019 "Mazsalacas novada pašvaldības palīdzība audžuģimenei" VI nodaļu;

10.9. Naukšēnu novada pašvaldības 2015. gada 16. decembra saistošo noteikumu Nr. 11/2015 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Naukšēnu novadā" XII nodaļu;

10.10. Rūjienas novada pašvaldības 2014. gada 13. februāra saistošo noteikumu Nr. 2/2014 "Par materiāliem pabalstiem Rūjienas novadā" V nodaļu;

10.11. Rūjienas novada pašvaldības 2017. gada 16. novembra saistošo noteikumu Nr. 13/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā" 28.2., 28.3., 28.4. apakšpunktu un 32., 33., 34., 35., 36. un 37. punktu;

10.12. Strenču novada domes 2015. gada 18. februāra saistošo noteikumu Nr. 5/2015 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās palīdzības pabalstiem Strenču novadā" IX un X nodaļu;

10.13. Valmieras pilsētas pašvaldības 2020. gada 30. janvāra saistošo noteikumu Nr. 341 "Par pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā" IV nodaļu;

10.14. Valmieras pilsētas pašvaldības 2020. gada 30. janvāra saistošo noteikumu Nr. 342 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības pabalstu bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei" V un X nodaļu;

10.15. Valmieras pilsētas pašvaldības 2020. gada 30. janvāra saistošo noteikumu Nr. 340 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā" IX nodaļu.

(Valmieras novada domes 09.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 11Pieņemts: 26.08.2021.Stājas spēkā: 07.09.2021.Piemērojams ar: 01.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 171, 06.09.2021. OP numurs: 2021/171.14
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
325869
{"selected":{"value":"01.10.2021","content":"<font class='s-1'>01.10.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.10.2021","iso_value":"2021\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.09.2021","iso_value":"2021\/09\/07","content":"<font class='s-1'>07.09.2021.-30.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.10.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)