Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 82

Rīgā 2021. gada 6. jūlijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 29 2. p.)
Informācijas par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem apkopošanas un sniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai normatīvie noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Informācijas par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem apkopošanas un sniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka prasības, kā kredītiestādes un dalībvalstu un trešo valstu kredītiestāžu filiāles (tālāk tekstā – kredītiestāde) apkopo informāciju par klientiem un to veiktajiem darījumiem, un kārtību, kādā tās sniedz šo informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija).

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt vienotu un pārskatāmu informācijas apkopojumu par klientiem un to veiktajiem darījumiem, kā arī savlaicīgu un precīzu šīs informācijas sniegšanu Komisijai paaugstināta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (tālāk tekstā – NILLTPF) riska identificēšanai un kredītiestāžu darbības uzraudzībai NILLTPF novēršanas jomā.

II. Informācijas apkopošanas prasības

3. Kredītiestāde nodrošina, ka pēc Komisijas pieprasījuma 15 kalendāro dienu laikā tā apkopo un iesniedz informāciju par klientiem, kuriem Komisijas pieprasījumā norādītā perioda laikā (tālāk tekstā – atskaites periods) ir vai ir bijušas darījuma attiecības ar kredītiestādi, un to veiktajiem darījumiem. Kredītiestāde iesniedz informāciju citā Komisijas noteiktajā termiņā, kas ir īsāks par 15 kalendārajām dienām, ja Komisijai informācija ir nepieciešama steidzami un to ir iespējams iesniegt ātrāk, ņemot vērā informācijas apjomu un tās apkopošanas sarežģītību. Savukārt, ja pastāv objektīvi apstākļi kādēļ informāciju nevar iesniegt 15 kalendāro dienu laikā, Komisija var noteikt termiņa pagarinājumu. Kredītiestāde sniedz informāciju par:

3.1. kredītiestādes klientiem – fiziskām personām, norādot par katru klientu aktuālo informāciju atskaites perioda pēdējā dienā saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu;

3.2. kredītiestādes klientiem – juridiskām personām, norādot par katru klientu aktuālo informāciju atskaites perioda pēdējā dienā saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu;

3.3. kredītiestādes klientu patiesajiem labuma guvējiem – fiziskajām personām, tai skaitā kredītiestādes klientu patiesajiem labuma guvējiem, kuri mainījušies atskaites perioda laikā, norādot par katra klienta patieso labuma guvēju informāciju atskaites perioda pēdējā dienā saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu;

3.4. kredītiestādes klientu pārstāvjiem*, tai skaitā kredītiestādes klientu pārstāvjiem, kuru pārstāvības tiesības beigušās atskaites perioda laikā, norādot par katru klienta pārstāvi informāciju atskaites perioda pēdējā dienā saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu;

3.5. kredītiestādes klientu veiktajiem bezskaidras naudas darījumiem, norādot par katru klienta darījumu, kas veikts atskaites perioda laikā, informāciju saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu;

3.6. kredītiestādes klientu kontu, tai skaitā kredītiestādes klientu kontu, kuri slēgti atskaites perioda laikā, apgrozījumu, norādot informāciju par katru klienta konta veidu (piemēram, norēķinu, investīciju, karšu, trasta, finanšu instrumentu u.tml.) saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu par katru atskaites periodā iekļauto kalendāro mēnesi atsevišķi;

3.7. kredītiestādes klientu kontu apgrozījumu skaidrā naudā, norādot informāciju saskaņā ar šo noteikumu 7. pielikumu par katru atskaites periodā iekļauto kalendāro mēnesi atsevišķi;

3.8. korespondējošajiem (loro) kontiem, tai skaitā par korespondējošajiem (loro) kontiem, kuri slēgti atskaites perioda laikā, saskaņā ar šo noteikumu 8. pielikumu par katru atskaites periodā iekļauto kalendāro mēnesi atsevišķi;

3.9. kredītiestādes klientu maksājumu karšu lietotājiem, norādot par katru klienta maksājumu kartes lietotāju informāciju atskaites perioda pēdējā dienā saskaņā ar šo noteikumu 9. pielikumu;

3.10. kredītiestādes klientu veiktajiem darījumiem ar maksājumu kartēm, norādot par katru klienta darījumu, kas veikts atskaites perioda laikā, informāciju saskaņā ar šo noteikumu 10. pielikumu;

3.11. kredītiestādes klientu veiktajiem skaidras naudas darījumiem, kas veikti kredītiestādē (filiālē), norādot par katru klienta darījumu, kas veikts atskaites perioda laikā, informāciju saskaņā ar šo noteikumu 11. pielikumu.

4. Kredītiestāde nodrošina, ka apkopotā informācija ir precīza un atbilst tās informācijas sistēmās ietvertajiem aktuālajiem datiem.

III. Informācijas iesniegšanas kārtība

5. Kredītiestāde pēc Komisijas pieprasījuma iesniedz Komisijai šo noteikumu 3. punktā minēto informāciju Komisijas norādītajā apjomā atbilstoši šo noteikumu 3. punktā noteiktajam termiņam.

6. Kredītiestāde šo noteikumu 3. punktā noteikto informāciju par atskaites periodu sagatavo elektroniski CSV (Comma Separated Values) faila formātā saskaņā ar šo noteikumu 1.11. pielikumā noteiktajām prasībām:

6.1. lauku vērtībām lieto UTF-8 kodējumu;

6.2. lauku vērtību atdalīšanai (delimiter) lieto komatu;

6.3. par lauka vērtības kvalifikatoru (qualifier) lieto pēdiņas (double quotes) tām vērtībām, kuras norādītas šo noteikumu 1.11. pielikumā;

6.4. ja vienā laukā ir vairākas datu vērtības, tad vērtību atdalīšanai lieto semikolu;

6.5. lieto pārskata faila nosaukumu – data.csv.

7. Katram atskaites perioda failam sagatavo aprakstošo (metadatu) failu XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar šo noteikumu 12. pielikumu. Par aprakstošā faila nosaukumu lieto – info.xml.

8. Noteikumu 6. un 7. punktā minētos failus iekļauj ZIP arhīva failā. Katrā ZIP failā drīkst būt tikai viens data.csv un info.xml fails. Pēc tam izveidoto ZIP failu šifrē, lietojot Komisijas publisko atslēgu, kas pieejama Datu ziņošanas sistēmā (https://dzs.fktk.lv). Šifrēšanas rezultātā tiek izveidots PGP fails.

9. PGP failu kredītiestāde nosūta Komisijai atbilstoši aktuālajiem Komisijas spēkā esošajiem normatīvajiem noteikumiem, kas nosaka elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas kārtību. Izmantojot Datu ziņošanas sistēmu (https://dzs.fktk.lv), izvēlas sadaļu "Pārskatu un citu datu iesniegšana, norādot pazīmes", norāda periodu "Pēc pieprasījuma" un nosūta pārskatu "Informācija atbilstoši AMLIS prasībām".

10. Ja Komisija konstatē, ka šo noteikumu 3. punktā norādītā informācija ir iesniegta nepilnīgi vai neprecīzi, par to tiek paziņots informācijas iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto informāciju kredītiestāde iesniedz ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas. Šādā gadījumā kredītiestāde informāciju sagatavo un iesniedz Komisijai atkārtoti šo noteikumu 6.9. punktā noteiktajā kārtībā, datu failā iekļaujot pieprasīto informāciju pilnā apjomā, nevis tikai laboto informāciju.

11. Ja kredītiestāde konstatē kļūdas vai nepilnības Komisijai iesniegtajā informācijā, tā nekavējoties ziņo Komisijai par iesniegtajā informācijā konstatētajām kļūdām vai nepilnībām un iesniedz visu informāciju atkārtoti šo noteikumu 6.9. punktā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

12. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

13. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2016. gada 29. novembra normatīvie noteikumi Nr. 197 "Informācijas par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem apkopošanas un sniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai normatīvie noteikumi".


* Klienta pārstāvis – fiziskā persona, ko identificē atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 13. panta prasībām.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82
Informācija par klientu – fizisku personu

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Vai lauks ir obligāti aizpildāms

Vai jālieto teksta kvalifikators (")

1

Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma

varchar(40)

2

Datums, kad uzsāktas darījuma attiecības ar klientuSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX⃰

date(YYYY-MM-DD)

3

Datums, kad izbeigtas darījuma attiecības ar klientuSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX. Tukšs, ja darījuma attiecības nav izbeigtas

date(YYYY-MM-DD)

4

Klienta vārdsVārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

nvarchar(200)

5

Klienta uzvārdsUzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

nvarchar(200)

6

Klienta dzimšanas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX

date(YYYY-MM-DD)

7

Klienta rezidences valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX.

Jānorāda klienta pastāvīgās dzīvesvietas adreses valsts kods

char(2)

8

Klienta identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kodsLatvijas Republikas rezidentiem līdz 27.06.2021. saskaņā ar 27.08.1998. Iedzīvotāju reģistra likumu un no 28.06.2021. saskaņā ar 14.12.2017. Fizisko personu reģistra likumu. Tukšs, ja koda nav

varchar(40)

9

Klienta identifikācijas dokumenta numursIdentifikācijas dokumenta numurs dokumentam, uz kura pamata veikta identifikācija. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta identifikācijas dokumenti, tad norāda katra identifikācijas dokumenta numuru, atdalot tos ar semikolu (";")

varchar(512)

10

Klienta identifikācijas dokumenta izdevējvalstsKlienta identifikācijas dokumenta izdevējvalsti norāda saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX.

Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta identifikācijas dokumenti, tad valstu kodus norāda 9. laukā minētajā secībā, atdalot tos ar semikolu (";"), piem., "LV;RU"

varchar(140)

11

Klienta telefona numursSaskaņā ar E.123 starptautisko standartu

varchar(40)

12

Klienta e-pastsSaskaņā ar E.123 starptautisko standartu

varchar(60)

13

Ar kredītiestādi saistītās personas statussTermins "saistītā persona" ir lietots atbilstoši Komisijas 20.10.2020. normatīvajos noteikumos Nr. 191 "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi" 4.2. punktā minētajam terminam. Normatīvo noteikumu izmaiņu gadījumā jāpiemēro spēkā esošais, aktuālais normatīvais akts. Ja klients ir ar kredītiestādi saistītā persona, tad lauks ir "1", ja nav, tad "0"

boolean

14

Saistītu klientu grupas (SKG) pazīmeNorādīt iekšējo unikālo SKG identifikatoru. Tukšs, ja klients nepieder nevienai SKG

varchar(200)

15

Klienta NILLTPF riska kategorijaJānorāda NILLTPF riska kategorija, ko kredītiestāde piešķīrusi atbilstoši klienta riska profilam un saskaņā ar Komisijas 12.01.2021. noteikumu Nr. 5 "Klientu izpētes, klientu padziļinātās izpētes un riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveides un informācijas tehnoloģiju prasību normatīvie noteikumi" 2. nodaļu. Normatīvo noteikumu izmaiņu gadījumā jāpiemēro spēkā esošais, aktuālais normatīvais akts

varchar(60)

16

Politiski nozīmīgas personas (PNP) statussJa klients ir fiziskā persona, kura atzīstama par PNP, tās ģimenes locekli vai ar PNP cieši saistītu personu, tad lauks ir "1", ja nav, tad "0"

boolean

* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.
2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82
Informācija par klientu – juridisku personu

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Vai lauks ir obligāti aizpildāms

Vai jālieto teksta kvalifikators (")

1

Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma

varchar(40)

2

Datums, kad uzsāktas darījuma attiecības ar klientuSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX⃰

date(YYYY-MM-DD)

3

Datums, kad izbeigtas darījuma attiecības ar klientuSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX. Tukšs, ja darījuma attiecības nav izbeigtas

date(YYYY-MM-DD)

4

Klienta nosaukumsJuridiskās personas nosaukums. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe

nvarchar(200)

5

Klienta reģistrācijas numursJuridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā

varchar(40)

6

Klienta reģistrācijas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX

date(YYYY-MM-DD)

7

Klienta reģistrācijas valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX.
Jānorāda klienta juridiskās adreses valsts kods

char(2)

8

Jurisdikcija, kurā atrodas klientsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX

char(2)

9

Jurisdikcija, kurā klients veic pamata saimniecisko darbībuSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX

char(2)

10

Klienta saimnieciskās darbības veida aprakstsNACE: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā jāpiemēro spēkā esošais, aktuālais normatīvais akts. Norāda katru darbības veidu, tos atdalot ar semikolu (";")

varchar(59)

11

Klienta telefona numursSaskaņā ar E.123 starptautisko standartu

varchar(40)

12

Klienta e-pastsSaskaņā ar E.123 starptautisko standartu

varchar(60)

13

Ar kredītiestādi saistītās personas statussTermins "saistītā persona" ir lietots atbilstoši Komisijas 20.10.2020. normatīvajos noteikumos Nr. 191 "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi" 4.2. punktā minētajam terminam. Normatīvo noteikumu izmaiņu gadījumā jāpiemēro spēkā esošais, aktuālais normatīvais akts. Ja klients ir ar kredītiestādi saistītā persona, tad lauks ir "1", ja nav, tad "0"

boolean

14

Saistītu klientu grupas (SKG) pazīmeNorādīt iekšējo unikālo SKG identifikatoru. Tukšs, ja klients nepieder nevienai SKG

varchar(200)

15

Klienta NILLTPF riska kategorijaJānorāda NILLTPF riska kategorija, ko kredītiestāde piešķīrusi atbilstoši klienta riska profilam saskaņā ar Komisijas 12.01.2021. noteikumu Nr. 5 "Klientu izpētes, klientu padziļinātās izpētes un riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveides un informācijas tehnoloģiju prasību normatīvie noteikumi" 2. nodaļu. Normatīvo noteikumu izmaiņu gadījumā jāpiemēro spēkā esošais, aktuālais normatīvais akts

varchar(60)

16

Politiski nozīmīgas personas (PNP) statussJa klienta patiesais labuma guvējs ir PNP, tās ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona, tad lauks ir "1", ja nav, tad "0"

boolean

17

Čaulas veidojuma statussTermins "čaulas veidojums" tiek lietots atbilstoši NILLTPFN likuma 1. panta 15.1 punktam.
Ja čaulas veidojums atbilst NILLTPFN likuma 1. panta 15.1 punkta "a" apakšpunktā noteiktajai pazīmei, tad lauks ir "1".
Ja čaulas veidojums atbilst NILLTPFN likuma 1. panta 15.1 punkta "b" apakšpunktā noteiktajai pazīmei, tad lauks ir "2".
Ja čaulas veidojums atbilst NILLTPFN likuma 1. panta 15.1 punkta "c" apakšpunktā noteiktajai pazīmei, tad lauks ir "3".
Ja čaulas veidojumam ir vismaz divas pazīmes, tad ir attiecīgi lauki "1"un "3" vai "2" un "3". Vērtības atdala ar semikolu (";").
Ja nav čaulas veidojuma pazīmes, tad "0"

varchar(5)

* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.
3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82
Informācija par klienta patieso labuma guvēju – fizisku personu

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Vai lauks ir obligāti aizpildāms

Vai jālieto teksta kvalifikators (")

1

Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Jānorāda klienta, par kura PLG tiek sniegta informācija, unikālais identifikators

varchar(40)

2

Klienta patiesā labuma guvēja (PLG) unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma

varchar(40)

3

Klienta PLG datu reģistrācijas datums kredītiestādes informācijas sistēmāSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*. Tukšs, ja klienta PLG nav mainījies

date(YYYY-MM-DD)

4

Klienta PLG īpašuma tiesību statusa beigu datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX. Tukšs, ja klienta PLG nav mainījies

date(YYYY-MM-DD)

5

Klienta PLG vārdsVārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

nvarchar(200)

6

Klienta PLG uzvārdsUzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

nvarchar(200)

7

Klienta PLG (fiziskās personas) dzimšanas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX

date(YYYY-MM-DD)

8

Klienta PLG rezidences valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX

char(2)

9

Klienta PLG identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kodsLatvijas Republikas rezidentiem līdz 27.06.2021. saskaņā ar 27.08.1998. Iedzīvotāju reģistra likumu un no 28.06.2021. saskaņā ar 14.12.2017. Fizisko personu reģistra likumu. Tukšs, ja koda nav

varchar(40)

10

Klienta PLG identifikācijas dokumenta numursIdentifikācijas dokumenta numurs dokumentam, uz kura pamata veikta identifikācija. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta identifikācijas dokumenti, tad norāda katra identifikācijas dokumenta numuru, atdalot tos ar semikolu (";")

varchar(512)

11

Klienta PLG identifikācijas dokumenta izdevējvalstsIdentifikācijas dokumenta izdevējvalsti norāda saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki identifikācijas dokumenti, tad valstu kodus norāda 10. laukā minētajā secībā, atdalot tos ar semikolu (";"), piem., "LV;RU"

varchar(140)

12

Ar kredītiestādi saistītās personas statussTermins "saistītā persona" ir lietots atbilstoši Komisijas 20.10.2020. normatīvo noteikumu Nr. 191 "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi" 4.2. punktā minētajam terminam. Normatīvo noteikumu izmaiņu gadījumā jāpiemēro spēkā esošais, aktuālais normatīvais akts. Ja klients ir ar kredītiestādi saistītā persona, tad lauks ir "1", ja nav, tad "0"

boolean

13

Politiski nozīmīgas personas (PNP) statussJa patiesais labuma guvējs ir PNP, tās ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona, tad lauks ir "1", ja nav, tad "0"

boolean

* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.
4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82
Informācija par klienta pārstāvi

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Vai lauks ir obligāti aizpildāms

Vai jālieto teksta kvalifikators (")

1

Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Jānorāda klienta, par kura pilnvaroto personu tiek sniegta informācija, unikālais identifikators

varchar(40)

2

Klienta pārstāvja datu reģistrācijas datums kredītiestādes informācijas sistēmāSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX*

date(YYYY-MM-DD)

3

Klienta pārstāvja pārstāvības tiesību beigu datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX

date(YYYY-MM-DD)

4

Klienta pārstāvja unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma

varchar(40)

5

Klienta pārstāvja vārdsVārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

nvarchar(200)

6

Klienta pārstāvja uzvārdsUzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

nvarchar(200)

7

Klienta pārstāvja dzimšanas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX

date(YYYY-MM-DD)

8

Klienta pārstāvja rezidences valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX. Jānorāda klienta pārstāvja pastāvīgās dzīvesvietas adreses valsts kods

char(2)

9

Klienta pārstāvja identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kodsLatvijas Republikas rezidentiem līdz 27.06.2021. saskaņā ar 27.08.1998. Iedzīvotāju reģistra likumu un no 28.06.2021. saskaņā ar 14.12.2017. Fizisko personu reģistra likumu. Tukšs, ja koda nav

varchar(40)

10

Klienta pārstāvja identifikācijas dokumenta numursIdentifikācijas dokumenta numurs dokumentam, uz kura pamata veikta identifikācija. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta pārstāvja identifikācijas dokumenti, tad norāda katra identifikācijas dokumenta numuru, atdalot tos ar semikolu (";")

varchar(512)

11

Klienta pārstāvja identifikācijas dokumenta izdevējvalstsKlienta pārstāvja identifikācijas dokumenta izdevējvalsti norāda saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta pārstāvja identifikācijas dokumenti, tad valstu kodus norāda 10. laukā minētajā secībā, atdalot tos ar semikolu (";"), piem., "LV;RU"

varchar(140)

12

Ar kredītiestādi saistītās personas statussTermins "saistītā persona" ir lietots atbilstoši Komisijas 20.10.2020. normatīvajos noteikumos Nr. 191 "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi" 4.2. punktā minētajam terminam. Normatīvo noteikumu izmaiņu gadījumā jāpiemēro spēkā esošais, aktuālais normatīvais akts. Ja klients ir ar kredītiestādi saistītā persona, tad lauks ir "1", ja nav, tad "0"

boolean

13

Politiski nozīmīgas personas (PNP) statussJa klienta pilnvarotā persona ir PNP, tās ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona, tad lieto "1", ja nav, tad "0"

boolean

* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.
5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82
Informācija par klienta bezskaidras naudas darījumiem

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Vai lauks ir obligāti aizpildāms

Vai jālieto teksta kvalifikators (")

1

Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma

varchar(40)

2

Klienta IBAN konta numursSaskaņā ar standartu ISO 13616-1:XXXX*

varchar(34)

3

Maksājuma identifikatorsUnikālais maksājuma identifikators

varchar(40)

4

Maksājuma virziensJa ienākošais maksājums klienta kontā, tad lieto "K", ja no klienta konta izejošais maksājums, tad lieto "D"

char(1)

5

Maksājuma valutēšanas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX

date(YYYY-MM-DD)

6

Maksājuma summaSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX

decimal(20,2)

7

Maksājuma valūtaSaskaņā ar standartu ISO 4217:XXXX

char(3)

8

Maksājuma summas ekvivalents EURSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX.

Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

9

Maksājuma mērķisDarījuma autora pievienotais komentārs. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe

nvarchar(512)

10

Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) vārds, uzvārds vai nosaukumsIesaistītās puses vārds un uzvārds vai nosaukums. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe

nvarchar(200)

11

Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) reģistrācijas vai rezidences valsts kodsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX

char(2)

12

Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) adreseAdrese, norādot pilsētu, ielu, māju, dzīvokļa Nr., indeksu vai citu informāciju, ja adrese to ietver

nvarchar(200)

13

Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) konta numursIBAN saskaņā ar standartu ISO 13616-1:XXXX vai cits konta numurs

varchar(40)

14

Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) bankas nosaukumsSEPA un iekšbankas maksājumiem var nenorādīt

nvarchar(200)

15

Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) unikālais identifikatorsJānorāda iekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma, ja maksājuma partneris (saņēmējs vai maksātājs) ir kredītiestādes (datu iesniedzējas) esošais vai bijušais klients

varchar(40)

16

Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) bankas BIC vai bankas kodsBIC kodu lieto saskaņā ar standartu ISO 9362:2014. Bankas kodu norāda, piemēram, AT 5!n Austrian Bankleitzahl; AU 6!n Australian Bank State Branch (BSB) Code; BL 8!n German Bankleitzahl; CC 9!n Canadian Payments Association Payment Routing Number; CH 6!n CHIPS Universal Identifier; CP 4!n CHIPS Participant Identifier; ES 8..9n Spanish Domestic Interbanking Code; FW 9!n Fedwire Routing Number; GR 7!n HEBIC (Hellenic Bank Identification Code); HK 3!n Bank Code of Hong Kong; IE 6!n Irish National Clearing Code (NSC); IN 11!c Indian Financial System Code (IFSC); IT 10!n Italian Domestic Identification Code; NZ 6!n New Zealand National Clearing Code; PL 8!n Polish National Clearing Code (KNR); PT 8!n Portuguese National Clearing Code; RT Pay by Real Time Gross Settlement; RU 9!n Russian Central Bank Identification Code; SC 6!n UK Domestic Sort Code; SW 3..5n Swiss Clearing Code (BC code); SW 6!n Swiss Clearing Code (SIC code); ZA 6!n South African National Clearing Code

varchar(40)

17

Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) bankas reģistrācijas valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX

char(2)

18

Maksājumā iesaistītās korespondējošās bankas nosaukumsIekšbankas maksājumiem var nenorādīt

nvarchar(200)

19

Maksājumā iesaistītās korespondējošās bankas BIC kods vai bankas kodsBIC kodu lieto saskaņā ar standartu ISO 9362:XXXX. Bankas kodu norāda, piemēram: AT 5!n Austrian Bankleitzahl; AU 6!n Australian Bank State Branch (BSB) Code; BL 8!n German Bankleitzahl; CC 9!n Canadian Payments Association Payment Routing Number; CH 6!n CHIPS Universal Identifier; CP 4!n CHIPS Participant Identifier; ES 8..9n Spanish Domestic Interbanking Code; FW 9!n Fedwire Routing Number; GR 7!n HEBIC (Hellenic Bank Identification Code); HK 3!n Bank Code of Hong Kong; IE 6!n Irish National Clearing Code (NSC); IN 11!c Indian Financial System Code (IFSC); IT 10!n Italian Domestic Identification Code; NZ 6!n New Zealand National Clearing Code; PL 8!n Polish National Clearing Code (KNR); PT 8!n Portuguese National Clearing Code; RT Pay by Real Time Gross Settlement; RU 9!n Russian Central Bank Identification Code; SC 6!n UK Domestic Sort Code; SW 3..5n Swiss Clearing Code (BC code); SW 6!n Swiss Clearing Code (SIC code); ZA 6!n South African National Clearing Code. Iekšbankas maksājumiem var nenorādīt

varchar(40)

20

Maksājumā iesasitītās korespondējošās bankas reģistrācijas valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX

char(2)

* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.
6. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82
Informācija par klienta konta apgrozījumu

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Vai lauks ir obligāti aizpildāms

Vai jālieto teksta kvalifikators (")

1

Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma

varchar(40)

2

Klienta konta numursSaskaņā ar standartu ISO 13616-1:XXXX*

varchar(34)

3

Gads un mēnesisSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX

date(YYYY-MM)

4

Konta sākuma atlikums – attiecīgās valūtas ekvivalents EURSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX.
Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

5

Konta debeta apgrozījums – attiecīgās valūtas ekvivalents EURSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX.
Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

6

Konta kredīta apgrozījums – attiecīgās valūtas ekvivalents EURSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX.
Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

7

Konta beigu atlikums – attiecīgās valūtas ekvivalents EURSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX.
Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

8

Konta valūtaSaskaņā ar standartu ISO 4217:XXXX.
Norādīt katras valūtas nosaukumu atsevišķā rindā

char(3)

9

Konta sākuma atlikums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX.
Norādīt atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā

decimal(20,2)

10

Konta beigu atlikums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX.
Norādīt atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā

decimal(20,2)

11

Konta debeta apgrozījums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX.
Norādīt atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā

decimal(20,2)

12

Konta kredīta apgrozījums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX.
Norādīt atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā

decimal(20,2)

* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.
7. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82
Informācija par klienta konta apgrozījumu skaidrā naudā

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Vai lauks ir obligāti aizpildāms

Vai jālieto teksta kvalifikators (")

1

Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma

varchar(40)

2

Klienta IBAN konta numursSaskaņā ar standartu ISO 13616-1:XXXX*

varchar(34)

3

Gads un mēnesisSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX

date(YYYY-MM)

4

Skaidras naudas darījuma tā valūtā debeta apgrozījuma ekvivalents EURSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX.
Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

5

Skaidras naudas darījuma tā valūtā kredīta apgrozījuma ekvivalents EURSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX.
Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

6

Skaidras naudas darījumu valūtaSaskaņā ar standartu ISO 4217:XXXX

char(3)

7

Skaidras naudas debeta apgrozījums attiecīgajā valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX.
Norādīt apgrozījumu katrā valūtā atsevišķā rindā

decimal(20,2)

8

Skaidras naudas kredīta apgrozījums attiecīgajā valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX.
Norādīt apgrozījumu katrā valūtā atsevišķā rindā

decimal(20,2)

* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.
8. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82
Informācija par korespondējošo (loro) kontu

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Vai lauks ir obligāti aizpildāms

Vai jālieto teksta kvalifikators (")

1

Kredītiestādes (loro bankas) nosaukumsAtdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

nvarchar(200)

2

Kredītiestādes (loro bankas) reģistrācijas valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX*

char(2)

3

Kredītiestādes (loro bankas) BIC/bankas kodsBIC kodu lieto saskaņā ar standartu ISO 9362:XXXX.

Bankas kodu norāda, piemēram: AT 5!n Austrian Bankleitzahl; AU 6!n Australian Bank State Branch (BSB) Code; BL 8!n German Bankleitzahl; CC 9!n Canadian Payments Association Payment Routing Number; CH 6!n CHIPS Universal Identifier; CP 4!n CHIPS Participant Identifier; ES 8..9n Spanish Domestic Interbanking Code; FW 9!n Fedwire Routing Number;
GR 7!n HEBIC (Hellenic Bank Identification Code); HK 3!n Bank Code of Hong Kong; IE 6!n Irish National Clearing Code (NSC); IN 11!c Indian Financial System Code (IFSC); IT 10!n Italian Domestic Identification Code; NZ 6!n New Zealand National Clearing Code; PL 8!n Polish National Clearing Code (KNR); PT 8!n Portuguese National Clearing Code; RT Pay by Real Time Gross Settlement; RU 9!n Russian Central Bank Identification Code; SC 6!n UK Domestic Sort Code; SW 3..5n Swiss Clearing Code (BC code); SW 6!n Swiss Clearing Code (SIC code); ZA 6!n South African National Clearing Code

varchar(40)

4

Loro IBAN konta numursSaskaņā ar standartu ISO 13616-1:XXXX

varchar(34)

5

Gads un mēnesisSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX

date(YYYY-MM)

6

Loro konta sākuma atlikuma attiecīgajā valūtā ekvivalents EURSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX. Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

7

Loro konta debeta apgrozījuma attiecīgajā valūtā ekvivalents EURSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX. Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

8

Loro konta kredīta apgrozījuma attiecīgajā valūtā ekvivalents EURSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX. Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

9

Loro konta beigu atlikuma attiecīgajā valūtā ekvivalents EURSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX. Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

10

Loro konta valūtaSaskaņā ar standartu ISO 4217:XXXX.
Norādīt katras valūtas nosaukumu atsevišķā rindā

char(3)

11

Loro konta sākuma atlikums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX.
Norādīt atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā

decimal(20,2)

12

Loro konta debeta apgrozījums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX.
Norādīt atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā

decimal(20,2)

13

Loro konta kredīta apgrozījums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX.
Norādīt atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā

decimal(20,2)

14

Loro konta beigu atlikums attiecīgajā konta valūtāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX.
Norādīt atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā

decimal(20,2)

* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.
9. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82
Informācija par maksājumu kartes lietotāju

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Vai lauks ir obligāti aizpildāms

Vai jālieto teksta kvalifikators (")

1

Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma

varchar(40)

2

Klienta IBAN konta numursSaskaņā ar standartu ISO 13616-1:XXXX*

varchar(34)

3

Kartes identifikatorsKredītiestādes izveidotais tehniskais identifikators, kas nesakrīt ar kartes numuru. Saskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX

char(16)

4

Kartes lietotāja vārdsVārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

nvarchar(200)

5

Kartes lietotāja uzvārdsUzvārds(-i). Atdalītājs starp uzvārdiem – atstarpe vai defise (-)

nvarchar(200)

6

Kartes lietotāja dzimšanas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX

date(YYYY-MM-DD)

7

Kartes lietotāja identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kodsLatvijas Republikas rezidentiem līdz 27.06.2021. saskaņā ar 27.08.1998. Iedzīvotāju reģistra likumu un no 28.06.2021. saskaņā ar 14.12.2017. Fizisko personu reģistra likumu. Tukšs, ja koda nav

varchar(40)

8

Kartes lietotāja identifikācijas dokumenta numursIdentifikācijas dokumenta numurs dokumentam, uz kura pamata veikta identifikācija. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta identifikācijas dokumenti, tad norāda katra identifikācijas dokumenta numuru, atdalot tos ar semikolu (";")

varchar(512)

9

Kartes lietotāja identifikācijas dokumenta izdevējvalstsKlienta identifikācijas dokumenta izdevējvalsti norāda saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX.
Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta identifikācijas dokumenti, tad valstu kodus norāda 9. laukā minētajā secībā, atdalot tos ar semikolu (";"), piem., "LV;RU"

varchar(140)

10

Kartes lietotāja nosaukums (jur. personai)Juridiskās personas nosaukums. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe

nvarchar(200)

11

Kartes lietotāja reģistrācijas numursJuridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā

varchar(40)

12

Kartes lietotāja reģistrācijas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX

date(YYYY-MM-DD)

13

Kartes lietotāja reģistrācijas valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX. Jānorāda klienta juridiskās adreses valsts kods

char(2)

* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.
10. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82
Informācija par darījumiem ar maksājumu kartēm

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Vai lauks ir obligāti aizpildāms

Vai jālieto teksta kvalifikators (")

1

Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma

varchar(40)

2

Kartes unikālais identifikatorsKredītiestādes izveidots tehniskais identifikators, kas nesakrīt ar kartes numuru. Saskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX*

char(16)

3

Maksājuma/darījuma identifikatorsUnikālais maksājuma identifikators

varchar(40)

4

Kartes darījuma autorizācijas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX

date(YYYY-MM-DD)

5

Darījuma veida kodsSkaidra nauda vai pirkums. Norāda "S", ja skaidra nauda, norāda "P", ja pirkums

char(1)

6

Darījuma virziens"D" – piemēram, pirkumi un skaidras naudas izņemšana bankomatos (ATM), "K" – piemēram, skaidras naudas iemaksa un atmaksātie maksājumi par pirkumiem, neiekļaujot papildinājumus no klienta konta

char(1)

7

Darījuma summaSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX

decimal(20,2)

8

Darījuma valūtaSaskaņā ar standartu ISO 4217:XXXX

char(3)

9

Darījuma summas ekvivalents EUR atbilstoši kredītiestādes grāmatvedības ierakstiem attiecīgajā darījumu valūtas konvertēšanas dienāSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX. Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

10

ATM vai pakalpojuma sniedzēja adreseAtdalītājs starp vārdiem – atstarpe

nvarchar(512)

11

ATM vai pakalpojuma sniedzēja valsts kodsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX

char(2)

* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.
11. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82
Informācija par klienta skaidras naudas darījumiem, kas ir veikti kredītiestādē (filiālē)

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Vai lauks ir obligāti aizpildāms

Vai jālieto teksta kvalifikators (")

1

Klienta unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma

varchar(40)

2

Klienta IBAN konta numursSaskaņā ar standartu ISO 13616-1:XXXX*

varchar(34)

3

Darījuma datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX

date(YYYY-MM-DD)

4

Darījuma virziensJa ir skaidras naudas iemaksa klienta kontā, tad lieto "K",
ja ir skaidras naudas izmaksa no klienta konta, tad lieto "D"

char(1)

5

Darījuma summaSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:XXXX

decimal(20,2)

6

Darījuma valūtaSaskaņā ar standartu ISO 4217:XXXX

char(3)

7

Darījuma summas ekvivalents EURSaskaņā ar standartu ISO 80000-1:2009. Valūtas kurss iegrāmatošanas datumā

decimal(20,2)

8

Darījuma mērķisDarījuma autora pievienotais komentārs. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe

nvarchar(512)

9

Darījuma veicēja vārdsAtdalītājs starp vārdiem – atstarpe. Gadījumos, kad darījuma veicējs ir pats klients, norādīt klienta identikācijas numuru

nvarchar(200)

10

Darījuma veicēja uzvārdsAtdalītājs starp uzvārdiem – atstarpe. Gadījumos, kad darījuma veicējs ir pats klients, norādīt klienta identifikācijas numuru

nvarchar(200)

11

Darījuma veicēja dzimšanas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX

date(YYYY-MM-DD)

12

Darījuma veicēja identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kodsLatvijas Republikas rezidentiem līdz 27.06.2021. saskaņā ar 27.08.1998. Iedzīvotāju reģistra likumu un no 28.06.2021. saskaņā ar 14.12.2017. Fizisko personu reģistra likumu. Tukšs, ja koda nav

varchar(40)

13

Darījuma veicēja identifikācijas dokumenta numursIdentifikācijas dokumenta numurs dokumentam, uz kura pamata veikta identifikācija. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta identifikācijas dokumenti, tad norāda katra identifikācijas dokumenta numuru, atdalot tos ar semikolu (";")

varchar(512)

14

Darījuma veicēja identifikācijas dokumenta izdevējvalstsKlienta identifikācijas dokumenta izdevējvalsti norāda saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2014. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta identifikācijas dokumenti, tad valstu kodus norāda 9. laukā minētajā secībā, atdalot tos ar semikolu (";"), piem., "LV;RU"

varchar(140)

15

Darījuma veicēja, kas ir bankas klients, unikālais identifikatorsIekšējais kredītiestādes identifikators – kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma

varchar(40)

16

Darījuma veicēja nosaukums (jur. personai)Juridiskās personas nosaukums. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe

nvarchar(200)

17

Darījuma veicēja reģistrācijas numursJuridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā

varchar(40)

18

Darījuma veicēja reģistrācijas datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX

date(YYYY-MM-DD)

19

Darījuma veicēja reģistrācijas valstsSaskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:XXXX.
Jānorāda klienta juridiskās adreses valsts kods

char(2)

* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.
12. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
06.07.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 82
Aprakstošā (metadatu) faila satura prasības

Nr.

Lauka nosaukums

Lauka vērtība

Lauka datu formāts

Elementa nosaukums

1

Kredītiestādes LEI kodsSaskaņā ar standartu ISO 17442:XXXX*

string(20)

<LEI>

2

Pārskata perioda sākuma datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX. Norāda pārskata perioda pirmā mēneša pirmo dienu

date(YYYY-MM-DD)

<SakumaDatums>

3

Pārskata perioda beigu datumsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX.
Norāda pārskata perioda pēdējā mēneša pēdējo dienu

date(YYYY-MM-DD)

<BeiguDatums>

4

Komisijas vēstules (pieprasījuma) numursNorāda Komisijas informācijas pieprasījuma vēstules numuru

char(4)

<PieprasijumaNumurs>

5

Pārskata identifikatorsNorāda noteikumu pielikuma, saskaņā ar kuru ir sagatavots datu fails data.csv, numuru (vērtības 01–15)

char(2)

<ParskataNumurs>

6

Datu atlases veidsJa pārskatā ir iekļauti visi kredītiestādes rīcībā esošie attiecīgā perioda pārskata dati (piem., par visiem klientiem), tad "F". Ja pārskatā ir iekļauti limitēti kredītiestādes rīcībā esošie attiecīgā perioda pārskata dati (piem., par atsevišķiem klientiem atbilstoši Komisijas pieprasījumam), tad "L"

char(1)

<DatuAtlasesVeids>

7

Data.csv faila izveides laika zīmogsSaskaņā ar standartu ISO 8601:XXXX.
Norāda data.csv faila izveides laika zīmogu

datetime(YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD)

<DATACSVLaikaZimogs>

XML faila paraugs

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<FKTK_VKN xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="FKTK_VKN_V2.xsd">

<LEI>648500AJIJ8SBAUBWN19</LEI>

<SakumaDatums>2017-01-01</SakumaDatums>

<BeiguDatums>2017-04-30</BeiguDatums>

<PieprasijumaNumurs>2273</PieprasijumaNumurs>

<ParskataNumurs>04</ParskataNumurs>

<DatuAtlasesVeids>L</DatuAtlasesVeids>

<DATACSVLaikaZimogs >2001-12-17T09:30:47</DATACSVLaikaZimogs>

</FKTK_VKN>

* Piemēro spēkā esošo, aktuālo standartu.
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Informācijas par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem apkopošanas un sniegšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 82Pieņemts: 06.07.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 01.01.2025.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 131, 12.07.2021. OP numurs: 2021/131.37
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
324622
01.01.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)