Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 66

Rīgā 2021. gada 17. jūnijā (prot. Nr. 24, 1. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ozolnieku KSDU" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2021.gada 31.maijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ozolnieku KSDU", vienotais reģistrācijas numurs: 41703003356, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 (turpmāk - SIA "Ozolnieku KSDU"), 2021.gada 31.maija iesniegumu Nr.1-11/143 ar tam pievienoto noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojuma dokumentus.

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku1, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. SIA "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2020.gada 21.decembra lēmumu Nr.183 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 249.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.183). Ar Lēmumu Nr.183 apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes un šķeldas kā kurināmā izmaksas.

3. Lēmumā Nr.183 Regulators ir piešķīris SIA "Ozolnieku KSDU" atļauju pašai saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, nosakot Lēmuma Nr.183 lemjošās daļas 11.punktā atļaujas nosacījumu kurināmā cenas izmaiņu gadījumā.

4. Saskaņā ar Metodikas 43.9punktu, ņemot vērā ar Lēmumu Nr.183 piešķirtās tiesības noteikt tarifus, SIA "Ozolnieku KSDU" 2021.gada 31.maijā (2021.gada 31.maijs Nr.1-11/143) iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pamatojumu un aprēķinu šādiem jaunajiem tarifiem (bez pievienotās vērtības nodokļa):

4.1. Ozolnieku ciemā, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā,* laika periodam no 2021.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 31.janvārim:

4.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 36,90 EUR/MWh;

4.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 16,56 EUR/MWh;

4.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,37 EUR/MWh;

4.1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,69 EUR/MWh) 56,52 EUR/MWh;

4.2. Ānes ciemā, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā,* laika periodam no 2021.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 31.janvārim:

4.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 37,79 EUR/MWh;

4.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 10,24 EUR/MWh;

4.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,17 EUR/MWh;

4.2.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,04 EUR/MWh) 52,24 EUR/MWh;

4.3. Branku ciemā, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā,* laika periodam no 2021.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 31.janvārim:

4.3.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 37,69 EUR/MWh;

4.3.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 7,57 EUR/MWh;

4.3.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,30 EUR/MWh;

4.3.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 1,97 EUR/MWh) 49,53 EUR/MWh;

4.4. Ozolnieku ciemā, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā,* laika periodam no 2023.gada 1.februāra:

4.4.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 35,14 EUR/MWh;

4.4.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 16,23 EUR/MWh;

4.4.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,37 EUR/MWh;

4.4.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,69 EUR/MWh) 54,43 EUR/MWh;

4.5. Ānes ciemā, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā,* laika periodam no 2023.gada 1.februāra:

4.5.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 34,06 EUR/MWh;

4.5.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 9,69 EUR/MWh;

4.5.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,18 EUR/MWh;

4.5.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,04 EUR/MWh) 47,97 EUR/MWh;

4.6. Branku ciemā, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā,* laika periodam no 2023.gada 1.februāra:

4.6.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 33,58 EUR/MWh;

4.6.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 7,29 EUR/MWh;

4.6.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,30 EUR/MWh;

4.6.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 1,97 EUR/MWh) 45,14 EUR/MWh.

5. Paziņojums par "Ozolnieku KSDU" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem ir publicēts 2021.gada 31.maijā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 103.nr. Paziņojumā SIA "Ozolnieku KSDU" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu spēkā stāšanās datums noteikts - 2021.gada 1.jūlijs.

6. Regulators, izvērtējot "Ozolnieku KSDU" iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secina, ka SIA "Ozolnieku KSDU" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to "Ozolnieku KSDU" noteiktie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā.

7. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt par Lēmuma Nr.183 piemērošanu, nosakot, ka no 2021.gada 1.jūlija SIA "Ozolnieku KSDU" nepiemēro ar Lēmumu Nr.183 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

8. SIA "Ozolnieku KSDU" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties padomes sēdē un uzturēja lūgumu apstiprināt SIA "Ozolnieku KSDU" noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10 un 43.11punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1. un 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt SIA "Ozolnieku KSDU" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Latvijas Vēstnesis, 2021, 103.nr.):

1.1. Ozolnieku ciemā, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā,* laika periodam no 2021.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 31.janvārim:

1.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 36,90 EUR/MWh;

1.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 16,56 EUR/MWh;

1.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,37 EUR/MWh;

1.1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,69 EUR/MWh) 56,52 EUR/MWh;

1.2. Ānes ciemā, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā,* laika periodam no 2021.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 31.janvārim:

1.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 37,79 EUR/MWh;

1.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 10,24 EUR/MWh;

1.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,17 EUR/MWh;

1.2.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,04 EUR/MWh) 52,24 EUR/MWh;

1.3. Branku ciemā, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā,* laika periodam no 2021.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 31.janvārim:

1.3.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 37,69 EUR/MWh;

1.3.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 7,57 EUR/MWh;

1.3.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,30 EUR/MWh;

1.3.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 1,97 EUR/MWh) 49,53 EUR/MWh;

1.4. Ozolnieku ciemā, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā,* laika periodam no 2023.gada 1.februāra:

1.4.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 35,14 EUR/MWh;

1.4.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 16,23 EUR/MWh;

1.4.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,37 EUR/MWh;

1.4.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,69 EUR/MWh) 54,43 EUR/MWh;

1.5. Ānes ciemā, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā,* laika periodam no 2023.gada 1.februāra:

1.5.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 34,06 EUR/MWh;

1.5.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 9,69 EUR/MWh;

1.5.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,18 EUR/MWh;

1.5.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,04 EUR/MWh) 47,97 EUR/MWh;

1.6. Branku ciemā, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā,* laika periodam no 2023.gada 1.februāra:

1.6.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 33,58 EUR/MWh;

1.6.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 7,29 EUR/MWh;

1.6.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,30 EUR/MWh;

1.6.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 1,97 EUR/MWh) 45,14 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. noteikt, ka no 2021.gada 1.jūlija SIA "Ozolnieku KSDU" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 21.decembra lēmumu Nr.183 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 249.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "Ozolnieku KSDU" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"

* Teritoriju nosaukums ir atbilstošs Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā norādītajam nosaukumam šā lēmuma pieņemšanas dienā. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 21.punktu Valsts zemes dienests līdz 2021.gada 16.jūlijam veiks izmaiņas Valsts adrešu reģistrā. Atbilstoši minētajā likumā noteiktajam visi šajā lēmumā minētie pagasti atrodas Jelgavas novadā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I. Birziņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ozolnieku KSDU" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 66Pieņemts: 17.06.2021.Stājas spēkā: 17.06.2021.Zaudē spēku: 21.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 118, 19.06.2021. OP numurs: 2021/118.18
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
324104
17.06.2021
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"