Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 183

Rīgā 2020. gada 21. decembrī (prot. Nr. 56, 2. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2019.gada 15.novembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ozolnieku KSDU", vienotais reģistrācijas numurs: 41703003356, juridiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018 (turpmāk - SIA "Ozolnieku KSDU"), iesniegumu (2019.gada 13.novembris Nr.1-11/347) ar tam pievienotiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektiem Ozolnieku ciemā, Ozolnieku pagastā, Branku ciemā un Ānes ciemā Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, un 2020.gada 17.februārī, 21.maijā, 7.jūlijā, 13.oktobrī, 2.decembrī un 16.decembrī - papildu informāciju un precizētus tarifu projektus (2020.gada 14.februāris Nr.1-11/49, 2020.gada 18.maijs Nr.1-11/129, 2020.gada 29.jūnijs Nr.1-11/159, 2020.gada 12.oktobris Nr.1-11/244, 2020.gada 1.decembris Nr.1-11/286 un 2020.gada 16.decembris) (turpmāk - tarifu projekti).

Regulators konstatē

1. Tarifu projekti ir aprēķināti saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. SIA "Ozolnieku KSDU" paziņojumu par tarifu projektu iesniegšanu Regulatoram publicēja 2019.gada 21.novembrī (Latvijas Vēstnesis, 2019, 235.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegtajiem tarifu projektiem Regulatorā nav saņemti.

3. Regulators 2019.gada 17.decembrī Ozolnieku novada domē Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā, rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par SIA "Ozolnieku KSDU" iesniegtajiem tarifu projektiem. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA "Ozolnieku KSDU" pārstāvji, kā arī siltumenerģijas pakalpojuma lietotāji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi par tarifu projektiem netika izteikti.

4. SIA "Ozolnieku KSDU" saskaņā ar Metodikas 26.punktu ir iesniegusi tarifu projektus, kuros tarifus veidojošajās izmaksās iekļautas iepriekšējā perioda neparedzētās izmaksas no dabasgāzes un šķeldas cenas izmaiņām, kā arī dabas resursu nodokļa izmaiņām, attiecinot neparedzētās izmaksas uz divu gadu periodu un vienlaicīgi aprēķinot tarifu projektus bez neparedzētajām izmaksām pēc divu gadu perioda beigām.

5. SIA "Ozolnieku KSDU" saskaņā ar Metodikas 43.2punktu ir aprēķinājusi dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti - 0,69 EUR/MWh Ozolnieku ciemam Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, 2,04 EUR/MWh Ānes ciemam un 1,97 EUR/MWh Branku ciemam Cenu pagastā, Ozolnieku novadā.

6. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

7. No Metodikas 43.8punkta izriet, ka Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā izmaksu izmaiņām.

8. Metodikas 43.9punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

9. SIA "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas šķeldas un dabasgāzes kā kurināmā izmaksas.

10. SIA "Ozolnieku KSDU" pilnvarotais pārstāvis piedalījās padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt SIA "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis tarifu projektus un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekti ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

2. Regulators secina, ka SIA "Ozolnieku KSDU" ir iespējamas kurināmā cenas izmaiņas. Tādējādi, lai SIA "Ozolnieku KSDU" būtu tiesiska iespēja savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā cenas izmaiņām un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, ir pamatoti izdot Regulatora atļauju SIA "Ozolnieku KSDU" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

3. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas izdošanai ir šis lēmums par SIA "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas SIA "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "Ozolnieku KSDU".

4. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA "Ozolnieku KSDU" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA "Ozolnieku KSDU" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus par tarifiem, kuri atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Atļauja SIA "Ozolnieku KSDU" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus nozīmē SIA "Ozolnieku KSDU" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - SIA "Ozolnieku KSDU" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja vidēji svērtā šķeldas vai dabasgāzes cena būs zemāka nekā piemērotajā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifā un ja šo cenu izmaiņu rezultātā samazinās siltumenerģijas gala tarifs.

Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 1., 5.pantam un 20.panta pirmajai daļai, nosacījums ir samērīgs ar SIA "Ozolnieku KSDU" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības SIA "Ozolnieku KSDU" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

6. Saņemot no SIA "Ozolnieku KSDU" Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķinātajiem tarifiem, Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegto tarifu atbilstību Metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA "Ozolnieku KSDU" aprēķinātajiem tarifiem. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA "Ozolnieku KSDU" iesniegto tarifu neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegto tarifu pamatojumu, tarifi nestāsies spēkā SIA "Ozolnieku KSDU" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 11., 12.1, 14. un 26.punktu, 31.22., 33.17., 34.14. un 41.2.apakšpunktu, 43.2, 43.8punktu, likuma "Par akcīzes nodokli" 6.1panta pirmo daļu, 15.1panta pirmās daļas 1.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.panta otro daļu un pielikuma 18.1. un 18.8.apakšpunktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.pantu, 9.panta pirmās daļas 1., 3. un 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu un 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Ozolnieku ciemā, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā* (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 36,94 EUR/MWh;

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 16,56 EUR/MWh;

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 2,37 EUR/MWh;

1.4. siltumenerģijas gala tarifu 56,56 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,69 EUR/MWh);

2. apstiprināt SIA "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Ānes ciemā, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā* (bez pievienotās vērtības nodokļa):

2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 37,96 EUR/MWh;

2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 10,26 EUR/MWh;

2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 2,17 EUR/MWh;

2.4. siltumenerģijas gala tarifu 52,43 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,04 EUR/MWh);

3. apstiprināt SIA "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Branku ciemā, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā* (bez pievienotās vērtības nodokļa):

3.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 37,77 EUR/MWh;

3.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 7,57 EUR/MWh;

3.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 2,30 EUR/MWh;

3.4. siltumenerģijas gala tarifu 49,61 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 1,97 EUR/MWh);

4. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1., 2. un 3.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2021.gada 1.februāra līdz 2023.gada 31.janvārim;

5. apstiprināt SIA "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Ozolnieku ciemā, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā* (bez pievienotās vērtības nodokļa):

5.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 35,17 EUR/MWh;

5.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 16,24 EUR/MWh;

5.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 2,37 EUR/MWh;

5.4. siltumenerģijas gala tarifu 54,47 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,69 EUR/MWh);

6. apstiprināt SIA "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Ānes ciemā, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā* (bez pievienotās vērtības nodokļa):

6.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 34,23 EUR/MWh;

6.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 9,71 EUR/MWh;

6.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 2,18 EUR/MWh;

6.4. siltumenerģijas gala tarifu 48,16 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,04 EUR/MWh);

7. apstiprināt SIA "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Branku ciemā, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā* (bez pievienotās vērtības nodokļa):

7.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 33,66 EUR/MWh;

7.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 7,31 EUR/MWh;

7.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 2,30 EUR/MWh;

7.4. siltumenerģijas gala tarifu 45,24 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 1,97 EUR/MWh);

8. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 5., 6. un 7.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2023.gada 1.februārī;

9. piešķirt SIA "Ozolnieku KSDU" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus šķeldas vai dabasgāzes cenas izmaiņu gadījumā;

10. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "Ozolnieku KSDU";

11. noteikt atļaujas nosacījumu - SIA "Ozolnieku KSDU" pienākumu turpmāk pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumos, ja vidēji svērtā šķeldas vai dabasgāzes cena būs zemāka nekā piemērotajā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifā un ja šo cenu izmaiņu rezultātā samazinās siltumenerģijas gala tarifs;

12. uzdot SIA "Ozolnieku KSDU" iesniegt Regulatoram informāciju par šķeldas vai dabasgāzes cenas izmaiņām trīs darbdienu laikā;

13. uzdot SIA "Ozolnieku KSDU" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 12.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jauniem noslēgtiem kurināmā piegādes līgumiem vai grozījumiem līgumos, iesniedzot kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli;

14. atcelt no 2021.gada 1.februāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 17.maija lēmumu Nr.53 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 98.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "Ozolnieku KSDU" neievēro normatīvos aktus vai šajā lēmumā noteikto, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


* Teritoriju nosaukums ir atbilstošs Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā norādītajam nosaukumam šā lēmuma pieņemšanas dienā. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 21.punktu Valsts zemes dienests līdz 2021.gada 16.jūlijam veiks izmaiņas Valsts adrešu reģistrā. Atbilstoši minētajā likumā noteiktajam visi šajā lēmumā minētie pagasti atrodas Jelgavas novadā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 183Pieņemts: 21.12.2020.Stājas spēkā: 21.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 249, 28.12.2020. OP numurs: 2020/249.15
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
319805
21.12.2020
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)