Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 372

Rīgā 2021. gada 15. jūnijā (prot. Nr. 48 11. §)
Noteikumi par Fizisko personu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu
Izdoti saskaņā ar Fizisko personu reģistra likuma
8. panta trīspadsmito daļu

1. Noteikumi nosaka Fizisko personu reģistrā (turpmāk – reģistrs) iekļaujamo ziņu apjomu.

2. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par personu:

2.1. personas kods;

2.2. vārds (vārdi);

2.3. uzvārds;

2.4. dzimtais uzvārds;

2.5. personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma;

2.6. citas valodas personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā;

2.7. ārzemnieka personvārda atveide latviešu valodā;

2.8. personvārda oriģinālforma oriģinālvalodā;

2.9. ziņas par dzimšanu:

2.9.1. datums;

2.9.2. dzimšanas laiks;

2.9.3. dzimšanas vieta;

2.9.4. dzimšanas valsts;

2.9.5. par piedzimšanu paziņojušās personas:

2.9.5.1. vārds;

2.9.5.2. uzvārds;

2.9.5.3. personas kods vai dzimšanas datums, ja personai nav piešķirts personas kods;

2.9.5.4. par piedzimšanu paziņojušās personas saistība ar bērnu (piemēram, tēvs, māte, ārstniecības persona, iestādes vadītājs);

2.9.6. ziņas par medicīnas apliecību:

2.9.6.1. datums, kad ārstniecības iestāde vai ārstniecības persona izsniegusi medicīnas apliecību, kas apliecina dzimšanas faktu;

2.9.6.2. numurs;

2.9.7. reizē dzimušo bērnu skaits;

2.9.8. kurš bērns pēc skaita mātei piedzimis;

2.9.9. ziņas par dzimšanas reģistrāciju:

2.9.9.1. dzimšanas reģistra ieraksta numurs;

2.9.9.2. dzimšanas reģistrācijas vieta un valsts;

2.9.9.3. dzimšanas reģistrācijas numurs;

2.9.10. ziņas par dzimšanas apliecību:

2.9.10.1. numurs un sērija;

2.9.10.2. izdošanas datums;

2.9.10.3. izdevējvalsts un izdevējiestāde;

2.10. dzimums;

2.11. valstiskā piederība un tās veids;

2.12. tautība;

2.13. ziņas par deklarētās, reģistrētās, norādītās dzīvesvietas adresi vai papildu adresi:

2.13.1. datums, kad ziņas reģistrētas;

2.13.2. adreses veids;

2.13.3. adrese Latvijas Republikā atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem;

2.13.4. tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā;

2.13.5. ārvalsts adrese atbilstoši Starptautiskās civilās organizācijas (ICAO) klasifikatoram (turpmāk – klasifikators);

2.13.6. valsts;

2.13.7. laika periods, kurā persona ir sasniedzama papildu adresē;

2.14. kontaktadrese:

2.14.1. datums, kad ziņas reģistrētas;

2.14.2. adreses veids;

2.14.3. adrese Latvijas Republikā atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem;

2.14.4. ārvalsts adrese atbilstoši klasifikatoram;

2.14.5. valsts;

2.15. citas valsts piešķirtais identifikācijas kods, kas ierakstīts personu apliecinošā dokumentā vai kompetentas iestādes izsniegtajā dokumentā:

2.15.1. valsts;

2.15.2. identifikācijas kods;

2.15.3. dokumenta izdošanas datums, numurs, izdevējiestādes nosaukums;

2.16. ziņas par personu apliecinošu dokumentu:

2.16.1. dokumenta veids;

2.16.2. numurs;

2.16.3. izdošanas datums;

2.16.4. izdevējvalsts un izdevējiestāde;

2.16.5. derīguma termiņš;

2.16.6. statusa maiņas datums un iemesls;

2.17. ziņas par Latvijā saņemto uzturēšanās dokumentu – uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību:

2.17.1. veids;

2.17.2. pazīme, vai personai ir pastāvīgās uzturēšanās tiesības;

2.17.3. uzturēšanās iemesls;

2.17.4. personas kategorija;

2.17.5. tiesības uz nodarbinātību;

2.17.6. uzturēšanās tiesību termiņš;

2.17.7. ziņas par uzturēšanās tiesības apliecinošu dokumentu:

2.17.7.1. numurs;

2.17.7.2. formāts;

2.17.7.3. izdošanas datums;

2.17.7.4. izdevējiestāde;

2.17.7.5. derīguma termiņš;

2.17.7.6. statusa maiņas datums un iemesls;

2.17.8. ziņas par uzturēšanās tiesību anulēšanu:

2.17.8.1. datums;

2.17.8.2. iemesls;

2.18. ziņas par ģimenes stāvokli:

2.18.1. neprecējies;

2.18.2. precējies;

2.18.3. šķīries;

2.18.4. atraitnis;

2.19. ziņas par laulību:

2.19.1. uzvārds pirms laulības noslēgšanas;

2.19.2. uzvārds pēc laulības noslēgšanas;

2.19.3. kurā laulībā (pēc skaita) stājas;

2.19.4. liecinieku vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, ja personai nav piešķirts personas kods;

2.19.5. ziņas par laulāto:

2.19.5.1. personas kods;

2.19.5.2. vārds (vārdi);

2.19.5.3. uzvārds;

2.19.5.4. ja laulātais nav reģistrēts reģistrā, papildus vārdam un uzvārdam iekļauj šādas ziņas:

2.19.5.4.1. dzimums;

2.19.5.4.2. dzimšanas datums;

2.19.5.4.3. tautība;

2.19.5.4.4. valstiskā piederība un tās veids;

2.19.5.4.5. miršanas datums;

2.19.5.4.6. personvārda atveide latviešu valodā;

2.19.6. ziņas par laulības reģistrāciju, šķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu:

2.19.6.1. laulību reģistra ieraksta numurs;

2.19.6.2. vieta un valsts, kur laulība reģistrēta, šķirta vai atzīta par neesošu;

2.19.6.3. datums, kad laulība reģistrēta, šķirta vai atzīta par neesošu;

2.19.7. ziņas par dokumentu, kas apliecina laulības reģistrāciju, šķiršanu vai atzīšanu par neesošu:

2.19.7.1. laulības apliecības vai dzimtsarakstu iestādes izdotas laulības šķiršanas apliecības numurs un sērija vai zvērināta notāra taisītas laulības šķiršanas apliecības reģistra numurs, vai civillietas numurs par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu;

2.19.7.2. vieta un datums, kur un kad izdota laulības apliecība vai dzimtsarakstu iestāde izdevusi laulības šķiršanas apliecību, vai zvērināts notārs taisījis laulības šķiršanas apliecību, vai pieņemts tiesas nolēmums par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu;

2.19.7.3. laulības apliecības vai laulības šķiršanas apliecības, tiesas nolēmuma par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu izdevējvalsts un izdevējiestāde vai zvērināts notārs, pie kura šķirta laulība;

2.20. ziņas par nepilngadīgajiem bērniem:

2.20.1. personas kods;

2.20.2. vārds (vārdi);

2.20.3. uzvārds;

2.20.4. ja bērns nav reģistrēts reģistrā, papildus vārdam un uzvārdam iekļauj šādas ziņas:

2.20.4.1. dzimums;

2.20.4.2. dzimšanas datums;

2.20.4.3. tautība;

2.20.4.4. valstiskā piederība un tās veids;

2.20.4.5. miršanas datums;

2.20.4.6. personvārda atveide latviešu valodā;

2.21. ziņas par tēvu un māti:

2.21.1. personas kods;

2.21.2. vārds (vārdi);

2.21.3. uzvārds;

2.21.4. ja ziņas par tēvu un/vai māti nav iekļautas reģistrā, papildus vārdam un uzvārdam iekļauj šādas ziņas:

2.21.4.1. dzimums;

2.21.4.2. dzimšanas datums;

2.21.4.3. tautība;

2.21.4.4. valstiskā piederība;

2.21.4.5. miršanas datums;

2.21.4.6. personvārda atveide latviešu valodā;

2.21.4.7. dzīvesvietas adrese;

2.21.4.8. personu apliecinoša dokumenta numurs, izdevējiestāde, izdošanas datums;

2.21.5. dokuments, uz kuru pamatojoties ierakstītas ziņas par bērna tēvu (laulības reģistra numurs, sastādīšanas datums un vieta vai paternitātes atzīšanas iesnieguma numurs, iesniegšanas datums un vieta, vai likumīgā spēkā esoša tiesas sprieduma numurs, datums un tiesa, kas spriedumu taisījusi);

2.22. ziņas par personas rīcībspējas ierobežošanu vai rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu:

2.22.1. tiesas nolēmuma numurs;

2.22.2. rīcībspējas ierobežojuma apjoms vai atcelto vai saglabāto rīcībspējas ierobežojumu apjoms;

2.22.3. tiesas nolēmuma pieņemšanas datums, izdevējvalsts un izdevējtiesa;

2.22.4. tiesas nolēmuma spēkā stāšanās datums;

2.23. ziņas par personas miršanu:

2.23.1. miršanas datums un laiks;

2.23.2. miršanas vieta;

2.23.3. nāves cēlonis;

2.23.4. ziņas par bērna mātes vecumu (pilni gadi), ja miris bērns, kas jaunāks par gadu;

2.23.5. tās personas vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, ja personai nav piešķirts personas kods, kura paziņojusi par miršanas faktu, kā arī šīs personas saistība ar mirušo;

2.23.6. ziņas par medicīnas apliecību par nāves cēloni:

2.23.6.1. izdevējiestāde (ārstniecības iestāde vai ārstniecības persona);

2.23.6.2. izdošanas datums;

2.23.6.3. numurs;

2.23.7. ziņas par miršanas reģistrāciju:

2.23.7.1. miršanas reģistra ieraksta numurs;

2.23.7.2. miršanas reģistrācijas iestāde un valsts;

2.23.7.3. miršanas reģistrācijas datums;

2.23.8. ziņas par miršanu apliecinošu dokumentu:

2.23.8.1. numurs;

2.23.8.2. datums;

2.23.8.3. izdevējvalsts;

2.23.8.4. izdevējiestāde;

2.24. ziņas par personas atļauju vai aizliegumu izmantot tās ķermeni, audus un orgānus pēc nāves;

2.25. ziņas par ārpusģimenes aprūpes vai aizgādnības nodibināšanu vai izbeigšanu vai aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu, vai atjaunošanu:

2.25.1. ziņas par dokumentu, ar kuru personai nodibināta vai izbeigta ārpusģimenes aprūpe vai aizgādnība vai pārtrauktas vai atņemtas, vai atjaunotas aizgādības tiesības, – numurs, pieņemšanas datums, izdevējvalsts, izdevējtiesa un spēkā stāšanās datums;

2.25.2. rīcībspējas apjoms, kādā aizgādnis var rīkoties personas vietā vai kopā ar personu;

2.26. ziņas par personas aizbildņiem, aizgādņiem vai audžuģimeni:

2.26.1. personas kods;

2.26.2. vārds (vārdi);

2.26.3. uzvārds;

2.26.4. ja ziņas par personas aizbildni, aizgādni vai audžuģimenes statusu nav iekļautas reģistrā, papildus vārdam un uzvārdam iekļauj šādas ziņas:

2.26.4.1. dzimums;

2.26.4.2. dzimšanas datums;

2.26.4.3. tautība;

2.26.4.4. valstiskā piederība un tās veids;

2.26.4.5. miršanas datums;

2.26.4.6. personvārda atveide latviešu valodā;

2.27. ziņas par bērnu aprūpes iestādi:

2.27.1. nosaukums;

2.27.2. reģistrācijas numurs;

2.28. ziņas par adopcijas nodibināšanas vai atcelšanas nolēmumu:

2.28.1. veids;

2.28.2. numurs;

2.28.3. pieņemšanas datums;

2.28.4. izdevējvalsts un izdevējtiesa;

2.28.5. spēkā stāšanās datums;

2.29. ziņas par politiski represētās personas statusu:

2.29.1. ziņas par lēmumu:

2.29.1.1. pieņemšanas datums;

2.29.1.2. numurs;

2.29.1.3. izdevējiestāde;

2.29.2. ziņas par apliecību:

2.29.2.1. izdošanas datums;

2.29.2.2. numurs;

2.29.2.3. izdevējiestāde;

2.30. ziņas par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu:

2.30.1. ziņas par lēmumu:

2.30.1.1. pieņemšanas datums;

2.30.1.2. numurs;

2.30.1.3. izdevējiestāde;

2.30.2. ziņas par apliecību:

2.30.2.1. izdošanas datums;

2.30.2.2. numurs;

2.30.2.3. izdevējiestāde;

2.31. ziņas par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu:

2.31.1. ziņas par lēmumu:

2.31.1.1. pieņemšanas datums;

2.31.1.2. numurs;

2.31.1.3. izdevējiestāde;

2.31.2. ziņas par apliecību:

2.31.2.1. izdošanas datums;

2.31.2.2. numurs;

2.31.2.3. izdevējiestāde;

2.32. ziņas par dokumentu, kas apliecina aizliegumu izsniegt personu apliecinošu dokumentu bērnam, kurš jaunāks par 14 gadiem, vai aizliegumu izbraukt no valsts bērnam, kurš jaunāks par 18 gadiem:

2.32.1. veids;

2.32.2. numurs;

2.32.3. iesniedzējs vai izdevējtiesa;

2.32.4. iesniegšanas vai pieņemšanas datums;

2.32.5. spēkā stāšanās datums;

2.32.6. termiņš, uz kādu tiek noteikts aizliegums;

2.33. ziņas par personu, kurai aizliegts izsniegt tā bērna personu apliecinošu dokumentu, kas jaunāks par 14 gadiem, vai izvest no valsts bērnu, kas jaunāks par 18 gadiem:

2.33.1. personas kods;

2.33.2. vārds (vārdi);

2.33.3. uzvārds;

2.33.4. ja ziņas par personu nav iekļautas reģistrā, papildus vārdam un uzvārdam iekļauj šādas ziņas:

2.33.4.1. dzimšanas datums;

2.33.4.2. valstiskā piederība un tās veids;

2.33.4.3. personvārda atveide latviešu valodā.

3. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par tādas personas miršanu, kurai nav piešķirts personas kods Latvijas Republikā:

3.1. vārds (vārdi);

3.2. uzvārds;

3.3. mirušā dzimšanas datums un vieta;

3.4. miršanas datums un laiks;

3.5. miršanas vieta;

3.6. nāves cēlonis;

3.7. ziņas par bērna mātes vecumu (pilni gadi), ja miris bērns, kas jaunāks par gadu;

3.8. tās personas vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, ja personai nav piešķirts personas kods, kura paziņojusi par miršanas faktu, kā arī šīs personas saistība ar mirušo;

3.9. ziņas par medicīnas apliecību par nāves cēloni:

3.9.1. izdevējiestāde (ārstniecības iestāde vai ārstniecības persona);

3.9.2. izdošanas datums;

3.9.3. numurs;

3.10. ziņas par miršanas reģistrāciju:

3.10.1. miršanas reģistra ieraksta numurs;

3.10.2. miršanas reģistrācijas iestāde un valsts;

3.10.3. miršanas reģistrācijas datums;

3.11. valstiskā piederība un tās veids;

3.12. dzīvesvieta;

3.13. mirušā ģimenes stāvoklis. Ja mirušais bija precējies, tad norāda arī laulātā vārdu, uzvārdu;

3.14. mirušā vecāku vārds, uzvārds, personas kods (ja ir);

3.15. ziņas par miršanu apliecinošu dokumentu:

3.15.1. numurs;

3.15.2. datums;

3.15.3. izdevējvalsts;

3.15.4. izdevējiestāde.

4. Ja personai nav piešķirts personas kods Latvijas Republikā un persona ir reģistrēta Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmā līdz 2021. gada 28. jūnijam, reģistrā iekļauj ziņas par:

4.1. dzimšanas reģistra ierakstu, kurā iekļautas šādas ziņas:

4.1.1. vārds (vārdi);

4.1.2. uzvārds;

4.1.3. dzimšanas datums;

4.1.4. dzimšanas laiks;

4.1.5. dzimšanas vieta;

4.1.6. dzimšanas valsts;

4.1.7. par piedzimšanu paziņojušās personas:

4.1.7.1. vārds;

4.1.7.2. uzvārds;

4.1.7.3. personas kods vai dzimšanas datums, ja personai nav piešķirts personas kods;

4.1.7.4. saistība ar bērnu (piemēram, tēvs, māte, ārstniecības persona, iestādes vadītājs);

4.1.8. medicīnas apliecības:

4.1.8.1. datums, kad ārstniecības iestāde vai ārstniecības persona izsniegusi medicīnas apliecību, kas apliecina dzimšanas faktu;

4.1.8.2. medicīnas apliecības numurs;

4.1.9. reizē dzimušo bērnu skaits;

4.1.10. kurš bērns pēc skaita mātei piedzimis;

4.1.11. ziņas par dzimšanas reģistrāciju:

4.1.11.1. dzimšanas reģistra ieraksta numurs;

4.1.11.2. dzimšanas reģistrācijas vieta un valsts;

4.1.11.3. dzimšanas reģistrācijas numurs;

4.1.12. ziņas par dzimšanas apliecību:

4.1.12.1. numurs un sērija;

4.1.12.2. izdošanas datums;

4.1.12.3. izdevējvalsts un izdevējiestāde;

4.1.13. dzimums;

4.1.14. tautība;

4.2. laulības reģistra ierakstu, kurā iekļautas šādas ziņas:

4.2.1. uzvārds pirms laulības noslēgšanas;

4.2.2. uzvārds pēc laulības noslēgšanas;

4.2.3. kurā laulībā (pēc skaita) stājas;

4.2.4. liecinieku vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, ja personai nav piešķirts personas kods;

4.2.5. ziņas par laulāto:

4.2.5.1. vārds (vārdi);

4.2.5.2. uzvārds;

4.2.5.3. ja laulātais nav reģistrēts reģistrā, papildus vārdam un uzvārdam iekļauj šādas ziņas:

4.2.5.3.1. dzimums;

4.2.5.3.2. dzimšanas datums;

4.2.5.3.3. tautība;

4.2.5.3.4. valstiskā piederība un tās veids;

4.2.5.3.5. personvārda atveide latviešu valodā;

4.2.6. ziņas par laulības reģistrāciju, šķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu:

4.2.6.1. laulību reģistra ieraksta numurs;

4.2.6.2. vieta un valsts, kur laulība reģistrēta, šķirta vai atzīta par neesošu;

4.2.6.3. datums, kad laulība reģistrēta, šķirta vai atzīta par neesošu;

4.2.7. ziņas par dokumentu, kas apliecina laulības reģistrāciju, šķiršanu vai atzīšanu par neesošu:

4.2.7.1. laulības apliecības vai dzimtsarakstu iestādes izdotas laulības šķiršanas apliecības numurs un sērija vai zvērināta notāra taisītas laulības šķiršanas apliecības reģistra numurs, vai civillietas numurs par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu;

4.2.7.2. vieta un datums, kur un kad izdota laulības apliecība vai dzimtsarakstu iestāde izdevusi laulības šķiršanas apliecību, vai zvērināts notārs taisījis laulības šķiršanas apliecību, vai pieņemts tiesas nolēmums par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu;

4.2.7.3. laulības apliecības vai laulības šķiršanas apliecības, tiesas nolēmuma par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu izdevējvalsts un izdevējtiesa vai zvērināts notārs, pie kura šķirta laulība;

4.3. miršanas reģistra ierakstu, kurā norādītas šādas ziņas:

4.3.1. vārds (vārdi);

4.3.2. uzvārds;

4.3.3. mirušā dzimšanas datums un vieta;

4.3.4. miršanas datums un laiks;

4.3.5. miršanas vieta;

4.3.6. nāves cēlonis;

4.3.7. ziņas par bērna mātes vecumu (pilni gadi), ja miris bērns, kas jaunāks par gadu);

4.3.8. tās personas vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, ja personai nav piešķirts personas kods, kura paziņojusi par miršanas faktu, kā arī šīs personas saistība ar mirušo;

4.3.9. ziņas par medicīnas apliecību par nāves cēloni:

4.3.9.1. izdevējiestāde (ārstniecības iestāde vai ārstniecības persona);

4.3.9.2. izdošanas datums;

4.3.9.3. numurs;

4.3.10. ziņas par miršanas reģistrāciju:

4.3.10.1. miršanas reģistra ieraksta numurs;

4.3.10.2. miršanas reģistrācijas iestāde un valsts;

4.3.10.3. miršanas reģistrācijas datums;

4.3.11. valstiskā piederība un tās veids;

4.3.12. dzīvesvieta;

4.3.13. mirušā ģimenes stāvoklis. Ja mirušais bija precējies, norāda arī laulātā vārdu, uzvārdu;

4.3.14. mirušā vecāku vārds, uzvārds, personas kods (ja ir);

4.3.15. ziņas par miršanu apliecinošu dokumentu:

4.3.15.1. numurs;

4.3.15.2. datums;

4.3.15.3. izdevējvalsts;

4.3.15.4. izdevējiestāde

5. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 28. jūnijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministre M. Golubeva
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Fizisko personu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 372Pieņemts: 15.06.2021.Stājas spēkā: 28.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 116, 17.06.2021. OP numurs: 2021/116.10
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
324019
28.06.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)