Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Dienvidkurzemes novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošos noteikumus "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Dienvidkurzemes novadā".

Saistošie noteikumi Durbes novada domes konsolidētajā redakcijā uz 13.11.2020.


Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/2012

2012. gada 29. novembrī
Par svētku pabalstiem Durbes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Durbes novada domes 29.11.2012. sēdes lēmumu Nr. 15 2. §
ar Durbes novada domes 24.01.2013. sēdes lēmumu Nr. 2 5. §

Grozīti ar 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2013,
precizēti ar 28.11.2013. sēdes lēmumu Nr. 19 58. §;
15.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2014;
04.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2016;
22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2018,
precizēti ar 29.03.2018. sēdes lēmumu Nr. 63;
29.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2019;
27.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2019;
13.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2020

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1.1. Šie noteikumi vērsti uz sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju kategorijām, kurām ir tiesības saņemt atbalstu un uzmanību svētku laikā, kā arī pateicībā par ieguldījumu Valsts un pašvaldības attīstībā.

1.2. Saistošie noteikumi, (turpmāk noteikumi) nosaka svētku pabalstu veidus Durbes novadā, šo pabalstu apmēru, piešķiršanas kārtību un personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos pabalstus.

II. Svētku pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtība

2.1. Svētku pabalstu piešķir noteikumos minētajam personām, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Durbes novadā.

2.2. Svētku pabalsts tiek piešķirts neizvērtējot personu ienākumus, tas tiek izmaksāts no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem.

2.3. Svētku pabalsts tiek izmaksāts, ja budžetā attiecīgajam svētku pabalsta veidam attiecīgajā kalendārajā gadā ir paredzēti līdzekļi.

2.4. Vienai personai ir tiesības saņemt vairākus noteikumos minētos svētku pabalstu veidus, ja tā atbilst vairākām 3. nodaļā noteiktajām kategorijām.

2.5. Noteikumos minētie svētku pabalsti tiek izmaksāti vienu reizi gadā, decembra mēnesī, izņemot pabalstu politiski represētajām personām, ko izmaksā uz Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu 18. novembrī, un pabalstu noteikumu 3.5. punkta gadījumā.

(Durbes novada domes 04.11.2016. saistošo noteikumu Nr. 11/2016 redakcijā, kas grozīta ar 29.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2019)

2.6. Svētku pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz personas iesniegumu un Sociālā dienesta pieņemto lēmumu.

2.7. Lai saņemtu svētku pabalstu persona iesniedz Sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, izņemot noteikumu 3.5. punkta gadījumā.

(Grozīts ar Durbes novada domes 29.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2019)

III. Svētku pabalstu veidi

3.1. Vienreizējie svētku pabalsti tiek noteikti šādam personu lokam:

3.1.1. Pabalsts personām no 75 līdz 79 gadiem;

3.1.2. Pabalsts personām no 80 līdz 84 gadiem;

3.1.3. Pabalsts personām no 85 līdz 89 gadiem;

3.1.4. Pabalsts personām no 90 gadu vecuma.

(Grozīts ar Durbes novada domes 29.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2019)

3.2. Pabalsts politiski represētajām personām.

3.3. Pabalsts cilvēkiem ar noteiktu 1. grupas invaliditāti.

3.4. Pabalsts ģimenēm, kurās ir pieci (5) un vairāk nepilngadīgi bērni.

3.5. Pabalsts personām nozīmīgās dzīves jubilejās.

(Durbes novada domes 29.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 3/2019 redakcijā)

IV. Pabalsts personām no 75 līdz 79 gadiem

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Durbes novada domes 29.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2019)

4.1. Pabalsts tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 75 līdz 80 gadu vecumu.

4.2. Vienreizējā pabalsta apmērs ir EUR 15.00.

(Durbes novada domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr. 23/2013 redakcijā)

V. Pabalsts personām no 80 līdz 84 gadiem

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Durbes novada domes 29.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2019)

5.1. Pabalsts tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 80 līdz 85 gadu vecumu.

5.2. Vienreizējā pabalsta apmērs ir EUR 25.00.

(Durbes novada domes 15.09.2014. saistošo noteikumu Nr. 11/2014 redakcijā)

VI. Pabalsts personām no 85 līdz 89 gadiem

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Durbes novada domes 29.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2019)

6.1. Pabalsts tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 85 līdz 90 gadu vecumu.

6.2. Vienreizējā pabalsta apmērs ir EUR 30.00.

(Durbes novada domes 15.09.2014. saistošo noteikumu Nr. 11/2014 redakcijā)

VII. Pabalsts personām no 90 gadu vecuma

7.1. Pabalsts tiek piešķirts personām no 90 gadu vecuma.

7.2. Vienreizējā pabalsta apmērs ir EUR 40.00.

(Durbes novada domes 15.09.2014. saistošo noteikumu Nr. 11/2014 redakcijā)

VIII. Pabalsts politiski represētajām personām

8.1. Pabalstu piešķir Durbes novadā dzīvojošajām politiski represētajām personām.

8.2. Vienreizējā pabalsta apmērs ir EUR 50.00.

(Durbes novada domes 22.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 5/2018 redakcijā)

IX. Pabalsts cilvēkiem ar noteiktu 1. grupas invaliditāti

9.1. Pabalstu piešķir Durbes novadā dzīvojošiem cilvēkiem ar noteiktu 1. grupas invaliditāti.

9.2. Vienreizējā pabalsta apmērs ir EUR 15.00.

(Durbes novada domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr. 23/2013 redakcijā)

X. Pabalsts ģimenēm, kurās ir pieci (5) un vairāk bērni

10.1. Pabalsts tiek piešķirts ģimenēm, kurās ir pieci (5) un vairāk nepilngadīgi bērni, ja bērnu un vismaz viena vecāka deklarētā pamatdzīvesvieta ir Durbes novadā.

10.2. Pabalstu piešķir, ja attiecīgajā kalendārajā gadā uz 1. decembri vecākiem nav pārtrauktas aprūpes tiesības pār bērniem.

10.3. Vienreizējā pabalsta apmērs ģimenei ir EUR 75.00.

(Durbes novada domes 15.09.2014. saistošo noteikumu Nr. 11/2014 redakcijā)

X1. Pabalsts personām nozīmīgās dzīves jubilejās

(Nodaļa Durbes novada domes 29.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 3/2019 redakcijā)

10.1 1. Pabalsts tiek piešķirts Durbes novada administratīvajā teritorijā deklarētajām personām nozīmīgās dzīves jubilejās.

(Durbes novada domes 29.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 3/2019 redakcijā)

10.1 2. Par nozīmīgām dzīves jubilejām šo noteikumu izpratnē tiek uzskatītas:

10.1 2.1. 70 gadu jubileja;

10.1 2.2. 80 gadu jubileja;

10.1 2.3. 90 gadu jubileja;

10.1 2.4. 95 gadu jubileja;

10.1 2.5. 100 gadu un katra nākamā jubileja, kas seko pēc 100. gadu jubilejas;

10.1 2.6. 50 gadu kāzu jubileja;

10.1 2.7. 55 gadu kāzu jubileja;

10.1 2.8. 60 gadu kāzu jubileja;

10.1 2.9. 65 gadu kāzu jubileja;

10.1 2.10. 70 gadu kāzu jubileja;

10.1 2.11. 75 gadu kāzu jubileja.

(Durbes novada domes 29.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 3/2019 redakcijā, kas grozīta ar ar 27.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2019)

10.1 3. Vienreizējā pabalsta apmērs:

10.1 3.1. noteikumu 101.2.1. – EUR 25,00;

10.1 3.1. noteikumu 101.2.2. – 101.2.4. punktā – EUR 50,00;

10.1 3.2. noteikumu 101.2.5. un 101.2.6. punktā – EUR 100,00

10.1 3.3. noteikumu 101.2.7. punktā – EUR 150,00;

10.1 3.4. noteikumu 101.2.8. punktā – EUR 200,00;

10.1 3.5. noteikumu 101.2.9. punktā – EUR 250,00;

10.1 3.6. noteikumu 101.2.10. punktā – EUR 300,00;

10.1 3.7. noteikumu 101.2.11. punktā – EUR 350,00

(Durbes novada domes 29.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 3/2019 redakcijā, kas grozīta ar ar 27.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2019)

10.1 4. Papildus vienreizējā pabalsta apmēram personām nozīmīgās dzīves jubilejās var tikt pasniegti ziedi, suvenīri un apbalvojuma dokumenti.

(Durbes novada domes 29.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 3/2019 redakcijā)

10.1 5. Pabalsts tiek izmaksāts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc personas nozīmīgas dzīves jubilejas dienas un Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas.

(Durbes novada domes 29.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 3/2019 redakcijā)

XI. Noslēguma jautājumi

11.1. Saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. punktā noteiktajā kārtībā.

12. Svētku pabalstu piešķiršanas kārtība izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā:

12.1. Svētku pabalsts personām, kuras atbilst šo noteikumu kritērijiem, tiek piešķirtas pamatojoties uz Sociālā dienesta pieņemto lēmumu.

(Durbes novada domes 13.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 6/2020 redakcijā; punkts ir spēkā laikā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām; sk. grozījumu 4. punktu)

12.2. Informāciju lēmuma pieņemšanai Sociālais dienests iegūst no tā rīcībā esošajiem datiem, izņemot noteikumu 3.5. un 10.1 2. punktā noteiktos gadījumus.

(Durbes novada domes 13.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 6/2020 redakcijā; punkts ir spēkā laikā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām; sk. grozījumu 4. punktu)

Durbes novada domes priekšsēdētāja vietniece S. Bucika
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par svētku pabalstiem Durbes novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Durbes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6/2012Pieņemts: 29.11.2012.Stājas spēkā: 31.01.2013.Zaudē spēku: 01.03.2022.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Durbes Novada Vēstis, 1, 30.01.2013.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
323155
{"selected":{"value":"13.11.2020","content":"<font class='s-1'>13.11.2020.-28.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"13.11.2020","iso_value":"2020\/11\/13","content":"<font class='s-1'>13.11.2020.-28.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
13.11.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"