Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 171

Rīgā 2021. gada 18. martā (prot. Nr. 28 10. §)
Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5. panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Koledžas sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Par cenrāža I nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. un 1.1.10.1. apakšpunktā, II nodaļas 1.1.1., 1.1.3. un 1.1.4. apakšpunktā, III nodaļas 1.1.1., 1.1.3. un 1.1.4. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem maksu neiekasē no izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu).

(MK 06.06.2023. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

4. Cenrāža I nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5. un 1.1.6. apakšpunktā, II nodaļas 1.1.1., 1.1.3. un 1.1.4. apakšpunktā, III nodaļas 1.1.1., 1.1.3. un 1.1.4. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem noteikta 50 % atlaide šādiem izglītojamiem:

4.1. izglītojamiem no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss (uzrādot attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu);

4.2. izglītojamiem ar invaliditāti (uzrādot dokumentu, kas apliecina personas invaliditāti) un izglītojamiem no ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību vai dokumentu, kas apliecina personas invaliditāti, un dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību);

4.3. izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm (uzrādot dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību, un dokumentus, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu vai bērnu skaitu).

(MK 06.06.2023. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumus Nr. 720 "Malnavas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 173. nr.).

6. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumus Nr. 853 "Jēkabpils Agrobiznesa koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 184. nr.).

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumus Nr. 855 "Rīgas Celtniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 184. nr.).

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumus Nr. 887 "Liepājas Jūrniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 185. nr.).

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumus Nr. 888 "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 185. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 18. marta
noteikumiem Nr. 171

(Pielikums MK 06.06.2023. noteikumu Nr. 275 redakcijā)

Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

I. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas sniegtie maksas pakalpojumi

1.Dienesta viesnīcas pakalpojumi
1.1.īres maksa
1.1.1.izglītojamiem, kas mācās budžeta grupā Jēkabpilī1

viena vieta mēnesī

10,00

0,00

10,00

1.1.2.izglītojamiem, kas mācās vai studē maksas grupā Jēkabpilī1

viena vieta mēnesī

45,46

0,00

45,46

1.1.3.izglītojamiem, kas mācās Barkavas struktūrvienībā1

viena vieta mēnesī

5,00

0,00

5,00

1.1.4.vienam studentam, kas studē budžeta grupā Jēkabpilī1

viena vieta mēnesī

34,15

0,00

34,15

1.1.5.diviem studentiem, kas studē budžeta grupā Jēkabpilī1

viena vieta mēnesī

17,07

0,00

17,07

1.1.6.trijiem studentiem, kas studē budžeta grupā Jēkabpilī1

viena vieta mēnesī

11,38

0,00

11,38

1.1.7.darbiniekiem Jēkabpilī1

viena istaba mēnesī

49,59

0,00

49,59

1.1.8.darbiniekiem Barkavas struktūrvienībā1

viena istaba mēnesī

30,00

0,00

30,00

1.1.9.citām personām Jēkabpilī2

viena istaba mēnesī

88,43

10,61

99,04

1.1.10.īslaicīga gultas vietas īre (līdz septiņām diennaktīm)
1.1.10.1.izglītojamiem Jēkabpilī1

viena vieta diennaktī

4,46

0,00

4,46

1.1.10.2.citām personām Jēkabpilī2

viena vieta diennaktī

6,61

0,79

7,40

1.1.10.3.citām personām Barkavas struktūrvienībā2

viena vieta diennaktī

5,79

0,69

6,48

1.2.veļas mašīnas un veļas žāvētāja izmantošana Barkavas struktūrvienībā
1.2.1.veļas mašīnas izmantošana ar skolas pulveri (izglītojamiem)

viena mazgāšanas reize

1,09

0,23

1,32

1.2.2.veļas mašīnas izmantošana ar personīgo pulveri (izglītojamiem)

viena mazgāšanas reize

0,62

0,13

0,75

1.2.3.veļas žāvētāja izmantošana (izglītojamiem)

viena žāvēšanas reize

1,09

0,23

1,32

1.3.datora (ar interneta pieslēgumu) izmantošana citām personām Jēkabpilī

viena stunda

0,74

0,16

0,90

2.Arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana
2.1.arhīva dokumentu izsniegšana divu nedēļu laikā3

viens komplekts

4,61

0,00

4,61

2.2.arhīva dokumentu izsniegšana divu darbdienu laikā3

viens komplekts

13,40

0,00

13,40

2.3.ar mācību procesu saistītās dokumentācijas dublikātu izsniegšana3

viena vienība

6,49

0,00

6,49

3.Ar mācību procesu saistītie pakalpojumi3
3.1.maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu
3.1.1.noslēguma pārbaudījums (eksāmens, ieskaite)

viens pārbaudījums

10,00

0,00

10,00

3.1.2.kvalifikācijas prakses, kursa darba aizstāvēšana (pieņem komisija)

viena vienība

24,00

0,00

24,00

3.1.3.atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana

viena vienība

200,00

0,00

200,00

3.2.konsultācijas (ārpus programmā paredzētajām)

viena stunda

8,00

0,00

8,00

3.3.iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto rezultātu atzīšana
3.3.1.iesniegto dokumentu izvērtēšana un lēmuma sagatavošana

viens lēmums

66,12

0,00

66,12

3.3.2.akadēmiskās izziņas sagatavošana
3.3.2.1.triju darbdienu laikā

viena izziņa

18,00

0,00

18,00

3.3.2.2.divu nedēļu laikā

viena izziņa

12,00

0,00

12,00

3.3.3.ieskaite, eksāmens

viens pārbaudījums

10,00

0,00

10,00

3.3.4.kursa darba izstrādes vadīšana

viena vienība

92,22

0,00

92,22

3.3.5.kvalifikācijas prakses vadīšana, aizstāvēšana

viena vienība

152,00

0,00

152,00

3.3.6.kvalifikācijas darba vadīšana, recenzēšana, aizstāvēšana

viena vienība

200,00

0,00

200,00

4.Telpu izmantošana
4.1.konferenču zāles izmantošana Jēkabpilī (dienesta viesnīcā)

viena stunda

8,27

1,74

10,01

4.2.sēžu zāles izmantošana Jēkabpilī (mācību korpusā)

viena stunda

4,13

0,87

5,00

4.3.sporta zāles izmantošana Jēkabpilī

viena stunda

9,09

1,91

11,00

4.4.mācību klases telpas izmantošana Jēkabpilī

viena stunda

4,13

0,87

5,00

4.5.citu telpu izmantošana Jēkabpilī

viens kvadrātmetrs mēnesī

3,31

0,70

4,01

4.6.aktu zāles izmantošana Barkavas struktūrvienībā

viena stunda

15,54

3,26

18,80

4.7.mācību kabineta izmantošana Barkavas struktūrvienībā (citām personām, citām izglītības iestādēm)

viena stunda

9,92

2,08

12,00

4.8.konferenču zāles/kamīnzāles izmantošana Barkavas struktūrvienībā

viena stunda

11,57

2,43

14,00

4.9.ēdnīcas ēdamzāles izmantošana Barkavas struktūrvienībā

viena stunda

5,79

1,22

7,01

4.10.sporta zāles izmantošana Barkavas struktūrvienībā

viena stunda

5,79

1,22

7,01

4.11.baseina telpas izmantošana Barkavas struktūrvienībā (baseins, burbuļvanna, sauna)4

viena stunda

24,79

5,21

30,00

4.12.peldbaseina izmantošana Barkavas struktūrvienībā

viena stunda

2,48

0,52

3,00

4.13.SPA telpu kompleksa izmantošana Barkavas struktūrvienībā

viena diennakts

128,10

26,90

155,00

5.Transportlīdzekļu noma
5.1.autobusa vai vieglās automašīnas noma Jēkabpilī

viens kilometrs

0,51

0,11

0,62

5.2.autobusa vai vieglās automašīnas noma Jēkabpilī (izglītojamiem mācību ekskursijām)

viens kilometrs

0,29

0,06

0,35

5.3.autobusa Ford Transit pakalpojumi Barkavas struktūrvienībā

viens kilometrs

0,53

0,11

0,64

5.4.autobusa Ford Transit stāvēšanas laiks pakalpojuma sniegšanas laikā Barkavas struktūrvienībā

viena stunda

1,27

0,27

1,54

6.Citi pakalpojumi Barkavas struktūrvienībā
6.1.ēdnīcas izmantošana5 

līgumcena/
tāme

21 %

 
6.2.ēdnīcas produkcijas izmantošana5 

līgumcena/
tāme

21 %

 
7.Izglītības pakalpojumi
7.1.profesionālās tālākizglītības programmas3

480 akadēmiskās stundas

600,00

0,00

600,00

7.2.profesionālās tālākizglītības programmas3

640 akadēmiskās stundas

800,00

0,00

800,00

7.3.profesionālās tālākizglītības programmas3

960 akadēmiskās stundas

1220,00

0,00

1220,00

7.4.profesionālās pilnveides programmas3

160 akadēmiskās stundas

400,00

0,00

400,00

7.5.modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa apguve3

viens modulis

4,50 euro/h, bet ne vairāk kā 360 euro par moduli

0,00

4,50 euro/h, bet ne vairāk kā 360 euro par moduli

7.6.neformālās izglītības programma

viena akadēmiskā stunda

4,50 euro/h, kopā nepārsniedzot 360 euro

0,95 euro/h

5,45 euro/h, kopā nepārsniedzot 435,60 euro

7.7.seminārs pēc pieprasījuma

viens seminārs

tāme

21 %

 
7.8.neformālās izglītības kursi pēc pieprasījuma

viens kurss

tāme

21 %

 

II. Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" sniegtie maksas pakalpojumi

1.Dienesta viesnīcas pakalpojumi
1.1.īres maksa1
1.1.1.izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā

viena gultas vieta mēnesī

16,00

0,00

16,00

1.1.2.koledžas darbiniekiem

viena istaba mēnesī

43,00

0,00

43,00

1.1.3.īslaicīga gultas vietas īre (līdz septiņām diennaktīm) izglītojamiem

viena istaba diennaktī

8,00

0,00

8,00

1.1.4.īres maksa par dienesta viesnīcu citu izglītības iestāžu izglītojamiem un studentiem

viena gultas vieta mēnesī

25,00

0,00

25,00

1.2.dienesta viesnīcas caurlaide (apliecība)

viena vienība

4,13

0,87

5,00

1.2.1.dienesta viesnīcas caurlaides (apliecības) atjaunošana

viena vienība

5,78

1,21

6,99

1.3.veļas mašīnas izmantošana

viena mazgāšanas reize

1,65

0,35

2,00

1.4.gludekļa izmantošana

viena stunda

0,33

0,07

0,40

1.5.datora (ar interneta pieslēgumu) izmantošana izglītojamiem

viena stunda

0,58

0,12

0,70

2.Kancelejas pakalpojumi
2.1.kopēšana (A4 formāts) (izglītojamiem)

viena lapa

0,07

0,01

0,08

2.2.kopēšana (A3 formāts) (izglītojamiem)

viena lapa

0,10

0,02

0,12

2.3.brošēšana ar spirāli (izglītojamiem)

viena vienība

0,74

0,16

0,90

2.4.drukāšana (izglītojamiem)

viena lapa

0,14

0,03

0,17

2.5.arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana3
2.5.1.divu nedēļu laikā

viens komplekts

5,00

0,00

5,00

2.5.2.divu darbdienu laikā

viens komplekts

12,00

0,00

12,00

2.5.3.izziņas izsniegšana

viena izziņa

3,00

0,00

3,00

2.6.apliecību sagatavošana un izsniegšana (audzēkņu, studentu apliecības)3

viena vienība

4,50

0,00

4,50

2.7.ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izdruku izsniegšana3

viena vienība

6,00

0,00

6,00

2.8.reflektantu dokumentu pieņemšana un reģistrēšana3

viens reflektants

12,00

0,00

12,00

3.Ar izglītības procesu saistītie pakalpojumi (maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu)3
3.1.noslēguma pārbaudījums (eksāmens)

viens pārbaudījums

16,00

0,00

16,00

3.2.ieskaite (arī atkārtota)

viens pārbaudījums

11,00

0,00

11,00

3.3.atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana

viens kvalifikācijas darbs

190,00

0,00

190,00

3.4.iestājeksāmens

viens pārbaudījums

15,00

0,00

15,00

3.5.iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana
3.5.1.iesniegto dokumentu izvērtēšana un lēmuma sagatavošana

viens lēmums

17,00

0,00

17,00

3.5.2.pārbaudījumi
3.5.2.1.ieskaite (tai skaitā praktisko darba iemaņu pārbaude)

viens pārbaudījums

12,50

0,00

12,50

3.5.2.2.eksāmens (tai skaitā praktisko darba iemaņu pārbaude)

viens pārbaudījums

17,50

0,00

17,50

3.5.3.konsultācija

viena konsultācija

16,00

0,00

16,00

3.6.sagatavošanas kursi

viena akadēmiskā stunda

14,50

0,00

14,50

4.Citi pakalpojumi
4.1.telpu izmantošana
4.1.1.semināriem un citiem pasākumiem
4.1.1.1.semināriem un citiem pasākumiem bez aprīkojuma

viens kvadrātmetrs stundā

0,25

0,05

0,30

4.1.1.2.semināriem un citiem pasākumiem ar aprīkojumu

viens kvadrātmetrs stundā

0,71

0,15

0,86

4.1.2.sporta un trenažieru zāles izmantošana
4.1.2.1.visas sporta un trenažieru zāles izmantošana

viena stunda

42,69

8,96

51,65

4.1.2.2.vienai personai

viena stunda

4,27

0,90

5,17

4.1.3.aktu zāles izmantošana

viena stunda

42,69

8,96

51,65

4.2.piekabes noma

viena diena

10,00

2,10

12,10

4.3.mikroautobusa noma

viena diena

40,00

8,40

48,40

4.4.kravas automobiļa noma

viena diena

42,00

8,82

50,82

5.Izglītības pakalpojumi
5.1.profesionālās tālākizglītības programmas3

480 akadēmiskās stundas

tāme

0,00

 
5.2.profesionālās tālākizglītības programmas3

640 akadēmiskās stundas

tāme

0,00

 
5.3.profesionālās tālākizglītības programmas3

960 akadēmiskās stundas

tāme

0,00

 
5.4.profesionālās pilnveides programmas3

160 akadēmiskās stundas

tāme

0,00

 
5.5.modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa apguve3

viens modulis

tāme

0,00

 
5.6.neformālās izglītības programma

viena akadēmiskā stunda

tāme

21 %

 

III. Rīgas Celtniecības koledžas sniegtie maksas pakalpojumi

1.Dienesta viesnīcas pakalpojumi
1.1.īres maksa1
1.1.1.izglītojamiem, kas mācās vai studē Rīgas Celtniecības koledžā

viena gultas vieta mēnesī

25,00

0,00

25,00

1.1.2.koledžas darbiniekiem

viena istaba mēnesī

83,00

0,00

83,00

1.1.3.vakara nodaļas studentiem

viena gultas vieta mēnesī

55,00

0,00

55,00

1.1.4.citu izglītības iestāžu izglītojamiem

viena gultas vieta mēnesī

55,00

0,00

55,00

1.2.veļas mašīnas izmantošana6

viena mazgāšanas reize

3,00

0,00

3,00

2.Kancelejas pakalpojumi
2.1.kopēšana un drukāšana (izglītojamiem)6
2.1.1.kopēšana, drukāšana (melnbalta, A4 formāts)

viena lapa

0,10

0,00

0,10

2.1.2.kopēšana (melnbalta, A3 formāts)

viena lapa

0,20

0,00

0,20

2.1.3.kopēšana (krāsu, A4 formāts)

viena lapa

0,70

0,00

0,70

2.1.4.kopēšana (krāsu, A3 formāts)

viena lapa

1,00

0,00

1,00

2.1.5.drukāšana (melnbalta, A3 formāts)

viena lapa

0,60

0,00

0,60

2.1.6.drukāšana (krāsu, A4 formāts)

viena lapa

0,70

0,00

0,70

2.1.7.drukāšana (krāsu, A3 formāts)

viena lapa

1,00

0,00

1,00

2.1.8.drukāšana (krāsu, A2 formāts)

viena lapa

2,00

0,00

2,00

2.1.9.drukāšana (krāsu, A1 formāts)

viena lapa

2,50

0,00

2,50

2.2.dokumentu iesiešana (izglītojamiem)6
2.2.1.brošēšana ar spirāli

viena vienība

1,50

0,00

1,50

2.2.2.dokumentu iesiešana cietajos vākos

viens eksemplārs

7,00

0,00

7,00

2.3.reflektantu dokumentu pieņemšana un reģistrēšana3

viens reflektants

20,00

0,00

20,00

2.4.pieteikuma sagatavošana izglītojamā studijām citā augstākās izglītības iestādē3

viena lapa

0,60

0,00

0,60

2.5.arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana3
2.5.1.arhīva dokumentu sagatavošana un izsniegšana

viens komplekts

6,00

0,00

6,00

2.5.2.izziņas sagatavošana un izsniegšana

viena izziņa

2,00

0,00

2,00

2.5.3.ar mācību procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izdruku izsniegšana

viena vienība

10,00

0,00

10,00

2.5.4.akadēmiskās izziņas sagatavošana un izsniegšana

viena izziņa

5,00

0,00

5,00

2.6.pazaudētas ieejas kartes atjaunošana (iekļūšanai koledžā)

viena vienība

3,00

0,00

3,00

3.Ar mācību procesu saistītie pakalpojumi
3.1.iestāšanās pārbaudījums (tests vai eksāmens)3

viens pārbaudījums

10,00

0,00

10,00

3.2.maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu3
3.2.1.noslēguma pārbaudījums (eksāmens)

viens pārbaudījums

18,00

0,00

18,00

3.2.2.ieskaite (arī atkārtota)

viens pārbaudījums

13,00

0,00

13,00

3.2.3.atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana

viens mēnesis

150,00

0,00

150,00

3.3.konsultācijas (ārpus programmā paredzētajām)3
3.3.1.izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā

viena stunda

12,00

0,00

12,00

3.3.2.izglītojamiem, kas mācās vai studē maksas grupā

viena stunda

14,00

0,00

14,00

3.4.mācību kursi (citām personām)6

viena stunda vienai personai

5,00

0,00

5,00

3.5.iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana (neieskaitot pārbaudījumu kārtošanu)3

vienai personai vienā studiju programmā

30,00

0,00

30,00

4.Citi pakalpojumi6
4.1.telpu izmantošana citām personām
4.1.1.aktu zāles izmantošana

viena stunda

60,00

0,00

60,00

4.1.2.visas sporta zāles izmantošana

viena stunda

45,00

0,00

45,00

4.1.3.mācību auditorijas izmantošana

viena diena

115,00

0,00

115,00

4.1.4.datorklases izmantošana (ar aprīkojumu)

viena diena

285,00

0,00

285,00

4.2.iekārtu (piemēram, kafijas automāti) izvietošana koledžas telpās

viens mēnesis

30,00

0,00

30,00

5.Izglītības pakalpojumi
5.1.profesionālās pilnveides programmas3

viena programma

tāme

0,00

 
5.2.profesionālās tālākizglītības programmas3

640 akadēmiskās stundas

800,00

0,00

800,00

5.3.neformālās izglītības programmas6

viena programma

tāme

0,00

 
5.4.kursi6

viens kurss

tāme

0,00

 
5.5.semināri6

viens seminārs

tāme

0,00

 
5.6.modulārās izglītības programmas moduļa apguve3

viens modulis

tāme

0,00

 
Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 25. punkta "a" apakšpunktu.

2 Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi (12 %) saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42. panta desmito daļu.

3 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu.

4 Maksa par katru nākamo stundu – 27,00 euro (ar PVN).

5 Maksa par ēdnīcas izmantošanu un ēdnīcas produkcijas izmantošanu tiek noteikta pēc ēdnīcas vadītāja un pavāru sastādītas kalkulācijas.

6 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59. panta pirmo daļu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 171Pieņemts: 18.03.2021.Stājas spēkā: 23.03.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 56, 22.03.2021. OP numurs: 2021/56.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
321817
{"selected":{"value":"09.06.2023","content":"<font class='s-1'>09.06.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.06.2023","iso_value":"2023\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.06.2022","iso_value":"2022\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2022.-08.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2021","iso_value":"2021\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2021.-02.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.06.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"