Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 155

Rīgā 2021. gada 11. martā (prot. Nr. 25 4. §)
Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 15. punktu
un Starptautisko skolu likuma 14. panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm;

1.2. kārtību un kritērijus, pēc kādiem aprēķina un finansē no valsts budžeta latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas dabas un ģeogrāfijas (turpmāk – mācību priekšmets "Latvijas mācība") apguvei nepieciešamo mācību līdzekļu iegādi.

2. Mācību literatūras, elektronisko resursu, interaktīvo mācību platformu, spēļu drukātā vai digitālā formā (arī tiešsaistē), rotaļlietu un piederumu, metodisko līdzekļu, papildu literatūras, uzskates līdzekļu, izdales materiālu, mācību tehnisko līdzekļu, mācību materiālu, iekārtu un aprīkojuma iegādi, kā arī mācību vadības platformu iegādi vai abonēšanas maksu un mācību un saziņas programmatūru iegādi vai abonēšanas maksu valsts dibinātajām izglītības iestādēm finansē no to ministriju valsts budžeta līdzekļiem, kuru padotībā ir attiecīgās izglītības iestādes.

3. Šo noteikumu 2. punktā minēto mācību līdzekļu iegādei piešķirto finansējumu ministrijas sadala to padotībā esošajām izglītības iestādēm.

4. Pašvaldības, valsts augstskolas un privātajai izglītības iestādei, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas, ir tiesības saņemt finansējumu mācību līdzekļu iegādei, ja izglītības iestādes vai to dibinātāji līdz iepriekšējā gada 5. septembrim ir ievadījuši un apstiprinājuši Valsts izglītības informācijas sistēmā informāciju par izglītojamo skaitu (pa klasēm (grupām) un attiecīgajām izglītības programmām) uz iepriekšējā gada 1. septembri.

5. Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija), pamatojoties uz šo noteikumu 4. punktā minēto informāciju par izglītojamo skaitu, atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem mācību līdzekļu iegādei aprēķina finansējumu mācību līdzekļu iegādei kārtējam kalendāra gadam un līdz kārtējā gada 1. maijam sadala pašvaldībām, valsts augstskolām, kas dibinājušas vidējās izglītības iestādes, un privāto izglītības iestāžu dibinātājiem valsts budžeta līdzekļus valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, kā arī pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartiem atbilstošas mācību literatūras, spēļu, metodisko līdzekļu un uzziņu literatūras iegādei, kā arī mācību vadības platformu iegādei vai abonēšanas maksai.

6. Pašvaldības šo noteikumu 5. punktā minēto finansējumu piešķir pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas.

7. Valsts augstskolas šo noteikumu 5. punktā minēto finansējumu piešķir vidējās izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas.

8. Ja pašvaldībām finansējums mācību līdzekļu iegādei saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam ir iekļauts apstiprinātajā mērķdotācijā pašvaldību speciālās izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus, šīm izglītības iestādēm šo noteikumu 5. punktā minēto finansējumu nepiešķir.

9. Ministrija atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem mācību līdzekļu iegādei aprēķina finansējumu mācību priekšmeta "Latvijas mācība" īstenošanai paredzēto mācību līdzekļu iegādei kārtējam kalendāra gadam, ņemot vērā informāciju par izglītojamo skaitu starptautiskajās izglītības programmās uz iepriekšējā gada 1. septembri, ko starptautiskās skolas līdz iepriekšējā gada 5. septembrim ir ievadījušas un apstiprinājušas Valsts izglītības informācijas sistēmā. Ministrija valsts budžeta līdzekļus mācību priekšmeta "Latvijas mācība" īstenošanai paredzēto mācību līdzekļu iegādei sadala starptautisko skolu dibinātājiem līdz kārtējā gada 1. maijam.

10. Pašvaldības atbilstoši Izglītības likumā noteiktajai pašvaldību kompetencei no pašvaldības budžeta finansē valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, valsts pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības standartiem atbilstošu mācību līdzekļu iegādi vai abonēšanas maksu to padotībā esošajām izglītības iestādēm, pārskaitot finansējumu minētajām izglītības iestādēm vai organizējot mācību līdzekļu centralizētu iepirkumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

11. Pašvaldības, privāto izglītības iestāžu (tai skaitā starptautisko skolu) dibinātāji un valsts augstskolas līdz kārtējā gada 20. janvārim sagatavo pārskatu par iepriekšējā kalendāra gadā piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu (turpmāk – pārskats) (1. pielikums). Pārskata sagatavošanai, pārbaudei, parakstīšanai un iesniegšanai lieto Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati (turpmāk – ePārskati) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus. Ministrija mēneša laikā, izmantojot ePārskatus, pārbauda pārskata atbilstību piešķirtā finansējuma izlietojumam un apstiprina pārskatu.

12. Ministrija ir tiesīga:

12.1. pārtraukt finansējuma izmaksu, ja pārskats nav iesniegts šajos noteikumos minētajā termiņā vai ministrija nav akceptējusi minēto pārskatu;

12.2. samazināt aprēķinātā finansējuma apmēru par summu, kas atbilst pārskatā norādītajam atlikumam uz pārskata perioda beigām;

12.3. pieprasīt pašvaldībai, privātās izglītības iestādes dibinātājam vai valsts augstskolai 30 dienu laikā atmaksāt ministrijai iepriekšējā kalendāra gadā neizlietoto finansējumu, ja izglītības iestādei saskaņā ar šiem noteikumiem kārtējā kalendāra gadā nav pamata saņemt finansējumu.

13. Pašvaldības atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam, līdz 2021. gada 30. septembrim sagatavo un iesniedz pārskatu (2. pielikums) par 2021. gadā saņemtā valsts finansējuma izlietojumu laikposmā līdz 2021. gada 30. jūnijam.

14. Pašvaldības atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā no 2021. gada 1. jūlija, līdz 2022. gada 20. janvārim sagatavo un iesniedz pārskatu (2. pielikums) par saņemtā valsts finansējuma izlietojumu laikposmā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim.

15. Starptautiskās skolas, kurām 2021. gadā piešķirti valsts budžeta līdzekļi valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, kā arī pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartiem atbilstošas mācību literatūras, spēļu, metodisko līdzekļu un uzziņu literatūras iegādei, kā arī mācību vadības platformu iegādei vai abonēšanas maksai attiecībā uz pirmsskolas izglītības programmu, vispārējās pamatizglītības programmu vai vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanu, minēto finansējumu laikposmā no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesīgas izlietot arī mācību priekšmeta "Latvijas mācība" īstenošanai nepieciešamo mācību līdzekļu iegādei.

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumus Nr. 41 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 14. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 155
Pārskats par mācību līdzekļu iegādei piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu iepriekšējā kalendāra gadā
Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumi Nr. 155 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm"

Nr. 15_MAC_LIDZ

 

Pārskats par
mācību līdzekļu iegādei piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu iepriekšējā kalendāra gadā

 

KODI

Pašvaldības/privātās izglītības iestādes dibinātāja/valsts augstskolas nosaukums  
Izglītības iestādes nosaukums 

x

Pārskata periods (kalendāra gads)   

euro, centi

Kods

Veids

Atlikums uz pārskata perioda sākumu

Pārskata periodā no Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtie naudas līdzekļi

Pārdale (+,–) starp MAC_LIDZ un MAC_LIT

Izdevumi pēc naudas plūsmas principa

Atlikums uz pārskata perioda beigām (1. + 2. + 3. – 4.)

A

B

1.

2.

3.

4.

5.

MAC_LIDZMācību līdzekļu iegāde, izņemot mācību literatūru     
MAC_LITMācību literatūras iegāde     
Paskaidrojums par ailē "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem

Kods

Paskaidrojums

Summa

PAR_MAC_LIDZ  
PAR_MAC_LIT  
  
 

Apliecinu, ka valsts budžeta finansējums izlietots atbilstoši mērķim – mācību līdzekļu iegādei

________________________________________________________________
(izglītības iestādes dibinātājs vai viņa pilnvarota persona)

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 11. marta
noteikumiem Nr. 155
Pārskats par mācību līdzekļu iegādei piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu 2021. gadā
Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumi Nr. 155 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm"

Nr. 15_MAC_LIDZ

 

Pārskats par
mācību līdzekļu iegādei piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu 2021. gadā

 

KODI

Pašvaldības/privātās izglītības iestādes dibinātāja/valsts augstskolas nosaukums  
Izglītības iestādes nosaukums 

x

Pārskata periods  

euro, centi

Kods

Veids

Atlikums uz pārskata perioda sākumu

Pārskata periodā no Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtie naudas līdzekļi

Pārdale (+,–) starp MAC_LIDZ un MAC_LIT

Izdevumi pēc naudas plūsmas principa

Atlikums uz pārskata perioda beigām (1. + 2. + 3. – 4.)

A

B

1.

2.

3.

4.

5.

MAC_LIDZ*Mācību līdzekļu iegāde, izņemot mācību literatūru     
MAC_LIT*Mācību literatūras iegāde     
MAC_DIGIT_LIDZ**Digitālo un citu mācību līdzekļu iegāde

X

 

X

  
Paskaidrojums par ailē "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem

Kods

Paskaidrojums

Summa

PAR_MAC_LIDZ*  
PAR_MAC_LIT*  
PAR_DIGIT_LIDZ**  
Piezīmes.
1. * Norāda informāciju par piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu, izņemot papildu valsts finansējuma izlietojumu, kas piešķirts digitālo un citu mācību līdzekļu iegādei.
2. ** Norāda informāciju par piešķirtā papildu valsts finansējuma izlietojumu digitālo un citu mācību līdzekļu iegādei.
  
 

Apliecinu, ka valsts budžeta finansējums izlietots atbilstoši mērķim – mācību līdzekļu iegādei

________________________________________________________________
(izglītības iestādes dibinātājs vai viņa pilnvarota persona)

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 155Pieņemts: 11.03.2021.Stājas spēkā: 17.03.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 52, 16.03.2021. OP numurs: 2021/52.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
321676
17.03.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)