Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 18

Rīgā 2021. gada 1. martā (prot. Nr. 9, 1. p.)

Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) saņēma akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid", vienotais reģistrācijas numurs: 40203041605, juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021 (turpmāk - AS "Conexus Baltic Grid"), 2020.gada 28.oktobra iesniegumu Nr.COR-N-2020/1641 par AS "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta izskatīšanu un apstiprināšanu. Regulators saņēma AS "Conexus Baltic Grid" 2020.gada 25.novembra iesniegumu Nr.COR-N-2020/1744, 2020.gada 28.decembra iesniegumu Nr.COR-N-2020/1863 par papildu informācijas sniegšanu, 2021.gada 8.janvāra iesniegumu Nr.COR-N-2021/0024 par informācijas iesniegšanas termiņa pagarinājumu, 2021.gada 1.februāra iesniegumu Nr.COR-N-2021/0176 par papildu informācijas sniegšanu un 2021.gada 22.februāra iesniegumu Nr.COR-N-2021/0346 par dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta labojumiem un papildu informācijas iesniegšanu (turpmāk visi iesniegumi kopā - tarifu projekts).

Regulators konstatē

1. Spēkā esošie Inčukalna pazemes gāzes krātuves (turpmāk - krātuve) dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma (turpmāk - uzglabāšanas pakalpojums) tarifi kā fiksēti bāzes tarifi dabasgāzes iesūknēšanai, glabāšanai un izņemšanai apstiprināti ar Regulatora 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.47 "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem"1 un stājās spēkā 2018.gada 1.jūnijā.

2. Ar Regulatora 2018.gada 13.decembra lēmumu Nr.153 "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtību 2019./2020.gada krātuves ciklam un ilgtermiņa produkta tarifu"2 tika apstiprinātas jaudas produkta tarifu vērtības, kas piemērojamas 2019./2020.gada krātuves ciklā, savukārt ar Regulatora 2020.gada 12.marta lēmumu Nr.24 "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtību 2020./2021. gada krātuves ciklam"3 tika apstiprinātas jaudas produkta tarifu vērtības, kas piemērojamas 2020./2021.gada krātuves ciklā.

3. AS "Conexus Baltic Grid" tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2020.gada 8.oktobra lēmuma Nr. 1/15 "Dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) prasībām un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

4. Saskaņā ar Regulatora 2018.gada 13.augusta lēmuma Nr. 1/23 "Kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodika" 3.punktu Regulators ar 2020.gada 20.augusta lēmumu Nr.109 "Par kapitāla atdeves likmi dabasgāzes pārvades sistēmas, dabasgāzes sadales sistēmas un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai"4 (turpmāk - Lēmums Nr.109) noteica kapitāla atdeves likmi 2,65% apmērā uzglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta, kura spēkā stāšanās datums plānots 2021.gadā, aprēķināšanai. AS "Conexus Baltic Grid" ir pārsūdzējusi Lēmumu Nr.109 tiesā un savā 2021.gada 22.februāra iesniegumā Nr.COR-N-2021/0346 norāda, ka uztur iebildumus par Regulatora noteikto kapitāla atdeves likmi. Ievērojot Likuma 11.panta piekto daļu pieteikuma par Lēmuma Nr.109 atcelšanu iesniegšana tiesā neaptur šā administratīvā akta darbību.

5. AS "Conexus Baltic Grid" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatorā publicēja 2020.gada 6.novembrī.5

6. AS "Conexus Baltic Grid" uzglabāšanas pakalpojuma tarifu pārskatīšanu un diferencēšanu pamato ar nepieciešamību:

6.1. noteikt jaunu regulatīvo periodu, jo 2020./2021.gada krātuves cikls ir pēdējais šobrīd apstiprināto atļauto ieņēmumu periodā;

6.2. jaudas produktu un tarifu piedāvājumu noteikt atbilstoši Regulatora 2020.gada 1.oktobra lēmuma Nr. 1/14 "Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi" (turpmāk - Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi) 2.pielikumā noteiktajiem jaudas produkta veidiem.

7. Lai izzinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un dabasgāzes lietotāju viedokli, ievērojot Likuma 13.panta otro daļu, Regulators 2020.gada 27.novembrī par tarifu projektu organizēja uzklausīšanas sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās AS "Conexus Baltic Grid", sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AJ Power", akciju sabiedrības "Latvenergo" un akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" pārstāvji. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieki izteica priekšlikumus par iesniegto tarifu projektu, norādot, ka pārglabātais dabasgāzes daudzums no viena krātuves cikla uz nākamo krātuves ciklu var palielināties no dabasgāzes tirgotājiem neatkarīgu iemeslu dēļ, līdz ar to ir jāvērtē, vai ir pamatoti tirgotājus sodīt, ieviešot krājumu pārcelšanas produktu. Vienlaikus uzklausīšanas sanāksmes dalībnieki norādīja, ka tarifu projekts ir aprēķināts pieciem gadiem, tāpēc jāņem vērā reālā tirgus situācija, paredzot, ka krājumu pārcelšanas produkts tiks izmantots un radīs AS "Conexus Baltic Grid" papildu ieņēmumus. Līdz ar to tarifu projektā ir jāiekļauj arī plānotie ieņēmumi no krājumu pārcelšanas produkta, ņemot vērā iepriekšējo trīs gadu pārglabātos dabasgāzes apjomus.

8. Regulators 2020.gada 10.decembrī ar vēstuli Nr.1-2.42/3385 un 2021.gada 22.janvārī ar vēstuli Nr.2-2.42/142 lūdza AS "Conexus Baltic Grid" iesniegt tarifu projekta izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju un veikt tarifu projekta precizējumus. AS "Conexus Baltic Grid" 2020.gada 28.decembrī iesniedza Regulatora pieprasīto papildu informāciju, 2021.gada 2.februārī un 2021.gada 23.februārī iesniedza Regulatora pieprasīto papildu informāciju un precizētu jaudas produkta tarifu aprēķinu.

9. AS "Conexus Baltic Grid" 2020.gada 25.novembrī iesniedza tarifu projekta labojumus, ar kuriem tika precizēts divu gadu grupētās jaudas produkta un krājumu pārcelšanas produkta tarifu aprēķināšanas koeficients, kā arī ar 2020.gada 28.oktobra iesniegumu Regulatorā iesniegtie divu gadu grupētās jaudas produkta, krājumu pārcelšanas produkta un virtuālās pretplūsmas produkta tarifu aprēķini.

10. AS "Conexus Baltic Grid" ar 2020.gada 28.oktobra iesniegumu Nr.COR-N-2020/1641 iesniegtajā tarifu projektā AS "Conexus Baltic Grid" aprēķināja regulējamo aktīvu bāzes (turpmāk - RAB) vērtību regulatīvajam periodam, to indeksējot ar prognozēto inflācijas koeficientu katrā no regulatīvā perioda gadiem. Savukārt, ņemot vērā Regulatora skaidrojumus, AS "Conexus Baltic Grid" ar 2020.gada 28.decembra vēstuli Nr.COR-N-2020/1863 informēja Regulatoru, ka plāno prognozēto ikgadējo RAB vērtības indeksēšanu ar prognozēto inflācijas koeficientu aizstāt ar prognozētās pamatlīdzekļu pārvērtēšanas ietekmes metodi. Tarifu projekta gala redakcijā RAB pārvērtēšanas ietekme nav iekļauta tarifu aprēķinā, ņemot vērā šādus apsvērumus:

1) 2021.gada 19.februāra vēstulē Nr.1-2.40/555 Regulators paskaidroja, ka saredz pamatu un lietderību diskusijai par to, cik lielā mērā kapitāla izmaksu izmaiņas varētu iekļaut esošajā vai nākamajā regulatīvajā periodā, tomēr aicināja ņemt vērā, ka šādas diskusijas prasa laiku un attiecīgi kavētu krātuves jaudas rezervēšanas savlaicīgu uzsākšanu;

2) 2021.gada 22.februāra iesniegumā Nr.COR-N-2021/0346 AS "Conexus Baltic Grid" norādīja - lai gan AS "Conexus Baltic Grid" uzskata, ka tai ir tiesības, nosakot tarifus, ņemt vērā pārvērtēšanas ietekmi, AS "Conexus Baltic Grid" atbalsta Metodikas piemērošanas diskusijas veikt veidā, kas nekavē krātuves jaudas rezervēšanas savlaicīgu uzsākšanu.

11. Lai izvērtētu tarifu projekta aprēķinā iekļauto konsultatīvo izmaksu pamatotību attiecībā uz krātuves izmantošanu ūdeņraža un biometāna uzglabāšanai, Regulators ar 2021.gada 22.janvāra vēstuli Nr.2-2.42/141 lūdza Ekonomikas ministrijai sniegt viedokli, vai izmaksas ūdeņraža pētījuma veikšanai atbilst Ekonomikas ministrijas izstrādātajā dokumentā "Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam" (turpmāk - Plāns) ietvertajiem mērķiem un ir iekļaujamas tarifu projektā. Papildus Regulators lūdza Ekonomikas ministriju sniegt viedokli, kāds izmaksu apjoms būtu uzskatāms par pamatotu, ņemot vērā Plānā noteiktos mērķus un veicamos pasākumus. 2021.gada 11.februārī Regulators saņēma Ekonomikas ministrijas atbildes vēstuli Nr.3.3-8/2021/1101N, kurā Ekonomikas ministrija norāda, ka pašreizējā posmā attiecībā uz krātuves izmantošanu ūdeņraža un biometāna uzglabāšanai būtu ekonomiski pamatota priekšizpēte, kura ļautu iegūt vispārējo informāciju par krātuves piemērotību ūdeņraža un biometāna ievadei, kas varētu veidot pamatu nākamajam pētījumam ar lielāku detalizācijas pakāpi. Ņemot vērā jautājuma aktualitāti gan Latvijas, gan Eiropas Savienības līmenī, Ekonomikas ministrijas ieskatā tālākiem pētījumiem būtu jāpiesaista finansējums no Eiropas Savienības programmām vai finanšu instrumentiem. Ekonomikas ministrija uzskata, ka būtu lietderīgi tarifu projektā paredzēt pētījuma izmaksas kā priekšizpētes izmaksas. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas rīcībā esošajai informācijai šādas izpētes izmaksas varētu būt aptuveni 100 tūkst. euro.

12. AS "Conexus Baltic Grid" tarifu izskatīšanas laikā norādīja uz tuvāko gadu mērķiem nodrošināt attīstību un pārrobežu integrāciju, tādējādi veicinot lielāku pieprasījumu pēc krātuves pakalpojumiem. Papildus tam tuvākajos divos gados plānots veikt priekšizpēti attiecībā uz krātuves piemērotību ūdeņraža un biometāna ievadei un to ietekmi uz krātuves darbību. Tuvāko gadu laikā sagaidāmi jauni uzdevumi saistībā ar Eiropas enerģētikas nozares regulējuma attīstību, kā rezultātā būs uzdoti jauni uzdevumi un pienākumi dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operatoram, kurus plānots veikt plānoto atļauto ieņēmumu ietvarā.

13. Likuma 1.pants noteic Likuma un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas mērķi - nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs. Saskaņā ar Likuma 5.pantu Regulators pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, lai aizstāvētu lietotāju intereses un veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību saskaņā ar taisnīguma, atklātības, neitralitātes, vienlīdzības un proporcionalitātes principiem.

14. Atbilstoši Likuma 20.panta pirmajai daļai tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie normatīvie akti neparedz citus tarifu noteikšanas principus. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, piemēram, rentabilitāte, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

15. Saskaņā ar Enerģētikas likuma 15.panta 1.1daļu sistēmas operatori sniedz pārvades, sadales un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumus par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja.

16. Saskaņā ar Metodiku:

16.1. regulatīvā perioda ilgums ir no diviem līdz pieciem gadiem. Tarifu perioda ilgums ir viens gads, un tas ir vienāds ar krātuves ciklu. Iesniedzot tarifu projektu, sistēmas operators iesniedz pamatojumu tarifu aprēķinā izmantotajam regulatīvajam periodam. Regulators var lemt par regulatīvā perioda pagarināšanu un par attiecīgajā tarifu periodā piemērojamajām tarifu vērtībām. Regulatīvais periods un tarifu periods sākas attiecīgā gada 1.maijā (3.punkts);

16.2. atļautie ieņēmumi regulatīvajā periodā nemainās, izņemot, ja regulatīvajā rēķinā uzskaitīta Metodikas 33.2., 33.3. vai 33.4.apakšpunktā noteiktā izmaksu starpība (4.punkts);

16.3. atļautie ieņēmumi ir vienādi ar izmaksām, kas attiecināmas uz sistēmas operatora sniegto jaudas rezervēšanas pakalpojumu (6.punkts);

16.4. atļautie ieņēmumi sedz tarifu aprēķinā iekļaujamās kopējās jaudas rezervēšanas pakalpojuma izmaksas (7.punkts);

16.5. nosakot krātuves ekspluatācijas izmaksas, sistēmas operators var ņemt vērā plānoto inflāciju attiecīgajā regulatīvajā periodā iekļautajiem gadiem (24.punkts);

16.6. sistēmas operators izveido regulatīvo rēķinu, kurā uzskaita starpības starp plānotajiem un faktiskajiem (prognozētajiem) ieņēmumiem un izmaksām. Izmaksu un ieņēmumu starpību attiecināšana uz nākamajiem tarifu un regulatīvajiem periodiem ietverta Metodikas 2.3.apakšnodaļā;

16.7. sistēmas operators aprēķina tarifus atbilstoši Metodikas 3.nodaļā noteiktajām tarifu aprēķināšanas formulām;

16.8. tarifu projektu sistēmas operators izstrādā saskaņā ar šo metodiku, nosakot ieņēmumus, kuri nepieciešami jaudas rezervēšanas pakalpojuma sniegšanas izmaksu segšanai (47.punkts);

16.9. sistēmas operators aprēķina tarifus tā, lai atļautie ieņēmumi no jaudas rezervēšanas pakalpojuma nepārsniegtu sistēmas operatora pamatotās izmaksas, kas attiecinātas uz jaudas rezervēšanas pakalpojumu. Sistēmas operators tarifu aprēķinā, ja nepieciešams, iekļauj informāciju par aprēķināto tarifu piemērošanas kārtību (48.punkts);

16.10. sistēmas operators vienlaikus ar tarifu aprēķinu iesniedz Regulatoram izmaksu pamatojumu un informāciju par plānotajiem ieņēmumiem pa tarifu veidiem. Ja tarifu aprēķinā iekļautā krātuves prognozētā izmantotā jauda atšķiras no Metodikas 2.6.apakšpunktā minētās krātuves prognozētās izmantotās jaudas, sistēmas operators vienlaikus ar tarifu aprēķinu iesniedz Regulatoram pamatojumu krātuves prognozētās izmantotās jaudas izmaiņām (53.punkts).

17. Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu 15.panta 2.punkts noteic, ka ikviens uzglabāšanas sistēmas operators sniedz gan pastāvīgus, gan atslēdzamus trešo personu piekļuves pakalpojumus; atslēdzamas jaudas cena atspoguļo pārrāvuma iespējamību, kā arī piedāvā uzglabāšanas objektu lietotājiem gan ilgtermiņa, gan īstermiņa pakalpojumus, un piedāvā uzglabāšanas objektu lietotājiem gan saistītus, gan nesaistītus uzglabāšanas tilpuma, ievades rādītāja un piegādājamības pakalpojumus.

18. AS "Conexus Baltic Grid" pilnvarotais pārstāvis Regulatora padomes sēdē uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegto tarifu projektu un piekrita atļaujas piešķiršanai AS " Conexus Baltic Grid" pašai noteikt dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifus saskaņā ar Metodiku. Vienlaikus AS "Conexus Baltic Grid" atbalstīja uzdoto uzdevumu izstrādāt darbības efektivitātes programmu 2025.-2030.gadam, vienlaicīgi lūdzot noteikt, ka darbības efektivitātes programma 2025.-2030.gadam jāiesniedz Regulatoram līdz 2024.gada 31.decembrim.

 Regulators secina

1. Ievērojot Metodikas 7.punktu, tarifu aprēķinā iekļaujamie atļautie ieņēmumi sedz tarifu projekta aprēķinā iekļaujamās kopējās jaudas rezervēšanas pakalpojuma izmaksas.

2. Ņemot vērā tirgus pieprasījumu un uzklausīšanas sanāksmes dalībnieku izteiktos priekšlikumus, AS "Conexus Baltic Grid" tarifu projektā ir precizējusi dabasgāzes krātuves prognozēto krājumu pārcelšanas produkta ietvaros izmantojamo jaudu.

3. Saskaņā ar tarifu projektu, lai nodrošinātu izmaksu segšanu pilnā apmērā, AS "Conexus Baltic Grid" prognozē, ka krātuvē dabasgāzes jauda galvenokārt tiks izmantota grupētās jaudas produkta ietvaros. Grupētās jaudas produkta tarifs tiek noteikts atbilstoši Metodikas 40.punktā noteiktajai tarifu aprēķināšanas formulai.

4. Divu gadu grupētās jaudas produkta prognozētā izmantojamā jauda tiek noteikta atbilstoši Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumu 2.pielikumā noteiktajam rezervēšanai pieejamajam krātuves jaudas apjomam divu gadu grupētā jaudas produkta ietvaros. Divu gadu grupētās jaudas produkta tarifs ir aprēķināts saskaņā ar Metodikas 41.punktā noteikto formulu. Tarifu projekta aprēķināšanā tiek izmantots AS "Conexus Baltic Grid" noteikts koeficients regulatīvajam periodam divu gadu grupētās jaudas produktam - 1,0625.

5. Tarifu projekta aprēķinā AS "Conexus Baltic Grid" neplāno saņemt ieņēmumus no rezervētās jaudas atslēdzamās jaudas produkta ietvaros 2021./2022.gada krātuves ciklā. Atslēdzamās jaudas produkta tarifs ir aprēķināts atbilstoši Metodikas 42.punktā noteiktajai formulai. Tarifu projekta aprēķināšanā tiek izmantots AS "Conexus Baltic Grid" noteikts koeficients atslēdzamās jaudas produktam - 0,7968.

6. Krājumu pārcelšanas produkta ietvaros rezervētā jauda tiek noteikta, ņemot vērā krātuves  prognozēto izmantoto jaudu. Krājumu pārcelšanas produkta tarifs ir aprēķināts, ņemot vērā Metodikas 43.punktā noteikto formulu. Tarifu projekta aprēķināšanā tiek izmantots AS "Conexus Baltic Grid" noteikts koeficients krājumu pārcelšanas produktam - 1,25.

7. Virtuālās pretplūsmas produkta tarifs aprēķināts, ņemot vērā Metodikas 44.punktā noteikto formulu.

8. Atbilstoši Metodikas 47.punktam un Likuma 20.pantam AS "Conexus Baltic Grid" uzglabāšanas pakalpojuma tarifi aprēķināti, ņemot vērā plānotos uzglabāšanas pakalpojuma nepieciešamos ieņēmumus, kuriem jāsedz tehnoloģiski un ekonomiski pamatotas izmaksas.

9. Atbilstoši Metodikas 7.punktam tarifu aprēķinā iekļaujamās izmaksas veido krātuves kapitāla izmaksas, ekspluatācijas izmaksas un nodokļi. AS "Conexus Baltic Grid" kopējās uzglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas 2021.gadā ir 22 103 tūkst. euro. Uzglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas ir ekonomiski pamatotas:

9.1. kapitāla izmaksas ir aprēķinātas, ņemot vērā pamatlīdzekļu bilances vērtību, plānotās investīcijas regulatīvajā periodā un Regulatora apstiprināto kapitāla atdevi. Iekļautie pamatlīdzekļi ir nepieciešami efektīvai uzglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai;

9.2. nodokļu izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā plānoto nekustamā īpašuma nodokli, ko aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem tikai no regulējamo aktīvu bāzes sastāvā iekļautajiem aktīviem saskaņā ar Metodikas 11.punktu;

9.3. ekspluatācijas izmaksas ir aprēķinātas tādā apmērā, lai nodrošinātu nepārtrauktu un drošu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšanu.

10. AS "Conexus Baltic Grid", nosakot krātuves ekspluatācijas izmaksas, ir ņēmusi vērā plānoto inflāciju attiecīgajā regulatīvajā periodā iekļautajiem gadiem atbilstoši Metodikas 24.punktam.

11. Saskaņā ar AS "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas pakalpojumu izmaksu uzskaites un attiecināšanas metodiku tarifu projektā iekļautās atbalsta funkciju izmaksas 2021. un 2022.gadā attiecinātas, ņemot vērā ar Regulatora 2019.gada 27.novembra lēmumu Nr.171 "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem"6 apstiprināto tarifu aprēķinā izmantoto atbalsta funkciju izmaksu attiecināšanas proporciju, savukārt atbalsta funkciju izmaksas no 2023. līdz 2025.gadam tiek attiecinātas proporcionāli pamatdarbības virzienu ieņēmumiem, par pamatu ņemot AS "Conexus Baltic Grid" 2021.gada budžeta plānā plānoto ieņēmumu apmēru.

12. Ņemot vērā AS "Conexus Baltic Grid" 2020.gada 28.oktobra iesniegumā norādīto lūgumu noteikt piecu gadu regulatīvo un tarifu periodu un Metodikas 3.punktu, piecu gadu tarifu pārskata cikla (2021./2022.gada-2025./2026.gada krātuves ciklu periodā) noteikšana tarifu aprēķinam ar kopējām tarifu pārskata cikla izmaksām 120 885 tūkst. euro nodrošinās uzglabāšanas pakalpojuma kopējo izmaksu stabilitāti, tādējādi veicinot uzglabāšanas pakalpojuma tarifu prognozējamību tirgus lietotājiem.

13. Tarifu projektā iekļautās krātuves izmantošanas jaudas prognoze 2021.gada iesūknēšanas sezonai tiek noteikta atbilstoši tehniskās jaudas prognozei 2021./2022.gada krātuves ciklam, kas ir 22 501 688 MWh. AS "Conexus Baltic Grid" iesniegusi informāciju par iepriekšējo gadu faktisko krātuves izmantoto jaudu. Izvērtējot AS "Conexus Baltic Grid" iesniegto informāciju, Regulators secina, ka tarifu projektā iekļautās krātuves izmantotās jaudas prognoze atšķiras no trīs iepriekšējo gadu vidējā rādītāja. Saskaņā ar Metodikas 2.6.apakšpunktā noteikto, ja kādā no trijiem iepriekšējiem krātuves cikliem krātuves tehniskā jauda ir pilnībā izmantota, nosakot krātuves prognozēto izmantoto jaudu, attiecībā uz šo krātuves ciklu aprēķinā tiek izmantota krātuves tehniskās jaudas prognoze krātuves ciklam, kurā plānots uzsākt piemērot aprēķinātos tarifus, kas noteikta saskaņā ar Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiem. AS "Conexus Baltic Grid" noteiktā krātuves prognozētā izmantotā jauda ir noteikta atšķirīgi no Metodikas 2.6.apakšpunktā noteiktās jaudas, ko AS "Conexus Baltic Grid" saskaņā ar Metodikas 53.punktu pamato ar Krātuves izmantošanu pilnā apmērā atbilstoši maksimāli pieejamajām jaudām, ņemot vērā prognozētās ziemas-vasaras cenu starpības.

14. Lai nodrošinātu, ka AS "Conexus Baltic Grid" regulatīvajā periodā gūst atļautos ieņēmumus to noteiktajā apmērā, Metodika paredz koriģēt plānotos ieņēmumus nākamajam tarifu periodam par ieņēmumu korekciju, ko nosaka atbilstoši Metodikas 37.punktam.

15. Ievērojot, ka regulatīvajā periodā var iestāties apstākļi, kad AS "Conexus Baltic Grid" plānotie ieņēmumi neatbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, lai AS "Conexus Baltic Grid" būtu tiesiska iespēja savlaicīgi reaģēt, ir pamatoti izdot Regulatora atļauju AS "Conexus Baltic Grid" pašai noteikt tarifus, ja iestājušies Metodikas 37.punktā minētie apstākļi, ievērojot šādus nosacījumus:

15.1. lai nodrošinātu dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas lietotāju interešu aizstāvību, ir jānosaka "AS Conexus Baltic Grid" pienākums veikt tarifu pārskatīšanu gadījumos, kad Metodikas 37.punktā minēto apstākļu rezultātā paredzams atļauto vai plānoto ieņēmumu samazinājums;

15.2. atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti AS "Conexus Baltic Grid" uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifi;

15.3. pēc atļaujas piešķiršanas AS "Conexus Baltic Grid" pašai noteikt uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifus Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora iespējas uzraudzīt AS "Conexus Baltic Grid" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt uzglabāšanas sistēmas pakalpojumu par tarifiem, kuri atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

16. Izvērtējot AS "Conexus Baltic Grid" iesniegto informāciju saistībā ar plānotajiem efektivitātes pasākumiem, secināms, ka līdz 2025.gadam saistībā ar Eiropas politiskajām iniciatīvām, kas izklāstītas Eiropas zaļajā kursā, AS "Conexus Baltic Grid" būs jāveic jauni uzdevumi, tostarp darbu procesu uzlabošana un pārplānošana, lai nodrošinātu visu dabasgāzes uzglabāšanas operatoru funkciju veikšanu atļauto ieņēmumu ietvarā. Vienlaikus iepriekš minētie uzdevumi ir saistīti ar nākotnes iespējamajiem papildu uzdevumiem un līdz ar to arī darba apjomiem, kas izrietēs no izmaiņām normatīvajā regulējumā, bet tie nav saistīti ar AS "Conexus Baltic Grid" saimnieciskās darbības izmaksu efektivitāti. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka kopējo izmaksu samazinājums, kas attiecināms uz aprēķinātajiem tarifiem veicinās dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu pieprasījumu, Regulatora ieskatā ir lietderīgi uzdot AS "Conexus Baltic Grid" izstrādāt un saskaņot darbības efektivitātes programmu regulatīvā perioda laikā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Regulatora 2020.gada 8.oktobra lēmuma Nr. 1/15 "Dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika3., 7., 47. un 48.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Enerģētikas likuma 15.panta 1.1daļu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. noteikt dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma regulatīvo periodu no 2021.gada 1.maija līdz 2026.gada 30.aprīlim;

2. noteikt šādus tarifu periodus:

2.1.  no 2021.gada 1.maija līdz 2022.gada 30.aprīlim;

2.2.  no 2022.gada 1.maija līdz 2023.gada 30.aprīlim;

2.3.  no 2023.gada 1.maija līdz 2024.gada 30.aprīlim;

2.4.  no 2024.gada 1.maija līdz 2025.gada 30.aprīlim;

2.5.  no 2025.gada 1.maija līdz 2026.gada 30.aprīlim;

3. apstiprināt AS "Conexus Baltic Grid" grupētās jaudas produkta tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 1,0226 euro/MWh/ krātuves ciklā;

4. apstiprināt AS "Conexus Baltic Grid" divu gadu grupētās jaudas produkta tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 1,0865 euro/MWh/krātuves ciklā;

5. apstiprināt AS "Conexus Baltic Grid" atslēdzamās jaudas produkta tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 0,8147 euro/MWh/krātuves ciklā;

6. apstiprināt AS "Conexus Baltic Grid" krājumu pārcelšanas produkta tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 1,7796 euro/MWh/krātuves ciklā;

7. apstiprināt AS "Conexus Baltic Grid" virtuālās pretplūsmas produkta tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 0,3471 euro/MWh/krātuves ciklā;

8. piešķirt AS "Conexus Baltic Grid" atļauju katram tarifu periodam saskaņā ar Metodiku pašai noteikt dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifus, ja atbilstoši Metodikas 37.punktam nepieciešams veikt plānoto ieņēmumu korekciju;

9. noteikt, ka gadījumā, ja iestājas Metodikas 37.punktā minētie apstākļi un to rezultātā samazinās atļauto vai plānoto ieņēmumu apmērs, AS "Conexus Baltic Grid" pārskata dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifus atbilstoši šā lēmuma lemjošās daļas 8.punktā noteiktajam;

10. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti AS "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifi;

11. noteikt, ka gadījumā, ja līdz 2026.gada 30.aprīlim nav apstiprināti jauni dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifi, kas būs spēkā no 2026.gada 1.maija, 2026.gada 30.aprīlī spēkā esošos dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifus piemēro līdz jaunu dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu spēkā stāšanās dienai;

12. atcelt no 2021.gada 1.maija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.47 "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem", 2018.gada 13.decembra lēmumu Nr.153 "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtību 2019./2020.gada krātuves ciklam un ilgtermiņa produkta tarifu" un 2020.gada 12.marta lēmumu Nr.24 "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtību 2020./2021.gada krātuves ciklam";

13. noteikt, ka ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 12.marta lēmuma Nr.24 "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtību 2020./2021.gada krātuves ciklam" lemjošās daļas 2.punktu apstiprinātā divu gadu grupētās jaudas produkta tarifu vērtība 2021./2022.gada krātuves ciklā piemērojama krātuves jaudai, kas rezervēta 2020./2021.gada krātuves ciklā divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros;

14. uzdot AS "Conexus Baltic Grid" līdz 2024.gada 31.decembrim izstrādāt un iesniegt Regulatoram saskaņošanai darbības efektivitātes programmu 2025.-2030.gadam.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Skat. https://likumi.lv/ta/id/298691-par-akciju-sabiedribas-conexus-baltic-grid-dabasgazes-uzglabasanas-pakalpojuma-tarifiem

2 Skat. https://likumi.lv/ta/id/303684-par-akciju-sabiedribas-conexus-baltic-grid-dabasgazes-uzglabasanas-pakalpojuma-tarifu-piemerosanas-kartibu-2019-2020-gada-kratu...

3 Skat. https://likumi.lv/ta/id/313176-par-akciju-sabiedribas-conexus-baltic-grid-dabasgazes-uzglabasanas-pakalpojuma-tarifu-piemerosanas-kartibu-2020-2021-gada

4 Skat. https://likumi.lv/ta/id/316934-par-kapitala-atdeves-likmi-dabasgazes-parvades-sistemas-dabasgazes-sadales-sistemas-un-dabasgazes-uzglabasanas-pakalpojumu-tarifu-projekta-aprekinasanai

5 Skat. https://www.vestnesis.lv/op/2020/216.DA3

6 Skat. https://likumi.lv/ta/id/311031-par-akciju-sabiedribas-conexus-baltic-grid-dabasgazes-parvades-sistemas-pakalpojuma-tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I. Birziņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 18Pieņemts: 01.03.2021.Stājas spēkā: 01.03.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 42, 02.03.2021. OP numurs: 2021/42.22
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
321378
01.03.2021
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)