Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.171

Rīgā 2019.gada 27.novembrī (prot. Nr.45, 3.p.)

Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2019.gada 29.augustā saņēma dabasgāzes pārvades sistēmas operatora akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid", vienotais reģistrācijas numurs: 40203041605, juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1001 (turpmāk - AS "Conexus Baltic Grid"), 2018.gada 22.oktobra iesniegumu Nr.01-7/868 ar tam pievienotu dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projektu. Papildus Regulators saņēma AS "Conexus Baltic Grid" 2019.gada 23.septembra iesniegumu Nr.COR-N-2019/0719, 2019.gada 21.oktobra iesniegumu Nr.COR-N-2019/0823, 2019.gada 22.oktobra iesniegumu Nr.COR-N-2019/0829, 2019.gada 11.novembra iesniegumu Nr. COR-N-2019/0906, 2019.gada 25.novembra iesniegumu Nr.COR-N-2019/0947 un 2019.gada 27.novembra iesniegumu Nr.COR-N-2019/0957, ar kuriem AS "Conexus Baltic Grid" iesniedza nepieciešamo papildu informāciju un tarifu projekta pārrēķinu (turpmāk visi iesniegumi kopā - tarifu projekts).

Regulators konstatē

1. Spēkā esošie dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi (turpmāk - tarifi) apstiprināti ar Regulatora 2019.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.84 "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 85.nr.).

2. Regulators ar 2019.gada 22.augusta lēmumu Nr. 1/12 "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 13.augusta lēmumā Nr. 1/23 "Kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodika"" noteica, ka dabasgāzes pārvades sistēmas operators, aprēķinot tarifu projektu, kura spēkā stāšanās paredzēta līdz 2020.gada 31.decembrim, var piemērot Regulatora 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.97 "Par kapitāla atdeves likmi dabasgāzes pārvades sistēmas, dabasgāzes sadales sistēmas un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta izstrādāšanai" noteikto kapitāla atdeves likmi 4,22% apmērā, ja tarifi saskaņā ar attiecīgo tarifu aprēķināšanas metodiku tiek aprēķināti periodam, kas ir īsāks par trim gadiem.

3. Likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 21.panta trešā daļa noteic, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par aprēķināto tarifu projektu 10 dienu laikā pēc tarifu projekta iesniegšanas Regulatoram publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, kā arī iesniedz to Regulatoram publicēšanai Regulatora mājaslapā internetā. Līdzīgu normu ietver arī Regulatora 2017.gada 16.novembra lēmuma Nr. 1/29 "Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu" 2.punkts, saskaņā ar kuru sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 10 dienu laikā pēc tarifa projekta iesniegšanas Regulatorā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par aprēķināto tarifa projektu saskaņā ar noteikumu 1.pielikumā pievienoto formu. AS "Conexus Baltic Grid" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatorā publicēja 2019.gada 13.septembrī (Latvijas Vēstnesis, 2019, 187.nr.).

4. AS "Conexus Baltic Grid" tarifu pārskatīšanas nepieciešamību pamato ar to, ka no 2020.gada 1.janvāra ir jāuzsāk darboties Somijas, Igaunijas un Latvijas vienotajai dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmai (turpmāk - Vienotā sistēma), nodrošinot visos Vienotās sistēmas ieejas punktos vienādu tarifu.

5. Enerģētikas likuma 117.panta pirmā daļa noteic, ka vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators un dabasgāzes pārvades sistēmas operators var vienoties ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru par Vienotās sistēmas izveidi. Savukārt minētā likuma 117.panta trešā daļa noteic, ka vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators un dabasgāzes pārvades sistēmas operators sadarbībā ar Vienotajā sistēmā iesaistītajiem dabasgāzes pārvades sistēmas operatoriem izstrādā un iesniedz Regulatoram saskaņošanai Vienotās sistēmas lietošanas noteikumus, Vienotās sistēmas balansēšanas noteikumus un Vienotajā sistēmā iesaistīto dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru savstarpējās kompensācijas kārtību.

6. Reģionālās gāzes tirgus koordinācijas darba grupas, kuras sastāvā darbojas Baltijas valstu un Somijas par enerģētiku atbildīgo ministriju, nacionālo regulatīvo iestāžu un dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru pārstāvji, izstrādātais Reģionālā dabasgāzes tirgus attīstības plāns paredz izveidot Vienoto sistēmu, kurai darbība jāuzsāk 2020.gada 1.janvārī.

6.1. Somijas, Igaunijas un Latvijas regulatīvās iestādes 2018.gada 14.novembrī parakstīja saprašanās memorandu1, lai veicinātu sadarbību starp nacionālajām regulatīvajām iestādēm Vienotās sistēmas izveidē, kurā nepastāv iekšējie starpsavienojuma punkti, tajā skaitā izejas punkts uz Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un ieejas punkts no Inčukalna pazemes gāzes krātuves, un kuras ieejas punktos ir noteikti vienādi tarifi, un dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma ieņēmumi, kas atgūti no ieejas punktu tarifiem, tiek sadalīti, izmantojot dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru savstarpējās kompensācijas mehānismu;

6.2. AS "Conexus Baltic Grid" 2018.gada 8.oktobrī parakstīja Somijas, Igaunijas un Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru saprašanās memorandu par Somijas, Igaunijas un Latvijas dabasgāzes tirgus integrēšanu un 2019.gada 14.februārī - līgumu par Somijas, Igaunijas un Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru savstarpējām kompensācijām, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz Vienotajā sistēmā iesaistīto dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru dabasgāzes pārvades pakalpojuma ieņēmumiem;

6.3. Vienotās sistēmas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru savstarpējās kompensācijas kārtība noteic, ka ieņēmumi, kurus atgūst no visu Vienotās sistēmas ieejas punktu tarifiem, tiek apvienoti un katru mēnesi sadalīti starp pārvades sistēmas operatoriem, pamatojoties uz noteikto iepriekšējā gada katras valsts dabasgāzes patēriņa daļu Vienotās sistēmas valstu kopējā gada patēriņā. Pārvades sistēmas operatoru mainīgās izmaksas, kas rodas, nodrošinot dabasgāzes plūsmas Vienotajā sistēmā, tiek kompensētas, pamatojoties uz reģionālo plūsmas scenāriju, par ko vienojušies pārvades sistēmas operatori, un aplēsēm par kompresoru degvielas gāzes izmaksām, kas saistītas ar dabasgāzes reģionālo plūsmu nodrošināšanu. Kalendārajam gadam beidzoties, tiek veikta ieņēmumu, kurus atgūst no Vienotās sistēmas ieejas punktu tarifiem, saskaņošana;

6.4. Somijas dabasgāzes pārvades sistēmas operators ar sistēmas atbildību 2019.gada 28.jūnijā publicēja jaunos dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifus, kas tiks piemēroti Somijas dabasgāzes pārvades sistēmā no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim2. Minētajā publikācijā noteikts, ka tarifs Imatras ieejas punktā, sašķidrinātās gāzes ieejas punktā un biogāzes virtuālajā ieejas punktā ir 0,14277 EUR/kWh/dienā/gadā;

6.5. Igaunijas regulatīvā iestāde ar 2019.gada 30.septembra lēmumu Nr.7-3/2019-054 apstiprināja Elering AS dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifus, tajā skaitā tarifu ieejas punktos 0,14277 EUR/kWh/dienā/gadā, kas tiks piemēroti Igaunijas dabasgāzes pārvades sistēmā no 2020.gada 1.janvāra3. Igaunijas regulatīvā iestāde 2019.gada 30.septembrī pieņēma lēmumu par Vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu4 un Vienoto noteikumu dabasgāzes balansēšanai pārvades sistēmā5 apstiprināšanu;

6.6. Regulators ar 2019.gada 28.oktobra lēmumu Nr.164 "Par vienotās dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas balansēšanas noteikumu saskaņošanu" saskaņoja vienotos noteikumus dabasgāzes balansēšanai pārvades sistēmā un ar 2019.gada 28.oktobra lēmumu Nr.165 "Par vienotās dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas lietošanas noteikumu saskaņošanu" saskaņoja vienotos dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumus.

7. Lai izzinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un dabasgāzes lietotāju viedokli, ievērojot Likuma 13.panta otro daļu, Regulators 2019.gada 27.septembrī rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par iesniegto sākotnējo tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās AS "Conexus Baltic Grid", akciju sabiedrības "Latvenergo", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Fortum Latvia", Ekonomikas ministrijas un akciju sabiedrības "AJ Power Gas" pārstāvji, kā arī viena fiziska persona6.

8. Eiropas Komisijas 2017.gada 16.marta Regula Nr. 2017/460, ar ko izveido tīkla kodeksu par harmonizētām gāzes pārvades tarifu struktūrām (turpmāk - Regula Nr. 2017/460) nosaka noteikumus par harmonizētām gāzes pārvades tarifu struktūrām, tostarp noteikumus par atsauces cenas metodikas piemērošanu, par attiecīgajām apspriešanas un publicēšanas prasībām un par standarta jaudas produktu rezerves cenu aprēķināšanu:

8.1. Regulas Nr. 2017/460 12.pants noteic standarta jaudas produktu tarifu aprēķināšanas vispārīgus noteikumus, kā arī paredz pakāpenisku tarifu perioda un gāzes gada (sākas attiecīgā gada 1.oktobrī un beidzas nākamā gada 30.septembrī) sākuma saskaņošanu;

8.2. saskaņā ar Regulas Nr. 2017/460 9.panta 1.punktu jaudbāzētiem pārvades tarifiem krātuves ieejas un izejas punktos piemēro vismaz 50% lielu atlaidi, lai konkurētu ar starpsavienojuma punktu tarifiem;

8.3. pamatojoties uz Regulu Nr. 2017/460, Regulators no 2019.gada 9.augusta līdz 9.oktobrim organizēja publisko konsultāciju par dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas piemērošanu un dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem Latvijā saskaņā ar Regulas Nr. 2017/460 26. un 28.pantu. Publiskās konsultācijas laikā tika saņemti AS "Conexus Baltic Grid", akciju sabiedrības "AJ Power Gas", UAB "Ignitis" un Lietuvas Valsts enerģētikas regulēšanas padomes komentāri7;

8.4. saskaņā ar Regulas Nr. 2017/460 27.panta 3.punktu divu mēnešu laikā pēc galīgās apspriešanas saskaņā ar Regulas Nr. 2017/460 26.pantu Energoregulatoru sadarbības aģentūra (turpmāk - ACER) publicē un nosūta valsts regulatīvajai iestādei un Eiropas Komisijai savas analīzes secinājumus angļu valodā, konstatējot, vai ir publicēta visa Regulas Nr. 2017/460 26.panta 1.punktā minētā informācija, vai ierosinātā atsauces cenas metodika atbilst Regulas Nr. 2017/460 prasībām un vai izpildīti Regulā Nr. 2017/460 noteiktie kritēriji attiecībā uz resursbāzētiem pārvades tarifiem un nepārvades tarifiem. ACER savas analīzes secinājumos var rosināt veikt izmaiņas atsauces cenas metodikā;

8.5. ACER ziņojuma par Latvijas dabasgāzes pārvades tarifu struktūras analīzi sagatavošanas laikā Regulatora saņemtais ACER viedoklis liecina, ka ACER nav konstatējusi būtiskus trūkumus Regulatora 2019.gada 3.jūlija lēmumā Nr. 1/10 "Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika), kas varētu ietekmēt šo lēmumu.

9. Saskaņā ar Metodiku:

9.1. regulatīvā perioda un tarifu perioda ilgums ir trīs gāzes gadi, ja Regulators līdz regulatīvā perioda vai tarifu perioda sākuma gada 15.janvārim nav pieņēmis lēmumu par citu regulatīvā perioda vai tarifu perioda ilgumu. Regulatīvais periods un tarifu periods sākas attiecīgā gada 1.oktobrī (Metodikas 4.punkts);

9.2. sistēmas operators, izstrādājot tarifu projektu, kura spēkā stāšanās plānota no 2020.gada 1.janvāra, ievēro, ka regulatīvais periods un tarifu periods ir no 2020.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.septembrim (Metodikas 77.punkts);

9.3. plānotie ieņēmumi tarifu periodā sedz šādas jaudas rezervēšanas pakalpojuma izmaksas (Metodikas 19.punkts):

9.3.1. pārrobežu pārvades sistēmas un nacionālās pārvades sistēmas kapitāla izmaksas (kas iekļauj kapitāla atdevi un pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu);

9.3.2. pārrobežu pārvades sistēmas un nacionālās pārvades sistēmas ekspluatācijas izmaksas (kas iekļauj dabasgāzes zudumu un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanas izmaksas, personāla un sociālās izmaksas, kārtējo īpašuma uzturēšanai nepieciešamo un veikto ekspluatācijas remontu izmaksas un pārējās saimnieciskās darbības izmaksas);

9.3.3. ieņēmumu korekcija, kas ir attiecināma uz pārrobežu pārvades sistēmu un nacionālās pārvades sistēmu;

9.4. sistēmas operators, izstrādājot tarifu projektu, nosaka ieejas punkta no dabasgāzes krātuves un izejas punkta uz dabasgāzes krātuvi ieņēmumu pārdales koeficientu starp pārvades sistēmu un izejas punktu Latvijas lietotāju apgādei, kā arī ieejas punkta no dabasgāzes krātuves un izejas punkta uz dabasgāzes krātuvi tarifiem piemērojamo atlaidi (Metodikas 48.punkts);

9.5. sistēmas operators aprēķina Vienotās sistēmas tarifus šādā kārtībā:

9.5.1. aprēķina standarta jaudas produktu tarifus, pieņemot, ka Latvijas dabasgāzes pārvades sistēma nav daļa no Vienotās sistēmas;

9.5.2. aprēķina standarta jaudas produktu tarifus, pieņemot, ka Latvijas dabasgāzes pārvades sistēma ir daļa no Vienotās sistēmas;

9.5.3. ja saskaņā ar Metodikas 69.2.apakšpunktu aprēķinātie standarta jaudas produkta tarifi ieejas vai izejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas atšķiras no tarifiem, par kuriem ir vienojušies Vienotās sistēmas pārvades sistēmas operatori un regulatīvās iestādes, tad izmaiņas plānotajos ieņēmumos tarifu periodā tiek attiecinātas uz maksu par izejas punkta Latvijas lietotāju apgādei izmantošanu (Metodikas 69.punkts);

9.6. dabasgāzes apgādes nodrošināšanas izmaksas, kas saistītas ar Ministru kabineta noteikumos noteikto sistēmas operatora pienākumu nodrošināt enerģētiskās krīzes laikā nepieciešamo dabasgāzes izņemšanas jaudu no Inčukalna pazemes gāzes krātuves, tarifu projektā iekļauj atbilstoši faktiskajai, pamatotai vērtībai, paredzot to atgūšanu divos gāzes gados no dabasgāzes apgādes nodrošināšanas saistību izpildes izmaksu rašanās brīža (Metodikas 39.punkts).

10. Likuma 20.pants paredz, ka tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus.

11. Tarifu aprēķinā iekļautās personāla un sociālās izmaksas visiem regulatīvā periodā ietilpstošajiem kalendārajiem gadiem tiek indeksētas atbilstoši Latvijas Bankas prognozētajām nominālās bruto darba algas gada izmaiņām (5,9%), savukārt kārtējās īpašuma uzturēšanai nepieciešamo un veikto ekspluatācijas remontu izmaksas un pārējās saimnieciskās darbības izmaksas tiek indeksētas atbilstoši Latvijas Bankas prognozētajam gada inflācijas līmenim (2,5% 2020.gadā).

12. AS "Conexus Baltic Grid" 2017.gada 22.novembrī apstiprināja izmaksu uzskaites un attiecināšanas metodiku "Dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas pakalpojumu izmaksu uzskaites un attiecināšanas metodika", saskaņā ar kuru tarifu projektā iekļautās atbalsta funkciju izmaksas AS "Conexus Baltic Grid" attiecina uz pārvadi vai uzglabāšanu proporcionāli pamatdarbības virzienu ieņēmumiem, par pamatu ņemot 2020.gada budžeta plānā plānoto ieņēmumu apmēru.

13. Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā" (turpmāk - MK noteikumi Nr.312) 12.1 un 38.punktam līdz 2022.gada 1.martam, lai enerģētiskās krīzes laikā nodrošinātu diennaktī nepieciešamo jaudu dabasgāzes izņemšanai no Inčukalna pazemes gāzes krātuves, AS "Conexus Baltic Grid" pienākums ir nodrošināt, ka laikposmā no konkrētā krātuves cikla dabasgāzes iesūknēšanas sezonas beigām līdz nākamā gada 1.martam Inčukalna pazemes gāzes krātuvē atrodas aktīvās dabasgāzes daudzums, kas nav mazāks par 3160 tūkst. MWh (300 milj. m3) un ir paredzēts Latvijas dabasgāzes apgādes nodrošināšanai.

14. Regulators 2019.gada 13.septembrī (vēstule Nr.1-2.87/2808), 2019.gada 9.oktobrī (vēstule Nr.1-2.87/3124) un 2019.gada 1.novembrī (vēstule Nr.1-2.87/3431) pieprasīja AS "Conexus Baltic Grid" iesniegt tarifu projekta izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju un veikt tarifu projekta precizējumus. AS "Conexus Baltic Grid" 2019.gada 24.septembrī, 2019.gada 22.oktobrī, 2019.gada 12.novembrī, 2019.gada 26.novembrī un 2019.gada 27.novembrī iesniedza Regulatora pieprasīto papildu informāciju.

15. Ar 2019.gada 27.novembra iesniegumu Nr.COR-N-2019/0957 AS "Conexus Baltic Grid" iesniedza Regulatoram tarifu projekta labojumus, ar kuriem precizēja maksas par izejas punkta Latvijas lietotāju apgādei izmantošanu, īstermiņa nepārtraucamo un pārtraucamo standarta jaudas produktu, atslēdzamās jaudas produktu tarifus ieejas un izejas punktos, kā arī atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifus.

16. AS "Conexus Baltic Grid" pilnvarotais pārstāvis Regulatora padomes sēdē neiebilda par sagatavotā lēmuma projekta "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem" apstiprināšanu.

Regulators secina

1. Atbilstoši Enerģētikas likuma 15.panta 1.1daļai sistēmas operatori sniedz pārvades, sadales un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumus par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja. AS "Conexus Baltic Grid" atbilstoši Likuma 19.panta pirmajā daļā noteiktajam iesniedza tarifu projektu 2019.gada 29.augustā. AS "Conexus Baltic Grid" vienlaicīgi ir iesniegusi arī Vienotās sistēmas tarifu aprēķinu atbilstoši Metodikas 69.punktam.

2. Tarifu projekts aprēķināts, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regulas Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas Nr. 1775/2005 atcelšanu 13.panta 1.punktu, kas paredz tarifus noteikt atsevišķi katram dabasgāzes pārvades sistēmas ieejas punktam un izejas punktam.

3. Ievērojot Likuma 20.pantu un Metodikas 67.punktu, AS "Conexus Baltic Grid" tarifus aprēķināja, pamatojoties uz nepieciešamajiem ieņēmumiem no dabasgāzes pārvades sistēmas jaudas rezervēšanas pakalpojuma, kas sedz tehnoloģiski un ekonomiski pamatotas izmaksas, kas nepieciešamas jaudas rezervēšanas pakalpojuma efektīvai sniegšanai, nodrošinot sabiedriskā pakalpojuma rentabilitāti.

4. Lai nodrošinātu pakāpenisku pāreju uz gāzes gadu, atbilstoši Metodikas 77.1.apakšpunktam regulatīvais periods un tarifu periods tiek noteikts no 2020.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.septembrim (33 mēneši).

5. Ievērojot Metodikas 19.punktu, saskaņā ar kuru tarifu aprēķinā iekļaujamās jaudas rezervēšanas pakalpojuma izmaksas veido pārrobežu pārvades un nacionālās pārvades sistēmas kapitāla izmaksas, ekspluatācijas izmaksas un nodokļi un ieņēmumu korekcija, kas attiecināma uz pārrobežu un nacionālo pārvades sistēmu, dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma nodrošināšanas izmaksu aprēķins ir ekonomiski pamatots. AS "Conexus Baltic Grid" kopējie regulatīvā perioda dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma nodrošināšanas atļautie ieņēmumi veido 91 335 680 euro:

5.1. kapitāla izmaksas, salīdzinot ar spēkā esošā tarifu aprēķinā iekļautajām kapitāla izmaksām, vidēji gadā ir samazinātas, kas saistīts ar regulējamo aktīvu bāzes samazinājumu. Kapitāla atdeve aprēķināta, ņemot vērā pamatlīdzekļu bilances vērtību un Regulatora apstiprināto kapitāla atdeves likmi. Regulējamo aktīvu bāzē iekļautie pamatlīdzekļi ir nepieciešami efektīvai dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma nodrošināšanai;

5.2. ekspluatācijas izmaksas, salīdzinot ar spēkā esošajā tarifu aprēķinā iekļautajām ekspluatācijas izmaksām, vidēji gadā ir samazinātas, kas ir saistīts ar organizētās izsoles par dabasgāzes pieejamības nodrošināšanu pārvades sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi 2019./2020.gada krātuves cikla izmaksu samazinājumu, salīdzinot ar 2018.gadā rīkoto izsoļu par dabasgāzes nodrošināšanu pārvades sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi uz 2019.gada 1.martu izmaksām;

5.3. personāla un sociālās izmaksas, salīdzinot ar spēkā esošajā tarifu aprēķinā iekļautajām personāla un sociālajām izmaksām, vidēji gadā ir pieaugušas, kas ir saistīts ar faktisko un plānoto atalgojuma līmeņa pieaugumu valstī;

5.4. nodokļu izmaksas aprēķinātas atbilstoši Metodikas 32.punktam, kas noteic, ka nekustamā īpašuma nodokli aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem tikai no regulējamo aktīvu bāzes sastāvā iekļautiem aktīviem, un ir pamatotas.

6. Atbilstoši Metodikas 5. un 12.punktam tarifu projektā iekļautie atļautie ieņēmumi sedz kopējās jaudas rezervēšanas pakalpojuma izmaksas un ņem vērā ieņēmumu un izdevumu saldo par Vienotās sistēmas pārvades sistēmas operatoru savstarpējām kompensācijām, kas saskaņā ar Vienotās sistēmas pārvades sistēmas operatoru savstarpējās kompensācijas kārtību attiecinātas uz sistēmas operatoru.

7. Ņemot vērā, ka visas izmaksas, kas tiek aprēķinātas, atskaitot pārvades sistēmas operatoru savstarpējās kompensācijas, tiek attiecinātas uz pārrobežu pārvades sistēmu, tarifu aprēķinā netiek piemēroti pārdales koeficienti starp pārrobežu pārvades sistēmu un nacionālo pārvades sistēmu.

8. Ievērojot Regulas Nr. 2017/460 9.panta 1.punktā un Metodikas 48.punktā noteikto regulējumu, tarifu projekts ieejas punkta no krātuves un izejas punkta uz krātuvi jaudas produktu tarifiem paredz piemērot atlaidi 100% apmērā. Minētās atlaides piemērošana sekmēs efektīvāku dabasgāzes pārvades sistēmas izmantošanu un nodrošinās lielākus dabasgāzes piegādes apjomus no krātuves ziemas periodā.

9. Regulas Nr. 2017/460 13.pants noteic standarta jaudas produktiem piemērojamo reizinātāju diapazonu. Tarifu aprēķinā izmantotie reizinātāji ir aprēķināti atbilstoši Regulas Nr. 2017/460 13.panta pirmajā daļā noteiktajam līmenim. Lai izvairītos no nepamatotas konkurences starp Vienotās sistēmas ieejas punktiem, tādējādi uzlabojot dabasgāzes tirdzniecību vienotajā dabasgāzes tirgū un optimizējot dabasgāzes plūsmas starp Somiju, Igauniju un Latviju, Vienotās sistēmas ieejas punktiem piemēro vienādus reizinātājus. Ievērojot minēto, kā arī Regulas Nr. 2017/460 28.panta 3.punktā noteikto, nosakot īstermiņa jaudas produktu tarifus, piemēro šādus reizinātājus - ceturkšņa standarta jaudas produktiem - 1,1; mēneša standarta jaudas produktiem - 1,25; dienas standarta jaudas produktiem - 1,5 un pašreizējās dienas standarta jaudas produktiem - 1,7.

10. Saskaņā ar Regulas Nr. 2017/460 15.pantu sezonālais faktors tiek piemērots tajos gadījumos, kad standarta jaudas produktiem netiek piedāvāta konstanta jauda uz gadu. Ievērojot Regulas Nr. 2017/460 28.panta 3.punktā noteikto, tarifu aprēķinā tiek piemērots sezonālais faktors 1,0, lai, ņemot vērā atšķirīgo dabasgāzes tirgus attīstības līmeni Vienotajā sistēmā, iepazīstinātu Somijas, Igaunijas un Latvijas vienotā dabasgāzes tirgus dalībniekus ar sezonālo faktoru.

11. Atbilstoši Metodikas 77.2.apakšpunktam maksas par izejas punkta Latvijas lietotāju apgādei izmantošanu aprēķinā ir iekļauta dabasgāzes apgādes nodrošināšanas izmaksu, kuru saistības segt tika izpildītas 2018. un 2019.gadā, korekcija, kura vienmērīgi ir attiecināta uz visu regulatīvo periodu.

12. Ņemot vērā, ka izmaksas, kas ir saistītas ar MK noteikumu Nr.312 12.1punktā noteikto pienākumu izpildīšanu, nav paredzamas visam regulatīvajam periodam, maksa par izejas punkta Latvijas lietotāju apgādei izmantošanu regulatīvajam periodam ir aprēķināta un iesniegta tabulas veidā ar dažādām dabasgāzes apgādes nodrošināšanas izmaksu vērtībām atbilstoši Metodikas 77.3.apakšpunktā noteiktajam.

13. Izpildot Enerģētikas likuma 117.panta septītajā daļā noteikto, vienotos dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumus un vienotos noteikumus dabasgāzes balansēšanai pārvades sistēmā Regulators ir publicējis oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"8,9. Apstiprinot AS "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifus, būs veiktas nepieciešamās darbības Vienotās sistēmas darbības uzsākšanai 2020.gada 1.janvārī.

14. Ievērojot visu iepriekš minēto, tarifu projekts ir pamatots un atbilstoši Likuma 20.pantam tarifi ir noteikti tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie maksājumi segtu ekonomiski pamatotas dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma izmaksas un nodrošinātu tā rentabilitāti. Tarifu projekta apstiprināšana atbilst Likuma 1.pantā ietvertajam mērķim - nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs. Regulators, izvērtējot tarifu projektu, ir guvis pārliecību par tarifu atbilstību enerģētikas nozari reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un Likuma 5.pantā ietvertajiem sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas pamatprincipiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Regulatora 2019.gada 3.jūlija lēmuma Nr. 1/10 "Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" 68., 69., 70.punktu un 77.2.apakšpunktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Enerģētikas likuma 15.panta 1.1daļu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regulas Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas Nr. 1775/2005 atcelšanu 13.panta 1.punktu, Eiropas Komisijas 2017.gada 16.marta Regulas Nr. 2017/460, ar ko izveido tīkla kodeksu par harmonizētām gāzes pārvades tarifu struktūrām 9.panta 1.punktu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. noteikt regulatīvo periodu un tarifu periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.septembrim;

2. apstiprināt AS "Conexus Baltic Grid" maksu par izejas punkta Latvijas lietotāju apgādei izmantošanu laika periodam no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.septembrim 0,0021096 EUR/kWh (bez pievienotās vērtības nodokļa);

3. apstiprināt AS "Conexus Baltic Grid" maksu par izejas punkta Latvijas lietotāju apgādei izmantošanu laika periodam no 2020.gada 1.oktobra (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Tarifu piemērošanas periodā atgūstamās dabasgāzes apgādes nodrošināšanas izmaksas, euro Maksa par izejas punkta Latvijas lietotāju apgādei izmantošanu, EUR/MWh Tarifu piemērošanas periodā atgūstamās dabasgāzes apgādes nodrošināšanas izmaksas, euro Maksa par izejas punkta Latvijas lietotāju apgādei izmantošanu, EUR/MWh Tarifu piemērošanas periodā atgūstamās dabasgāzes apgādes nodrošināšanas izmaksas, euro Maksa par izejas punkta Latvijas lietotāju apgādei izmantošanu, EUR/MWh
0 1,7594652        
100 000 1,7662743 7 600 000 2,2769627 15 100 000 2,7876510
200 000 1,7730835 7 700 000 2,2837719 15 200 000 2,7944602
300 000 1,7798927 7 800 000 2,2905810 15 300 000 2,8012694
400 000 1,7867019 7 900 000 2,2973902 15 400 000 2,8080786
500 000 1,7935111 8 000 000 2,3041994 15 500 000 2,8148877
600 000 1,8003202 8 100 000 2,3110086 15 600 000 2,8216969
700 000 1,8071294 8 200 000 2,3178178 15 700 000 2,8285061
800 000 1,8139386 8 300 000 2,3246269 15 800 000 2,8353153
900 000 1,8207478 8 400 000 2,3314361 15 900 000 2,8421245
1 000 000 1,8275569 8 500 000 2,3382453 16 000 000 2,8489336
1 100 000 1,8343661 8 600 000 2,3450545 16 100 000 2,8557428
1 200 000 1,8411753 8 700 000 2,3518636 16 200 000 2,8625520
1 300 000 1,8479845 8 800 000 2,3586728 16 300 000 2,8693612
1 400 000 1,8547937 8 900 000 2,3654820 16 400 000 2,8761703
1 500 000 1,8616028 9 000 000 2,3722912 16 500 000 2,8829795
1 600 000 1,8684120 9 100 000 2,3791004 16 600 000 2,8897887
1 700 000 1,8752212 9 200 000 2,3859095 16 700 000 2,8965979
1 800 000 1,8820304 9 300 000 2,3927187 16 800 000 2,9034071
1 900 000 1,8888395 9 400 000 2,3995279 16 900 000 2,9102162
2 000 000 1,8956487 9 500 000 2,4063371 17 000 000 2,9170254
2 100 000 1,9024579 9 600 000 2,4131462 17 100 000 2,9238346
2 200 000 1,9092671 9 700 000 2,4199554 17 200 000 2,9306438
2 300 000 1,9160763 9 800 000 2,4267646 17 300 000 2,9374529
2 400 000 1,9228854 9 900 000 2,4335738 17 400 000 2,9442621
2 500 000 1,9296946 10 000 000 2,4403830 17 500 000 2,9510713
2 600 000 1,9365038 10 100 000 2,4471921 17 600 000 2,9578805
2 700 000 1,9433130 10 200 000 2,4540013 17 700 000 2,9646897
2 800 000 1,9501221 10 300 000 2,4608105 17 800 000 2,9714988
2 900 000 1,9569313 10 400 000 2,4676197 17 900 000 2,9783080
3 000 000 1,9637405 10 500 000 2,4744288 18 000 000 2,9851172
3 100 000 1,9705497 10 600 000 2,4812380 18 100 000 2,9919264
3 200 000 1,9773589 10 700 000 2,4880472 18 200 000 2,9987355
3 300 000 1,9841680 10 800 000 2,4948564 18 300 000 3,0055447
3 400 000 1,9909772 10 900 000 2,5016656 18 400 000 3,0123539
3 500 000 1,9977864 11 000 000 2,5084747 18 500 000 3,0191631
3 600 000 2,0045956 11 100 000 2,5152839 18 600 000 3,0259723
3 700 000 2,0114047 11 200 000 2,5220931 18 700 000 3,0327814
3 800 000 2,0182139 11 300 000 2,5289023 18 800 000 3,0395906
3 900 000 2,0250231 11 400 000 2,5357114 18 900 000 3,0463998
4 000 000 2,0318323 11 500 000 2,5425206 19 000 000 3,0532090
4 100 000 2,0386415 11 600 000 2,5493298 19 100 000 3,0600181
4 200 000 2,0454506 11 700 000 2,5561390 19 200 000 3,0668273
4 300 000 2,0522598 11 800 000 2,5629482 19 300 000 3,0736365
4 400 000 2,0590690 11 900 000 2,5697573 19 400 000 3,0804457
4 500 000 2,0658782 12 000 000 2,5765665 19 500 000 3,0872549
4 600 000 2,0726874 12 100 000 2,5833757 19 600 000 3,0940640
4 700 000 2,0794965 12 200 000 2,5901849 19 700 000 3,1008732
4 800 000 2,0863057 12 300 000 2,5969940 19 800 000 3,1076824
4 900 000 2,0931149 12 400 000 2,6038032 19 900 000 3,1144916
5 000 000 2,0999241 12 500 000 2,6106124 20 000 000 3,1213007
5 100 000 2,1067332 12 600 000 2,6174216 20 100 000 3,1281099
5 200 000 2,1135424 12 700 000 2,6242308 20 200 000 3,1349191
5 300 000 2,1203516 12 800 000 2,6310399 20 300 000 3,1417283
5 400 000 2,1271608 12 900 000 2,6378491 20 400 000 3,1485375
5 500 000 2,1339700 13 000 000 2,6446583 20 500 000 3,1553466
5 600 000 2,1407791 13 100 000 2,6514675 20 600 000 3,1621558
5 700 000 2,1475883 13 200 000 2,6582766 20 700 000 3,1689650
5 800 000 2,1543975 13 300 000 2,6650858 20 800 000 3,1757742
5 900 000 2,1612067 13 400 000 2,6718950 20 900 000 3,1825833
6 000 000 2,1680158 13 500 000 2,6787042 21 000 000 3,1893925
6 100 000 2,1748250 13 600 000 2,6855134 21 100 000 3,1962017
6 200 000 2,1816342 13 700 000 2,6923225 21 200 000 3,2030109
6 300 000 2,1884434 13 800 000 2,6991317 21 300 000 3,2098201
6 400 000 2,1952526 13 900 000 2,7059409 21 400 000 3,2166292
6 500 000 2,2020617 14 000 000 2,7127501 21 500 000 3,2234384
6 600 000 2,2088709 14 100 000 2,7195592 21 600 000 3,2302476
6 700 000 2,2156801 14 200 000 2,7263684 21 700 000 3,2370568
6 800 000 2,2224893 14 300 000 2,7331776 21 800 000 3,2438659
6 900 000 2,2292984 14 400 000 2,7399868 21 900 000 3,2506751
7 000 000 2,2361076 14 500 000 2,7467960 22 000 000 3,2574843
7 100 000 2,2429168 14 600 000 2,7536051 22 100 000 3,2642935
7 200 000 2,2497260 14 700 000 2,7604143 22 200 000 3,2711027
7 300 000 2,2565352 14 800 000 2,7672235 22 300 000 3,2779118
7 400 000 2,2633443 14 900 000 2,7740327 - -
7 500 000 2,2701535 15 000 000 2,7808418 - -

4. uzdot AS "Conexus Baltic Grid" regulatīvā perioda ietvaros katru gadu līdz 1.septembrim iesniegt Regulatoram un publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" piemērojamo maksu par izejas punkta Latvijas lietotāju apgādei izmantošanu nākamajam gāzes gadam atbilstoši šā lēmuma lemjošās daļas 3.punktam;

5. apstiprināt AS "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas gada standarta jaudas produktu tarifus, īstermiņa standarta jaudas produktu tarifus, atslēdzamās jaudas produktu tarifus un atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifus laika periodam no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.septembrim (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi: Mērvienība Tarifs
Gada standarta jaudas produktu tarifi
1.1. Ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/gadā 0,1427700
1.2. Izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/gadā 0,1427700
Īstermiņa standarta jaudas produktu tarifi
2.1. Ceturkšņa standarta jaudas produktu tarifi
2.1.1. 1.ceturkšņa* tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0390472
2.1.2. 2.ceturkšņa** tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0390472
2.1.3. 3.ceturkšņa*** tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0394763
2.1.4. 4.ceturkšņa**** tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0394763
2.1.5. 1.ceturkšņa tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0390472
2.1.6. 2.ceturkšņa tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0390472
2.1.7. 3.ceturkšņa tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0394763
2.1.8. 4.ceturkšņa tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0394763
2.2. Mēneša standarta jaudas produktu tarifi
2.2.1. Janvāra, marta, maija, jūlija, augusta, oktobra, decembra tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0151157
2.2.2. Februāra tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0141405
2.2.3. Aprīļa, jūnija, septembra, novembra tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0146281
2.2.4. Janvāra, marta, maija, jūlija, augusta, oktobra, decembra tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0151157
2.2.5. Februāra tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0141405
2.2.6. Aprīļa, jūnija, septembra, novembra tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0146281
2.3. Dienas standarta jaudas produktu tarifi
2.3.1. Ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0005851
2.3.2. Izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā 0,0005851
2.4. Pašreizējās dienas standarta jaudas produktu tarifi
2.4.1. Ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0006631
2.4.2. Izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā 0,0006631
3. Atslēdzamās jaudas produktu tarifi
3.1. Gada atslēdzamās jaudas produktu tarifi
3.1.1. Ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/gadā 0,1356315
3.1.2. Izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/gadā 0,1356315
3.2. Ceturkšņa atslēdzamās jaudas produktu tarifi
3.2.1. 1.ceturkšņa tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0370948
3.2.2. 2.ceturkšņa tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0370948
3.2.3. 3.ceturkšņa tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0375025
3.2.4. 4.ceturkšņa tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0375025
3.2.5. 1.ceturkšņa tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0370948
3.2.6. 2.ceturkšņa tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0370948
3.2.7. 3.ceturkšņa tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0375025
3.2.8. 4.ceturkšņa tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0375025
3.3. Mēneša atslēdzamās jaudas produktu tarifi
3.3.1. Janvāra, marta, maija, jūlija, augusta, oktobra, decembra tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0143599
3.3.2. Februāra ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0134334
3.3.3. Aprīļa, jūnija, septembra, novembra tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0138967
3.3.4. Janvāra, marta, maija, jūlija, augusta, oktobra, decembra tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0143599
3.3.5. Februāra tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0134334
3.3.6. Aprīļa, jūnija, septembra, novembra tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0138967
3.4. Dienas atslēdzamās jaudas produktu tarifi
3.4.1. Ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0005559
3.4.2. Izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā 0,0005559
3.5. Pašreizējās dienas atslēdzamās jaudas produktu tarifi
3.5.1. Ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0006300
3.5.2. Izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā 0,0006300
4. Atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifi
4.1. Gada atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifi
4.1.1. Ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/gadā 0,1356315
4.1.2. Izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/gadā 0,1356315
4.2. Ceturkšņa atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifi
4.2.1. 1.ceturkšņa tarifi ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0370948
4.2.2. 2.ceturkšņa tarifi ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0370948
4.2.3. 3.ceturkšņa tarifi ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0375025
4.2.4. 4.ceturkšņa tarifi ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0375025
4.2.5. 1.ceturkšņa tarifi izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0370948
4.2.6. 2.ceturkšņa tarifi izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0370948
4.2.7. 3.ceturkšņa tarifi izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0375025
4.2.8. 4.ceturkšņa tarifi izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0375025
4.3. Mēneša atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifi
4.3.1. Janvāra, marta, maija, jūlija, augusta, oktobra, decembra tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0143599
4.3.2. Februāra tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0134334
4.3.3. Aprīļa, jūnija, septembra, novembra tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0138967
4.3.4. Janvāra, marta, maija, jūlija, augusta, oktobra, decembra tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0143599
4.3.5. Februāra tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0134334
4.3.6. Aprīļa, jūnija, septembra, novembra tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0138967
4.4. Dienas atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifi
4.4.1. Ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0005559
4.4.2. Izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā 0,0005559
4.5. Pašreizējās dienas atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifi
4.5.1. Ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0006300
4.5.2. Izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā 0,0006300

* šeit un turpmāk 1.ceturksnis ietver janvāri, februāri, martu;
** šeit un turpmāk 2.ceturksnis ietver aprīli, maiju, jūniju;
*** šeit un turpmāk 3.ceturksnis ietver jūliju, augustu, septembri;
**** šeit un turpmāk 4.ceturksnis ietver oktobri, novembri, decembri;

6. apstiprināt AS "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas gada standarta jaudas produktu tarifus, īstermiņa standarta jaudas produktu tarifus, atslēdzamās jaudas produktu tarifus un atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifus laika periodam no 2020.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi: Mērvienība Tarifs
Gada standarta jaudas produktu tarifi
1.1. Ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/gadā 0,1427700
1.2. Izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/gadā 0,1427700
Īstermiņa standarta jaudas produktu tarifi
2.1. Ceturkšņa standarta jaudas produktu tarifi
2.1.1. 1.ceturkšņa tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0387239
2.1.2. 2.ceturkšņa tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0391542
2.1.3. 3.ceturkšņa tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0395844
2.1.4. 4.ceturkšņa tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0395844
2.1.5. 1.ceturkšņa tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0387239
2.1.6. 2.ceturkšņa tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0391542
2.1.7. 3.ceturkšņa tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0395844
2.1.8. 4.ceturkšņa tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0395844
2.2. Mēneša standarta jaudas produktu tarifi
2.2.1. Janvāra, marta, maija, jūlija, augusta, oktobra, decembra tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0151571
2.2.2. Februāra tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0136903
2.2.3. Aprīļa, jūnija, septembra, novembra tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0146682
2.2.4. Janvāra, marta, maija, jūlija, augusta, oktobra, decembra tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0151571
2.2.5. Februāra tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0136903
2.2.6. Aprīļa, jūnija, septembra, novembra tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0146682
2.3. Dienas standarta jaudas produktu tarifi
2.3.1. Ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0005867
2.3.2. Izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā 0,0005867
2.4. Pašreizējās dienas standarta jaudas produktu tarifi
2.4.1. Ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0006650
2.4.2. Izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā 0,0006650
3. Atslēdzamās jaudas produktu tarifi
3.1. Gada atslēdzamās jaudas produktu tarifi
3.1.1. Ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/gadā 0,1356315
3.1.2. Izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/gadā 0,1356315
3.2. Ceturkšņa atslēdzamās jaudas produktu tarifi
3.2.1. 1.ceturkšņa tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0367877
3.2.2. 2.ceturkšņa tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0371965
3.2.3. 3.ceturkšņa tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0376052
3.2.4. 4.ceturkšņa tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0376052
3.2.5. 1.ceturkšņa tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0367877
3.2.6. 2.ceturkšņa tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0371965
3.2.7. 3.ceturkšņa tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0376052
3.2.8. 4.ceturkšņa tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0376052
3.3. Mēneša atslēdzamās jaudas produktu tarifi
3.3.1. Janvāra, marta, maija, jūlija, augusta, oktobra, decembra tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0143992
3.3.2. Februāra tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0130058
3.3.3. Aprīļa, jūnija, septembra, novembra tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0139347
3.3.4. Janvāra, marta, maija, jūlija, augusta, oktobra, decembra tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0143992
3.3.5. Februāra tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0130058
3.3.6. Aprīļa, jūnija, septembra, novembra tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0139347
3.4. Dienas atslēdzamās jaudas produktu tarifi
3.4.1. Ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0005574
3.4.2. Izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā 0,0005574
3.5. Pašreizējās dienas atslēdzamās jaudas produktu tarifi
3.5.1. Ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0006317
3.5.2. Izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā 0,0006317
4. Atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifi
4.1. Gada atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifi
4.1.1. Ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/gadā 0,1356315
4.1.2. Izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/gadā 0,1356315
4.2. Ceturkšņa atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifi
4.2.1. 1.ceturkšņa tarifi ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0367877
4.2.2. 2.ceturkšņa tarifi ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0371965
4.2.3. 3.ceturkšņa tarifi ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0376052
4.2.4. 4.ceturkšņa tarifi ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0376052
4.2.5. 1.ceturkšņa tarifi izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0367877
4.2.6. 2.ceturkšņa tarifi izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0371965
4.2.7. 3.ceturkšņa tarifi izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0376052
4.2.8. 4.ceturkšņa tarifi izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/ceturksnī 0,0376052
4.3. Mēneša atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifi
4.3.1. Janvāra, marta, maija, jūlija, augusta, oktobra, decembra tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0143992
4.3.2. Februāra tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0130058
4.3.3. Aprīļa, jūnija, septembra, novembra tarifs ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0139347
4.3.4. Janvāra, marta, maija, jūlija, augusta, oktobra, decembra tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0143992
4.3.5. Februāra tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0130058
4.3.6. Aprīļa, jūnija, septembra, novembra tarifs izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā/mēnesī 0,0139347
4.4. Dienas atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifi
4.4.1. Ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0005574
4.4.2. Izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā 0,0005574
4.5. Pašreizējās dienas atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produktu tarifi
4.5.1. Ieejas punktiem no citas pārvades ieejas-izejas sistēmas EUR/kWh/dienā 0,0006317
4.5.2. Izejas punktiem uz citu pārvades ieejas-izejas sistēmu EUR/kWh/dienā 0,0006317

7. noteikt, ka gadījumā, ja līdz 2022.gada 30.septembrim nav noteikti dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi, kas būs spēkā no 2022.gada 1.oktobra, 2022.gada 30.septembrī spēkā esošos dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifus piemēro līdz jaunu dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu spēkā stāšanās dienai;

8. atcelt no 2020.gada 1.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 25.aprīļa lēmuma Nr.84 "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019,85.nr.) lemjošās daļas 1.punktu.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai normatīvais regulējums, kas bija par pamatu šā administratīvā akta pieņemšanai, tostarp kārtība, kādā aprēķina un nosaka dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Memorandum of understanding on cooperation and coordination on the establishment of the FinEstLat natural gas market between Estonian Competition Authority, Public Utilities Commission of Latvia and Energy Authority of Finland

2 https://kaasumarkkina.fi/wp-content/uploads/2019/06/Transmission-tariff-ENG.pdf

3 https://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18317

4 https://www.konkurentsiamet.ee/public/Maagaas/Gaas_ylekandevorgu_TT/Elering_AS_-_Common_network_rules_EE-LV_otsus_nr_7-10_2019-007_30.09.2019_Original.PDF

5 https://www.konkurentsiamet.ee/public/Maagaas/Gaas_ylekandevorgu_TT/Elering_AS_-_Common_balancing_rules_EE-LV_otsus_nr_7-10_2019-007_30.09.2019_Original.PDF

6 https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/editor/ED/Uzklausisanas_sanaksmes/2019/Parvades_tarifi_Conexus_Protokols_27092019.pdf

7 https://www.sprk.gov.lv/content/publiskas-konsultacijas

8 https://www.vestnesis.lv/op/2019/220.7

9 https://www.vestnesis.lv/op/2019/220.8

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 171Pieņemts: 27.11.2019.Stājas spēkā: 27.11.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 241, 29.11.2019. OP numurs: 2019/241.27
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
311031
27.11.2019
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)