Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 134

Rīgā 2021. gada 25. februārī (prot. Nr. 20 20. §)
Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
12. panta otrās daļas 7., 8., 9. un 10. punktu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā atkritumu apsaimniekotājs iesniedz Valsts vides dienestam (turpmāk – dienests) finanšu nodrošinājumu, tā pagarinājumu vai atjaunojumu;

1.2. finanšu nodrošinājuma pieprasīšanas kārtību, tā apmēru un apmēra diferencēšanas nosacījumus, termiņu, uz kādu izsniedzams, pagarināms vai atjaunojams nodrošinājums, kā arī finanšu nodrošinājuma dokumentu paraugus;

1.3. kārtību, kādā atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks iesniedz dienestam finanšu nodrošinājumu, tā pagarinājumu vai atjaunojumu;

1.4. atkritumu tirdzniecības un atkritumu apsaimniekošanas starpniecības finanšu nodrošinājuma pieprasīšanas kārtību, tā apmēru, termiņu, uz kādu izsniedzams, pagarināms vai atjaunojams nodrošinājums, kā arī finanšu nodrošinājuma dokumentu paraugus.

2. Atkritumu apsaimniekotājs, atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks finanšu nodrošinājumu dienestam iesniedz uz laikposmu no viena līdz trim gadiem saskaņā ar šo noteikumu 1. vai 2. pielikumu.

3. Dienests pieņem lēmumu par finanšu nodrošinājuma izmaksu, norādot neizpildītās saistības saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu. Lēmumu paziņo atkritumu apsaimniekotājam, atkritumu tirgotājam vai atkritumu apsaimniekošanas starpniekam, nosakot labprātīgai saistību izpildei 30 dienu termiņu no lēmuma paziņošanas dienas. Dienests par pieņemto lēmumu informē arī finanšu nodrošinājuma izsniedzēju.

4. Ja 30 dienu laikā no šo noteikumu 3. punktā minētā lēmuma paziņošanas dienas atkritumu apsaimniekotājs, atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks nav izpildījis saistības, dienests pieprasa, lai finanšu nodrošinājuma izsniedzējs 30 dienu laikā no dienesta pieprasījuma saņemšanas izmaksā finanšu nodrošinājumu.

5. Ja dienesta lēmumā norādīts, ka atkritumu apsaimniekotāja, atkritumu tirgotāja vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieka darbības vai bezdarbības dēļ radītās sekas tiešā veidā apdraud vidi vai cilvēku veselību, dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vides aizsardzību pieprasa, lai finanšu nodrošinājuma izsniedzējs izmaksā finanšu nodrošinājumu pilnā vai daļējā apmērā piecu darbdienu laikā, neņemot vērā šo noteikumu 3. punktā minēto kārtību par labprātīgu saistību izpildi 30 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

6. Ja dienests pieprasa finanšu nodrošinājumu tā darbības laikā, atkritumu apsaimniekotājs, atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz dienestam finanšu nodrošinājuma atjaunojumu.

7. Ja finanšu nodrošinājums tā darbības laikā netiek pieprasīts, atkritumu apsaimniekotājs, atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām iesniedz dienestam finanšu nodrošinājuma pagarinājumu uz nākamo periodu vai iesniedz jaunu finanšu nodrošinājumu, ja atkritumu apsaimniekotājs, atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks izvēlas citu finanšu nodrošinājuma sniedzēju.

8. Finanšu nodrošinājuma apmērs par atkritumu apsaimniekošanas darbībām ir šāds:

8.1. finanšu nodrošinājums par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību (turpmāk – atkritumu apsaimniekošanas atļauja) ir 50 000 euro gadā;

8.2. ja atkritumu apsaimniekotājam izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja tikai atkritumu pārvadāšanai, finanšu nodrošinājums ir 10 000 euro gadā;

8.3. ja atkritumu apsaimniekošanas atļauja ir izsniegta bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, šo noteikumu 8.1. un 8.2. apakšpunktā minēto finanšu nodrošinājuma apmēru palielina, piemērojot koeficientu 2,5;

8.4. ja atkritumu apsaimniekošanas atļauja ir izsniegta bīstamo atkritumu savākšanai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām, koeficientu 2,5 finanšu nodrošinājumam nepiemēro.

9. Finanšu nodrošinājuma apmērs par atļauju atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas darbībām ir šāds:

9.1. finanšu nodrošinājuma apmērs par atļauju atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas darbībām atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu ir 100 000 euro gadā;

9.2. ja atļauja atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas darbībām atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu ir izsniegta tikai nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanai un atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas atļaujā vai iesniegumā atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas darbības atļaujas saņemšanai norādītais kopējais pārstrādājamo nolietoto transportlīdzekļu apjoms ir līdz 100 tonnām gadā, finanšu nodrošinājuma apmērs ir 25 000 euro gadā;

9.3. ja atļauja atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas darbībām atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu ir izsniegta tikai nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanai un atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas atļaujā vai iesniegumā atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas darbības atļaujas saņemšanai norādītais kopējais pārstrādājamo nolietoto transportlīdzekļu apjoms ir no 101 līdz 200 tonnām gadā, finanšu nodrošinājuma apmērs ir 50 000 euro gadā;

9.4. ja atļauja atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas darbībām atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu ir izsniegta tikai tāda izlietotā koka iepakojuma apsaimniekošanai, kas nav uzskatāms par bīstamajiem atkritumiem, un atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas atļaujā vai iesniegumā atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas darbības atļaujas saņemšanai norādītais kopējais pārstrādājamā izlietotā koka iepakojuma apjoms ir līdz 100 tonnām gadā, finanšu nodrošinājuma apmērs ir 25 000 euro gadā;

9.5. ja atļauja atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas darbībām atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu ir izsniegta tikai tāda izlietotā koka iepakojuma apsaimniekošanai, kas nav uzskatāms par bīstamajiem atkritumiem, un atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas atļaujā vai iesniegumā atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas darbības atļaujas saņemšanai norādītais kopējais pārstrādājamā izlietotā koka iepakojuma apjoms ir no 101 līdz 200 tonnām gadā, finanšu nodrošinājuma apmērs ir 50 000 euro gadā;

9.6. ja atļauja atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas darbībām atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu ir izsniegta bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto finanšu nodrošinājuma apmēru palielina, piemērojot koeficientu 2,5;

9.7. ja atļauja atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas darbībām atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu ir izsniegta bīstamo atkritumu savākšanai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām, koeficientu 2,5 finanšu nodrošinājumam nepiemēro.

10. Finanšu nodrošinājuma apmērs par slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanu un atkritumu pāršķirošanu ir 100 000 euro gadā.

11. Finanšu nodrošinājuma apmērs par atkritumu tirdzniecības un atkritumu apsaimniekošanas starpniecības darbībām ir 50 000 euro gadā. 

12. Finanšu nodrošinājums, kas izsniegts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgs līdz tajā norādītā termiņa beigām. Atkritumu apsaimniekotājs trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām iesniedz dienestam jaunu finanšu nodrošinājumu atbilstoši šo noteikumu prasībām.

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumus Nr. 2 "Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 7. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 25. februāra
noteikumiem Nr. 134
GALVOJUMA APDROŠINĀŠANA

Polise Nr. _________

Apdrošināšanas periods

no __________________ līdz __________________

 

Apdrošinājuma ņēmējs: Apdrošinātājs:
   

(nosaukums)

 

(nosaukums)

   

(vienotais reģistrācijas numurs)

 

(vienotais reģistrācijas numurs)

   

(juridiskā adrese)

 

(juridiskā adrese)

   
Apdrošinātais:  

Valsts vides dienests

  
   

(vienotais reģistrācijas numurs)

  
   

(juridiskā adrese)

  
   
Apdrošināšanas objekts:
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta 1.4 daļas 
 

(pirmajā, otrajā vai trešajā)

punktā paredzēto apdrošinājuma ņēmēja saistību izpilde, un Ministru kabineta 2021. gada 25. februāra noteikumu Nr. 134 "Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām" _________________ apakšpunkts/apakšpunkti, kas ņemts/ņemti vērā finanšu nodrošinājuma apmēra noteikšanā.

Apdrošināšanas nosacījumi:

Kopējā apdrošinājuma summa XX XXX,00 euro.

Kopējā apdrošināšanas prēmija X XXX,00 euro.

Apdrošināšanas prēmija samaksāta pilnā apmērā – XX XXX,00 euro.

  

(datums)

 

Īpašie noteikumi:

1. Apdrošinātājs neatsaucami uzņemas pienākumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc Valsts vides dienesta pirmā pieprasījuma, kurā norādīts, ka apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis savas saistības.

2. Pieprasījuma iesniegšanas termiņš beidzas, ja sešu mēnešu laikā no apdrošināšanas perioda beigu datuma (ieskaitot) apdrošinātājs nav saņēmis pieprasījumu.

3. Apdrošinājuma ņēmējs piekrīt, ka apdrošinātājs var iegūt no Valsts vides dienesta jebkādu informāciju saistībā ar finanšu nodrošinājumu.

4. Apdrošināšanas polise izsniegta apdrošinājuma ņēmējam elektroniska dokumenta veidā.

Citi noteikumi:

1. Apdrošināšanas polise ir izdota saskaņā ar apdrošināšanas noteikumiem, kas ir neatņemama apdrošināšanas polises sastāvdaļa, un saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 134 "Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām".

2. Apdrošinājuma ņēmējs apliecina, ka ar apdrošināšanas noteikumiem un šajā polisē minētajiem individuālajiem nosacījumiem ir iepazinies, tie viņam ir pilnībā saprotami un pieņemami.

Līgums noslēgts
   

(datums)

 

(vieta)

   
Apdrošinājuma ņēmējs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Apdrošinātājs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 25. februāra
noteikumiem Nr. 134
Atkritumu apsaimniekošanas, tirdzniecības vai apsaimniekošanas starpniecības pirmā pieprasījuma garantijas vēstules paraugs

Valsts vides dienestam
Rūpniecības iela 23, Rīga
LV-1045, Latvija
Reģistrācijas Nr. 90000017078

Rīga, xx.xx.xxxx.

Pirmā pieprasījuma garantijas vēstule Nr. ____________

Banka 
 

(nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)

 

(turpmāk – banka)

(juridiskā adrese)

 
apliecina, ka ir informēta, ka tās klients 
 

(nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)

  

(juridiskā adrese)

 (turpmāk – atkritumu apsaimniekotājs)
  
vēlas saņemt 
 

(atkritumu pārvadāšanas/uzglabāšanas/slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas/atkritumu pāršķirošanas/pārstrādes vai reģenerācijas)

atļauju atkritumu apsaimniekošanai
 

(nebīstamo/bīstamo)

 
vai reģistrēties kā 
 

(atkritumu tirgotājs/atkritumu apsaimniekošanas starpnieks)

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta 1.2 daļu, lai saņemtu minēto atļauju, atkritumu apsaimniekotājs iesniedz Valsts vides dienestā pirmā pieprasījuma garantijas vēstuli. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.1 panta piekto daļu, lai reģistrētos Valsts vides dienestā, atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks iesniedz Valsts vides dienestam finanšu nodrošinājumu atbilstoši šā likuma 12. panta 1.2 daļas prasībām.

Ņemot vērā minēto likumu, banka neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Valsts vides dienestam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot

 (turpmāk – garantijas summa).

(summa vārdiem, valūta)

 

(Ja garantija tiek izdota vairāku atļauju saņemšanai, tad attiecīgi tiek norādīts šīs summas sadalījums pa kategorijām.)

Banka apņemas samaksāt pieprasīto summu, nepārsniedzot garantijas summu, ja bankai ir nosūtīts atbilstošs Valsts vides dienesta lēmums, ar kuru Valsts vides dienests pieprasa bankai veikt maksājumu uz pirmā pieprasījuma garantijas vēstules pamata un kurā ietverts Valsts vides dienesta apgalvojums, ka iestājies vismaz viens no Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta 1.4 daļā minētajiem gadījumiem, norādot konkrēto gadījumu.

Pirmā pieprasījuma garantijas vēstule ir spēkā līdz 20___. gada ____. __________________ (turpmāk – beigu datums). Bankai jāsaņem pieprasījums ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc beigu datuma uz adresi ___________________________________ vai, ja pieprasījumu iesniedz elektroniski, uz e-pasta adresi ____________.

Pirmā pieprasījuma garantijas vēstules derīguma termiņš izbeidzas, ja:

1) sešu mēnešu laikā no beigu datuma (to ieskaitot) banka nav saņēmusi pieprasījumu;

2) banka ir saņēmusi Valsts vides dienesta rakstisku paziņojumu par bankas atbrīvošanu no pirmā pieprasījuma garantijas vēstules saistībām un Valsts vides dienesta paziņojumam pievienots šīs garantijas vēstules oriģināls vai kopija.

Pirmā pieprasījuma garantijas vēstule ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758). Pirmā pieprasījuma garantijas vēstulei un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

Bankas pārstāvis   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 134Pieņemts: 25.02.2021.Stājas spēkā: 02.03.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 01.03.2021. OP numurs: 2021/41.8
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
321333
02.03.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"