Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 1

Rīgā 2021. gada 5. janvārī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 1 2. p.)
Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma
11. panta 3. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka apjomu un kārtību, kādā noguldījumu piesaistītāji apkopo un sniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) informāciju par garantēto atlīdzību.

2. Noteikumi ir saistoši noguldījumu piesaistītājiem, uz kuriem attiecināmi Noguldījumu garantiju likuma noteikumi.

3. Terminu lietojums šajos noteikumos atbilst Noguldījumu garantiju likuma terminu lietojumam.

II. Informācijas par garantēto atlīdzību apjoms

4. Noguldījumu piesaistītājs katram noguldītājam, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, piešķir tehnisko identifikatoru, kas ir unikāla simbolu virkne un ko noguldījumu piesaistītājs lieto savā informācijas sistēmā, pēc kuras tiek veikta klienta identifikācija. Tehniskais identifikators nedrīkst saturēt noguldītāja personīgos identifikācijas datus. Vienam noguldītājam, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, nedrīkst piešķirt vairāk kā vienu identifikatoru.

5. Noguldījumu piesaistītājs apkopo šādu informāciju par noguldītāju, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība un kurš ir fiziska persona:

5.1. vārds un uzvārds;

5.2. personas kods, ja fiziskā persona ir rezidents vai nerezidents, kuram piešķirts šāds kods;

5.3. dzimšanas datums;

5.4. personu apliecinoša dokumenta numurs;

5.5. deklarētās vai pastāvīgās dzīvesvietas adrese;

5.6. pastāvīgās dzīvesvietas adreses valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007;

5.7. kontakttālrunis (ja šāda informācija ir noguldījumu piesaistītāja rīcībā).

6. Noguldījumu piesaistītājs apkopo šādu informāciju par noguldītāju, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība un kurš ir juridiska persona:

6.1. nosaukums;

6.2. juridiskā adrese;

6.3. vienotais reģistrācijas numurs, ja juridiskā persona ir rezidents;

6.4. reģistrācijas numurs, ja juridiskā persona ir nerezidents;

6.5. juridiskās adreses valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007.

7. Noguldījumu piesaistītājs apkopo šādu informāciju par noguldītāja, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, pilnvarotajām personām, kas šo noteikumu izpratnē saprotamas kā personas, kurām ir izsniegta notariāli apstiprināta pilnvara rīkoties ar noguldītāja norēķinu kontiem un tajos esošajiem līdzekļiem, kā arī personas, kurām ar tiesas nolēmumu ir piešķirtas aizgādnības tiesības noguldītāja daļējas vai pilnīgas rīcībnespējas gadījumā un no šī nolēmuma izriet personu tiesības rīkoties ar noguldītāja naudas līdzekļiem un norēķinu kontiem:

7.1. noguldītāja tehniskais identifikators;

7.2. pilnvarotās personas vārds un uzvārds;

7.3. pilnvarotās personas personas kods;

7.4. pilnvarotās personas dzimšanas datums, ja fiziskajai personai nav piešķirts personas kods;

7.5. pilnvarotās personas personu apliecinoša dokumenta numurs;

7.6. pilnvarotās personas kontakttālrunis.

8. Noguldījumu piesaistītājs saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu aprēķina un apkopo informāciju par:

8.1. katra noguldītāja, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, atbilstīgā noguldījuma apmēru;

8.2. katra noguldītāja, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, segtā noguldījuma apmēru.

9. Noteikumu 8. punktā noteikto informāciju norāda euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā vai Komisijas pieprasījumā norādītajā dienā, ja Komisija ir nosūtījusi pieprasījumu par informācijas par garantēto atlīdzību iesniegšanu.

10. Noguldījumu piesaistītājs nodrošina, ka tā grāmatvedības reģistros vai informācijas sistēmās katras dienas beigās ir pieejama aktuālā un vismaz piecu darba dienu vēsturiskā šo noteikumu 5.8. punktā noteiktā informācija.

11. Noguldījumu piesaistītājs šo noteikumu 5., 6. un 8. punktā noteikto informāciju par noguldītājiem, kuriem pienākas garantētā atlīdzība, apkopo sarakstā atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā norādītajām prasībām. Noguldījumu piesaistītājs informāciju apkopo elektroniski XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumā norādīto paraugu un Komisijas sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu, ko Komisija nosūta noguldījumu piesaistītājiem. Sagatavojot XML failu, noguldījumu piesaistītājs sagatavo arī faila kontrolvērtību (hash), lietojot SHA256 algoritmu. Noguldījumu piesaistītājs nodrošina, ka kontrolvērtība automātiski tiek saglabāta noguldījumu piesaistītāja informācijas sistēmā, par kuras darbībām tiek veikti auditācijas pieraksti un kuras datu integritāte tiek aizsargāta. Noguldījumu piesaistītājs, kura garantētās atlīdzības saņēmēju skaits ir mazāks par četriem simtiem, šo noteikumu 5., 6. un 8. punktā noteikto informāciju apkopo elektroniskā veidā XLSX (Microsoft Excel Open XML) faila formātā.

12. Noguldījumu piesaistītājs šo noteikumu 5., 6. un 8. punktā noteikto informāciju par noguldītājiem tā filiālēs ārpus Latvijas, kuriem pienākas garantētā atlīdzība, apkopo atsevišķos sarakstos par katru filiāli atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā norādītajām prasībām. Viens noguldītājs var būt tikai vienā garantētās atlīdzības saņēmēju saraksta failā. Ja noguldītājs ir iekļauts šo noteikumu 11. punktā minētajā sarakstā, tad tas šo noteikumu 12. punktā minētajos sarakstos vairs nav iekļaujams. Noguldījumu piesaistītājs informāciju apkopo elektroniski XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumā norādīto paraugu un Komisijas sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu, ko Komisija nosūta noguldījumu piesaistītājiem. Sagatavojot XML failu, noguldījumu piesaistītājs sagatavo arī faila kontrolvērtību (hash), lietojot SHA256 algoritmu. Noguldījumu piesaistītājs nodrošina, ka kontrolvērtība automātiski tiek saglabāta noguldījumu piesaistītāja informācijas sistēmā, par kuras darbībām tiek veikti auditācijas pieraksti un kuras datu integritāte tiek aizsargāta. Noguldījumu piesaistītājs, kura garantētās atlīdzības saņēmēju skaits ir mazāks par četriem simtiem, šo noteikumu 5., 6. un 8. punktā noteikto informāciju par noguldītājiem tā filiālēs ārpus Latvijas apkopo elektroniskā veidā XLSX (Microsoft Excel Open XML) faila formātā.

13. Noguldījumu piesaistītājs šo noteikumu 7. punktā noteikto informāciju par noguldītājiem, kuriem pienākas garantētā atlīdzība, apkopo sarakstā atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā norādītajām prasībām. Noguldījumu piesaistītājs informāciju apkopo elektroniski XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumā norādīto paraugu un Komisijas sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu, ko Komisija nosūta noguldījumu piesaistītājiem. Sagatavojot XML failu, noguldījumu piesaistītājs sagatavo arī faila kontrolvērtību (hash), lietojot SHA256 algoritmu. Noguldījumu piesaistītājs nodrošina, ka kontrolvērtība automātiski tiek saglabāta noguldījumu piesaistītāja informācijas sistēmā, par kuras darbībām tiek veikti auditācijas pieraksti un kuras datu integritāte tiek aizsargāta. Noguldījumu piesaistītājs, kura garantētās atlīdzības saņēmēju skaits ir mazāks par četriem simtiem, šo noteikumu 7. punktā noteikto informāciju apkopo elektroniskā veidā XLSX (Microsoft Excel Open XML) faila formātā.

14. Noguldījumu piesaistītājs šo noteikumu 7. punktā noteikto informāciju par noguldītājiem tā filiālēs ārpus Latvijas, kuriem pienākas garantētā atlīdzība, apkopo atsevišķos sarakstos par katru filiāli atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā norādītajām prasībām. Noguldījumu piesaistītājs informāciju apkopo elektroniski XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumā norādīto paraugu un Komisijas sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu, ko Komisija nosūta noguldījumu piesaistītājiem. Sagatavojot XML failu, noguldījumu piesaistītājs sagatavo arī faila kontrolvērtību (hash), lietojot SHA256 algoritmu. Noguldījumu piesaistītājs nodrošina, ka kontrolvērtība automātiski tiek saglabāta noguldījumu piesaistītāja informācijas sistēmā, par kuras darbībām tiek veikti auditācijas pieraksti un kuras datu integritāte tiek aizsargāta. Noguldījumu piesaistītājs, kura garantētās atlīdzības saņēmēju skaits ir mazāks par četriem simtiem, šo noteikumu 7. punktā noteikto informāciju par noguldītājiem tā filiālēs ārpus Latvijas apkopo elektroniskā veidā XLSX (Microsoft Excel Open XML) faila formātā.

15. Noguldījumu piesaistītājs procesa kontroles vajadzībām sagatavo arī atsevišķu sarakstu ar šo noteikumu 5., 6. un 8. punktā noteikto informāciju, kā arī informāciju par katra noguldītāja kopējo noguldījumu apmēru, segto noguldījumu apmēru un noguldījumiem tā filiālēs ārpus Latvijas, ietverot informāciju par visiem noguldītājiem, tai skaitā par noguldītājiem, kuriem nepienākas garantētā atlīdzība, un par noguldītājiem, kuriem ir vismaz viens neslēgts konts un noguldījumu atlikums ir mazāks par vai vienāds ar nulli. Sarakstā klasifikatora koda veidā saskaņā ar šo noteikumu 7. pielikumu iekļauj informāciju par noguldītāja neiekļaušanas iemesliem to noguldītāju sarakstā, kuriem pienākas garantētā atlīdzība un par kuriem noguldījumu piesaistītājs apkopo informāciju saskaņā ar šo noteikumu 11. un 12. punktu. Noguldījumu piesaistītājs pēc pieprasījuma iesniedz Komisijai noguldītāju neiekļaušanas sarakstā iemeslu skaidrojumu, ja kā neiekļaušanas iemesls izmantots klasifikatora kods "17 – cits".

16. Noteikumu 15. punktā noteikto informāciju sagatavo atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumā norādītajām prasībām elektroniski XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumā norādīto paraugu un Komisijas sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu, ko Komisija nosūta noguldījumu piesaistītājiem. Sagatavojot XML failu, noguldījumu piesaistītājs sagatavo arī faila kontrolvērtību (hash), lietojot SHA256 algoritmu. Noguldījumu piesaistītājs nodrošina, ka kontrolvērtība automātiski tiek saglabāta noguldījumu piesaistītāja informācijas sistēmā, par kuras darbībām tiek veikti auditācijas pieraksti un kuras datu integritāte tiek aizsargāta. Noguldījumu piesaistītājs, kura garantētās atlīdzības saņēmēju skaits ir mazāks par četriem simtiem, šo noteikumu 15. punktā noteikto informāciju apkopo elektroniskā veidā XLSX (Microsoft Excel Open XML) faila formātā.

17. Noteikumu 11., 12., 13., 14. un 16. punktā noteiktajā veidā un apjomā apkopoto informāciju noguldījumu piesaistītājs ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas iesniedz Komisijai elektroniski arhivētas un šifrētas datnes veidā, lietojot Komisijas publisko atslēgu http://www.fktk.lv/texts_files/0_FKTK_Paraksts.asc.

18. Noguldījumu nepieejamības iestāšanās gadījumā noguldījumu piesaistītājs šo noteikumu 5., 6., 7., 8. un 15. punktā noteikto aktuālo informāciju iesniedz Komisijai saskaņā ar šo noteikumu 11., 12., 13., 14. un 16. punkta prasībām vienu reizi mēnesī par stāvokli mēneša pēdējā dienā līdz nākamā mēneša 5. datumam. Ja noguldījumu piesaistītājs konstatē, ka informācijā par garantēto atlīdzību, kas Komisijai iesniegta noguldījumu nepieejamības iestāšanās gadījumā, nepieciešams veikt precizējumus, noguldījumu piesaistītājs nekavējoties par to informē Komisiju un iesniedz precizēto informāciju saskaņā ar šo noteikumu 11., 12., 13. un 14. punkta prasībām, ietverot datus tikai par tiem noguldītājiem, kuru informācija ir precizēta vai pievienota no jauna. Precizējumi, kas attiecas uz ieturētajām komisijas maksām par noguldījumu piesaistītāja līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai sniegtajiem pakalpojumiem, var tikt iesniegti ne vēlāk kā septiņas dienas pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas.

19. Ja Komisija konstatē, ka noguldījumu piesaistītāja sniegtā informācija par garantēto atlīdzību neatbilst aktuālajai situācijai noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas vai Komisijas pieprasījumā norādītās dienas beigās, Komisija informē par to noguldījumu piesaistītāju, un tas vienas dienas laikā sniedz Komisijai precizētu informāciju saskaņā ar šo noteikumu 11., 12. un 16. punkta prasībām.

20. Komisija, uzraugot šo noteikumu izpildi, var veikt klātienes pārbaudes un neklātienes uzraudzību un var pieprasīt noguldījumu piesaistītājam šo noteikumu 11., 12., 13., 14. un 16. punktā noteiktajā veidā un apjomā apkopoto informāciju par garantēto atlīdzību iesniegt vienas dienas laikā elektroniski arhivētas un šifrētas datnes veidā, lietojot Komisijas publisko atslēgu http://www.fktk.lv/texts_files/0_FKTK_Paraksts.asc, par stāvokli pieprasījumā norādītās dienas beigās.

21. Noguldījumu piesaistītājs integritātes riska samazināšanas nolūkā testa veidā sagatavo informāciju par garantēto atlīdzību vienu reizi gadā šo noteikumu 11., 12., 13., 14. un 16. punktā noteiktajā veidā un apjomā. Noguldījumu piesaistītājs, kura garantētās atlīdzības saņēmēju skaits ir mazāks par četriem simtiem, integritātes riska samazināšanas nolūkā sagatavo informāciju par garantēto atlīdzību šo noteikumu 11., 12., 13., 14. un 16. punktā noteiktajā veidā un apjomā par stāvokli katra mēneša pēdējās dienas beigās un uzglabā vismaz līdz nākamā faila sagatavošanai vietā ar samazinātu integritātes un konfidencialitātes risku.

III. Pārejas noteikums

22. Papildu prasības, kas noteiktas šo noteikumu 5.5. un 5.7. apakšpunktā un 7., 12. un 15. punktā, stājas spēkā 2021. gada 30. jūnijā.

IV. Noslēguma jautājums

23. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2018. gada 6. februāra normatīvie noteikumi Nr. 30 "Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.01.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 1
Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas prasības

Lauka nosaukums

Lauka datu formāts (*)

Lauka vērtība

Lauka vērtības kategorija

Elementa nosaukums

Mātes elements(-i)

1. Noguldītāja unikāls identifikators

Max40(x)

Iekšējais iestādes identifikators

Identifikators

<NogulditajaUnikalsIdentifikators>

<NGFSubjekts>

2a. Noguldītāja (fiziskās personas) vārds vai vārdi

Max200(x)
Min1

Vārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<Vards>

<NGFSubjekts><FiziskaPersona>

2b. Noguldītāja (fiziskās personas) uzvārds vai uzvārdi

Max200(x)
Min0

Uzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<Uzvards>

<NGFSubjekts><FiziskaPersona>

2c. Noguldītāja (fiziskās personas – rezidenta vai nerezidenta) identifikācijas dokumenta numurs

Max200(x)

Identifikācijas dokumenta numurs

Kods

<IdentifikacijasDokNumurs>

<NGFSubjekts><FiziskaPersona>

2d. Noguldītāja (fiziskās personas – rezidenta vai nerezidenta, kuram piešķirts šāds kods) identifikācijas (personas) kods

Max200(x)

Personas identifikācijas kods

Kods

<IdentifikacijasNumurs>

<NGFSubjekts><FiziskaPersona>

2e. Noguldītāja (fiziskās personas – nerezidenta) dzimšanas datums

YYYY-MM-DD

Starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formāts: YYYY-MM-DD

Datums

<DzimsanasDatums>

<NGFSubjekts><FiziskaPersona>

2f. Noguldītāja (fiziskās personas) kontakttālrunis

Max20(n)

Tālruņa numurs, ietverot numura valsts kodu

Skaitlis

<Kontakttalrunis>

<NGFSubjekts><FiziskaPersona>

3a. Noguldītāja (juridiskās personas) nosaukums

Max200(x)

Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe

Teksts

<Nosaukums>

<NGFSubjekts><JuridiskaPersona>

3b. Noguldītāja (juridiskās personas) reģistrācijas numurs

Max200(x)

Juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā

Kods

<RegistracijasNumurs>

<NGFSubjekts><JuridiskaPersona>

4. Noguldītāja deklarētās vai pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās adreses pilsēta vai novads

2(a)

Saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007

Kods

<ValstsKods>

<NGFSubjekts><FiziskaPersona><Adrese>
vai
<NGFSubjekts><JuridiskaPersona><Adrese>

5. Noguldītāja deklarētās vai pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās adreses pilsēta vai novads

Max200(x)

Pilsētas/novada nosaukums

Teksts

<PilsetaNovads>

<NGFSubjekts><FiziskaPersona><Adrese>
vai
<NGFSubjekts><JuridiskaPersona><Adrese>

6. Noguldītāja deklarētās vai pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās adreses pārējā daļa

Max200(x)

Pārējā adreses daļa – iela, māja, dzīvoklis, indekss vai cits

Teksts

<ParejaAdrese>

<NGFSubjekts><FiziskaPersona><Adrese>
vai
<NGFSubjekts><JuridiskaPersona><Adrese>

7. Atbilstīgā noguldījuma summa, euro

Max12(d)

Atbilstīgā noguldījuma summa, euro

Skaitlis

<AtbilstigaANSumma>

<NGFSubjekts>

8. Garantētās atlīdzības summa, euro

Max7(d)

Garantētās atlīdzības summa, euro

Skaitlis

<GarantetaATLSumma>

<NGFSubjekts>

9. Atbilstīgā noguldījuma summa, euro, par stāvokli piecas darba dienas pirms pārskata sagatavošanas datuma

Max12(d)

Atbilstīgā noguldījuma summa, euro, par stāvokli piecas darba dienas pirms pārskata sagatavošanas datuma

Skaitlis

<AtbilstigaNAS5dienas>

<NGFSubjekts>

* a = burts; x = burts, cipars vai simbols; d = decimāldaļskaitlis; n = cipars.

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.01.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 1
XML faila paraugs
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FKTK_NGF BankasBICKods="XXXXLV22XXX" IzveidesDatums="2007-08-14" IzveidesLaiks="14:20:00" Versija="2.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation=" FKTK_NGF_V2.xsd">
 <NGFSubjekts>
  <NogulditajaUnikalsIdentifikators>IBB_345678</NogulditajaUnikalsIdentifikators>
  <FiziskaPersona>
   <Vards>Roberts</Vards>
   <Uzvards>Kalniņš Bērziņš</Uzvards>
   <IdentifikacijasDokNumurs>AT1234567</IdentifikacijasDokNumurs>
   <IdentifikacijasNumurs></IdentifikacijasNumurs>
   <DzimsanasDatums></DzimsanasDatums>
   <Kontakttalrunis>372123456789</Kontakttalrunis>
   <Adrese>
    <ValstsKods>LV</ValstsKods>
    <PilsetaNovads>Rīga</PilsetaNovads>
    <ParejaAdrese>Tadaiķu 55-66, LV-1111</ParejaAdrese>
   </Adrese>
  </FiziskaPersona>
  <AtbilstigaANSumma>5000.00</AtbilstigaANSumma>
  <GarantetaATLSumma>5000.00</GarantetaATLSumma>
  <AtbilstigaNAS5dienas>6000.10</AtbilstigaNAS5dienas>
 </NGFSubjekts>
 <NGFSubjekts>
  <NogulditajaUnikalsIdentifikators>US-ABCLRC</NogulditajaUnikalsIdentifikators>
  <JuridiskaPersona>
   <Nosaukums>SIA XMIA</Nosaukums>
   <RegistracijasNumurs>UK5212584222</RegistracijasNumurs>
   <Adrese>
    <ValstsKods>LV</ValstsKods>
    <PilsetaNovads>Rīga</PilsetaNovads>
    <ParejaAdrese>Bauskas 300-10</ParejaAdrese>
   </Adrese>
  </JuridiskaPersona>
    <AtbilstigaANSumma>255000.00</AtbilstigaANSumma>
  <GarantetaATLSumma>100000.00</GarantetaATLSumma>
  <AtbilstigaNAS5dienas>300000.00</AtbilstigaNAS5dienas>
 </NGFSubjekts>
 </FKTK_NGF>
3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.01.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 1
Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas prasības

Lauka nosaukums

Lauka datu formāts (*)

Lauka vērtība

Lauka vērtības kategorija

Elementa nosaukums

Mātes elements(-i)

1. Noguldītāja unikāls identifikators

Max40(x)

Iekšējais iestādes identifikators

Identifikators

<NogulditajaUnikalsIdentifikators>

<NGFSubjekts>

2. Pilnvarotās personas vārds vai vārdi

Max200(x)
Min1

Vārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<Vards>

<NGFSubjekts><PilnvarotasPersonas><PilnvarotaPersona>

3. Pilnvarotās personas uzvārds vai uzvārdi

Max200(x)
Min0

Uzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<Uzvards>

<NGFSubjekts><PilnvarotasPersonas><PilnvarotaPersona>

4. Pilnvarotās personas identifikācijas dokumenta numurs

Max200(x)

Identifikācijas dokumenta numurs

Kods

<IdentifikacijasDokNumurs>

<NGFSubjekts><PilnvarotasPersonas><PilnvarotaPersona>

5. Pilnvarotās personas (fiziskās personas – rezidenta vai nerezidenta, kuram piešķirts šāds kods) identifikācijas (personas) kods

Max200(x)

Personas identifikācijas kods

Kods

<IdentifikacijasNumurs>

<NGFSubjekts><PilnvarotasPersonas><PilnvarotaPersona>

6. Pilnvarotās personas (fiziskās personas – nerezidenta) dzimšanas datums

YYYY-MM-DD

Starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formāts: YYYY-MM-DD

Datums

<DzimsanasDatums>

<NGFSubjekts><PilnvarotasPersonas><PilnvarotaPersona>

7. Pilnvarotās personas (fiziskās personas) kontakttālrunis

Max20(n)

Pilnvarotās personas (fiziskās personas) kontakttālrunis

Kods

<Kontakttalrunis>

<NGFSubjekts><PilnvarotasPersonas><PilnvarotaPersona>

* a = burts; x = burts, cipars vai simbols; d = decimāldaļskaitlis; n = cipars.

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.01.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 1
XML faila paraugs
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FKTK_NGF_PP xsi:noNamespaceSchemaLocation="FKTK_NGF_PP_v1.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Versija="1.0"
IzveidesLaiks="14:20:00" IzveidesDatums="2020-08-14" BankasBICKods="XXXXLV22XXX">
 <NGFSubjekts>
  <NogulditajaUnikalsIdentifikators>US-ABC123</NogulditajaUnikalsIdentifikators>
  <PilnvarotasPersonas>
   <PilnvarotaPersona>
    <Vards>Roberts</Vards>
    <Uzvards>Kalniņš-Kļaviņš</Uzvards>
    <IdentifikacijasDokNumurs>AT1234567</IdentifikacijasDokNumurs>
    <IdentifikacijasNumurs></IdentifikacijasNumurs>
    <DzimsanasDatums></DzimsanasDatums>
    <Kontakttalrunis>372123456789</Kontakttalrunis>
   </PilnvarotaPersona>
   <PilnvarotaPersona>
    <Vards>Jurijs</Vards>
    <Uzvards>Ivanovs</Uzvards>
    <IdentifikacijasDokNumurs>UT1234567</IdentifikacijasDokNumurs>
    <IdentifikacijasNumurs></IdentifikacijasNumurs>
    <DzimsanasDatums>1900-01-15</DzimsanasDatums>
    <Kontakttalrunis>380123456789</Kontakttalrunis>
   </PilnvarotaPersona>
  </PilnvarotasPersonas>
 </NGFSubjekts>
 <NGFSubjekts>
  <NogulditajaUnikalsIdentifikators>GG-ABC123</NogulditajaUnikalsIdentifikators>
  <PilnvarotasPersonas>
   <PilnvarotaPersona>
    <Vards>Roberts</Vards>
    <Uzvards>Kalniņš-Kļaviņš</Uzvards>
    <IdentifikacijasDokNumurs>AT1234567</IdentifikacijasDokNumurs>
    <IdentifikacijasNumurs></IdentifikacijasNumurs>
    <DzimsanasDatums></DzimsanasDatums>
    <Kontakttalrunis>372123456789</Kontakttalrunis>
   </PilnvarotaPersona>
  </PilnvarotasPersonas>
 </NGFSubjekts>
</FKTK_NGF_PP>
5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.01.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 1
Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas prasības

Lauka nosaukums

Lauka datu formāts (*)

Lauka vērtība

Lauka vērtības kategorija

Elementa nosaukums

Mātes elements(-i)

1. Noguldītāja unikāls identifikators

Max40(x)

Iekšējais iestādes identifikators

Identifikators

<NogulditajaUnikalsIdentifikators>

<NGFSubjekts>

2a. Noguldītāja (fiziskās personas) vārds vai vārdi

Max200(x)
Min1

Vārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<Vards>

<NGFSubjekts><FiziskaPersona>

2b. Noguldītāja (fiziskās personas) uzvārds vai uzvārdi

Max200(x)
Min0

Uzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<Uzvards>

<NGFSubjekts><FiziskaPersona>

2c. Noguldītāja (fiziskās personas – rezidenta vai nerezidenta) identifikācijas dokumenta numurs

Max200(x)

Identifikācijas dokumenta numurs

Kods

<IdentifikacijasDokNumurs>

<NGFSubjekts><FiziskaPersona>

2d. Noguldītāja (fiziskās personas – rezidenta vai nerezidenta, kuram piešķirts šāds kods) identifikācijas (personas) kods

Max200(x)

Personas identifikācijas kods

Kods

<IdentifikacijasNumurs>

<NGFSubjekts><FiziskaPersona>

2e. Noguldītāja (fiziskās personas – nerezidenta) dzimšanas datums

YYYY-MM-DD

Starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formāts: YYYY-MM-DD

Datums

<DzimsanasDatums>

<NGFSubjekts><FiziskaPersona>

3a. Noguldītāja (juridiskās personas) nosaukums

Max200(x)

Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe

Teksts

<Nosaukums>

<NGFSubjekts><JuridiskaPersona>

3b. Noguldītāja (juridiskās personas) reģistrācijas numurs

Max200(x)

Juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā

Kods

<RegistracijasNumurs>

<NGFSubjekts><JuridiskaPersona>

4. Noguldītāja deklarētās vai pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās adreses valsts kods

2(a)

Saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007

Kods

<ValstsKods>

<NGFSubjekts><FiziskaPersona><Adrese>
vai
<NGFSubjekts><JuridiskaPersona><Adrese>

5. Noguldītāja deklarētās vai pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās adreses pilsēta vai novads

Max200(x)

Pilsētas/novada nosaukums

Teksts

<PilsetaNovads>

<NGFSubjekts><FiziskaPersona><Adrese>
vai
<NGFSubjekts><JuridiskaPersona><Adrese>

6. Noguldītāja deklarētās vai pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās adreses pārējā daļa

Max200(x)

Pārējā adreses daļa – iela, māja, dzīvoklis, indekss vai cits

Teksts

<ParejaAdrese>

<NGFSubjekts><FiziskaPersona><Adrese>
vai
<NGFSubjekts><JuridiskaPersona><Adrese>

7. Atbilstīgā noguldījuma summa, euro

Max12(d(2))

Atbilstīgā noguldījuma summa, euro

Skaitlis

<AtbilstigaANSumma>

<NGFSubjekts>

8. Garantētās atlīdzības summa, euro

Max8(d(2))

Garantētās atlīdzības summa, euro

Skaitlis

<GarantetaATLSumma>

<NGFSubjekts>

9. Atbilstīgā noguldījuma summa, euro, par stāvokli piecas darba dienas pirms pārskata sagatavošanas datuma

Max12(d(2))

Atbilstīgā noguldījuma summa, euro, par stāvokli piecas darba dienas pirms pārskata sagatavošanas datuma

Skaitlis

<AtbilstigaNAS5dienas>

<NGFSubjekts>

10. Noguldījumu summa, euro

Max12(d(2))

Pilna noguldījumu summa, euro

Skaitlis

<NoguldijumaSumma>

<NGFSubjekts>

11. Noguldījumi filiālēs

Informācija par noguldītāja noguldījumiem ārvalstu filiālēs

<Filiales>

<NGFSubjekts>

11a. Filiāle

Informācija par noguldītāja noguldījumiem ārvalsts filiālē

<Filiale>

<NGFSubjekts><Filiales>

11aa. Filiāles valsts kods

2(a)

Saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007

Kods

<FilialesValstsKods>

<NGFSubjekts><Filiales><Filiale>

11ab. Noguldījumu summa filiālē, euro

Max12(d(2))

Pilna noguldījumu summa, euro

Skaitlis

<NoguldijumaSummaFiliale>

<NGFSubjekts><Filiales><Filiale>

12. Segtais noguldījums, euro

Max12(d(2))

Segtā noguldījuma summa, euro

Skaitlis

<SegtaisNoguldijums>

<NGFSubjekts>

13. Bloķētās summas, euro

Max12(d(2))

Apgrūtinājumu summa, euro. Daļa no segtā noguldījuma

Skaitlis

<BloketasSummas>

<NGFSubjekts>

14. Neiekļaušanas noguldītāju, kuriem pienākas garantētā atlīdzība, sarakstā iemesls

Max5(x)

Klasifikatora kods, kas norāda, kādēļ noguldītājs nav iekļauts noguldītāju, kuriem pienākas garantētā atlīdzība, sarakstā (saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 23. pantu vai Kredītiestāžu likuma 172. panta pirmo daļu)

Teksts

<NeieklausanasIemesls>

<NGFSubjekts>

* a = burts; x = burts, cipars vai simbols; d = decimāldaļskaitlis; n = cipars.

6. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.01.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 1
XML faila paraugs
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FKTK_NGF BankasBICKods="XXXXLV22XXX" IzveidesDatums="2017-08-14" IzveidesLaiks="14:20:00" Versija="3.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="FKTK_NGF_V3-full.xsd">
 <NGFSubjekts>
  <NogulditajaUnikalsIdentifikators>IBB_345678</NogulditajaUnikalsIdentifikators>
  <FiziskaPersona>
   <Vards>Roberts</Vards>
   <Uzvards>Kalniņš-Kļaviņš</Uzvards>
   <IdentifikacijasDokNumurs>AT1234567</IdentifikacijasDokNumurs>
   <IdentifikacijasNumurs></IdentifikacijasNumurs>
   <DzimsanasDatums></DzimsanasDatums>
   <Adrese>
    <ValstsKods>LV</ValstsKods>
    <PilsetaNovads>Rīga</PilsetaNovads>
    <ParejaAdrese>Tadaiķu 55-66, LV-1111</ParejaAdrese>
   </Adrese>
  </FiziskaPersona>
  <AtbilstigaANSumma>250000.00</AtbilstigaANSumma>
  <GarantetaATLSumma>85000.00</GarantetaATLSumma>
  <AtbilstigaNAS5dienas>360000.10</AtbilstigaNAS5dienas>
  <NoguldijumaSumma>350000.00</NoguldijumaSumma>
  <Filiales>
   <Filiale>
    <FilialesValstsKods>LT</FilialesValstsKods>
    <NoguldijumaSummaFiliale>2500.00</NoguldijumaSummaFiliale>
   </Filiale>
   <Filiale>
    <FilialesValstsKods>EE</FilialesValstsKods>
    <NoguldijumaSummaFiliale>3500.00</NoguldijumaSummaFiliale>
   </Filiale>
  </Filiales>
  <SegtaisNoguldijums>100000.00</SegtaisNoguldijums>
  <BloketasSummas>0</BloketasSummas>
  <NeieklausanasIemesls>23_6</NeieklausanasIemesls>
 </NGFSubjekts>
 <NGFSubjekts>
  <NogulditajaUnikalsIdentifikators>US-ABCLRC</NogulditajaUnikalsIdentifikators>
  <JuridiskaPersona>
   <Nosaukums>SIA XMIA</Nosaukums>
   <RegistracijasNumurs>UK5212584222</RegistracijasNumurs>
   <Adrese>
    <ValstsKods>LV</ValstsKods>
    <PilsetaNovads>Rīga</PilsetaNovads>
    <ParejaAdrese>Bauskas 300-10</ParejaAdrese>
   </Adrese>
  </JuridiskaPersona>
  <AtbilstigaANSumma>255000.00</AtbilstigaANSumma>
  <GarantetaATLSumma>93000.00</GarantetaATLSumma>
  <AtbilstigaNAS5dienas>300000.00</AtbilstigaNAS5dienas>
  <NoguldijumaSumma>255000.00</NoguldijumaSumma>
  <Filiales>
   <Filiale>
    <FilialesValstsKods>CY</FilialesValstsKods>
    <NoguldijumaSummaFiliale>78000.00</NoguldijumaSummaFiliale>
   </Filiale>
   <Filiale>
    <FilialesValstsKods>IT</FilialesValstsKods>
    <NoguldijumaSummaFiliale>6700.00</NoguldijumaSummaFiliale>
   </Filiale>
  </Filiales>
  <SegtaisNoguldijums>100000.00</SegtaisNoguldijums>
  <BloketasSummas>3000</BloketasSummas>
  <NeieklausanasIemesls></NeieklausanasIemesls>
 </NGFSubjekts>
</FKTK_NGF>
7. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.01.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 1
Iemeslu noguldītāju neiekļaušanai garantēto atlīdzību saņēmēju sarakstā klasifikators

Klasifikatora kods

Skaidrojums

01

kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību noguldījumi

02

finanšu iestāžu noguldījumi

03

tādu pašvaldību, kuru gada budžets pārsniedz 500 000 euro, un tiešās pārvaldes iestāžu noguldījumi

04

noguldījumi, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai atzīstami par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, ja stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums

05

noguldījumi, kuru noguldītājs kā klients nav identificēts atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un poliferācijas finansēšanas novēršanas likuma noteikumiem

06

noguldījumi, kas saskaņā ar likumu veido noguldījumu piesaistītāja pašu kapitālu

07

apdrošināšanas sabiedrību noguldījumi

08

ieguldījumu brokeru sabiedrību noguldījumi

09

ieguldījumu pārvaldes sabiedrību noguldījumi

10

privāto pensiju fondu noguldījumi

11

alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku noguldījumi

12

kredītiestādes emitētie parāda vērtspapīri, kā arī saistības, kas rodas no tās vekseļiem, tai skaitā pārvedu vekseļiem

13

noguldījumi, ar kuriem pēdējo divu gadu laikā no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas nav veikti nekādi darījumi un kuru vērtība ir mazāka par 10 euro

14

pastāv juridisks strīds par personas tiesībām uz noguldījumu vai tiesībām saņemt garantēto atlīdzību

14.1

t.sk. saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu prasību ievērošanu

15

saskaņā ar normatīvajiem aktiem noguldījumu izmaksai ir noteikti ierobežojumi

16

pret personu ir sākts kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un nav stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums

17

cits
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 05.01.2021.Stājas spēkā: 13.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 12.01.2021. OP numurs: 2021/7.10
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
320124
13.01.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)