Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 756

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 84 2. §)
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta
devīto daļu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 10. panta
ceturto daļu, 15. panta otro daļu, 26. panta sesto un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – aģentūra) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību.

2. Maksu par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem nosaka saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Noteikumos lietoti šādi termini:

3.1. datne – ģeotelpiskās informācijas pamatdatu datne, kurā ietverta informācija par teritoriju Latvijas Republikā atbilstoši 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) nomenklatūras kartes lapai attiecīgajā mērogā;

3.2. lietotājs – ģeoinformācijas sistēmu pakalpojuma izmantotājs (valsts vai pašvaldības iestāde, juridiska vai fiziska persona). Vienam lietotājam var būt vairāki lietotāja identifikatori ar vienlaicīga pieslēguma iespējām;

3.3. lietotāja identifikators – lietotājam izsniegtais lietotāja vārds un parole;

3.4. punkts – ģeodēzisko mērījumu vieta, kurai nosaka ģeodēziskos raksturlielumus;

3.5. aktuālā ortofotokarte – ortofotokarte, kas sagatavota no pēdējā aerofotografēšanas cikla datiem.

II. Cenrāža I nodaļas piemērošanas kārtība

4. Ja apkārtējās vides ietekmē ģeomagnētisko vērtību nav iespējams noteikt, veicot mērījumu vienā punktā, pakalpojuma cenu nosaka, cenrāža I nodaļas 1.3. un 1.4. apakšpunktā norādīto summu reizinot ar uzmērīto punktu skaitu, kas nepieciešami, lai attiecīgajai vietai noteiktu ģeomagnētisko vērtību.

5. Ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīzi pēc pieprasījuma nodrošina aģentūra, piemērojot cenrāža I nodaļas 3.1. apakšpunktu.

6. Cenrāža I nodaļas 2. punktā minētie ģeotelpiskās informācijas pamatdati sagatavoti Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā.

7. Cenrāža I nodaļas 2.1., 2.2. un 2.3. apakšpunktā norādītā pakalpojumu cena noteikta par ģeotelpiskās informācijas datu kopas pakalpojumu vienā datu formātā.

8. Cenrāža I nodaļas 2.1.1., 2.1.3. un 2.3.10. apakšpunktā norādītā pakalpojuma mazākais iespējamais apjoms ir viena datne. Sākot ar otro datni, pakalpojuma cena ģeotelpiskās informācijas pamatdatu vektordatu formātos (Esri Shapefile, Esri File Geodatabase) tiek noteikta proporcionāli teritorijai, piemēram:

8.1. topogrāfiskajam plānam mērogā 1:2 000 – 1,35 kmm2/1 km2 = 1,35;

8.2. topogrāfiskajai kartei mērogā 1:10 000 – 230 km2/25 km2 = 9,2;

8.3. digitālajam reljefa modelim, vizualizētam horizontāļu veidā, mērogā 1:10 000 – 230 km2/25 km2 = 9,2.

9. Cenrāža I nodaļas 2.2.1., 2.3.2. un 2.3.3. apakšpunktā norādīto pakalpojumu mazākais iespējamais apjoms ir četras datnes.

10. Cenrāža I nodaļas 2.1., 2.2. un 2.3. apakšpunktā norādīto pakalpojumu cenu nosaka, summējot to ar cenrāža I nodaļas 3.1. apakšpunktā norādīto pakalpojuma cenu, ja nepieciešama ģeotelpiskās informācijas pamatdatu papildu apstrāde.

11. Cenrāža I nodaļas 2.1., 2.2. un 2.3. apakšpunktā norādīto pakalpojumu cenā ir iekļauta piekļuve ģeotelpiskās informācijas pamatdatiem vienā no šādiem veidiem:

11.1. ierakstīšana pasūtītāja elektronisko datu nesējā;

11.2. ierakstīšana aģentūras elektronisko datu nesējā (DVD-ROM);

11.3. lejupielādēšana, izmantojot datu apmaiņas protokola serveri (FTP).

12. Cenrāža I nodaļas 2.4.1. apakšpunktā norādītajā abonēšanas maksā par tīmekļa pakalpes izmantošanu iekļauta Latvijas pārskata karšu (mērogā 1:1 000 000, 1:500 000 un 1:250 000) datu abonēšana.

13. Cenrāža I nodaļas 2.4.1. apakšpunktā norādītā abonēšanas maksa piemērojama visiem 2.4.2. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem, summējot attiecīgajā 2.4.1. apakšpunktā un 2.4.2. apakšpunktā norādītā pakalpojuma cenu atbilstoši abonēšanas laikam. Cenrāža I nodaļas 2.4.1. apakšpunktā norādītā abonēšanas maksa piemērojama viena lietotāja identifikatoram neatkarīgi no abonējamo ģeotelpiskās informācijas pamatdatu kopu skaita. Ja lietotāja identifikatoram ir pieslēgums vairāku dažādu ģeotelpiskās informācijas pamatdatu kopu pakalpojumu izmantošanai un ir dažāds abonēšanas laiks, pakalpojuma cenu summē ar abonēšanas maksu par ilgāko periodu.

14. Cenrāža I nodaļas 2.4.2. apakšpunktā iekļauta šādu ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšana:

14.1. ortofotokarte krāsainā spektrā Latvijas teritorijai;

14.2. ortofotokarte infrasarkanā spektrā Latvijas teritorijai;

14.3. topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 Latvijas teritorijai;

14.4. topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 Latvijas teritorijai;

14.5. no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotā digitālā reljefa modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 25 cm;

14.6. no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotā digitālā virsmas modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 25 cm;

14.7. valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes informācija Latvijas teritorijai;

14.8. vietvārdu datubāzes informācija Latvijas teritorijai;

14.9. topogrāfiskais plāns mērogā 1:2 000 atbilstoši aktuālajai informācijai par atsevišķām Latvijas pilsētu teritorijām.

15. Cenrāža I nodaļas 2.4.2. apakšpunktā norādīto pakalpojumu cena noteikta par viena sagatavošanas cikla ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšanu vienai datu kopai.

16. Ja pakalpojums saistīts ar atvērto datu izsniegšanu, aģentūra pakalpojuma izpildi nodrošina, piemērojot cenrāža I nodaļas 3.1. apakšpunktu.

17. Ja pakalpojums saistīts ar ģeotelpiskās informācijas materiālu arhīvu, aģentūra pakalpojuma izpildi nodrošina, piemērojot cenrāža I nodaļas 3.1. un 3.2. apakšpunktu.

18. Cenrāža I nodaļas 3. punktā norādīto pakalpojumu kopējo cenu nosaka, sagatavojot individuālu pakalpojuma izpildes tāmi. Tāmi sagatavo, izmantojot šādu cenu aprēķina formulu:

Imp = (Hizm x S) + Lizm, kur

Imp – pakalpojuma cena;

Hizm – speciālistu izmaksas saskaņā ar cenrāža I nodaļas 3.1. apakšpunktu;

S – speciālistu plānotais darba apjoms (stundu skaits);

Lizm – līgumpartneru sniegtā pakalpojuma vai papildu materiālu iegādes izmaksas atbilstoši līgumpartneru sagatavotajai izmaksu tāmei.

19. Cenrāža I nodaļas 3.2.4. apakšpunktā norādītās A1 formāta izdrukas uz papīra mazākais iespējamais izmērs attiecīgā formāta izdrukām ir 594 mm x 841 mm. Pasūtot garāku izdruku, pakalpojuma cenu nosaka proporcionāli izdrukas garumam (piemēram, 1200 mm/841 mm = 1,43 lapas).

20. Cenrāža I nodaļas 3.2.5. apakšpunktā norādītās A0 formāta izdrukas uz papīra mazākais iespējamais izmērs attiecīgā formāta izdrukām ir 841 mm x 1189 mm. Pasūtot lielāku izdruku, pakalpojuma cenu nosaka proporcionāli izdrukas apjomam (piemēram, 2400 mm/1189 mm = 2,02 lapas).

III. Cenrāža II nodaļas piemērošanas kārtība

21. Pakalpojumiem, kuru apjomu nosaka loksnēs, cenu aprēķina proporcionāli lokšņu skaitam (piemēram, 650/1000 = 0,65).

22. Pakalpojumiem, kuros tiek izmantotas drukas formas, pakalpojuma cenai tiek papildus rēķināta formu cena.

23. Ja pakalpojuma izpildē izmantoti citu līgumpartneru (kas nav attiecīgā pakalpojuma saņēmējs) materiāli vai pakalpojums, cenrāža II nodaļas norādīto pakalpojumu cenu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Imp = (H1x S1) + (H2 x S2) +....+ (Hn x Sn) + Mizm + Lizm , kur

Imp – pakalpojuma cena;

H1...n – pakalpojumu izmaksas, ko nosaka saskaņā ar cenrāža II nodaļas 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4. apakšpunktā norādītajām pozīcijām;

S1...n – pakalpojuma apjoms (mērvienību skaits);

Mizm – materiālu (papīra) izmaksas, kas atbilst piegādāto materiālu izmaksām;

Lizm – līgumpartneru sniegtā pakalpojuma izmaksas atbilstoši līgumpartneru pavadzīmei–rēķinam.

IV. Noslēguma jautājumi

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2017. gada 25. jūlija noteikumus Nr. 421 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 148. nr.; 2018, 168. nr.).

25. Pakalpojumam, kura izpilde ir uzsākta vai par kuru noslēgts līgums līdz 2020. gada 21. decembrim, pakalpojuma sniegšanas nosacījumi un maksa ir piemērojama atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 25. jūlija noteikumiem Nr. 421 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība". Maksa par ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšanas pakalpojumiem, kuru abonēšanas periods ir sācies līdz 2020. gada 21. decembrim, ir aprēķināma atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 25. jūlija noteikumiem Nr. 421 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība", bet ne ilgāk kā līdz abonēšanas perioda beigām.

26. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 22. decembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 756
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis

I. Ģeotelpiskās informācijas produkti un pakalpojumi

1. Ģeodēzija

Nr.

p.  k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN

(euro)*

Cena ar PVN

(euro)

1.1.valsts ģeodēziskā tīkla punkta – sienas – zīmes pārcelšana

1 ģeodēziskais punkts

962,62

0

962,62

1.2.valsts ģeodēziskā tīkla punkta – grunts – zīmes pārcelšana

1 ģeodēziskais punkts

951,55

0

951,55

1.3.kopējā magnētiskā lauka intensitātes vērtības noteikšana ar precizitāti 10 nT (nanoteslas)

1 punkts

116,60

0

116,60

1.4.magnētiskās deklinācijas un inklinācijas noteikšana ar standartnovirzi, ne sliktāku kā 0,1 (cenu nosaka, summējot šajā punktā un 1.3. apakšpunktā noteikto cenu)

1 punkts

62,30

0

62,30

1.5.smaguma spēka vērtības noteikšana ar standartnovirzi 10–25 µGal (mikrogal)

1 punkts

138,82

0

138,82

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2. Ģeotelpiskie dati un ģeoinformācijas sistēmas

Nr.

p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN

(euro)*

Cena ar PVN

(euro)

2.1.topogrāfiskās kartes un plāni:
2.1.1.topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000 (vektordatu formāts – DGN, Esri Shapefile, Esri File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/
1 km2

6,95

0

6,95

2.1.2.topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000 (vektordatu formāts – DGN, Esri Shapefile, Esri File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF)

Rīgas pilsētas teritorija

406,46

0

406,46

2.1.3.topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 bez reljefa datiem (vektordatu formāts – DGN, Esri Shapefile, Esri File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF)**

1 datne/
25 km2

7,17

0

7,17

2.1.4.topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 visai Latvijas teritorijai bez reljefa datiem (vektordatu formāts – DGN, Esri Shapefile, Esri File Geodatabase, rastra datu formāts – TIFF)**

Latvijas teritorija

893,71

0

893,71

2.2.ortofotokarte:
2.2.1.aktuālā ortofotokarte (rastra datu formāts – TIFF) (krāsainā (RGB) vai infrasarkanā (CIR), vai multispektrālā (RGBI) krāsu spektrā)

1 datne/

6,25 km2

2,50

0

2,50

2.2.2.aktuālā ortofotokarte (rastra datu formāts – MrSID) (krāsainā (RGB) vai infrasarkanā (CIR) krāsu spektrā) atbilstoši mēroga 1:10 000 nomenklatūras lapām

1 datne/

25 km2

7,44

0

7,44

2.2.3.aktuālā ortofotokarte (rastra datu formāts – MrSID) (krāsainā vai infrasarkanā krāsu spektrā) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapām

1 datne/

625 km2

30,67

0

30,67

2.2.4.aktuālā ortofotokarte visai Latvijas teritorijai (rastra datu formāts – TIFF, MrSID) (krāsainā vai infrasarkanā krāsu spektrā)

Latvijas teritorija

885,60

0

885,60

2.3.digitālais augstuma modelis:    
2.3.1.digitālā reljefa modeļa pamatdati ar regulāro tīkla soli 5 m no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas metodi (teksta ASCII datu formāts)

1 datne/

25 km2

18,72

0

18,72

2.3.2.no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotā digitālā reljefa modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 25 cm (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/

1 km2

4,07

0

4,07

2.3.3.no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotā digitālā virsmas modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 25 cm (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/

1 km2

4,07

0

4,07

2.3.4.no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotā digitālā reljefa modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 25 cm (rastra datu formāts – ECW) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapām

1 datne/

625 km2

137,36

0

137,36

2.3.5.no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotā digitālā virsmas modeļa vizualizēti attēli ar izšķirtspēju 25 cm (rastra datu formāts – ECW) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapām

1 datne/

625 km2

137,36

0

137,36

2.3.6.no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotais digitālais reljefa modelis ar izšķirtspēju 1 m (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/

625 km2

216,52

0

216,52

2.3.7.no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotais digitālais virsmas modelis ar izšķirtspēju 1 m (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/

625 km2

216,52

0

216,52

2.3.8.no aerolāzerskenēšanas datiem sagatavotais digitālais paaugstinājuma modelis ar izšķirtspēju 1 m (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/

625 km2

216,52

0

216,52

2.3.9.no aerofotografēšanas datiem sagatavotais digitālais virsmas modelis ar izšķirtspēju 1 m (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/

625 km2

153,66

0

153,66

2.3.10.digitālais reljefa modelis, vizualizēts horizontāļu veidā, mērogā 1:10 000 (vektordatu formāts – DGN, Esri Shapefile, Esri File Geodatabase)

1 datne/
25 km2

7,95

0

7,95

2.4.ģeoinformācijas sistēmas:
2.4.1.abonēšanas maksa par tīmekļa pakalpi (WMS vai WMTS, vai REST pakalpojums) un Latvijas pārskata kartēm:
2.4.1.1.abonēšanas maksa 1 gadam

1 lietotāja identifikators

364,44

0

364,44

2.4.1.2.abonēšanas maksa 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

57,46

0

57,46

2.4.2.ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšana:
2.4.2.1.datu abonēšana 1 lietotāja identifikatoram 1 gadam

1 datu kopa

37,81

0

37,81

2.4.2.2.datu abonēšana 1 lietotāja identifikatoram 1 mēnesim

1 datu kopa

15,13

0

15,13

Piezīmes. 
* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
** Topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 DGN datu formāts ir pieejams līdz 2019. gadam sagatavotajiem datiem atbilstoši Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras tīmekļvietnē pieejamajām kartoshēmām.

3. Citi ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ģeotelpisko informāciju saistītie pakalpojumi

Nr.

p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN

(euro)*

Cena ar PVN

(euro)

3.1.speciālista pakalpojumi

1 stunda

18,06

0

18,06

3.2.ģeotelpiskās informācijas izdruka:
3.2.1.A4 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

0,88

0

0,88

3.2.2.A3 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

1,06

0

1,06

3.2.3.A2 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

6,68

0

6,68

3.2.4.A1 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

11,29

0

11,29

3.2.5.A0 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

18,59

0

18,59

3.3.ģeotelpiskās informācijas izdrukas tipogrāfiskā formā:
3.3.1.Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000

1 kartes lapa

1,48

0

1,48

3.3.2.Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000

1 kartes lapa

1,48

0

1,48

3.3.3.Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:100 000

1 kartes lapa

1,48

0

1,48

3.3.4.Latvijas satelītkarte mērogā 1:50 000

1 kartes lapa

1,48

0

1,48

3.3.5.Latvijas teritorijas pārskata karte mērogā 1:250 000

1 komplekts

8,32

0

8,32

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

II. Poligrāfijas pakalpojumi

4. Poligrāfiskās produkcijas izgatavošana

Nr.

p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN

(euro)

4.1.poligrāfiskā iespiešana:
4.1.1.iespiešana ar iespiedmašīnu Heidelberg:
4.1.1.1.formu izgatavošana no digitālā materiāla B1 formātā

1 gab.

4,11

0,86

4,97

4.1.1.2.no 60 g līdz 250 g, vienpusējā iespiešana

1000 loksnes

33,67

7,07

40,74

4.1.1.3.no 251 g un vairāk, vienpusējā iespiešana

1000 loksnes

50,50

10,61

61,11

4.1.1.4.no 60 g līdz 250 g, divpusējā iespiešana

1000 loksnes

73,44

15,42

88,86

4.1.1.5.no 251 g un vairāk, divpusējā iespiešana

1000 loksnes

77,48

16,27

93,75

4.1.1.6.formu pierīkošana (papildus iespiešanas minētajām cenām)

1 forma

18,82

3,95

22,77

4.1.1.7.krāsu sistēmas mazgāšana (papildus iespiešanas minētajām cenām)

1 sekcija

11,10

2,33

13,43

4.1.2.A3 formāta digitālā iespiešana:    
4.1.2.1.vienpusējā iespiešana

1 loksne

0,13

0,03

0,16

4.1.2.2.divpusējā iespiešana

1 loksne

0,26

0,05

0,31

4.1.2.3.iekārtas pierīkošana (papildus digitālās iespiešanas minētajām cenām)

1 reize

10,41

2,19

12,60

4.1.3.digitālā lielformāta apdruka:    
4.1.3.1.lielformāta druka

1 m2

8,12

1,71

9,83

4.1.3.2.digitālās lielformāta iekārtas pielāgošana (papildus lielformāta drukas minētajai cenai)

1 reize

13,23

2,78

16,01

4.2.lakošana:    
4.2.1.lakošana (vienpusēja lakošana ar ofsetlaku)

1000 loksnes

22,57

4,74

27,31

4.2.2.lakošana (divpusēja lakošana ar ofsetlaku)

1000 loksnes

32,79

6,89

39,68

4.3.pēcapstrādes darbi poligrāfiskās produkcijas izgatavošanai:
4.3.1.lokšņu locīšana:
4.3.1.1.formāta maiņa (papildus lokšņu locīšanai ar iekārtu minētajām cenām)

1 reize

6,51

1,37

7,88

4.3.1.2.lokšņu locīšana, izmantojot lokšņu locīšanas iekārtu, 1 locījums

1000 loksnes

6,14

1,29

7,43

4.3.1.3.lokšņu locīšana, izmantojot lokšņu locīšanas iekārtu, 2 locījumi

1000 loksnes

6,14

1,29

7,43

4.3.1.4.lokšņu locīšana, izmantojot lokšņu locīšanas iekārtu, 3 locījumi

1000 loksnes

6,78

1,42

8,20

4.3.1.5.lokšņu locīšana, izmantojot lokšņu locīšanas iekārtu, 4 locījumi un vairāk

1000 loksnes

12,05

2,53

14,58

4.3.1.6.lokšņu locīšana ar rokām, 1 locījuma locīšana

1000 loksnes

39,94

8,39

48,33

4.3.1.7.lokšņu locīšana ar rokām, 2, 3, 4 locījumi

1000 loksnes

45,69

9,59

55,28

4.3.1.8.lokšņu locīšana ar rokām, 5, 6, 7 locījumi

1000 loksnes

59,99

12,60

72,59

4.3.2.lokšņu komplektēšana:
4.3.2.1.1–10 salocītas burtnīcas

1000 gab.

39,94

8,39

48,33

4.3.2.2.11–20 salocītas burtnīcas

1000 gab.

162,76

34,18

196,94

4.3.3.izdevuma brošēšana:
4.3.3.1.formāta maiņa (papildus šūšanai minētajām cenām)

1 reize

17,36

3,65

21,01

4.3.3.2.šūšana ar pusautomātisko stieples šujmašīnu, izmantojot 1–2 pašuzlicējus

1000 eks.

13,87

2,91

16,78

4.3.3.3.šūšana ar pusautomātisko stieples šujmašīnu, burtnīcas uzliekot ar rokām

1000 eks.

46,32

9,73

56,05

4.3.3.4.brošūras šūšana, izmantojot manuālo stieples šujmašīnu

1000 eks.

190,74

40,06

230,80

4.3.3.5.grāmatu, brošūru līmēšana, izmantojot līmēšanas pusautomātisko mašīnu

1000 eks.

141,95

29,81

171,76

4.3.4.gatavās produkcijas apgriešana:
4.3.4.1.apgriešana no 4 pusēm

1000 loksnes

2,88

0,60

3,48

4.3.4.2.apgriešana no 4 pusēm un griešana 2 daļās

1000 loksnes

3,79

0,80

4,59

4.3.4.3.apgriešana no 4 pusēm un griešana 4–8 daļās

1000 loksnes

5,75

1,21

6,96

4.3.4.4.apgriešana no 4 pusēm un griešana vairāk nekā 8 daļās

1000 loksnes

7,60

1,60

9,20

4.3.5.lokšņu laminēšana

1000 loksnes

91,98

19,32

111,30

4.3.6.lokšņu rievošana:
4.3.6.1.lokšņu rievošana un izciršana ar tīģeli

1000 loksnes

116,73

24,51

141,24

4.3.6.2.rievošana ar pusautomātisko iekārtu, 1–3 rievas

1000 loksnes

32,18

6,76

38,94

4.3.6.3.rievošana ar pusautomātisko iekārtu, 4–6 rievas

1000 loksnes

166,20

34,90

201,10

4.4.citi pakalpojumi:
4.4.1.aplokšņu izgatavošana

1000 eks.

614,87

129,12

743,99

4.4.2.kalendāru, brošūru, grāmatu caurumošana1000 eks.35,317,4242,73
4.4.3.karstspiede (zelta, sudraba un citas krāsas), izmantojot pusautomātisko iekārtu

1000 loksnes

147,07

30,88

177,95

4.4.4.produkcijas saiņošana:
4.4.4.1.pakās

1000 gab.

11,62

2,44

14,06

4.4.4.2.uz paletes

1000 gab.

4,13

0,87

5,00

4.4.5.poligrāfisko darbu speciālista pakalpojums

1 stunda

20,00

4,20

24,20

Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 756Pieņemts: 17.12.2020.Stājas spēkā: 22.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 246, 21.12.2020. OP numurs: 2020/246.3
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
319632
22.12.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)