Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 675

Rīgā 2020. gada 10. novembrī (prot. Nr. 70 23. §)
Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos
Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas
likuma
2. pantu un 15. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību atbalsta sniegšanai nodokļu maksātājiem – darba devējiem to darbinieku atlīdzības kompensēšanai, pašnodarbinātām personām – fiziskām personām, kas reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas vai saņem autoratlīdzību, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējas, vai mikrouzņēmumu īpašniekiem, vai individuālajiem komersantiem – to ienākumu kompensēšanai (turpmāk – pašnodarbinātās personas) un patentmaksātājiem atlīdzības kompensēšanai.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

2. Par atbalstu šo noteikumu izpratnē uzskata atbalstu darbinieku atlīdzības kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, atbalstu strādājošo darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzības vai ienākumu kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem, pašnodarbinātām personām vai patentmaksātājiem par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim, un atbalstu strādājošo darbinieku un pašnodarbināto personu atlīdzības vai ienākumu kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem un pašnodarbinātām personām par laikposmu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (turpmāk – saimnieciskās darbības ierobežojumi).

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

2.1 Atbalstam algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim ir tiesīgi pieteikties darba devēji un pašnodarbinātās personas, kas neveic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs, kā arī patentmaksātāji un autoratlīdzības saņēmēji, kas neveic saimniecisko pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs. Atbalstam algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 28. februārim ir tiesīgi pieteikties darba devēji un pašnodarbinātās personas, kas veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 4. pielikumā minētajās nozarēs, kā arī autoratlīdzības saņēmēji, kas veic saimniecisko pamatdarbību šo noteikumu 4. pielikumā minētajās nozarēs. Atbalstam algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. decembra līdz 31. decembrim ir tiesīgi pieteikties patentmaksātāji, kas veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 4. pielikumā minētajās nozarēs.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

3. Atbalstam algu subsīdijai laikposmā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam ir tiesīgs pieteikties darba devējs, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

3.1. tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2020. un 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad nodokļu maksātājs faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;

3.2. tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 %, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

3.1 Aprēķinot saimnieciskās darbības ieņēmumu samazinājumu, neņem vērā iepriekš saņemto atbalstu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai un atbalstu algu subsīdijai.

(MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 806 redakcijā)

3.2 Atbalstam algu subsīdijai laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesīgs pieteikties darba devējs, pašnodarbinātā persona un patentmaksātājs un laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim – darba devējs un pašnodarbinātā persona, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

3.21. tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, kad darba devējs, pašnodarbinātais vai patentmaksātājs faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;

3.22. tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 %, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

3.3 Atbalstu algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim piešķir darba devēja darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem un par laikposmu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim – darba devēja darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, kurām uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu (turpmāk – vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts), vai kuras, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada oktobri, ir uzsākušas vakcināciju (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada novembri, decembri, 2022. gada janvāri vai februāri, ir pabeigušas vakcināciju. Izņēmums neveiktai vakcinācijai ir klīniskās universitātes slimnīcas speciālista atzinums vai klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija slēdziens par nepieciešamību atlikt vakcināciju.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

II. Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu darba devēja dīkstāves periodā

(Nodaļa svītrota ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

4. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

5. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

6. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

7. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

8. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

9. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

10. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

11. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

12. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

13. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

III. Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu darbinieku algu subsīdijai

(Nodaļas nosaukums MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

14. Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai, darba devējs līdz 2020. gada 15. decembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu par 2020. gada novembri, līdz 2021. gada 15. janvārim – attiecīgu iesniegumu par 2020. gada decembri, līdz 2021. gada 15. februārim – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada janvāri, līdz 2021. gada 15. martam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada februāri, līdz 2021. gada 15. aprīlim – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada martu, līdz 2021. gada 15. maijam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada aprīli, līdz 2021. gada 15. jūnijam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada maiju, līdz 2021. gada 15. jūlijam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada jūniju, līdz 2022. gada 15. janvārim – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada oktobri, novembri un decembri, līdz 2022. gada 15. februārim – attiecīgu iesniegumu par 2022. gada janvāri un līdz 2022. gada 15. martam attiecīgu iesniegumu par 2022. gada februāri. Vienlaikus ar iesniegumu par attiecīgo mēnesi darba devējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā darba devēja ziņojumu par pārskata mēnesi, kā arī pievienotās vērtības nodokļa mēneša deklarāciju, ja tāda ir iesniedzama, bet vēl nav iesniegta.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

15. Darba devējs šo noteikumu 14. punktā minēto iesniegumu iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

15.1. (svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710);

15.1.1 darba devēja darbības veidi, tai skaitā pamatdarbība, atbilstoši NACE 2. redakcijas klasifikācijas kodam;

15.2. šo noteikumu 3. vai 3.2 punktā minēto ieņēmumu samazinājums un pamatojums tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;

15.3. informāciju par darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts (darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, atbalsta mēnesis un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā);

15.4. apliecinājums, ka darbinieks, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, nav darba nespējas periodā;

15.5. apliecinājums, ka ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ ir pārtraukta saimnieciskā darbība vai samazināts saimnieciskās darbības apjoms un, nesaņemot šajos noteikumos paredzēto kompensāciju, ar darbinieku, kura atlīdzības kompensēšanai tiek pieprasīts atbalsts, tiktu pārtrauktas darba attiecības;

15.6. apliecinājums, ka bez atbalsta darba devējs būtu konkrēto darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, atlaidis vai pastāvētu risks, ka tas būtu jāatlaiž, kā arī apliecinājums, ka ar darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, netiks pārtrauktas darba attiecības laikposmā, par kuru piešķirts atbalsts, un vienu mēnesi pēc šā laikposma;

15.7. apliecinājumu, ka darbiniekiem, par kuriem tiek pieprasīts atbalsts, ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai tie, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada oktobri, ir uzsākuši vakcināciju (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada novembri, decembri, 2022. gada janvāri vai februāri, ir pabeiguši vakcināciju. Izņēmums neveiktai vakcinācijai ir klīniskās universitātes slimnīcas speciālista atzinums vai klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija slēdziens par nepieciešamību atlikt vakcināciju;

15.8. apliecinājums, ka tas ir informēts, ka pieejamā atbalsta apmērs, kam var pieteikties par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai", tiks samazināts par saņemto algu subsīdijas atbalsta apmēru, ņemot vērā minēto noteikumu 7.2 punktu.

(Grozīts ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710; MK 12.01.2021. noteikumiem Nr. 28; MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 723; MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 746; MK 30.11.2021. noteikumiem Nr. 784; MK 07.12.2021. noteikumiem Nr. 806; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 33)

16. Atbalstu algu subsīdijai, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus), nosaka šādā apmērā:

16.1. darbiniekam – 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim par atbalsta periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne vairāk kā 500 euro kalendāra mēnesī, vai par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim par atbalsta periodu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim, bet ne vairāk kā 700 euro kalendāra mēnesī;

16.2. par atbalsta mēnesi darbiniekam, kurš atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021. gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi.

(MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 784 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 33)

16.1 Ja darbiniekam atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim norādīta mazāka deklarētā bruto darba samaksa nekā deklarētā vidējā bruto darba samaksa par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, atbalstu algu subsīdijai nosaka 50 % apmērā no aprēķinātās bruto darba samaksas atbalsta mēnesī, bet ne vairāk kā 700 euro.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

17. Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp šo noteikumu 16. vai 16.1 punktā minētā saņemtā atbalsta apmēru un no aprēķinātās bruto darba samaksas veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumus (darba devēja daļu), kā arī aprēķināt un iemaksāt budžetā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba ņēmēja daļu) un iedzīvotāju ienākuma nodokli, ņemot vērā, ka atbalsts algu subsīdijai ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa.

(MK 23.12.2021. noteikumu Nr. 897 redakcijā)

18. Valsts ieņēmumu dienests pieprasīto atbalstu algu subsīdijai izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaitot atbalstu uz šo noteikumu 15. punktā minētajā iesniegumā norādīto darbinieka kontu, un Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā paziņo par to iesnieguma iesniedzējam. Darbinieku par atbalsta izmaksu informē darba devējs.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

19. Valsts ieņēmumu dienests atbalstu algu subsīdijai nepiešķir:

19.1. ja darba devējs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas;

19.2. ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;

19.3. darba devēja padomes locekļiem;

19.4. par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts vai maternitātes pabalsts;

19.5. darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātājam;

19.6. darbiniekiem, kuri nodarbināti valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos;

19.7. ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada 1. novembra, – par atbalsta periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam vai, ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2021. gada 30. septembra, – par atbalsta periodu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim;

19.8. ja darba devējs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pamatojumu atbilstoši šo noteikumu 15.2. apakšpunktam vai ja Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot darba devēja iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;

19.9. ja darba devējam iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 euro un tā samaksa nav veikta līdz iesnieguma izskatīšanas dienai, un darba devējam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums;

19.10. ja darba devējs neatbilst šo noteikumu 2.1 punkta nosacījumiem.

(MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 784 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 33)

20. Darba devējiem, kas iekļauti Padziļinātās sadarbības programmā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 748 "Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi", Valsts ieņēmumu dienests nepiemēro šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētos nosacījumus.

IV. Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem

(Nodaļa svītrota ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

21. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

22. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

23. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

24. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

25. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

26. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

IV1. Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu pašnodarbināto personu un patentmaksātāju algu subsīdijai

(Nodaļa MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 806 redakcijā)

26.1 Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs līdz 2022. gada 15. janvārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu par 2021. gada oktobri, novembri un decembri un pašnodarbinātā persona līdz 2022. gada 15. februārim – attiecīgu iesniegumu par 2022. gada janvāri un līdz 2022. gada 15. martam – attiecīgu iesniegumu par 2022. gada februāri.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

26.2 Pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs iesniegumu iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

26.21. vārdu, uzvārdu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;

26.22. informāciju par pašnodarbinātās personas darbības veidiem, tai skaitā par pamatdarbību, atbilstoši NACE 2. redakcijas klasifikācijas kodam. Patentmaksātājs un autoratlīdzības saņēmējs, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, iesniegumā apliecina, ka viņa pamatdarbība neatbilst šo noteikumu 3. pielikumā minētajām nozarēm par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim, vai apliecina, ka viņa pamatdarbība atbilst šo noteikumu 4. pielikumā minētajām nozarēm par laikposmu no 2021. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim. Autoratlīdzības saņēmējs, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, iesniegumā apliecina, ka viņa pamatdarbība atbilst šo noteikumu 4. pielikumā minētajām nozarēm par laikposmu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim;

26.23. atbalsta mēnesi;

26.24. apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs būtu izbeidzis vai samazinājis saimniecisko darbību, ja atbalsts netiktu saņemts, apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nelikvidē saimniecisko darbību visā atbalsta periodā, par kuru piešķirts atbalsts, kā arī apliecinājumu, ka ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ ir ierobežota pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja saimnieciskā darbība;

26.25. informāciju par šo noteikumu 3.2 punktā minēto ieņēmumu samazinājumu un pamatojumu tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;

26.26. pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja kontu, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā;

26.27. apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nav darbnespējas periodā;

26.28. apliecinājumu, ka pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada oktobri, ir uzsākta vakcinācija (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un, piesakoties uz atbalstu par 2021. gada novembri, decembri, 2022. gada janvāri vai februāri, ir pabeigta vakcinācija. Izņēmums neveiktai vakcinācijai ir klīniskās universitātes slimnīcas speciālista atzinums vai klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija slēdziens par nepieciešamību atlikt vakcināciju;

26.29. apliecinājumu, ka tas ir informēts, ka pieejamā atbalsta apmērs, kam var pieteikties par periodu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai", tiks samazināts par saņemto algas subsīdijas atbalsta apmēru, ņemot vērā minēto noteikumu 7.2 punktu.

(MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 806 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 33)

26.3 Atbalstu algu subsīdijai par atbalsta mēnesi pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus), nosaka vienā no šādiem apmēriem:

26.31. pašnodarbinātai personai 50 % apmērā no attiecīgās personas deklarētajiem mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim vai no to deklarēto mēnešu vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības pēc 2021. gada 1. jūlija, kuros pašnodarbinātais faktiski veicis saimniecisko darbību, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi;

26.32. pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, – 50 % apmērā no vidējā mēneša apgrozījuma mikrouzņēmumā par 2021. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi;

26.33. patentmaksas maksātājam – 250 euro apmērā, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents un patents ir bijis spēkā vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas. Ja ar 2021. gada 1. oktobri patentmaksas maksātājs ir mainījis nodokļu maksāšanas režīmu, tam izmaksājams atbalsts kā patentmaksas maksātājam;

26.34. pašnodarbinātai personai, kura atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, – 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021. gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi.

(MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 806 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 33)

26.4 Valsts ieņēmumu dienests pieprasīto atbalstu algu subsīdijai pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaitot atbalstu uz šo noteikumu 26.2 punktā minētajā iesniegumā norādīto pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja kontu, un Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā paziņo par to iesnieguma iesniedzējam.

(MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 806 redakcijā)

26.5 Valsts ieņēmumu dienests atbalstu algu subsīdijai pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam nepiešķir:

26.51. ja pašnodarbinātai personai iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 euro un tā samaksa nav veikta līdz iesnieguma izskatīšanas dienai, pašnodarbinātai personai nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums;

26.52. ja pašnodarbinātai personai lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;

26.53. par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts vai maternitātes pabalsts;

26.54. pašnodarbinātai personai, kura par atbalsta mēnesi saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta programmas, mūža stipendiju programmas, jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmas ietvaros;

26.55. ja pašnodarbinātā persona nav iesniegusi Valsts ieņēmumu dienestā visas nodokļu deklarācijas par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas;

26.56. ja pašnodarbinātā persona saimniecisko darbību uzsākusi pēc 2021. gada 30. septembra;

26.57. ja pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pamatojumu atbilstoši šo noteikumu 26.25. apakšpunktam vai ja Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;

26.58. ja pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs neatbilst šo noteikumu 2.1 punkta nosacījumiem.

(MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 806 redakcijā)

V. Atbalsta uzraudzības kārtība

(Nodaļa svītrota ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

27. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

28. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

29. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

30. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

31. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

32. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

V1. Atbalsta uzraudzības kārtība

(Nodaļa MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

32.1 Ja tiek konstatēts, ka darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs pārkāpis Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) prasības un saņemtais atbalsts uzskatāms par nelikumīgu valsts atbalstu, darba devējam, pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam ir pienākums atbilstoši šiem noteikumiem saņemto nelikumīgo valsts atbalstu atmaksāt Valsts ieņēmumu dienestam no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļas nosacījumiem.

(MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

32.2 Valsts ieņēmumu dienests nodrošina informācijas uzskaiti par sniegto atbalstu. Minēto informāciju Valsts ieņēmumu dienests glabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

(MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

32.3 Darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nodrošina dokumentu glabāšanu 10 gadus no dienas, kad ir pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu atbilstoši šiem noteikumiem.

(MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

32.4 Atbilstoši šiem noteikumiem sniegto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu, izņemot atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai" .

(MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

32.5 Par valsts atbalsta piešķiršanas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Valsts ieņēmumu dienests pieņem šo noteikumu 18. un 26.4 punktā minēto lēmumu par atbalsta piešķiršanu.

(MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

32.6 Apvienojot atbalstu, kas piešķirts atbilstoši šiem noteikumiem, un atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai" algu subsidēšanai, to kopējais apmērs nepārsniedz attiecīgi konkrētā darbinieka bruto mēnešalgu, kāda tā bija pirms atbalsta perioda, vai ienākumu apjomu, kas pielīdzināms konkrētās pašnodarbinātās personas vai patentmaksas maksātājam algas atlīdzībai, kāda tā bija pirms atbalsta perioda.

(MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

33. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

34. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

35. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

36. Atbalsta kopsumma, ko veido saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirtais atbalsts darbiniekam pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās, kopā nedrīkst pārsniegt 700 euro par kalendāra mēnesi. Iesniegumus izskata, ievērojot to iesniegšanas secību.

(MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

37. (Svītrots ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 723)

38. (Svītrots ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 723)

39. (Svītrots ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 723)

40. Šo noteikumu 3. punktā minēto prasību attiecībā uz ieņēmumu samazinājumu ne mazāk kā par 30 % nepiemēro iesniegumiem, kas iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2021. gada 15. martam.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 207 redakcijā)

41. Nacionālais veselības dienests pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma informē Valsts ieņēmumu dienestu par darba ņēmējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kuri ir uzsākuši vai pabeiguši vakcināciju vai kuri var neveikt vakcināciju, pamatojoties uz klīniskās universitātes slimnīcas speciālista atzinumu vai klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija slēdzienu par nepieciešamību atlikt vakcināciju.

(MK 23.12.2021. noteikumu Nr. 897 redakcijā)

42. Ja Nacionālā veselības dienesta rīcībā nav šo noteikumu 41. punktā minētās informācijas, pēc Valsts ieņēmumu dienesta  pieprasījuma pašnodarbinātās personas, patentmaksātāji un darba devēji par darba ņēmējiem iesniedz citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts izsniegtu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kas izdots atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 14. jūnija Regulai (ES) 2021/953 par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā.

(MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

43. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu Valsts ieņēmumu dienests pieņem līdz Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) 3.10. iedaļā noteiktajam atbalsta sniegšanas termiņam.

(MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

44. Valsts ieņēmumu dienests iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

45. Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 18. un 26.4 punktā minēto lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

(MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 784 redakcijā)

46. Ja nodokļu maksātājam ar 2022. gadu ir mainīts nodokļu maksāšanas režīms, atbalstu algu subsīdijai, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, nosaka atbilstoši nodokļu maksāšanas režīmam, kāds bija līdz 2021. gada 31. decembrim.

(MK 23.12.2021. noteikumu Nr. 897 redakcijā)

47. Šo noteikumu 16.1 punktu piemēro atbalstam algu subsīdijai, sākot ar 2021. gada 1. oktobri.

(MK 23.12.2021. noteikumu Nr. 897 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr. 675
Darbības veidi, kuros personas var kvalificēties atbalstam par dīkstāvi tieši skartajās atbalstāmajās nozarēs

(Pielikums svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr.675
Darbības veidi, kuros personas var kvalificēties atbalstam algu subsīdijai ietekmētajās atbalstāmajās nozarēs

(Pielikums svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

3. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr. 675

(Pielikums MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 806 redakcijā)

Darbības veidi, kuros darba devēji, pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāji nevar kvalificēties algu subsīdijas atbalstam laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim 

NACE 2. red. kodiNeatbalstāmā nozare (nosaukums)
01.11–03.22Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
05.10–09.90Ieguves rūpniecība un karjera izstrāde
10.11–33.20Apstrādes rūpniecība
35.11–35.30Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
36.00–39.00Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
41.10–43.99Būvniecība
61.10–61.90Telekomunikācija
62.01–62.09Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
63.11–63.99Informācijas pakalpojumi
64.11–66.30Finanšu un apdrošināšanas darbības
78.10–78.30Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu
81.30Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
82.11Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi
82.19Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības
82.20Informācijas zvanu centru darbība
84.11–84.30Valsts pārvalde un aizsardzība
94.11–94.99Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība

NACE 2. red. kodiNeatbalstāmā nozare (nosaukums)
01.11–03.22Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
05.10–09.90Ieguves rūpniecība un karjera izstrāde
10.11–33.20Apstrādes rūpniecība
35.11–35.30Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
36.00–39.00Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
41.10–43.99Būvniecība
61.10–61.90Telekomunikācija
62.01–62.09Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
63.11–63.99Informācijas pakalpojumi
64.11–66.30Finanšu un apdrošināšanas darbības
78.10–78.30Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu
81.30Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
82.11Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi
82.19Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības
82.20Informācijas zvanu centru darbība
84.11–84.30Valsts pārvalde un aizsardzība
94.11–94.99Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība
NACE 2. red. kodiNeatbalstāmā nozare (nosaukums)
01.11–03.22Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
05.10–09.90Ieguves rūpniecība un karjera izstrāde
10.11–33.20Apstrādes rūpniecība
35.11–35.30Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
36.00–39.00Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
41.10–43.99Būvniecība
61.10–61.90Telekomunikācija
62.01–62.09Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
63.11–63.99Informācijas pakalpojumi
64.11–66.30Finanšu un apdrošināšanas darbības
78.10–78.30Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu
81.30Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
82.11Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi
82.19Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības
82.20Informācijas zvanu centru darbība
84.11–84.30Valsts pārvalde un aizsardzība
94.11–94.99Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība
NACE 2. red. kodiNeatbalstāmā nozare (nosaukums)
01.11–03.22Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
05.10–09.90Ieguves rūpniecība un karjera izstrāde
10.11–33.20Apstrādes rūpniecība
35.11–35.30Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
36.00–39.00Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
41.10–43.99Būvniecība
61.10–61.90Telekomunikācija
62.01–62.09Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
63.11–63.99Informācijas pakalpojumi
64.11–66.30Finanšu un apdrošināšanas darbības
78.10–78.30Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu
81.30Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
82.11Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi
82.19Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības
82.20Informācijas zvanu centru darbība
84.11–84.30Valsts pārvalde un aizsardzība
94.11–94.99Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība
4. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr. 675
Darbības veidi, kuros darba devēji, pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāji var kvalificēties algu subsīdijas atbalstam laikposmā no 2021. gada 1. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim, un darba devēji un pašnodarbinātās personas – laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim

(Pielikuma nosaukums MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 33 redakcijā)

NACE 2. red. kodi
 
Atbalstāmā nozare (nosaukums)
 
56.3Bāru darbība 
74.90Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (ja tie saistīti ar kultūras jomas pasākumu organizēšanu un papildu saimnieciskā darbība reģistrēta ar NACE 2. red. kodu 90.01 līdz 90.04 vai 93.29)
 
77.39Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ja tas saistīts ar kultūras jomas pasākumu organizēšanu un papildu saimnieciskā darbība reģistrēta ar NACE 2. red. kodu 90.01 līdz 90.04 vai 93.29)
90.01Mākslinieku darbība
90.02Mākslas palīgdarbības
90.03Mākslinieciskā jaunrade
90.04Kultūras iestāžu darbība
92.0 Azartspēles un derības
 
93.2Izklaides un atpūtas darbība​
 

NACE 2. red. kodi
 
Atbalstāmā nozare (nosaukums)
 
56.3Bāru darbība 
74.90Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (ja tie saistīti ar kultūras jomas pasākumu organizēšanu un papildu saimnieciskā darbība reģistrēta ar NACE 2. red. kodu 90.01 līdz 90.04 vai 93.29)
 
77.39Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ja tas saistīts ar kultūras jomas pasākumu organizēšanu un papildu saimnieciskā darbība reģistrēta ar NACE 2. red. kodu 90.01 līdz 90.04 vai 93.29)
90.01Mākslinieku darbība
90.02Mākslas palīgdarbības
90.03Mākslinieciskā jaunrade
90.04Kultūras iestāžu darbība
92.0 Azartspēles un derības
 
93.2Izklaides un atpūtas darbība​
 
NACE 2. red. kodi
 
Atbalstāmā nozare (nosaukums)
 
56.3Bāru darbība 
74.90Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (ja tie saistīti ar kultūras jomas pasākumu organizēšanu un papildu saimnieciskā darbība reģistrēta ar NACE 2. red. kodu 90.01 līdz 90.04 vai 93.29)
 
77.39Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ja tas saistīts ar kultūras jomas pasākumu organizēšanu un papildu saimnieciskā darbība reģistrēta ar NACE 2. red. kodu 90.01 līdz 90.04 vai 93.29)
90.01Mākslinieku darbība
90.02Mākslas palīgdarbības
90.03Mākslinieciskā jaunrade
90.04Kultūras iestāžu darbība
92.0 Azartspēles un derības
 
93.2Izklaides un atpūtas darbība​
 
NACE 2. red. kodi
 
Atbalstāmā nozare (nosaukums)
 
56.3Bāru darbība 
74.90Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (ja tie saistīti ar kultūras jomas pasākumu organizēšanu un papildu saimnieciskā darbība reģistrēta ar NACE 2. red. kodu 90.01 līdz 90.04 vai 93.29)
 
77.39Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ja tas saistīts ar kultūras jomas pasākumu organizēšanu un papildu saimnieciskā darbība reģistrēta ar NACE 2. red. kodu 90.01 līdz 90.04 vai 93.29)
90.01Mākslinieku darbība
90.02Mākslas palīgdarbības
90.03Mākslinieciskā jaunrade
90.04Kultūras iestāžu darbība
92.0 Azartspēles un derības
 
93.2Izklaides un atpūtas darbība​
 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 675Pieņemts: 10.11.2020.Stājas spēkā: 17.11.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 222A, 16.11.2020. OP numurs: 2020/222A.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
318757
{"selected":{"value":"16.02.2022","content":"<font class='s-1'>16.02.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.02.2022","iso_value":"2022\/02\/16","content":"<font class='s-1'>16.02.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.12.2021","iso_value":"2021\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2021.-15.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.12.2021","iso_value":"2021\/12\/18","content":"<font class='s-1'>18.12.2021.-27.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2021","iso_value":"2021\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2021.-17.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.03.2021","iso_value":"2021\/03\/16","content":"<font class='s-1'>16.03.2021.-07.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.01.2021","iso_value":"2021\/01\/15","content":"<font class='s-1'>15.01.2021.-15.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2020","iso_value":"2020\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2020.-14.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.11.2020","iso_value":"2020\/11\/17","content":"<font class='s-1'>17.11.2020.-27.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.02.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)