Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 538

Rīgā 2020. gada 25. augustā (prot. Nr. 50 5. §)
Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 3. punktu un 59. panta otro daļu,
Vispārējās izglītības likuma 4. panta 3.3 punktu un
Starptautisko skolu likuma 14. panta ceturto daļu
(MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 156 redakcijā)
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem, kuri privātajās izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestāde) īsteno pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas;

1.2. kārtību un kritērijus, pēc kādiem aprēķina un valsts finansē darba samaksu pedagogiem, kuri starptautiskajā skolā īsteno latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas dabas un ģeogrāfijas (turpmāk – mācību priekšmets "Latvijas mācība") apguvi.

(MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 156 redakcijā)

II. Finansējuma aprēķināšanas un sadales kārtība un kritēriji

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 11.03.2021. noteikumiem Nr. 156)

2. Izglītības un zinātnes ministrija aprēķina normēto skolēnu (bērnu) skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi un nosaka valsts budžeta dotācijas (turpmāk – dotācija) apmēru pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izglītības iestādēm, kas īsteno šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētās izglītības programmas, izņemot akreditētas profesionālās pamatizglītības programmas, atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās izglītības iestādēs. Aprēķinot normētā skolēnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi tālmācības izglītības ieguves formā īstenotās vispārējās izglītības programmās, piemēro proporciju 16,5 : 1.

(Grozīts ar MK 11.03.2021. noteikumiem Nr. 156)

2.1 Izglītības un zinātnes ministrija aprēķina dotācijas apmēru mācību priekšmeta "Latvijas mācība" īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ņemot vērā šādus kritērijus:

2.1. šo noteikumu 4.punktā minēto informāciju par izglītojamo skaitu, izglītojamo skaita attiecībai pret mācību priekšmeta "Latvijas mācība" īstenošanai paredzēto mācību stundu skaitu nedēļā – trīs mācību stundas – piemērojot proporciju 10 : 1;

2.2. pedagoga zemāko mēneša darba algas likmi, kas noteikta atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un pedagogu darba slodzes lielumu;

2.3. pedagoga darba slodzes lielumu, kas noteikts atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un pedagogu darba slodzes lielumu.

(MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 156 redakcijā)

3. Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija nosaka dotācijas apmēru izglītības iestādei, kas īsteno akreditētas profesionālās pamatizglītības programmas, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas.

4. Dotāciju to pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuri īsteno šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētās izglītības programmas, izglītības iestāde saņem, ja tā Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz kārtējā gada 5. septembrim ir ievadījusi un apstiprinājusi informāciju par izglītojamo skaitu minētajās izglītības programmās kārtējā gada 1. septembrī (pa klasēm (grupām) un izglītības programmām), kuriem saskaņā ar Izglītības likuma 3. pantu ir tiesības uz izglītību.

(MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 156 redakcijā)

4.1 Dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām starptautiskā skola attiecībā uz mācību priekšmeta "Latvijas mācība" īstenošanu saņem, ja tā Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz kārtējā gada 5. septembrim ir ievadījusi un apstiprinājusi informāciju par pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamo skaitu un pārējo izglītojamo skaitu starptautiskajās izglītības programmās kārtējā gada 1. septembrī.

(MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 156 redakcijā)

5. Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija aprēķina un sadala izglītības iestādei dotāciju pedagogiem, kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam, ņemot vērā:

5.1. informāciju, ko izglītības iestādes ir ievadījušas un apstiprinājušas Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz attiecīgā gada 5. septembrim par pedagogu mēneša darba likmju skaitu kārtējā gada 1. septembrī;

5.2. piemaksas apmēru atbilstoši Izglītības likuma pārejas noteikumu 59. punktam;

5.3. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

6. Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija aprēķina un sadala papildu finansējumu pedagogu darba samaksai attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros (izņemot finansējumu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai, kuri īsteno šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minēto pirmsskolas izglītības programmu, un finansējumu pirmsskolas izglītības vecuma bērnu izglītošanā mācību priekšmetā "Latvijas mācība" nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai) ne mazāk kā 14,5 procentu apmērā no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās dotācijas samaksai par pedagogu papildu pienākumiem, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai. Minētā norma par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta, attiecas uz šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minēto akreditēto pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanā iesaistītajiem pedagogiem.

(MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 156 redakcijā)

7. Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija aprēķina un sadala papildu finansējumu darba samaksai attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbinātajiem pirmsskolas izglītības pedagogiem, kuri īsteno šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minēto pirmsskolas izglītības programmu, un pirmsskolas izglītības vecuma bērnu izglītošanā nodarbinātajiem pirmsskolas izglītības pedagogiem, kuri īsteno mācību priekšmetu "Latvijas mācība", līdz trim procentiem no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās dotācijas samaksai par pedagogu papildu pienākumiem, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai. Minētā norma par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta, attiecas uz šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanā iesaistītajiem pedagogiem.

(MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 156 redakcijā)

8. Atbilstoši šo noteikumu 4. punktā minētajai informācijai par izglītojamo skaitu Izglītības un zinātnes ministrija aprēķina normēto izglītojamo skaitu katrā izglītības pakāpē, izglītojamo skaitam tālmācības izglītības ieguves formā īstenotajās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās piemērojot koeficientu 0,6. Izglītojamo skaitam, kas vienā un tajā pašā klasē tālmācības izglītības ieguves formā īstenotajās vispārējās vidējās izglītības programmās mācās ilgāk par vienu mācību gadu, piemēro koeficientu 0,3.

9. Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija, pamatojoties uz šo noteikumu 4. un 4.1 punktā minēto informāciju par izglītojamo skaitu, aprēķina dotāciju pedagogu darba samaksai par periodu no kārtējā gada 1. septembra līdz 31. decembrim un par periodu no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. augustam.

(Grozīts ar MK 11.03.2021. noteikumiem Nr. 156)

10. Ja izglītības iestāde īsteno tās izstrādātu pamatizglītības programmu, kas kādā no mācību jomām vai daļā no jomas nosaka augstākus izglītības satura apguves plānotos rezultātus par valsts vispārējās izglītības standartā noteiktajiem vispārējās izglītības obligātā satura apguves plānotajiem rezultātiem, tā ir tiesīga pretendēt uz papildu valsts budžeta finansējumu šādas izglītības programmas īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksai atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās izglītības iestādēs.

III. Finansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtība

11. Izglītības un zinātnes ministrs vai attiecīgās nozares ministrs izdod rīkojumu par dotācijas sadali periodam no kārtējā gada 1. septembra līdz 31. decembrim un rīkojumu par dotācijas sadali periodam no attiecīgā gada 1. janvāra līdz 31. augustam. Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija minētos rīkojumus un tiem pievienotus finansēšanas plānus rakstveidā nosūta izglītības iestādei.

12. Izglītības iestādes dibinātājs piecu darbdienu laikā pēc tam, kad izglītības iestāde saņēmusi šo noteikumu 11. punktā minēto rīkojumu par periodu no kārtējā gada 1. septembra līdz 31. decembrim, nosūta Izglītības un zinātnes ministrijai vai attiecīgajai nozares ministrijai šādu informāciju:

12.1. izglītības iestādes un tās dibinātāja nosaukums;

12.2. izglītības iestādes dibinātāja reģistrācijas numurs;

12.3. izglītības iestādes dibinātāja norēķinu konta numurs Valsts kasē vai, ja izglītības iestādes dibinātājs ir individuālais komersants, – norēķinu konta numurs kredītiestādē.

13. Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija pārskaita finansējumu konkrētai izglītības iestādei uz šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minēto izglītības iestādes dibinātāja norēķinu kontu. Šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minēto norēķinu kontu Valsts kasē izglītības iestāde drīkst izmantot tikai no Izglītības un zinātnes ministrijas vai attiecīgās nozares ministrijas saņemtā finansējuma administrēšanai. Pārskaitījumu par periodu no kārtējā gada 1. septembra līdz 31. decembrim un pārskaitījumu par periodu no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. augustam veic pēc šo noteikumu 11. punktā minēto attiecīgo rīkojumu parakstīšanas. Pārskaitījumus veic atbilstoši finansēšanas plānam, kas pievienots šo noteikumu 11. punktā minētajiem rīkojumiem un ir neatņemama rīkojumu sastāvdaļa.

14. Izglītības iestādes dibinātājs saņemto dotāciju izlieto saskaņā ar normatīvo aktu par pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un pedagogu darba slodzes lielumu, ievērojot šādus nosacījumus:

14.1. dotāciju izlieto tikai bruto darba samaksai pedagogam, ar kuru ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības (noslēgts darba līgums), un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. No minētās darba samaksas veic arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieturējumus;

14.2. dotāciju neizlieto autoratlīdzības, pakalpojumu un citu veidu līgumu apmaksai.

15. Izglītības iestādes dibinātājs līdz kārtējā gada 20. septembrim sagatavo pārskatu par dotācijas izlietojumu (turpmāk – pārskats) (pielikums) par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam un līdz nākamā gada 20. janvārim – par periodu no iepriekšējā gada 1. septembra līdz 31. decembrim. Pārskatu sagatavošanai, pārbaudei, parakstīšanai un iesniegšanai lieto Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati (turpmāk – ePārskati) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu. Ja izglītības iestādes dibinātājs ir individuālais komersants, pārskatu ar pievienotu paskaidrojumu un maksājuma uzdevumiem, kas apliecina dotācijas izlietojumu atbilstoši tās mērķim, iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā vai attiecīgajā nozares ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija mēneša laikā, izmantojot ePārskatus un individuālo komersantu iesniegtos pārskatus, pārbauda pārskata atbilstību piešķirtā finansējuma izlietojumam un apstiprina pārskatu.

16. Izglītības un zinātnes ministrijai vai attiecīgajai nozares ministrijai šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minētajam norēķinu kontam Valsts kasē ir pieejas tiesības skatīšanās režīmā Valsts kases e-pakalpojumā eKase.

17. Izglītības iestādes dibinātājs, veicot pārskaitījumus no norēķinu konta Valsts kasē uz izglītības iestādes vai tās dibinātāja kredītiestādēs atvērtajiem norēķinu kontiem, iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā vai attiecīgajā nozares ministrijā informāciju par naudas līdzekļu izlietojumu, pievienojot paskaidrojumu un maksājuma uzdevumus atbilstoši dotācijas mērķim, ko ar parakstu apliecinājis izglītības iestādes dibinātājs vai viņa pilnvarota persona.

18. Izglītības iestādes dibinātājs vai viņa pilnvarota persona, ePārskatos apstiprinot pārskatu par dotācijas izlietojumu, apliecina, ka dotācija izlietota atbilstoši mērķim – pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām atbilstoši šo noteikumu 14.1. apakšpunktam.

19. Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija ir tiesīga:

19.1. pieprasīt no izglītības iestādes dibinātāja jebkāda veida informāciju saistībā ar piešķirtās dotācijas izlietojumu;

19.2. grozīt izglītības iestādei noteikto dotācijas apmēru, ja valsts budžetā kārtējam gadam tiek grozīts šim mērķim paredzēto līdzekļu apmērs;

19.3. pārtraukt dotācijas izmaksu, ja:

19.3.1. izglītības iestādei ir anulēta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas akreditācija vai beidzies tās termiņš;

19.3.2. atcelts izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas licencēšanas lēmums;

19.3.3. izglītības iestāde vai tās dibinātājs nepilda šajos noteikumos noteiktās prasības, tai skaitā pārtrauc īstenot attiecīgo izglītības programmu;

19.3.3.1 nav izsniegta atļauja starptautiskās izglītības programmas un mācību priekšmeta "Latvijas mācība" īstenošanai uz starptautiskās izglītības programmas akreditācijas laiku;

19.3.3.2 ir apturēta starptautiskās skolas īstenotā starptautiskā izglītības programma;

19.3.3.3 ir apturēta starptautiskās skolas darbība;

19.3.4. izglītības iestāde nav iesniegusi pārskatu par dotācijas izlietojumu šo noteikumu 15. punktā minētajos termiņos un kārtībā vai Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija nav akceptējusi minēto pārskatu;

19.4. samazināt nākamā perioda dotācijas apmēru par pārskata periodā neizlietoto summu, ja:

19.4.1. naudas līdzekļu atlikums norēķinu kontā Valsts kasē vai, ja izglītības iestādes dibinātājs ir individuālais komersants, piešķirtās dotācijas atlikums norēķinu kontā kredītiestādē pārsniedz vienam mēnesim piešķirtās dotācijas apmēru;

19.4.2. atlikums pēc faktiskā izlietojuma atbilstoši uzkrāšanas principam pārsniedz vienam mēnesim piešķirtās dotācijas apmēru;

19.5. pieprasīt izglītības iestādes dibinātājam 30 dienu laikā atmaksāt Izglītības un zinātnes ministrijai vai attiecīgajai nozares ministrijai pārskata periodā neizlietoto dotāciju, ja izglītības iestādei saskaņā ar šiem noteikumiem nākamajā pārskata periodā nav pamata saņemt dotāciju;

19.6. pieprasīt izglītības iestādes dibinātājam 30 dienu laikā atmaksāt Izglītības un zinātnes ministrijai vai attiecīgajai nozares ministrijai pārskata periodā nepamatoti izlietoto dotāciju vai samazināt nākamā perioda dotācijas apmēru, ja Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija konstatē, ka dotācija ir izlietota šajos noteikumos neparedzētam mērķim.

(Grozīts ar MK 11.03.2021. noteikumiem Nr. 156)

20. Papildus šajos noteikumos minētajiem pienākumiem izglītības iestādes dibinātājam ir pienākums Izglītības un zinātnes ministrijai vai attiecīgajai nozares ministrijai:

20.1. triju darbdienu laikā no attiecīgās informācijas pieprasījuma saņemšanas dienas sniegt šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minēto informāciju;

20.2. nekavējoties sniegt informāciju par izmaiņām šo noteikumu 12. punktā minētajā informācijā;

20.3. nekavējoties sniegt informāciju, ja radušies apstākļi, kas apgrūtina šajos noteikumos noteikto pienākumu izpildi.

IV. Noslēguma jautājumi

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2017. gada 25. jūlija noteikumus Nr. 420 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 153. nr.; 2018, 163. nr.).

22. Šo noteikumu 10. punktu piemēro ar 2023. gada 1. septembri.

22.1 Šos noteikumus attiecībā uz kārtību un kritērijiem, pēc kādiem aprēķina un valsts finansē darba samaksu pedagogiem, kuri starptautiskajā skolā īsteno mācību priekšmeta "Latvijas mācība" apguvi, piemēro ar 2021. gada 1. septembri.

(MK 11.03.2021. noteikumu Nr. 156 redakcijā)

23. Attiecībā uz izglītības iestādēm, kurām piešķirta dotācija par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. augustam, līdz attiecīgo saistību izpildei piemēro normatīvo aktu par kārtību, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs, kas bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai. Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija ir tiesīga:

23.1. samazināt periodā no 2020. gada 1. septembra līdz 31. decembrim izmaksājamās dotācijas apmēru par periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. augustam neizlietoto summu, ja:

23.1.1. naudas līdzekļu atlikums norēķinu kontā Valsts kasē vai, ja izglītības iestādes dibinātājs ir individuālais komersants, piešķirtās dotācijas atlikums norēķinu kontā kredītiestādē pārsniedz vienam mēnesim piešķirtās dotācijas apmēru;

23.1.2. atlikums pēc faktiskā izlietojuma atbilstoši uzkrāšanas principam pārsniedz vienam mēnesim piešķirtās dotācijas apmēru;

23.2. samazināt periodā no 2020. gada 1. septembra līdz 31. decembrim izmaksājamās dotācijas apmēru, ja Izglītības un zinātnes ministrija vai attiecīgā nozares ministrija konstatē, ka dotācija periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. augustam ir izlietota mērķim, kas nav paredzēts normatīvajā aktā par kārtību, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs, kas bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai;

23.3. pieprasīt izglītības iestādes dibinātājam 30 dienu laikā atmaksāt Izglītības un zinātnes ministrijai vai attiecīgajai nozares ministrijai periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. augustam neizlietoto dotāciju, ja izglītības iestādei saskaņā ar šiem noteikumiem periodā no 2020. gada 1. septembra līdz 31. decembrim nav pamata saņemt dotāciju.

24. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.

25. Šo noteikumu 5. punkts zaudē spēku 2022. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 25. augusta
noteikumiem Nr. 538
Pārskats par valsts budžeta dotācijas izlietojumu

Veidlapa Nr. 15_PRIV_PED

Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2020. gada ...... ................. noteikumi Nr. ...... "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs" dod tiesības pieprasīt šos datus

Pārskats par valsts budžeta dotācijas izlietojumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām privātajās izglītības iestādēs

   
 

KODI

 

(izglītības iestādes nosaukums)
 

 

(izglītības iestādes dibinātājs)
 

 

(pārskata periods) 

 

(euro, centi)

Klasifikācijas kods

Rādītāja nosaukums

Naudas plūsma
(konta apgrozījuma pārskats)

Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa*

NL_SAK Atlikums uz pārskata (dotācijas) perioda sākumu

 

 

21.7.0.0 Pārskata periodā ieskaitītās dotācijas apmērs pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 

 

Izd_KOP Izdevumi kopā    
1100 Atalgojums**

 

 

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

 

NL_BEIG Atlikums uz pārskata perioda beigām***    

Paskaidrojums:

Faktiskais atlikums uz pārskata perioda beigām pēc uzkrāšanas principa

Kods

Paskaidrojums

Summa

NL_BEIG    

Naudas līdzekļu atlikums (konta izraksts) uz pārskata perioda beigām

Kods

Paskaidrojums

Summa

NL_BEIG    

Piezīmes.

1. * Uzkrāšanas princips – ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma norāda ar pārskata periodu saistītos ieņēmumus un izdevumus (norāda faktiski aprēķināto atalgojumu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

2. ** Atalgojumu veido bruto darba samaksa pedagogam, no kuras veicami iedzīvotāju ienākuma nodokļa un darba ņēmēja valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu ieturējumi.

3. *** Atlikums uz pārskata perioda beigām (euro) = atlikums uz pārskata (dotācijas) perioda sākumu (euro) + pārskata periodā ieskaitītās dotācijas apmērs pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (euro) – izdevumi kopā (euro).

 

Apliecinu, ka valsts budžeta dotācija izlietota pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 

 

(izglītības iestādes dibinātājs vai viņa pilnvarota persona)

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 538Pieņemts: 25.08.2020.Stājas spēkā: 01.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 165, 27.08.2020. OP numurs: 2020/165.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
316968
{"selected":{"value":"17.03.2021","content":"<font class='s-1'>17.03.2021.-31.08.2022.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2022","iso_value":"2022\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"17.03.2021","iso_value":"2021\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2021.-31.08.2022.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2020","iso_value":"2020\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2020.-16.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.03.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)