Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr. 380

Rīgā 2020. gada 9. jūnijā (prot. Nr. 40 35. §)
Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem
Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
25. panta pirmo, piekto un sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. iegādājamo individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču kategorijas un to apjomu;

1.2. individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču iegādes, uzglabāšanas un izsniegšanas kārtību;

1.3. kārtību, kādā tiek uzglabāti un izsniegti jau centralizēti iegādātie epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursi;

1.4. piegāžu drošības kritērijos balstītu atvieglotu atbilstības novērtēšanas kārtību individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un medicīniskām ierīcēm, ko ir tiesības iegādāties publisko personu organizētajos iepirkumos.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. iesaistītās institūcijas – Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 25. panta otrajā daļā noteiktās institūcijas, kuras iekļautas prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā un kurām drošības apsvērumu dēļ ir nepieciešams nodrošināt īpašus epidemioloģiskās drošības apstākļus;

2.2. epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursi – individuālie aizsardzības līdzekļi, medicīniskās ierīces un dezinfekcijas līdzekļi, kas paredzēti epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai;

2.3. apgādes koordinators – nozares ministrijas vai tās noteiktas iestādes, pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā ietilpstošas pašvaldības vai tās noteiktas iestādes, kā arī biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" norīkota persona, kura apkopo iesaistīto institūciju sniegto informāciju par nepieciešamajiem resursiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai, kā arī veic citus uzdevumus atbilstoši šiem noteikumiem;

2.4. prioritāro institūciju un vajadzību saraksts – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzturēts saraksts, kurā ir iekļautas iesaistītās institūcijas, kā arī tām nepieciešamo epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu kategorijas un to apjoms.

II. Individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču kategorijas un to apjoms

3. Prioritāro institūciju un vajadzību saraksts tiek uzturēts un šo noteikumu 4. punktā minētās individuālās aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču kategorijas un apjoms tiek aktualizēts atbilstoši nepieciešamībai, pamatojoties uz apgādes koordinatora pieprasījumu. Pieprasījumā norāda vajadzīgo individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču kategoriju, apjomu un izmantošanas mērķi, kā arī pamato to nepieciešamību.

4. Individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču kategorijas un apjoms:

4.1. vienreizlietojamas sejas ķirurģiskās maskas (I tips, II tips, IIR tips):

4.1.1. I tips 6 207 390 vienības;

4.1.2. II tips 805 332 vienības;

4.1.3. IIR tips 380 461 vienība;

4.2. respirators FFP2 ar vārstu 498 191 vienība;

4.3. vienreizlietojami medicīniskie cimdi (nepūderēti):

4.3.1. nesterili:

4.3.1.1. S izmērs 1 884 602 pāri;

4.3.1.2. M izmērs 4 090 268 pāri;

4.3.1.3. L izmērs 5 494 438 pāri;

4.3.1.4. XL izmērs 4 472 374 pāri;

4.3.1.5. XXL izmērs 593 808 pāri;

4.3.2. sterili:

4.3.2.1. S izmērs 61 598 pāri;

4.3.2.2. M izmērs 145 117 pāri;

4.4. medicīniskie kombinezoni (aizsargtērpi, elastīgie, ar kapuci, vienreizlietojami):

4.4.1. M izmērs 3 106 vienības;

4.4.2. XL izmērs 62 557 vienības;

4.4.3. XXL izmērs 21 237 vienības;

4.4.4. XXXL izmērs 4 157 vienības;

4.5. virsvalki/halāti ar garām piedurknēm (ūdensnecaurlaidīgi, vienreizlietojami):

4.5.1. L izmērs 209 102 vienības;

4.5.2. XL izmērs 454 208 vienības;

4.5.3. XXL izmērs 42 698 vienības;

4.5.4. XXXL izmērs 8 349 vienības;

4.6. virsvalki/halāti (ūdenscaurlaidīgi):

4.6.1. M izmērs 20 763 vienības;

4.6.2. L izmērs 79 400 vienības;

4.6.3. XL izmērs 78 250 vienības;

4.6.4. XXL izmērs 20 913 vienības;

4.7. medicīniskās bahilas (garās, vienreizlietojamas, bez izmēra) 583 337 vienības;

4.8. ķirurģiskās cepurītes (vienreizlietojamas):

4.8.1. M izmērs 701 387 vienības;

4.8.2. L izmērs 1 361 231 vienība;

4.8.3. XL izmērs 919 167 vienības.

(MK 29.09.2020. noteikumu Nr. 612 redakcijā)

5. Prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā tiek uzturēta un aktualizēta arī informācija par iesaistīto institūciju vajadzībām pieejamajiem dezinfekcijas līdzekļiem, kas iegādāti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai. Dezinfekcijas līdzekļu uzglabāšanai un izsniegšanai piemēro šajos noteikumos noteikto kārtību, kas attiecas uz epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem.

III. Individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču iegāde

6. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (turpmāk – iepirkumu centrs) individuālos aizsardzības līdzekļus un medicīniskās ierīces iegādājas centralizēti ar mērķi nodrošināt to iegādi šo noteikumu 4. punktā minētajā apjomā, izmantojot pieejamos finanšu līdzekļus.

(MK 29.09.2020. noteikumu Nr. 612 redakcijā)

7. Iepirkumu centrs savā tīmekļvietnē publicē un aktualizē informāciju par plānotajām individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču iegādēm.

8. Iepirkumu centra izveidotā iepirkumu komisija (turpmāk – iepirkumu komisija) sagatavo iepirkuma noteikumus, norādot vismaz informāciju par procesuālajiem termiņiem, tehniskajām prasībām (tehniskās specifikācijas) un piedāvājumu izvēles kritērijiem. Iepirkuma noteikumi tiek publiskoti, izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu vai publikāciju iepirkumu centra tīmekļvietnē.

9. Pretendents iepirkuma noteikumos noteiktajā termiņā iesniedz iepirkumu centram piedāvājumu atbilstoši iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām.

10. Iepirkumu komisija izvērtē saņemtos piedāvājumus un par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar šo noteikumu 11. punkta nosacījumiem.

11. Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iegādes līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

11.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

11.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iegādes līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

11.3. iepirkumu komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē un šo situāciju nav iespējams novērst ar citiem pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem.

12. Iepirkumu komisija ievēro Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta nosacījumus.

13. Iepirkumu centrs, iegādājoties individuālos aizsardzības līdzekļus un medicīniskās ierīces, pēc iespējas piemēro publisko iepirkumu vispārīgos principus.

14. Iepirkumu centrs iesaista Veselības inspekcijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetentās amatpersonas saņemto piedāvājumu izvērtēšanā un iegādāto individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču pieņemšanas procesā.

15. Ja nav pieejami individuālie aizsardzības līdzekļi un medicīniskās ierīces, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un normatīvajiem aktiem par medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību, iepirkumu centrs ir tiesīgs piemērot Eiropas Komisijas 2020. gada 13. marta ieteikumu Nr. 2020/403 "Par atbilstības novērtēšanas un tirgus uzraudzības procedūrām Covid-19 apdraudējuma kontekstā" 8. punktā noteikto procedūru un iegādāties individuālos aizsardzības līdzekļus un medicīniskās ierīces, kurām nav uzsākta vai pilnībā pabeigta atbilstības novērtēšanas procedūra un kuras nav marķētas ar CE marķējumu, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

15.1. preces ražotas atbilstoši Eiropas standartiem vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām tehniskām prasībām, ja tās nodrošina tādu pašu drošuma līmeni kā piemērojamie Eiropas standarti;

15.2. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai Veselības inspekcija atbilstoši kompetencei ir atzinusi šo preču atbilstību;

15.3. preces tiek iepirktas, lai ierobežotu Covid-19 infekciju un novērstu tās tālāku izplatīšanos, un šīs preces nenonāk tirdzniecībā.

16. Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un medicīniskajām precēm, kuras iegādātas šo noteikumu 15. punktā norādītajā kārtībā, veic ekspertīzi akreditētā laboratorijā, ja to pieprasa Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai Veselības inspekcija atbilstoši kompetencei. Ja ekspertīzē tiek konstatēta piegādāto preču neatbilstība, izdevumus par ekspertīzi sedz preces piegādātājs.

17. Iepirkumu centrs dokumentē iegādes procesu un nodrošina dokumentu glabāšanu Publisko iepirkumu likuma 40. pantā noteiktajā kārtībā un termiņos.

IV. Epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu uzglabāšana un izsniegšana

18. Iepirkumu centrs nodrošina epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu, tostarp ārkārtējās situācijas laikā iegādāto resursu, uzglabāšanu savās vai aizsardzības resora rīcībā esošajās noliktavās.

19. Iepirkumu centrs katras nedēļas pirmajā darbdienā sniedz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam informāciju par pieejamiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem, kā arī informē par šo resursu plānotajām piegādēm.

20. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pēc nepieciešamības sagatavo un nosūta izsniegšanas pieprasījumus iepirkumu centram. Izsniegšanas pieprasījumā norāda šādu informāciju:

20.1. iesaistītās institūcijas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

20.2. iesaistītās institūcijas pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasts;

20.3. piegādes vieta un adrese, ja nepieciešams;

20.4. nepieciešamo epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu kategorija, veids un apjoms.

21. Iepirkumu centrs izsniedz epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursus šo noteikumu 20.2. apakšpunktā norādītajai personai tādā apmērā, kāds norādīts izsniegšanas pieprasījumā, parakstot pieņemšanas un nodošanas aktu.

22. Ja nepieciešams, iepirkumu centrs sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursus transportē uz izsniegšanas pieprasījumā norādīto piegādes vietu.

23. Ja saņemti nederīgi vai neatbilstoši epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursi, apgādes koordinators par to informē iepirkumu centru. Iepirkumu centrs nodrošina šo resursu atjaunošanu un nederīgo vai neatbilstošo resursu transportēšanu uz savu vai aizsardzības resora rīcībā esošu noliktavu.

24. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pēc apgādes koordinatora vai iesaistītās institūcijas pieprasījuma iespēju robežās sniedz atbalstu epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu transportēšanai vai īslaicīgai to uzglabāšanai.

V. Noslēguma jautājums

25. Šos noteikumus atbilstoši aktuālajai procesuālajai stadijai piemēro arī iepirkumu centra uzsāktajām epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu iegādēm.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 380Pieņemts: 09.06.2020.Stājas spēkā: 13.06.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 113A, 12.06.2020. OP numurs: 2020/113A.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
315391
{"selected":{"value":"02.10.2020","content":"<font class='s-1'>02.10.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.10.2020","iso_value":"2020\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.06.2020","iso_value":"2020\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2020.-01.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.10.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)