Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 63

Rīgā 2020. gada 4. februārī (prot. Nr. 5 2. §)
Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru
Izdoti saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu
un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma

78. panta piekto daļu, 79. panta pirmo un ceturto daļu,
106. panta otro daļu, 112. pantu, 114. panta pirmo daļu
un 117. panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību (turpmāk – kapitālsabiedrība):

1.1. valdes locekļu un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem;

1.2. valdes locekļu un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru atbilstoši kapitālsabiedrību raksturojošiem rādītājiem.

2. Kapitālsabiedrības valdes locekļa un padomes locekļa mēneša atlīdzība šo noteikumu izpratnē ir mēnešalga pirms nodokļu nomaksas. Mēneša atlīdzībā neietilpst prēmijas, pilnvarojuma līgumā pielīgtā apdrošināšana un atsaukšanas pabalsts.

3. Lai noteiktu kapitālsabiedrības valdes locekļu un padomes locekļu skaitu, kā arī mēneša atlīdzības maksimālo apmēru saskaņā ar šo noteikumu pielikumu, kapitālsabiedrības iedala trijās grupās:

3.1. mazas kapitālsabiedrības;

3.2. vidējas kapitālsabiedrības;

3.3. lielas kapitālsabiedrības.

4. Kapitālsabiedrības lielumu raksturo šādi kritēriji:

4.1. vidējais darbinieku skaits saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu (turpmāk – vidējais darbinieku skaits). To nosaka, saskaitot kapitālsabiedrībā strādājošos darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā;

4.2. finanšu rādītāji:

4.2.1. bilances kopsumma saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu (turpmāk – bilances kopsumma);

4.2.2. neto apgrozījums saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu (turpmāk – neto apgrozījums).

5. Pieņem, ka jaundibinātai kapitālsabiedrībai līdz pirmā gada pārskata apstiprināšanai šo noteikumu 4. punktā minēto kritēriju vērtības ir plānotās kapitālsabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju vērtības pirmajam pārskata gadam.

6. Reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas kapitāla daļu turētājs izvērtē kapitālsabiedrības vidējo darbinieku skaitu un finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu) un iedala kapitālsabiedrību attiecīgajā grupā:

6.1. maza kapitālsabiedrība, ja kapitālsabiedrība bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām:

6.1.1. bilances kopsumma – 4 000 000 euro;

6.1.2. neto apgrozījums – 8 000 000 euro;

6.1.3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 50;

6.2. vidēja kapitālsabiedrība, ja kapitālsabiedrība nav maza kapitālsabiedrība un ja kapitālsabiedrība bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām:

6.2.1. bilances kopsumma – 20 000 000 euro;

6.2.2. neto apgrozījums – 40 000 000 euro;

6.2.3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 250;

6.3. liela kapitālsabiedrība, ja kapitālsabiedrība bilances datumā pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām:

6.3.1. bilances kopsumma – 20 000 000 euro;

6.3.2. neto apgrozījums – 40 000 000 euro;

6.3.3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 250.

7. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi un padomes priekšsēdētājam par padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildi nosaka mēneša atlīdzību, piemērojot koeficientu saskaņā ar šo noteikumu pielikumu un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro.

8. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa vienoto mēneša atlīdzību veido atlīdzība par valdes locekļa pienākumu izpildi un atlīdzība par cita amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā, kuru nosaka, ņemot vērā kapitālsabiedrības atlīdzības politikas vispārējos principus, kas saskaņoti ar dalībnieku (akcionāru) sapulci vai padomi (ja tāda ir izveidota). Mēneša atlīdzība par valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa amata pienākumu izpildi nav mazāka par 80 procentiem no vienotās mēneša atlīdzības.

9. Padomes priekšsēdētāja, padomes priekšsēdētāja vietnieka, padomes locekļu, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu mēneša atlīdzības apmēru nosaka, ņemot vērā kapitālsabiedrības vidēja termiņa vai ilgtermiņa stratēģijā definētos mērķus un sasniedzamos rezultātus, atsevišķos gadījumos – nozari, kurā kapitālsabiedrība darbojas, kā arī:

9.1. kapitālsabiedrības rīcībā esošos atlīdzības izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus;

9.2. kapitālsabiedrības pašu ieņēmumu īpatsvaru un publisko finanšu resursu īpatsvaru kapitālsabiedrības kopējos ieņēmumos;

9.3. šādus papildu vērtējuma kritērijus, kurus dalībnieku (akcionāru) sapulce vai padome (ja tāda ir izveidota) var piemērot papildus šo noteikumu 9.1. un 9.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem:

9.3.1. vidēja termiņa stratēģijā neplānotu vai pilnvarojuma līgumā neminētu, bet kapitālsabiedrības jaunu funkciju vai īpaši svarīgu darba uzdevumu izpildes nodrošināšana;

9.3.2. iepriekšējā pārskata gadā iesāktu un tuvākajā pārskata periodā izpildāmu kapitālsabiedrībai nepieciešamu nozīmīgu pārmaiņu vadīšana;

9.3.3. tautsaimniecībai vai stratēģiskās infrastruktūras uzlabošanai svarīgu nacionāla un starptautiska līmeņa projektu vadīšana un īstenošana;

9.3.4. būtisku risku un darbības grūtību novēršana, panākot kapitālsabiedrības darbības, finanšu un nefinanšu mērķu izpildes uzlabošanos;

9.4. dalībnieku (akcionāru) sapulces vai padomes (ja tāda ir izveidota) noteiktus citus individuālā vērtējuma kritērijus.

10. Kapitālsabiedrības valdes loceklim par valdes locekļa pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā nosaka mēneša atlīdzību līdz 90 procentiem no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā.

11. Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja vietnieka un padomes locekļa mēneša atlīdzību par darbu padomē nosaka līdz 90 procentiem no padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības par darbu padomē, bet ne mazāku par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.

12. Ja saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem tās valde sastāv no viena valdes locekļa, valdes locekļa maksimālās mēneša atlīdzības apmēra noteikšanai var piemērot šo noteikumu pielikumā norādīto valdes priekšsēdētāja maksimālās mēneša atlīdzības apmēra noteikšanai piemērojamo koeficientu.

13. Dalībnieku (akcionāru) sapulce vai padome (ja tāda ir izveidota) nodrošina, ka 2020. gadā un turpmākajos gados:

13.1. nosakot vienotās mēneša atlīdzības apmēru amatpersonai, tā palielinājums nepārsniedz 25 procentus salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata gadā noteikto vienotās mēneša atlīdzības apmēru vai mēneša atlīdzības apmēru (ja amatpersonai nebija noteikta vienotā mēneša atlīdzība);

13.2. nosakot mēneša atlīdzības apmēru amatpersonai (ja amatpersonai netiks noteikta vienotā atlīdzība), tā palielinājums nepārsniedz 25 procentus salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata gadā noteikto vienotās mēneša atlīdzības apmēru vai mēneša atlīdzības apmēru (ja vienotā mēneša atlīdzība nebija noteikta).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 4. februāra
noteikumiem Nr. 63
Publisku personu kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaits atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes priekšsēdētāja un padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības noteikšanai piemērojamais koeficients atbilstoši kapitālsabiedrības iedalījumam
Nr.
p.k.
Kapitālsabiedrību iedalījumsValdes locekļu skaitsPadomes locekļu skaitsValdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības noteikšanai piemērojamais koeficientsPadomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības noteikšanai piemērojamais koeficients
1.Mazane vairāk kā 2ne vairāk kā 3ne vairāk kā 5ne vairāk kā 1,5
2.Vidējane vairāk kā 3ne vairāk kā 5ne vairāk kā 8ne vairāk kā 2,4
3.Lielane vairāk kā 5ne vairāk kā 7ne vairāk kā 10ne vairāk kā 3
Finanšu ministrs J. Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 63Pieņemts: 04.02.2020.Stājas spēkā: 07.02.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 06.02.2020. OP numurs: 2020/26.2
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
312389
07.02.2020
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"