Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.187

Rīgā 2019.gada 12.decembrī (prot. Nr.47, 3.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "GROBIŅAS NAMSERVISS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2019.gada 29.aprīlī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "GROBIŅAS NAMSERVISS", vienotais reģistrācijas numurs: 42103012383, juridiskā adrese: Celtnieku iela 36, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430 (turpmāk - SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS"*), iesniegumu (2019.gada 29.aprīlis Nr.1-14/180) ar tam pievienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2019.gada 26.jūnijā, 15.augustā, 21.augustā, 28.augustā, 7.oktobrī, 30.oktobrī un 22.novembrī - papildu informāciju un izmaksas pamatojošus dokumentus (2019.gada 25.jūnijs Nr.1-14/266, 2019.gada 15.augusts Nr.1-14/305, 2019.gada 20.augusts Nr.1-14/310, 2019.gada 27.augusts Nr.1-14/331, 2019.gada 7.oktobris Nr.1-14/391, 2019.gada 29.oktobris Nr.1-14/443 un 2019.gada 22.novembris Nr.1-14/502) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" 2019.gada 29.aprīlī iesniedza:

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu 0,96 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. Grobiņas novada Grobiņas pilsētas, Grobiņas pagasta Robežnieku ciema un Grobiņas pagasta "Āres" kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 1,14 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.3. Grobiņas novada Grobiņas pagasta Dubeņu ciema kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 1,32 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.4. Grobiņas novada Grobiņas pagasta Cimdenieku ciema kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 1,35 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.5. Grobiņas novada Medzes pagasta Kapsēdes ciema kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 1,16 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.6. Grobiņas novada Bārtas pagasta Bārtas ciema kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 0,79 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.7. Grobiņas novada Gaviezes pagasta Gaviezes ciema kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 0,77 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

3. SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2019.gada 14.maijā (Latvijas Vēstnesis, 2019, 94.nr.) un 2019.gada 7.maijā nosūtīja Grobiņas novada pašvaldībai publicēšanai tīmekļvietnē. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

4. Regulators 2019.gada 17.maijā nosūtīja vēstuli Grobiņas novada pašvaldībai ar lūgumu sniegt viedokli par vienāda ūdensapgādes pakalpojumu tarifa piemērošanu visiem SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" ūdensapgādes pakalpojumu lietotājiem un atšķirīgu kanalizācijas pakalpojumu tarifu piemērošanu kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem dažādās apdzīvotās vietās.

5. Regulators 2019.gada 5.jūnijā saņēma Grobiņas novada pašvaldības 2019.gada 5.jūnija vēstuli Nr.2.1.14./640, kurā Grobiņas novada pašvaldība informē, ka atbalsta vienāda ūdensapgādes pakalpojumu tarifa piemērošanu visiem SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" ūdensapgādes pakalpojumu lietotājiem un atšķirīgu kanalizācijas pakalpojumu tarifu piemērošanu kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem.

6. 2019.gada 28.jūnijā Grobiņas pilsētas Grobiņas sporta centra zālē M. Namiķa ielā 2b, Grobiņas novadā, Regulators rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" un Grobiņas pašvaldības pārstāvji un trīs ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu netika izteikti.

7. Regulators lūdza SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" iesniegt nepieciešamo papildu informāciju un skaidrojumus par tarifu projektu, un SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" 2019.gada 26.jūnijā, 15.augustā, 21.augustā, 28.augustā, 7.oktobrī, 30.oktobrī un 22.novembrī iesniedza Regulatoram tarifu projekta veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projekta precizējumus. Veikto tarifu projekta precizējumu rezultātā tika aprēķināts vienots ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts 0,93 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) un pieci atšķirīgi kanalizācijas pakalpojumu tarifu projekti:

7.1. Grobiņas novada Grobiņas pilsētas, Grobiņas pagasta Robežnieku ciema un Dubeņu ciema un Grobiņas pagasta "Āres" kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts 1,23 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

7.2. Grobiņas novada Grobiņas pagasta Cimdenieku ciema kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts 1,63 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

7.3. Grobiņas novada Medzes pagasta Kapsēdes ciema kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts 1,49 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

7.4. Grobiņas novada Bārtas pagasta Bārtas ciema kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts 0,81 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

7.5. Grobiņas novada Gaviezes pagasta Gaviezes ciema kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts 0,75 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

8. Regulators 2019.gada 30.oktobrī saņēma Grobiņas novada pašvaldības 2019.gada 29.oktobra vēstuli Nr.2.1.14./1154 par to, ka Grobiņas novada pašvaldība atbalsta vienotu Grobiņas novada Grobiņas pilsētas, Grobiņas pagasta Robežnieku ciema, Dubeņu ciema un Grobiņas pagasta "Āres" kanalizācijas pakalpojumu tarifu.

9. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

10. Regulatora padomes sēdē SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" pilnvarotais pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un noteikt tarifu spēkā stāšanās datumu - 2020.gada 1.aprīlis.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61. un 66.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" šādus tarifus:

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,93 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. Grobiņas novada Grobiņas pilsētas, Grobiņas pagasta Robežnieku ciema, Dubeņu ciema un Grobiņas pagasta "Āres" kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,23 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.3. Grobiņas novada Grobiņas pagasta Cimdenieku ciema kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,63 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.4. Grobiņas novada Medzes pagasta Kapsēdes ciema kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,49 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.5. Grobiņas novada Bārtas pagasta Bārtas ciema kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,81 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.6. Grobiņas novada Gaviezes pagasta Gaviezes ciema kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,75 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2020.gada 1.aprīlī.

3. atcelt no 2020.gada 1.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 17.augusta lēmumu Nr.236 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Grobiņas novada namsaimnieks" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 131.nr.).

4. atcelt no 2020.gada 1.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 17.marta lēmumu Nr.35 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "GROBIŅAS SILTUMS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 58.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


* Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra 2016.gada 31.augusta lēmumu Nr.15-10/158461 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "GROBIŅAS SILTUMS" pievienota sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grobiņas novada namsaimnieks" un mainīts nosaukums uz SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "GROBIŅAS NAMSERVISS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 187Pieņemts: 12.12.2019.Stājas spēkā: 12.12.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 253, 17.12.2019. OP numurs: 2019/253.16
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
311450
12.12.2019
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)