Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 594

Rīgā 2019. gada 10. decembrī (prot. Nr. 57 11. §)
Azartspēļu un izložu organizēšanas, uzraudzības un kontroles kārtība

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija (turpmāk – inspekcija) uzrauga un kontrolē, kā izložu un azartspēļu organizētāji ievēro Azartspēļu un izložu likumu (turpmāk – likums), citus normatīvos aktus un attiecīgās azartspēles vai izlozes noteikumus.

2. Ja izlozes vai azartspēles organizēšanas vietu pārbauda laikā, kad izlozes biļešu tirdzniecības vietas vai azartspēļu un izložu organizēšanas vieta ir slēgta spēlētājiem (apmeklētājiem), inspekcijas amatpersonas ir tiesīgas veikt pārbaudi tikai tad, ja tajā piedalās inspekcijas apstiprināta par azartspēles vai izlozes organizēšanu atbildīgā persona vai darbinieks, kurš pilnvarots sniegt kontroles institūcijām paredzēto informāciju (turpmāk – atbildīgā persona).

3. Atbildīgā persona nodrošina, lai vietēja mēroga izlozes vai vietēja mēroga vienreizējas izlozes organizēšanas vietā ir pieejama inspekcijas apstiprinātu attiecīgās izlozes noteikumu kopija un tā tiek uzrādīta pēc pieprasījuma.

4. Veicot pārbaudi vietēja mēroga izlozes vai vietēja mēroga vienreizējas izlozes organizēšanas vietā, inspekcijas amatpersona ir tiesīga pārbaudīt izlozes organizēšanas atbilstību izlozes noteikumiem un likumā noteiktajām prasībām.

5. Atbildīgā persona nodrošina, lai valsts mēroga izlozes biļešu tirdzniecības vietā ir pieejama inspekcijas apstiprināta izlozes noteikumu kopija un tā tiek uzrādīta pēc pieprasījuma.

6. Veicot pārbaudi valsts mēroga izlozes organizēšanas vietā, biļešu tirdzniecības vietā vai organizētāja biroja telpās, inspekcijas amatpersona ir tiesīga pārbaudīt izlozes organizēšanas atbilstību izlozes noteikumiem un likumā noteiktajām prasībām.

7. Azartspēļu organizētājs spēļu zāles, bingo zāles un kazino darba laikā nodrošina atbildīgās personas klātbūtni. Atbildīgā persona pēc inspekcijas amatpersonu pieprasījuma:

7.1. uzrāda inspekcijā apstiprinātu azartspēļu noteikumu kopiju;

7.2. demonstrē vai iesniedz izskatīšanai inspekcijā pārbaudei nepieciešamos kazino, spēļu zāles vai bingo zāles videonovērošanas sistēmas ierakstus (pēc rakstiska pieprasījuma);

7.3. uzrāda azartspēļu organizētāja līgumu (kopiju), kas noslēgts ar licencētu apsardzes kapitālsabiedrību vai sertificētu apsardzes darbinieku par apsardzes pakalpojumiem;

7.4. uzrāda azartspēļu vietas apmeklētājiem adresētus brīdinošus uzrakstus, ka azartspēles var izraisīt atkarību;

7.5. sniedz visu nepieciešamo ar azartspēļu organizēšanu saistīto informāciju, kas apliecina azartspēļu automātu pieslēgšanu vienotajai sistēmai attiecīgajā azartspēļu organizēšanas vietā un organizēto azartspēļu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmu.

8. Atbildīgā persona nodrošina, lai totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietā ir pieejama inspekcijas apstiprināta totalizatora un derību likmju pieņemšanas noteikumu kopija un tā tiek uzrādīta pēc pieprasījuma.

9. Veicot pārbaudi azartspēļu organizēšanas vietā, inspekcijas amatpersona ir tiesīga pārbaudīt:

9.1. šo noteikumu 7. punktā minētos dokumentus;

9.2. spēles dalības maksas likmes atbilstību azartspēles noteikumiem;

9.3. kopējās laimesta vērtības atbilstību likumā noteiktajām prasībām (azartspēļu automātu skaitītāju rādījumus pārbauda atbildīgās personas klātbūtnē);

9.4. azartspēļu organizēšanas vietas atbilstību likumā noteiktajām prasībām;

9.5. vai personas, kuras piedalās azartspēlēs, sasniegušas likumā noteikto vecumu;

9.6. normatīvajos aktos noteikto azartspēļu automātu un iekārtu sertificēšanas prasību ievērošanu;

9.7. azartspēļu organizētāja sniegtās informācijas par azartspēļu automātu un iekārtu uzstādīšanu vai demontēšanu atbilstību faktiskajam stāvoklim;

9.8. kazino apmeklētāju reģistrācijas prasību ievērošanu;

9.9. videonovērošanas prasību ievērošanu;

9.10. vai azartspēļu automāts vai iekārta ir reģistrēta inspekcijā un vai tai redzamā vietā ir piestiprināts piešķirtais identifikācijas numurs;

9.11. vai katram azartspēļu automātam ir inkasācijas akts par pēdējo inkasāciju;

9.12. vai tiek ievērotas normatīvajos aktos vienotajai azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmai noteiktās prasības.

10. Interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizētāji nodrošina inspekcijas amatpersonai attālinātu piekļuvi interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizēšanā izmantojamām programmām, lai pārbaudītu interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu atbilstību normatīvajos aktos vienotajai azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmai noteiktajām prasībām.

11. Interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizēšanas atbildīgā persona pēc inspekcijas amatpersonas pieprasījuma:

11.1. uzrāda dokumentus, kas apliecina, ka interaktīvo azartspēļu organizēšanai izmantojamā aparatūra un datorprogrammas atbilst likumam par interaktīvo spēļu organizēšanas programmām;

11.2. nodrošina pieeju interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes organizēšanas sistēmai vai spēles programmai un katrai atsevišķai tās sastāvā esošai daļai, lai pārbaudītu kontrolsummu un salīdzinātu ar sertifikācijas institūcijas atzinumā norādīto;

11.3. sniedz visu ar interaktīvo azartspēļu vai interaktīvo izložu organizēšanu saistīto informāciju, kas apliecina organizēto interaktīvo azartspēļu vai interaktīvo izložu atbilstību likumā noteiktajām prasībām.

12. Ja izložu vai azartspēļu organizēšanas vietā nav atbildīgās personas, inspekcijas amatpersonām ir tiesības veikt pārbaudi, pieaicinot jebkuru citu pilngadīgu personu un iepriekš iepazīstinot to ar pārbaudes būtību. Pieaicinātā persona nedrīkst būt inspekcijas amatpersona.

13. Par izložu vai azartspēļu organizēšanas vietā veikto pārbaudi inspekcijas amatpersonas sastāda izložu vai azartspēļu organizēšanas vietas pārbaudes aktu (turpmāk – pārbaudes akts).

14. Pārbaudes aktā norāda šādu informāciju:

14.1. pārbaudes akta sastādīšanas vieta, adrese, datums un laiks;

14.2. inspekcijas amatpersona (vārds, uzvārds un amats), kura veikusi pārbaudi;

14.3. izlozes vai azartspēļu organizētāja nosaukums un reģistrācijas numurs;

14.4. izlozes vai azartspēļu organizēšanas vietas un tīmekļvietnes adrese;

14.5. izlozes vai azartspēles nosaukums;

14.6. pārbaudes būtība un rezultāti;

14.7. atbildīgās personas vārds, uzvārds un amats;

14.8. pieaicinātās personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese.

15. Pārbaudes aktu paraksta:

15.1. inspekcijas amatpersona, kura veikusi izlozes vai azartspēļu organizēšanas vietas pārbaudi;

15.2. atbildīgā vai pieaicinātā persona.

16. Ja atbildīgā persona atsakās parakstīt pārbaudes aktu, inspekcijas amatpersona, kura veikusi izlozes vai azartspēļu organizēšanas vietas pārbaudi, to norāda pārbaudes aktā.

17. Ja pieaicinātā persona pēc pārbaudes akta sastādīšanas atsakās to parakstīt, veic atkārtotu pārbaudi, pieaicinot citu personu.

18. Atbildīgajai personai vai pieaicinātajai personai ir tiesības ierakstīt pārbaudes aktā piezīmes par izlozes vai azartspēļu organizēšanas vietā veiktās pārbaudes gaitu.

19. Inspekcijas amatpersona piedalās (klātienē vai attālināti, izmantojot elektronisko sakaru starpniecību) visās ar kazino inkasāciju saistītajās darbībās, aizpildot šo noteikumu 20. punktā minēto protokolu.

20. Par katru kazino inkasāciju inspekcijas amatpersona sastāda kazino inkasācijas protokolu. Protokolā norāda šādu informāciju:

20.1. kapitālsabiedrības nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

20.2. kazino nosaukums un adrese;

20.3. kazino inkasācijas datums;

20.4. kazino inkasācijas sākšanas laiks un beigšanas laiks;

20.5. kazino kases bilances un kazino galdu rezultāta akta veidlapas numurs;

20.6. kazino žetonu vērtība euro kazino atvēršanas un aizvēršanas brīdī;

20.7. naudas kopsumma kazino atvēršanas un aizvēršanas brīdī;

20.8. kazino darba dienā kapitālsabiedrības centrālajā kasē un kredītiestādes kasē saņemtā un izdotā skaidrā nauda euro;

20.9. kāršu, kauliņu vai ruletes spēļu galdu rezultāts euro;

20.10. citi ieņēmumi euro (piemēram, pateicības dāvanas, balvas kazino darbiniekiem);

20.11. kazino kases bilances summa kazino atvēršanas un aizvēršanas brīdī;

20.12. saņemtā valūta, pārrēķināta euro pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa, kas ir spēkā saimnieciskā darījuma dienā;

20.13. bezskaidrās naudas norēķinos iegūtā naudas summa euro;

20.14. piezīmes par kazino inkasāciju.

21. Šo noteikumu 20. punktā minēto protokolu paraksta inspekcijas amatpersona un kazino darbinieks, kurš atbildīgs par kazino darbību inkasācijas periodā.

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumus Nr. 512 "Azartspēļu un izložu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 101. nr.; 2013, 193. nr.; 2017, 128. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Azartspēļu un izložu organizēšanas, uzraudzības un kontroles kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 594Pieņemts: 10.12.2019.Stājas spēkā: 13.12.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 12.12.2019. OP numurs: 2019/250.13
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
311327
13.12.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)