Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/25

Carnikavā 2019. gada 18. septembrī
Par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu
APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2019. gada 18. septembra
sēdes lēmumu (prot. Nr. 13, 19. §)

PRECIZĒTI
ar Carnikavas novada domes
2019. gada 23. oktobra
sēdes lēmumu (prot. Nr. 14, 13. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta pirmās daļas
13. punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 9. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Carnikavas novada simbolikas aprakstu, izmantošanas kārtību, nodevu par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu un atbildību par šo Noteikumu (turpmāk – Noteikumi) neievērošanu.

2. Carnikavas novada simbolika ir Carnikavas novada karogs, Carnikavas novada ģerbonis, Carnikavas novada logo un sauklis (turpmāk – Simbolika).

II. Novada karoga apraksts

3. Carnikavas novada karogs ir taisnstūra formas balts audums ar platuma un augstuma attiecību 2:1.

4. Karoga vidū abās pusēs attēlots Carnikavas novada ģerbonis. (2. pielikums)

5. Karogs izgatavojams 100 cm x 200 cm liels. Carnikavas novada karogam un tā attēlam neatkarīgi no izmēriem ir precīzi jāatbilst karoga aprakstam un pamatā jāsakrīt ar attēlu.

6. Galda karodziņa maksimālie izmēri – 14 x 29 cm, tā proporcijas un apraksts atbilst Carnikavas novada karoga proporcijām un aprakstam.

III. Ģerboņa apraksts

7. Zelta laukā pazemināts zils galvaspālis; vairoga galvā sudraba nēģis ar galvu uz kreiso pusi; sudraba pavedienapmale. Krāsas pēc PANTONE kataloga: zelts: 873C, sudrabs: 877C, zils: 286C. (1. pielikums)

8. Ģerbonis izmantojams arī kontūrzīmējumā – reversam izmantojams baltā krāsā un ģerboņa sudraba tonī, kā arī Carnikavas zilajā (PANTONE 646U, 2158C) un pelēkajā (PANTONE 80 % black) tonī. (3. pielikums)

IV. Novada sauklis

9. Carnikavas novada sauklis ir "ZAĻAI DZĪVEI" (turpmāk – sauklis), un tam tiek izmantots viena veida fonts – "Montserrat".

10. Carnikavas novada sauklis atspoguļo novada vērtības, intereses vietas, nozares un mērķus, tas parādās komunikācijā kompozīcijā ar logotipu vai simbolu, kur tas veido vajadzīgo uzsvaru un ilustrē ideju. Sauklim ir noteikts novietojums kompozīcijā – vertikāli labajā daļā C simbolam, to simboliski parādot kā izaugsmes virzienu. (4. pielikums)

V. Logo apraksts

11. Carnikavas primārais logo ir optiskajā centrā izvietots C simbols, zem tā kā pamats izveidots centrēti vārds CARNIKAVAS, zem tā NOVADS mazākiem burtiem. Logotipa minimālais izmērs – 22 mm platumā. (5. pielikums)

12. Primāro logotipu iespējams attīstīt ar novada svarīgākajiem nosaukumiem. Apakšteksta platums nevar pārsniegt vārda CARNIKAVAS platumu. Garākiem nosaukumiem izmantojams sekundārais logotipa veids.

13. Pašvaldības iestāžu tīklu un Carnikavas novada ciemu logotipa atvasinājuma kompozīcijas pamats: primārais logotips, iestādes nosaukuma izvietojums ir vertikāls. Šāds pats kompozīcijas pamats izmantojams logotipam ar saukli.

14. Papildus galvenajam logotipam pēc nepieciešamības izmantojama elementu horizontālā kompozīcija – sekundārais logotips. C simbols kreisajā pusē, pa labi no tā pret simbolu centrēts nosaukums, CARNIKAVAS lielākiem un pārējais teksts mazākiem burtiem, attiecībā burtu lielumiem identiska primārajam logotipam. Teksta nolīdzinājums pret kreiso malu teksta blokam, ievērojot C burta noapaļojuma pārlaidi. Šis teksts modificējams garākiem novada iestāžu nosaukumiem. Sekundārā logo minimālais izmērs – 15 mm augstumā. (6. pielikums)

15. Pašvaldībai pakļauto iestāžu un iestāžu tīkla nosaukums pēc vajadzības var tikt lietots logotipa formā ar sekundārā logotipa C simbolu vai bez tā, tekstu pēc kompozīcijas nepieciešamības nolīdzinot pret kreiso malu vai centrējot.

16. Primārais un sekundārais logotips kompozīcijā ar ģerboni lietojams pēc nepieciešamības oficiālos materiālos, sekojot likumdošanas noteikumiem. Logotipa krāsa kompozīcijā ar krāsaino ģerboņa variantu ir nēģa sudraba tonis no ģerboņa. Primārajā logotipā ģerbonis lietojams zem logotipa, ģerboņa augšējo malu pielīdzinot nosaukumam NOVADS. Primārā logotipa ar ģerboni minimālais izmērs – 22 mm platumā. Sekundārajā logotipā ģerbonis izmantojams pa kreisi C simbolikai tādā pašā augstumā kā C simbols. Sekundārā logotipa ar ģerboni minimālais izmērs – 15 mm augstumā. (7. pielikums)

17. Logotips ar saukli izmantojams zaļos toņos un izmantojams fotogrāfijās ar dabas fotogrāfijām. Logotips var būt gan kā idejas nesējs, gan atrasties uz fotogrāfijas baltā krāsā.

18. Logotips (gan primārais, gan sekundārais) tiek izmantots sešās krāsās: zilā (CMYK 58 33 22 0, RGB 115 149 173, #7395AD, PANTONE 646U, 2158C), oranžā (16 76 76 4, RGB 201 92 71, #C95B46, PANTONE 166U, 7580C), gaiši pelēkā (CMYK 0 0 0 60, RGB 128 130 133, #808284, PANTONE 60 % black), tumši pelēkā (CMYK 0 0 0 80, RGB 88 89 91, #58585B, PANTONE 80 % black), zaļā (CMYK 50 33 86 11, RGB 131 136 71, #828847, PANTONE 2307U, 5757C), baltā (CMYK 0 0 0 0, RGB 255 255 255, #FFFFFF).

19. Primāro logotipu var izmantot, lai izceltu Carnikavas novada vērtības – tad fotogrāfijas vai grafikas saturs tiek kadrēts logotipa formā.

VI. Karoga lietošana

20. Carnikavas novada karogs paceļams:

20.1. mastā pie Carnikavas novada domes ēkas – pastāvīgi; sēru dienās karogs lietojams kārtībā, kāda noteikta Latvijas valsts karogam;

20.2. pēc brīvas gribas pie ēkām ģimenes svētkos, atceres dienās, tautas nobalsošanas dienās, pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi – Saeimas, novada domes vēlēšanu dienās, kā arī citos gadījumos, nemaksājot pašvaldības nodevu;

20.3. pēc brīvas gribas valsts svētkos kopā ar Latvijas valsts karogu, novietojot to labajā pusē, skatoties virzienā uz ēkas fasādi, bet Latvijas valsts karogu – kreisajā pusē, nemaksājot pašvaldības nodevu;

20.4. ja karogu lieto pie ēkas fasādes, to visā platumā (vertikālo malu) piestiprina pie karoga kāta, kas ievietots īpašā pie ēkas fasādes piestiprinātā karoga turētājā tā, lai karoga apakšējais stūris atrastos ne zemāk par 2,5 metriem no zemes;

20.5. ja karogu lieto karoga mastā, karoga augšējo malu nostiprina mastā ne zemāk par 6 metriem no zemes tā, lai karoga apakšējais stūris atrastos ne zemāk par 2,5 metriem no zemes.

21. Carnikavas novada karogu aizliegts:

21.1. pacelt virs un pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts vai kuras ir avārijas stāvoklī, vai kurām tiek remontēta fasāde (izņemot domes un pašvaldības iestādes ēku); citās nepiemērotās vietās un apstākļos (piemēram, kokos, virs un pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās u.tml.);

21.2. lietot bojātu, nekvalitatīvi izgatavotu un izbalējušu.

22. Galda karodziņu lieto oficiālās pieņemšanās, darījumu sarunās, amatpersonu darba telpās.

23. Galda karodziņu var izmantot:

23.1. Carnikavas novada karogu citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos Noteikumos, saskaņā ar Carnikavas novada domes lēmumu;

23.2. galda karodziņu fiziskas, sabiedriskās un nevalstiskās organizācijas, politiskās partijas, uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības un citas juridiskas personas oficiālās pieņemšanās, ģimenes svētkos, kā arī citos gadījumos, garantējot pienācīgu cieņu pret galda karodziņu;

23.3. Carnikavas novada galda karodziņu Carnikavas novada pašvaldības iestādes un uzņēmumi saskaņā ar šiem Noteikumiem.

24. Galda karodziņam neatkarīgi no izmēriem precīzi proporcionāli jāatbilst apstiprinātajam paraugam.

VII. Ģerboņa attēla lietošana

25. Carnikavas novada domei ir ekskluzīvas tiesības lietot Carnikavas novada ģerboni.

26. Carnikavas novada ģerboni attēlo uz Carnikavas novada domes un Carnikavas novada pašvaldības iestāžu veidlapām un zīmogos, deputātu un darbinieku krūšu nozīmēs, apliecībās, Carnikavas novada domes informatīvā izdevuma "Carnikavas Novada Vēstis" otrā vāka redakcionālās informācijas kastē.

27. Carnikavas novada ģerboni kopā ar logo lieto Carnikavas novada domes un pašvaldības iestāžu darbinieku elektroniskajos parakstos, uz Carnikavas novada domes un pašvaldības iestāžu darbinieku automašīnām, deputātu un Carnikavas novada domes vadības galda kartēs, apliecību (dzimšanas, miršanas, laulību) cieto vāku sējumiem u.c. Carnikavas novada domes reprezentācijas vai lietvedības materiāliem.

28. Saņemot Simbolikas komisijas rakstiski izsniegtu atļauju, ģerboņa attēlu var lietot fiziskās un juridiskās personas suvenīru izgatavošanā, prezentācijas priekšmetu izgatavošanā, izstrādājumu iepakojuma dizaina izgatavošanā, pasākumu noformējumā, reklāmās, t.sk. par simbolikas lietošanu internetā vai citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos Noteikumos.

VIII. Logotipa lietošana

29. Carnikavas novada logotipu lieto, lai veicinātu Carnikavas novada atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs.

30. Carnikavas novada logotipu lieto uz Carnikavas novada domes informatīvā izdevuma "Carnikavas Novada Vēstis" un kalendāra pirmā vāka (titullapas) u.c. Carnikavas novada domes reprezentācijas vai lietvedības materiāliem.

31. Saņemot Simbolikas komisijas rakstiski izsniegtu atļauju, Carnikavas novada logotipu var lietot fiziskās un juridiskās personas suvenīru izgatavošanā, prezentācijas priekšmetu izgatavošanā, izstrādājumu iepakojuma dizaina izgatavošanā, pasākumu noformējumā, reklāmās vai citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos Noteikumos.

32. Carnikavas novada logotipu komerciāliem mērķiem drīkst lietot uz kancelejas precēm, suvenīriem, dāvanām un iesaiņojumiem, kā arī citiem izstrādājumiem, kuriem ir vizuāli estētisks izskats un tie atbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem, ja ir saņemta Simbolikas komisijas rakstiski izsniegta atļauja.

33. Carnikavas novada primāro logotipu zelta un sudraba sietspiedē, sudraba un zelta folija karstspiedē izmanto uz lietvedības materiāliem īpašos gadījumos.

IX. Carnikavas novada saukļa izmantošana

34. Carnikavas novada saukli un/vai saukļa logotipu drīkst lietot uz drukātajiem, tipogrāfiski iespiestajiem izdevumiem, elektroniskajos, video un reklāmas materiālos, ja ir saņemta Simbolikas komisijas rakstiski izsniegta atļauja.

35. Carnikavas novada saukli un/vai saukļa logotipu komerciāliem mērķiem drīkst lietot uz kancelejas precēm, suvenīriem, dāvanām un iesaiņojumiem, kā arī citiem izstrādājumiem, kuriem ir vizuāli estētisks izskats un tie atbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem, ja ir saņemta Simbolikas komisijas rakstiski izsniegta atļauja.

36. Simboliku drīkst lietot Carnikavas novada dome, Carnikavas novada pašvaldības iestādes, struktūrvienības uz veidlapām, zīmogos, stūra spiedogos, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, atzinības un goda rakstiem, diplomiem, apliecībām, vizītkartēm un citiem oficiāliem dokumentiem, izkārtnēm, plakātiem, izvietošanai pie šo organizāciju ēkām, dienesta telpām, dienesta telpās un uz šīm iestādēm piederošajiem transportlīdzekļiem.

X. Atļaujas par simbolikas lietošanu saņemšanas kārtība

37. Simbolikas lietošanas atļauju, pamatojoties uz Carnikavas novada domes Simbolikas komisijas (turpmāk – Simbolikas komisija) lēmumu, izsniedz Simbolikas komisija.

38. Simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai persona iesniedz iesniegumu Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu, nosūtot uz Carnikavas novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi. Iesniegumā (8. pielikums) norāda:

38.1. iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu; juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru un pilnvarotās vai paraksttiesīgās personas vārdu, uzvārdu, adresi, kontaktinformāciju – tālruni, e-pasta adresi;

38.2. Simbolikas lietošanas mērķa un formas aprakstu, norādot, vai Simbolika tiks izmantota peļņas vai bezpeļņas nolūkos;

38.3. izstrādājuma nosaukumu, uz kura Simbolika tiks lietota;

38.4. ziņas par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem un ziņas par laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu;

38.5. izstrādājuma dizaina autoru;

38.6. izstrādājuma ražotāju.

39. Noteikumu 38. punktā minētajam iesniegumam pievienojama krāsaina izstrādājuma skice vai etalonmodeļa paraugs.

40. Simbolikas komisija ir tiesīga pieprasīt iesniedzējam izgatavot un iesniegt etalonmodeli.

41. Iesniegums par Simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanu tiek izskatīts ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

42. Simbolikas komisija izskata iesniegumu un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

42.1. lēmumu par atļauju Simbolikas lietošanai;

42.2. lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju Simbolikas lietošanai.

43. Simbolikas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju Simbolikas lietošanai, ja:

43.1. Simboliku paredzēts lietot veidā, kas neatbilst Noteikumos noteiktajām prasībām;

43.2. izgatavojamais izstrādājums ir nekvalitatīvs vai nepiemērots Simbolikas izvietošanai;

43.3. Simbolikas lietošana piedāvātajā veidā var radīt negatīvu iespaidu Carnikavas novada tēlam (piemēram, identificējot Carnikavas novadu ar konkrētu politisku partiju, pasākumu, izstrādājumu, vai arī ja Simbolika tiek lietota kariķētā, izsmejošā veidā u.tml.).

44. Simbolikas lietošanas atļauja tiek izsniegta uz 2 (diviem) gadiem.

45. Tirdzniecības vietā, kurā tiek realizēti jebkura veida izstrādājumi ar Simboliku, jāatrodas šo Noteikumu 42.1. apakšpunktā norādītajai Simbolikas lietošanas atļaujai. Simbolikas lietotājam pēc kontrolējošo amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda Simbolikas lietošanas atļauja.

46. Ja persona ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms atļaujas derīguma termiņa beigām pašvaldībā iesniedz Simbolikas komisijai adresētu iesniegumu par atļaujas derīguma termiņa pagarinājumu, norādot iepriekšējās atļaujas izsniegšanas datumu, numuru un pievienojot izstrādājuma fotogrāfiju, tiek izsniegta jauna atļauja.

XI. Simbolikas izmantošana komerciāliem un nekomerciāliem mērķiem

47. Produkciju un pakalpojumus, kas norādīti ar Simboliku Carnikavas novada pozitīva tēla veicināšanai fiziskas un juridiskas personas var izgatavot un lietot tikai pēc tam, kad ir saņemta Simbolikas komisijas rakstiska atļauja, par ko ir jāmaksā pašvaldības nodeva saskaņā ar šo Noteikumu 53. punktu.

48. Logo tehniskais izpildījums, grafiskais attēls, krāsu spektrs ir jālieto atbilstoši Carnikavas novada zīmola specifikācijai un novada vizuālās identitātes rokasgrāmatas nosacījumiem (skat. http://carnikava.lv/images/Articles/Novads/CARNIKAVAS_NOVADS_VIZUALA_IDENTITATE_I_2019.pdf).

49. Ar nodevu apliekamais objekts ir Simbolikas vai tās elementu izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā, tirdzniecībā vai citiem komerciāliem mērķiem.

50. Gadījumos, kad Simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkā, t.i., personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī Carnikavas novada popularizēšanas vai informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā izmantota Simbolika, nodeva par Simboliku nav jāmaksā.

51. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, kuras izmanto Simboliku reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanā, tirdzniecībā vai citiem komerciāliem mērķiem.

52. Nodevas likme par Simbolikas izmantošanu katram izgatavojuma veidam ir noteikta par gadu:

52.1. fiziskām personām – 14,230 euro;

52.2. sabiedriskām un nevalstiskām organizācijām – 28,46 euro;

52.3. juridiskām personām – 71,14 euro.

53. Simboliku bez Simbolikas komisijas atļaujas lieto to pasākumu plakātos, izdevumos, reklāmās un pasākumos:

53.1. kurus finansiāli atbalstījusi Carnikavas novada pašvaldība;

53.2. kurus organizējusi Carnikavas novada pašvaldība;

53.3. kuru organizatoriem ar Carnikavas novada pašvaldību noslēgts sadarbības līgums.

54. Nodeva iemaksājama Carnikavas novada budžetā pirms Simbolikas komisijas rakstiskas atļaujas saņemšanas.

55. No nodevas samaksas ir atbrīvoti:

55.1. pensionāri, invalīdi, politiski represētas, trūcīgas vai maznodrošinātas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

55.2. privātpersonas, kuras Simboliku atveido ierobežotā apjomā, bezpeļņas nolūkā, t.i., personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, kā arī informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot aktuālo notikumu apskatu;

55.3. Carnikavas novadā reģistrētie komersanti – nēģu cepēji un nēģu zvejnieki, kuri uz savas produkcijas ataino aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu (AĢIN) zīmi;

55.4. Noteikumu 53. punktā norādītajos gadījumos.

XII. Atbildība un kontrole

56. Par šo Noteikumu prasību neievērošanu:

56.1. (zaudējis spēku  ar 01.07.2020.; sk. 64. punktu);

56.2. ja administratīvais pārkāpums izdarīts sākot no 01.01.2020:

– par Ģerboņu reģistrā reģistrēta pašvaldības ģerboņa lietošanas Noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskām personām līdz 20 naudas soda vienībām, bet publisku personu iestāžu vadītājiem vai juridiskām personām – līdz 35 naudas soda vienībām.

– par karoga, logotipa lietošanas un Carnikavas novada saukļa izmantošanas pārkāpumu piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 3 līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – no 14 līdz 280 naudas soda vienībām.

57. (Zaudējis spēku ar 01.07.2020.; sk. 64. punktu)

58. Administratīvā pārkāpuma procesu par minēto Noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai, sākot no 01.01.2020., veic pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Carnikavas novada domes Administratīvā komisija.

59. Administratīvais sods Noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no Noteikumu pildīšanas un ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

60. Carnikavas novada domes Administratīvās komisijas lēmumu, kas pieņemts līdz 31.12.2019., saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279. panta pirmās daļas 1. punktu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā kārtībā un termiņos.

61. Carnikavas novada domes administratīvās komisijas lēmumu, kas pieņemts pēc 01.01.2020., saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 166. panta otro daļu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesās Administratīvās atbildības likumā noteiktā kārtībā un termiņos.

XIII. Nobeiguma jautājumi

62. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 2010. gada 21. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 2010/4 "Saistošie noteikumi par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu".

63. Šie Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā "Carnikavas Novada Vēstis".

XIV. Pārejas noteikumi

64. Šo Noteikumu 56.1. un 57. punkts ir spēkā, līdz stājas spēkā Administratīvās atbildības likums.

65. Šo Noteikumu 56.2. punkts, 58. punkts un 61. punkts stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Carnikavas novada domes priekšsēdētājas vietniece G. Kozlovska
Carnikavā 2019. gada 23. oktobrī
1. pielikums
Carnikavas novada domes
2019. gada 18. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/25
"Par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu"

 

2. pielikums
Carnikavas novada domes
2019. gada 18. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/25
"Par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu"

3. pielikums
Carnikavas novada domes
2019. gada 18. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/25
"Par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu"

 

4. pielikums
Carnikavas novada domes
2019. gada 18. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/25
"Par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu"

5. pielikums
Carnikavas novada domes
2019. gada 18. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/25
"Par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu"

 

 

6. pielikums
Carnikavas novada domes
2019. gada 18. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/25
"Par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu"

 

7. pielikums
Carnikavas novada domes
2019. gada 18. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/25
"Par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu"

 

8. pielikums
Carnikavas novada domes
2019. gada 18. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/25
"Par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu"

Carnikavas novada domes
Simbolikas komisijai

  
 (juridiskās personas nosaukums / fiziskās personas vārds, uzvārds)
  
 (reģistrācijas numurs / personas kods)
  
 (juridiskā adrese, tālrunis / dzīvesvietas adrese, tālrunis)
  
 

(juridiskās personas paraksttiesīgās / pilnvarotās personas vārds, uzvārds, tālrunis)

Iesniegums atļaujas saņemšanai par Carnikavas novada pašvaldības simbolikas lietošanu

Izstrādājuma nosaukums, uz kura tiks lietota Carnikavas novada simbolika/simbolikas
sastāvdaļa 
  
  
Izstrādājuma apraksts (tostarp, vai simbolika tiks izmantota peļņas vai bezpeļņas
nolūkos) 
  
  
Dizaina skices autors 
  
  
Izstrādājuma ražotājs 
  
  

Pielikumā:

Izstrādājuma dizaina skice 2 eksemplāros; citi dokumenti (norādīt, kādi):

 
 
 
 
___.___._________  / 
(datums, mēnesis, gads) (paraksts) (vārds, uzvārds)
Kontaktpersonas tālrunis  

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/25 "Par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Carnikavas novada domes 2018. gada 19. decembra lēmumu (prot. Nr. 22, 1. §) "Par Carnikavas novada vizuālās identitātes un tās rokasgrāmatas apstiprināšanu" tika apstiprināta Carnikavas novada vizuālā identitāte un vizuālās identitātes rokasgrāmata, t.sk. novada logo un tā izmantojums ar ģerboni un bez, kā arī novada sauklis un oficiālās krāsas.

Saistošo noteikumu mērķis ir nostiprināt Carnikavas novada identitāti un veicināt Carnikavas novada atpazīstamību pēc tā simbolikas.

Ar 2020. gada 1. janvāri spēkā stāsies Administratīvās atbildības likums, līdz ar to Saistošajos noteikumos nepieciešamas veikt atbilstošas korekcijas.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošajos noteikumos noteikta un aprakstīta Carnikavas novada simbolika, noteikta tās lietošanas kārtība un atļaujas simbolikas lietošanai komerciāliem mērķiem saņemšanas kārtība, kā arī noteikta atbildība par Saistošo noteikumu neievērošanu atbilstoši Administratīvās atbildības likumā noteiktajai kārtībai. Proti, ja administratīvais pārkāpums izdarīts, sākot no 2020. gada 1. janvāra, naudas soda apmēru likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināma.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSimbolikas lietošana komerciāliem mērķiem dod iespēju Carnikavas novada uzņēmējiem ieviest jaunu instrumentu mārketingā uzņēmuma tēla veidošanai un pozīciju nostiprināšanai vietējā tirgū.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi paredz Carnikavas novada simbolikas izmantošanas kārtību un vienotu nodevu iekasēšanas kārtību par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu, atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām6.1. Notikušas konsultācijas ar Carnikavas novada vizuālās identitātes un tās rokasgrāmatas izstrādes autoriem.

6.2. Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts pēc izskatīšanas domes komitejas sēdē tiks publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv.

Carnikavas novada domes priekšsēdētājas vietniece G. Kozlovska
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2019/25Pieņemts: 18.09.2019.Stājas spēkā: 12.11.2019.Zaudē spēku: 04.09.2021.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Carnikavas novada vēstis, 307, 11.11.2019.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
310641
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-03.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-03.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.11.2019","iso_value":"2019\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)