Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 518

Rīgā 2019. gada 5. novembrī (prot. Nr. 51 21. §)
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5. panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Labklājības ministrijas padotībā esošo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Ja attiecīgajā pašvaldībā ir sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātas siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī atkritumu izvešanas pakalpojumu cenas, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes, kuras nav minētas šo noteikumu pielikumā, šos pakalpojumus sniedz saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu regulatora noteiktajām cenām.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2018. gada 10. aprīļa noteikumus Nr. 209 "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 73. nr.).

5. Ja līgums par šo noteikumu pielikuma 1. punktā minētajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem ar izmitināšanu noslēgts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, tad ne ilgāk kā līdz 2020. gada 1. janvārim par sniegtajiem pakalpojumiem piemēro noteikto cenu, kas bija spēkā līdz 2019. gada 10. novembrim.

5.1 Ja līgums par šo noteikumu pielikuma 1. punktā minētajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem ar izmitināšanu noslēgts līdz 2022. gada 4. oktobrim, tad līdz noslēgtā līguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim par sniegtajiem pakalpojumiem piemēro noteikto cenu, kas bija spēkā līdz 2022. gada 4. oktobrim.

(MK 04.10.2022. noteikumu Nr. 612 redakcijā)

6. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 10. novembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča
Pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 5. novembra
noteikumiem Nr. 518

(Pielikums MK 04.10.2022. noteikumu Nr. 612 redakcijā)

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.

p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1.To personu izmitināšana valsts sociālās aprūpes centrā (turpmāk – VSAC), kurām netiek nodrošināti valsts finansēti pakalpojumi:
1.1.pilngadīgas personas izmitināšana ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bez papildu izmaksām higiēnai1:
1.1.1.vienvietīgā istabā VSAC "Rīga"

1 personai dienā

36,00

0,00

36,00

1.1.2.divvietīgā istabā VSAC "Rīga"

1 personai dienā

33,00

0,00

33,00

1.2.pilngadīgas personas izmitināšana ar pilnu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju1:
1.2.1.vienvietīgā istabā VSAC "Rīga"

1 personai dienā

39,00

0,00

39,00

1.2.2.divvietīgā istabā VSAC "Rīga"

1 personai dienā

37,00

0,00

37,00

1.2.3.ar trim un vairāk vietām istabā VSAC "Rīga"

1 personai dienā

34,00

0,00

34,00

1.3.bērna izmitināšana1:
1.3.1.ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju VSAC "Rīga"

1 personai dienā

95,00

0,00

95,00

1.3.2.ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju VSAC "Kurzeme"

1 personai dienā

56,37

0,00

56,37

1.3.3.ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem ar smagiem funkciju traucējumiem, tai skaitā atelpas brīža pakalpojums VSAC "Rīga"

1 personai dienā

120,00

0,00

120,00

1.3.4.ar diennakts sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem ar smagiem funkciju traucējumiem, tai skaitā atelpas brīža pakalpojums VSAC "Kurzeme"

1 personai dienā

52,90

0,00

52,90

1.3.5.sociālā aprūpe bērnam un ģimenei pirmsadopcijas periodā VSAC "Rīga"

1 personai dienā

45,00

0,00

45,00

2.Citi ar klientu funkcionēšanas spēju novērtēšanu un atjaunošanu saistīti pakalpojumi:
2.1.psihologa konsultācija VSAC "Rīga"1

1 konsultācija

40,00

0,00

40,00

2.2.Minhenes funkcionālā diagnostika VSAC "Rīga"2

1 personai dienā

75,00

0,00

75,00

2.3.fizioterapeita konsultācija VSAC "Rīga"2

1 nodarbība

35,00

0,00

35,00

2.4.ergoterapeita konsultācija VSAC "Rīga"2

1 nodarbība

35,00

0,00

35,00

2.5.hidroterapijas procedūra VSAC "Rīga"2

1 procedūra

23,00

0,00

23,00

2.6.masāža bērnam VSAC "Rīga"2:
2.6.1.masāža bērnam no 1 līdz 5 gadiem

1 reize

20,00

0,00

20,00

2.6.2.masāža bērnam no 6 līdz 10 gadiem

1 reize

23,00

0,00

23,00

2.6.3.masāža bērnam no 11 līdz 17 gadiem

1 reize

30,00

0,00

30,00

2.7.mūzikas terapija:    
2.7.1.mūzikas terapija, pirmreizēja konsultācija un nodarbība (60 minūtes) 1 nodarbība35,000,0035,00
2.7.2.mūzikas terapija, individuāla nodarbība (60 minūtes)

1 nodarbība

30,000,0030,00
2.7.3.mūzikas terapija, nodarbība grupā (60 minūtes) 

1 nodarbība

15,000,0015,00
2.7.4.mūzikas terapija, ģimenes nodarbība (90 minūtes) 

1 nodarbība

35,000,0035,00
2.8.audiologopēda konsultācija VSAC "Rīga"1 konsultācija35,000,0035,00
3.Saimnieciskie pakalpojumi:
3.1.ēdināšanas pakalpojumi darbiniekiem:
3.1.1.pusdienas VSAC "Kurzeme" un VSAC "Latgale"

1 ēdienreize

1,76

0,38

2,14

3.1.2.pirmais ēdiens VSAC "Kurzeme" 

1 porcija

0,66

0,14

0,80

3.1.3.otrais ēdiens VSAC "Kurzeme"

1 porcija

1,11

0,24

1,35

3.2.

ēdināšanas pakalpojums pēc personas pasūtījuma ar izvēlētu ēdienkarti:

3.2.1.

pusdienas VSAC "Kurzeme" un VSAC "Latgale" 

1 ēdienreize3,970,834,80
4.Telpu nomas un viesu izmitināšanas pakalpojumi:
4.1.klienta viesa izmitināšana VSAC "Rīga"3

1 personai diennaktī

45,00

5,40

50,40

4.2.telpu noma:    
4.2.1.īslaicīgai izmantošanai (semināriem, konferencēm, sapulcēm, prezentācijām, izstādēm, izglītojošiem pasākumiem)  VSAC "Rīga" filiālēs "Ezerkrasti" un "Jugla"1 stunda20,664,3425,00
4.2.2.īslaicīgai izmantošanai (semināriem, konferencēm, sapulcēm, prezentācijām, izstādēm, izglītojošiem pasākumiem)  VSAC "Rīga" filiālē "Ezerkrasti"8 stundas148,7631,24180,00
4.2.3.īslaicīgai izmantošanai (semināriem, konferencēm, sapulcēm, prezentācijām, izstādēm, izglītojošiem pasākumiem)  VSAC "Rīga" filiālē "Jugla"8 stundas140,5029,50170,00
5.VSAC infrastruktūrai pieslēgtajām mājsaimniecībām sniegtie pakalpojumi:
5.1.aukstā ūdens apgādes pakalpojumi (ar skaitītāju):
5.1.1. VSAC "Zemgale" filiālēs "Iecava", "Lielbērze", "Jelgava", "Ķīši", "Ziedkalne", "Rūja"m31,830,382,21
5.1.2.VSAC "Latgale" filiālēs "Litene", "Kalupe", "Krastiņi" un "Mēmele"

m3

1,38

0,29

1,67

5.2.kanalizācijas pakalpojumi (ar skaitītāju):
5.2.1.VSAC "Zemgale" filiālēs "Iecava", "Lielbērze", "Ķīši", "Ziedkalne", "Rūja"m31,990,422,41
5.2.2.VSAC "Latgale" filiālē "Litene"

m3

1,19

0,25

1,44

5.2.3.VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele"

m3

1,50

0,32

1,82

5.2.4.kanalizācijas pakalpojumi juridiskai personai  VSAC "Rīga" filiālē "Ezerkrasti"m33,810,804,61
5.3.siltumenerģija telpu apkurei (bez skaitītāja):
5.3.1.siltumenerģija telpu apkurei mājsaimniecībām apkures sezonā VSAC "Zemgale" filiālēs "Iecava", "Lielbērze", "Ķīši", "Ziedkalne", "Ropaži", "Rūja", "Valka"5m2 mēnesī2,510,302,81
5.3.2.siltumenerģija telpu apkurei juridiskai personai apkures sezonā VSAC "Rīga" filiālē  "Ezerkrasti"4m2 mēnesī4,080,864,94
5.4.siltumenerģija telpu apkurei un karstais ūdens (ar skaitītāju):
5.4.1.siltumenerģija telpu apkurei juridiskai personai apkures sezonā VSAC "Rīga" filiālē  "Ezerkrasti" 4MWh71,8015,0886,88
5.4.2.karstais ūdens VSAC "Zemgale" filiālēs "Iecava", "Lielbērze", "Ķīši", "Ziedkalne", "Ropaži", "Rūja", "Valka"m33,140,383,52
5.5.siltumenerģija ūdens uzsildīšanai:
5.5.1.siltumenerģija ūdens uzsildīšanai juridiskai personai VSAC "Rīga" filiālē "Ezerkrasti"m34,390,925,31

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 9. punktu.

2 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 3. punkta "a" apakšpunktu.

3 Piemēro pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42. panta desmito daļu.

4 Piemēro pievienotās vērtības nodokļa standarta likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 41. panta pirmās daļas 1. punktu.

5 Piemēro pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42. panta divpadsmito daļu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 518Pieņemts: 05.11.2019.Stājas spēkā: 10.11.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 227, 08.11.2019. OP numurs: 2019/227.16
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
310556
{"selected":{"value":"05.10.2022","content":"<font class='s-1'>05.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.10.2022","iso_value":"2022\/10\/05","content":"<font class='s-1'>05.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-04.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.11.2019","iso_value":"2019\/11\/10","content":"<font class='s-1'>10.11.2019.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.10.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"