Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 210

Rīgā 2019. gada 21. maijā (prot. Nr. 25 29. §)
Noteikumi par ieroču un munīcijas apriti
Izdoti saskaņā ar
Ieroču aprites likuma 32. panta trešo daļu,
33. panta ceturto daļu, 35. panta astoto daļu,
37. panta otro daļu, 38. panta otro daļu,
40. panta trešo daļu, 41. panta trešo daļu,
42. panta septīto daļu, 43. panta otro daļu,
44. pantu un 59. panta devīto daļu
1. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. nosacījumus un kārtību, kādā fiziskās personas iegādājas, reģistrē, glabā, pārvadā un pārsūta šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju un lielas enerģijas pneimatisko ieroci;

1.2. nosacījumus un kārtību, kādā fiziskās personas realizē šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju un lielas enerģijas pneimatisko ieroci;

1.3. nosacījumus un kārtību, kādā fiziskās personas nodod šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci remontā;

1.4. nosacījumus un kārtību, kādā juridiskās personas iegādājas un reģistrē šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroci;

1.5. nosacījumus un kārtību, kādā juridiskās personas pieņem glabāšanā, glabā, pārvadā un pārsūta šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju un lielas enerģijas pneimatisko ieroci, kā arī prasības ieroču glabātavām;

1.6. nosacījumus un kārtību, kādā juridiskās personas realizē šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju un lielas enerģijas pneimatisko ieroci;

1.7. nosacījumus un kārtību, kādā juridiskās personas nodod šaujamieroci remontā;

1.8. nosacījumus un kārtību, kādā juridiskās personas izsniedz fiziskajām personām ieročus, to sastāvdaļas un munīciju darba vajadzībām, sportam un medībām, profesionālajai darbībai kultūras jomā un vēstures notikumu atveidošanai;

1.9. prasības valsts, pašvaldību un privāto muzeju šaujamieroču, to būtisko sastāvdaļu un lielas enerģijas pneimatisko ieroču kolekcijas glabātavai un izstādes telpai;

1.10. prasības fiziskās personas šaujamieroču, to būtisko sastāvdaļu un lielas enerģijas pneimatisko ieroču kolekcijas glabātavai, kā arī prasības šaujamieroču kolekcijas reģistra izveidei un uzturēšanai;

1.11. nosacījumus un kārtību, kādā personas saskaņā ar Komisijas 2015. gada 15. decembra Īstenošanas regulu (ES)  2015/2403, ar ko izstrādā kopīgas pamatnostādnes par dezaktivēšanas standartiem un metodēm, lai nodrošinātu, ka dezaktivētie šaujamieroči tiek padarīti neatgriezeniski neizmantojami (turpmāk – regula  2015/2403), pārreģistrē dezaktivētus šaujamieročus.

2. Nosacījumi un kārtība, kādā fiziskās personas iegādājas, reģistrē, glabā, pārvadā, pārsūta un realizē šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju, šaujamieroču sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, kā arī nodod remontā ieročus
2.1. Šaujamieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu, munīcijas un šaujamieroču sastāvdaļu, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroču iegādāšanās

2. Šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju, šaujamieroča un munīcijas sastāvdaļas, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroci fiziskā persona iegādājas:

2.1. licencē norādītajā ieroču tirdzniecības vietā no komersanta, kurš saņēmis licenci attiecīgo ieroču un munīcijas izgatavošanai vai realizēšanai (turpmāk – ieroču tirdzniecības uzņēmums);

2.2. no fiziskās vai juridiskās personas, veicot šaujamieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča īpašnieka maiņu tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kura izsniegusi ieroča glabāšanas atļauju, ieroča nēsāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju, bet munīciju – arī no personas, kurai izsniegta iegādājamai munīcijai atbilstoša ieroča glabāšanas atļauja vai ieroča nēsāšanas atļauja;

2.3. Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ja Valsts policijā saņemta ieroča iegādāšanās atļauja un iepriekšējās piekrišanas dokuments šaujamieroču un munīcijas pārvadāšanai vai pārsūtīšanai, kā arī ja attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentajā iestādē saņemta ieroču pārvadāšanas un pārsūtīšanas atļauja, ja attiecīgajā valstī nav noteikta cita kārtība;

2.4. trešajās valstīs, ja Valsts policijā saņemta ieroča iegādāšanās atļauja un ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauja.

3. Fiziskā persona iegādājas šaujamieroci, šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci tikai pēc tam, kad Valsts policijā saņēmusi ieroča iegādāšanās atļauju.

4. Fiziskā persona iegādājas tikai tādas kategorijas šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju un lielas enerģijas pneimatisko ieroci, kāda norādīta ieroča iegādāšanās atļaujā.

5. Fiziskā persona, kurai izsniegta ieroča glabāšanas atļauja vai ieroča nēsāšanas atļauja, iegādājas tikai tādas šaujamieroča sastāvdaļas (izņemot šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča sastāvdaļas, kas nepieciešamas reģistrētā ieroča remontam un ir ražotas attiecīgajam ierocim.

6. Iegādājoties šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci ieroču tirdzniecības uzņēmumā, fiziskā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un Valsts policijas struktūrvienības izsniegto ieroča iegādāšanās atļauju.

7. Iegādājoties munīciju Latvijas ieroču tirdzniecības uzņēmumā:

7.1. Latvijā reģistrēta šaujamieroča īpašnieks uzrāda Valsts policijas izsniegto ieroča iegādāšanās atļauju, ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju;

7.2. citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis, kurš reģistrēto šaujamieroci ievedis Latvijā uz medību, treniņšaušanas vai šaušanas sporta sacensību laiku, uzrāda savas valsts kompetentās iestādes izsniegto Eiropas šaujamieroču apliecību vai Valsts policijas izsniegto iepriekšējās piekrišanas dokumentu ieroču pārvadāšanai vai pārsūtīšanai;

7.3. trešās valsts pilsonis (tostarp Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu pilsonis), kurš reģistrēto šaujamieroci ievedis Latvijā uz medību, treniņšaušanas vai šaušanas sporta sacensību laiku, uzrāda Valsts policijas izsniegto ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju. 

8. Fiziskā persona, kurai izsniegta ieroča iegādāšanās atļauja un kura vēlas iegādāties citas fiziskās vai juridiskās personas šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci savā īpašumā vai saņemt to mantojumā (arī munīciju) vai dāvinājumā, kopā ar personu, kas ieroci realizē, vēršas tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kurā reģistrēts attiecīgais šaujamierocis.

9. Valsts policijas struktūrvienība veic īpašnieka maiņu un izsniedz attiecīgās ieroču atļaujas attiecībā uz šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci to abu personu klātbūtnē, kuras ieroci realizē un iegādājas.

10. Fiziskā persona, iegādājoties rūpnieciski ražotu pašaizsardzības, medību vai sporta šaujamieroča munīciju no citas fiziskās personas, pieprasa tai uzrādīt munīcijai atbilstošu ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju un uzrāda savu ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju. Ja fiziskā persona, kura iegādājas vai realizē munīciju, neuzrāda atbilstošu ieroča atļauju vai ja ir aizdomas, ka fiziskā persona realizē pašizgatavotu munīciju, otra fiziskā persona par to ziņo Valsts policijai.

2.2. Šaujamieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un lielas enerģijas pneimatisko ieroču reģistrācija

11. Šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus fiziskā persona Ieroču aprites likumā noteiktajā termiņā reģistrē tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kura izsniegusi ieroča iegādāšanās atļauju.

12. Reģistrējot šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, fiziskā persona Valsts policijas struktūrvienībā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iegādāto vai Latvijā ievesto šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, kā arī iesniedz ieroča iegādāšanās atļaujas otro daļu, bet, ja šaujamierocis vai šaujamieroča maināmā būtiskā sastāvdaļa iegādāta vai reģistrēta Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai trešajā valstī, uzrāda arī šo valstu kompetentās iestādes izsniegto attiecīgo ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju (ja tāda ir izsniegta).

13. Valsts policijas struktūrvienības amatpersona, veicot šaujamieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča reģistrāciju:

13.1. salīdzina šaujamieroča veidu, kategoriju un lietojuma veidu ar ieroča iegādāšanās atļaujas otrajā daļā norādītajiem datiem, bet, ja tas iegādāts (reģistrēts) Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai trešajā valstī, – ar ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļaujā norādītajiem datiem, kā arī pārliecinās par šaujamieroča un tā maināmās būtiskās sastāvdaļas atbilstību Valsts policijas klasificēto šaujamieroču un munīcijas sarakstam;

13.2. salīdzina uz šaujamieroča un tā maināmās būtiskās sastāvdaļas esošo marķējumu (arī ieroča modeļa nosaukumu un kalibru (metriskajā sistēmā vai collās), ja tas nav ietverts marķējumā) ar ieroča iegādāšanās atļaujas otrajā daļā norādītajiem datiem, bet, ja tas iegādāts (reģistrēts) Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai trešajā valstī, – ar ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļaujā norādītajiem datiem;

13.3. pārliecinās, ka šaujamierocis ir atbilstoši marķēts. Šaujamierocim salīdzina esošo marķējumu uz šaujamieroča rāmja, stobra kārbas vai nolaidējmehānisma kārbas ar marķējumu uz citām tā būtiskajām sastāvdaļām. Ja marķējums nesakrīt, Valsts policijas struktūrvienības amatpersona šādas būtiskās sastāvdaļas fiksē un, reģistrējot šaujamieroci, ziņas par tām ievada Ieroču reģistrā kā papildu informāciju par šaujamieroci;

13.4. salīdzina lielas enerģijas pneimatiskā ieroča kategoriju un lietojuma veidu, esošo marķējumu un kalibru ar ieroča iegādāšanās atļaujas otrajā daļā norādītajiem datiem, bet, ja tas iegādāts (reģistrēts) Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai trešajā valstī, – ar ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļaujā norādītajiem datiem.

14. Reģistrējot apbalvojuma šaujamieroci un lielas enerģijas pneimatisko ieroci, Valsts policijas struktūrvienības amatpersona:

14.1. salīdzina šaujamieroča kategoriju, darbības veidu, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), modeli, sēriju un numuru, kalibru, izcelsmes iestādi, šaujamierocim komplektā esošās maināmās būtiskās sastāvdaļas, to daudzumu, tā izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), sēriju un numuru, kā arī kalibru ar rīkojumā par apbalvošanu norādītajiem datiem par šaujamieroci un tā maināmajām būtiskajām sastāvdaļām;

14.2. pārbauda šaujamieroča un tā maināmo būtisko sastāvdaļu atbilstību Valsts policijas klasificēto šaujamieroču un munīcijas sarakstam;

14.3. pārbauda marķējumu atbilstoši šo noteikumu 13. punktam un, ja nepieciešams, ievada Ieroču reģistrā papildu informāciju par šaujamieroča būtisko sastāvdaļu marķējumu vai – atbilstoši marķējumu regulējošiem normatīvajiem aktiem – informāciju par šaujamieroča izcelsmes iestādi;

14.4. salīdzina lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), modeli, sēriju un numuru, kalibru, jaudu un izcelsmes iestādi ar rīkojumā par apbalvošanu norādītajiem datiem par lielas enerģijas pneimatisko ieroci.

15. Ja šo noteikumu 13. vai 14. punktā minētie dati par šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci nesakrīt vai ja rīkojumā par apbalvošanu nav norādīti visi šo noteikumu 14. punktā minētie dati par šaujamieroci, Valsts policijas struktūrvienība to izņem līdz apstākļu noskaidrošanai. Ja ierocis iegādāts likumīgi, to reģistrē triju darbdienu laikā pēc konstatētās kļūdas novēršanas vai pēc marķējuma pilnveidošanas.

16. Ja ierocis vai šaujamieroča maināmā būtiskā sastāvdaļa iegādāta (reģistrēta) Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai trešajā valstī un personai nav šo valstu kompetentās iestādes izsniegtas ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļaujas, Valsts policijas struktūrvienība ieroci vai tā maināmo būtisko sastāvdaļu izņem un piecu darbdienu laikā pieprasa Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai trešās valsts kompetentajai iestādei informāciju par ieroča realizēšanu un atļauju izvest to no attiecīgās valsts. Ieroci un šaujamieroča maināmo būtisko sastāvdaļu reģistrē triju darbdienu laikā pēc pieprasītās informācijas saņemšanas.

17. Reģistrējot vītņstobra šaujamieroci vai tā maināmo būtisko sastāvdaļu (stobru, tai skaitā kalibra maiņai paredzēto ieliekamo stobru vai adapteru), Valsts policijas struktūrvienība pārbauda, vai ar to ir izdarīti kontrolšāvieni Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē.

18. Reģistrējot šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, Valsts policijas struktūrvienība noformē un izsniedz personai ieroča glabāšanas atļauju, ieroča nēsāšanas atļauju vai ieroču kolekcijas atļauju, bet citas valsts pilsonim, kuram ieroča iegādāšanās atļauja izsniegta, pamatojoties uz Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai trešās valsts kompetentās iestādes izsniegtu atļauju, – atļauju šaujamieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča pārvadāšanai vai pārsūtīšanai no Latvijas uz Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm vai trešajām valstīm.

19. Valsts policijas struktūrvienība triju darbdienu laikā pēc reģistrācijas ievada Ieroču reģistrā ziņas par attiecīgo šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, datus par personu, kura to iegādājusies, datus par šaujamieroča, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča piegādātāju, kā arī ziņas par izsniegto atļauju.

2.3. Šaujamieroču, to sastāvdaļu, munīcijas un lielas enerģijas pneimatisko ieroču glabāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana un remonts

20. Šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju un tās sastāvdaļas, kā arī lielas enerģijas pneimatiskos ieročus ieroča glabāšanas atļaujā vai ieroča nēsāšanas atļaujā norādītajā adresē glabā saskaņā ar Ieroču aprites likuma prasībām, nodrošinot to pienācīgu uzraudzību un glabāšanu.

21. Šaujamieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu, šaujamieroču sastāvdaļu, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču glabāšanai paredzētā metāla seifa vai metāla skapja (metāla kastes) sienu biezums ir vismaz 2,5 mm. Cita materiāla speciāli šaujamieroča glabāšanai paredzētais rūpnieciski ražotais seifs pēc izturības ir ekvivalents šādam metāla seifam vai metāla skapim (metāla kastei). Seifs vai metāla skapis (metāla kaste) ir aizslēdzams ar slēdzeni, kuru atslēgt var tikai ieroča īpašnieks. Ja seifs vai metāla skapis (metāla kaste) ir aprīkots ar mehānisko slēdzeni, tā atslēgas ir pieejamas tikai ieroča īpašniekam. Ja seifs vai metāla skapis (metāla kaste) ir mazāks par 1500 x 400 x 300 mm, to stiprina, savienojot ar grīdu vai sienu.

22. Medību vai sporta šaujamieroci un lielas enerģijas pneimatisko ieroci glabā izlādētu (patronu padošanas mehānismā (magazīnā vai cilindrā) un patrontelpā munīcija nav ielādēta). Pašaizsardzības šaujamieroci var glabāt kā medību un sporta ieroci vai ar pielādētu patronu padošanas mehānismu, nodrošinot, ka patrontelpā munīcija nav ielādēta. Medību un sporta garstobra–vītņstobra šaujamieroča munīciju glabā seifā vai metāla skapī (metāla kastē) no ieroča atsevišķā slēdzamā nodalījumā vai atsevišķā seifā, vai metāla skapī (metāla kastē).

23. Šo noteikumu 20., 21. un 22. punktā minētās prasības attiecas arī uz fiziskajām personām, kurām izsniegta ieroča iegādāšanās atļauja, pirms ieroča reģistrācijas atļaujas un ieroča glabāšanas atļaujas, ieroča nēsāšanas atļaujas vai ieroču kolekcijas atļaujas saņemšanas un fiziskajām personām, kurām izsniegta ieroča realizēšanas atļauja, līdz ieroča nodošanai realizācijai ieroču tirdzniecības uzņēmumā vai īpašnieka maiņai Valsts policijas struktūrvienībā, kā arī fiziskajām personām, kurām izsniegta atļauja ieroča pārvadāšanai vai pārsūtīšanai no Latvijas, līdz ieroča un munīcijas izvešanai no Latvijas.

24. Personām, kurām šaujamieroči vai lielas enerģijas pneimatiskie ieroči reģistrēti medībām vai sportam, ir tiesības medību vai šaušanas sporta sacensību laikā glabāt ieroci un munīciju īpaši tam paredzētā telpā slēgtā seifā vai metāla skapī (metāla kastē), nodrošinot tādus glabāšanas apstākļus, kas nepieļauj nejaušu ieroča vai munīcijas nokļūšanu nepiederošas personas rokās.

25. Personām, kurām šaujamieroči vai lielas enerģijas pneimatiskie ieroči reģistrēti medībām vai sportam, ir tiesības attiecīgi medību, sporta sacensību vai treniņšaušanas nodarbību laikā (arī īslaicīgā pārtraukumā (līdz divām stundām)) glabāt ieroci un munīciju transportlīdzeklī. Personām, kurām šaujamieroči vai lielas enerģijas pneimatiskie ieroči reģistrēti medībām vai sportam, ir tiesības īslaicīgas apstāšanās laikā (līdz divām stundām), kamēr pārvadā ieročus un munīciju no medībām, šaušanas sporta sacensībām vai treniņšaušanas nodarbībām vai uz tām, glabāt ieroci un munīciju transportlīdzeklī. Ieročus un munīciju transportlīdzeklī novieto pēc iespējas drošākā vietā, lai futrālis vai cits iesaiņojums, kurā ierocis un munīcija ievietota, nebūtu redzams no transportlīdzekļa ārpuses, aizslēdz transportlīdzekļa durvis un bagāžas nodalījumu un ieslēdz trauksmes signalizācijas ierīci, nodrošinot apstākļus, kas nepieļauj nejaušu ieroča vai munīcijas nokļūšanu nepiederošas personas rokās.

26. Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai trešās valsts pilsonis, ievedot Latvijā šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu, munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci uz medību, šaušanas sporta sacensību vai treniņšaušanas laiku (trešās valsts pilsonis – ne ilgāk par trim mēnešiem), glabā to īslaicīgas apmešanās vietā, slēgtā seifā vai metāla skapī (metāla kastē), ievērojot šo noteikumu 20., 21. un 22. punktā minētās prasības, vai nodod ieroci (arī šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas) un munīciju glabāšanā tādai juridiskajai personai, kurai ir ieroča glabāšanas atļauja.

27. Ja Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai trešās valsts pilsonis, kurš šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci ieved Latvijā uz medību, šaušanas sporta sacensību vai treniņšaušanas laiku, uzturoties Latvijā, nevar nodrošināt ieroča un munīcijas glabāšanu atbilstoši šo noteikumu 26. punktā minētajām prasībām, viņš atbilstoši šo noteikumu 20., 21. un 22. punktam glabā ieroci, šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas un munīciju vietā (adresē), kas norādīta tādai fiziskajai personai izsniegtajā ieroča glabāšanas atļaujā, kurai ir reģistrēti tāda paša lietojuma ieroči. 

28. Ja saņemta attiecīga Valsts policijas struktūrvienības atļauja, vairāki ieroču īpašnieki kopējā dzīvesvietā var glabāt šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju un tās sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus vienā seifā vai metāla skapī (kastē), ja šiem īpašniekiem ir reģistrēti viena lietojuma ieroči. 

29. Fiziskā persona, kurai kā ieroča lietotājam ir izsniegta citas fiziskās personas īpašumā esošā medību vai sporta garstobra šaujamieroča, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanas atļauja, attiecīgo ieroci un munīciju var izmantot medībās, treniņšaušanā vai sporta sacensībās tikai ar ieroča īpašnieka piekrišanu un glabāt tikai vietā (adresē), kas norādīta ieroča īpašniekam izsniegtajā ieroča glabāšanas atļaujā.

30. Pēc šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izmantošanas fiziskā persona (ieroča lietotājs) nodod ieroci (arī neizmantoto munīciju) tā īpašniekam. Ieroci un munīciju glabā tikai vietā (adresē), kas norādīta ieroča īpašniekam izsniegtajā ieroča glabāšanas atļaujā. Ieroča īpašnieks nodrošina, lai persona, kurai izsniegta atļauja attiecīgā ieroča izmantošanai, nepiekļūtu ierocim bez viņa piekrišanas.

31. Fiziskā persona, nododot vai saņemot šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, salūtieroci (akustisko ieroci), lielas enerģijas pneimatisko ieroci, munīciju un šaujampulveri tādai juridiskajai personai (vai tās ieroču glabātavā), kas saņēmusi ieroča glabāšanas atļauju un kas pēc saskaņošanas ar Valsts policijas struktūrvienību savās telpās, teritorijā vai publisku pasākumu rīkošanas vietās fiziskajām personām ir noteikusi ieroču nēsāšanas ierobežojumus, par attiecīgā ieroča un munīcijas nodošanu vai saņemšanu parakstās ieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu, šaujamieroču munīcijas un šaujampulvera pieņemšanas un izsniegšanas žurnālā (1. pielikums).

32. Fiziskajai personai, kurai izsniegta ieroča glabāšanas atļauja, šaujamieroci pašaizsardzības nolūkā atļauts izņemt no ieroča glabāšanas vietas, pielādēt un nēsāt savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā, ja konkrētajā situācijā var rasties pamats tā pielietošanai (izmantošanai). Šaujamieroci, kuru atļauts glabāt un nēsāt, atļauts sagatavot šaušanai – izslēgt drošinātāju (ja tāds ir) un ievadīt (ievietot) patronu patrontelpā (vai uzvilkt gaili revolverim), ja konkrētajā situācijā iestājas Ieroču aprites likuma nosacījumi šaujamieroča pielietošanai (izmantošanai).

33. Fiziskā persona var pārvadāt šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci tikai uz Valsts policijas struktūrvienību, šautuvi, sporta sacensību norises vietu, medību vietu, apsardzes komersanta vai iekšējās drošības dienesta darba pienākumu pildīšanas vietu, kā arī uz ieroču tirdzniecības uzņēmumu (realizācijai), ieroču remontdarbnīcu un atļaujā norādīto dzīvesvietu vai tā nekustamā īpašuma atrašanās vietu, kurā atļauta ieroča glabāšana.

34. Šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci fiziskā persona pārvadā iesaiņotu (ievietotu futrālī vai cita veida ieroču somā, vai citā speciālā iesaiņojumā), izlādētā veidā (bez munīcijas patrontelpā, ar nepielādētu magazīnu vai no ieroča izņemtu pielādētu magazīnu), nodrošinot tādus pārvadāšanas, glabāšanas un izmantošanas apstākļus, kas nepieļauj nejaušu šaujamieroča, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča nokļūšanu nepiederošas personas rokās. Pārvadājot un izmantojot šaujamieroci un munīciju, līdzi ir attiecīgā ieroča glabāšanas atļauja vai ieroča nēsāšanas atļauja.

35. Ja pārvietošanās līdzeklī šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci nav atļauts paturēt, šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča īpašnieks to pārsūta ar bagāžu, par ieroča atrašanos bagāžā informējot attiecīgā komersanta kompetento darbinieku, kurš pārsūta bagāžu.

36. Dodoties uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, Eiropas Ekonomikas zonas valsti vai trešo valsti, šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča īpašnieks var pārsūtīt šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci ar trešās personas starpniecību, ja trešajai personai ir atbilstoša ieroča glabāšanas atļauja un Valsts policijas struktūrvienībā izsniegta ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauja. Trešā persona ir atbildīga par ieroča glabāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu.

37. Šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu, munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci ar bagāžu pārsūta iesaiņotu, izlādētā un, ja tas konstruktīvi paredzēts, izjauktā veidā (munīcija iesaiņota atsevišķi no šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča), nodrošinot tādus pārsūtīšanas apstākļus, kas nepieļauj nejaušu šaujamieroča, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai munīcijas nokļūšanu nepiederošas personas rokās (izņemot kompetento darbinieku, kas atbildīgs par bagāžas pārsūtīšanu un glabāšanu).

38. Ja vienas fiziskās personas pārvadājamo vai pārsūtāmo šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču (neskaitot šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas) kopējais skaits pārsniedz 10 vai šaujamieroča patronu kopējais skaits pārsniedz 100 000, to īpašnieks pārvadāšanas laikā nodrošina šaujamieroču un munīcijas bruņotu apsardzi.

39. Lai veiktu šaujamieroča, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča remontu vai maiņu tā izgatavotājrūpnīcā citā valstī, ieroča īpašnieks Valsts policijas struktūrvienībā saņem ieroča realizēšanas atļauju un nodod šaujamieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci ieroču tirdzniecības uzņēmumam, kas to realizējis. Ja šaujamierocis, tā maināmā būtiskā sastāvdaļa vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai trešajā valstī iegādāts bez ieroču tirdzniecības uzņēmuma starpniecības, tā īpašnieks ieroča nogādāšanai Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai trešās valsts ieroču ražošanas vai tirdzniecības uzņēmumam saņem ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju.

40. Šaujamieroča īpašnieks, kas vēlas nomainīt viņa īpašumā reģistrētā šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas, nodod šaujamieroci remontā Latvijā licencētam ieroču remonta uzņēmumam.

41. Šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča īpašniekam, kuram ir ieroča glabāšanas atļauja vai ieroča nēsāšanas atļauja, aizliegts bez Valsts policijas struktūrvienības atļaujas dot ieroci citai fiziskajai personai, izņemot gadījumu, ja ieroci izsniedz:

41.1. ieroču remonta vai ražošanas uzņēmumā ieroču meistaram – apskatei un remontam;

41.2. ieroču tirdzniecības uzņēmumā ieroču pārdevējam – apskatei;

41.3. fiziskajai personai, kurai ir attiecīga ieroča iegādāšanās atļauja, ieroča glabāšanas atļauja vai ieroča nēsāšanas atļauja, – apskatei vai treniņšaušanai šautuvē;

41.4. sporta sacensībās vai šautuvē sertificētam sacensību tiesnesim, trenerim vai instruktoram – apskatei vai izmēģinājuma treniņšaušanai;

41.5. šautuvē vai sporta sacensībās fiziskajai personai, kas sasniegusi Ieroču aprites likumā treniņšaušanai noteikto minimālo vecumu, – treniņšaušanai vai izmantošanai sporta sacensībās;

41.6. juridiskajai personai, kurai izsniegta ieroča glabāšanas atļauja, – ar Valsts policijas atļauju nododot šaujamieroci un munīciju glabāšanā uz laiku ieroču glabātavā;

41.7. sporta federācijas pilnvarotajai personai, kura ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļaujā norādīta kā atbildīgā persona par ieroču pārvadāšanu un glabāšanu, – nogādāšanai uz sporta sacensību norises vai treniņšaušanas vietu Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai trešajā valstī, kā arī pēc atļaujā norādītā termiņa – uz Latviju;

41.8. tādas juridiskās personas atbildīgajai personai, kas pēc saskaņošanas ar Valsts policijas struktūrvienību savās telpās, teritorijā vai publisku pasākumu rīkošanas vietās fiziskajām personām ir noteikusi ieroču un speciālo līdzekļu nēsāšanas ierobežojumus, – glabāšanā uz laiku, kamēr fiziskā persona atrodas minētajās vietās;

41.9. fiziskajai personai, kurai kā ieroča lietotājam izsniegta ieroču īpašniekam reģistrētā medību vai sporta garstobra šaujamieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanas atļauja, – šaujamieroča un munīcijas izmantošanai uz laiku medībās, treniņšaušanā vai sporta sacensībās;

41.10. medību norises vietā citai fiziskajai personai, kurai ir kompetentās institūcijas izsniegta medību šaujamieroča glabāšanas atļauja, – medību šaujamieroča lietošanai medībās, ja ieroča īpašnieks piedalās šajās medībās. Aizliegts nodot medību vītņstobra šaujamieroci fiziskajai personai, kurai ir tiesības izmantot tikai medību gludstobra šaujamieročus. Medību pārskatā norāda abu mednieku vārdu, uzvārdu, attiecīgā medību šaujamieroča numuru un glabāšanas atļaujas numuru;

41.11. individuālo medību norises vietā personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, bet nav sasniegusi 18 gadu vecumu, ievērojot Ieroču aprites likumā noteiktās prasības, – medību ieroča lietošanai medībās, ja šaujamieroča lietošana notiek tā īpašnieka tiešā klātbūtnē. Medību pārskatā norāda abu personu vārdu, uzvārdu, medību šaujamieroča numuru un abām personām izsniegto atļauju numurus;

41.12. lauksaimniecības dzīvnieka īslaicīgas iemidzināšanas, paralizēšanas vai nogalināšanas vietā citai fiziskajai personai, kurai ir kompetentās institūcijas izsniegta attiecīgās kategorijas medību šaujamieroča glabāšanas atļauja, – lai medību šaujamieroci izmantotu lauksaimniecības dzīvnieku īslaicīgai iemidzināšanai, paralizēšanai vai nogalināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību, ja ieroča īpašnieks piedalās šajā procesā un tas tiek fiksēts medību šaujamieroču izsniegšanas žurnālā (2. pielikums). Minēto žurnālu iekārto un glabā lauksaimniecības dzīvnieka īpašnieks vai turētājs;

41.13. Valsts policijas, pašvaldības policijas, ostas policijas, valsts drošības iestāžu, prokuratūras, muitas, Valsts robežsardzes, valsts dabas resursu aizsardzības dienestu un Zemessardzes amatpersonām – ieroču aprites kontrolei un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

42. Šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča īpašnieks, šo noteikumu 41. punktā minētajos gadījumos nododot ieroci citai fiziskajai personai, ievēro drošības prasības (ieroci nodod izlādētā veidā (patrona neatrodas patrontelpā), nolaižamā belzējierīce ir nolaistā stāvoklī, drošinātājs (ja tāds ir) ir ieslēgts), lai nenotiktu neparedzēts šāviens un netiktu nodarīts kaitējums sev, citām personām vai mantai.

43. Sporta sacensību vai treniņšaušanas (mācību šaušanas) laikā un medībās fiziskā persona šaujamieroci un munīciju nēsā un izmanto atbilstoši normatīvajiem aktiem par sporta sacensību, mācību šaušanas un treniņšaušanas norises kārtību un ieroču izmantošanu medībās.

44. Treniņšaušanu ar šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci fiziskā persona veic pašvaldības atļaujā norādītajā atbilstošas kategorijas šautuvē, valsts šautuvē vai pašvaldības šautuvē. 

45. Fiziskā persona, kura vēlas nokļūt telpās, teritorijā vai publisku pasākumu rīkošanas vietā, kurā juridiskā persona ir noteikusi ieroču un speciālo līdzekļu nēsāšanas ierobežojumus, nodod ieroci un munīciju attiecīgās juridiskās personas pārvaldes (pārstāvības) amatpersonas norīkotajai par ieroču glabāšanu atbildīgajai personai glabāšanā ieroču glabātavā.

46. Par šaujamieroča, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča nodošanu un saņemšanu fiziskā persona parakstās ieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu, šaujamieroču munīcijas un šaujampulvera pieņemšanas un izsniegšanas žurnālā. Nododot ieroci un munīciju atbildīgajai personai, fiziskā persona saņem juridiskās personas noteikta parauga apliecību, kas apliecina ieroča un munīcijas pieņemšanu glabāšanā uz laiku (3. pielikums).

47. Šaujamieroci un lielas enerģijas pneimatisko ieroci nodod glabāšanā atbildīgajai personai izlādētā veidā (patrona neatrodas patrontelpā), nolaižamā belzējierīce ir nolaistā stāvoklī, drošinātājs (ja tāds ir) ir ieslēgts.

2.4. Šaujamieroču, to sastāvdaļu un munīcijas, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroču realizēšana

48. Fiziskā persona, kura saņēmusi ieroča realizēšanas atļauju, triju mēnešu laikā no dienas, kad Valsts policija pieņēmusi lēmumu par tās izsniegšanu, veic vienu no šādām darbībām:

48.1. nodod realizējamo šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas un munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci ieroču tirdzniecības uzņēmumam realizēšanai;

48.2. izved šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci realizēšanai uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai Eiropas Ekonomikas zonas valsti;

48.3. izved šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci realizēšanai uz trešajām valstīm;

48.4. nodod šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci komersantam, kas saņēmis licenci ar tiesībām veikt šaujamieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča dezaktivēšanu.

49. Fiziskā persona šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci Valsts policijas struktūrvienībā, kurā attiecīgais ierocis reģistrēts, var realizēt citai fiziskajai vai juridiskajai personai, kurai ir Latvijā izsniegta ieroča iegādāšanās atļauja, ieroča nēsāšanas atļauja, ieroča glabāšanas atļauja vai ieroču kolekcijas atļauja tādas pašas kategorijas un lietojuma šaujamierocim vai lielas enerģijas pneimatiskajam ierocim.

50. Nododot šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci realizācijai vai nododot šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci dezaktivēšanai ieroču komersantam, kas saņēmis licenci A, B, C un D kategorijas ieroču dezaktivēšanai un A, B un C kategorijas ieroču pārveidošanai par salūtieročiem (akustiskajiem ieročiem) (turpmāk – licence komercdarbībai ar dezaktivētiem ieročiem un salūtieročiem), fiziskā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un ieroča realizēšanas atļauju, parakstās par tā nodošanu ieroču tirdzniecības uzņēmuma ieroču un šaujamieroču maināmo būtisko sastāvdaļu uzskaites žurnālā (4. pielikums), bet, nododot munīciju, parakstās šaujamieroču munīcijas uzskaites žurnālā (5. pielikums).

51. Piecu darbdienu laikā pēc šaujamieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča nodošanas realizācijai ieroču tirdzniecības uzņēmumam vai dezaktivēšanai komersantam, kas saņēmis licenci par tiesībām veikt šaujamieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča dezaktivēšanu, persona, kurai izsniegta ieroča realizēšanas atļauja, nodod atļaujas otro daļu Valsts policijas struktūrvienībā, kura atļauju izsniegusi.

52. Realizējot šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, fiziskā persona realizē arī šā šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas, visu realizējamā šaujamieroča munīciju (izņemot gadījumu, ja attiecīgā munīcija ir izmantojama citam fiziskajai personai reģistrētam šaujamierocim un atbilst ieroča atļaujā norādītajam kalibram), bet, realizējot visus medību vai sporta lietojuma ieročus, realizē arī šaujampulveri vai nodod munīciju un – attiecīgā gadījumā – šaujampulveri Valsts policijā.

3. Nosacījumi un kārtība, kādā juridiskās personas iegādājas, reģistrē, glabā, pārvadā, pārsūta un realizē šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju, šaujamieroču sastāvdaļas, salūtieročus (akustiskos ieročus), to salūtpatronas un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, kā arī nodod remontā šaujamieročus
3.1. Šaujamieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu, munīcijas un šaujamieroču sastāvdaļu, salūtieroču (akustisko ieroču), to salūtpatronu un lielas enerģijas pneimatisko ieroču iegādāšanās un reģistrēšana

53. Šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju un šaujamieroča sastāvdaļas, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroci juridiskā persona iegādājas ieroču tirdzniecības uzņēmumā vai no fiziskās vai juridiskās personas, kopā ar personu, kas ieroci realizē, veicot šaujamieroča, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča realizāciju Valsts policijas struktūrvienībā, kurā reģistrēts attiecīgais šaujamierocis, vai Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī un trešajā valstī saskaņā ar Ieroču aprites likumā noteiktajām prasībām.

54. Salūtieroci (akustisko ieroci) juridiskā persona iegādājas pie ieroču komersanta, kas saņēmis licenci komercdarbībai ar dezaktivētiem ieročiem un salūtieročiem, bet salūtpatronas – ieroču tirdzniecības uzņēmumā vai Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī un trešajā valstī saskaņā ar Ieroču aprites likumā noteiktajām prasībām.

55. Juridiskā persona šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, salūtieroci (akustisko ieroci) vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci iegādājas tikai pēc ieroča iegādāšanās atļaujas saņemšanas Valsts policijas struktūrvienībā (izņemot Ieroču aprites likuma 17. panta otrajā daļā noteiktos gadījumus). Munīciju un salūtpatronas juridiskā persona iegādājas, ja saņemta ieroča iegādāšanās atļauja vai ieroča glabāšanas atļauja.

56. Iegādājoties šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju, salūtieroci (akustisko ieroci) un tā salūtpatronas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci ieroču tirdzniecības uzņēmumā, juridiskās personas norīkotā par ieroču un munīcijas iegādi, glabāšanu, uzskaiti un izsniegšanu atbildīgā persona (turpmāk – atbildīgā persona) uzrāda personu apliecinošu dokumentu un Valsts policijas struktūrvienības izsniegto ieroča iegādāšanās atļauju.

57. Juridiskā persona iegādājas tikai tādas kategorijas šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju, salūtieroci (akustisko ieroci) un tā salūtpatronas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, kāda norādīta ieroča iegādāšanās atļaujā.

58. Lai iegādātos munīciju vai salūtpatronas juridiskajai personai, kurai izsniegta ieroča glabāšanas atļauja, atbildīgā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un juridiskajai personai izsniegto ieroča glabāšanas atļauju.

59. Juridiskā persona, kurai izsniegta ieroča glabāšanas atļauja, iegādājas tikai tādu munīciju vai salūtpatronas, kas paredzētas reģistrētajam šaujamierocim vai salūtierocim (akustiskajam ierocim), un tikai tādas šaujamieroča vai salūtieroča (akustiskā ieroča) sastāvdaļas (izņemot šaujamieroču būtiskās sastāvdaļas), kas nepieciešamas reģistrētā šaujamieroča vai salūtieroča (akustiskā ieroča) remontam un ir ražotas attiecīgajam šaujamierocim vai salūtierocim (akustiskajam ierocim).

60. Juridiskā persona, kas iegādājas vismaz 10 šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču vai vismaz 100 000 šaujamieroča patronu, to iegādes un pārvadāšanas laikā uz ieroču glabātavu nodrošina ieroču un munīcijas bruņotu apsardzi.

61. Ziņas par iegādāto šaujamieroci, tā maināmajām būtiskajām sastāvdaļām, salūtieroci (akustisko ieroci) un lielas enerģijas pneimatisko ieroci atbildīgā persona diennakts laikā pēc tā iegādes vai ievešanas Latvijā ieraksta juridiskās personas ieroču un šaujamieroču maināmo būtisko sastāvdaļu uzskaites žurnālā (4. pielikums). Ierakstu apstiprina atbildīgā persona un Valsts policijas struktūrvienība, reģistrējot šaujamieroci, salūtieroci (akustisko ieroci) vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci. Ziņas par iegādāto munīciju vai salūtpatronām juridiskās personas pārvaldes (pārstāvības) amatpersona vai atbildīgā persona diennakts laikā pēc to iegādes vai ievešanas Latvijā ieraksta juridiskās personas šaujamieroču munīcijas uzskaites žurnālā (5. pielikums).

62. Juridiskās personas ieroču un šaujamieroču maināmo būtisko sastāvdaļu uzskaites žurnālā norāda informāciju par to iegādi, šaujamieroča kategoriju, darbības veidu, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), modeli, sēriju un numuru, kalibru, šaujamierocim komplektā esošās maināmās būtiskās sastāvdaļas, to daudzumu, izgatavotāja nosaukumu (izgatavotāja zīmolu), sēriju un numuru, kalibru, kā arī informāciju par ieroča nodošanu remontā, realizācijai vai iznīcināšanai. Attiecībā uz salūtieroci (akustisko ieroci) papildus norāda Valsts policijas izsniegtā apliecinājuma numuru un datumu.

63. Juridiskās personas šaujamieroču munīcijas uzskaites žurnālā norāda informāciju par munīcijas iegādi, veidu, kalibru, daudzumu, marķējumu un izlietojumu. 

64. Juridiskās personas ieroču un šaujamieroču maināmo būtisko sastāvdaļu uzskaites žurnāls un šaujamieroču munīcijas uzskaites žurnāls ir caurauklots, ar numurētām lapām un apzīmogots ar juridiskās personas zīmogu un tās Valsts policijas struktūrvienības amatpersonas spiedogu, kurā ieroči reģistrēti. Ieroču un šaujamieroču maināmo būtisko sastāvdaļu uzskaites žurnālu un šaujamieroču munīcijas uzskaites žurnālu glabā ieroču glabātavā kopā ar ieroča glabāšanas atļauju.

65. Atbildīgā persona iegādātos šaujamieročus, salūtieročus (akustiskos ieročus) vai lielas enerģijas pneimatiskos ieročus pēc to iegādes vai ievešanas Latvijā Ieroču aprites likumā noteiktajā termiņā reģistrē tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kura izsniegusi ieroča iegādāšanās atļauju.

66. Šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, salūtieroci (akustisko ieroci) un lielas enerģijas pneimatisko ieroci reģistrē šo noteikumu 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18. un 19. punktā minētajā kārtībā.

3.2. Šaujamieroču, to sastāvdaļu un munīcijas glabāšana, salūtieroču (akustisko ieroču), to salūtpatronu un lielas enerģijas pneimatisko ieroču pieņemšana glabāšanā, pārvadāšana un pārsūtīšana, kā arī prasības ieroču glabātavām

67. Juridiskā persona glabā šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju un lielas enerģijas pneimatisko ieroci, kā arī šaujamieroča sastāvdaļas ieroča glabāšanas atļaujā norādītajā adresē speciāli iekārtotā ieroču glabātavā. Minētā ieroču glabātava atbilst šādām prasībām:

67.1. ieroču glabātava ir bez logiem un izolēta no citām palīgtelpām un dienesta telpām;

67.2. telpas ārsienas pēc izturības ir ekvivalentas 200 mm biezām dzelzsbetona sienām vai ķieģeļu ārsienām, kuru biezums ir vismaz 510 mm, griesti pēc izturības ir ekvivalenti dzelzsbetona pārsegumiem, grīdas pēc izturības ir ekvivalentas betona grīdām, kuru biezums ir vismaz 200 mm, iekšējās sienas, kas ieroču glabātavu atdala no pārējām telpām, pēc izturības ir ekvivalentas ķieģeļu sienām, kuru biezums ir vismaz 380 mm;

67.3. ja kāda no ieroču glabātavas celtniecības konstrukcijām (siena, griesti, grīda) neatbilst šo noteikumu 67.2. apakšpunktā minētajām prasībām, tā no telpas iekšpuses visā platībā nostiprināma ar metinātu tērauda režģi;

67.4. ieroču glabātava ir aprīkota ar dubultdurvīm un pret uzlaušanu drošām slēdzenēm. Ārdurvis ir izgatavotas no metāla karkasa ar nosedzošām metāla loksnēm, kuru biezums ir vismaz 3 mm. Kopējais durvju biezums ir vismaz 40 mm. Ārdurvīs ir iemontētas vismaz divas iekšējās slēdzenes (viena – ar zirnekļveida aizbīdņiem). Iekšdurvis izgatavotas no tērauda režģiem. Iekšdurvis slēdzamas ar vienu iekšējo slēdzeni un nodrošinātas tā, lai tās varētu nozīmogot ar metāla spiedogu vai numurētu vienreizējās lietošanas drošības līmlenti;

67.5. iekšējo durvju un nekapitālo celtniecības konstrukciju nostiprināšanas režģi izgatavoti no tērauda stieņiem, kuru diametrs ir vismaz 16 mm. Stieņus sametina katrā krustpunktā, izveidojot kvadrātligzdas, kuru lielums nepārsniedz 150 x 150 mm. Režģu durvju rāmjus izgatavo no 45 x 45 mm leņķdzelzs, un to biezums ir vismaz 5 mm. Durvju blokus un nekapitālo sienu papildu nostiprinājuma režģus iestiprina ar 12–16 mm diametra stieņu palīdzību, kuri ik pēc 700 mm iedzīti sienā 80–100 mm dziļumā. Pie tiem piemetina durvju bloku konstrukciju un režģus, katru – vismaz astoņās vietās;

67.6. ja ventilācijas lūkas diametrs ir lielāks par 100 mm un inženiertehniskās spraugas ir lielākas par 200 mm, ierīko tērauda režģi ar kvadrātligzdu, kuras lielums nepārsniedz 100 x 100 mm.

68. Ieroču glabātavu aprīko ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, kuras savienotas ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti, izmantojot divus trauksmes signāla pārraides kanālus – radiokanālu un telefonkanālu. Ja tehniski nav iespējams nodrošināt divus trauksmes signāla pārraides kanālus, trauksmes signāldevēju no ieroču glabātavas signalizācijas kontroliekārtas savieno ar tuvāko apsardzes posteni vai pie ēkas fasādes piestiprina ar kontroliekārtu savienotu gaismas un skaņas indikācijas trauksmes signāldevēju aizsargātā metāla korpusā.

69. Veidojot ieroču glabātavas signalizācijas tehnisko sistēmu, izmanto vismaz divu tipu signālsensorus ar atšķirīgiem darbības principiem:

69.1. kontaktsensorus, kuri reaģē uz atvēršanu un ar kuriem aprīko durvis, šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču munīcijas seifus un skapjus;

69.2. vibrācijas sensorus, kuri reaģē uz uzlaušanu un ar kuriem aprīko nekapitālās telpu konstrukcijas;

69.3. infrasarkanās gaismas un mikroviļņu sensorus kustības kontrolei telpā.

70. Signalizācijas tehnisko sistēmu nodrošina ar elektriskās barošanas rezerves avotiem, izmantojot akumulatoru baterijas. Signalizācijas iekārtu elektriskajai barošanai izmanto avārijas vai dežūrapgaismojuma atsevišķās grupas. To pievadus ārpus ieroču glabātavas telpām līdz elektrosadales skapim aizsargā kabeļu aizsegi vai montētas metāla caurules.

71. Ieroču glabātavā redzamā vietā piestiprina sarakstu, kurā norādīts skapju, seifu un metāla kastu skaits un cita manta, kas atrodas ieroču glabātavā.

72. Šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus glabā slēgtos metāla seifos vai metāla skapjos (metāla kastēs), kuru sienu biezums ir vismaz 2,5 mm, vai cita materiāla speciāli šaujamieroču glabāšanai paredzētā rūpnieciski ražotā seifā, kas pēc izturības ir ekvivalents šādam metāla seifam vai metāla skapim (metāla kastei). Garstobra šaujamieroču metāla skapju (metāla kastu) durvis nostiprināmas ar tērauda plāksni vai stūriem.

73. Munīciju glabā seifos metāla skapjos (metāla kastēs) atsevišķi no šaujamieročiem, bet, ja tās daudzums ir pārāk liels, lai ievietotu metāla skapjos (metāla kastēs), to glabā oriģinālajā iepakojumā.

74. Šaujamieroci un lielas enerģijas pneimatisko ieroci glabā izlādētu un ar izlādētu magazīnu, nodrošinot tādus glabāšanas apstākļus, kas nepieļauj nejaušu ieroča vai munīcijas nokļūšanu nepiederošas personas rokās.

75. Pēc saskaņošanas ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Valsts policijas struktūrvienību ieroču glabātavā atsevišķi no šaujamieročiem, lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem un munīcijas var glabāt arī priekšmetus, kas ir sprādziendroši vai ugunsdroši. Pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vai Valsts policijas struktūrvienības norādījuma ieroču glabātavu atbrīvo no priekšmetiem, kurus tajā nav atļauts glabāt.

76. Pēc šaujamieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču izsniegšanas vai nolikšanas glabāšanā ieroču glabātavu aizslēdz un juridiskās personas pārvaldes (pārstāvības) amatpersonas un atbildīgās personas prombūtnē ieslēdz tās signalizāciju. Ieroču glabātavas mehāniskās slēdzenes atslēgas glabājas pie juridiskās personas pārvaldes (pārstāvības) amatpersonas vai atbildīgās personas.

77. Ieiet ieroču glabātavā atļauts juridiskās personas pārvaldes (pārstāvības) amatpersonai un atbildīgajai personai. Darbiniekiem, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem ir pieejami ieroči un munīcija, atļauts ieiet ieroču glabātavā tikai kopā ar juridiskās personas pārvaldes (pārstāvības) amatpersonu vai atbildīgo personu.

78. Salūtieročus (akustiskos ieročus) un salūtpatronas glabā izlādētā veidā juridiskās personas īpašumā vai valdījumā esošajās telpās slēgtā seifā vai metāla skapī (metāla kastē), nodrošinot tādus glabāšanas apstākļus, kas nepieļauj nejaušu ieroča vai munīcijas nokļūšanu nepiederošas personas rokās.

79. Salūtieročus (akustiskos ieročus) un salūtpatronas juridiskā persona glabā slēgtā metāla seifā vai metāla skapī (metāla kastē), kura sienu biezums ir vismaz 2,5 mm, vai cita materiāla speciāli šaujamieroča glabāšanai paredzētā rūpnieciski ražotā seifā, kas pēc izturības ir ekvivalents šādam metāla seifam vai metāla skapim (metāla kastei). Seifs vai metāla skapis (metāla kaste) ir aizslēdzams ar slēdzeni, kuru atslēgt var tikai juridiskās personas vadītājs vai viņa norīkota par ieroču glabāšanu atbildīgā persona. Ja seifs vai metāla skapis (metāla kaste) ir aprīkots ar mehānisko slēdzeni, tā atslēgas ir pieejamas tikai juridiskās personas vadītājam vai viņa norīkotai par ieroču glabāšanu atbildīgajai personai.

80. Juridiskā persona var mainīt ieroča glabāšanas atļaujā norādīto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierīkotās ieroču glabātavas adresi tikai tad, ja saņemta attiecīga Valsts policijas struktūrvienības atļauja.

81. Juridiskā persona mēnesi pirms ieroča glabāšanas vietas (adreses) maiņas par to rakstiski ziņo tai Valsts policijas struktūrvienībai, kura izsniegusi ieroča glabāšanas atļauju, un saņem jaunu ieroča glabāšanas atļauju atbilstoši jaunajai ieroča glabāšanas vietai (adresei).

82. Šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci izsniedz un pieņem glabāšanā atbildīgā persona.

83. Apsardzes darbiniekam darba pienākumu pildīšanai izsniedz šaujamieroci, ja tam ir izsniegta ieroča nēsāšanas atļauja darba vajadzībām. Apsardzes darbiniekam šaujamieroci un munīciju darba pienākumu pildīšanai izsniedz uz darba pienākumu pildīšanas laiku.

84. Šautuvē sporta organizācijā un valsts vai pašvaldības dibinātā izglītības iestādē šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci izsniedz fiziskajai personai uz mācību šaušanas, treniņšaušanas vai sporta sacensību laiku (minētais noteikums neattiecas uz fizisko personu, kura saņem savā īpašumā reģistrēto sporta ieroci un munīciju, kas uz laiku tika nodota glabāšanā sporta organizācijā).

85. Juridiskā persona, kas saņēmusi atļauju savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai savā īpašumā vai valdījumā esošajās iežogotajās platībās, izsniedz medību šaujamieroci un munīciju medībām fiziskajai personai, kurai ir:

85.1. Valsts policijas izsniegta attiecīgas kategorijas medību šaujamieroča glabāšanas atļauja;

85.2. ārvalstu kompetentās iestādes izsniegta attiecīgas kategorijas medību šaujamieroča glabāšanas atļauja (Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonim – arī Eiropas šaujamieroču apliecība).

86. Juridiskās personas, kuras īsteno savu profesionālo darbību kultūras jomā vai vēstures notikumu atveidošanā, fiziskajām personām izsniedz juridiskajai personai ieroča glabāšanas atļaujā reģistrētos salūtieročus (akustiskos ieročus) un to munīciju tikai uz darba pienākumu pildīšanas laiku vai vēsturisku notikumu atveidošanas laiku atbildīgās personas uzraudzībā. Atbildīgā persona, izsniedzot šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju, salūtieroci (akustisko ieroci) un tā salūtpatronas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, aizpilda ieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un šaujamieroču munīcijas izsniegšanas un pieņemšanas žurnālu (6. pielikums), bet, izsniedzot fiziskajai personai medību šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas un munīciju, kā arī salūtieroci (akustisko ieroci) un tā salūtpatronas ārpus ieroču glabātavas, aizpilda ārpus ieroču glabātavas izsniedzamo šaujamieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un šaujamieroču munīcijas izsniegšanas un pieņemšanas žurnālu (7. pielikums).

87. Persona, kurai izsniedz šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, par ieroča un munīcijas saņemšanu parakstās attiecīgi ieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un šaujamieroču munīcijas izsniegšanas un pieņemšanas žurnālā vai ārpus ieroču glabātavas izsniedzamo šaujamieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un šaujamieroču munīcijas izsniegšanas un pieņemšanas žurnālā.

88. Šo noteikumu 86. punktā minētie žurnāli ir cauraukloti, ar numurētām lapām un apzīmogoti ar juridiskās personas zīmogu un tās Valsts policijas struktūrvienības amatpersonas spiedogu, kurā ieroči reģistrēti. Ieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un šaujamieroču munīcijas izsniegšanas un pieņemšanas žurnālu glabā ieroču glabātavā kopā ar ieroča glabāšanas atļauju. Ārpus ieroču glabātavas izsniedzamo šaujamieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un šaujamieroču munīcijas izsniegšanas un pieņemšanas žurnālu glabā ieroču glabātavā, izņemot gadījumu, ja tas nepieciešams ieroča un munīcijas vai salūtpatronu izsniegšanai ārpus ieroču glabātavas.

89. Fiziskā persona, kurai izsniegts juridiskās personas šaujamierocis, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīcija vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis, to pārvadā (pārnēsā) tikai uz treniņšaušanas (mācību šaušanas), sporta sacensību, medību, apsardzes komersanta vai iekšējās drošības dienesta darba pienākumu pildīšanas vietu un no tās – uz ieroču glabātavu, kurā ierocis saņemts. Šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci pārvadā iesaiņotu (ievietotu futrālī vai cita veida ieroču somā, vai citā speciālā iesaiņojumā), izlādētā veidā (bez munīcijas patrontelpā, ar nepielādētu magazīnu vai no ieroča izņemtu pielādētu magazīnu), nodrošinot to pienācīgu uzraudzību un tādus glabāšanas un pārvadāšanas apstākļus, kas nepieļauj nejaušu šaujamieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča nokļūšanu nepiederošas personas rokās.

90. Salūtieročus (akustiskos ieročus) pārvadā (pārnēsā) iesaiņotus, izlādētā un, ja tas konstruktīvi paredzēts, izjauktā veidā (salūtpatronas iesaiņotas atsevišķi), nodrošinot tādus pārvadāšanas apstākļus, kas nepieļauj nejaušu ieroča un munīcijas nokļūšanu nepiederošas personas rokās.

91. Atbildīgā persona pārbauda, kā persona, kurai izsniegts šaujamierocis, munīcija, salūtierocis (akustiskais ierocis) un tā salūtpatronas vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis, ievēro šajos noteikumos minēto glabāšanas, pārvadāšanas un pārsūtīšanas kārtību un Ieroču aprites likumā noteiktās ieroča nēsāšanas prasības. Ja atbildīgā persona konstatē pārkāpumu, tā izņem ieroci un munīciju, izdara par to attiecīgu ierakstu ieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un šaujamieroču munīcijas izsniegšanas un pieņemšanas žurnālā un informē juridiskās personas pārvaldes (pārstāvības) amatpersonu, kā arī Ieroču aprites likumā noteiktajos gadījumos ziņo Valsts policijai.

92. Persona, kurai izsniegts juridiskās personas šaujamierocis, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, salūtierocis (akustiskais ierocis) vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis, pēc treniņšaušanas (mācību šaušanas), sporta sacensībām, medībām, kultūras pasākuma vai vēsturisku notikumu atveidošanas (mēģinājuma vai treniņa), vai darba pienākumu pildīšanas nodod ieroci un neizmantoto munīciju vai salūtpatronas atbildīgajai personai un par ieroča un munīcijas vai salūtpatronu nodošanu parakstās ieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un šaujamieroču munīcijas izsniegšanas un pieņemšanas žurnālā. Nododot ieroci pēc darba pienākumu pildīšanas, darbinieks nodod arī attiecīgo ieroča atļauju.

93. Fiziskā persona, kurai medību šaujamierocis un munīcija vai salūtierocis (akustiskais ierocis) un tā salūtpatronas izsniegtas ārpus ieroču glabātavas, pēc medībām vai pēc kultūras pasākuma vai vēsturisku notikumu atveidošanas (mēģinājuma vai treniņa) šaujamieroci un munīciju nodod atbildīgajai personai un par šaujamieroča un munīcijas vai salūtieroča (akustiskā ieroča) un salūtpatronu nodošanu parakstās ārpus ieroču glabātavas izsniedzamo šaujamieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un šaujamieroču munīcijas izsniegšanas un pieņemšanas žurnālā.

94. Šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, salūtieroci (akustisko ieroci) un lielas enerģijas pneimatisko ieroci nodod atbildīgajai personai izlādētā veidā (patrona neatrodas patrontelpā, magazīna ir atvienota no ieroča), nolaižamā belzējierīce ir nolaistā stāvoklī, drošinātājs (ja tāds ir) ir ieslēgts. 

95. Pieņemot glabāšanā šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju, salūtieroci (akustisko ieroci) un tā salūtpatronas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci no fiziskās personas, atbildīgā persona pārbauda to tehnisko stāvokli un attiecīgā ieroča nodošanas datumu un laiku, nodotās munīcijas vai salūtpatronu daudzumu un konstatētos bojājumus norāda ieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un šaujamieroču munīcijas izsniegšanas un pieņemšanas žurnālā. Ierakstu ar parakstu apliecina atbildīgā persona un persona, kas nodevusi ieroci un munīciju.

96. Pieņemot glabāšanā fiziskās personas īpašumā reģistrētu šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci un šaujampulveri, atbildīgā persona izsniedz ieroča īpašniekam juridiskās personas noteikta parauga apliecību, kas apliecina ieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīcijas pieņemšanu glabāšanā uz noteiktu laiku, un ieraksta attiecīgās ziņas ieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu, šaujamieroču munīcijas un šaujampulvera pieņemšanas un izsniegšanas žurnālā, kā arī par minētajām darbībām informē Valsts policijas struktūrvienību, kura izsniegusi atļauju. Nododot ieroci, šaujamieroča sastāvdaļas un munīciju, ieroča īpašnieks uzrāda personu apliecinošu dokumentu, ieroča glabāšanas atļauju vai ieroča nēsāšanas atļauju un Valsts policijas atļauju ieroča un munīcijas nodošanai glabāšanā uz noteiktu laiku juridiskās personas ieroču glabātavā.

97. Fiziskā persona, kura uz laiku nodevusi juridiskajai personai glabāšanā savu šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci un šaujampulveri, līdz šo noteikumu 96. punktā minētajā apliecībā norādītajam glabāšanas termiņam saņem savu ieroci, šaujamieroča sastāvdaļas un munīciju, apliecību nodod atbildīgajai personai un parakstās par ieroča un munīcijas saņemšanu. 

98. Par juridiskās personas ieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un munīcijas glabāšanu, uzskaiti un izsniegšanu atbild juridiskās personas pārvaldes (pārstāvības) amatpersona un atbildīgā persona.

99. Ja juridiskās personas darbība, kurā saskaņā ar darba pienākumiem izmanto šaujamieročus vai salūtieročus (akustiskos ieročus), tiek izbeigta, tās pārvaldes (pārstāvības) amatpersona triju darbdienu laikā par to rakstiski informē Valsts policijas struktūrvienību, kurā ieroči reģistrēti, un ar tās izsniegtu ieroča realizēšanas atļauju nodod šaujamieročus un munīciju, salūtpatronas vai lielas enerģijas pneimatiskos ieročus realizācijai ieroču tirdzniecības uzņēmumam vai nodod šaujamieročus vai lielas enerģijas pneimatiskos ieročus dezaktivēšanai, šaujamieročus pārveidošanai par salūtieročiem (akustiskajiem ieročiem) vai salūtieročus (akustiskos ieročus) realizācijai ieroču komersantam, kas saņēmis licenci komercdarbībai ar dezaktivētiem ieročiem un salūtieročiem, vai Valsts policijas struktūrvienība tos izņem Ieroču aprites likumā noteiktajā kārtībā. Juridiskā persona ieroča glabāšanas atļauju nodod tai Valsts policijas struktūrvienībai, kura to izsniegusi. 

100. Juridiskā persona, kura pēc saskaņošanas ar Valsts policijas struktūrvienību savās telpās, teritorijā vai publisku pasākumu rīkošanas vietās fiziskajām personām ir noteikusi ieroču un speciālo līdzekļu nēsāšanas ierobežojumus, ieroču glabāšanai ierīko atsevišķu telpu, kas aprīkota ar apsardzes signalizācijas sistēmu, un iekārto ieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu, šaujamieroču munīcijas un šaujampulvera pieņemšanas un izsniegšanas žurnālu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā un 87. punktā minētajām prasībām.

101. Pieņemot ieročus un munīciju glabāšanā uz noteiktu laiku, šo noteikumu 100. punktā minētās juridiskās personas atbildīgā persona pieprasa, lai fiziskā persona, kas tos nodod un saņem, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un ieroča atļauju. Ieročus pieņem glabāšanā uz laiku un izsniedz šo noteikumu 94., 95., 96. un 97. punktā minētajā kārtībā.

102. Šo noteikumu 100. punktā minētā juridiskā persona glabāšanā uz laiku pieņemtos šaujamieročus, munīciju un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus glabā šo noteikumu 20., 21. un 77. punktā minētajā kārtībā izlādētā veidā (patrona neatrodas patrontelpā, magazīna ir atvienota no ieroča), nodrošinot tādus glabāšanas apstākļus, kas nepieļauj nejaušu ieroča vai munīcijas nokļūšanu nepiederošas personas rokās.

103. Juridiskā persona ieroča glabāšanas atļaujā norādītos šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus var izvest uz laiku, ilgāku par diennakti, ārpus atļaujā norādītās ieroču glabātavas uz citu atļauto ieroču pagaidu glabāšanas vietu, ja Valsts policijas struktūrvienība ir izsniegusi atļauju ieroču pārvadāšanai Latvijā.

104. Ieroču pārvadāšanas atļauja nepieciešama arī tad, ja pārvadājamo šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču kopējais skaits pārsniedz 10 vai šaujamieroča patronu kopējais skaits pārsniedz 100 000. Šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus pārvadā iesaiņotus, izlādētā un, ja tas konstruktīvi paredzēts, izjauktā veidā (munīcija iesaiņota atsevišķi no ieroča), nodrošinot tādus pārvadāšanas apstākļus, kas nepieļauj nejaušu ieroča un munīcijas nokļūšanu nepiederošas personas rokās. Pārvadājot ieroci un munīciju, līdzi ir ieroča glabāšanas atļauja un, ja nepieciešams, atļauja ieroču pārvadāšanai Latvijā. 

105. Ja pārvadājamo šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču kopējais skaits (neskaitot šaujamieroču maināmās būtiskās sastāvdaļas) pārsniedz 10 vai šaujamieroča patronu kopējais skaits pārsniedz 100 000, juridiskā persona pārvadāšanas laikā nodrošina ieroču un munīcijas bruņotu apsardzi.

106. Juridiskā persona pārsūta šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju, salūtieročus (akustiskos ieročus) un to salūtpatronas vai lielas enerģijas pneimatiskos ieročus šo noteikumu 35. un 37. punktā minētajā kārtībā.

3.3. Šaujamieroču, to sastāvdaļu, munīcijas un lielas enerģijas pneimatisko ieroču realizācija

107. Juridiskā persona, kas saņēmusi ieroča realizēšanas atļauju, triju mēnešu laikā no dienas, kad Valsts policija pieņēmusi lēmumu par tās izsniegšanu, nodod realizējamo šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju, salūtpatronas un lielas enerģijas pneimatisko ieroci realizācijai ieroču tirdzniecības uzņēmumam vai nodod šaujamieročus vai lielas enerģijas pneimatiskos ieročus dezaktivēšanai, šaujamieročus pārveidošanai par salūtieročiem (akustiskajiem ieročiem) vai salūtieročus (akustiskos ieročus) realizācijai ieroču komersantam, kas saņēmis licenci komercdarbībai ar dezaktivētiem ieročiem un salūtieročiem. 

108. Juridiskā persona šaujamieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci Valsts policijas struktūrvienībā, kurā attiecīgais ierocis reģistrēts, var realizēt citai fiziskajai vai juridiskajai personai, kurai ir Latvijā izsniegta ieroča iegādāšanās atļauja, ieroča nēsāšanas atļauja, ieroča glabāšanas atļauja vai ieroču kolekcijas atļauja tādas pašas kategorijas un lietojuma šaujamierocim vai lielas enerģijas pneimatiskajam ierocim.

109. Juridiskā persona salūtieroci (akustisko ieroci) Valsts policijas struktūrvienībā, kurā attiecīgais ierocis reģistrēts, var realizēt citai juridiskajai personai, kura īsteno savu profesionālo darbību kultūras jomā vai vēstures notikumu atveidošanā un kurai ir Latvijā izsniegta ieroča glabāšanas atļauja tāda paša lietojuma ieročiem. 

110. Realizējot ieroci, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju vai salūtpatronas, juridiskās personas pārvaldes (pārstāvības) amatpersona vai atbildīgā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un, ja nepieciešams, ieroča realizēšanas atļauju.

111. Nododot ieročus, šaujamieroča būtiskās sastāvdaļas vai munīciju realizācijai, ieročus dezaktivēšanai vai pārveidošanai par salūtieročiem (akustiskajiem ieročiem), atbildīgā persona parakstās ieroču un šaujamieroču maināmo būtisko sastāvdaļu uzskaites žurnālā.

112. Piecu darbdienu laikā pēc šaujamieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu, munīcijas, salūtpatronu vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča nodošanas realizācijai ieroču tirdzniecības uzņēmumam vai nododot šaujamieročus vai lielas enerģijas pneimatiskos ieročus dezaktivēšanai, šaujamieročus pārveidošanai par salūtieročiem (akustiskajiem ieročiem) vai salūtieročus (akustiskos ieročus) realizācijai ieroču komersantam, kas saņēmis licenci komercdarbībai ar dezaktivētiem ieročiem un salūtieročiem, juridiskās personas pārvaldes (pārstāvības) amatpersona vai atbildīgā persona nodod atļaujas otro daļu Valsts policijas struktūrvienībā, kura atļauju izsniegusi.

113. Realizējot šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, juridiskā persona realizē arī šā šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas, visu realizējamā šaujamieroča munīciju (izņemot gadījumu, kad attiecīgā munīcija ir izmantojama citam juridiskajai personai reģistrētam šaujamierocim un atbilst ieroča atļaujā norādītajam kalibram), bet, realizējot visus medību vai sporta lietojuma ieročus, realizē arī šaujampulveri vai nodod munīciju un – attiecīgā gadījumā – šaujampulveri Valsts policijā.

114. Ziņas par šaujamieroča, tā maināmo būtisko sastāvdaļu, munīcijas, salūtieroča (akustiskā ieroča) un tā salūtpatronu vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča realizāciju juridiskās personas pārvaldes (pārstāvības) amatpersona vai atbildīgā persona diennakts laikā ieraksta juridiskās personas ieroču un šaujamieroču maināmo būtisko sastāvdaļu uzskaites žurnālā, bet ziņas par attiecīgās munīcijas realizāciju – šaujamieroču munīcijas uzskaites žurnālā.

115. Ja juridiskā persona realizē visus tai reģistrētos šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas, salūtieročus (akustiskos ieročus) un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, juridiskās personas pārvaldes (pārstāvības) amatpersona vai atbildīgā persona piecu darbdienu laikā pēc ieroču nodošanas realizācijai nodod juridiskās personas ieroču un šaujamieroču maināmo būtisko sastāvdaļu uzskaites žurnālu, juridiskās personas šaujamieroču munīcijas uzskaites žurnālu un ieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un šaujamieroču munīcijas izsniegšanas un pieņemšanas žurnālu tajā Valsts policijas struktūrvienībā, kurā ieroči reģistrēti. Minētos žurnālus Valsts policijas struktūrvienība glabā 30 gadu.

4. Prasības valsts, pašvaldību un privāto muzeju un fizisko personu šaujamieroču, šaujamieroču būtisko sastāvdaļu un lielas enerģijas pneimatisko ieroču kolekcijas glabātavai un izstādes telpai

116. Valsts, pašvaldību un privātie muzeji, kuri saņēmuši ieroču kolekcijas atļauju, šaujamieroci, tā būtiskās sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatisko ieroci glabā ieroču kolekcijas atļaujā norādītajā adresē speciāli iekārtotā ieroču kolekcijas telpā, kas sastāv no izstādes vai ekspozīcijas telpas un ieroču kolekcijas glabātavas.

117. Valsts, pašvaldību un privātie muzeji ierīko ieroču kolekcijas telpu ieroču kolekcijas atļaujā norādītajā adresē.

118. Valsts, pašvaldību un privātie muzeji ieroču kolekcijas glabātavu ierīko atbilstoši šo noteikumu 67., 68., 69. un 70. punktā minētajām prasībām.

119. Valsts, pašvaldību un privātie muzeji šaujamieroci, tā būtiskās sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatisko ieroci ieroču kolekcijas glabātavā glabā, ievērojot šo noteikumu 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80. un 81. punktā minētos nosacījumus un kārtību.

120. Ieroču kolekcijas telpa ir aizslēgta, un tajā ir ieslēgta apsardzes un ugunsdrošības signalizācija (izņemot laiku, kad tajā atrodas valsts, pašvaldības vai privātā muzeja vadītājs vai darbinieks).

121. Izstādes un ekspozīcijas telpa atbilst šādām prasībām:

121.1. telpas ārsienas pēc izturības ir ekvivalentas 200 mm biezām dzelzsbetona sienām vai ķieģeļu ārsienām, kuru biezums ir vismaz 510 mm, griesti pēc izturības ir ekvivalenti saliekamiem dzelzsbetona pārsegumiem, grīdas pēc izturības ir ekvivalentas betona grīdām, kuru biezums ir vismaz 200 mm, iekšējās sienas, kas izstādes vai ekspozīcijas telpu atdala no pārējām telpām, pēc izturības ir ekvivalentas ķieģeļu sienām, kuru biezums ir vismaz 380 mm;

121.2. ja kāda no izstādes vai ekspozīcijas telpas celtniecības konstrukcijām neatbilst šo noteikumu 121.1. apakšpunktā minētajām prasībām, tā no telpas iekšpuses visā platībā nostiprināma ar metinātu tērauda režģi, kuru iestrādā zem sienas apmetuma, grīdas un griestu seguma;

121.3. izstādes vai ekspozīcijas telpas ārdurvis ir izgatavotas no metāla karkasa ar nosedzošām metāla loksnēm, kuru biezums ir vismaz 2,5 mm. Kopējais durvju biezums ir vismaz 40 mm. Ārdurvīs iemontētas vismaz divas iekšējās slēdzenes (viena – ar zirnekļveida aizbīdņiem). Ārdurvis nodrošinātas tā, lai tās varētu nozīmogot ar metāla spiedogu vai numurētu vienreizējās lietošanas drošības līmlenti;

121.4. ja izstādes vai ekspozīcijas telpā ir logi, tie ir restoti ar metāla režģi, kas izgatavots no tērauda stieņiem, kuru diametrs ir vismaz 16 mm. Stieņus sametina katrā krustpunktā, izveidojot kvadrātligzdas, kuru lielums nepārsniedz 150 x 150 mm. Režģu logu rāmjus izgatavo no 45 x 45 mm leņķdzelzs, un to biezums ir vismaz 5 mm. Režģus iestiprina ar 12–16 mm diametra stieņu palīdzību, kuri ik pēc 700 mm iedzīti sienā 80–100 mm dziļumā. Pie tiem piemetina logu rāmjus un režģus;

121.5. izstādes un ekspozīcijas telpu aprīko ar apsardzes signalizācijas sistēmu, kas savienota ar apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti.

122. Valsts, pašvaldību un privātie muzeji šaujamieroci, tā būtisko sastāvdaļu un lielas enerģijas pneimatisko ieroci izvieto apskatei izstādes vai ekspozīcijas telpā, saslēdzot ieroci ar stendu (plauktu) vai novietojot aiz slēdzama stikla, kas aplīmēts ar speciālu aizsardzības plēvi vai izgatavots no materiāla, kurš nodrošina pietiekamu aizsardzību pret tā sasišanu, vai izmantojot citus līdzekļus, kas nodrošina, lai ieroči nenonāktu nepiederošas personas rokās.

123. Ja Valsts policijā saņemta ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauja, valsts, pašvaldību un privātajiem muzejiem atļauts šaujamieroci, tā būtisko sastāvdaļu un lielas enerģijas pneimatisko ieroci izstādīt vai eksponēt citā muzejā, kas saņēmis Valsts policijas ieroču kolekcijas atļauju. 

124. Izstādes vai eksponēšanas laikā un līdz ieroču kolekcijas novietošanai ieroču kolekcijas atļaujā norādītajā ieroču kolekcijas telpā valsts, pašvaldību un privātie muzeji, kuriem izsniegta ieroču kolekcijas atļauja, nodrošina ieroču kolekcijas bruņotu apsardzi.

125. Darbu ar kolekcijas šaujamieroci, tā būtisko sastāvdaļu un lielas enerģijas pneimatisko ieroci veic tikai tie valsts, pašvaldību un privāto muzeju darbinieki, kuriem Valsts policijas struktūrvienība ir devusi attiecīgu atļauju. 

126. Fiziskā persona, kura saņēmusi ieroču kolekcijas atļauju, šaujamieroci, tā būtisko sastāvdaļu un lielas enerģijas pneimatisko ieroci glabā ieroču kolekcijas atļaujā norādītajā adresē speciāli iekārtotā ieroču glabātavā.

127. Fiziskā persona ieroču kolekcijas glabātavu ierīko atbilstoši šo noteikumu 67., 68., 69. un 70. punktā minētajām prasībām.

128. Fiziskā persona ziņas par kolekcijai iegādātajiem A kategorijas šaujamieročiem un to būtiskajām sastāvdaļām reģistrē kolekcijas ieroču uzskaites reģistrā (žurnālā). Kolekcijas ieroču uzskaites reģistrs (žurnāls) ir caurauklots, ar numurētām lapām un apzīmogots ar tās Valsts policijas struktūrvienības amatpersonas spiedogu, kurā ieroči reģistrēti.

129. Kolekcijas ieroču uzskaites reģistrā (žurnālā) norāda:

129.1. katra šaujamieroča, tā būtiskās sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča kategoriju un veidu, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju, numuru;

129.2. informāciju par ieroča nodošanu remontā (ieroča kategoriju un veidu, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju, numuru un ieroču remonta uzņēmuma nosaukumu un adresi);

129.3. informāciju par ieroča realizāciju (ieroča kategoriju un veidu, marku (sistēmu), modeli, kalibru, sēriju, numuru un ieroču tirdzniecības uzņēmuma nosaukumu un adresi).

130. Kolekcijas šaujamieroci un lielas enerģijas pneimatisko ieroci aizliegts izmantot (ar to aizliegts šaut).

5. Dezaktivēto šaujamieroču pārreģistrācija

131. Lai pārreģistrētu dezaktivēto šaujamieroci, persona, kas to vēlas iegādāties, kopā ar personu, kas realizē dezaktivēto šaujamieroci, vēršas Valsts policijā.

132. Valsts policija dezaktivēto šaujamieroci pārreģistrē, izdarot ierakstu Ieroču reģistrā to personu klātbūtnē, kuras ieroci iegādājas un realizē.

133. Pirms dezaktivētā šaujamieroča pārreģistrācijas persona, kas realizē dezaktivēto šaujamieroci, uzrāda Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentās iestādes apliecinājumu, ka šaujamierocis ir dezaktivēts saskaņā ar regulu 2015/2403.

6. Noslēguma jautājums

134. Žurnāli, kas iekārtoti saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1001 "Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi" 1., 2., 4., 5., 6. un 7. pielikumu, ir derīgi un aizpildāmi līdz 2019. gada 14. decembrim.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Direktīvas (ES) 2017/853, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 210
Ieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu, šaujamieroču munīcijas un šaujampulvera pieņemšanas un izsniegšanas žurnāla paraugs
 
(juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs,
 
juridiskā adrese, ieroču glabātavas adrese)
 
Nr.
p. k.
Pieņemšana glabāšanā uz laikuIzsniegšana
pieņemšanas datums un laiksieroča īpašnieka vārds, uzvārds, kontaktinformācija un ieroča atļaujas numurs vai Eiropas šaujamieroču apliecības numursglabāšanā pieņemtā ieroča vai tā maināmās būtiskās sastāvdaļas kategorija, izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols), modelis un kalibrs, sērija un numursmunīcijas kalibrs un daudzums vai šaujampulvera daudzumsapliecības par ieroča un munīcijas pieņemšanu glabāšanā uz laiku numursieroča īpašnieka parakstsieroča un munīcijas izsniegšanas datums un laiksieroča īpašnieka paraksts
         
         
         
         
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 210
Medību šaujamieroču izsniegšanas žurnāla paraugs
 
(lauksaimniecības dzīvnieka īpašnieka (turētāja) nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs,
 
juridiskā adrese)
 
Nr.
p. k.
Ieroča izsniegšanas datums un laiksIeroča īpašnieka vārds, uzvārds, kontaktinformācija un
ieroča glabāšanas atļaujas numurs
Ieroča veids, izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols), modelis un kalibrs, sērija un numursMunīcijas daudzums un kalibrsPersona, kas saņem ierociIeroča un munīcijas nodošanas datums un laiksIeroča īpašnieka paraksts par ieroča un munīcijas saņemšanu
vārds, uzvārds, kontaktinformācija un ieroča glabāšanas atļaujas numursparaksts
         
         
         
         
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
3. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 210
Apliecība par ieroča un munīcijas pieņemšanu glabāšanā uz laiku
(paraugs)

(priekšpuse)

 
 
(juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs,
 
juridiskā adrese, tālruņa numurs)
 

Apliecība Nr. ____
par ieroča un munīcijas pieņemšanu glabāšanā uz laiku

Izsniegta 
 (ieroča īpašnieka vārds, uzvārds)
  
(ieroča īpašnieka ieroča glabāšanas/nēsāšanas atļaujas izsniegšanas datums un numurs)
 
Ieroču glabātavas adrese 
 
Atbildīgā persona 
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
 
 

(otra puse)

 

Glabāšanā pieņemtais ierocis

Ieroča kategorija/izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols)/modelisKalibrsSērija, numurs
   
 

Glabāšanā pieņemtā šaujamieroča munīcija

VeidsKalibrsDaudzums
   
 

Glabāšanas termiņš – līdz 20___. gada ___. ____________ plkst. ___.___

Atļauju izsniedza 
 (amats, vārds, uzvārds, paraksts)
 

20___. gada ___. ____________ plkst. ___.___

 

Piezīme. Apliecības izmērs 110 x 80 mm, fons – baltā krāsā, teksts – melnā krāsā.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
4. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 210
Ieroču un šaujamieroču maināmo būtisko sastāvdaļu uzskaites žurnāla paraugs
 
(juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs,
 
juridiskā adrese, ieroču glabātavas adrese)
 
Nr.
p. k.
Ieroča vai šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas iegādes datumsPersona, no kuras iegādāts ierocis vai šaujamieroča maināmā būtiskā sastāvdaļa, – juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, pavadzīmes datums un numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un kontaktinformācijaIeroča vai šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas iegādāšanās atļaujas numurs vai pārreģistrācijas datums

Ieroča veids, kategorija,

 

izgatavotāja nosaukums, (izgatavotāja zīmols), modelis, kalibrs

Ieroča vai šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas sērija un numursPiezīmes
(informācija par ieroča realizāciju, nodošanu remontā, nodošanu iznīcināšanai, nodošanu dezaktivēšanai vai nodošanu pārveidošanai par salūtieroci (akustisko ieroci))
Persona, kas izdarījusi ierakstu, – amats, vārds, uzvārds un paraksts
        
        
        
        
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
5. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 210
Šaujamieroču munīcijas uzskaites žurnāla paraugs
 
(juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs,
 
juridiskā adrese, ieroču glabātavas adrese)
 
Nr.
p. k.
Munīcijas iegādes datumsPersona, no kuras iegādāta munīcija, –
juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, pavadzīmes datums un numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija
Informācija par munīcijuInformācija par
munīcijas izlietojumu (iemesls, datums, vieta)
Persona, kas izdarīja ierakstu, – amats, vārds, uzvārds un paraksts
veids un daudzumskalibrsmarķējums
                
        
        
        

 

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
6. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 210
Ieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un šaujamieroču munīcijas izsniegšanas un pieņemšanas žurnāla paraugs
 
(juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs,
 
juridiskā adrese, ieroču glabātavas adrese)
 
Nr.
p. k.
IzsniegšanaPieņemšana glabāšanā
izsniegšanas datums un laiksziņas par personu, kurai izsniedz ieroci un tā munīciju*ieroča un tā maināmās būtiskās sastāvdaļas veids, kategorija, izgatavotāja nosaukumus (izgatavotāja zīmols), modelis, kalibrs, sērija un numursmunīcijas veids, daudzums un kalibrspersona, kura saņem ieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu
un munīciju, –
paraksts
ieroča, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas un munīcijas pieņemšanas datums un laiksnodotās munīcijas daudzumspersona, kura nodod ieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu
un munīciju, –
paraksts
         
         

Piezīme. * Norāda šādas ziņas par fizisko personu, kurai izsniedz ieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu un šaujamieroča munīciju:

1) juridiskā persona, kura izsniedz ieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu un šaujamieroča munīciju apsardzes komersanta vai iekšējās drošības dienesta darba pienākumu pildīšanai, – apsardzes darbinieka vārdu, uzvārdu un šaujamieroča nēsāšanas atļaujas numuru;

2) juridiskā persona, kura izsniedz ieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu un šaujamieroča munīciju šautuvē, – fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personu apliecinoša dokumenta numuru vai ieroča glabāšanas atļaujas numuru, vai ieroča nēsāšanas atļaujas numuru;

3) sporta organizācija, valsts vai pašvaldības dibinātā izglītības iestāde – šaušanas instruktora, trenera vai sportista vārdu un uzvārdu, šaušanas instruktora sertifikāta numuru vai šaušanas sporta speciālista sertifikāta numuru;

4) juridiskā persona, kura izsniedz salūtieroci (akustisko ieroci) un salūtpatronas kultūras pasākumam vai vēsturisku notikumu atveidošanai (tai skaitā mēģinājumam vai treniņam), – fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personu apliecinoša dokumenta numuru vai ieroča glabāšanas atļaujas numuru, vai ieroča nēsāšanas atļaujas numuru;

5) ja ieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu un šaujamieroča munīciju izsniedz citas valsts pilsonim, kuram nav Valsts policijas izsniegtas atbilstošas kategorijas medību ieroča glabāšanas atļaujas, – fiziskās personas vārdu, uzvārdu, ieroča glabāšanas atļaujas izdevējvalsti, iestādi un atļaujas izsniegšanas datumu, kā arī Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsoņa Eiropas šaujamieroču apliecības numuru.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
7. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 21. maija
noteikumiem Nr. 210
Ārpus ieroču glabātavas izsniedzamo šaujamieroču, to maināmo būtisko sastāvdaļu un šaujamieroču munīcijas izsniegšanas un pieņemšanas žurnāla paraugs
 
(juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs,
 
juridiskā adrese, ieroču glabātavas adrese)
 
Nr.
p. k.
IzsniegšanaPieņemšana glabāšanā
darbinieks, kurš izsniedz ieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīciju, – vārds un uzvārdsizsnieg-
šanas datums un laiks
izsnieg-
šanas vieta*
ziņas par personu, kurai izsniedz ieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīciju**ieroča un tā maināmās būtiskās sastāvdaļas veids, kategorija, izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols), modelis, kalibrs, sērija un numursmunīcijas veids, daudzums un kalibrspersona, kura saņem ieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīciju, – vārds, uzvārds un parakstsieroča, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas un munīcijas pieņemšanas datums un laikspieņem-
šanas vieta*
nodotās munīcijas daudzumspersona, kura nodod ieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīciju, – vārds, uzvārds un paraksts
            
            
            
Piezīmes.

1. * Norāda adresi, kur izsniedz (pieņem) ieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas un munīciju. Ja konkrētajai vietai adrese nav noteikta, norāda juridiskās personas iežogoto platību, kurā tiek turēti savvaļas sugu dzīvnieki, medību iecirkni, medību platību vai publiskās ūdenstilpes nosaukumu, precizējot atrašanās (ieroča, tā maināmās būtiskās sastāvdaļas un munīcijas izsniegšanas un pieņemšanas) vietu un citas ziņas.

2. ** Norāda šādas ziņas par fizisko personu, kurai izsniedz ieroci, tā maināmo būtisko sastāvdaļu un munīciju:

1) fiziskās personas vārdu un uzvārdu;

2) personu apliecinoša dokumenta numuru;

3) mednieki – medību ieroča glabāšanas atļaujas numuru.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ieroču un munīcijas apriti Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 210Pieņemts: 21.05.2019.Stājas spēkā: 15.06.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 120, 14.06.2019. OP numurs: 2019/120.11
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
307488
15.06.2019
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"