Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/35

Rīgā 2018.gada 20.decembrī (prot. Nr.54, 7.p.)
Vispārējās atļaujas noteikumi elektronisko sakaru nozarē
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
33.panta pirmo daļu un 34.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Vispārējās atļaujas noteikumi elektronisko sakaru nozarē (turpmāk – noteikumi) nosaka vispārējās atļaujas nosacījumus, kas ir saistoši elektronisko sakaru komersantam, kā arī kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) īsteno elektronisko sakaru komersanta vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu (turpmāk – pārkāpums) novēršanu, elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu pārkāpumu gadījumā.

II. Kopējie nosacījumi

2. Elektronisko sakaru komersants sniedz Regulatoram informāciju normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā vai arī pēc Regulatora pieprasījuma, ja informācija nepieciešama Regulatora funkciju izpildei vai vispārējās atļaujas nosacījumu izpildes uzraudzībai.

3. Elektronisko sakaru komersants veic iemaksas universālā pakalpojuma finansēšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

4. Elektronisko sakaru komersants maksā ikgadējo valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

5. Elektronisko sakaru komersants ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības datu aizsardzībai elektronisko sakaru nozarē.

6. Elektronisko sakaru komersants nodrošina lietotāja datu aizsardzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. Elektronisko sakaru komersants, būvējot un ierīkojot elektronisko sakaru tīklu, ievēro būvniecības un ierīkošanas reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

8. Elektronisko sakaru komersants, nodrošinot elektronisko sakaru tīklu vai sniedzot elektronisko sakaru pakalpojumu, ievēro normatīvajos aktos noteiktās vides, administratīvās teritorijas plānošanas prasības.

9. Elektronisko sakaru komersants rakstveidā vienojas ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai viņa pilnvarotu personu par kārtību, kādā elektronisko sakaru komersanta darbinieki var piekļūt elektronisko sakaru tīklam, kas atrodas attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par kārtību, kādā puses apmainās ar nepieciešamo informāciju.

10. Elektronisko sakaru komersanti savstarpēji vienojas par tehniskajiem nosacījumiem, finanšu garantijām un atlīdzību par kopīgā izmantošanā nodotās infrastruktūras darbības nodrošināšanu.

11. Ārkārtas situācijās elektronisko sakaru komersantam ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tehnisko iespēju robežās turpinātu nodrošināt elektronisko sakaru tīklu vai sniegt elektronisko sakaru pakalpojumu, ievērojot vispārējās atļaujas nosacījumus un normatīvajos aktos noteiktās prasības. Elektronisko sakaru komersants, kurš sniedz balss telefonijas pakalpojumus, ārkārtas situāciju gadījumā tehnisko iespēju robežās veic darbības saistībā ar elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojuma nodrošināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, gāzes avārijas dienestam, Jūras meklēšanas un glābšanas dienestam, numura "112" dienestam un valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī iedzīvotāju informēšanu ārkārtas situācijās.

12. Elektronisko sakaru komersants elektronisko sakaru tīkla iekārtu kārtējo plānoto tehnisko apkopi veic pēc iespējas mazākās slodzes stundās.

13. Elektronisko sakaru komersants nodrošina elektronisko sakaru tīkla iekārtu darbību, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos elektromagnētiskā starojuma ietekmes ierobežojumus un uz tiem attiecināmās prasības, kā arī nodrošina elektronisko sakaru tīkla iekārtu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām elektrodrošības un elektromagnētiskās saderības prasībām.

14. Elektronisko sakaru komersants ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības par radiosakaru tīklu vai radioiekārtu uzstādīšanu un lietošanu.

15. Elektronisko sakaru komersantam ir tiesības bez Regulatora piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanas izmantot komercdarbībai radiofrekvenču spektra joslas, kuras noteiktas koplietojamo radiofrekvenču spektra atļaujā.

16. Operators nodrošina tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu elektronisko sakaru tīklu pret neautorizētu piekļuvi un tehnisko iespēju robežās nodrošinātu tīkla integritāti, saziņas drošību un nepārtrauktību. Šī mērķa sasniegšanai operators apstrādā un analizē elektronisko sakaru tīkla metadatus (noslodzes datus, atrašanās vietas datus, pārraidītā satura datus, personu identificējošus datus u.tml.).

17. Operatoram vai elektronisko sakaru komersantam ir tiesības pārtraukt elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanu galalietotājam šādos gadījumos:

17.1. galalietotājs izmanto neautorizētu piekļuvi elektronisko sakaru tīklam vai arī konstatējama krāpniecība vai tās mēģinājums, kas var negatīvi ietekmēt operatora vai galalietotāju tiesības vai likumīgās intereses;

17.2. galalietotājs bez elektronisko sakaru komersanta piekrišanas lieto galalietotāja pieslēgumu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē;

17.3. galalietotājs neievēro pakalpojumu lietošanas noteikumus;

17.4. elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā, elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumos vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

17.5. ja ir pamatotas aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu, kā arī ja persona ir iekļauta Latvijai saistošo sankciju sarakstā.

18. Elektronisko sakaru komersants ievēro normatīvajos aktos noteiktos nelikumīga satura informācijas pārraidīšanas ierobežojumus.

19. Elektronisko sakaru komersants neveicina piekļuvi informācijai, kuras izplatīšana internetā ir aizliegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pēc lietotāja pieprasījuma publiskā interneta piekļuves pakalpojumu sniedzējs nodrošina informāciju par iespēju izmantot programmu (filtru), kas ierobežo tādu materiālu pieejamību, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai, kā arī nodrošina satura filtra uzstādīšanu, ja abonents un elektronisko sakaru komersants par to savstarpēji vienojušies.

20. Elektronisko sakaru komersants, kas sniedz publiskos datu un elektronisko ziņojumu pārraides vai publiskos interneta piekļuves pakalpojumus ar īslaicīgu pārraidītās informācijas uzglabāšanu, kura tiek veikta vienīgi informācijas pārraidīšanas nolūkā ar noteikumu, ka informācija netiek uzglabāta ilgāk par informācijas pārraidīšanai nepieciešamo laiku, ir atbildīgs par pārraidītās informācijas saturu šādos gadījumos:

20.1. ja elektronisko sakaru komersants ierosina informācijas pārraidi;

20.2. ja elektronisko sakaru komersants izvēlas pārraidāmās informācijas saņēmēju;

20.3. ja elektronisko sakaru komersants izvēlas vai pārveido pārraidāmo informāciju.

21. Elektronisko sakaru komersantam, izņemot šo noteikumu 20.punktā noteiktos gadījumus, nav pienākums pārraudzīt informācijas saturu, ko tas pārraida, kā arī nav pienākums meklēt faktus un apstākļus, kas norāda uz nelikumīga satura informācijas pārraidi.

22. Elektronisko sakaru komersants ievēro obligāti piemērojamos Latvijas Republikas nacionālos standartus, kā arī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētajā standartu vai specifikāciju sarakstā noteiktos obligāti piemērojamos standartus.

III. Specifiskie patērētāju tiesību aizsardzības nosacījumi

23. Elektronisko sakaru komersants ievēro normatīvajos aktos noteiktās patērētāju tiesību aizsardzības prasības.

24. Elektronisko sakaru komersants elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā ar abonentu iekļauj elektronisko sakaru nozares speciālajos normatīvajos aktos noteikto informāciju.

25. Elektronisko sakaru komersants elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā ietver šādas specifiskas patērētāju tiesību aizsardzības prasības:

25.1. informāciju par trešās personas sniegto pakalpojumu iespējamu iekļaušanu rēķinā, ja maksu par šādiem pakalpojumiem iekļauj abonenta rēķinā;

25.2. nosacījumu par abonenta iespēju izvēlēties saņemt bez maksas detalizētu rēķinu;

25.3. informāciju par operatoru (komersanta nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru), kas atbilstoši savstarpējam līgumam ar elektronisko sakaru komersantu nodrošina elektronisko sakaru pakalpojumu galalietotājam;

25.4. elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktu un elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanas vietu atsevišķi katram sniegtajam elektronisko sakaru pakalpojumam, ja ir iespējams norādīt šādu informāciju;

25.5. abonentam sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes nosacījumus, kas noteikti šo noteikumu 25.6.–25.11.apakšpunktā, tostarp atbilstoši deklarētajām elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametru vērtībām, kuru nenodrošināšanas gadījumā abonentam ir tiesības saņemt kompensāciju vai samazinātu abonēšanas maksu;

25.6. ja sniedz balss telefonijas pakalpojumu fiksētajā elektronisko sakaru tīklā, vismaz šādas elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametra vērtības:

25.6.1. minimālo runas pārraides kvalitātes vērtību, kas noteikta, izmantojot piecu ballu novērtēšanas sistēmu saskaņā ar Starptautiskās Telekomunikāciju savienības (ITU) rekomendāciju ITU-T P.862 vai P.863;

25.6.2. bojājumu novēršanas laiku savā fiksētajā telefonu tīklā;

25.7. ja sniedz balss telefonijas pakalpojumu mobilajā elektronisko sakaru tīklā, vismaz šādas elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības:

25.7.1. minimālo runas pārraides kvalitātes vērtību, izmantojot piecu ballu novērtēšanas sistēmu saskaņā ar Starptautiskās Telekomunikāciju savienības (ITU) rekomendāciju ITU-T P.862 vai P.863;

25.7.2. maksimālo īsziņas piegādes laiku savā mobilajā telefonu tīklā;

25.8. ja sniedz publiskā interneta piekļuves pakalpojumu – pieslēguma ātrumu augšupielādei un lejupielādei, kuru nosaka posmā no galalietotāja pieslēguma punkta līdz Latvijas interneta apmaiņas punktam;

25.9. ja sniedz publiskā interneta piekļuves pakalpojumu fiksētajā elektronisko sakaru tīklā, vismaz šādas elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības:

25.9.1. maksimālo (reklamēto) pieslēguma ātruma skaitlisko vērtību vai ātruma diapazonu, kas raksturo faktisko galalietotājam nodrošināto pieslēguma ātrumu vai ātruma diapazonu (augšupielādes un lejupielādes), kurš galalietotājam pieejams pastāvīgi diennakts laikā, izņemot vislielākās noslodzes stundas vai specifiskus apstākļus, kas ierobežo elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu;

25.9.2. parasti pieejamo pieslēguma ātruma skaitlisko vērtību vai ātruma diapazonu (augšupielādes un lejupielādes), kas raksturo pieslēguma ātrumu vai ātruma diapazonu, kurš galalietotājam pieejams pastāvīgi visā diennakts laikā, ieskaitot vislielākās noslodzes stundas, kurš var sakrist ar maksimālo (reklamēto) pieslēguma ātruma skaitlisko vērtību vai ātruma diapazonu un kura skaitliskā vērtība vai ātruma diapazona zemākā robeža nav zemāka par minimālo garantēto pieslēguma ātrumu;

25.9.3. minimālo garantēto pieslēguma ātrumu (augšupielādes un lejupielādes), kas nav zemāks kā 20% no elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā norādītā maksimālā (reklamētā) pieslēguma ātruma skaitliskās vērtības vai ātruma diapazona augšējās robežas;

25.9.4. pakalpojuma pieejamību;

25.9.5. bojājumu novēršanas laiku;

25.10. ja sniedz publiskā interneta piekļuves pakalpojumu mobilajā elektronisko sakaru tīklā, vismaz šādas elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības:

25.10.1. maksimālo (reklamēto) pieslēguma ātruma skaitlisko vērtību vai ātruma diapazonu, kas raksturo galalietotājam faktiski pieejamo maksimālo pieslēguma ātrumu (augšupielādes un lejupielādes);

25.10.2. minimālo garantēto pieslēguma ātrumu (augšupielādes un lejupielādes), kas nav zemāks kā platjoslas pieslēguma ātruma zemākā robeža;

25.10.3. pakalpojuma pieejamību;

25.10.4. bojājumu novēršanas laiku;

25.11. ja sniedz televīzijas programmu pārraides pakalpojumu publiskajā elektronisko sakaru tīklā, vismaz šādas elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības:

25.11.1. bojājumu novēršanas laiku;

25.11.2. minimālo attēla kvalitātes subjektīvā vizuālā vērtējuma vērtību, kas noteikta atbilstoši Regulatora elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodikai.

26. Ja elektronisko sakaru komersants elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā ir noteicis elektronisko sakaru pakalpojumu maksas ierobežojumu, elektronisko sakaru komersants elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā iekļauj šādu informāciju:

26.1. saziņas veidu, kādā elektronisko sakaru komersants informē abonentu, ja izmantotais elektronisko sakaru pakalpojumu apjoms ir sasniedzis maksas ierobežojumu, pēc kura tiek pārtraukta elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana;

26.2. informēšanas kārtību (nosacījumus, termiņus un ierobežojumus), kādā elektronisko sakaru komersants informē abonentu, kurš izmanto viesabonēšanas elektronisko sakaru pakalpojumu, par elektronisko sakaru pakalpojumu maksas ierobežojuma sasniegšanu, pēc kura tiek pārtraukta elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana;

26.3. kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants nodrošina elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu, ja to ir pārtraucis sniegt sasniegtā maksas ierobežojuma dēļ.

27. Elektronisko sakaru komersants, ja tas elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā iekļauj atsauces uz tīmekļvietni, nodrošina, ka informāciju tīmekļvietnē ir iespējams saglabāt un izdrukāt ar datuma un laika identifikāciju.

28. Pēc abonenta pieprasījuma elektronisko sakaru līgumu, tā pielikumus, kā arī elektronisko sakaru komersanta izdotus dokumentus, uz kuriem ir atsauces elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā, tajā skaitā atsauces uz elektronisko sakaru komersanta tīmekļvietni, elektronisko sakaru komersants nodrošina bezmaksas drukātā formātā ar katra dokumenta izdrukas datuma un laika identifikāciju vai citā ar abonentu saskaņotā veidā komersanta piedāvāto komunikācijas kanālu ietvaros.

29. Ja elektronisko sakaru komersants elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā ir iekļāvis atsauci par abonentam saistošiem elektronisko sakaru komersanta noteikumiem vai saistošo informāciju tīmekļvietnē, elektronisko sakaru komersants saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu informē abonentu par veiktajām izmaiņām tīmekļvietnē ietvertajos abonentam saistošajos elektronisko sakaru komersanta noteikumos un saistošajā informācijā.

30. Ja elektronisko sakaru komersants elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai ar galalietotāju neslēdz elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu rakstveidā:

30.1. elektronisko sakaru komersants nodrošina elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēja identifikāciju;

30.2. elektronisko sakaru komersants nodrošina sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu apraksta, elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumu, elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu un informācijas par strīdu izšķiršanas un galalietotāja pretenziju iesniegšanas kārtību publisku pieejamību, kā arī galalietotāja informēšanu par izmaiņām elektronisko sakaru pakalpojumu aprakstā, elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumos, elektronisko sakaru pakalpojumu tarifos un strīdu izšķiršanas un galalietotāja pretenziju iesniegšanas kārtībā;

30.3. elektronisko sakaru komersants nodrošina sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametru un elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametru vērtību publisku pieejamību, tostarp atbilstoši deklarētajām elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametru vērtībām, kuru nenodrošināšanas gadījumā galalietotājam ir tiesības saņemt kompensāciju atbilstoši šo noteikumu 25.6.–25.11.apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem.

31. Elektronisko sakaru komersants ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības, lai nodrošinātu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu personām ar invaliditāti un publisko specifisku informāciju par pieejamiem elektronisko sakaru pakalpojumiem un iekārtām, kas paredzētas personām ar invaliditāti.

32. Elektronisko sakaru komersants sava elektronisko sakaru tīkla darbību lietotājiem nodrošina 24 stundas diennaktī, ja elektronisko sakaru komersants un lietotājs rakstveidā nevienojas citādi.

33. Elektronisko sakaru komersants nodrošina galalietotājiem iespēju bez maksas 24 stundas diennaktī sazināties ar palīdzības dienestu, lai pieteiktu elektronisko sakaru tīkla bojājumus vai elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanas traucējumus, informāciju par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti, sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu neprecīziem rēķiniem, informāciju par nolaupītu, pazaudētu vai citādi pret īpašnieka gribu no viņa varas izgājušu identificējamu lietotāja identifikācijas moduļa1 kartes bloķēšanu, kā arī nodrošina informāciju par šo palīdzības dienestu, norādot saziņas veidu un kontaktinformāciju.

34. Elektronisko sakaru komersants nekavējoties reģistrē palīdzības dienestā saņemto lietotāja pieteikumu par elektronisko sakaru tīklu bojājumu vai elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanas traucējumiem, elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti un sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu neprecīziem rēķiniem, informāciju par nolaupītu, pazaudētu vai citādi pret īpašnieka gribu no viņa varas izgājušu identificējamu galiekārtu un lietotāja lūgumu bloķēt lietotāja identifikācijas moduļa karti, izņemot gadījumus, kad pieteikums jau ir reģistrēts elektronisko sakaru tīkla avārijas dēļ.

IV. Specifiskie nosacījumi starpsavienojuma pakalpojuma sniedzējam

35. Lai nodrošinātu elektronisko sakaru pakalpojumu savietojamību, operatoram ir tiesības un, ja to pieprasa cits elektronisko sakaru komersants, arī pienākums vest sarunas par piekļuvi elektronisko sakaru tīklam vai starpsavienojumu izveidi un slēgt piekļuves vai starpsavienojuma līgumu. Starpsavienojuma līgumu noformē trijos eksemplāros, un desmit darba dienu laikā pēc starpsavienojuma līguma noslēgšanas tā vienu eksemplāru iesniedz Regulatoram.

36. Elektronisko sakaru komersants ievēro normatīvajos aktos noteiktos elektronisko sakaru tīkla tehniskos un darbības noteikumus starpsavienojuma pakalpojuma nodrošināšanai. Elektronisko sakaru komersants, kuram nav noteikts pienākums nodrošināt piekļuvi, ievēro iepriekš minētos noteikumus starpsavienojuma pakalpojuma nodrošināšanā.

37. Elektronisko sakaru komersants atbild par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti sava elektronisko sakaru tīkla robežās.

38. Elektronisko sakaru komersants atbild par noslodzi sava elektronisko sakaru tīkla robežās, kas ir uzsākta vai maršrutēta šī elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru tīklā un pabeigta citā elektronisko sakaru tīklā.

39. Elektronisko sakaru komersants starpsavienojuma līgumā nosaka kārtību, kādā pārtrauc izsaukumu maršrutēšanu un piekļuvi numuriem un elektronisko sakaru pakalpojumiem, kā arī savstarpējo maksājumu kārtību gadījumos, ja ir konstatēta krāpniecība, izmantojot numerāciju, vai nepareiza numerācijas izmantošana.

40. Elektronisko sakaru komersants ievēro nacionālajā numerācijas plānā noteikto numerācijas lietošanas mērķi un izmantošanas nosacījumus un, nodrošinot elektronisko sakaru tīklu vai sniedzot elektronisko sakaru pakalpojumu, nodrošina izsaukumu maršrutēšanu atbilstoši nacionālajam numerācijas plānam, Eiropas numerācijas telpas numuriem, universāliem starptautiskiem bezmaksas numuriem un, ja tehniski iespējams, citu Eiropas Savienības dalībvalstu numerācijas plāniem.

41. Elektronisko sakaru komersants nodrošina lietotājiem iespēju izsaukt nacionālajam numerācijas plānam un Eiropas numerācijas telpai atbilstošos numurus saskaņā ar elektronisko sakaru komersanta noslēgtajiem starpsavienojumu līgumiem.

42. Elektronisko sakaru komersants nodrošina tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai novērstu krāpniecību, izmantojot numerāciju, un nepareizu numerācijas izmantošanu. Šī mērķa sasniegšanai operators apstrādā un analizē elektronisko sakaru tīkla metadatus (noslodzes datus, atrašanās vietas datus, pārraidītā satura datus, personu identificējošus datus u.tml.), kā arī bloķē numerācijas diapazonus vai starpsavienojumu virzienus, kas iesaistīti krāpniecībā vai tās mēģinājumā.

V. Vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršana

43. Ja Regulators konstatē elektronisko sakaru komersanta darbībā pārkāpumu elektronisko sakaru nozarē, Regulators Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā nosūta elektronisko sakaru komersantam brīdinājuma vēstuli, kurā norāda:

43.1. konstatēto pārkāpumu;

43.2. pienākumu veikt efektīvus pasākumus, lai novērstu konstatēto pārkāpumu (turpmāk – pasākums);

43.3. ieteicamos pasākumus;

43.4. termiņu elektronisko sakaru komersanta paskaidrojuma sniegšanai par konstatēto pārkāpumu un pasākumu veikšanu;

43.5. termiņu konstatētā pārkāpuma novēršanai un pasākuma veikšanai.

44. Regulators ar brīdinājuma vēstuli, kuru paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā, nosaka tūlītēju konstatētā pārkāpuma novēršanas un pasākuma veikšanas termiņu elektronisko sakaru komersantam, ja pasākumu var tehniski veikt nekavējoties un ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

44.1. konstatētais pārkāpums būtiski skar sabiedrības intereses;

44.2. konstatētais pārkāpums aizskar galalietotāja tiesības;

44.3. pastāv apstākļi, kuros ir nepieciešams steidzami novērst konstatēto pārkāpumu.

45. Regulators, neievērojot šajos noteikumos noteikto kārtību, pieņem lēmumu par pagaidu pasākumiem, kas ir jāveic ne ilgāk kā trīs mēnešu laikā, ja konstatētais pārkāpums rada tūlītējus draudus sabiedrības drošībai vai var radīt būtisku kaitējumu citiem elektronisko sakaru komersantiem vai lietotājiem. Regulators pagaidu pasākumu izpildes termiņu var pagarināt vēl uz trīs mēnešiem, ja konstatētais pārkāpums pamatotu iemeslu dēļ nav novērsts pilnībā.

46. Ja elektronisko sakaru komersants nenovērš Regulatora konstatēto pārkāpumu Regulatora brīdinājuma vēstulē noteiktajā termiņā, Regulators uzsāk lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.

47. Ja elektronisko sakaru komersants nenovērš gada laikā atkārtoti izdarītu līdzīgu pārkāpumu (turpmāk – atkārtots pārkāpums) Regulatora brīdinājuma vēstulē noteiktajā termiņā, Regulators:

47.1. uzsāk lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā;

47.2. nosūta elektronisko sakaru komersantam vēstuli, kurā norāda konstatēto atkārtoto pārkāpumu, uzliek par pienākumu novērst atkārtoto pārkāpumu, nosaka termiņu, līdz kuram ir jānovērš konstatētais atkārtotais pārkāpums, un brīdina elektronisko sakaru komersantu – ja tas nenovērsīs konstatēto atkārtoto pārkāpumu, Regulators var elektronisko sakaru komersantam uz laiku līdz pieciem gadiem pārtraukt elektronisko sakaru komersanta darbību elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā, atņemot šim elektronisko sakaru komersantam tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu.

48. Ja šo noteikumu 47.2.apakšpunktā minētajā vēstulē noteiktajā termiņā elektronisko sakaru komersants nenovērš konstatēto atkārtoto pārkāpumu, Regulators lemj par elektronisko sakaru komersanta darbības elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā pārtraukšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, atņemot šim elektronisko sakaru komersantam tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu.

49. Regulators ar šo noteikumu 48.punktā minēto lēmumu nosaka elektronisko sakaru komersantam pienākumu:

49.1. nekavējoties informēt galalietotājus par elektronisko sakaru komersanta darbības pārtraukšanu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un tiesību atņemšanu sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu;

49.2. mēneša laikā pēc šo noteikumu 49.1.apakšpunktā noteiktā pienākuma izpildes nodrošināt galalietotājam numura saglabāšanas pakalpojumu, ja šī elektronisko sakaru komersanta galalietotājs to pieprasa.

50. Regulators pēc šo noteikumu 48.punktā minētā lēmuma pieņemšanas izslēdz no elektronisko sakaru komersantu saraksta elektronisko sakaru komersantu, kuram ir pārtraukta darbība elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un ir atņemtas tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu.

51. Regulators tīmekļvietnē www.sprk.gov.lv publicē paziņojumu par elektronisko sakaru komersantiem, kuriem ar Regulatora lēmumu ir pārtraukta darbība elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un atņemtas tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu, kā arī norāda darbības pārtraukšanas termiņu.

52. Regulators lemj par elektronisko sakaru komersantam piešķirto ierobežoto resursu lietošanas tiesību anulēšanu, ja elektronisko sakaru komersantam ar Regulatora lēmumu ir pārtraukta darbība elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un atņemtas tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu.

53. Ja elektronisko sakaru komersants, kuram ar Regulatora lēmumu ir pārtraukta darbība elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un atņemtas tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu, nosūta Regulatoram jaunu elektronisko sakaru komersanta reģistrācijas paziņojumu darbības pārtraukšanas termiņā, Regulators šo paziņojumu neizskata un nosūta komersantam vēstuli, kurā norāda atteikuma iemeslus.

VI. Noslēguma jautājumi

54. Noteikumos noteiktās specifiskās galalietotāju tiesību aizsardzības prasības attiecas uz tiem elektronisko sakaru pakalpojumu līgumiem, kas noslēgti pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas. Elektronisko sakaru komersants pēc savas iniciatīvas vai pēc abonenta rakstveida pieprasījuma veic grozījumus elektronisko sakaru pakalpojumu līgumos, kas noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nepagarinot elektronisko sakaru pakalpojumu līguma spēkā esamības termiņu.

55. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 12.februāra lēmumu Nr.1/3 "Vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanas noteikumi elektronisko sakaru nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 33. nr.).

56. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2015.gada 4.jūnija lēmumu Nr. 1/8 "Vispārējās atļaujas noteikumi elektronisko sakaru nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 113. nr., 2017, 69. nr.).

57. Noteikumu 25.punkts stājas spēkā 2019.gada 1.aprīlī.

58. Noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no šādām Eiropas Savienības direktīvām:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta direktīvas 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta direktīvas 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva);

3) Eiropas Parlamenta un Padome 2002.gada 7.marta direktīvas 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva);

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta direktīvas 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu (piekļuves direktīva);

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra direktīvas 2009/136/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra direktīvas 2009/140/EK, ar ko izdara grozījumus direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu.


1 angļu val. – subscriber identification module (SIM).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vispārējās atļaujas noteikumi elektronisko sakaru nozarē Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/35Pieņemts: 20.12.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 27.12.2018. OP numurs: 2018/252.26
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
303972
01.01.2019
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)