Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 836

Rīgā 2018. gada 18. decembrī (prot. Nr. 60 90. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma
5. panta otro un trešo daļu, 6. panta otrās daļas 7. un 14. punktu
un ceturto daļu, 7. pantu, 8. panta otro daļu
un 10. panta trešo daļu,
Ārstniecības likuma 3. panta otro daļu
un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas rezultātā cietušo personu
sociālās aizsardzības likuma
14. pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 176. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 153. punktu šādā redakcijā:

"153. Šo noteikumu 152. punktā minēto darba samaksu (D), kā arī citus maksājumus par veselības aprūpes pakalpojumu aprēķina, ņemot vērā, ka vidējā darba samaksa mēnesī ir noteikta šādā apmērā:

153.1. ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem - 1 350,00 euro;

153.2. ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem - 810,00 euro;

153.3. ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām - 540,00 euro.";

1.2. aizstāt 227. punktā vārdus un skaitļus "2018. gada 31. decembrim" ar vārdiem un skaitļiem "2019. gada 2. janvārim";

1.3. izteikt 4. pielikuma 5. punktu un piezīmi šādā redakcijā:

"5. Speciālisti un attiecināmie aprūpes epizožu tarifi:

Nr.
p.k.
Specialitāte Tarifs (euro)
5.1. Alergologs 11,04
5.2. Algologs 11,04
5.3. Anesteziologs, reanimatologs* 11,04
5.4. Arodveselības un arodslimību ārsts 14,04
5.5. Asinsvadu ķirurgs 12,65
5.6. Ārsta palīgs (feldšeris) 4,77
5.7. Bērnu alergologs 12,04
5.8. Bērnu audiologs 12,04
5.9. Bērnu endokrinologs 15,04
5.10. Bērnu gastroenterologs 15,04
5.11. Bērnu hematoonkologs 15,04
5.12. Bērnu infektologs 15,04
5.13. Bērnu kardiologs 15,04
5.14. Bērnu ķirurgs 10,64
5.15. Bērnu nefrologs 15,04
5.16. Bērnu neirologs 15,04
5.17. Bērnu pneimonologs 12,04
5.18. Bērnu psihiatrs 18,50
5.19. Bērnu reimatologs 15,04
5.20. Dermatologs, venerologs 11,04
5.21. Endokrinologs 14,04
5.22. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts 11,04
5.23. Flebologs 9,65
5.24. Foniatrs 11,04
5.25. Gastroenterologs 14,04
5.26. Ginekologs, dzemdību speciālists 9,65
5.27. Ginekologs, dzemdību speciālists** 28,98
5.28. Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 5,42
5.29. Hematologs 14,04
5.30. Hepatologs 14,04
5.31. Imunologs 14,04
5.32. Infektologs 14,04
5.33. Internists 11,04
5.34. Kardiologs 14,04
5.35. Ķirurgs 9,65
5.36. Medicīnas ģenētiķis 11,04
5.37. Mutes, sejas un žokļu ķirurgs 9,65
5.38. Narkologs 14,34
5.39. Neatliekamās medicīnas ārsts 11,04
5.40. Nefrologs 11,04
5.41. Neiroķirurgs 12,65
5.42. Neirologs 14,04
5.43. Neonatologs 12,04
5.44. Oftalmologs 9,65
5.45. Onkologs ķīmijterapeits 11,04
5.46. Onkoloģijas ginekologs 12,65
5.47. Otolaringologs 9,65
5.48. Paliatīvās aprūpes speciālists 14,79
5.49. Pediatrs 15,04
5.50. Plastikas ķirurgs 9,65
5.51. Pneimonologs 11,04
5.52. Psihiatrs 14,34
5.53. Radiologs terapeits 11,04
5.54. Reimatologs 14,04
5.55. Rokas ķirurgs 9,65
5.56. Sirds ķirurgs 9,65
5.57. Sporta ārsts 17,28
5.58. Torakālais ķirurgs 12,65
5.59. Transplantologs 9,65
5.60. Traumatologs, ortopēds 9,65
5.61. Urologs 9,65

Piezīmes.
1. * Konsultējot pacientus pirms operācijām un izmeklējumiem.
2. ** Uzņemot iepriekš izmeklētu pacienti medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu saņemšanas pretendentu rindā, kā arī konsultējot pacienti pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas specializētā ārstniecības iestādē.";

1.4. izteikt 6. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas nosacījumi

1. Nacionālais veselības dienests slēdz līgumus par stacionāro veselības aprūpi ar stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši to līmenim un noteiktajiem pakalpojumu profiliem:

Ārstniecības iestāde Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu profili Uzņemšanas nodaļā diennakts dežūru nodrošināšanai nepieciešamie speciālisti Gultas-
dienas tarifs
(euro)
Fiksētā piemaksa
(euro)
tera-
pija
hro-
nisko paci-
entu aprū-
pe
ķirur-
ģija
gineko-
loģija**
grūt-
niecī-
bas un dzem-
dību aprū-
pe**
pedi-
atrija**
trau-
ma-
tolo-
ģija**
neiro-
loģija
uro-
loģija
otorino-
laringo-
loģija
insulta vie-
nība
infek-
cijas
grūtnie-
cības pato-
loģija**
psihi-
atrija**
reha-
bili-
tācija
kar-
dio-
loģija
nefro-
loģija**
inva-
zīvā kardio-
loģija**
onko-
loģija**
palia-
tīvā aprū-
pe**
pul-
mono-
loģija**
gastro-
entero-
loģija**
neiro-
ķirur-
ģija**
asins-
vadu ķirur-
ģija**
endo-
krino-
loģija
tora-
kālā ķirur-
ģija
oftalmo-
loģija
narko-
loģija
inter-
nists***
ķi-
rurgs
aneste-
ziologs/
reani-
ma-
tologs
gine-
kologs/
dzem-
dību spe-
ciā-
lists**
trauma-
tologs
neiro-
logs
kar-
dio-
logs
pedi-
atrs/
neo-
nato-
logs**
neiro-
ķirurgs
psihi-
atrs
radio-
logs diag-
nosts
citas spe-
ciali-
tātes
par neatliekamās medicīniskās palīdzības, pacientu uzņemšanas nodaļas darbību par pacientu observāciju līdz 24 stundām
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1.1. V līmeņa ārstniecības iestādes
1.1.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" X IP X X X PAC* X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X   1 1 1 2   1 1 1 1   2 3 92,01 2 971 162 491 885
1.1.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" X IP X X   X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X   3 1 1 1 1 1 1   1   3 5 92,01 3 822 276 734 792
1.1.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Pediatrijas profils
X IP X X   X X X X X   X   X X X X X X   X X X X X X X     3 2       1 6     2 2 118,41 3 326 599 667 359
1.2. IV līmeņa ārstniecības iestādes
1.2.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca" X IP X X X X + PAC* X X X X X X IP IP X X IP IP IP IP IP IP IP IP       X IS 1 1 1 1 1   1     1   83,70 1 696 910 101 194
1.2.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" X IP X X X X X X X X X X IP IP X X IP IP IP IP IP IP IP IP X   X   2 IS 1 1 1 1 1   1     1   83,70 1 911 378 252 523
1.2.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"**** X IP X X X X X X X X X X IP IP X X IP IP IP IP IP IP IP IP X   X   2 IS 2 2 1 1 1   1     1   83,70 2 340 312 98 349
1.2.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca" X IP X X X X X X X X X X IP IP X X IP IP IP IP IP IP IP IP         IS 1 1 1 1 1   1     1   83,70 1 696 910 116 511
1.2.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" X IP X X X X + PAC* X X X X X X IP IP X X IP IP IP IP IP IP IP IP X       IS 1 1 1 1 1   1     1   83,70 1 696 910 99 352
1.2.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca" X IP X X X X + PAC* X X X X X X IP IP X X IP IP IP IP IP IP IP IP X       IS 1 1 1 1 1   1     1   83,70 1 696 910 108 474
1.2.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca" X IP X X X X X X X X X X IP IP X X IP IP IP IP IP IP IP IP       X IS 1 1 1 1 1   1     1   83,70 1 696 910 88 890
1.3. III līmeņa ārstniecības iestādes
1.3.1. Madonas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca" X IP X X X X IP IP                                         IS 1 1 1       1     1   63,05 1 267 976 39 171
1.3.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu klīnika" X IP X X X X IP IP                                         IS 1 1         1     1   63,05 1 059 784 46 036
1.3.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca" X IP X X X X IP IP                                         IS 1 1 1       1     1   63,05 1 267 976 37 749
1.3.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca" X IP X X X X IP IP                                         IS 1 1 1       1     1   63,05 1 267 976 26 367
1.3.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca" X IP X X X X IP IP                                         IS 1 1 1       1     1   63,05 1 267 976 44 612
1.3.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" X IP X X X X IP IP                                         IS 1 1 1       1     1   63,05 1 267 976 47 877
1.3.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca" X IP X X X X IP IP                                         IS 1 1 1       1     1   63,05 1 267 976 35 321
1.4. II līmeņa ārstniecības iestādes
1.4.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" X IP X IP IP IP IP                                           IS 1 1 IP       IP     1   63,05 851 593 24 524
1.4.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca" X IP X IP X IP IP                                           IS 1 1 1       1     1   63,05 1 267 976 11 550
1.4.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Siguldas slimnīca" X IP X IP X IP IP                                           IS 1 1 1       1     1   63,05 1 267 976  
1.4.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca" X IP X IP IP IP IP X                                         IS 1 1 IP       IP     1   63,05 851 593 40 929
1.4.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca" X IP X IP IP IP IP                                           IS 1 1 IP       IP     1   63,05 851 593 18 581
1.5. I līmeņa ārstniecības iestādes***
1.5.1. Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca" X IP                                                     IS 1                     35,74 428 935  
1.5.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles slimnīca" X IP                                                     IS 1                     35,74 428 935  
1.5.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauskas slimnīca" X IP                                                     IS 1                     35,74 428 935  
1.5.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Limbažu slimnīca" X IP                                                     IS 1                     35,74 428 935  
1.5.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" X IP                                                     IS 1                     35,74 428 935  
1.5.6. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs" X IP                                                     IS 1                     35,74 428 935  
1.6. V līmeņa specializētās ārstniecības iestādes
1.6.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"   IP       X X                       X                     2 1   *           1   80,86 851 593  
1.6.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Dzemdību nams"       X X X + PAC*             X                                   1 7       4         75,46 2 504 571  
1.6.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""   IP       X                 X                               1                   68,98 214 467  
1.7. Specializētās ārstniecības iestādes
1.7.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"                           X                           X                   1   1 49,51 414 653  
1.7.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca"   IP         X                                             1 1               1   80,86 637 126  
1.7.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā "Ainaži""           X                                                                     0    
1.7.4. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"                           X                                                     0    
1.7.5. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca"   IP       X               X         X                                     1     49,51 207 303  
1.7.6. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"           X               X                                               1     49,51 207 303  
1.7.7. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža""           X               X                           X                   1     49,51 207 303  
1.7.8. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"                           X                           X                   1     49,51 207 303  

Piezīmes.
1. * PAC - perinatālās aprūpes centrs. Ārstniecības iestādei ir līgums par perinatālās aprūpes nodrošināšanu.
2. ** IP - izvēles profils. Netiek piemērots nosacījums par obligātu profila nodrošināšanu vai diennakts dežūru, pakalpojumus sniedz atbilstoši nepieciešamībai. Ja ārstniecības iestāde vēlas uzsākt pakalpojumu sniegšanu kādā no izvēles profiliem, konkrēto pakalpojumu iekļaušana līgumā iespējama, ja Nacionālajam veselības dienestam ir papildu finanšu līdzekļi.
3. *** IS - izvēles speciālists. Ja I līmeņa ārstniecības iestāde nevar nodrošināt internista dežūras uzņemšanas nodaļā, tad internistu atļauts aizvietot ģimenes ārstam, neatliekamās medicīnas ārstam vai anesteziologam/reanimatologam. Ja II, III vai IV līmeņa ārstniecības iestāde nevar nodrošināt internista dežūras uzņemšanas nodaļā, tad internistu atļauts aizvietot ģimenes ārstam vai neatliekamās medicīnas ārstam.
4. **** Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" nodrošina triju speciālistu - internā profila speciālista, ķirurga un anesteziologa/reanimatologa - diennakts dežūras Talsu filiālē.

2. Ārstniecības iestādes atbilstoši līmenim veselības aprūpes pakalpojumus sniedz, ievērojot šādus stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu programmu apmaksas nosacījumus:

Ārstniecības iestādes Programmas nosaukums Pacienta stacionēšanas vecums no-līdz (gados)***** Saistošās diagnozes Saistošās manipulācijas Viena pacienta ārstēšanas tarifi iezīmētajās programmās (euro) Papildu nosacījumi
1 2 3 4 5 6 7
2.1. Asinsvadu ķirurģijas profils (V, IV)
2.1.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Krūšu aortas endoprotezēšana   I70.0; I71.0; I71.1; I71.2; I71.5; I71.6; I71.8; I71.9; S25.0 22012 19 094,28  
2.1.2. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Stacionārā palīdzība asinsvadu ķirurģijā   I65.0; I65.2-I65.9; I70.0-I70.2; I70.8; I71.0-I71.6; I71.8-I71.9; I72.0-I72.9; I73.0-I73.1; I73.9; I74.0-I74.5; I74.8-I74.9; I77.0-I77.4; I77.6; I77.8; i(I79.0-I79.2); I81; I82.8-I82.9; I87.9; b(I79.0-I79.2) 22001-22047; 60207 DRG  
2.1.3. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Vēdera aortas endoprotezēšana   I71.4; i(I79.1); I71.0; I71.3; I70.0; S35.0 22011 12 986,46  
2.2. Gastroenteroloģijas profils (V, IV)
2.2.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot specializētās ārstniecības iestādes), SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Gastrointestinālās endoskopijas     08053; 08077; 08090; 08093; 08097; 08100 DRG Ārstēšanas ilgums nepārsniedz trīs kalendāra dienas
2.3. Ginekoloģijas profils (V, IV, III, II)
2.3.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Ginekoloģija īpaši smagos gadījumos   N70; N71; N73.0; N73.3; N73.5; O85; O86; T81 60009 DRG  
2.3.2. V (izņemot specializētās ārstniecības iestādes, SIA "Rīgas Dzemdību nams", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""), IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Ginekoloģija     16040-16042; 16044; 16052-16054; 16061; 16062; 16080-16089 DRG Ārstēšanas ilgums nepārsniedz trīs kalendāra dienas
2.4. Grūtniecības un dzemdību profils (V, IV, III, II)
2.4.1. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Cēsu klīnika", SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca", SIA "Krāslavas slimnīca") Dzemdības dzemdību patoloģijas gadījumā   O60-O75; O80-O84; O85-O92 16107; 16108 667,11  
2.4.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Cēsu klīnika", SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca", SIA "Krāslavas slimnīca") Fizioloģiskās dzemdības   O60-O75; O80-O84; O85-O92 16100; 16106 476,29  
2.4.3. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Cēsu klīnika", SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca", SIA "Krāslavas slimnīca") Ķeizargrieziens   O60-O75; O80-O84; O85-O92 16115 866,53  
2.5. Hronisko pacientu aprūpes profils (V, IV, III, II, I)
2.5.1. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca", SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", SIA "Ogres rajona slimnīca", SIA "Kuldīgas slimnīca", SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība", SIA "Rīgas 2. slimnīca", II un I līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Tukuma slimnīca", SIA "Limbažu slimnīca") Pakalpojumi aprūpes slimnīcā vai aprūpes gultā       311,28 Pakalpojumi personām pēc akūtā ārstēšanas perioda, kas pārvestas no V, IV, III vai II līmeņa ārstniecības iestādēm un SIA "Rīgas 2. slimnīca" (izņemot SIA "Siguldas slimnīca", specializētās iestādes), kā arī personām, kam nepieciešama aprūpe medicīnisku indikāciju dēļ, ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu, ja personas veselības stāvokļa dēļ ārstēšanu nav iespējams veikt ambulatori.

Pakalpojumu nodrošināšanai nav nepieciešama ārsta dežūra visu diennakti

2.5.2. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams"), IV, III, II un I līmeņa ārstniecības iestādes, VSIA "Piejūras slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Hronisko pacientu aprūpe   C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C16; C17; C18; C19; C20; C21; C22; C23; C24; C26; C25; C30; C31; C32; C33; C34; C37; C38; C39; C40; C41; C43; C44; C45; C46; C47; C48; C49; C50; C51; C52; C53; C54; C55; C56; C57; C60; C61; C62; C63; C64; C65; C66; C67; C68; C69; C70; C71; C72; C73; C74; C75; C77; C76; C78; C80; C79; C90; C96; C97; D13; D21; D32; D33; D35; D37; D38; D39; D40; D41; D42; D43; D44; D45; D47; D48; D50; E10; E11; G09; G11; G12; G20; G21; G24; G25; G35; G37; G54; G56; G57; G58; G60; G61; G62; G63; G70; G71; G73; G72; G80; G81; G82; G92; G93; G95; G99; H81.8; H81.9; I05; I06; I07; I08; I11; I25; I27; I34; I35; I36; I42; I43; I67; I50; I69; I70; I73; I83; I87; J40; J41; J43; J44; J45; J63; J67; J84; K20; K21; K59; K70; K74; K76; K91; L25; L27; L89 (izņemot L89.2; L89.3); L98; M05; M07; M10; M13; M15; M16; M17; M20; M24; M25; M35; M36; M42; M45; M47; M48; M50; M51; M53; M54; M79; M80; M81; M83; M84; M95; M96; N18; N28; N30; N40; N41; N41.1; T90; T92; T91; T93; T95; Z43   436,01 Pakalpojumi tiek sniegti līdz 10 dienām pacientiem:

- ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista norīkojumu;

- kuri patstāvīgi vērsušies hronisko slimību paasinājuma vai komplikāciju gadījumā (pacienta stāvoklis neprasa tūlītēju intensīvu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu un komplicētu ārstēšanu ar augstu intensitāti);

- kuri pārvesti pēc akūta ārstēšanās perioda stacionārā, ja viņiem ir nepieciešama turpmākā ārstēšana ar kādu no saistošajām diagnozēm. Nodrošina atbilstošas specialitātes sertificēta ārsta un medicīnas māsas diennakts dežūras

2.5.3. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams"), IV, III, II un I līmeņa ārstniecības iestādes, VSIA "Piejūras slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Hronisko pacientu aprūpe   C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C16; C17; C18; C19; C20; C21; C22; C23; C24; C26; C25; C30; C31; C32; C33; C34; C37; C38; C39; C40; C41; C43; C44; C45; C46; C47; C48; C49; C50; C51; C52; C53; C54; C55; C56; C57; C60; C61; C62; C63; C64; C65; C66; C67; C68; C69; C70; C71; C72; C73; C74; C75; C77; C76; C78; C80; C79; C90; C96; C97; D13; D21; D32; D33; D35; D37; D38; D39; D40; D41; D42; D43; D44; D45; D47; D48; D50; E10; E11; G09; G11; G12; G20; G21; G24; G25; G35; G37; G54; G56; G57; G58; G60; G61; G62; G63; G70; G71; G73; G72; G80; G81; G82; G92; G93; G95; G99; H81.8; H81.9; I05; I06; I07; I08; I11; I25; I27; I34; I35; I36; I42; I43; I67; I50; I69; I70; I73; I83; I87; J40; J41; J43; J44; J45; J63; J67; J84; K20; K21; K59; K70; K74; K76; K91; L25; L27; L89 (izņemot L89.2; L89.3); L98; M05; M07; M10; M13; M15; M16; M17; M20; M24; M25; M35; M36; M42; M45; M47; M48; M50; M51; M53; M54; M79; M80; M81; M83; M84; M95; M96; N18; N28; N30; N40; N41; N41.1; T90; T92; T91; T93; T95; Z43   582,47 Pakalpojumi tiek sniegti 11 dienas vai ilgāk pacientiem:

- ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista norīkojumu;

- kuri patstāvīgi vērsušies hronisko slimību paasinājuma vai komplikāciju gadījumā (pacienta stāvoklis neprasa tūlītēju intensīvu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu un komplicētu ārstēšanu ar augstu intensitāti);

- kuri pārvesti pēc akūta ārstēšanās perioda stacionārā, ja viņiem ir nepieciešama turpmākā ārstēšana ar kādu no saistošajām diagnozēm. Nodrošina atbilstošas specialitātes sertificēta ārsta un medicīnas māsas diennakts dežūras

2.6. Infekciju profils (V, IV)
2.6.1. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana   B90   1 782,60  
2.6.2. VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" Tuberkuloze (psihiatrijas pacientiem)   F10.4 + b(A15-A19); F10.5 + b(A15-A19); F10.6 + b(A15-A19); F10.7 + b(A15-A19); F10.8 + b(A15-A19); F11.5 + b(A15-A19); F11.6 + b(A15-A19); F11.7 + b(A15-A19); F11.8 + b(A15-A19); F12.5 + b(A15-A19); F12.6 + b(A15-A19); F12.7 + b(A15-A19); F12.8 + b(A15-A19); F13.5 + b(A15-A19); F13.6 + b(A15-A19); F13.7 + b(A15-A19); F13.8 + b(A15-A19); F14.5 + b(A15-A19); F14.6 + b(A15-A19); F14.7 + b(A15-A19); F14.8 + b(A15-A19); F15.5 + b(A15-A19); F15.6 + b(A15-A19); F15.7 + b(A15-A19); F15.8 + b(A15-A19); F16.5 + b(A15-A19); F16.6 + b(A15-A19); F16.7 + b(A15-A19); F16.8 + b(A15-A19); F18.5 + b(A15-A19); F18.6 + b(A15-A19); F18.7 + b(A15-A19); F18.8 + b(A15-A19); F19.5 + b(A15-A19); F19.6 + b(A15-A19); F19.7 + b(A15-A19); F19.8 + b(A15-A19); F00-F09 + b(A15-A19); F20-F48 + b(A15-A19); F50-F50.9 + b(A15-A19); F53 + b(A15-A19); F60-F62 + b(A15-A19); F68.1 + b(A15-A19); F70-F79 + b(A15-A19); F80,3 + b(A15-A19); F84.0-F84.9 + b(A15-A19); F90-F92 + b(A15-A19); F95 + b(A15-A19); Z02.3 + b(A15-A19); Z04.6 + b(A15-A19); Z04.8 + b(A15-A19)   6 038,04  
2.6.3. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana bērniem 0-17 B90   991,27  
2.6.4. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana bērniem 0-17 B90   569,54  
2.6.5. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana bērniem 0-17 A15-A19   6 961,96  
2.6.6. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana bērniem 0-17     8 076,49  
2.6.7. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Multirezistentās tuberkulozes pacientu ārstēšana   A15-A19 60261 12 911,25  
2.6.8. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes ārstēšana pacientiem, kuriem tiek nodrošināta piespiedu izolēšana   A15-A19   11 242,56  
2.6.9. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana   A15-A19   4 854,97  
2.6.10. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes diagnostika un ārstēšana   A15-A19   4 579,74  
2.6.11. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes seku ārstēšana   B90   1124,41  
2.7. Insulta vienības profils (V, IV)
2.7.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Neiroloģija (insulta vienība)   I60; I61; I63 60023; 60024 1 288,65 Obligāti nodrošina neirologa un radiologa diennakts dežūru
2.8. Invazīvās kardioloģijas profils (V, IV)
2.8.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Iedzimtu un iegūtu sirds defektu korekcija ar invazīvās kardioloģijas metodi     06202 DRG  
2.8.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Aortālā vārstuļa transkatetrāla implantācija (TAVI)   I35; I35.0; I35.2 06204 25 213,60  
2.8.3. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes), SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Plānveida un neatliekamā invazīvā kardioloģija     60071; 60072; 60073; 60073 + 06203; 60074; 60074 + 06203 DRG Neatliekamos gadījumos saistošo manipulāciju nosacījumi ir spēkā visu veidu pamata diagnozēm I20.0; I21; I22
2.8.4. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes), SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Invazīvā kardioloģija     60071; 60072; 60073; 60074 DRG Ārstēšanas ilgums nepārsniedz trīs kalendāra dienas.

1. Plānveida koronārā angiogrāfija pacientiem ar aizdomām par koronāru sirds slimību vai pierādītu koronāru sirds slimību, kuri atbilst šādiem mērena riska kritērijiem - nesens miokarda infarkts, izteikta slodzes stenokardija, nepietiekami koriģēts cukura diabēts un/vai hipertensija, aizdomas par nieru darbības traucējumiem, simptomātiska sirds mazspēja.

2. Plānveida perkutāna koronāra intervence pacientiem, kuri atbilst šādiem mērena riska kritērijiem:

- klīniskie parametri: nesens miokarda infarkts, izteikta slodzes stenokardija, nepietiekami koriģēts cukura diabēts un/vai hipertensija, aizdomas par nieru darbības traucējumiem, simptomātiska sirds mazspēja;

- angiogrāfiskie parametri: divu vai vairāku artēriju bojājumi ar mērenu angiogrāfisku risku (SYNTAX score virs 23), kam paredzama gara stenta vai vairāku stentu implantācija

2.9. Kardioloģijas profils (V, IV)
2.9.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot specializētās ārstniecības iestādes) Elektrokardiostimulācija, EKS implantācija, ICD (intrakardiālā defibrilatora) implantācija, CRT, CRTD implantācija resinhronizācijai, radiofrekventā katetra ablācija     06062; 06130-06150 DRG  
2.10. Ķirurģijas profils (V, IV, III, II)
2.10.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Kardioķirurģija   D15.1; I05-I09; I30-I31; i(I32); I33-I37; I42; I47-I50; I71.1-I71.2; D15.1; D48.7; C38.0; C38.8; S26; S27.7; T81.0; Q20-Q27 32055 + 32071; 32070 + 32071; 32065 + 32050-32054; 32075 + 32076; 32080 + 32081 DRG  
2.10.2. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Hepatobiliārā ķirurģija   B18.0; B67.0; B67.3; B67.5; B67.6; B67.8; C22.0-C22.2; C22.7; C22.9; C24; C78.7; K75.0; K76.0; K76.8; K83.0-K83.3 60070 + 21015; 60070 + 21021; 60070 + 21046; 60070 + 21066; 60070 + 21068; 60070 + 50118; 60070 + 50130; 60070 + 50144-50146; 60070 + 50720; 60070 + 50724 DRG  
2.10.3. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Izgulējumu (tai skaitā komplicētu ar osteomielītu un ilgstoši nedzīstošu), hronisku ādas un mīksto audu čūlu (problēmbrūču) mikroķirurģiskā ārstēšana   L89.0-L89.9; L98.4; i(M73.8); M86.3-M86.9 60111 17 743,43  
2.10.4. V, IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Vispārējā ķirurģija     21018; 21020; 21022; 21024; 21026; 21067; 21100-21105; 21130; 21190; 22023; 22034; 22062; 24127; 28001-28004; 28017-28026; 28036-28042; 29005; 29006; 29009; 29020; 29022; 29023; 29025; 29031-29037; 29039-29046; 29050; 29070; 29084; 29089; 29090; 29098; 29101; 29102; 29104-29113; 29146; 29148; 29150; 29151; 29172; 29199; 29205; 29239; 30027; 30030; 31001; 31022; 31030; 31033; 31097; 31130; 31145; 31177; 31178 DRG Ārstēšanas ilgums nepārsniedz trīs kalendāra dienas
2.10.5. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"), Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi   M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.0 20230 + 20234; 20230 + 20234 + 20273 2 113,58  
2.10.6. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Skoliozes operācijas   M41.0; M41.1; M41.2; M41.4; M41.5; M42.0; M43.1; Q67.5; Q76.1; Q76.3; Q76.4 30001; 30003; 30004; 30005; 30011; 30020; 30028; 30030; 30047; 30058 DRG  
2.10.7. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Specializētā mutes, sejas un žokļu slimību ārstēšana iedzimtu patoloģiju un jaunveidojumu gadījumos   C00-C08; C30.0; C31; C41.0; C41.1; C44.0-C44.4; C49.0; C69.6; D10.0-D10.3; D11.0; D11.7; D11.9; D16.4; D16.5; D17.9; D18.0; D18.1; D21.0; D21.9; D23.0-D23.4; Q10.0-Q10.3; Q17.0; Q17.1;Q17.2; Q17.3; Q17.4; Q17.5; Q17.8; Q17.9;Q18-Q18.9; Q30.2-Q30.9; Q82.8-Q82.9; K00.0; K00.1-K00.7; K01.0; K01.1   DRG  
2.10.8. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Mikroķirurģija pieaugušajiem   C00-C07; C10; C12; C14; C15.0; C21; C30-C32; C40-C44; C47.0-C47.2; C49.0-C49.2; C49.5-C49.8; C51; C60; D10; D16; D17.0-D17.3; D21.0-D21.3; D22; D23; D48.0-D48.2; D48.5-D48.6; E68; G51.0; G54.0; G54.6; G56; I74.2; I74.3; I82.8; M12.2; M18; M21.3; M21.5; M65; M66.2-M66.5; M67.1; M72.0; M86.1-M86.9; M84; M93.1; M96.0; M96.6-M96.9; L90.8; O00.1; S04.5; S07; S08.0; S08.1; S08.8; S09; S14.3; S14.4; S15; S17; S24.3; S34.6; S38.2; S44-S45; S47; S48.0; S48.1; S48.9; S49.7; S49.8; S54; S55.0-S55.2; S55.7; S55.9; S56.0-S56.7; S57; S58.0; S58.1; S58.9; S59.7; S64-S65; S66.0; S67.0; S67.8; S68; S69.7-S69.9; S74.0-S74.2; S74.7; S75.0-S75.2; S75.7-S75.9; S77; S78.1; S84.0-S84.2; S84.7; S85.0-S85.2; S85.5-S85.8; S87.0; S87.8; S88.0; S88.1; S94.0-S94.3; S94.7; S94.8; S95.0-S95.2; S95.7; S95.8; S97.0; S97.1; S97.8; S98.0-S98.4; S99.7; T04.2-T04.4; T05.0-T05.6; T06.2-T06.4; T87.0; T87.2; T87.3; T87.6; T92.4; T92.6; T92.8; T93.4; T93.6; T93.8; T95.0-T95.3; T04.2-T04.4; T05.0-T05.6; T06.2-T06.4; T79.6; T87.0; T87.2; T87.3; T87.6; T91.1; T91.3; T92.4-T92.6; T92.8; T93.4-T93.6; T93.8; T95.0-T95.3; L00-L08; L60; i(L62); S50-S51; S52.6; S62; S66.1-S66.8; S71.1; S76.7; S81.7; S86.0; S90.8; S92.3-S92.4; S93.4; S96.1; T81.5; T91.0; T92.0-T92.3; T92.5; T93.2; T93.5; i(L62) 23002-23038; 23040-23046; 23052-23054; 23060-23112; 60078; 60077 DRG  
2.10.9. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Iedzimtu aukslēju, lūpas un sejas šķeltņu, iedzimtu un smagu sakodiena anomāliju stacionārā ārstēšana   Q35.1-Q35.9; Q36.0; Q36.1; Q36.9; Q37.0-Q37.5; Q37.8; Q37.9; K07.0; K07.1; K07.2; K07.3; K07.4; K07.5; K07.6; K07.8; K07.9; K10.8   DRG  
2.10.10. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Revīzijas endoprotezēšana (ar endoprotēzes vērtību)   D48; M06.8; M84.0; M84.1; M84.4; M87.0; M96.0; M96.6; S72; S82; T02.6; T84.0; T84.1; T84.5; T84.8 20240; 20241; 20242 3 590,21  
2.10.11. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Ceļa locītavas endoprotezēšana ar 50 % apmaksu sarežģītos gadījumos   M17.0-M17.9 20232 + 20235; 20232 + 20235 + 20280 1 946,04  
2.10.12. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Ceļa locītavas endoprotezēšana sarežģītos gadījumos   M17.0-M17.9 20232 + 20235; 20232 + 20235 + 20280 3 892,08  
2.10.13. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Elkoņa locītavas daļēja (radija galviņas) endoprotezēšana   S52.0-S52.4; S52.7-S52.9; T92.1; T92.3; M19.0-M19.2 20419 2 179,94  
2.10.14. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Elkoņa locītavas totālā endoprotezēšana   S42.4; S52.0-S52.4; S52.7-S52.9; T92.1; T92.3; M19.0-M19.2 20418 4 833,53  
2.10.15. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa fiksācijas vai hibrīda tipa endoprotēzi sarežģītos gadījumos   M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.0 20231 + 20233; 20231 + 20233 + 20244; 20276 + 20400; 20273 + 20276 + 20400 2 887,66 Ievērojot līgumā noteiktās medicīniskās indikācijas
2.10.16. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi (ar 50 % apmaksu) sarežģītos gadījumos   M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.0 20230 + 20234; 20230 + 20234 + 20273 1 091,80  
2.10.17. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi sarežģītos gadījumos   M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.0 20230 + 20234; 20230 + 20234 + 20273 2 183,60  
2.10.18. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana bez endoprotēzes (ar 50 % apmaksu) sarežģītos gadījumos   M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.0 20230; 20231; 20276 742,12  
2.10.19. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Pleca locītavas endoprotezēšana   M19; S42.2; T92.1 20239 + 20279; 20239 + 20279 + 20274 3 861,85  
2.10.20. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Pleca locītavas endoprotezēšana ar 50 % apmaksu   M19; S42.2; T92.1 20239 + 20279; 20239 + 20279 + 20274 1 930,93  
2.10.21. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Revīzijas endoprotēžu implantēšana, endoprotezēšana osteomielīta un onkoloģijas pacientiem (bez implanta vērtības)   D48; C40.0-C40.9; C41.8; C41.9; C76.4; C76.5; C76.7; C79.5; C79.8; M06.8; M16.0-M16.9; M17.0-M17.9; M84.0; M84.1; M84.4; M87.0; M96.0; M96.6; S72; S82; T02.6; T84.0; T84.1; T84.5; T84.8 20240; 20241; 20242 2 777,54  
2.10.22. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa metāls-metāls protēzi   M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.0 20231 + 20195; 20231 + 20196 4 303,17 Ievērojot līgumā noteiktās medicīniskās indikācijas
2.10.23. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca"), Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar bezcementa fiksācijas vai hibrīda tipa endoprotēzi   M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.0 20231 + 20233; 20231 + 20233 + 20244; 20276 + 20400; 20273 + 20276 + 20400 2 762,21 Ievērojot līgumā noteiktās medicīniskās indikācijas
2.10.24. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca"), Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Ceļa locītavas endoprotezēšana   M17.0-M17.9 20232 + 20235; 20232 + 20235 + 20280 2 813,34  
2.10.25. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca"), Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Ceļa locītavas endoprotezēšana ar 50 % apmaksu   M17.0-M17.9 20232 + 20235; 20232 + 20235 + 20280 1 406,67  
2.10.26. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca"), Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi (ar 50 % apmaksu)   M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.0 20230 + 20234; 20230 + 20234 + 20273 1 056,79  
2.10.27. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca"), Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Gūžas locītavas endoprotezēšana bez endoprotēzes (ar 50 % apmaksu)   M16.0-M16.9; M84.1; M87.0; M96.0; S72.0 20230; 20231; 20276 738,96  
2.10.28. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes), VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca" Mugurkaulāja saslimšanu un traumu ķirurģiska ārstēšana   C41.2; C41.4; C70.1; C79.5; D16.6; D32.1; D42.1; D48.0; G06.1; G06.2; M08.1; M45; M46; M47; M48; M50; M51; M66.1; M80; M84.4; S12; S13; S14; S22.0; S22.1; S23.0; S23.1; S23.3; S24; S32.0; S32.1; S32.2; S32.7; S32.8; S33.0; S33.1; S33.2; S33.3; S33.5; S33.6; S33.7; S34; T02.0; T02.1; T02.7; T03.0; T03.1; T06.0-T06.2; T08; T91.1-T91.3; T91.8 24128; 30006; 30010-30013; 30020; 30022; 30028; 30030; 30031; 30059; 30065 DRG  
2.10.29. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Osteomielīts   M86; T84.5-T84.7 20043; 20128; 20140; 20147; 20159; 20201; 20204; 20206; 20209; 20210; 20212; 20215; 20218; 20263; 20264; 20281 DRG  
2.10.30. V, IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Pārējie ķirurģiskie pakalpojumi       DRG  
2.11. Nefroloģijas profils (V, IV)
2.11.1. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Slimnieku sagatavošana transplantācijai, pacienti ar transplantāta disfunkciju, pacienti ar imūnsupresīvas terapijas komplikācijām tās kontrolei, korekcijai, kā arī pacienti ar nefunkcionējošu transplantātu   N18.1-N18.5; b(N18.1-N18.5); Z94.0; b(Z94.0) 60200; 60201 1 526,93  
2.12. Neiroķirurģijas profils (V, IV)
2.12.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Neiroangioloģija. Funkcionālā neiroķirurģija   F01.0; F01.1; F01.2; G20; G40; G41; G45.0; G45.1; G50-G52; G54.0; G54.2; G91; G95.1; I60-I67.1; I69.0-I69.8; M47.0; Q03; Q28.0-Q28.3 60203 + 24016-24021; 60203 + 24026-24037; 60203 + 24063-24093; 60203 + 24096; 60203 + 24105; 60203 + 24106; 60203 + 24109; 60203 + 24120-24122; 60203 + 24124-24126; 60203 + 50088; 60203 + 50118; 60203 + 50120; 60203 + 50122-50124; 60203 + 50130; 60203 + 50131; 60203 + 50134 DRG  
2.13. Neiroloģijas profils (V, IV, III)
2.13.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca un specializētās ārstniecības iestādes) Programma "Multiplā skleroze", stacionārā palīdzība   G04; i(G05); G09; G11; i(G32); G35; G36; G37; G95; i(G99.2) 60054 DRG  
2.14. Oftalmoloģijas profils (V)
2.14.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca") Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Oftalmoloģija     17138; 17139; 17143; 17153-17157; 17166; 17170; 17172-17181; 17189-17196; 17216; 17217; 17230-17233; 17242; 17245; 17251-17257; 17270-17272; 17285-17287; 17300; 17304; 17320; 17321; 17325 DRG Ārstēšanas ilgums nepārsniedz trīs kalendāra dienas
2.15. Onkoloģijas profils (V, IV)
2.15.1. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Onkoloģijas programma   C40-C41.9; C76; C79.5; C79.8   DRG  
2.15.2. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", SIA "Rīgas Dzemdību nams") Diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība onkoloģijā   C00-C80; C97; D00-D18; D20-D24; D26-D28.2; D31-D44; E04-E05; E22; N60-N63; N64.5; N64.8; N64.9; N85.1; N88; N90.1-N90.3; O01   DRG Plānveida pakalpojumi atbilstoši līgumam
2.15.3. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Diagnostiskā un ķirurģiskā palīdzība bērniem onkoloģijā un hematoloģijā 0-17 C00-D09; D61   DRG  
2.15.4. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Ķīmijterapija bērniem 0-17 C00-C97; D50-D89 60008; 60212 2 525,44  
2.15.5. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"), SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", VSIA "Piejūras slimnīca" Ķīmijterapija pieaugušajiem     60008; 60212; 60214; 60216 534,89  
2.15.6. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Neiroonkoloģija   C47.0-C47.2; C47.8; C47.9; C70-C72; C75.1-C75.4; C77.0; C79.3-C79.5; C81; C85; C90.0; C90.2; D16.4; D16.6; D16.8; D17.0; D18; D21; D32; D33; D35.2-D35.5; D36.1; D42; D43; D44.3-D44.6; D48.2 24006-24008; 24015-24021; 24050-24054; 24070-24080; 24090; 24092; 24111; 24121; 24124; 30029 DRG  
2.15.7. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Staru terapija     50300-50303; 50340-50343; 50346; 50349; 50352; 50353; 50356; 50357; 50360; 50363; 50370-50374; 50390; 50393; 50396; 50397; 50416; 50417; 50425-50428; 50429; 50430-50434; 50438 2 638,55  
2.15.8. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Staru terapija, staru terapija un ķīmijterapija pieaugušajiem     50300-50303 + 60008; 50340-50343 + 60008; 50346 + 60008; 50349 + 60008; 50352 + 60008; 50353 + 60008; 50356 + 60008; 50357 + 60008; 50360 + 60008; 50363 + 60008; 50370-50374 + 60008; 50390 + 60008; 50393 + 60008; 50396 + 60008; 50397 + 60008; 50416 + 60008; 50417 + 60008; 50425-50428 + 60008; 50429 + 60008; 50430-50434 + 60008; 50438 + 60008 3 452,03  
    50300-50303; 50340-50343; 50346; 50349; 50352; 50353; 50356; 50357; 50360; 50363; 50370-50374; 50390; 50393; 50396; 50397; 50416; 50417; 50425-50428; 50429; 50430-50434; 50438    
50300-50303 + 60212; 50340-50343 + 60212; 50346 + 60212; 50349 + 60212; 50352 + 60212; 50353 + 60212; 50356 + 60212; 50357 + 60212; 50360 + 60212; 50363 + 60212; 50370-50374 + 60212; 50390 + 60212; 50393 + 60212; 50396 + 60212; 50397 + 60212; 50416 + 60212; 50417 + 60212; 50425-50428 + 60212; 50429 + 60212; 50430-50434 + 60212; 50438 + 60212
    50300-50303 + 60216; 50340-50343 + 60216; 50346 + 60216; 50349 + 60216; 50352 + 60216; 50353 + 60216; 50356 + 60216; 50357 + 60216; 50360 + 60216; 50363; 50370-50374 + 60216; 50390 + 60216; 50393 + 60216; 50396 + 60216; 50397 + 60216; 50416 + 60216; 50417 + 60216; 50425-50428 + 60216; 50429 + 60216; 50430-50434 + 60216; 50438 + 60216    
2.15.9. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Radioķirurģija, stereotaktiskā staru terapija un staru terapija ar augstas tehnoloģijas apstarošanas metodēm     50450-50468 3 987,26  
2.16. Otorinolaringoloģijas profils (V, IV)
2.16.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Otolaringoloģija     18014; 18022-18024; 18032-18034; 18038-18042; 18047-18057; 18060; 18062; 18070; 18073; 18076-18079; 18093; 18102; 18106-18108; 18126; 18140; 18141; 18152; 18154-18157; 18177; 18180-18198; 18205; 18206; 18242; 18243; 18265 DRG Ārstēšanas ilgums nepārsniedz trīs kalendāra dienas
2.17. Paliatīvās aprūpes profils (V, IV)
2.17.1. VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" Zāļu rezistenta tuberkulozes pacienta paliatīvā aprūpe   (A15-A19) + b(Z51.5) 60066 Gultasdienas tarifs 35,74  
2.17.2. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca"), VSIA "Piejūras slimnīca" Paliatīvā aprūpe   B20-B24 + b(Z51.5); C00-C97 + b(Z51.5); D37-D48 + b(Z51.5); G05 + b(Z51.5); G12 + b(Z51.5); G13 + b(Z51.5); G35 + b(Z51.5); G54.6 + b(Z51.5); G55.0 + b(Z51.5); G60.0 + b(Z51.5); G61.0 + b(Z51.5); G63.1 + b(Z51.5); G70 + b(Z51.5); G95.1 + b(Z51.5); G95.2 + b(Z51.5); G99.2 + b(Z51.5); I50 + b(Z51.5); I69 + b(Z51.5); K22.2 + b(Z51.5); L89 + b(Z51.5); T91.3 + b(Z51.5)   799,33 Aktīva, visaptveroša to pacientu aprūpe, kuru izārstēšana vairs nav iespējama. Šajā aprūpē prioritāra ir sāpju un citu simptomu, sociālo, psiholoģisko un garīgo problēmu kontrole
2.18. Pediatrijas profils (IV, III, II)
2.18.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Perinatālā perioda stāvokļi 0-17 P05; P08-P15; P20-P28; P35; P37-P39; P53-P61; P70-P74; i(P75); P76-P78; P91-P96   DRG  
2.18.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Jaundzimušo intensīvā terapija un reanimācija (līdz 7. dzīves dienai) no 0. līdz 7. dzīves dienai P07.01; P07.02; P07.03; P07.11; P07.12; P07.13; P10-P15; P20-P28; P35-P39; P52-P59; P70; P90-P96; Q01-Q99 02148 + 02149; 02156; 02083 + 02085; 02084 + 02085 DRG  
2.18.3. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Terciārā līmeņa pakalpojums jaundzimušajiem no 0. līdz 7. dzīves dienai P07.01; P07.02; P07.03; P07.11; P07.12; P07.13; P10-P15; P20-P28; P35-P39; P52-P59; P70; P90-P96; Q01-Q99 02083 + 02085; 02084 + 02085; 02148 + 02149; 02156 DRG  
2.18.4. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Cistiskā fibroze   E84   DRG  
2.18.5. Otorinolaringoloģijas apakšprofils
2.18.5.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievietošana bērniem (bez implanta vērtības) 0-17   18163 1 247,71  
2.18.5.2. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Bērnu surdoloģija (pārejoši vai pastāvīgi dzirdes un valodas traucējumi). Stacionārā palīdzība. Rehabilitācija 0-17 H72; H74.1; H83.3; H90.3-H90.5; H90.8; H91.0; H91.2; H93.0-H93.2; H95; Q16   1 041,01  
2.18.5.3. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Kohleārā implanta implantācija bērniem 0-17 H90.3 60093; 18159; 18160; 18161; 18162 24 554,69  
2.18.5.4. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Kaulā ievietojamā dzirdes aparāta (BAHA) implanta ievietošana bērniem (ar implanta vērtību) 0-17   18163 + 18164 8 137,77  
2.18.6. Kardioloģijas apakšprofils
2.18.6.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Iedzimtas sirds-asinsvadu sistēmas anomālijas, perinatālā periodā radusies asinsrites sistēmas patoloģija - izmeklēšana, terapija 0-17 P29; Q20-Q27   DRG  
2.18.7. Mikroķirurģijas apakšprofils
2.18.7.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Mikroķirurģija bērniem 0-17 Q68.1; Q69; Q70; Q71; Q74.0; Q82.5 23002-23038; 23040-23046; 23052-23054; 23060-23112; 60208 DRG  
2.18.8. Oftalmoloģijas apakšprofils
2.18.8.1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Vājredzību izraisošu slimību operatīva ārstēšana bērniem 0-17   17257 + 17258 + 17259; 17304 + 17307 DRG  
2.19. Psihiatrijas profils (IV)
2.19.1. VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā "Ainaži"" Ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā bērniem, tai skaitā pēc tiesas lēmuma 0-17 i(F00); F01; i(F02); F03-F07; F20; F21; F22.8; F25; F31-F34; F43; F62.1; F70; F71-F73; F78; F79; G40 + i(F02.8)   Tāmes finansējums Pakalpojumu nodrošināšanai nav nepieciešama ārsta dežūra visu diennakti
2.19.2. VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" Ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā, tai skaitā pēc tiesas lēmuma   i(F00); F01; i(F02); F03-F07; F20; F21; F22.8; F25; F31-F34; F43; F62.1; F70; F71-F73; F78; F79; G40 + i(F02.8)   Tāmes finansējums  
2.19.3. VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", VSIA "Piejūras slimnīca", VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Psihiatriskā palīdzība bērniem 0-17 F01; i(F02); F03-F17; F18.5-F18.8; F19.0-F19.9; F20-F99; Z04.6   1 223,28  
2.19.4. VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", VSIA "Piejūras slimnīca", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" Psihiatriskā palīdzība, tai skaitā pēc tiesas lēmuma   i(F00); F01; i(F02); F03-F09; F10.5-F10.8; F11.5-F11.8; F12.5-F12.8; F13.5-F13.8; F14.5-F14.8; F15.5-F15.8; F16.5-F16.8; F18.5-F18.8; F19.5-F19.8; F20-F48; F50-F50.9; F53; F60-F62; F68.1; F70-F79; F80.3; F84.0-F84.9; F90-F92; F95; Z04.6   1 585,75  
2.19.5. VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Piespiedu psihiatriskā ārstēšana stacionārā ar apsardzi     60017; 60220 Tāmes finansējums  
2.19.6. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Stacionārā psihiatriskā palīdzība bērniem 0-17 F01; i(F02); F03-F17; F18.5-F18.8; F19.0-F19.9; F20-F99; Z04.6   1 589,36  
2.20. Rehabilitācijas profils (V, IV)
2.20.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Rehabilitācija pēc insulta vienības   I60; I61; I63 60001 + 60401 1 164,71  
2.20.2. VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" Ilgstoši mākslīgi ventilējama pacienta medicīniskā rehabilitācija     60253 4 309,11  
2.20.3. VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" Rehabilitācija pacientiem ar muguras smadzeņu šķērsbojājumu (spinālie pacienti)     60003 1 709,45  
2.20.4. VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca" Rehabilitācija pieaugušajiem       1 118,34  
2.20.5. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" Rehabilitācija bērniem 0-17     1 105,16  
2.21. Terapijas profils (V, IV, III, II, I)
2.21.1. V, IV, III, II un I līmeņa ārstniecības iestādes Pārējie terapeitiskie pakalpojumi       DRG  
2.22. Torakālās ķirurģijas profils (V)
2.22.1. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Torakālā ķirurģija   C15; C33; C34; C37; C38.1-C38.4; C39; C45.0; C49.3; C76.1; C77.1; C78.0-C78.3; D02.1-D02.4; D13.0; D14.2-D14.4; D15.0; D15.2; D15.7; D15.9; D19.0; D38.1-D38.4; D38.6; E32; G70; J85; J86; J91-J95; J98; J99; K22.0; K22.2; K22.3; K22.5; K44; T91.2; T91.4 60015 + 18243; 60015 + 31001-31178; 60015 + 31187; 60015 + 31205-31207; 60015 + 31209-31230; 60015 + 21042; 60015 + 21049 DRG  
2.22.2. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Torakālā ķirurģija tuberkulozes pacientiem   A15-A19 18243; 31001-31178; 31187; 31205-31207; 31209-31230 8 210,60  
2.23. Traumatoloģijas profils (V, IV, III, II)
2.23.1. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Smaga galvas smadzeņu trauma   S02.0; S02.1; S02.7; S02.9; S06.1-S06.9; S07; S09.7; T02.0; T04.0; T90.0-T90.3; T90.5; T90.8 24016; 24018-24020; 24022-24025; 24060; 24070; 24094; 24095 DRG  
2.23.2. V, IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot SIA "Rīgas Dzemdību nams", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""), VSIA "Piejūras slimnīca", SIA "Rīgas 2. slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Traumatoloģija, ortopēdija, rokas rekonstruktīvā mikroķirurģija, plastiskā ķirurģija     20085-0108; 20139; 20145-20155; 20161; 20200; 20202-20205; 20207; 20210; 20217-20224; 20229; 20249; 20251; 20263; 20270; 20282; 20284; 20285; 20290-20293; 20303; 22034; 23003; 23005; 23007; 23009-23016; 23021; 23036; 23037; 23052-23054; 23060; 23061; 23063; 23068; 23069; 23075; 23078-23081; 23083; 23092-23094; 23096-23099; 23106; 23108; 23110; 23111 DRG Ārstēšanas ilgums nepārsniedz trīs kalendāra dienas
2.23.3. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Pieaugušo apdegumu stacionārā ārstēšana   L55.0-L55.2; L55.8-L55.9; L56.9; T20-T25; T26.0; T27.0-T27.3; T28.0-T28.4; T29-T30; T75.0; T75.4; T95 60065 4 686,13  
2.23.4. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Apsaldējumu stacionārā ārstēšana pieaugušajiem   T33-T35; T68; T69   3 163,96  
2.24. Uroloģijas profils (V, IV)
2.24.1. V (izņemot specializētās ārstniecības iestādes, SIA "Rīgas Dzemdību nams" un VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""), IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Uroloģija     19009; 19019; 19021; 19030-19036; 19038; 19039; 19046; 19057; 19058; 19060; 19065; 19067-19076; 19078; 19080-19085; 19098; 19114; 19116; 19117; 19125; 19127; 19134; 19145; 19146; 19148-19151; 19158; 19170; 19173-19175; 19177; 19195; 19197; 19199; 19201 DRG Ārstēšanas ilgums nepārsniedz trīs kalendāra dienas
2.25. Ārpus profila
2.25.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Cilmes šūnu transplantācija     60055; 26012; 26013 4 694,25  
2.25.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Černobiļas AES avārijas likvidētāju un arodslimnieku ārstēšana stacionārā     60014; 60025 603,41  
2.25.3. V un IV līmeņa ārstniecības iestādes Stacionārā palīdzība hematoloģijā   C81-C96; D45-D62; i(D63); D64-D76; i(D77); I78.0; I78.8; I78.9; I88-I89; B27   DRG  
2.25.4. V līmeņa ārstniecības iestādes (izņemot VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un specializētās ārstniecības iestādes) Nacionālsociālistiskajā režīmā cietušo personu rehabilitācija     60002 1 403,21  
2.25.5. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Ortotopiskā sirds transplantācija   I25.5; I25.8; I42; I50 32090; 32091 31 994,76  
2.25.6. IV, III un II līmeņa ārstniecības iestādes, VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" Pacienta aprūpe, kuram nepieciešama ilgstoša mākslīgā plaušu ventilācija     60254 Gultasdienas tarifs 43,37  
2.25.7. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana infekciju, seksuāli transmisīvo un ādas slimību pacientiem, HIV/AIDS pacientiem   A00-A09; A20-A64; A68-A70; A75-A99; B00-B19; B25-B83; B86; E80.4-E83.1; G00; i(G01-G02); G03-G04; i(G05); J01-J06.9; J09-J16; i(J17); J18; J20-J22; K70.1; K71.0-K71.9; K73.2; K74.3; K74.6; K75.0; K75.2; K75.9; K76.0; K76.8; K76.9; K83.0; K91.5; L00-L13; i(L14); L20-L44; i(L45); L50-L53; i(L54); L55-L60; i(L62); L63-L85; i(L86); L87-L98; i(L99); R17; R50; U04; U04.9; B20-B24; O98.7   DRG  
2.25.8. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Stacionārā palīdzība bērniem un zīdaiņiem īpaši smagos gadījumos   P07.0-P07.2; P10.2; P36; P52.2; P91.2 60056 + 60028; 60211 DRG  
2.25.9. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Sifiliss, gonoreja bērniem 0-17 Z29.2; Z20.2; A50; A51; A54   858,94  
2.25.10. V līmeņa ārstniecības iestādes, SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. Invazīvā radioloģija     50118; 50120; 50122; 50124; 50146 DRG Ārstēšanas ilgums nepārsniedz trīs kalendāra dienas
2.25.11. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Pacientu izmeklēšana pirms ortotopiskas aknu transplantācijas un aknu transplantācijas nodrošināšana
2.25.11.1. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Pacientu izmeklēšana pirms ortotopiskas aknu transplantācijas   K71; K74; K76 46154; 46156; 46041; 46042; 46043; 46044; 06033; 08062; 08133; 08136; 50118; 50120; 50144; 50145; 50146; 50152; 50239; 50521; 50540; 50552; 50578; 50587; 50606; 50610; 50611; 50630 1 592,68  
2.25.11.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Ortotopiska aknu transplantācija   K71; K74; K76 33001-33005 40 315,60  
2.25.12. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Nieres transplantācija un pēcoperācijas periods   N18.5; b(N18.5) 19257-19260; 46041-46044 14 016,71  
2.25.13.
2.25.13.1. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Obligātā narkoloģiskā palīdzība bērniem     60064 1 485,30  
2.25.13.2. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Narkomānu rehabilitācija stacionārā bērniem 0-17   60104 1 485,30  
2.25.13.3. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Narkomānu rehabilitācija stacionārā pieaugušajiem   F10-F19 60098 5 217,43  
2.25.13.4. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Minesotas programma stacionārā   F10-F19; F63 13022 1 274,43  
2.25.13.5. VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca" Narkoloģija   F10-F19; F63 13015; 13016; 13017; 13018; 13019; 13020; 13021 338,63  

Piezīme. 5. ***** Ja bērnam valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" uzsākta medikamentoza ārstēšana no budžeta apakšprogrammas "Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem" finanšu līdzekļiem, to turpina arī pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas līdz brīdim, kad atbilstoši medicīniskajām indikācijām beidzas šāda nepieciešamība.";

1.5. izteikt 10. pielikuma 2. punktu un piezīmi un 3. punktu un piezīmi šādā redakcijā:

"2. Dienests ikmēneša fiksēto maksājumu steidzamās medicīniskās palīdzības punkta darbības nodrošināšanai aprēķina, izmantojot šādus kritērijus:

Nr.
p.k.
Pakalpojumu sniegšanas nosacījumi* Kabinetu skaits Ārsts Ārstniecības un pacientu aprūpes persona Finansējuma gada apjoms (euro)
personu skaits slodzes apjoms personu skaits slodzes apjoms
2.1. Diennaktī no 8.00 līdz 8.00 (1 ārsts, 1 māsa vai ārsta palīgs) 1 1 4,750 1 4,750 214 467
2.2. Darbdienās, brīvdienās un svētku dienās no 8.00 līdz 24.00 (1 ārsts, 1 māsa vai ārsta palīgs) 1 1 3,169 1 3,169 130 242
2.3. Darbdienās, brīvdienās un svētku dienās no 8.00 līdz 20.00 (1 ārsts, 1 māsa vai ārsta palīgs) 1 1 2,378 1 2,378 90 960
2.4. Darbdienās, brīvdienās un svētku dienās no 20.00 līdz 8.00 (1 ārsts, 1 māsa vai ārsta palīgs) 1 1 2,373 1 2,373 126 219
2.5. Darbdienās, brīvdienās un svētku dienās no 16.00 līdz 8.00 (1 ārsts, 1 māsa vai ārsta palīgs) 1 1 3,165 1 3,165 155 633

Piezīme. * Ārstniecības personu un slodžu skaits steidzamās medicīniskās palīdzības punktos tiek noteikts ar dienestu noslēgtajā līgumā.

3. Fiksētā maksājuma nodrošināšanai nepieciešamie līdzekļi gadā par speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbību ambulatorajā veselības aprūpē:

Nr.
p.k.
Specialitāte vai struktūrvienība Par vienu slodzi (euro) Par 0,25 slodzēm (euro) Par 0,5 slodzēm, (euro) Par 3 slodzēm (euro) Par 4,5 slodzēm (nodrošinot diennakts pieejamību) (euro) Nodrošinot diennakts pieejamību uzņemšanas nodaļās (euro)
3.1. Psihiatrs* - - - - - 10 298
3.2. Narkologs - - - - - 10 344
3.3. Pneimonologs 3 664 916 1 832 - - 10 707
3.4. Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets 3 820 955 1 910 - - -
3.5. Paliatīvās aprūpes kabinets 3 880 970 1 940 - - -
3.6. Hronisku obstruktīvu plaušu slimību kabinets 3 664 916 1 832 - - -
3.7. Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts 5 976 1 494 2 988 15 215 - 17 462
3.8. Stomas kabinets 5 356 1 339 2 678 - - -
3.9. Dežūrārsta kabinets 3 828 957 1 914 - - 11 186
3.10. Paliatīvās aprūpes kabinets valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 10 344 - - - 30 225 -
3.11. Reto slimību kabineti valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca":
3.11.1. cistiskās fibrozes kabinets 27 870 - - - - -
3.11.2. pārējo reto slimību kabinets 3 416 854 1 708 - - -
3.12. Psihologa kabinets 3 416 854 1 708 - - -
3.13. Metadona terapijas kabinets 3 416 854 1 708 8 697 - -
3.14. Diabēta apmācības kabinets 3 416 - - - - -
3.15. HIV līdzestības kabinets 3 416 - - - - -

Piezīme. * Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" psihiatra kabineta finansējuma ietvaros personām tiek nodrošināta nepieciešamā palīdzība, lai novērstu noziedzīgu nodarījumu veikšanu pret bērna tikumību un dzimumneaizskaramību.";

1.6. izteikt 11. pielikuma 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Kapitācijas naudas apmērs, tai skaitā samaksa par reģistratora funkcijas veikšanu, vienai personai mēnesī ir 1,921918 euro.";

1.7. izteikt 11. pielikuma 32.2.1. un 32.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.2.1. medikamentu ievadīšanai, ādas bojājumu aprūpei, urīna ilgkatetra maiņai un aprūpei, mākslīgās atveres (stomas) aprūpei, tai skaitā tuvinieku izglītošanai un apmācībai, kā arī enterālai barošanai caur zondi finanšu līdzekļus plāno pilsētām un novadu pagastiem - 2,76 euro vienai personai;

32.2.2. rehabilitācijas pakalpojumiem finanšu līdzekļus plāno novadiem - 0,49 euro vienai personai."

2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Veselības ministre Anda Čakša

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 836Pieņemts: 18.12.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 21.12.2018. OP numurs: 2018/251.36
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
303903
01.01.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)